Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gobbraghey | Results: 50

gobbraghey (=Ir. oibriú) acting, working: Shey laa nee shiu gobbraghey Bible


Inexact matches:

gobbraghey er fag: Rish ymmodee bleeantyn, va'n Breagagh gobbraghey er y fockleyr yindyssagh echey. Carn

gobbraghey jeshaght working a machine

acting gimmeeaght; gobbraghey; shallidagh

working1 gobbraghey: I've been working all day - Ta mee er ve g'obbraghey feiy'n laa. JJK idiom; gobbyr; labraghey; obbyr; obbragh; obbree

meainyn mines: Rish ny smoo na tree feed vlein as jeih v'ee gobbraghey troggal ushtey veih diunid y theihll as cur lhee sauchys dauesyn va gobbraghey ayns ny meainyn. Coraa; metals

working a machine (v.) gobbraghey jeshaght

fag (v.) gobbraghey er, jannoo guilleydys; (n.) guilley drid

arryltee volunteers: Ta arryltee breeoil gobbraghey ayns ny thieyn-coyrle shoh Carn

coshallyn pedals, treadles: Gobbraghey ny coshallyn seose y raad. DF

all day feie'n laa: I've been working all day - Ta mee er ve g'obbraghey feiy'n laa. JJK idiom

cushion (n.) clooishag, clooieshag; soiagan, soieag; cusheen: Playing off the cushion - Gobbraghey y cusheen. DF idiom; (v.) cur clooishag er, plooghey

day1 (n.) laa: I've been working all day - Ta mee er ve g'obbraghey feiy'n laa. JJK idiom; Je; Jy

influence (v.) cleayney, kiangley; obbraghey: Under the influence of drink - As yn jough gobbraghey er. DF idiom; (n.) obbragh, pooar; cummaght: Under the influence of republicanism - Fo cummaght poblaghteyrys. DF idiom

work1 (v.) labraghey; gobbragh; obbraghey: Let us work well to-day - Lhig dooin gobbraghey dy-mie jiu. JJK idiom; (n.) laboraght; obbyr: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

argid mooar pretty penny: credjal dy vel Radio Vannin costal rouyr as dy vel y sleih ta gobbraghey da cosney argid mooar. Dhoor

ashooneyragh nationalist, nationalistic: Erreish daue v'er ngeddyn 43% jeh'n vote ashooneyragh sy twoaie, ta Sinn Fein son gobbraghey dy creoi ayns politickaght sy jiass. Carn

breneenagh atomic, atomical: Tra va mish gobbraghey da Eaghtyrys Breneenagh y Reeriaght Unnaneyssit Carn

carmeish (f.) awning, canvas, dodger, tarpaulin: va tree thousane dy gheiney gobbraghey ayns shen- shiolteyryn, eeasteyryn as ymmodee fir elley troggal baatyn, jannoo jeebin, shiaullyn as carmeish, as eer jannoo teidyn er y cheay Coraa

coheshaght (f.) (of persons) club: Coardail rish Coheshaght ny Colughtyn Radio Traghtee, oddagh yn aght ta Radio Vannin gobbraghey ve ny hambyl mie da stashoonyn-radio sy Reeriaght Unnaneyssit. BS; ( of hounds) pack; party

cremeyder 1 bellyacher, critic, criticizer, disapprover, dissentient, fault-finder, malcontent, spoilsport a: She cremeyder ta gobbraghey da'n earishlioar Lunninagh Carn; 2 (faultfinder) knocker

cur magh lioaryn publishing: She fer-ynsee va Mnr Truran, agh t'eh ny haaue nish as eshyn gobbraghey car yn traa son y colught hug eh er bun ry hoi cur magh lioaryn ayns Cornish as mychione y Chorn. Carn

doilleeid difficulty, dilemma, hardship, hobble, stiffness, ticklishness, toughness: Dy-dooghyssagh, ta ny ynseyderyn Albinish graihagh er y chengey as shen y fa t'ad goll er as ad gobbraghey fo doilleeid mooar car y traa. Carn; problem

dy-breeoil cogently, expressively, vigorously: Shoh sheshaght ta gobbraghey dy-breeoil son y Ghaelg Albinagh, ny Albinish. Carn

fer erbee anybody, anyone: hug shin yn sarey shoh diu, Fer erbee nagh jinnagh gobbraghey, nagh lhisagh eh gee. Bible

foayroilid approbation: rveishagh Dellal as Jeadys, t'eh gra dy vel eh gobbraghey dy creoi dy chur lesh caghlaaghyn ayns slattys kiedyn-obbyr yn Ellan gys Tinvaal dy gheddyn foayroilid son oc. BS; auspiciousness; tenderness

gobbragh See gobbraghey work, wrought: er-yn-oyr dy row ad gobbragh er my hon's Bible

jeebin (f.) fishing net, net: dy row yn voayl marroo, er-lhimmey jeh nane ny jees baatey-eeastee beg, as nagh row fer erbee gobbraghey ayns shen nish, troggal baatyn, jannoo jeebin as y lheid Coraa

kemmigagh chemical; chemist: Roish y Nah Chaggey, va obbyr ec Desmond myr kemmigagh, agh lurg y caggey v'eh gobbraghey car y traa son cooishyn politickagh er y skian toshtal. Carn

kialgeyrys cunning, deceit, deceitfulness, double dealing, hypocrisy, imposture, knavery, treachery: nee'n cree echey gobbraghey mee-chraueeaght, dy chur-rish kialgeyrys Bible

lectraneagh electronic: Nish ta shin cummal ayns eash lectraneagh, ta ram greieyn niartal dy chooney sleih dy ynsaghey, my t'ou toiggal yn aght t'ad gobbraghey! Dhoor

lhiass-inneen (f.) stepdaughter: Haink eh magh dy vel lhiass-inneen Vnr Waddington gobbraghey da'n cholught ta kiarail cur y stashoon noa er bun. Dhoor

Lunninagh Cockney, Londoner: She cremeyder ta gobbraghey da'n earishlioar Lunninagh shen "City Limits" v'ayn. Carn

lurg coyrle advisedly: Ayn myrgeddin ta shin er gheddyn eiraght, myr va shin pointit ro-laue cordail rish y chiarail echeysyn ta gobbraghey dy chooilley nhee lurg coyrle e aigney hene Bible

Mayrt (f.) Tuesday: er yn oyr dy vel aanrityn buird dy liooar sy chapp henndaght "Mantiques" ayns Purt ny hinshey raad ta Ruth gobbraghey gagh Mayrt. Dhoor

meevaynrey dismal, infelicitous, miserable, unhappy: Ghow Locket Somerville toshiaght dy screeu tra v'eh ayns Hong Kong, raad haink eh dy ve jeant meevaynrey ec aght-beaghee yn cherroo- argidys as y sleih va gobbraghey ayn. BS

Moggyl ry hoi Aachummey Keesh Tax Reform Newtwork: Ta'n Moggyl ry hoi Aachummey Keesh gobbraghey dy lhiettal shaghney keesh feiy ny cruinney. Carn

moirys (f.) maternity, motherhood: Yn Shirveishagh, Alex Downie, t'eh gra dy vel y Rheynn echey laccal cur er bun cairyn-moirys fondagh dy phohlldal lughtyn-thie as ny paarantyn gobbraghey BS

oayrdyn hammers: Tan gaaue lesh y chlou chammah gobbragheysyn aile eh, as cummey eh lesh oayrdyn Bible

scoillyn schools: ta caaghyn ayms dy ynsaghey paitchyn mee-hene as dy chooney lesh ynseyderyn elley ta gobbraghey son y Ghaelg ayns possanyn cloie as scoillyn. Dhoor

scruteyr (=Ir. scrúdóir) checker, inspector: Ta'n Scruteyr Roberts gra dy vel ad er ronsaghey ny h-aghtyn as ny buill raad ta ny meoiryn-shee gobbraghey. BS

seyraad (=Ir. saoráid) facility: T'ad kiarail goaill toshiaght lesh yn obbyr ec Meary Veg ayns Skylley Stondane ayns yn 'ouyr, as ad kiarail dy bee yn seyraad gobbraghey sy vlein daa housane as tree. BS

seyrlan-fillym film studio: Ta'n Ard-Hirveishagh gra dy vel eh shickyr dy ren rheynnyn-reiltys gobbraghey ry cheilley bentyn rish cur er bun seyrlan-fillym ayns twoaie yn Ellan. BS

soyllaghyn patterns: Ta'n çheu yesh croo soyllaghyn as gobbraghey lesh jallooyn, kiaull as ellyn. Dhoor

sthap pause, stop: hug reiltys Hostyn sthap er yn argid (mysh 90,000) v'ad cur da Glór na nGael, sheshaght feer heelt ta gobbraghey son y chengey. Carn; stopped

thie lheihys hospital, sanatorium: V'eh gobbraghey ayns thie lheihys ayns shen as va'n obbyr echey feer symoil. Dhoor

thieys pl. thieysyn household; housekeeping; housing: Ta arryltee breeoil gobbraghey ayns ny thieyn-coyrle shoh, cooney lesh sleih ta cheet huc lesh doilleeidyn jeh thieys ny jeh mee-startaght as y lhied. Carn

ymmodee keayrtyn dozens of times, many a time: Ymmodee keayrtyn neayr's y traa shen ta caarjyn er ghra dou, Nagh ren oo gynsaghey Bretnish tra v'ou baghey as gobbraghey ny mast'oc? JG

abomination (n.) eajeeid: But when ye shall see the abomination of desolation - Agh traa hee shiu eajeeid y traartys Bible; jalloo dwoaiagh; eajeeys: neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie - chamoo nhee erbee ta gobbraghey eajeeys, ny jannoo foalsaght Bible; dwoaiagh: for that is an abomination unto the Egyptians - son ta shen red dwoaiagh da ny Egyptianee Bible; feohdoil: They shall be even an abomination unto you - Bee ad eer feohdoil diu Bible; feohdys: Thou shalt not lie with mankind, as with womankind it is abomination - Cha jean oo lhie marish dooinney, myr marish ben: shen feohdys. Bible

Skylley Chreest Rushen Kirk Christ Rushen: Archibald Cregeen(1774-1841) Ruggit as troggit 'sy Skylley Chreest Rushen, gobbraghey myr masoonagh feiy'n laa, as rish feed vlein shooyl ny raaidyn 'syn oie, shirrey fockleyn as raaghyn 'sy Ghailck veih meillyn ny shenn Vanninee Coraa

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog