Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: goan ayns obbreeyn | Results: 153

goan ayns obbreeyn understaffed

goan (=Ir. gann) (words) address; expression, utterance: as ny lhig daue coyrt geill da goan fardalagh. Bible; (speech) words; meagre, rare, scant, scarce, short, slender, spare, sparse: cha vel y vooinjer ynrick agh goan mastey cloan gheiney. Bible; (of hair) thin; (of money) tight


Inexact matches:

dy goan thinly

er goan-eeck underpaid

fockle goan uncommon word

goan brasnee provocative words, provoking language

goan cooid short rations

goan custey blasphemy

goan foshlee foreword, preface

goan foslee introduction

goan greesaghey inflammatory words

goan meeley blandishment

goan mollaghtagh blasphemy: Bee dy chooilley pheccah as raa mollaghtagh er ny leih da deiney: agh goan mollaghtagh noi yn Spyrryd Noo cha bee er nyn leih da deiney. Bible

goan scruit written word: Va goan scruit er ny chur da. DF

goan toshee introductory words

caghlaa sheeanyn ec toshiaght goan initial sound change

goan ayns skimmee undermanned

goan bane brynnagh smooth talk

loayrt goan mollaghtagh blaspheme: As nee eh loayrt goan mollaghtagh noi yn er smoo syrjey, as ver eh mow nooghyn yn er smoo syrjey, as gowee eh er dy chaghlaa traaghyn, as leighyn Bible

blasphemy (n.) ard-vollaght, goan custey, goo mollaghtagh, mollaghtoil, peccah noi'n Spyrrd Noo, taggloo mollaghtoil; taggloo custey; goan mollaghtagh: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication - corree, jymmoose, goanlys, goan mollaghtagh, glare neughlen Bible; raa mollaghtagh: All manner of sin and blasphemy - dy chooilley pheccah as raa mollaghtagh Bible

address3 (n.) (words) goan; loayrtys

foreword (n.) goan foshlee, roie-raa

inflammatory words (n.) goan greesaghey

introductory words (n.) goan toshee

provocative words (npl.) goan brasnee

scant goan; gortagh

short rations (n.) goan cooid

sparse (adj.) goan, tiark

thin3 (adj.) (of hair) goan

tight3 (of money) goan; tiark

uncommon word (n.) fockle goan

understaffed (adj.) goan ayns obbreeyn

words (npl.) fockleyn; focklyn: At these words she wept for joy - Ec ny focklyn shoh cheayn ee son boggey. JJK idiom; goan: When Jesus had spoken these words - Tra va Yeesey er loayrt ny goan shoh

written word (n.) goan scruit

blandishment (n.) breigeydys, brynneraght, goan meeley

blasphemous words (npl.) goan-mollaghtagh: We have heard him speak blasphemous words against Moses - Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh noi Moses Bible

underfed (adj.) accryssagh, goan-veeit

underfeeding goan-veaghey

under-nourished (adj.) goan-veaghit; goan-veeit

underpaid er goan-eeck; fo-eckit

goan-mollaghtagh blasphemous words: Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh noi Moses as noi Jee. Bible

goan-veaghey underfeed, underfeeding

goan-veaghit under-nourished

goan-veeit underfed, under-nourished

initial sound change caghlaa sheeanyn ec toshiaght goan

introduction (n.) cur er enney; fosley; fosley-raa; goan foslee

provoking language (n.) glare vrasnee, goan brasnee

smooth talk blaaderys; goan bane brynnagh

thinly (adv.) dy goan; dy keyl; dy thanney

underfeed (v.) cur accrys da; goan-veaghey

undermanned (adj.) fo skimmeeit, goan ayns skimmee

preface (v.) cur roie-raa rish; (n.) goan foshlee, roie-raa; coraa roie; raa

utterance (n.) cur magh, fockley, insh, lhiggey magh; glare; goan; goo; chengey; coraa

arrane (=Ir. amhrán) pl. arraneyn lyric, song: loayr eh ooilley goan yn arrane shoh Bible

biallagh da subject: Bee-jee biallagh da goan my choraa Bible

buiggey (comp./sup.) softer: Va goan e veeal ny s'buiggey na eeym Bible

cha neaisht shall not listen: Cha neaisht oo rish goan y phadeyr Bible

chlinnys heareth: tra chlinnys eh goan yn mollaght shoh Bible

cur gyn bree perverteth: as cur gyn bree goan yn vooinjer ynrick. Bible

freillee will keep: freillee ad ny goan euish myrgeddin Bible; shall keep

lettyryn letters: dy ockley lettyryn as dy lhaih ad ayns goan JK; characters

merchantys merchandise: trooid saynt nee ad lesh goan cluicagh jannoo merchantys jiu Bible

ommijys foolishness: Ta goan e veeal goaill toshiaght ayns ommijys Bible

ommydan pl. ommydanyn fool: Cha vel goan creeney cooie da ommydan Bible

preachoor (pl -yn) preacher, predicant: Va'n preachoor aggindagh dy yannoo magh goan taitnyssagh Bible

room tashtee treasury: Ny goan shoh loayr Yeesey 'sy room tashtee Bible

s'buiggey softest: Va goan e veeal ny s'buiggey na eeym Bible

tashtee deposit: Ny goan shoh loayr Yeesey 'sy room tashtee Bible

blaspheme (v.) loayrt goan mollaghtagh, blasphemal, goltooan, loayrt dy mollaghtagh, loayrt dy olkyssagh; blasphem; (n.) goo mollaghtagh

blasphemous (adj.) ard-vollaghtagh; mollaghtagh: This man ceaseth not to speak blasphemous words - Tan dooinney shoh kinjagh loayrt goan mollaghtagh Bible; mollaghtoil; oaieagh

expression (n.) abbyrt; dreagh; goan; raa: It is beyond expression - T'eh do-raa. DF idiom; slonn

from the heart veih'n chree: uttering from the heart words of falsehood - loayrt veihn chree ny goan dy oalsaght Bible

it may be foddee eh ve: It may be the Lord thy God will hear all the words of Rab-shakeh - Foddee eh ve, dy jean y Chiarn dty Yee clashtyn ooilley goan Rab-shakeh Bible

meagre (adj.) goan, gortagh, lhome, melley, moal, moaldey, thanney; beggan: There was only a meagre attendance at the meeting - Cha row agh beggan sleih ec y chaglym. DF idiom

rare (adj.) braew; do-gheddyn; goan; goaney; gonney; lieh-aw; neuchadjin, neu-chadjin: And it is a rare thing that the king requireth - As te red neu-chadjin tan ree dy hirrey Bible; thanney; tiark; yindyssagh

scarce (adj., adv.) chiark; tiark: Good men are only scarce - Cha nel ny deiney mie agh tiark. DF idiom; goan, goaun, goun; neuhonnyssagh; scoan, s'coan

slender (adj.) feiosagh, goan, shang, thanney, keylley; keyl: Slender voice - Coraa keyl. DF idiom

spare brash; ford; fordrail; goan; keyl; lhiggey lesh; lhome; spaarail, sparail: You've no time to spare, for it's very late - Cha nel traa erbee eu dy spaarail, son te feer anmagh. JJK idiom; tayrnit

wicked devices (npl.) saaseyn cluicagh: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words - t'eh smooinaghtyn er saaseyn cluicagh dy stroie yn boght lesh goan breagagh Bible

woman's son (n.) mac y ven: And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the Lord - As ren mac y ven jeh Israel loayrt goan mollaghtagh noi ennym y Chiarn Bible

agh son shoh as ooilley notwithstanding, nevertheless, but for all this: Agh son shoh as ooilley, ghow goan y ree raad noi Joab, as noi captanyn y cheshaght-chaggee Bible

ard-yindys amazement, astonishment, consternation, phenomenon: haink eh gy-kione, erreish da Yeesey ver loayrt ny goan shoh, dy row yn pobble ayns ard-yindys jehn ynsaghey echey.

Assyrianee Assyrians: Tra va captanyn armee ny Assyrianee er chlashtyn ny goan shoh, raip ad nyn gooatyn, as va nyn aignaghyn yindyssagh seaghnit Apoc

baghtal clear, definable, distinct, implicit, noticeable, obvious, plain, unmistakable: Gow lioar vooar, as scrieu ayn lesh goan baghtal Bible

barbagh rough, rough-mannered, rude, rugged, severe, sharp, unrefined: Ta ny goan eu er ve barbagh m'oï Bible

blastyn taste; tasting: Nagh vel y chleaysh prowal goan, as y beeal blastyn bee? Bible

blod pl. bluit (pl -yn) blade, knife blade, propeller blade: agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr er Beelzebub loayrt ny goan mollaghtagh as roie eh'n blod gyere ayns e scoarnagh stiagh. PC

branlaader 1 daydreamer, dreamer a: Cha neaisht oo rish goan y phadeyr, n'yn branlaader cheddin Bible; 2 dotard; 3 raver

brynneragh 1 flatter a: chamoo lhig dou goan brynneragh y choyrt da dooinney erbee. Bible; 2 (n.) pl. brynnyree flatterer

cabbaragh bragging, chatter, chatty, gabbling, gibbering, muttering, prattler, quibble, quibbler: ec y toshiaght va ny goan oc cabbaragh, as feyshtyn as freggyrtyn brishey stiagh noi ry hoi, osnaghyn, jeir as yllaghyn. CnyO

Chaayr (f.) (Yn) Chester: Fooar ad eh ny hoie er chaayr ard reeoil, as ayns e laue yesh cummit seose lorg-reill; myr v'ad nyn shassoo er dagh laue dy chiu, 2020 lesh goan bane brynnagh myr shoh loayr eh ro PC

chionney er oblige, press: v'ee dagh laa chionney er lesh e goan Bible; thronged

choud as as long as: Choud as v'eh loayrt ny goan shoh ren ymmodee credjal ayn. Bible

choyrlee advised, bade, besought, exhorted, persuaded: choyrlee ad ny braaraghyn lesh ymmodee goan Bible; admonished

chumm held: Chumm mee my hengey, as cha loayr mee veg: va mee my-host, dy jarroo veih goan mie; agh va shoh pian as trimshey dou. Bible

claddagh pl. claddeeyn bank, beach, land by a river, littoral, polder, river bank: Ta claghyn, shillee as genniagh ayn, Yn famlagh fliugh, cha nel eh goan, As er ny niee liorish yn tonn, Skeabys claddagh Loch Linne. Dhoor; marsh

cluic (f.) COMPARE cluke hoax, prank, ruse, stunt, subterfuge, trick: She cloider croutagh y fer shen oddys jannoo cluic er sleih lesh gialdynys foalsey as goan brynnagh. Carn; clasp

Cooin lhiam (intj) Help: Cooin lhiam, Hiarn, son cha vel un dooinney crauee faagit: son cha vel y vooinjer ynrick agh goan mastey cloan gheiney. Bible

coraaghyn voices: Cha vel eddyr goan ny glare: raad nagh vel ny coraaghyn oc er nyn glashtyn Bible

cur gyn vree pervert: son tan gioot doalley sooillyn y tushtey, as cur gyn bree goan yn vooinjer ynrick. Bible

cur raaue (as Tynwald) fence; warn: eaisht rish goan my veeal, as cur raaue daue voyms Bible

dreamallyn dreams: Son ayns ymmodee dreamallyn as mooarane goan, ta myrgeddin niart fardail Bible

eiyrit shickyr fastened: Ta goan deiney creeney myr lorg-immanagh, as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght Bible

firrinagh (=Ir. fírinneach) authentic, candid, devout, faithful, honest, real, sincere, sterling, true, unaffected, veracious: myr shoh bee ny goan eu jeant firrinagh Bible

floutagh abusive, aspersive, disdainful, mock, reproachful, scornful, scurrilous, slanderous, taunting, vituperative: Bee jerrey eddyr er goan floutagh? Bible; flippant, jocular, lewdly jocular

fockley articulate, express, mouth, pronounce, utter, vocalize: As ren Aaron fockley magh ooilley ny goan va'n Chiarn er loayrt rish Moses, as ren eh ny mirrillyn ayns shilley'n pobble. Bible; announcement, articulation, statement, utterance, vocalization

foddee eh ve belike; it may be: Foddee eh ve, dy jean y Chiarn dty Yee clashtyn ooilley goan Rab-shakeh Bible

geill (=Ir. géill) 1 attention, consideration, heed, heedfulness, notice, observance a: Er-y-fa dy vel oo er choyrt geill da goan dty ven Bible; 2 (of mind) concentration; 3 (v.) bubble up, gush, spring: nee farrane geill magh veih thie yn Chiarn Bible

gerr (=Ir. gair) crow, shout: As chooinee Peddyr er ny goan va Yeesey er loayrt rish, Roish my gerr y kellagh daa cheayrt, nee uss mish y obbal three keayrtyn. Bible

ghow took: As ghow mee feer olk rish, , tra cheayll mee yn plaiynt oc, as ny goan shoh Bible

goaill toshiaght begin, break out, breed, come up, commence, dawn, originate, set to, start: Cre'n fa ta ny Annaghyn goaill toshiaght lesh ny goan shoh CS

goo pl. goan voice, word: Va'n Goo cheddin ayns y toshiaght marish Jee. Bible; utterance; reputation; fame

gred (=Ir. gred) burning sensation, heat, smart; believe: Agh mannagh gred shiu ny screeuyn echeysyn, kys nee shiu credjal ny goan aym's? Bible

leah (=Ir. luath) See s'leaie early, prompt, swift, soon, betimes: As scrieu Moses ooilley goan y Chiarn, as dirree eh leahsy voghrey Bible

leigh Yee (f.) divine law: As ren Joshua ny goan shoh y scrieu ayns lioar leigh Yee

lhiass-chiannoort deputy governor, lieutenant governor, vice-governor: Va goan warree jeant ec y Lhiass-Chiannoort as feallagh ny goaldee. Coraa

lhiettit detained, disabled, inhibited, stayed, vetoed: T'ou lhiettit dy reayll drogh smooinaghtyn, dy loayrt goan brasnee, goaill ersooyl ennym mie ghooinney erbee CS

lioar vooar (f.) tome: Ny-sodjey na shoh, dooyrt y Chiarn rhym, Gow lioar vooar, as scrieu ayn lesh goan baghtal mychione Maher-shalal-hash-baz.

loayrt magh speak out: Agh dooyrt eshyn, Cha vel mish ass my cheeayl, Festus smoo ooasle; agh ta mee loayrt magh goan dy irriney as dy heeltys. Bible

loayrt noi contradict: son nagh bee dy bragh goan mollaghtagh er ny loayrt noi ennym Yee maskey drogh leih CS

lunagh contemptuous, mocker, reproachful, rude, rude person, sarcastic, slanderer, slandering, slanderous: Kyndagh rish goan yn fer-lunagh as y mollaghtagh Bible; abusive

meeviallagh disobedient, rebel, rebellious, uncomplying: Er-yn-oyr dy row ad mee-viallagh gys goan y Chiarn Bible; (person) undutiful; disobey

mollee (=Ir. mala) (f.) brow, eyebrow; (v.) will deceive: Mollee yn molteyr oo my oddys eh. JJK; (adj.) deceiving: Lheid ny goan mollee shoh loayr y traitoor noi'n ooilley-niartal Jee as ooilley 'phooar PC

Myrchaagh (intj) Of course: agh myrchaagh haink lesh dy yannoo ashoon ren goll dy cheeill, as ren arrym y choyrt dys ny leighaghyn Yee, ayns eash aynsyn va lhied ny reddyn goan. Coraa

myr shen dy row eh amen, so be it, so may it be: Cordail rish ny goan eu hene myr shen dy row eh. Bible

neu-wooiagh displeased: Eisht tra cheayll y ree ny goan shoh v'eh feer neu-wooiagh jeh hene Bible

nieunagh 1 deadly, poisonous, toxic, venomous, virulent, vitriolic a: ta beeal y drogh-ghooinney deayrtey magh goan nieunagh Bible; 2 (as enemy) bitter; 3 (of wind) bleak; 4 froward; 5 despitefully; 6 scathing

oaiagh abominable, perjured: T'ad er loayrt goan oaiagh ayns jannoo conaant: Bible; horrible; faced; falsely: son shickyrys tad goaill loo oaiagh Bible

oltaghey bea hospitality: As quoi-erbee nagh der oltaghey bea diu, as nash der geill da ny goan eu: tra aagys shiu yn thie ny'n ard-valley shen, crie-jee veue joan nyn goshey. Bible

ommidagh 1 (of person) crack; 2 daft, fond, inept a: kys ta'n pobble ommidagh er loayrt goan mollaghtagh noi dty Ennym. Bible; 3 (of mind) dense

onnaneyn thistles: Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght, as coggyl ayns ynnyd oarn. Shoh jerrey er goan Yob Bible

ooilley all, entire, whole: As d'insh Moses da Aaron ooilley goan y Chiarn Bible; everyone; everybody [O.Ir. uile]

pan-Cheltiagh pan-Celtic: Cha row ad cosney monney argid voish ny clashtynee edyr. Er-lhimmey jeusyn ec yn co-hirrey Pan-Cheltiagh v'ad goan dy liooar. Carn

pilot pilot: hug yn centurion geill smoo da mainshter as pilot ny lhuingey na da goan Phaul. Bible

saaseyn cluicagh wicked devices: Ta aghtyn yn er-sondagh myrgeddin an-chiart: t'eh smooinaghtyn er saaseyn cluicagh dy stroie yn boght lesh goan breagagh Bible

scoltey veih-my-cheilley analyze; break apart; clave asunder: erreish da ve er loayrt ooilley ny goan shoh, dy ren yn thalloo va foue scoltey veih-my-cheilley Bible

sealit sealed: ta ny goan jeight seose, as sealit, gys traa yn jerrey. Bible

shillee (f.) building aggregate, gravel, pebbles, shingle: Ta claghyn, shillee as genniagh ayn, Yn famlagh fliugh, cha nel eh goan, As er ny niee liorish yn tonn, Skeabys claddagh Loch Linne. Dhoor

taitnyssagh (=Ir. taitneamhach) acceptable, amiable, amusing, appealing, charmed, congenial, delectable, delightful, enchanting, endearing, enjoyable, entertaining, grateful, likeable, nice, pleasant, pleasing, pleasurable, prepossessing, scrumptious: Va'n preachoor aggindagh dy yannoo magh goan taitnyssagh Bible

ynsagh sodjey further education: As er y nah laa va reilltee kynneeyn ooilley'n pobble er nyn jaglym cooidjagh, ny saggyrtyn as ny Leviteyn, gys Ezra yn scrudeyr, dy gheddyn ynsagh sodjey ayns goan y leigh. Bible

closed jeight: for the words are closed up and sealed till the time of the end. - son ta ny goan jeight seose, as sealit, gys traa yn jerrey. Bible; (v.) ghooïn, ghooin: He closed the door after him - Ghooin eh y dorrys ny yei. DF idiom; dooint; doont: Road closed to motor traffic - Raad doont da gleashtanyn. DF idiom; yeigh: And he closed the book, and he gave it again to the minister - As yeigh eh yn lioar, as hug eh ee reesht dan chirveishagh Bible

incline (n.) ard; (v.) cleayney, faaney; (impv) croym-jee: incline your ears unto the words of my mouth - croym-jee nyn gleayshyn gys goan my veeals Bible; croym: incline thine ear to me - croym dty chleaysh hym Bible; lhiantyn: incline your heart unto the Lord God of Israel - lhig da ny creeaghyn eu lhiantyn gys y Chiarn Jee Israel Bible; ginjillaghey: That he may incline our hearts unto him - Dy vod eh ginjillaghey nyn greeaghyn huggey Bible; croymmey: So that thou incline thine ear unto wisdom - Myr shen dy jean oo croymmey dty chleaysh gys creenaght Bible

merchandise (n.) cooid: She perceiveth that her merchandise is good - Tee fakin dy vel yn chooid eck vondeishagh Bible; cooid hraghtee; kionneeaght, margeeaght; marchanys; marchantys: but thou shalt not sell her at all for money, thou shalt not make merchandise of her - agh cha greck oo ee eddyr son argid; ny jannoo marchantys jee Bible; merchantys: And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you - As trooid saynt nee ad lesh goan cluicagh jannoo merchantys jiu Bible

seers (npl.) ashleyderyn: and the words of the seers that spake to him in the name of the Lord God of Israel - as goan ny ashleyderyn loayr rish ayns ennym y Chiarn Jee Israel Bible; fakyderyn: Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded - Eisht, bee ny fakyderyn, naareydagh, as ny phadeyryn ec kione nyn geiley

shall take1 gowee: God shall take away his part out of the book of life - gow-ee Jee ersooyl yn ayrn echeysyn ass lioar y vea Bible; ghoys: And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy - As my ghoys dooinney erbee veg ersooyl veih goan lioar y phadeyrys shoh Bible

short beg: Will you take a short walk? - Jean shiu walkal beg? JJK idiom; giare: Has not the time for sleep been short ? - Nagh vel traa yn chadlee er ve giare? JJK idiom; giare-chiarklaghey; giare-chiarkyl; giare-scannane; goan; goun; stuggagh; tiark

suborned (v.) daill: Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words - Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh Bible

treasury (n.) kishtey yn staait; tashtaghan; kishtey yn stoyr: And Jesus sat over against the treasury - As myr va Yeesey ny hoie liorish kishtey yn stoyr Bible; thie tashtee: and went into the house of the king under the treasury - as hie eh stiagh gys thie yn ree fo yn thie-tashtee Bible; room tashtee: These words spake Jesus in the treasury - Ny goan shoh loayr Yeeseysy room tashtee Bible

bree (=Ir. brí) (m., f.) drift, effect, energy, essence, gist, glow, importance, initiative, inwardness, pith, power, purport, significance, stamina, substance, validity, vigour, virtue, vitality: gymmyrkey feanish er bree e loo Bible; animation, exhalation, implication, interpretation; punch; pep; tenor: as dinsh shin da cordail rish bree ny goan shoh Bible

breeoil brisk, cogent, dynamic, energetic, essential, fizzy, forceful, go ahead, impulsive, purposeful, red-blooded, strenuous, valid, vibrant, vigorous; (as person) active; (of market) buoyant; weighty: Son ta ny screeunyn echey (jir adsyn) breeoil as niartal Bible; effectual: te son y gerjagh as y saualtys euish, ta breeoil ayns gymmyrkey ny surranseyn cheddin mârin Bible; sound: Glare breeoil nagh vod ve loayrit n'oï Bible; powerful: Son ta goo Yee bioal, as breeoil, as ny s'geyrey na cliwe erbee dy ghaa foyr Bible; forcible: Cre cha breeoil as ta goan ynrick! agh cre ta'n argane euish prowal orrym? Bible; cardiac

gow reesht (impv) retake, take again: Gow reesht lioar elley, as scrieu ayn ooilley ny goan va role ayns y chied lioar, ta Jehoiakim ree Yudah er lostey. Bible; return: Immee, gow reesht gys Egypt; son ta ooilley ny deiney marroo va shirrey dty vioys. Bible

guail 1 (nyn) towards us a: Quoi yn dooinney shoh ta ayns y vagher shooyl nyn guail? Bible; 2 towards them a: tra honnick eh ad, roie eh nyn guail veih dorrys y chabbane Bible; 3 (npl.) towards you a: Cren monney dy ghooinney veh haink seose nyn guail, as dinsh diu ny goan shoh? Bible; 4 met

rouanys (f.) excess, immorality, profligacy, wantonness: Ayns dty vroïd ta rouanys Bible; lewdness: Ta mee er vakin kys tou er vrishey poosey m, yllaghey dty reaid, rouanys dty vaarderys, as dty obbraghyn naareydagh Bible; drunkenness: ta dty phrinceyn gee ayns traa cooie, son ooraghey, as cha nee son rouanys Bible; lasciviousness, lust: Maarlys, saynt, olkys, molteyrys, rouanys, drogh-hooill, goan mollaghtagh, moyrn, ommijys Bible; rioting, riotousness: Lhig dooin gimmeeaght dy onneragh myr ayns y laa: cha nee ayns rouanys as meshtyrys Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog