Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: goaill | Results: 258 (first 200 shown)

goaill (=Ir. gabhail) (f.) 1 acceptance, affect, apprehend, apprehension, arrest, capture, catch, contraction, engage, preoccupation, reduce, seizure, receive, seizing, tangle, take a: nee ad goaill daue hene eayn Bible; 2 (of office) assumption; 3 (as disease) contract


Inexact matches:

Bee Goaill-Ersooyl Takeaway

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

goaill aaght (dwell) board; lodge, sojourn: T'eh goaill aaght ayns shen car y touree. DF

goaill aahellooderys repossess

Goaill Aash Resting

goaill aash resting: Haink yindys mooar er Billy Beg tra honnick eh Thom Beg cho jeeragh as lajer, as tra ren Thom Beg goaill aash as greim dy vee dinsh eh da e skeeal voish bun as baare GB

goaill aggle fearful: Ta mee goaill aggle j'iu Bible; dread

goaill aile burn

goaill anjeeal breakfast

goaill ard-voggey delight

goaill arrane busk, sing, troll: Cha nod eh goaill arrane er chor erbee. DF

goaill arrys repent: ta mee goaill arrys ayns joan as leoie. Bible

goaill ass derive: nee fer jeu goaill ass lane e ghurn jeh'n flooyr Bible

goaill ayrn assist: ny gialdynyn ayd y gheddyn, as ve goaill ayrn ayns dty Reeriaght's vee s dy bragh er-mayrn CS

goaill baght comprehend; consider: nagh vel eshyn ta ronsagh y chree? goaill baght jeed? Bible; searching: As hyndaa ad veih goaill baght jehn cheer Bible; observing: As haink eh gy-kione, myr va Joab goaill baght jehn ard-valley Bible; perceive: teh myrgeddin goll shaghym, as cha voddym goaill baght jeh Bible

goaill beaghey eat: nee shiu goaill beaghey mârym jiu Bible

goaill boggey jubilate, rejoice, rejoicing: gowee oo rish e aigney mie, tra t'eh smaghtagh chammah as tra t'eh goaill boggey jeed. CS

goaill cappee capture

goaill carvallyn carolling

goaill cheagh becoming angry

goaill cheer land: Ren yn Chiarn Robard, Ree ny hAlbey, goaill cheer lesh lhuingys-chaggee mooar ec Rhumsaa er y hoghtoo laa jeig jeh Mee ny Boaldyn. Chron

goaill chymmey pity: son ta shiu goaill chymmey jee'm Bible

goaill commee participate

goaill commeeys partake: Veagh William as mish goaill commeeys ayns sorch ennagh dy chluicyn gagh laa Coraa

goaill cooilleeney get back, revenge: She Jee ta goaill cooilleeney dou Bible

goaill corp materialize

goaill cowag chat, chatter: Ec yn traa cheddin, fod ad giu tey as goaill cowag. Carn

goaill coyrle consult, deliberate, deliberation: Ta reeaghyn y thallooin troggal seose, as ta ny fir-reill goaill coyrle cooidjagh Bible

goaill crackan cicatrize, form a scar

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

goaill er 1 fret, fuss, lament; 2 (promise) undertake; 3 take on a: dy voddagh eh goaill er dy chooilley stayd ta dooghyssagh gys sheelnaue. CS; 4 presume

goaill erreeish pity

goaill ersooyl abduct, abduction; take away: Ny cabbaneyn as ny shioltaneyn oc nee ad goaill ersooyl Bible

goaill fastee shelter: Shey siyn as feed goaill fastee ayns Baie Ghoolish. DF

goaill fea quiet, quieten, rest, take it easy: Ta my hooill shilley gyn scuirr, ny goaill fea Bible

goaill foalley incarnation

goaill foddeeaght pining: Ta mee er ve goaill foddeeaght ny yeih'n Arragh. DF

goaill foyr sharpen: My ta'n yiarn moandagh, as cha vel yn obbree goaill foyr, eisht shegin da niart smoo y chur huggey agh ta schleï ymmyrchagh dy yannoo aghtal. Bible

goaill garrey alternately: Myr shen ren y seyir yn gaaue-airh y ghreinnaghey, as eshyn ta cummey lesh yn oayrd yn fer ta goaill garrey er yn ingan Bible

goaill greim catch, clinch, hang on: Ta feayraght aym ta goaill greim orrym. DF

goaill greme (f.) 1 engaged, engagement a: Ren yn obbyr echey goaill greme er. DF; 2 take hold a: My ver-ym foyr er my chliwe sollys, as my nee my laue goaill greme er briwnys Bible

goaill harrish take over

goaill jaghee addecimate

goaill jeh bring off, draw off, take off: nee eh goaill jeh fuill y dow, as jeh fuill y ghoayr, as shen y choyrt er eairkyn yn altar ooilley mygeayrt. Bible; expropriation; mime

goaill jinnair dine, dining: V'eh goaill jinnair sthie marym. DF

goaill keayl take sense

goaill kesmad step: Shenn chrightyn, as geay-varrey harroo goaill arrane, Bing's feayr, lesh floagyn-chesh, goaill kesmad sheese Er cassanyn camstram, as gib ny creggyn creoie Dhoor

goaill kiarail being wary: Dy vel Jee'n Spyrryd Noo goaill kiarail jeusyn ooilley ta credjal ayns Yeesey Creest CS

goaill kirbyl lunch

goaill lhiasagh get back

goaill lhuingys board, embarkation: As chelleeragh hug Yeesey er e ostyllyn goaill lhuingys, as goll harrish gys y cheu elley roish, choud as v'eshyn lhiggey yn raad da'n pobble. Bible

goaill magh delete, evacuate, evacuation, move out, take out, withdrawal: Ayns mynphiannaghyn-sittyr, oddagh oo goaill magh y boayrd-mair as pluckey y greie lesh dty veir. Dhoor; (as money) withdraw

goaill marran misunderstand

goaill minniag nipping

goaill mygeayrt take round

goaill neeal faint

goaill neese unsling

goaill neose take down: cooinaght kinjagh nagh vel Jee soiagh jeh persoonyn ta goaill neose un er as soiagh seose fer elley. CS

goaill niart prevail, prevailing, prevalent, strengthen: Yn stayd ta goaill niart 'sy Rank. DF

goaill noi controvert, controvertion, oppose: Cren choyrle ta shiu goaill noi yn Chiarn? Bible

goaill ollagh (cattle) impound

goaill padjer pray, praying: As myr shoh ta shin goaill padjer dy chooilley laa CS

goaill pooar assumption of power

goaill raad prevailing, prevalent: Ta gioot myr jewel costal ayns ny sooillyn echeysyn ta goaill eh: te goaill raad ayns dy chooilley chooish. Bible

goaill reesht retake

goaill rish accept, acknowledge; receive: nee ad ooilley goaill-rish dty ghoan Bible; recognition; admit guilt, confess: As ver Aaron e ghaa laue er kione y ghoayr bio, as harrishyn goaill-rish ooilley peccaghyn chloan Israel Bible; (of guilt) acknowledgement, admission, confession; (treaty etc.) sign

goaill scoagh horror-stricken

goaill seose arrest; take up: Cha nee shen ny ta shin goaill seose, agh shen ny ta shin cur seose ta jannoo shin berçhagh. EF Teh goaill seose yn fer imlee ass y joan as troggal yn ymmyrchagh veihn thorran Bible

goaill sheear unsay

goaill shellooderys sequester

goaill shibbyr sup, supping

goaill sincroanagh synchromesh

goaill sneeshyn snuff

goaill sollys luxuriate

goaill soylley enjoy: lhig da'n annym eu goaill soylley ayns riurid. Bible; entertainment

goaill stiagh 1 annex, comprise, contain, include, including; 2 annexation, inclusion, ingathering, intake; 3 comprehend; 4 take in, taking in a: rish shey-bleeaney nee oo cuirr dty halloo, as goaill stiagh ny messyn echey: Bible; 5 retain a: Lhig da dty chree goaill stiagh my ghoan Bible; 6 receive a: lhig dan chleaysh eu goaill stiagh goo e veeal Bible; b: cre vees yn goaill stiagh oc reesht, agh bioys veih ny merriu? Bible; 7 gather a: myr ta kiark goaill stiagh e hein Bible

goaill-stiagh theayagh social inclusion

goaill taitnys delight: son ta'n Chiarn goaill taitnys aynyd Bible

goaill tashey have compassion: Ma ligg duiney erbi y ve, dy goyl traeyi je : na dy goyl tashey er y ghlaunsyn gyn aer. Psalm1610

goaill teidyl caption

goaill thummey bathe

goaill toshiaght begin, break out, breed, come up, commence, dawn, originate, set to, start: Cre'n fa ta ny Annaghyn goaill toshiaght lesh ny goan shoh CS

goaill triorys taking pains

goaill ushtey bilging

goaill veih subtract, subtraction: teh goaill veih ooilley e eilley, huggey veh treishteil, as teh rheynn e chooid. Bible

goaill voish 1 derive, expropriate a: Cha jean shiu nhee erbee y choyrt huggey, ny goaill voish y goo ta mee dy harey diu Bible; 2 expropriation

goaill yindys gaze; marvel: Ta mish er nyannoo yn un obbyr shoh, as ta shiu ooilley goaill yindys Bible; wonder, wondering: Ta mee goaill yindys my hig eh ny dyn. DF

goaill ynnyd strike root: Son ta chymney goaill ynnyd lurg da sleih ve marroo Bible

Coonteyr Bee Goaill-Ersooyl Takeaway Counter

fashan ta goaill niart prevailing fashion

fer goaill ayrn partaker: as kallyn slayn dy pheky gy glann y gurr mou; nash mar ta eshyn er na ianu na er goyl ayrn dy vays dy vack, myrshen gy vod e ve na er goyl ayrn d'yn irri shuas riist aggesyn PB1610

goaill aggle roish fear: Son ta sleih t'ayns pooar as goaill aggle roish Jee bannaght feer wooar CS

goaill argid d'aggairagh embezzlement

goaill argid da hene embezzle

goaill arrane dy bing warbling

goaill arrys er son rue

goaill ass folliaght declassify

goaill ass laue attempt, presume, suppose, undertake: Ta'n Agglish goaill ass laue dy vod ad, as ta ee gynsagh nyn lheid shoh cre nee ad. CS

goaill ass y whing unyoke

goaill ayns laue attempt, engage, undertake: Ta'n Chiarn er heaymey ny mast' oc spyrryd dy voirraneys: as t'ad er choyrt shaghrynys er Egypt ayns dy chooilley nhee t'ad goaill ayns laue, myr dooinney meshtal gymmylt ayns e skeay hene. Bible; (ply) treat

goaill ayns ribbey trap, trapping

goaill ayrn ayn join in: as Mainshtyr Karran briaght feyshtyn mychione dellalyn ennagh ta'n Reiltys goaill ayrn ayn. BS

goaill ayrn ayns qualified for; take part in: Lhig dooin ooilley nish goaill ayrn ayns yn arrane moyllee noa; Hed mayd roin er gys nyn Jiarn, Son cha voddey vees mayd bio. LH

goaill ayrn jeh partake: dy der Jee dauesyn ghrayse spyrrydoil er çheu-sthie, cha shickyr as t'ad goaill ayrn jeh'n cowrey CS

goaill baght coorsagh monitoring

goaill baght jeh note, notice, survey: Tee goaill baght jeh magher as kionnaghey eh Bible

goaill bolgum jeh sip

goaill cair teihys jeh disfranchise

goaill caslys jeh film: Ta ny meoiryn shee goaill caslys jeh dy chooilley pheiagh t'ad greimm - ny bunnys dy chooilley pheiagh. Carn

goaill cooid er gioal distrain

goaill cooid jatter distrain

goaill cooilleen er avenge: goaill cooilleen er y tranlaasagh er e hon Bible

goaill coyrle follit conspire, machinate, plot against

goaill coyrle ry-cheilley confer

goaill dooghys ny foalley incarnation

goaill dy holk murmur: as ren ny Pharisyn as ny skriuderyn goyl gy holk rish, gra, te goyl peki, as ji mariu. PB1610

goaill dy marranagh misunderstand

goaill dy mie accept: agh ayns dygh ully phobyl, eshyin ta goyl yn agyl aggesyn, as gobraghy kayrys, t'e da goyl gymei marishsyn. PB1610

goaill eaddagh jeh divest

goaill eeasaght roie overdraw

goaill er ash take back: V'eh geearree goaill er ash voish Olaf, e vraar, yn ayrn shen jeh'n cheer v'eh er chur da. Chron

goaill er bargane soiagh (to) lease

goaill er eeassaght borrowing

goaill er egin appropriation, commandeer, compulsory acquisition, expropriation, hijack, ravish

goaill er hene assume, take upon: Ny lhig da dooinney erbee eh-hene y volley: My ta dooinney erbee ny vud eu goaill er hene dy ve creeney 'sy theihll shoh, lhig da ve ny ommydan, dy vod eh ve creeney. Bible

goaill er hene y yannoo engage

goaill er maayl (as ship) charter

goaill er niart overpower, usurp

goaill ersooyl voish deprive: tan Chiarn, Chiarn ny flaunyssee, goaill ersooyl voish Jerusalem, as voish Judah, yn kemmyrk Bible

goaill er tannystys tenant

goaill er yeeasaght borrow

goaill foddeeaght ny yei hanker: Ta mee goaill foddeeaght ny yei Ellan Vannin. DF

goaill foddeeaght son miss; long for: Ta goaill foddeeaght son y vaase, as cha vel eh cheet; as cleiy er y hon ny smoo na son berchys follit Bible

goaill greim er catch, clutch, grab: Tra haink ad gys Ellan Voaid, v'ad geearree goaill greim er y chashtal er egin. Chron

goaill greim jeh catch on, grip: She'n chied red va goaill greim jeh my hooill tra haink mee roish y Cholloo va'n daah j'ee. Carn

goaill jalloo jeh snap

goaill jeh dy tappee whip off

goaill jeh'n jeushan unhinge

goaill kiarail jeh care for, look after: Ta'n Chiarn cooney lhieusyn t'er duittym: ta'n Chiarn goaill kiarail jeh'n vooinjer chairagh. Bible

goaill lane yindys wondering: roie ooilley yn pobble dy cheilley gys y phorch ta enmyssit porch Solomon, goaill lane yindys. Bible

goaill lieh-chassey ass caracole

goaill liorish braddeeys snaffle

goaill lught er boayrd freight

goaill magh famman y vinnagh appendicectomy

goaill magh lesh niaghyn wash away

goaill neese veih thalloo unearth

goaill neose croagane unhook

goaill ny armyn jeh disarm

goaill ny blaaghyn jeh deflower

goaill ny duillagyn jeh defoliate

goaill ny freenaghyn ass unpin

goaill ny fynneigyn jeh pod

goaill ny scroddyn ass unscrew

goaill ny sthilk jeh stem

goaill ny yeeallyn jeh unstrap

goaill obbyr er hene take on

goaill reayrt er aiming

goaill reayrt sooilley er sight

goaill rish treishtyn recognition of trusts

goaill ro-foays ass exploit

goaill roie-yss jeh preconceive

goaill rour er arrogate

goaill seose reesht resume

goaill seyraneys jeh denaturalise, denaturalize

goaill shellooderys jeh seize

goaill shelloo jeh possess

goaill stiagh bee revictual

goaill stiagh gioldeeaght foreclosure

goaill stiagh ooilley bar none: Va cooid elley jeh'n 'eailley goaill stiagh ooilley ny cooishyn lhisagh oo jerkal rish. Carn

goaill taitnys noa ass re-enjoy

goaill tastey er lheh jeh highlighting

goaill tastey jeh attend, mark, note, notice, observe: Ta ny sooillyn echey goaill tastey jeh'n voght Bible

goaill toshiaght er commence, enter on, go ahead, handsel: Shegin da studeyryn caghlaa nyn aigney as nyn jerkalys tra t'ad goaill toshiaght er ynsaghey y Ghaelg. Carn

goaill toshiaght reesht recommence, resume

goaill towshan jeh survey

goaill y cree ass (as apples) core

goaill y crooin voish dethrone; dethronement

goaill y gooyn jeh disrobe

goaill ymmyd jeh replace; making use of: Myr shen, foddee ad goaill ymmyd jeh chengey oikoil tra t'ad dellal rish reiltyssyn. Carn

goaill yn aigney preoccupy: Cre'n aght t'ad goaill shin jeh; T'ad goaill yn aigney harrish cair, Dy s'coan yiow Jee agh lieh. LH

goaill yn boirey jeh disembarrass

goaill yn currym jeh disburden

goaill yn eaddagh jeh unclothe

goaill yn eaghtyr jeh skim

goaill yn eirkey ass uncork

goaill yn errey jeh disburden

goaill yn foyr jeh blunt

goaill yn key jeh cream

goaill yn maireanagh matriculate

goaill yn raad 1 excel a: Lhig da goaill yn raad echey hene. DF; 2 take the way a: as cha keoi shen vad, nagh by-lhoys da dooinney erbee goaill yn raad shen Bible

goaill yn snaie ass unthread

goaill yn sneg jeh unlatch

goaill yn streng jeh unstring

goaill yn varriaght subdue

goaill yn ynnyd jeh displace, stand for, supersede: Va faaue er ve ayn dy jinnagh y scoill noa goaill yn ynnyd jeh Scoill Lhiennoo Ballacloan as Bunscoill Magher y Vargee. BS

goaill y soar jeh deodorize

gyn goaill noi (of right) unchallenged

gyn goaill rish unacknowledged, unavowed, unrecognized

gyn goaill y chreestiagh non-communicant

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog