Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gloyr | Results: 41

gloyr (=Ir. glóir) (f.) (pl -aghyn) celebrity, glory, kudos: va gloyr y Chiarn ry-akin Bible


Inexact matches:

dy gloyr-reaymagh with éclat

gloyr da'n Ayr doxology

doxology (n.) gloyr da'n Ayr

glory gloyr: The stars proclaim the glory of God - Ta ny rollageyn fockley magh gloyr Yee. DF idiom; stoamid, stooamid; boggyssagh

kudos (n.) gloyr

éclat (n.) gloyr-reaym

gloyr-reaym éclat

celebrity (n.) dooinney ardghooagh, ennymoilagh, ennymoilid, gloyr

with éclat dy gloyr-reaymagh; lesh ard-cheim

cheaghil changed: cheaghil ad gloyr y Jee nagh vod goll naardey Bible; shifted

proclaim (v.) fogrey; fograghey magh; fockley magh, fockley-magh: The stars proclaim the glory of God - Ta ny rollageyn fockley magh gloyr Yee. DF idiom

ass bree null, null and void, void: Agh s'leah t'eh cur yn baase ass bree, Soilshean ayns gloyr as pooar; O quoi hur pian myr ren Eayn Yee? LH

ceau ersooyl discard, dispose, throw away: Dy vod prowal nyn gredjue ta foddey s'costal na airh ta ceau ersooyl, ga er ny hrial lesh aile, ve er ny gheddyn gys moylley, as ooashley, as gloyr ec cheet Yeesey Creest: Bible

Charrick (Yn); (The) Rock: Bee yn charrick myrgeddin goit veih Ephraim, as y reeriaght veih Damascus; as bee fooilliagh Syria myr gloyr cloan Israel, ta Chiarn ny flaunyssee dy ghra. Bible

co-yalloo public image; image: ayndu ta jih yn tyyl shoanoni ern' alley ny hagnyghyn acksyn nagh vell krediu, nagh jenagh soilshe yn tuiskel dy gloyr ghrist (shen ta ko-iallu iih) soilsheyn dausyn. PB1610

cryssyn girdles: As nee oo cooatyn da mec Aaron, as cryssyn daue, as nee oo baarnyn daue, son gloyr as aalid. Bible

er dty chooylloo 1 behind you; 2 rereward a: as bee dty ynrickys er dty chione goll royd, as gloyr y Chiarn goll mayrt er dty chooylloo Bible; 3 rearguard

erskyn pooar ultra vires, beyond power: Dorryssyn dy bragh beayn Nee goaill ny nooghyn stiagh, Erskyn pooar ny ainleyn Ayns gloyr dy reill dy bragh LH

er y cheu shen in respect of that; on that side: As haink gloyr y Chiarn stiagh 'sy thie, er y cheu shen ta jeeaghyn lesh y niar. Bible

er yn yrjid on high: GLOYR dy row gys Jee er yn yrjid, as er y thalloo shee, aigney-mie gys deiney. PB1765

flaunys heaven, Kingdom come, paradise, Utopia, kingdom come: O Hiarn Yee dy heshaght flaunys Bible; immortality: Dauesyn, liorish tannaghtyn dy meen ayns jannoo mie, ta shirrey son gloyr, as ooashley, as flaunys; yn vea dy bragh farraghtyn Bible

gyn bree less, pointless, sapless, unexciting, unmeaning: as bee gloyr Voab er ny hoiaghey beg jeh, lesh ooilley yn cheshaght vooar shen ; as bee yn fooilliagh feer fardalagh, as gyn bree. Bible; (as style) weak; of none effect

jeeys deism, godhead, godship: Agh ta jihys yn aery, yn vack, as yn spyryd nu ully anayn: yn gloyr korym, yn ayrd yasly kobyan. PB1610

kiaddit coined, created, designed: Agh corp ny greiney aileagh kiaddit nish, hoshiaght 'sy shiar haink gloyr e h-eddin rish PC

lesh ammys admiringly: Cur-jee da'n Chiarn yn gloyr ta cooie da'n Ennym echey: cur-jee ooashley da'n Chiarn lesh ammys crauee. Bible

meechorrymys inequality: erson shen ta shuin dy gloyr yn aery, shen ta shuin dy ghrediu dyn vack as dyn spyryd nu, gyn veg edyr ayd na mighorrymmys. PB1610

noi aym against me: T'ou ard ayns gloyr as ooashley Yee, Eer noi aym pene, hood ta mee guee LH

Ooashley Yee Divine Worship: Miall as y dragon, as nyn ainleyn lhieu ayns noidys ghewil ren shassoo er dagh cheu, ad shoh son cairys, gloyr as ooashley Yee PC

podjal (f.) jug: As nee ad eshyn y choamrey lesh ooilley gloyr thie e ayrey, yn sheeloghe as yn sluight, ooilley ny siyn beggey, voish siyn-cappan eer gys siyn-podjal. Bible

reealtys sovereignty: agh lheid yn inshlid, goit trooid giastyllys, nee girree leah gys gloyr as reealtys. PC; royalty

smooinaghtyn er consider, contemplate, envisage, think about: Vod dooghys neu-ghlen smooinaghtyn er toilçhin gloyr as ooashley as ve dy bragh bio? CS

sodjey stiagh1 inmost, inner, further: Myr shen hrog y spyrryd seose mee, as hug eh lesh mee stiagh 'sy chooyrt sodjey stiagh, as cur-my-ner ren gloyr y Chiarn lhieeney yn thie. Bible

soilshean ny hrooid shine through: Bee shiu unnane jeh uinnagyn glen Yee dy vod yn gloyr echey soilshean ny hrooid. EF

stowal er confer on, vest in, bestow, confer: As dinsh Haman daue mychione gloyr e verchys, as earroo mooar e chloan, as ooilley yn ooashley va'n ree stowal er Bible

surranse baase die: Agh ta shin fakin Yeesey, va jeant son tammylt ny s'inshley na ny ainleyn, liorish surranse baase, coamrit lesh gloyr as ooashley Bible

fer ny faillee hired labourer, hired servant, wage earner, hireling: Cheu-sthie jeh three bleeaney, myr bleeantyn fer ny faillee, as bee gloyr Voab er ny hoiaghey beg jeh, lesh ooilley yn cheshaght vooar shen ; as bee yn fooilliagh feer fardalagh, as gyn bree. Bible

gloyraghey dy mooar magnify: SHENNYFA marish angelyn as ayrdangelyn, as marish chessaght neau ully, ta shuin molley as gloyraghy gy muar t'enyms gloroil, gybragh dy dy vollys as gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih yn Sabaoth ta neau as talu layn dy dy gloyr PB1610

gloyrvian ambition: Kyndagh rish gloyr-vian caggoil Hostyn as ny Frank, ta ynnydyn chesh-veanagh dy liooar ayns Nalbin, Bretin as y Vritaan. Carn

macsoyley instance, metaphor: gial ta shuin gui oyrts, aer smu myghinagh, gy vod ish tryid dy ghuney beaghey gy kreidjoil as niist immiaght ayns mak souley bee, nyrg tagnys ayns y tyyl shoo nish, as niist ve goyl ayrn dyn gloyr gybragh farraghtyn ayns y tyyl ra hiit PB1610

son dy bragh as dy bragh for evermore: As choud as ta ny cretooryn shen coyrt gloyr, as ooashley, as booise dasyn va ny hoie er y stoyl-reeoil, as bio son dy bragh as dy bragh. PB1765; for ever and ever

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog