Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ghra | Results: 116

ghra (dy); (to) say: Cooinee cre ta'n Noo Ean dy ghra CS


Inexact matches:

Dy ghra (intj) Indeed, You don't say so

gyn arragh y ghra in short, without saying anymore

gyn fockle y ghra silently: Yeeagh olteynyn y çheshaght er y cheilley gyn fockle y ghra CnyO

nagh vel kiart dy ghra unmentionable

ta shen dy ghra namely, videlicet, viz, wit: lhiennoo eh adsyn Boanerges, ta shen dy ghra, Cloan ny taarnee Bible

say2 (to); (dy) ghra

Indeed (intj) Lioar Moirrey; Dy ghra

videlicet (adv.) ta shen dy ghra

do-ghra unpronounceable

unpronounceable (adj.) do-ghra, do-ockley magh, do-raa

without saying anymore gyn arragh y ghra

You don't say so (intj) Dy ghra

namely (adv.) er ennym, she shen, ta shen dy ghra

silently (adv.) dy feagh, dy kiunagh, dy tost, dy tostagh; gyn fockle y ghra

unmentionable (adj.) nagh vel kiart dy ghra, nagh vel yn-ghraa, nagh vel yn-insh, neuimraagh

viz (adv.) er ennym, she shen, ta shen dy ghra

oghtapus octopus: T'eh er ghra 'oghtapus kialgagh' rish yn Unnaneys Oarpagh. BS

phaart pass away, departed: tra v'eh er ghra shoh, phaart eh. Bible

appropriate (adj.) cooie: That was the appropriate thing to say - Va shen yn red cooie dy ghra. DF idiom

began hoshee; ghow toshiaght: he began to say unto his disciples - ghow eh toshiaght dy ghra rish e ostyllyn Bible

better than (ny) share na: A silent tongue is better than saying evil - Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK idiom

ditto cheddin; red cheddin: Ditto to you? - Yn red cheddin dhyt! DF idiom; (yn) un' red: To say ditto - Dy ghra yn 'un red. DF idiom

fool (n.) bleb, kymmagh, moal-hushtagh, ommidan; ommydan: The fool hath said in his heart: There is no God - Tan ommydan er ghra ayns e chree: Cha vel Jee ayn Bible; spoagee; (v.) cloie yn ommidan, molley

in short (adv.) gyn arragh y raa, gyn arragh y ghra; ayns focklyn giarrey; ayns beggan focklyn: I'll tell you in short - Inshym dhyt ayns beggan focklyn. DF idiom

I should speak lhisin loayrt: what I should say, and what I should speak - cre vorrym dy ghra, as cre lhisin loayrt Bible

silent (adj.) balloo, tostagh; (ny) tost: A silent tongue is better than saying evil - Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK idiom

suborned (v.) daill: Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words - Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh Bible

tongue (v.) chengaghey, cur chengey er; (n.) chengey: A silent tongue is better than saying evil - Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK idiom

Abbyr eh (intj) Hear, Hear, Well said; Say on: As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh rish, Simon, ta red aym's dy ghra rhyt, As dooyrt eh, Abbyr eh, vainshter. Bible

abbyr eh say it: My ta red erbee ayd dy ghra, abbyr eh: immee lesh; son ta mee aggindagh dy dty heyrey. Bible

ard-veoir chief steward, Lord Mayor: Tra v'eh pointit myr ard-veoir Chorcaigh, va MacSuibhne er ghra dy row yn sleih va abyl dy hurranse ny smoo na sleih elley geddyn y varriaght sy jerrey. Carn

Assyria (f.) (Yn) Assyria: Nee ad clussaghey myr ushag veih Egypt, as myr calmane ass cheer Assyria: as soie-ym ad ayns nyn dhieyn hene, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

ben-rein (f.) queen: Skiart eh dy ghra dy re Chiarn Vannin Ben-Rein ny Sostnee Carn

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

bollag (f.) cranium, death's head, noodle, skull, pate: Golgotha, ta shen dy ghra 'sy ghlare ainyn, ynnyd bollag. Bible

boodeeys kynneeagh ethnic community: shegin daue croghey er ny h-eieyn jeh 'shenn jarroo-enney ashoonagh' ny 'boodeeys kynneeagh' dy chur er reiltys yn RU dy ghra 'mynlught ashoonagh' rish ny Cornee. Carn

bunyn ashoonagh national origins: Er e hon shen, ta reiltys yn RU arryltagh dy ghra 'possanyn kynneeagh' rish ny h-Albinee, Bretnee as Yernee kyndagh rish ny 'bunyn ashoonagh' oc. Carn

cha n'aggle dou tush, no fear: Son t'eh er ghra ayns e chree, Cha n'aggle dou, cha bee'm dy bragh er my hilgey sheese: cha daghyr skielley erbee my raad. Bible

Charrick (Yn); (The) Rock: Bee yn charrick myrgeddin goit veih Ephraim, as y reeriaght veih Damascus; as bee fooilliagh Syria myr gloyr cloan Israel, ta Chiarn ny flaunyssee dy ghra. Bible

Choonseil Slattyssagh (Yn); (The) Legislative Council: ta shen dy ghra, cur yn imraa da Coonseil ny Shirveishee, as eh y resooney marish olteynyn jeh'n Chiare as Feed as jeh'n Choonseil Slattyssagh. BS

clagh chorneilagh (f.) cornerstone, headstone, quoin: As cha gowee ad jeed's clagh chorneilagh, ny clagh undin; agh bee oo dty hraartys kinjagh, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

clagh undin (f.) foundation stone: As cha gowee ad jeed's clagh chorneilagh, ny clagh undin; agh bee oo dty hraartys kinjagh, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

coamrey-caggee battle dress: Agh hed dty harvaantyn harrish, dagh dooinney ayns coamrey-caggee, fenish y Chiarn gys y vagher-caggee, myr ta my hiarn dy ghra. Bible

crooinit (of king) crowned: shoh yn oyr ta ben-rein Hostyn as e dooinney er cheau traa foddey rouail fud ny hAlbey erreish jee v'er ghra dy row ee crooinit myr ben-rein jeh'n Reeriaght Unnaneyssit. Carn

cruink hills, upland: Eisht nee ad toshiaght dy ghra rish ny sleityn, Tuitt-jee orrin; as rish ny cruink, Coodee-jee shin. Bible

druaightys charming, druid, druidism, magic: Hooar eh y startey liorish kialgeyrys Celtiagh, ta shen dy ghra obbeeys as druaightys. Carn

dy foslit frankly: Cha firrinagh as ta shin nish bio, nee shin girr ee reesht, ta Jee dy foslit er ghra eh as ta pooar echey dy yannoo eh. CS

dy graihagh fondly, lovingly: Desisht Jee dy graihagh rish ny v'eh er ghra, eh hene kiarail dy chroo foast sheshey da PC

eddyr-Cheltiagh inter-Celtic: Son yn trass keayrt, ta'n "URDD GOBAITH CYMRU," ta shen dy ghra Sheshaght yn Aeglagh Vretin, er chummal chaglym Eddyr-Cheltiagh ec Thie mooar "Pantyfedwen," ec Borth, er-gerrey da Aberystwyth Coraa

Elveeish (f.) (Yn) Switzerland: Ta shen dy ghra, va'n Ellan erskyn ny Steatyn Unnaneyssit, Canada, yn Elveeish, as ooilley ny çheeraghyn syn Unnaneys Oarpagh. BS

ennalaghey aspirate, aspiration, breathe, breathing apparatus: Lhisagh 'ta mee er ngoaill' ve ayn, agh share lhiams 'ta mee er ghoaill' lesh ennalaghey er-yn-oyr dy vel eh ny s'assey dy ghra. Dhoor

fadaneyssyn follym-faase desolate wastes: Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, rish ny sleityn, as rish ny croink, rish ny awinyn, as rish ny glionteenyn, rish ny fadaneyssyn follym-faase, as rish ny ard-valjyn treigit Bible

fannag varrey (f.) cormorant: Scarff, Scarffe Ta'n sliennoo shoh heet voish Shenn Loghlinish, 'skarfr', ta shen dy ghra 'fannag varrey'. BS

fardail1 inanity; vainness; vain: Ta shiu er ghra, She fardail eh, dy hirveish Jee Bible; vanity: T'ad fardail, as obbyr y volteyrys: ayns earish nyn gerraghey nee ad cherraghtyn. Bible; larger part

feyshtey ask, asking, catechise, examine, question: ta'n Ghoal er ghra nagh jean ee ymmyd jeh ny "saaseyn feyshtey" (she shen, torchagh) shoh maghey shoh. Carn; (n.) examination

fo biallys disciplined: Lhig da ny mraane eu ve nyn-dhost ayns ny kialteenyn: son cha vel eh lowit dauesyn dy loayrt; agh t'ad sarit dy ve fo biallys, myr ta'n leigh neesht dy ghra. Bible

ghreinnaghey (dy); (to) encourage: As tra v'eh er ghra ny reddyn shoh roo, ren ny scrudeyryn as ny Phariseeyn toshiaght dy eginaghey, as dy ghreinnaghey eh dy loayrt jeh ymmodee reddyn: Bible

goan-mollaghtagh blasphemous words: Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh noi Moses as noi Jee. Bible

gow jeh draw off, take off: Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, Scugh voish yn attey-reeoil, gow jeh yn chrown Bible

gow royd (impv) begone: Myr shoh ta'n Chiarn dy ghra rhym, Gow royd as fow dhyt hene cryss aanrit, as cur mish dty vean eh, as ny cur eh ayns ushtey. Bible

gyn jannoo 1 unaccomplished, undischarged, undone a: ny lhig da veg ve faagit gyn jannoo jeh ny t'ou er ghra. Bible; 2 amorphous

hannish See sannish whisper: shen ta shiu er ghra myr hannish, ayns shamyryn, bee eh er ny ockley magh er mullagh ny dhieyn. Bible

har mooir oversea: hoilshee eh anchaslys eddyr ny Thallooyn har Mooir as ny Crogheenyn-Crooin, ta shen dy ghra, Mannin, Jersey as Guernsey. BS

henelys self-interest: Ta bun jeh polaseeyn y Reiltys Vannin jollys as henelys agh, er-lhimmey jeh saggyrt ny jees, cha nel ad er ghra veg foast. Carn

jannoo assee trespassing; touch: Shoh myr tan Chiarn dy ghra noi ooilley my ghrogh naboonyn, ta jannoo assee er yn eiraght hug mee da my phobble Israel Bible

jeelane (n.) diary: Va mee lhaih er ynnyd-eggey Phil Kelly art screeut mychione 'Marstrander's Dagbok' shen dy ghra 'Jeelane Marstrander' er y gherrid as va mee coontey ram jeh. Dhoor; (f.) delaine

jeh yioin deliberately, intentionally, knowingly, purposely, wilfully, willingly: Neayr's y traa shen, ta fer jeh'n skimmee er ghra dy row y baatey currit fo jeh yioin. BS

jystyn dishes: Mysh tree cluig lurg munlaa, ta shen dy ghra, lieh oor lurg 'nane er y chlag, ghow mee yn ushtey va ny jystyn er ve strullit ayn as cheau mee eh harrish cheu ny lhuingey JC

keeayle sense: As cha nel shen dy ghra dy row dagh faaue as dagh sannish ayns keeayle yn ughtar tra va'n obbyr jeant. Dhoor

laa ruggyree birthday: ta'n laa jiu yn laa ruggyree aym, agh cha nel mee ginsh dhyt yn eash aym, er-lhimmey dy ghra - erskyn nane as feed. Dhoor

lajerys cogency, force, headiness, might, prowess, richness, strength: cur-jee veue tranlaase as spooilley, as jean-jee briwnys as cairys, trog-jee nyn laue-lajerys veih my phobble, ta'n Chiarn Jee dy ghra. Bible

laue-lajerys force majeure, oppression, physical force: cur-jee veue tranlaase as spooilley, as jean-jee briwnys as cairys, trog-jee nyn laue-lajerys veih my phobble, ta'n Chiarn Jee dy ghra. Bible; exactions

Leviteyn Levites: As goym's jeusyn son saggyrtyn, as Leviteyn, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

lheimyderyn hoppers: Nee ad yn cheyll eck y yiarey sheese, ta'n Chiarn dy ghra, ga t'ad erskyn coontey, er-y-fa dy vel ad ny smoo na ny lheimyderyn-faiyr, as erskyn-earroo. Bible

livrey-yms I will deliver: Agh livrey-yms oo ayns y laa shen, ta'n Chiarn dy ghra, as cha jig oo fo yn phooar ocsyn t'ou ayns aggle roue. Bible

loayrtagh 1 pl. loayrtee speaker, spokesman a: Ta shen dy ghra, ta 700,000 loayrtagh ayn. Carn; 2 loudspeaker; 3 recitative

markiaght (=Ir. marcacht) (f.) 1 drive, equitation, horsemanship, horse riding, lift, ride; 2 riding a (v.): t'eh imlee, as markiaght er assyl Bible; 3 rider a: tan Chiarn dy ghra, bwoaill-ym dy chooilley chabbyl lesh atchim as yn markiaght lesh keoïd Bible

marr-ym I will slay: As giare-yms jeh yn briw veih yn vean echey, as marr-ym ooilley ny princeyn echey marish, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

mynchreck retail: Ec y traa t'ayn, ta'n chapp-taishbynys ayns Straid Varriaght as va'n ving-phlannal er ghra dy beagh tooilley assee jeant da jeadys-mynchreck y valley dy beagh y chapp-taishbynys caillt. BS

my-nyn-gione concerning us, concerning you, concerning them: Tan Chiarn er ghra my nyn-gione, Yudah, Ny gow-jee dys Egypt Bible

Nalbin Noa (f.) Nova Scotia: t'eh aashagh dy ghra dy re Bretin, Yn Vritaan, Yn Chorn, Mannin, Nerin as Nalbin çheeraghyn Cheltiagh agh cre mysh Patagonia as Nalbin Noa? Dhoor

ny host mute: Ta chengey ny host ny share na olk y ghra. JJK

ny-yeih 1 howbeit, nevertheless, notwithstanding, yet: ny-yeih, cha vel ny chiarnyn booiagh jeed Bible; 2 albeit a: Tan Chiarn er ghra eh, ny-yeih cha vel mish er loayrt? Bible

oikoil (=Ir. oifigiúil) official, returned: ta ny Goaldee hene er ghra dy hoikoil dy vel y lheid taghyrt. Carn

peccagh ommijagh foolish body: Tan peccagh ommijagh er ghra ayns e chree: Cha vel Jee erbee ayn. Bible

plead-ym I will plead: myr shen plead-ym riuish, ta'n Chiarn Jee dy ghra Bible

polaseeyn policies: Ta bun jeh polaseeyn y Reiltys Vannin jollys as henelys agh, er-lhimmey jeh saggyrt ny jees, cha nel ad er ghra veg foast. Carn

quaiyllagh congressional; forensic: t'eh er ngoaill rish dy vel doilleeid ayn ayns Mannin, ta shen dy ghra, dy vel feanishee as fir vingagh goll er agglaghey roish my vel cooishyn quaiyllagh goaill toshiaght. BS

resoonyn reasons: deaisht mee rish ny resoonyn eu, choud as va shiu ronsaghey magh cre dy ghra Bible

rish y gheay down-wind, downwind: abbyr rish y gheay, Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra Bible

roieys shall run: Eshyn ta credjal aynym's, myr ta'n scriptyr er ghra, Ass y chree echeysyn roieys strooanyn dy ushtey bio. Bible

roishyn before him: Gow-jee aggle roishyn, echey ta pooar, erreish da v'er varroo dy hilgey ayns niurin; dy jarroo ta mee dy ghra riu, Gow jee aggle roishyn. Bible

romanseeaght (f.) romanticism: Reesht as reesht ta ughtar y lioar shoh dy ghra nagh nee red voish romanseeaght y nuyoo cheead jeig y caggey dy hauail ny myn-chengaghyn. Carn

scoill (=Ir. scoil) See schoill (f.) learning, schooling; school: Ta mac oc ta hoght bleeaney dy eash as t'ad cur eshyn gys scoill Vretnish, ta shen dy ghra, scoill raad ta ny paitchyn gynsaghey dy chooilley red trooid Bretnish. Carn

Shibber y Chiarn Holy Communion, Lord's Supper: Jees ny lomarcan, er son ooilley ymmyrchagh gys saualtys, ta shen dy ghra, Bashtey, as Shibber y Chiarn. PB1765

shoh hene this itself: Cur-my-ner te er jeet, as te jeant, ta'n Chiarn Jee dy ghra ; shoh hene y laa ta mee er loayrt jeh. Bible

skeab lhome besom of destruction: as skeab-ym eh lesh y skeab lhome, ta Chiarn ny flaunyssee dy ghra. Bible

Skeerey Marooney Parish of Marown: dy chur failt diu gys yn chirveish shoh, as dy ghra harrish yn ollaghey ta'n taggyrt er choyrt diu hannah gys y Keeill Noo Runius, ayns Skeerey Marooney. Carn

slane seyr scot-free: Ta Mnr Boyd goll er dy ghra dy vel ashoonaghteyryn Celtiagh jannoo daa varran tra t'ad geearree y ve slane seyr veih Sostyn. Carn

snug (of animal) butt; flounce, poke; (of head) toss: dy jinnagh fer goll seose dy chur shilley urree as loayrt r'ee 'sy Ghailck, yinnagh ee myngheearey as cur snug jeh'n chione, dy chur fys da dy row ee toiggal shen v'er ny ghra. Coraa

soieyn sittings: Ta shen dy ghra nagh bee lhiaggan lhiasit y villey heet erash gys y Chiare as Feed roish toshiaght y nah heshoon, mannagh vees tooilley soieyn reaghit. BS

startey pl. startaghyn job: Hooar eh y startey liorish kialgeyrys Celtiagh, ta shen dy ghra obbeeys as druaightys. Carn

taarnee (gen.) of thunder: lhiennoo eh adsyn Boanerges, ta shen dy ghra, Cloan ny taarnee Bible

Tar magh (impv) Come on: Son v'eh er ghra rish, Tar magh ass y dooinney, uss spyrryd neu-ghlen Bible

thoin backside: Va'n thoin aym cho ghonnagh cha dod mee sole sheese dy aashagh son shiaghtyn, as cha b'loys dou v'er ghra fockle ec y thie! JG

traa shibberagh suppertime: As hug eh magh e harvaant ec traa shibberagh dy ghra rish ny goaldee, Tar-jee, son ta dy chooilley nhee nish aarloo. Bible

trome-liaghee heavy rain: Shen-y-fa, myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, lhieg-yms eh dy jarroo lesh geay rastagh ayns my eulys, as bee deayrtey trome-liaghee ayns my yymmoose, as claghyn mooarey sniaghtee ayns eulys dy chur-mow eh. Bible

ughtar (=Ir. údar) pl. ughtaryn author: Reesht as reesht ta ughtar y lioar shoh dy ghra nagh nee red voish romanseeaght y nuyoo cheead jeig y caggey dy hauail ny myn-chengaghyn. Carn

ymmodee keayrtyn dozens of times, many a time: Ymmodee keayrtyn neayr's y traa shen ta caarjyn er ghra dou, Nagh ren oo gynsaghey Bretnish tra v'ou baghey as gobbraghey ny mast'oc? JG

counsellor (n.) coyrlagh; coyrleyder: is thy counsellor perished? - vel dty choyrleyder er jerraghtyn? Bible; fer-coyrle; fer coyrlee: And Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David's counsellor - As hug Absalom fys son Ahitophel yn Gilonite, fer-coyrlee Ghavid Bible; pleadeyr: and there was no counsellor, that, when I asked of them, could answer a word - as cha row pleadeyr, tra vrie mee jeu, va fockle echey dy ghra Bible

forasmuch (conj.) son wheesh; son wheesh as: forasmuch as the Lord hath said unto you - son wheesh as dy vel y Chiarn er ghra riu Bible; ayns wheesh as: Forasmuch as God hath shewed thee all this - Ayns wheesh as dy vel Jee er hoilshaghey ooilley shoh dhyts Bible; er wheesh

vanities (npl.) fardalyssyn: with their graven images, and with strange vanities - lesh nyn yallooyn grainnit, as lesh fardalyssyn joarree Bible; fardailyssyn: and preach unto you that ye should turn from these vanities - as ta shin preacheil diu shiu dy hyndaa veih ny fardailyssyn shoh Bible; fardailyn: Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity. - Fardail dy ardailyn tan preachoor dy ghra; ta dy chooilley nhee fardail

wit1 keeayl; ta shen dy ghra; tappey; keeal: Bought wit is the best, if it be not bought too dear - Keeal chionnit yn keeal share, mannagh vel ee kionnit ro gheyr. JJK idiom; keeall: Wit is folly unless a wise man has it to keep - Ta keeall ommijys ny slooid ny t'ee ec dooinney creeney dy reayll. JJK idiom

dy geyre abruptly: Lurg shoh eaisht dy geyre rish ny t'er ny ghra as er ny ghuee er y hon, cooinaght dy nee dty phadjeryn hene ad ta çhebbit s eose gys Jee, agh nagh vel ayrn erbee ayd ayndoo CS; closely

thannaghey attenuate, bed in, dilute, emaciate, liquefy, rarefy, rarefying, reduce, shallow, slenderize, slim, thin, thinning; (of oil) cracking up; dilution, reduction, rarefaction: er ghra dy nhare çhymmyltaght tarmaynagh ta tayrn sleih gys Mannin na çhymmyltaght boayl ta'n cultoor Manninagh goll er thannaghey, kyndagh rish Manninee eginit faagail yn Ellan dy hirrey kiartaghyn boayl ennagh elley. BS; (of waters) shoal

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog