Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gheay | Results: 132

Inexact matches:

fo'n gheay alee, under the wind: Ta'n plaggad mooireerey fo'n gheay. DF

gheay jiass (yn); (the) south wind: Kiuney dy bra, Gheay jiass snessey da. EF

gheay niar (y); (the) east wind: Tan gheay niar fowanagh cur mow dy-chooilley nhee. EF

glenney gheay (f.) windscreen

jannoo ym-gheay (of wind) eddy

lane gheay windiness

ceau gys y gheay lay to

cur gys y gheay luff

cur harrish fo'n gheay wear

cur lhong hug y gheay broach

currit 'sy gheay (as clothes) aired

cur 'sy gheay air

goll lesh y gheay drift: Sou goll lesh y gheay. DF

immanit ec y gheay wind-driven

immanit lesh y gheay wind-driven: immanit lesh y gheay noon as noal. Bible

jeen noi'n gheay windproof, windtight

lesh y gheay adrift, leeward: Fasnee oo ad, as hed ad lesh y gheay, as nee geay-chassee ad y scaalheaney Bible

lhie rish y gheay lay to

lhiettrimit ec yn gheay windbound

lhome er y gheay close hauled

myr gheay Vayrnt ayn at a tearing rate

rish y gheay down-wind, downwind: abbyr rish y gheay, Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra Bible

roie roish y gheay scud

saih hug y gheay broach to

saiht hug y gheay broached

shiaulley er y gheay luff

shiaulley roish y gheay drive

traie rish y gheay (f.) lee shore

troggit lesh yn gheay wind-borne, windborne

tuittym lesh y gheay blow over

leeward cheu yn astee; fasteeagh; lesh y gheay; lheish; fo'n gheay: Drifting to leeward - Tuittym fo'n gheay. DF idiom

getting up gatt; girree: I am getting up - Ta mee girree. DF idiom; gyrjaghey: The wind is getting up - Ta'n gheay gyrjaghey. DF idiom; troggal: The wind is getting up - Ta'n gheay troggal. - Ta'n gheay troggal. DF idiom

wind-driven immanit ec y gheay, immanit lesh y gheay

luff (n.) cheu ny geayee; (v.) cur gys y gheay, luffal, shiaulley er y gheay

lay to (v.) ceau gys y gheay; cur ny lhie huggey; lhie rish y gheay

gheay-neear-ass (yn); (the) south-west-wind: trooid e phooar hug eh lesh stiagh yn gheay-neear-ass. Bible

gheay-niar (yn); (the) east-wind: Hug eh er y gheay-niar dy heidey fon aer Bible

aired3 (v.) (as clothes) currit 'sy gheay

alee (adv.) fo'n gheay

broached barnit; broachit; currit er bher; currit hug y geay; foslit; lhiggit; towlit; saiht hug y gheay: The ship broached - Ren y lhong saih hug y gheay. DF idiom

downwind (adj., adv.) rish y gheay

windproof (adj.) jeen noi'n gheay

windtight (adj.) jeen noi'n gheay

blestal blast, blow up: V'eh jannoo rouyr geay lesh yn rotor echey as y gheay shoh blestal neose orrin as ren y gheay bunnys lhieggey Feeagh Odin as beign dooin goaill neose y shiaull. GK

rotor rotor: V'eh jannoo rouyr geay lesh yn rotor echey as y gheay shoh blestal neose orrin as ren y gheay bunnys lhieggey Feeagh Odin as beign dooin goaill neose y shiaull. GK

aired1 (v.) (as bed) chiowit, currit 'sy gheay

east-wind (n.) (the); (yn) gheay-niar

eddy3 (v.) (of wind) jannoo ym-gheay

south-west-wind (n.) (the); (yn) gheay-neear-ass

under the wind fo'n gheay

windborne (adj.) troggit lesh yn gheay

wind-borne troggit lesh yn gheay

windbound (adj.) lhiettrimit ec yn gheay

eear-gheay (f.) zephyr

fan-gheay (f.) irregular breeze

kiune (=Ir. ciúin) See kuine calm, composed, flat, pacific, quiescent, sedate, serene, still, tranquil, unruffled: As dirree eh, as smaghtee eh yn gheay, as dooyrt eh rish y faarkey, Gow fea, bee kiune: as ghow yn gheay fea, as va kiuney vooar ayn. Bible; Halcyon days

at a tearing rate myr gheay Vayrnt ayn

blow over (v.) lheie ersooyl, tuittym lesh y gheay

broach to (v.) saih hug y gheay

close hauled lhome er y gheay

irregular breeze (n.) fan-gheay, fannan, flan

lee shore (n.) traie rish y gheay

scud (n.) carree; (v.) roie roish y gheay

wear1 (v.) ceau; cur harrish fo'n gheay

windiness (n.) geayaght; geayeeid; bruightoilys; geay; lane gheay

niar ass south-east: Yn gheay niar ass. DF

windscreen (n.) brishey geay, faal geay, glenney gheay, glenney gheayee, scaap geayee

zephyr (n.) eear-gheay, geay neear, geay veeley, geay veeley cheainoil

brattagh pl. bratteeyn banner, colour, ensign, flag: Ta'n brattagh bennalt 'sy gheay. DF

cheillys hideth: Eshyn cheillys ish, keillee eh yn gheay Bible

criht heaved, shaken, waved: Nee cuirtliagh criht lesh y gheay. Bible

currit jeh deterred, postponed: V'eh currit jeh'n choorse echey liorish y gheay. DF

heab blew: heab yn gheay lesh ersooyl ad Bible

keillee hideth: Eshyn cheillys ish, keillee eh yn gheay

neearass southwest: hug eh lesh stiagh yn gheay-neearass. Bible

niar east, easterly, from the east: fowanit lesh y gheay niar Bible

plaggad oats in ear: Ta'n plaggad mooireerey fo'n gheay. DF

sheidee blowing: haink doaltattym veih niau feiyr myr dy gheay heidee lajer Bible

sou mist, moan: Sou goll lesh y gheay. DF

stermagh stormy: Son ec e ockle ta'n gheay stermagh girree Bible

stronnal grunt, snufflle: ren ad yn gheay y stronnal myr dragonyn Bible

adrift (adj., adv.) er shaghryn: I went adrift there - Hie mee er-shaghryn ayns shen. DF idiom; gimmee lesh yn troa, lesh y gheay, rouaillagh

air1 (n.) cheerey, loayrt mychione; aer: The rain has cooled the air - Ta'n fliaghey er veayraghey yn aer. JJK idiom; (v.) aeral, cur 'sy gheay; chirmee: Air the sheets - Chirmee ny brelleeinyn. JJK idiom

astern (adv.) cooyl: They had the wind astern - Va'n gheay cooyl oc. DF idiom; ergooyl; 'sy jerrey

blew (v.) heab, heeb; heid, heïd: The wind blew the rain against the window - Heid y gheay y fliaghey noi'n uinnag. DF idiom

broach1 barnaghey; bher: Broach meat - Feill y chur er bher. DF idiom; broacheil; broachey; cur lhong hug y gheay; (stoandey) lhiggey; stooag; towley

close to (adv.) er gerrey da; faggys da: Close to the wind - Faggys da'n gheay. DF idiom

clouds (npl.) bodjallyn: Flying over the clouds - Getlagh erskyn ny bodjallyn. DF idiom; bodjalyn: Clouds driven before the wind - Bodjalyn er nyn imman liorish y gheay. DF idiom

east wind (n.) (the); (y) gheay niar: I will scatter them as with an east wind before the enemy - Neem ad y skeayley myr lesh y gheay-niar roish y noid Bible

hedge cleigh: The wind blew the snow against the hedge - Heid y gheay y sniaghtey ayns sheebey noi'n cleigh. DF idiom; (n.) cleiy; faal: Quickest hedge - Faal bio. DF idiom; shaghnys; (v.) cur gial er gagh cheu

sails (npl.) shiauill: To take the wind out of his sails - Dy ghoaill yn gheay ass e hiauill. JJK idiom

take2 (v.) (to); (dy) ghoaill: To take the wind out of his sails - Dy ghoaill yn gheay ass e hiauill. JJK idiom

bennalt See bennaylt flap, flutter, fly, waft, winnow: Ta'n brattagh bennalt 'sy gheay. DF

chiarrey 1 clearance, dry spell a: Ta'n gheay-twoaie cur lesh chiarrey DF; 2 (of weather) clear

chyndaa mygeayrt turn about, turn round: Ta'n gheay goll lesh y jiass, as chyndaa mygeayrt gys y twoaie, t'ee kinjagh cassey mygeayrt, as chyndaa reesht rere e combaaseyn. Bible

clabbin (of wind) bluster: Ren clabbin teaymagh dy gheay bwoalley y shiaull, as v'ee harrish 'syn ushtey, beeal fo. GK; gust, squall

cuirtlagh (=Ir. cuile.) (f.) See cuirtliagh, pl. cuirtleeyn bamboo, cane, reed: Nee cuirtlagh criht lesh y gheay? Bible

dy bog indulgently, softly: Heid yn gheay neear dy bog as cheh, bentyn da'n lieckan myr meir oikan. Coraa

eddin y thallooin face of the earth: agh t'ad goll-rish y choau ta'n gheay dy heebey veih eddin y thallooin. Bible

eebrit banished, exiled, transported, driven from: myr y coau ta eebrit lesh y gheay-chassee jeh'n laare-vooie Bible

feer lajer 1 fortissimo; 2 very strong a: As hyndaa yn Chiarn yn gheay mygeayrt gys y neear, feer lajer as niartal, ren sheebey ersooyl ny locustyn Bible

floagyn rolling things: bee ad er nyn imman myr coau ny sleityn roish y gheay, as myr floagyn roish y gheaychassee Bible; flakes; particles

foillan (f.) gull: Cheayll gagh nhee bio eh, foillan as follican, ollagh as ushag as gagh banglane 'gosnagh; 'solley cheayll ad eh, as yn gheay neear sheidey. Coraa

follican butterfly: Cheayll gagh nhee bio eh, foillan as follican, ollagh as ushag as gagh banglane 'gosnagh; 'solley cheayll ad eh, as yn gheay neear sheidey. Coraa

fo'n aer outdoors: Hug eh er y gheay-niar dy heidey fo'n aer Bible

gearagh merry, smiling; smile: Ren yn tortoise gearagh, as dooyrt eh, "Ga dy vel shiuish cha bieau as yn gheay nee'ms roie meriu ayns choorse liauyr". EF

goll lesh bound, go with, make for: Ta'n gheay goll lesh y jiass, as chyndaa mygeayrt gys y twoaie, t'ee kinjagh cassey mygeayrt, as chyndaa reesht rere e combaaseyn. Bible

goll lesh y troa drift: S'feiyral ta'n gheay; ta'n duillag goll lesh y troa gyn sheean erbee. Dhoor

gow fea take rest: Gow fea, O gheay-jiass, agh dooisht, O gheay-twoaie Bible

guilley glesh lockman, process server: Tra ta'n gheay 'sy villey, yiow shiu yn guilley glesh. DF

gys y neear westward: As hyndaa yn Chiarn yn gheay mygeayrt gys y neear Bible

jymmoogh angry, displeased, offended, wroth: Yn gheay ren sheidey, taarnagh ren buirroogh, liorish va fys oc dy row Jee jymmoogh PC

kiuney vooar (f.) dead calm: ghow yn gheay fea, as va kiuney vooar ayn. Bible

mooireerey (f.) billow, breaker, ground swell, roller, surge, sway, swaying: Ta'n plaggad mooireerey fo'n gheay. DF; undulation; (of sea) heave; (as corn) undulate

queeyll wheel: cur orroo dy ve myr queeyll: as myr coau roish y gheay Bible

raisey 1 (as plant) creep; 2 grabble, grope, rove: Raisey seose cheu y thie. DF; 3 move a: Tra tan gheay sheidey tan muir raisey EF

sheebey 1 blow about, blowing, drive, gust a: nee'n gheay sheebey ad ooilley ersooyl Bible; 2 scold; 3 accumulation, drift, sandbank on land

sheidagh should blow: nagh sheidagh y gheay er y thalloo, ny er yn aarkey Bible

sheidey breeze, distension, gust, honk, puff, sound, spell of wind, spout; breathe, fill out; (of wind) blast: Tra tan gheay sheidey tan muir raisey EF; (of whale) blow; (on horn) toot; blowing: te laa diu son sheidey ny trumpetyn Bible

soilshaghey da enlighten: Son cur-my-ner, eshyn ta cummey ny sleityn, as croo yn gheay, as soilshaghey da dooinney, cre ta e smooinaght Bible

spongey 1 aridity, cinder, spunk; 2 burn up, dry up, roast a: nee nyn eddinyn spongey myr y gheay-niar Bible; 3 (as cooking) shrivel

troa (f.) current, direction, drift, set, strike, surge, trend: S'feiyral ta'n gheay; ta'n duillag goll lesh y troa gyn sheean erbee. Dhoor

drift1 aah; beoyn; bree; cleay-heebey; gleashaght; goll lesh y gheay; goll lesh y tidey; goll lesh y troa; immeeaght; obbyr rea; raagh; sheeb; sheebey; sheid; skeabey lesh; troa: He is letting himself drift - T'eh lhiggey eh hene lesh y troa. DF idiom

drive1 chlo; chennid; co-chloie; eiyr, eiyrt, clohghey, greesaghey, lorgaghey, ruightey, shiaulley roish y gheay, sheebey; gimman: Can you drive? - Nod oo gimman? DF idiom; (n.) bayr; markiaght: He went for a drive - Hie eh son markiaght ayns gleashtan. DF idiom

fan1 (v.) fasney: toward the daughter of my people, not to fan, nor to cleanse - noi inneen my phobble, cha nee son fasney, ny son reealley Bible; fasnee: Thou shalt fan them, and the wind shall carry them - Fasnee oo ad, as hed ad lesh y gheay Bible; (n.) feayragan, feayraghan, sleayst, yskyyl; (n.) dollan-bennaylt: which hath been winnowed with the shovel and with the fan - ter ny ve fasnit lesh y chleayst as lesh y dollan-bennaylt Bible; (n.) dollan; (n.) thaagheyder

ill (adj., adv.) aslane, aslayntagh, doghanagh, doogh, lag, moal, sie; drogh: It's an ill wind that blows nobody good - She drogh gheay nagh sheid mie da pagh ennagh. JJK idiom; ching: She is dangerously ill - T'ee ching dy-danjeyragh. JJK idiom; olk: He speaks ill of nobody - Cha nel eh loayrt dy-olk mysh pagh erbee. JJK idiom

rough1 barb; barbagh; breckey; carragh; garroo: We had a rough passage - Va turrys garroo ain. DF idiom; mollagh; neurea; raghtanagh; rastagh: he stayeth his rough wind in the day of the east wind - teh lhiettal e gheay rastagh rish traa yn gheay-niar Bible; reeastagh; reeastaneagh; ruggagh; thalloo garroo

south wind (n.) geay yiass: The greatest calm of all, south wind next to it - Yn chiuney smoo erbee, geay yiass s'niessey j'ee. DF idiom; geay jiass: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (the); (yn) gheay jiass

stubble (n.) giare-choonlagh: Behold, they shall be as stubble - Cur-my-ner, bee ad myr y yiare-choonlagh Bible; stubble: and wilt thou pursue the dry stubble? - as jed oo geiyrt er y stubble chirrym? Bible; stubbyl: gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble - airh, argid, claghyn costal, fuygh, traagh, stubbyl Bible; coau: and the whirlwind shall take them away as stubble - as gowee yn gheay-chassee ersooyl ad myr y coau Bible

you will get yioys: Where thou diest, will I die - Raad yioys baase, yioyms baase Bible; Yiow oo: You will get plenty of use out of it - Yiow oo lane claght ass. DF idiom; (npl.) yiow shiu: When the wind is in the trees you will get the lockman - Tra ta'n gheay 'sy villey, yiow shiu yn guilley gless. DF idiom; (emph.) Yiow uss: You will get this house and everything in it - Yiow uss y thie shoh as ooilley ny t'ayn. DF idiom

chymlee (f.) (pl -yn) chimney: myr y druight moghey, ta lheïe ersooyl, myr y coau ta eebrit lesh y gheay-chassee jeh'n laare-vooie, as myr y jaagh ass y chymlee. Bible

teaymagh arbitrary, capricious, fickle, fitful, freakish, spasmodic, unstable, unsteady, wavering: Ren clabbin teaymagh dy gheay bwoalley y shiaull, as v'ee harrish 'syn ushtey, beeal fo. GK; heady: Traitooryn, teaymagh, ard-aignagh, ny s'graihee er eunyssyn y vea shoh na er Jee Bible; humoursome; fanciful, whimsical; moody: T'eh teaymagh. DF; notional

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog