Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: geiyrt | Results: 59

geiyrt follow: Ta Reics ceau e laghyn seyrey ayns Mannin as geiyrt er deiney olk ec y traa cheddin. Carn


Inexact matches:

geiyrt da walk after, go after, follow, seek after, pursue, obey, mind: Teh er dreigeil yn raad cair, as er ngholl er-shaghryn, geiyrt da raad Balaam mac Bosor Bible

geiyrt er agate, ensuing; walk after: quoi eh t'ou geiyrt er? Bible

geiyrt ersooyl expel: ta dorrin geiyrt ersooyl eh doaltattym 'syn oie. Bible; drive away

roie geiyrt er run after

walk after (v.) geiyrt da: And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods - Agh my nee shiu er aght erbee jarrood y Chiarn nyn Yee, as geiyrt da jeeghyn erbee elley Bible; geiyrt er: and burn incense unto Baal, and walk after other gods - as geiyrt er jeeghyn elley nagh vel enney eu orroo Bible; gimmeeaght lurg: They shall walk after the Lord - Nee ad gimmeeaght lurg y Chiarn Bible

drive away (v.) imman ersooyl, immee roish; eebyrt; geiyrt ersooyl: They drive away the ass of the fatherless - Tad geiyrt ersooyl assyl y chloan gyn-ayr Bible

ensuing geiyrt er; (ny) lurg; (ny) yei

seek after (v.) geiyr er; geiyrt da: and have such pleasure in vanity, and seek after lying - as goaill lheid y taitnys ayns coyrleyn fardalagh as geiyrt da breagyn Bible; (impv) eiyr- jee er: neither seek after wizards, to be defiled by them - chamoo eiyr-jee er fir-obbee, dy ve cleaynit lioroo Bible; shirrey lurg: to see if there were any that would understand, and seek after God - dy akin row veg jeu yinnagh toiggal, as shirrey lurg Jee Bible; shelg lurg: Let them be confounded, and put to shame, that seek after my soul - Bee ad er nyn gastey, as er nyn goyrt gys nearey, ta shelg lurg mannym Bible; jeeaghyn son: and the Greeks seek after wisdom - as ny Greekyn jeeaghyn son creenaght

agate (n.) agaid, clagh schimmeigagh, agate; geiyrt er, lurg

expel (v.) cur ass scoill; geiyrt ersooyl; ruightey; eebyrt

run after (v.) roie geiyrt er, roie ny yei

jargan flea: quoi eh t'ou geiyrt er? er moddey marroo, er jargan. Bible

follow1 (v.) eiyr, eiyrt, geiyrt: Now I'm ready to follow you - Nish ta mee aarloo dy eiyrt ort. JJK idiom; lhian, lhiant: Follow the road - Lhiant rish y vayr shoh. DF idiom; cliaghtey

aaghyn fords: As ad sheese geiyrt er, as hie ad harrish aaghyn Yordan ta leeideil gys Moab Bible

ayns drogh challin out of condition: haink shiaght booaghyn elley geiyrt orroo, ass yn awin, ayns drogh challin, as shang Bible; ill-favoured

bwilleenyn loaves: Cur-jee, ta mee guee erriu, bwilleenyn arran dan pobble ta geiyrt orrym Bible

caslyssyn pictures: Eisht nee shiu geiyrt magh ooilley cummaltee yn cheer veih kiongoyrt riu, as stroie ooilley caslyssyn ny jeeghyn oc, Bible

clarinaid clarinet: Myr shen haink yn clarinaid as yn vioyl stiagh, as ny s'anmey yn sacsafone as banjoe geiyrt orroo. Carn

cloghey (as animals) bait; (as dog) work; chase: Jeeagh orroo roie, jeeagh orroo roie, V'ad cloghey geiyrt er ben eirinagh, Dhoor

cur bree da turn on: Geiyrt er Sostyn, ta Mannin er hee cur bree da slattys niartal noa vees cur yn ablid da fir-reiltys dy yeeaghyn er haghteraghtyn preevaadjagh jeh sorh erbee. BS

curriglym curriculum: S'leayr dou dy vel y Curriglym 'Ashonagh' geiyrt er y torch dy ashoon Sostnagh ta reiltys Hostyn laccal. Carn

daa housane two thousand: ren ad jeelym jeu ayns ny raaidyn-mooarey, queig thousaneyn dooinney; as deiyr ad dy creoi geiyrt orroo gys Gidom, as varr ad daa housane dooinney jeu. Bible

dredge salt rime: geayghyn stermagh, dorrin as barrag ghyere, geiyrt dredge y diunid d' etlagh trooid yn aer PC

dy anmagh late: Dy anmagh syn astyr ren dooinney aeg dy row, va geiyrt er Ivar yn reejerey, soie er ny noidyn marish ymmodee cummaltee ny hEllanyn. Chron

dy oaiagh falsely: Jean shiu geid, jannoo dunverys, as brishey poosey, as loo dy oaiagh, as lostey incense gys Baal, as geiyrt er jeeghyn elley nagh vel enney eu orroo Bible

eerey (f.) pl. eeraghyn furrow length, plough length: as eisht geddyn greim er y cheeaght as geiyrt er seose yn eerey cha moal as crammag snaue seose y boalley. Dhoor; swirl

er y chooyl at once, immediately, just now, straightway: T'eh goll geiyrt urree er-y-chooyl Bible; backside, behind: lioar scruit er y cheu-sthie as er y chooyl, sealit lesh shiaght sealyn Bible

faasaagagh bearded, scrubby, whiskery: V'ad cloghey geiyrt er ben eirinagh, Va giarey nyn fammanyn faasaagagh Dhoor

feill neu-ghooghyssagh strange flesh: ren er yn aght cheddin ad-hene y choyrt seose gys maarderys, as geiyrt er feill neu-ghooghyssagh, er nyn soiaghey magh son sampleyr, surranse kerraghey dowil yn aile dy bragh farraghtyn. Bible

fer beg small person: Son y chooid smoo, ta'n fer beg shoh geiyrt er ny polaseeyn shen ren cur er milliunyn dy ve ayns stayd treih. Carn

gimman (=Ir. iomáin) (v.) 1 drive a: Nagh jinnagh eisht un dooinney gimman ersooyl thousane Bible; 2 (n.) debauchee, lecher, sensualist; 3 (pl -yn) admirer, lover, suitor: hie ee geiyrt er e gimmanyn Bible

gimmanyn lovers: As hed ee geiyrt er e gimmanyn, agh cha berr ee orroo Bible

hymn hymn: Va ram deiney geiyrt er y choir-verriu, as fer lurg fer aaloayrt ny kiaulleeaght hymn ny salmyn derrey rosh ad thie saggyrt Malew. Dhoor

kerrinagh quadratic; square, square-built: haink geiyrt orrin daa vaatey shiaullee elley as shiauill kerrinagh mooarey orroo GK

laa casherick holy day: My hyndaa-ys oo dty chass veih cooishyn seihltagh er y doonaght, veih geiyrt da dty aigney hene er my laa casherick Bible

liett forbad: as liett shin eh, er-yn-oyr nagh vel eh geiyrt ort's mârinyn Bible

loayrt dy dooie speak friendly: As dirree e sheshey, as hie eh geiyrt urree dy loayrt dy dooie ree Bible

neuynrickys (f.) imperfection, improbity, insincerity, unfaithfulness, unjustness, unrighteousness: nagh vel coyrt biallys da'n irriney, agh geiyrt da neuynrickys Bible; partiality; faithlessness

orroo on them: hie David geiyrt orroo lesh kiare cheead dooinney Bible; over them

ouyrys suspect: S'quaagh eh, gyn ouyrys, dy vel shoh er haghyr geiyrt chionn er slattys ynsee noa hug niart da cooishyn cultooragh as Manninagh. Dhoor

roin (=Ir. romhainn) 1 before us a: ren y Chiarn geiyrt magh roin ooilley'n pobble Bible; 2 I would go

roonaght (f.) policy: Va Kionnooyrtys y Rank geiyrt er roonaght tranlaasagh dy golley magh dy bollagh red-erbee Britaanagh. Carn

sacsafone saxophone: Myr shen haink yn clarinaid as yn vioyl stiagh, as ny s'anmey yn sacsafone as banjoe geiyrt orroo. Carn

sheer (f.) constant, lasting: heeyn eh magh e laue lhieusyn va sheer geiyrt er Bible; shire

skeaylley magh extend, put down, set down, spread out, untuck: Drappal er yn 'aal, cassaghey as skeaylley magh, geiyrt er y ghrian. Dhoor

slat smaghtee rod of correction: Ta ommijys fraueit ayns cree paitchey: agh nee yn slat smaghtee geiyrt magh eh. Bible

Slattys Cooidjaght Chynneeagh Race Relations Act: Syn ynnyd jeh shen, ta reiltys yn RU meenaghey mynlught ashoonagh myr 'possan kynneeagh', geiyrt er Slattys Cooidjaght Chynneeagh ayns 1976. Carn

smaghtee chastening, corrective, prohibitory: nee yn slat smaghtee geiyrt magh eh Bible; chasten, correct, smite: Smaghtee mee ayns myghin, tra ta mee gaase mee-rioosagh jeh my haualtys. CS; punished

stubble stubble: Jean oo broo duillag ta eiyrit noon as noal? as jed oo geiyrt er y stubble chirrym? Bible

urree on her: hie eh geiyrt urree dy loayrt dy dooie r'ee Bible; over her

faint1 gannooinee: lest they faint in the way - er aggle dy gannooinee ad er y raad Bible; annooiney; gannooinaghey: for my spirit waxeth faint son ta my spyrryd gannooinaghey Bible; gannoonaghey: Give, I pray you, loaves of bread unto the people that follow me; for they be faint - Cur-jee, ta mee guee erriu, bwilleenyn arran dan pobble ta geiyrt orrymorrym; son tad gannoonaghey Bible; goaill neeal; goll neeal: and they shall be as when a standardbearer - as bee ad myr tra ta fer-cullee goll neeal Bible; faiynt: Esau came from the field, and he was faint - haink Esau veihn vagher, as veh faiynt Bible; traishtit, traashtit: my heart is faint in me - ta my chree traashtit cheusthie jeem Bible; naardey; neeal: She went off into a faint - Hie ee neeal. DF idiom; eighid; eigid; tooillit: and the people were very faint. - as van pobble slane tooillit Bible

stubble (n.) giare-choonlagh: Behold, they shall be as stubble - Cur-my-ner, bee ad myr y yiare-choonlagh Bible; stubble: and wilt thou pursue the dry stubble? - as jed oo geiyrt er y stubble chirrym? Bible; stubbyl: gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble - airh, argid, claghyn costal, fuygh, traagh, stubbyl Bible; coau: and the whirlwind shall take them away as stubble - as gowee yn gheay-chassee ersooyl ad myr y coau Bible

ashoonee 1 nationals; 2 nations a: Neen Chiarn eisht geiyrt magh reue ooilley ny ashoonee shoh, as ver eh diuish son eiraght ashoonyn ny smoo, as ny sniartal na shiu hene. Bible; 3 Gentiles, heathens a: Lioroo shoh va ellanyn ny ashoonee er nyn rheynn lurg nyn cheeraghyn Bible; 4 people a: derrey nee Shiloh cheet: as huggeysyn, vees ny ashoonee er nyn jaglym stiagh. Bible

barrag (f.) cream: Cha nel shiu er chur barrag dy-liooar er my smeggyl. DF; froth, hoarfrost, mist, rime, sea foam, spume: ny getlagh er dagh laue dy phlooghey'n troailtagh s'lhoys eddin y chur daue, geayghyn stermagh, dorrin as barrag ghyere, geiyrt dredge y diunid d' etlagh trooid yn aer PC; lather

cragh (f.) booty, capture, depredation, devastation, disaster, doom, foray, havoc, loot, pillage, plunder, prize, ravage, ravishment, sack, scoop, smash, swag, undoing, ruin; catastrophe; slaughter: Ta cragh masteyn pobble, ta geiyrt er Absalom. Bible; spoil: Agh ooilleyn maase, as cragh ny ard-valjyn ghow shin son spooilley dooin hene. Bible; prey: as yn ollagh eck, nee shiu goaill son cragh diu hene Bible; despoliation

da (=Ir. ) 1 for, to a: hug ee keeagh da e mac, derrey v'eh charbaït Bible; 2 his, to him, to it: t'eh geiyrt orroo lesh e ghoan, agh cha vel geill oo da. Bible; 3 father: Aghterbee, ta leshtal mie aym nish dy chur fys hiu dy vel Dada nish Daa, as Mama nish Maa, my Haney as my Warree myr jir Juan dy gerrid.

gyn freayll unretentive: Agh my nee shiu ec traa erbee chyndaa ersooyl veih geiyrt orrym, shiuish ny nyn gloan, as gyn freayll my annaghyn as my lattyssyn ta mee er hoiaghey kiongoyrt riu, agh goll as shirveish jeeghyn elley, as cur ooashley daue Eisht nee'm Israel y yiarey Bible

leaystey 1 bank, boggle, brandish, dangle, fluctuate, heel, hesitate, loll, oscillate, rock, roll, see-saw, sway, swerve, swing, swing back, vacillate, waddle a: Caid ta shiu leaystey eddyr daa chredjue? Bible; 2 balancing, fluctuating, hesitating, lolling, reeling, rocking, swinging, swaying, vacillating, waddling, wavering; 3 (of hand) wave; 4 (of fixture) waver; 5 fluctuation, hesitation, oscillation, vacillation; 6 decline: cha jean oo leaystey veihn vriwnys oc, gys y laue yesh ny gys y laue chiare Bible; 7 reel, stagger: teh cur orroo dy leaystey myr dooinney meshtal. Bible; 8 tossed: fardalys leaystey noon as noal mâroosyn ta geiyrt er toyrt-mow Bible; 9 stumble: tad mollit ayns ashlish, tad leaystey ayns briwnys Bible; 10 jumping: sheean freaney ny queeylyn, as lheimyraght ny cabbil, as leaystey ny fainee. Bible; 11 unstable

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog