Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: geeck | Results: 28

geeck (=Ir. íoc) pay: Nagh vel y mainshter euish geeck y cheesh? Bible; look


Inexact matches:

geeck tailley da fee

paying jeeillagh; geeck: I am paying my way - Ta mee geeck yn ayrn aym. DF idiom

prepay (v.) eeck rolaue; roie-geeck

roie-geeck prepay

pay eeck da, geeck; faill; jeeilley; jeeley; (to); (dy) eek

fee (n.) faill, feu, foilliu, jeeilley, leagh, tailley; (v.) geeck tailley da

anise anise: ta shiu geeck jaghee jeh mynthey, anise as cummin Bible

cummin cummin: ta shiu geeck jaghee jeh mynthey, anise as cummin Bible

for them er-nyn-son: They won't give you these goods before you pay for them - Cha der ad yn chooid shoh diu roish t'ou g'eeck er nyn son. JJK idiom; er ny son oc; (emph.) er ny son ocsyn; nyn gour

look1 geeck; jeeagh: Look at your watch - Jeeagh er yn ooreyder eu. JJK idiom; jeeaghyn: Let them look for a house - Lhig daue jeeaghyn son thie. JJK idiom; shilley; yeeaghys

by-yilley brightest: kiongoyrt rish Jee, geeck ammys injil da, veih'n chooid sloo corrym rish yn ainle by-yilley PC

co-chorp borough: Cha jean Co-chorp Ghoolish gra cre'n costys haink orroosyn ta geeck keeshyn ynnydagh Ghoolish kyndagh rish aggyrt y valley son lhiasagh BS

daunsyn dancing: Ta dooinney ny ghaa er ve daunsyn as fer elley geeck yn fiddler. EF

dollar dollar: Adsyn va baih argid, v'ad geeck seose gys queig millioon dollar dy roshtyn sym-glout dy ghaa cheead villioon dollar. BS

er eeasaght on loan, borrowed: Ta'n mee-chrauee goaill er eeasaght as cha vel eh geeck Bible

er ny gheid pinched, stolen: My ver dooinney argid ny cooid da e naboo dy hashtey, as my vees eh er ny gheid ass thien dooinney; my vees y maarliagh goit, lhig da geeck dooble Bible

failleyderyn employers: Ta Tinvaal er choardail dy bee failleyderyn geeck nane sy cheead ny smoo son Urrysaght Ashoonagh veih Mee Averil, daa veeilley as tree. BS

feeaghyn amortization, arrears, commitment, debt, debts, dues, duty, expenses: Veagh nearey cheet er kyndagh rish yn stholk- accrys, as veagh eh geeck ny feeaghyn. Carn

foddey ny smoo much more: Shoh possan follit ta lostey thieyn ta er ve kionnit ec joarreeyn ta abyl geeck foddey ny smoo na'n sleih ynnydagh son ny thieyn shen. Carn

kerraghys penalty: mannagh vod ad geeck yn argid-whaiyl, bee ad er nyn goyrt ayns pryssoon; lhieusyn myr t'ad toilchin, bione mie daue yn kerraghys; nish, vel red erbee noa euish? Dhoor

mynthey (f.) garden mint, mint: ta shiu geeck jaghee jeh mynthey, anise as cummin Bible

shey pingyn (f.) sixpence, tester: Hooar eh ushag aalin dy chur lesh thie marish, as cha ren eh geeck agh shiaght skillin as shey pingyn er y hon! JG

sym-glout lump sum: Adsyn va baih argid, v'ad geeck seose gys queig millioon dollar dy roshtyn sym-glout dy ghaa cheead villioon dollar. BS

taillaghyn-kied licence fees: Er yn oyr dy vel Manninee geeck taillaghyn-kied son y hellveeish, ta Mainshtyr Moffatt gra, lhisagh ad geddyn y cooney cheddin as adsyn sy Reeriaght Unnaneyssit. BS

teisht (=Ir. teistiméireacht) (f.) certificate: Chammah as shen, va reiltys Hostyn geeck argid da colleishyn Yernish y Chommeeys Yernish, as va'n reiltys shen cur bree da teishtyn trainal ny ynseyderyn. Carn

urrysaght (=Ir. urrúsacht) (f.) (life) assurance: Ta Tinvaal er choardail dy bee failleyderyn geeck nane sy cheead ny smoo son Urrysaght Ashoonagh veih Mee Averil, daa veeilley as tree. BS; cover, insurance

Ventyr Baghtallys Transparency Initiative: ta'n reiltys Goaldagh cur magh 'Ventyr Baghtallys' ry hoi greinnaghey colughtyn ooill, gass as meaineraght dy insh quoid argid t'ad geeck da reiltyssyn as lughtyn-reill as BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog