Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: geddyn | Results: 186

geddyn acquire, beget, get, obtain; getting: Eh ta geddyn creenaght, shynney lesh e annym hene Bible; acquisition, procurement; receive


Inexact matches:

geddyn aarloo prepare: tra t'ou geddyn aarloo dow son chebbal-losht Bible

geddyn ass derive: Cre'n cheeayll t'ou geddyn ass shoh? DF; get out, get forth: Ta mee cha shickyr ayns pryssoon: nagh voddym geddyn ass. Bible

geddyn baase croak, decease, die, perish: Agh ta dooinney geddyn baase, as lheie ersooyl Bible

geddyn bee victual: Myr fer-ynsee va mish geddyn bee ayns shen. Carn

geddyn cloan procreation: Tra nee oo geddyn cloan, as cloan dty chlienney, as tra vees oo er chummal foddey 'sy cheer, as er n'gholl dowin ayns peccah, as er n'yannoo jalloo grainnit Bible

geddyn eddyr-luight interbreed

geddyn folliu rake off

geddyn jeh get off

geddyn keim graduate, graduation

geddyn margey market

geddyn marish copulate, making love

geddyn neose get down

geddyn reesht recover, regain: Agh lhig dooin geddyn reesht yn ghlare; Hig ferishyn er-ash Dy ghaunsin reesht lesh kesmad giare Dhoor

geddyn sluight breed; breeding: Ta mee geddyn sluight j'eu. DF

geddyn voteyn poll

ben geddyn gioot (f.) donee

er chee geddyn baase fey; about to die: Screeu eshyn: 'T'eh doillee son dooinney dy yannoo e chooid share ayns chengey ta sheiltyn dy ve er chee geddyn baase roish y dooinney hene'. Carn

fer geddyn gioot donee

geddyn baase roish predecease: Screeu eshyn: 'T'eh doillee son dooinney dy yannoo e chooid share ayns chengey ta sheiltyn dy ve er chee geddyn baase roish y dooinney hene'. Carn

geddyn barriaght er overcome

geddyn barriaght harrish best, gain victory over

geddyn er ash get back, retrieval, retrieve: Ghow Candide ny smoo dy voggey jeh geddyn er ash y cheyrrey shoh CnyO

geddyn foill ayn blame

geddyn greim er lay hold of: Eer ec y traa t'ayn t'ad er chur yn far-ennym, 'After Eight Club' orroo ta chebbal geddyn greim er'n argid. Carn

geddyn laue yn eaghtyr er beat, outdo: Cha dod fer erbee geddyn laue yn eaghtyr er. Carn

geddyn magh reesht rediscover

geddyn mainshtyraght er overcome

geddyn marish beiyn bestiality

geddyn ny hrooid get through

geddyn rey rish choke off, dispose, rid: S'cosoylagh nagh jean ad geddyn rey rish yn Clattys shen noadyr. Carn

geddyn shilley beg jeh glimpse

geddyn stiagh reesht recover, recovery

geddyn y kione share jeh best

geddyn yn varriaght er better, fight off, outshine, predominate, prevail

cha nee agh adsyn mie ta geddyn baase as ad aeg only the good die young

Slattys Geddyn Er Ash as Eignaghey Eeck Feeaghyn Debt Recovery and Enforcement Act

donee (n.) ben geddyn gioot, fer geddyn gioot, giootalagh

getting (v.) geddyn: Getting information - Geddyn briaght. DF idiom

overcome (v.) castit, fo chosh, geaylt, jargit er; barriaght; geddyn barriaght er: For whatsoever is born of God overcometh the world - Son cre-erbee ter ny ruggey jeh Jee, te geddyn barriaght er y theihll Bible; goaill mainshtyraght er, geddyn mainshtyraght er

recover aachoodaghey, cheet trooid; cheet huggey; cheet my laue; coural, couyral; geddyn reesht; slaanaghey; geddyn stiagh reesht; (to); (dy) hickyraghey

beget (v.) geddyn: When thou shalt beget children, and children's - Tra nee oo geddyn cloan, as cloan dty chlienney Bible; giennaghtyn; gientyn

best brod-; fare; fow laue yn eaghtyr er; geddyn barriaght harrish; geddyn y kione share jeh; share: He is dressed in his best clothes - T'eh ceau e chullee eaddee share. DF idiom

breeding1 brey as troggal; ellyn; geddyn sluight: I am breeding from them - Ta mee geddyn sluight j'eu. DF idiom; gientyn; sheelraghey; troggal; (n.) fuill

die1 cab, kiarroo; (v.) fow baase, paartail, goaill eig, fuillaghtyn baase; geddyn baase: He'd rather die than betray his king - Bare lesh geddyn baase na brah e ree. JJK idiom; surranse baase; (to); (dy) gheddyn baase

get1 (v.) feddyn; geddyn: Excuse me, while I get my stick - Jean my leshtal, choud as ta mee geddyn my vaidjey. JJK idiom; fow: Get it away from him - Fow eh ersooyl voish. DF idiom

graduation (n.) geddyn keim, rheynn

interbreed (v.) crosh-heelraghey; geddyn eddyr-luight

obtain feddyn; geddyn; cosnee

procurement (n.) feddyn streebee, geddyn

receive (v.) cur failt er, oltaghey, goaill rish, jannoo soiagh jeh, goaill stiagh; goaill; geddyn: You don't receive the newspapers regularly, do you? - Cha nel shiu geddyn ny pabyryn-naight dy-rea, vel (shiu) ? JJK idiom

rediscover (v.) geddyn magh reesht

retrieval (n.) geddyn er ash

rid (v.) cur fo chosh, glenney, reaghey; geddyn rey rish: We must rid ourselves of all emotional attachments - Shegin dooin geddyn rey rish ooilley ny hehllaghyn ain. DF idiom

anshaght somehow: ta mee geddyn bit dy bee voish laa gys laa, as choud's ta mee geddyn shen, cha bee aggle dou, yiowym trooid anshaght. Coraa

acquire (v.) cosney; cossyn; feddyn; geddyn

ascertain (v.) feddyn magh; geddyn magh

get off (v.) geddyn jeh, irree

get through (v.) geddyn ny hrooid

outshine (v.) geddyn yn varriaght er

procreation (n.) geddyn cloan, gientynys; torraghys

rake off (n.) foilliu; (v.) geddyn folliu

regain (v.) cosney reesht, geddyn reesht

Booise da Jee (intj) Thank goodness, Thanks be to God: Ta mee ayds slaynt mie, booise da Jee, as ta mee geddyn bit dy bee voish laa gys laa, as choud's ta mee geddyn shen, cha bee aggle dou, yiowym trooid anshaght. Coraa

loghtagh (incorrect) bad, defective, faulty, unsatisfactory: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS; blameworthy, culpable, defaulter, delinquent, fault-finding, ill-gotten, iniquitous, offending, vicious: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS

about to die er chee geddyn baase

acquisition (n.) cosney, feddyn, geddyn, troar, vondeish

bestiality (n.) beishtaght, cannooid er beiyn, geddyn marish beiyn

choke off (v.) fow rey rish, geddyn rey rish

copulate (v.) cleiee, comyssey, geddyn marish, lhiemmey

croak (v.) caaghey, fow baase, geddyn baase; (n.) cliogaraght, rock

derive (v.) geddyn ass, goaill ass, goaill voish

fight off (v.) caggey rish, geddyn yn varriaght er

gain victory over (v.) geddyn barriaght harrish

get down (v.) geddyn neose, lhieggal, sleaghtey, tarlheimey, tarlheimmey

graduate keimagh; keimee; rheynn; (v.) geddyn keim

lay hold of (v.) geddyn greim er

making love (v.) commyssey, geddyn marish, jannoo graih

outdo (v.) geddyn laue yn eaghtyr er

predecease (v.) baase rolaue; geddyn baase roish

recovery (n.) aagheddyn, couyral, slaanaghey; (v.) geddyn stiagh reesht

retrieve (v.) feddyn er ash, geddyn er ash

breed aalaght; clein, fuilleeaght, kynney; (v.) geddyn sluight, goaill toshiaght, troggal, sheelraghey; sheelrey; skeaylley

Debt Recovery and Enforcement Act (n.) Slattys Geddyn Er Ash as Eignaghey Eeck Feeaghyn

decease eig; geddyn baase; paarteil, paartail; anvioys, baase, lhoauid

dispose (v.) ceau ersooyl, cleayney, creck, ee, feddyn rey rish, geddyn rey rish; kiartaghey

fey (adj.) er chee geddyn baase; ersooyl marish ferrishyn; raaid y vaaish

get back (v.) geddyn er ash, goaill cooilleeney, goaill lhiasagh, goll ergooyl

glimpse falleays; feddyn shilley beg jeh; geddyn shilley beg jeh; glynt; skell

perish (v.) cherraghtyn, fioghaghey, geddyn baase, jannoo dhone, shirgaghey; coayl

h-ellynyn (ny); (the) arts: Bee yn colught noa geddyn cooney veih Coonseil ny h-Ellynyn. BS

share lesh rather: Share lesh paart jin geddyn fysseree trooid ny sooillyn. Dhoor

accommodation (n.) aaght: He couldn't get accommodation anywhere else - Cha dod eh geddyn aaght boayl erbee elley. DF idiom; boayl-fuirraghtyn

any (adj., adv.) ennagh; erbee: I couldn't get any fish - Cha dod mee geddyn eeast erbee. JJK idiom

beat1 (v.) bwoalley; yeelt, custey; custhey; geddyn laue yn eaghtyr er: We beat them! - Hooar shin laue yn eaghtyr orroo! DF idiom; yeealley; (n.) ronney: Policeman on his beat - Meoir shee er yn ronney echey. DF idiom

betray1 (v.) brah: He'd rather die than betray his king - Bare lesh geddyn baase na brah e ree. JJK idiom; treigeil

better betteyder, faardaghey; chebballagh; geddyn yn varriaght er, jannoo ny share; vaardee; share: Better late than never - Share anmagh na dyn dy-bragh. JJK idiom

blame (n.) comys, foill; (v.) feddyn foill ayn, foiljaghey, geddyn foill ayn; cur foill er: I don't blame him for it - Cha nel mee cur y foill er. DF idiom

dig out (v.) astyral, astyrt, astyrtal, cleiy; feddyn magh: I will dig out his secrets - Fowym magh ny folliaghtyn echey. DF idiom; geddyn magh

emotional (adj.) ennaghtagh, toghtagh: We must rid ourselves of all emotional attachments - Shegin dooin geddyn rey rish ooilley ny hehllaghyn ain. DF idiom

fish1 (n.) eeast, yeeast: I couldn't get any fish - Cha dod mee geddyn eeast erbee. JJK idiom; (v.) eeastagh, eeastaghey; (n.) listan

from them voue, vouesyn; j'eu: I am breeding from them - Ta mee geddyn sluight j'eu. DF idiom; roo: I broke away from them - Scarr mee roo. DF idiom

generally (adv.) cadjinagh; dy chadjin: What time do you generally dine? - Cre'n traa ta shiu geddyn jinnair dy-cadjin? JJK idiom; dy cliaghtagh: He generally keeps good hours - T'eh dy-cliaghtagh cummal ooryn mie. JJK idiom

get out (v.) aarlaghey; geddyn magh; scapail: I couldn't get out of it - Cha dod mee scapail jeh. DF idiom; tayrn; (intj) magh ass: Get out! - Magh ass shoh! DF idiom

goods (npl.) cooid: We get goods from Paris - Ta shinyn geddyn cooid veih Paris. JJK idiom; maase

in order to dys; gys; dy voddagh: In order to procure repose for others, he sacrificed his own - Dy voddagh eh geddyn fea da feallagh elley, ren eh cur seose yn fea echey hene. JJK idiom

letters (n.) lettyraght; (npl.) screeunyn: I receive letters every day - Ta mee geddyn screeunyn dagh laa. JJK idiom; letteryn, lettyryn

market (v.) cur er y vargey; geddyn margey; margey: There was no fish in the market - Cha row eeast erbee 'sy vargey. JJK idiom; (n.) marger

only the good die young cha nee agh adsyn mie ta geddyn baase as ad aeg

poll (v.) baarey; ceau voteyn, geddyn voteyn, pollal, teiy; (n.) claigeen; co-earroo; kione; reihys: He headed the poll - V'eh ec mullagh y reihys. DF idiom; teiys

predominate (n., v.) geddyn yn varriaght er; (ny) s'earrooagh: The Gaelic words predominate - Ta ny focklyn Gaelgagh ny s'earrooagh. DF idiom

pregnant1 (adj.) corrym, lugh 'sy chreeagh, thunnag 'syn oghe, togherys, trome; torragh: I got her pregnant - Ren ee geddyn torragh liorym. DF idiom

prepare (v.) aarlaghey, gaarlagh, gaarlaghey, geddyn aarloo, jannoo aarloo, kiarail, kiartaghey, shiaullaghey; kiare: Prepare for yourself - Kiare-jee diu hene. DF idiom; kiartee: Prepare ye the way of the Lord - Kiartee-jee raad y Chiarn. DF idiom; kiare-jee

presents (npl.) toyrtyssyn: Your children receive presents on New Year's Day, don't they? - Ta nyn baitchyn geddyn toyrtyssyn er Laa n'Ollick Beg, nagh vel? JJK idiom

prevail (v.) baardaghey, geddyn yn varriaght er; vaardee; barriaght; goaill niart: Truth is great and will prevail - Ta firrinys mooar as gowee eh niart. JJK idiom

rather (adv.) dy jarroo; red beg; share lesh; bare lesh: He'd rather die than betray his king - Bare lesh geddyn baase na brah e ree. JJK idiom

repose fea: In order to procure repose for others, he sacrificed his own - Dy voddagh eh geddyn fea da feallagh elley, ren eh cur seose yn fea echey hene. JJK idiom; gow saveenys; lhie; saveenys; soiaghey; soit er

victual (v.) cur bee da, geddyn bee, stoyral bee ayn; (n.) beaghey: And those officers provided victual for king Solomon - As chiare ny fir-oik shoh beaghey cour ree Solomon Bible

aayeeilley (v.) compensate, rebate, recoup, repay; (n.) compensation, repayment: Va ny maylteeyn ro-ard, cha row ny croiteyryn geddyn aayeeilley erbee NNS; retribution

ard-veoir chief steward, Lord Mayor: Tra v'eh pointit myr ard-veoir Chorcaigh, va MacSuibhne er ghra dy row yn sleih va abyl dy hurranse ny smoo na sleih elley geddyn y varriaght sy jerrey. Carn

ass y raad amiss: Ta shiu geearree as cha vel shiu geddyn, er-y-fa shiu geearree ass y raad Bible

baljagh civic, municipal, townsman, urban, urbane: Oddagh yn cheshaght geddyn yn chormid jeh pooar er coonseilyn baljagh elley sy twoaie. Carn

beaynee (n., f.) pl. beayneeyn harvester, mower, reaper: As ta'n beaynee geddyn faill, as chaglym mess gys y vea veayn Bible

Boddagh Boyde: Hug mee jerrey er y vlieauney dy moghey, ta Ned Boddagh geddyn poost jiu, t'ou cooinaght, as ghiall mee dy gholl sheese as cur daue car er y fiddle. Coraa

bun-towshan standard: Ta'n Olloo Schoill Vretyn smooinaghtyn dy vel vondeishyn er-lheh cultooragh, ayns geddyn obbyr as er-yn-oyr dy vel buntowshan ynsaght share ayns ny schoillyn Bretnagh. Carn

carboan carbon, carbon deposit: Ragh shen marish jeeanid dy chummal ayns seihll glass, yinnagh Bretyn roshtyn liorish leodaghey as geddyn rey rish croghey er connaghyn-carboan as shaleeyn glassey elley. Carn

chellveeish (=Ir. teilifís) (f.) television: Ta Chellveeish Grampian geddyn milliunyn dy phunt dy yannoo claaryn Albinish. Carn

clagh vane (f.) feldspar, felspar: Dasyn ta geddyn yn varriaght veryms dy ee jeh'n manna follit, as ver-ym da clagh vane, as er y chlagh ennym noa scruit, nagh nione da dooinney erbee, agh eshyn ta dy gheddyn eh. Bible

costrayl (f.) pl. costrayllyn bottle, jar, leather bottle: smooinee e huyr dy row eh er çhee geddyn baase, as myr shen chionnee ee lheiney-vaaish as caashey as costrayl dy ushtey-vea son e oanluckey GB

cremeydys criticism, disapprobation: My ta shin kinjagh soie er Radio Vannin ta shin cooney lhieusyn ta laccal geddyn rey rish cremeydys jeh sleih berçhagh as niartal. Dhoor

drogh-harrooghys bad economy, mismanagement: Agh ta'n verchys cheddin cherraghtyn liorish drogh-harrooghys ; as t'eh geddyn mac as cha vel nhee erbee ny laue. Bible

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

eerey (f.) pl. eeraghyn furrow length, plough length: as eisht geddyn greim er y cheeaght as geiyrt er seose yn eerey cha moal as crammag snaue seose y boalley. Dhoor; swirl

eginagh compelling, compulsive, compulsory, needy, obligatory, rapist: Ta'n Dr Marek gra dy vel eh geddyn ram screeunyn veih sleih ta feer voirit mychione Bretnish 'eginagh' as ta baggyrt cur nyn baitchyn gys scoillyn ayns Sostyn my hig Bretnish eginagh. Carn

feddyn COMPARE geddyn acquire, acquisition, find, get, locate, obtain, strike; finding: Cre'n-fa t'eh foast feddyn foill? Bible

feniagh pl. Fenee ace, champion, hero: Hug ad cheb neesht ec yn "lutte" (gleck Kernagh / Britaanagh) as dobbyr da fer jeu geddyn laue yn eaghtyr er feniagh An Oriant hene. Carn

fer-obbree labourer: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

festit glued, stuck: T'eh loayrt dy thittagh beggan; son shickyrys cha nel ooilley e 'eeacklyn echey, as t'eh jeeaghyn dy vel paart jeh ny focklyn geddyn festit ayns e 'aasaag. Dhoor

firrinaghey authenticate, confirm, make sure, verify; authentication, confirmation, verification: Ta etlanyn Skianyn Vannin getlagh reesht jiu, erreish da'n cholught geddyn firrinaghey screeut dy vel urryssaght ec ny h-etlanyn reesht. BS

floutyn gibes, taunts: Cha der mayd geill da ny floutyn ta shen geddyn noi yn Gaelk. Dhoor

frioose advertence, attention, attentiveness, consideration, heedfulness, importance, mindfulness, moment, thoughtfulness, thrift, thriftiness, value: T'eh geddyn mooarane frioose. DF

gennidyn scarcities: Cha dod ad geddyn stoo kiart dy hroggal piobyn as y lhied, va gennidyn ayn kindagh rish yn chaggey. Carn

gollrhym-pene like mee: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

hallooin of earth: cha vel mee geddyn veg: giare sheese eh, cha vel eh agh goaill seose room hallooin Bible

Injebreck Ingi's Slope: Ayns ny shey mee jeig t'er ngoll shaghey, cha nel doour Injebreck er ngeddyn agh tree feed as jeih sy cheead jeh'n ushtey t'eh cliaghtey geddyn sy traa shen. BS

jargal able, capable: dy vrishey ersooyl veih niart ny Sostnee dy bollagh, as my tamain laccal geddyn rey rish yn aght ta ny Sostnee jargal reill harrish ny Manninee Carn

jeeabaitee diabetics: Ta'n Rheynn Slaynt gialdyn dy jean jeeabaitee ayns Mannin geddyn shirveish vie er baghtal sy thie-lheihys noa BS

jeh hene spontaneously: Cha jean shiu gee red erbee ta geddyn baase jeh hene Bible

kiangltys connection: my tamain geearree geddyn reh rish pooar ny Sostnee dy reayll arrey orrin syn aght shoh, shegin yn kiangltys shoh y vrishey. Carn

kiartey chore, job, task: Ta ram sleih credjal nagh vod oo geddyn kiartey mie ayns Bretin mannagh vel Bretnish ayd as mannagh vel oo ayns foayr jeh'n phossan shoh. Carn

laue-jeant artificial; handmade: Hooar mee ayns shen lheid y cliaghtey as nagh dod mee geddyn ayns Sostyn er yn oyr va dy chooilley nhee laue-jeant; cha row greienys erbee elley agh saaue as "gas-engine". JG

lheihys kemmigagh chemotherapy: Scryss Linda laghyn seyrey dy phohlldal e carrey tra v'ee geddyn lheihys kemmigagh BS

lhiggit magh exposed: Er y chooid sloo, veagh reiltys Sheshaght-Obbree prowal geddyn rey rish ny deiney keoi er y skian jesh va lhiggit magh ass ny thieyn baanrit ec y Thooder. Carn

lhott (=Ir. lot) pl. lhottyn gash, injury, lesion, trauma, wound: Lhott as scammylt nee eh geddyn Bible

lioar chellvane (f.) telephone directory: Myr ta'n chooid smoo jiu er nakin hannah ren chellinsh Vannin geddyn rey rish yn ennym oc scruit ayns Gaelg veih coadey yn lioar chellvane. Dhoor

margeeys marketing: V'eh inshit da Sheshaght Margeeys Bainney ny smoo na kiare bleeaney er dy henney nagh dod ad geddyn rey rish meaig liorish skeym IRIS. BS

neuchialgagh guileless, plain, simple, undeceitful, unfeigned: Sheign da ny cumraagyn geddyn cooney dy reayll aght-vioys neuchialgagh as obbyr chreoi. GB

oaseirys inspection, superintendence, supervision, supervisorship, wardenship: Andrews ass lieh yn Fryske Akademy, ta geddyn argid veih'n Oaseirys Oarpagh. Carn; wardship

Oaseirys Oarpagh European Commission: ass lieh yn Fryske Akademy, ta geddyn argid veih'n Oaseirys Oarpagh Carn

oyryn occasions: teh geddyn magh oyryn moi, teh dy my choontey son e noid Bible; causes

pishyryn (f.) pease: dooyrt eh dy voddagh eh coontey ny pishyryn dy kiart dy jinnagh gagh dooinney geddyn yn earroo kiart dy phishyryn vooarey as dy phishyryn veggey, as ny va eddyr y ghaa vooadys. GB

pornograafaght (f.) pornography: T'eh oolit dy vel queig persoonyn as feed ayns Mannin prowal geddyn pornograafaght-phaithey er yn eddyr-voggyl gagh laa. BS

pynteragh (in pub) drinking: V'eh ny ghooinney mie as by haittin lesh pynteragh as geddyn scooyrit neesht. GK

red erbee anything, whatsoever: Cha jean shiu gee red erbee ta geddyn baase jeh hene Bible

scoillaryn pupils; scholars: Ayns y chaggey propaganda shoh ta reiltys Hostyn geddyn cooney woish paart dy scoillaryn ayns ollooscoillyn. Carn

skeymyn schemes: T'ee credjal dy bee skeymyn myr shoh foaysagh er aght tarmaynagh as sleih reaghey strateysh Vannin ry hoi geddyn rey rish orçh. BS

sleih ynrick righteous: Nee cairys sleih ynrick geddyn feaysley daue: agh bee drogh-yantee goit 'sy volteyrys oc hene. Bible

soiaghey er assault, attack, pitch into, raid, set upon, storm: Agh tra ta fer stroshey na eh soiaghey er, as geddyn yn varriaght, teh goaill veih ooilley e eilley Bible

solleyder defiler, polluter, soiler: yrt magh kyndagh rish y naight y çhiaghtin shoh chaie dy bee yn Reiltys shirrey argid son geddyn rey rish orçh, coardail rish y phrinsabyl 'Eeckee yn Solleyder'. BS; sexual assaulter

stooghyn materials: Ta Cath Andrews gra dy vel scoillyn Vannin geddyn argid mie as stooghyn mie. BS

taggloo mysh comment; talk about: t'eh taggloo mysh geddyn poosit dy gerrid, agh cre'n voayl hed ad dy vaghey lurg shen cha s'ayms Dhoor

taillaghyn-kied licence fees: Er yn oyr dy vel Manninee geeck taillaghyn-kied son y hellveeish, ta Mainshtyr Moffatt gra, lhisagh ad geddyn y cooney cheddin as adsyn sy Reeriaght Unnaneyssit. BS

Tashtey (yn); (the) Treasury: Agh nish shegin da'n Lught-Reill geddyn kied veih'n Tashtey tooilley argid y cheau. BS

thooder thatcher: Shen y red ta Bnr Thooder, gobbyr marish Mac Gearailt, laccal geddyn rey rish, t'eh jeeaghyn. Carn

tranlaasey harass, oppress, persecute, tyrannize: Haink Ewnyn Rooshagh ynsit dy chredjal dy begin daue geddyn cheer dauesyn hene raad nagh row sleih elley tranlaasey orroo. Carn

woirrin See bwoirrin female: Er- lheh raad va sleih Catoleagh ayns ny hInshyn Goal v'ad geddyn bunney- phlaggad, coamrey ee ayns cullee woirrin, cur ee ayns bascaid as lorg lioree as v'ad g'emnys shen 'lhiabbee Vreeshey'. Dhoor

able (adj.) cummeydagh; fondagh: I don't know, but I think you'll be able to get some at C- - Cha saym, agh ta mee smooinaghtyn dy vod oo geddyn paart ec C-. JJK idiom He was able to speak Manx - Oddagh eh loayrt Gaelg. DF idiom Before I was able - Roish my doddin. DF idiom; (v.) jargal: Still, I hope you will be able to make a good breakfast - Foast, ta mee treishteil dy bee shiu jargal dy vrishey yn trostey eu dy-mie. JJK idiom Were you able to do that? - Row shiu jargal shen y yannoo? DF idiom; abyl: You are able - T'ou abyl. DF idiom; foddee: You are able - Foddee oo. DF idiom I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom

couldn't cha dod: I couldn't get any fish - Cha dod mee geddyn eeast erbee. JJK idiom; cha jarg: You couldn't sell your loss - Cha jarg oo dty choayl y chreck. DF idiom; cha noddagh; nagh voddagh: So we see that they could not enter in - Myr shen hee mayd nagh voddagh ad goll stiagh Bible; (interrog.) nagh noddagh, nagh voddagh: Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Nagh voddagh yn dooinney shoh, ren fosley sooillyn ny doail, ver lhiettal baase y dooinney shoh?

cut baarey; beam; beamey; buinn; collag; giarreen; giarey, giarrey; grainney; injillaghey; jeeig; oght; slish-woalley; slissey; giareit; vuinn; (to); (dy) ghiarrey; giarit: I must get my hair cut - Shegin dou geddyn m'olt giarit. JJK idiom; giar: Please cut my hair, too - Giar m'olt neesht, my sailliu. JJK idiom

searching (v.) ronsaghey: Canst thou by searching find out God? - Vod uss liorish ronsaghey geddyn magh Jee? Bible; shirrey: Searching for clues - Shirrey leeidyn. DF idiom; goaill baght: And they returned from searching of the land - As hyndaa ad veih goaill baght jehn cheer Bible

strong men (npl.) deiney pooaral: A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches - Ta ben ghraysoil geddyn ooashley, as. deiney pooaral cosney berchys Bible; deiney trean: whose brethren were strong men - ny braaraghyn oc va deiney trean Bible; deiney lajer: And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen - As va ec Meshelemiah mec as braaraghyn, deiney lajer hoght-jeig Bible

gialdynys (=Ir. gealtanas) 1 engagement, grant, hopefulness, sponsorship; 2 bond a: My nee dooinney jannoo breearrey gys y Chiarn, ny goaill loo, dy chiangley e annym lesh gialdynys Bible; 3 promise a: dy voddagh adsyn ter nyn eam geddyn yn gialdynys jeh eiraght dy bragh farraghtyn Bible; 4 promising a: dy hyndaa veih e ghrogh raad, liorish gialdynys Bible

Kione Doo Black Head: Ta seaghyn mooar orrym nagh row greie-recortys ayn ayns ny laghyn shid hug Caesar orryms as er my vraar "Kione Doo" dy screeu sheese yn sheean hene jeh'n Ghaelg echey as cha nee yn aght screeuee ta ry-geddyn ayns Gaelg screeuit. LTQ

kiontoyrtys contrariety, haphazardness, precipitance: Cha nee liorish arran uy lomarcan, agh liorish cumra gys as daanys ayns kiontoyrtys, shirrey as geddyn, shirveish as rheynn, cur graih as ve graihit, as erskyn ooilley liorish firrinys ayns padjer, cur geill da coyrle ny Spyrryd Coraa

posteyr placard, poster: Eisht cheayll mee mychione yn arnane va currit da'n inneen aym dy yannoo: jannoo posteyr ry-hoi cur raaue da sleih mychione 'fer boght' nagh row boght er chor erbee - v'eh goll mygeayrt geddyn jeirkyn liorish kialgeyrys! Carn

skeet news: Cha nel thousaneyn dy Ghaelgeyryn cheet magh foast agh car y vee shoh chaie ta mee er ve magh pynteragh as geddyn yn skeet ooilley veih dussan dy Ghaelgeyryn ec y chooid smoo, ayns Purt le Moirrey, Balley Chashtal as Rhumsaa. Dhoor; sneak

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog