Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gagh | Results: 117

gagh (=Ir. gach) each, every: Moylley dy row gys y Chiarn gagh laa: dy jarroo yn Jee ta cooney lhien, as deayrtey e hoyrtyssyn orrin. Bible


Inexact matches:

gagh blein annually: va reiltys Hostyn cur red goll rish £90,000 gagh blein da'n vanglane shoh jeh Glór na nGael. Carn

gagh kegeesh bi-weekly, fortnightly

gagh laa daily, every day: As v'eh gynsagh ad gagh laa ayns y chiamble. Bible

gagh lieh-oor half-hourly

gagh lieh-vee half-monthly

gagh moghrey every morning

gagh ooilley all: Ta three-feed bleeaney er ngholl shaghey neayr's va 'Finn as Oshin" prentit as foddee nagh vel gagh ooilley lhaider er nakin yn daane. Coraa

gagh raiee quarterly

gagh un every: Paidjraghyn dy ve er na ra nyrg yn ourelyght nar nagh bii khristiyght erbi ain gygh yn leid la shen anayn PB1610

gagh ynnyd everywhere: S'cosoylagh dy bee yll jeant son lhiettrimys-smookal ayns gagh ynnyd- obbyr, goaill stiagh thieyn-lhionney, clubbyn, thieyn-bee, clubbyn- oie as barryn. BS

cooid gagh hooill (f.) cynosure

cur gial er gagh cheu (as bet) hedge

gagh cor vee bi-monthly

gagh daa vlein biannual, biennially

gagh derrey vlein biennially

gagh jeih vleeaney decennial

gagh kiart tashtit copyright reserved

gagh lieh vlein half-yearly

gagh nah vee bi-monthly

gagh oayllys ayns shoh inquire within

gagh queig blein quinquennially

gagh shiaght blein septennially

gagh treeoo blein triennially

gagh tree shiaghteeyn tri-weekly

biennially (adv.) gagh daa vlein; gagh derrey vlein

every (adj.) dagh: The doctor attends her every day - Ta'n fer-lhee tendeil urree dagh laa. DF idiom; gagh: Every couple of minutes - Gagh cubbyl dy vinnid. DF idiom; dagh ooilley: Every other week - Dagh ooilley cor hiaghtin. DF idiom; dy-chooilley, dy chooilley; dagh un, gagh un

bi-monthly gagh cor vee, gagh nah vee, keayrt 'sy chegeesh, keayrt 'sy daa vee

half-hourly (adj., adv.) gagh lieh-oor

hourly (adj., adv.) er yn oor, ooragh, ooroil, 'sy oor; gagh oor: We expect him hourly - Ta shin jerkal rishyn gagh oor. DF idiom

ordinary cadjin; gagh-laa: and have diminished thine ordinary food - as er leodaghey dty veaghey gagh-laa Bible

quinquennially (adv.) gagh queig blein

septennially (adv.) gagh shiaght blein

triennially (adv.) gagh treeoo blein

foillan (f.) gull: Cheayll gagh nhee bio eh, foillan as follican, ollagh as ushag as gagh banglane 'gosnagh; 'solley cheayll ad eh, as yn gheay neear sheidey. Coraa

follican butterfly: Cheayll gagh nhee bio eh, foillan as follican, ollagh as ushag as gagh banglane 'gosnagh; 'solley cheayll ad eh, as yn gheay neear sheidey. Coraa

Kione Twoaie North End: Ta'n ard-valley er y clyst shiar jeh gagh ellan, agh ta gagh ard-valley ny s'niessey da'n kione jiass jeh'n ellan na'n kione twoaie. Dhoor

biannual (adj.) gagh daa vlein; (n., adj.) lieh-vleeanagh

copyright reserved gagh kiart tashtit

cynosure (n.) cooid gagh hooill; (Yn) Cheeaght

decennial (adj.) gagh jeih vleeaney, jeih-vleenagh

half-monthly gagh lieh-vee; lieh veeoil

half-yearly (adv.) gagh lieh vlein; (adj.) lieh-vleinoil

quarterly gagh raiee; raieaghan; raieeoil

gagh-laa ordinary

annually (adv.) dagh blein; dy bleeanagh; gagh blein

bi-weekly daa cheayrt 'sy chiaghtin; gagh kegeesh

fortnightly (adj., adv.) gagh kegeesh, keayrt 'sy chegeesh, kegeeshoil

inquire within gagh oayllys ayns shoh

tri-weekly gagh tree shiaghteeyn; tree laghyn 'sy chiaghtyn; tree-hiaghtinoil

cosoyley affinity, analogy, instance, semblance, simile, symbol, symbolism: Rere gagh cosoyley. DF

possanyn groups: Tree possanyn, jeih deiney ayns gagh possan DF

daily dagh laa; laaoil; gagh laa: Fulfil your works, your daily tasks - Cooilleen-jee nyn obbyr, nyn obbyr gagh-laa Bible

each (adj., adv.) dagh: Each country has its own peculiar customs - Ta dagh cheer as e chliaghtaghyn er-lheh eck. JJK idiom; gagh

every day dagh laa: She writes to him every day - T'ee screeu huggey dagh laa. JJK idiom; gagh laa

every morning dagh moghrey: I get up every morning at six o'clock - Ta mee g'irree dagh moghrey ec shey er y chlag. JJK idiom; gagh moghrey

festival (n.) ard-eailley, ard-laa, feaill, feish, giense; feailley: Wet festival day and everyone mowing hay - Laa feailley fliaghee as gagh buinn traagh. DF idiom

hedge cleigh: The wind blew the snow against the hedge - Heid y gheay y sniaghtey ayns sheebey noi'n cleigh. DF idiom; (n.) cleiy; faal: Quickest hedge - Faal bio. DF idiom; shaghnys; (v.) cur gial er gagh cheu

mowing (v.) buinn: Wet festival day and everyone mowing hay - Laa feailley fliaghee as gagh buinn traagh. DF idiom; foldeyrys, folderys, foldyrys; folderagh

pub (n.) thie lhionney; thie oast: They frequented the pub every night - Haagh ad y thie oast gagh oie. DF idiom

Sunday (n.) Doonaght: He comes every Sunday - T'eh cheet gagh Doonaght. DF idiom; Jedoonee: War was declared on a Sunday - Va caggey er ny hoilshaghey magh Jedoonee. DF idiom

assdaue out of them: Ta millioon dy 'leih cheet lesh shilley er ny mooar-chlaghyn gagh blein as ta argid ry-chosney assdaue. Carn

baneyn whites: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

beinnyn peaks: T'eh geearree drappal seose ny beinnyn syrjey ayns gagh nane jeh ny shiaght mooar-rheynnyn sy teihll. BS

billey Nollick Christmas tree: Ta billey Nollick er lheh ec gagh colught dy hoilshaghey e yalloo co-chorpagh liorish tayrn sooillyn huggey. BS

breneen (f.) See brinneen atom, mote, particle: Ta'n çhesh-vean jeh gagh breneen er-lhimmey jeh hiddragien jeant ass kinneigyn ta shin gra protaneyn as naeeraneyn roo. Dhoor

brishey cree heartbreak: v'eh brishey cree Ghoolish dy chummal ayns Mannin ta goll er Sostynaghey gagh laa. Carn

buill-obbree workplaces: Yn chengey ec gagh leval ayns edjaghys, buill-obbree, yn ym-ysseraght as reiltys. Carn

bun as baare jeh long and short of it: Ta'n argid bun as baare jeh gagh olk. DF

bunraght (f.) constitution: Cha nel ad laccal bunraght screeut veagh cur kiartysyn leighoil da gagh peiagh. Carn

clusaghey nestle, nestling: Dy leah, va moir ny h-oie clusaghey yn Ellan, as gagh nhee ny v'ayn. Coraa

colughtyn firms: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

cooyrtoil courteous, courtly, polite, refined, urbane: hooar mee freggyrt cooyrtoil ren soilshaghey magh dy vel yn MP ayns foayr jeh gagh red chesh-veanagh, prowaltyssyn keoi as ooilliu. Carn

cughtee cussed: Ta gaue dy liooar sy stoo cughtee ta lught Sellafield ceau stiagh sy cheayn gagh laa Carn

cur aggle er alarm, daunt, frighten, terrorize: Ren Laa Tynvaal cur aggle er sleih, Veagh Mannin stroiet ec deiney creoi, Agh gagh red mie fy yerrey hoal, Sidooryn Hostyn dy chooilley voayl. Carn

dagh (=Ir. gach) COMPARE gagh each, every: er dagh kione jeh stoyl y vyghin Bible; both; singular

dy giare brusquely: 'Scosoylagh nagh bee eh feer aashagh diu dy hoiggal er yn oyr shen, agh shen yn aght ayns ny shenn daanyn Gaelgagh-ta gagh ooilley nhee rait dy giare, dy rooisht, bunnys gyn jesheen erbee. Coraa

eddyr-voggyl internet: Ayns gagh çheer, ta'n eddyr-voggyl çheet dy ve ny smoo scanshoil da ny çhengaghyn. Dhoor

er-linney online: Ta billioonyn dy h-arraneyn as filmyn goll er maylartey ec sleih er-linney gagh blein. BS

fashistaghys fascism: Shegin da gagh Celtiagh as dagh dooinney ta cur graih da cairys jannoo e chooid share dy chaggey noi'n fashistaghys ayns Nerin Twoaie. Carn

fastyryn evenings: T'ee ry-gheddyn ec ny Fastyryn Gaelgagh ta goll er cummal er y chied doonaght jeh gagh mee ec Thie ny Gaelgey. Dhoor

goaill commeeys partake: Veagh William as mish goaill commeeys ayns sorch ennagh dy chluicyn gagh laa Coraa

goll er oaie forwardness, get along, go forward, move forward, moving along: Ta'n clag goll er oaie un vinnid gagh laa. DF

inver estuary, river mouth: Va talhear as e ven heshey baghey ayns thie faggys da Loch yn Inver as she cliaghtey lieu gobbragh dy mie gagh laa GB [L. infra]

jesheen (f.) (pl -yn) adornment, ornament, trinket: agh shen yn aght ayns ny shenn daanyn Gaelgagh - ta gagh ooilley nhee rait dy giare, dy rooisht, bunnys gyn jesheen erbee. Coraa

leval (=Ir. leibhéal) level: Yn chengey ec gagh leval ayns edjaghys, buill-obbree, yn ym-ysseraght as reiltys. Carn

Loghlynn (f.) Norway: Myr sampleyr, va Loghlynn fo smaght ny Danvargee sy cheead shoh chaie as va Loghlynnish cheet dy ve ny s'Danvargee gagh laa. Carn

lowanse allowance, concession, ration: dy choyrt da gagh-laa lowanse arran Bible

lunjeaney sway, swaying, swing, swinging, wobble, wobbling: Veih'n thie stiuree dys y funnyl lunjeaney choud's v'eh goll, as feddan sheeaney lesh gagh lunjean. Dhoor

marran pl. marranyn bloomer, erratum, gaffe, mistake, slip: T'ad gagh-laa goaill my ghoan marran Bible

Mayrt (f.) Tuesday: er yn oyr dy vel aanrityn buird dy liooar sy chapp henndaght "Mantiques" ayns Purt ny hinshey raad ta Ruth gobbraghey gagh Mayrt. Dhoor

meechaaoil inconvenient: Shen meechaaoil, dooyrt ee, cha noddyms cheet yn oor shen er yn oyr dy re cliaghtey lhiams goll dys y Vingo gagh fastyr Jemayrt GB

moghrey jiu this morning: V'ad kiarail dooney ny raaidyn ec jeih er y chlag moghrey jiu as fosley ad ec queig er y chlag, my va gagh red goll dy mie. BS

neuhurransagh chronic; impatient, insufferable, intolerable, unbearable, unendurable, unforbearing, unsupportable: daase e ven ny smoo graney gagh laa, granganagh as neuhurransagh CnyO

Pabyryn Naight (Ny); (The) Press: Red trimshagh dy vel y sleih shoh credjal ny breagyn cughtee t'ad lhaih bunnys gagh laa ayns pabyryn naight goll rish y 'Sun'. Carn

pishyryn (f.) pease: dooyrt eh dy voddagh eh coontey ny pishyryn dy kiart dy jinnagh gagh dooinney geddyn yn earroo kiart dy phishyryn vooarey as dy phishyryn veggey, as ny va eddyr y ghaa vooadys. GB

politickeyryn politicians: Shen crout cadjin ec politickeyryn jeh gagh sorch: ny jean cur freggyrt da'n feysht ta currit dyt, agh cur freggyrt da feysht elley. Carn

pornograafaght (f.) pornography: T'eh oolit dy vel queig persoonyn as feed ayns Mannin prowal geddyn pornograafaght-phaithey er yn eddyr-voggyl gagh laa. BS

protaneyn protons: Ta'n çhesh-vean jeh gagh breneen er-lhimmey jeh hiddragien jeant ass kinneigyn ta shin gra protaneyn as naeeraneyn roo. Dhoor

queigad fifty: D'eearree ben Finn cheet magh, As queigad ben erson gagh ooilley mair ( jeih as da'eed mraane son gagh mair eck) Coraa

roaghyn ranks, rows: hoie ad sheese ayns roaghyn Va form ec gagh paitchey as yn emshir chaie jeh paart dy vreearyn clouit ayns collooyn as roaghyn. Carn

schoill (f.) pl. schoillyn school: dynsee eh gagh laa ayns schoill fer va enmyssit Tyrannus Bible

shaghryn error, transgression: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

shennid oldness, senescence, staleness: Nee uss cumraagys as caarjys lesh aegid keyl as shennid lheeah bee gagh ghooinney oc jeeaghyn dhyt e chullee-eeastee, chammah darrag as dooan as slatt. Coraa

shenn riftan fogy: Cre'n aght veagh enney eck er gagh shenn riftan ayns Mannin, smooinee ish. SF

straiddyn streets: Cha vod shin jerkal dy akin y Gaelg goll er loayrt ayns straiddyn Ghoolish gagh laa agh foddee nagh vel shoh scanshoil. Dhoor

Thoreeyn Torys: Ta sleih dy liooar ayns Sostyn smooinaghtyn dy vel ny hanschaslyssyn eddyr ny Thoreeyn as yn Cheshaght Obbree Ghoaldagh cheet dy ve ny sloo gagh laa. Carn

ymmyd jeant jeh employed, used: Ta gagh ooilley nhee 'sy skeeal shoh faggys yn nhee cheddin myr t'eh ayns yn ghaane ainyn hene, ga nagh vel ymmyd jeant jeh ny focklyn cheddin. Coraa

ym-ysseraght (f.) media: Yn chengey ec gagh leval ayns edjaghys, buill-obbree, yn ym-ysseraght as reiltys. Carn

all (adj., adv.) cagh: All mowing hay - Cagh buinn traagh. DF idiom; fey; (pref.) ooilley-; (dy) chooilley; ooilley: All is right except this sentence - Ta ooilley kiart er-lhimmey jeh'n raa shoh. JJK idiom; dagh ooilley, gagh ooilley: All hands on deck - Dagh ooilley pheiagh er y lout. DF idiom

everywhere (adv.) dagh ooilley ard; dagh ooilley raad: English is spoken everywhere - Ta Baarle loayrit dy-chooilley raad. JJK idiom; dagh ooilley voayl: Man is everywhere the same - Ta dooinney yn lheid cheddin dy- chooilley raad. JJK idiom; dagh ynnyd; gagh ynnyd; ooilley mygeayrt: The water had got in everywhere - Va'n ushtey er jeet stiagh ooilley mygeayrt. DF idiom

Monday (n.) Lhein, Luain, Jylhein, Jelhein, Jyluain; Jelune: Every Monday morning - Gagh moghrey Jelune. DF idiom; Jyluain: I shall have the pleasure of seeing you next week, on Monday or Tuesday - Bee taitnys aym jeeaghyn shiu yn chiaghtyn shoh cheet, Jyluain ny Jymart. JJK idiom

state (v.) abbyr, gra; (n.) ashoon; cheer: Every state was represented - Va chaghter ass gagh cheer ayn. DF idiom; state; staydoilys: We dined in state - Dee shin ayns staydoilys. DF idiom; foaynoo; stayd: I want to hear the actual state of things - Saillym clastyn stayd firrinagh ny reddyn. DF idiom; stait: Divorce church from state - Yn agglish y scarrey veih'n stait. DF idiom; steat: Weighed down with the affairs of state - Laadit lesh currymyn steat. DF idiom

co-beayn as one: Eisht va mee liorish, myr co-beayn rish: as va mee e haitnys gagh-laa, goaill boggey dy kinjagh kiongoyrt rish Bible; co-eternal

feoiltys cree kind-heartedness: As taaghey yn chiamble gagh-laa lesh un aigney, as brishey arran 'sy thie ghow ad nyn meaghey lesh gennallys as feoiltys cree Bible

jannoo conaant covenant: t'eh gagh-laa bishaghey breagyn as toyrt-mow, as t'ad jannoo conaant rish ny Assyrianee, as ta ooil er ny chur lesh gys Egypt. Bible

leeideil er shaghryn misdirect, misdirection, mislead: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog