Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: gaase | Results: 76

gaase develop, growing: ta'n aegid gaase creeney Bible; accretive; waxen


Inexact matches:

dowan ta gaase expanding universe

gaase dy tappee quick-growing: Nee'n red shoh gaase dy tappee. DF; snowball

gaase ro vooar outgrowth

gaase 'sy oie mushroom growth

developing (v.) gaase: He developing nicely - T'eh gaase dy mie. DF idiom; giennaghtyn; lhiasaghey; mooadaghey

growing aasagh; aasoil; gaase: The grass is growing - Ta'n faiyr g'aase. JJK idiom

accretive (adj.) gaase

outgrowth (n.) gaase ro vooar

snowball (n.) bluckan sniaghtee; (v.) ceau bluckan sniaghtee; gaase dy tappee: This thing will snowball - Nee'n red shoh gaase dy tappee. DF idiom

waxen (adj.) kereagh; (v.) gaase

niessey nearer: myr ta shin gaase ayns eash dy vodmayd gaase ayns grayse, as myr s'niessey ta shin tayrn gys y jerrey ain, dy beemayd wheesh shen smoo aarloo er y hon. CS

expanding universe (n.) dowan ta gaase

quick-growing gaase dy tappee; rank

mushroom growth gaase 'sy oie; aase un' oie

curnaght (f.) wheat: Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght Bible

fegooish (=Ir. eaglais) devoid, without: Vod y chuïn gaase fegooish laagh? Bible

folt (=Ir.folt, Sc.G. falt) hair: Ny-yeih va'n folt echey gaase reesht Bible [O.Ir. folt]

kiogyn locks: nee eh lhiggey da kiogyn folt e ching gaase Bible

lheiyee calves: gaase myr ny lheiyee slane beiyht Bible

shavit shaven: Ny-yeih va'n folt echey gaase reesht, lurg da ve shavit Bible

turneyryn advocates: Ta turneyryn gaase roauyr er pingyn yn ommidan. DF; lawyers

cockle1 coggyl: Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley - Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght, as coggyl ayns ynnyd oarn Bible; giortey; mooirane; (v.) craplaghey, shirgaghey

days (npl.) laghyn: The days are getting much shorter - Ta ny laghyn g'aase lane s'girrey. JJK idiom

develop (v.) bishaghey, aase, fosley, gaase, giennaghtyn, imman, lhiasaghey, mooadaghey; anchoodaghey: Let's watch it develop in the darkroom - Lhig dooin jeeaghyn er yn anchoodaghey echey 'sy chamyr ghorraghey DF idiom

grass (v.) cur lhieen er y thoar, cur thalloo fo faiyr; (n.) faiyr: The grass is growing - Ta'n faiyr g'aase. JJK idiom; glassyragh [L. foenum]

grow (v.) aase: It's beginning to grow late - Te g'aase anmagh. JJK idiom; cuirr; mooadaghey

hemlock (n.) aghaue: springeth up as hemlock in the furrows of the field - gaase seose, myr yn aghaue ayns imraghyn y vagheragh Bible; emloge

late1 anmagh: It's beginning to grow late - Te g'aase anmagh. JJK idiom; dy anmagh: I don't like going to bed late - Cha laik lhiam goll dy lhie dy-anmagh. JJK idiom; (adj., adv.) jeianagh; roud

lawyers (npl.) leighderyn: I have nothing against lawyers as such - Cha nel veg aym noi leighderyn myr t'ad. DF idiom; turneyryn: Lawyers grow fat on the pennies of fools - Ta turneyryn gaase roauyr er pingyn yn ommidan. DF idiom

lily (n.) lilee: he shall grow as the lily - nee eh gaase myr y lilee Bible

shining gial; goulragh; sollys: as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain - myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn Bible

shorter (adj.) girrey: The days are getting much shorter - Ta ny laghyn g'aase lane s'girrey. JJK idiom; (ny) sloo

universe (n.) cruinney; tuinney: The hub of the universe - Cree y tuinney. DF idiom; dowan: The expanding universe - Yn dowan ta gaase. DF idiom

aase (=Ir. fás) (v.) See gaase 1 develop, evolve, grow, wax a: Ta ny fraueyn echey skeayley mysh y charnane, as aase mastey creggyn. Bible; 2 (n.) tumour; 3 culture, growth; 4 forwardness

aghaue (f.) hemlock: ta briwnys gaase seose, myr yn aghaue ayns imraghyn y vagheragh. Bible

annooiney (f.) faint, in a faint; (comp./sup.) weaker: corrym v'ad jeant, agh peccah cur failleil 'sy derrey yeh, t'eh ny s'annooiney gaase PC

ayns ynnyd in lieu of, in place of, instead of, vice-: Ayns ynnyd y drine nee gaase seose yn billey-juys Bible

billey-myrtle myrtle tree: Ayns ynnyd y drine nee gaase seose yn billey-juys, as ayns ynnyd y dress hig seose yn billey-myrtle Bible

blaa (=Ir. bláth, Sc.G. blàth) pl. blaaghyn bloom, blossom, flower: son t'eh gaase myr blaa yn vagher Bible; heyday; pride [O.Ir. bláth]

choe hotter, warmer: graih vees er n'aase ny s'choe, sthill gaase ny smoo, myr smoo t'eh cummit fo. PC

creen decayed, sapless, withered: Ayns y voghrey te glass, as gaase seose: agh ayns yn astyr te giarit sheese, te creen as fiojit Bible; ripe: myr arroo blestit roish my te creen Bible; diminutive, trifling

cuirt sown: tra te cuirt, te gaase seose Bible; cast: ta reeriaght niau goll-rish lieen va cuirt 'sy cheayn Bible

daanys vooaralagh presumption: Ny jarrood coraa dty noidyn: ta'n daanys vooaralagh ocsyn ta feoh oc ort, gaase dy kinjagh ny smoo as ny smoo. Bible

drine (=Ir. draighean, Sc. draighionn) pl. drineyn hawthorn, may, thorn bush, thorn tree, thorns: Ayns ynnyd y drine nee gaase seose yn billey-juys Bible; thorn

ellanagh homebred, insular, islander, local: Va lioaryn mie cheet ass yn ard shen (Keearee as Corkey), lioaryn goll rish 'Feed Blein Gaase' as 'Peig Sayers' as 'Yn Ellanagh'. Carn

er y scooyr bender, binge: Son y traa t'ayn, she cubbyl quaagh t'ayn: shenn ven seyr ta laccal dy ve cooyrtoil, ta goll er y scooyr dy follit nish as reesht, as stuggey breeoil ta gaase ny shinney. Carn

fooillagh deposit, garbage, left over, oddments, remainder, remains, remnant, scraps, surplus, wastage, leftover: shen gaase gyn bree, as falleays hene failleil, ta pooar y dor'ghys ayns y fooillagh reill. PC; scrap

frassyn showers: myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn Bible

girrey shorter: Ta seaghyn gaase liorish boandyrys, ta seaghyn marroo ayns traa sgirrey na obbyr. EF

goll er y scooyr tope: Son y traa t'ayn, she cubbyl quaagh t'ayn: shenn ven seyr ta laccal dy ve cooyrtoil, ta goll er y scooyr dy follit nish as reesht, as stuggey breeoil ta gaase ny shinney. Carn

gortys brackishness; sourness: Ta fer ayn ta gaase berchagh liorish imnea as gortys; as shoh leagh e cronney Apoc

imraghyn beds, furrows: myr shen ta briwnys gaase seose, myr yn aghaue ayns imraghyn y vagheragh Bible

irree ny greiney sunrise: As bee eh myr soilshey'n voghrey, ec irree ny greiney, eer myr moghrey gyn bodjallyn; myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn. Bible

kiog (f.) pl. kiogyn curled lock, ringlet, tress: nee eh lhiggey da kiogyn folt e ching gaase. Bible

lilleeyn lilies: Gow-jee tastey jeh lilleeyn ny magheragh kys t'ad gaase; cha vel ad tooilleil, chamoo t'ad sneeu. Bible

magheragh agrarian, lowlander; (gen.) of a field: Gow-jee tastey jeh lilleeyn ny magheragh kys t'ad gaase Bible

molteyryn deceivers: Agh nee drogh gheiney as molteyryn gaase ny smessey as ny smessey, molley, as er nyn molley Bible

myleeaney this year: Nee shiu gee my-leeaney shen ny ta gaase jeh hene Bible

onnaneyn thistles: Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght, as coggyl ayns ynnyd oarn. Shoh jerrey er goan Yob Bible

pibbyr (=Ir. peubar) pepper: ayns ynnyd elley gum as spiceyn deyr, nutmeg, cloveyn, pibbyr, frankincense as myrrh, cassia, aloes, mace as cinnamon, dagh mess gaase er biljyn ny thammagyn PC

poseenyn posies: banglaneyn aalin gaase ard er nyn skyn, feeit trooid y cheilley 's ooilley glass veih'n vun; poseenyn millish as dagh dooghys blaa fordrail nyn eunys chammah oie as laa PC

s'aaley finer: Shoh'n cubbyl s'aaley ren laue Yee y chroo fud e chretooryn; cha row veg gollroo, shooyl laue ry laue v'ad glen, ny[n] aigney seyr veih dagh failleil ta cur er graih gaase PC; finest

slattag meiygh tender plant: Son nee eh gaase seose kiongoyrt rish myr slattag meiygh, as myr fraue ass thalloo sponkit Bible

smaghtee chastening, corrective, prohibitory: nee yn slat smaghtee geiyrt magh eh Bible; chasten, correct, smite: Smaghtee mee ayns myghin, tra ta mee gaase mee-rioosagh jeh my haualtys. CS; punished

smiljey sweetest: Ta paart jeh ny smeyr smiljey gaase er ny jilg spirragh EF

sodjey magh2 (ny) farther afield: Ny veggan as ny veggan, hie cultoor-aegid Ewnish er croo ayns ny ro-scoillyn, ren gaase seose dys ny bunscoillyn as ny sodjey magh. Dhoor; utter, uttermost

son shen as ooilley all the same: Son shen as ooilley va shin imneagh dy roshtyn dy valley Myr shen va'n skimmee gaase red beg neufeagh. GK

Sostnaghey Anglicanisation, Anglicise, Anglicize: dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

stappal stop: Agh va ben-thie gaase feer woirit nagh voddagh Shoanie as y fer elley troailt dy valley as dooyrt ee dy bare dauesyn stappal giu yn ushtey-vea. GB

sthole (f.) shoot: va cuirrey orroo smooinaghtyn mychione y luss shen, woish rass 'syn ooir; fraueyn gaase; sthole broddey seose as sheeyney magh; as foddee lesh duillagyn as blaaghyn ayn. Dhoor; stole; stool

streppey noi wrestle: Keayrt dy row dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

thaish (f.) whisper: Myr sodjey goll, er-lesh dy geayll eh thaish myr coraa bioee, as ny syrjey gaase myr sniessey da v'eh cheet; agh goo er-lheh cha dod eh 'hoiggal dy yannoo ymmyd jeh. PC

chaglym (=Ir. teaglaim) (v.) accumulate, assemble, collect, gather, whip round: Cha jean shiu cuirr, ny buinn shen ny ta gaase jeh hene, ny chaglym messyn dty villey feeyney gyn-pollal Bible; (n.) collection, gathering, convocation: Er yn chied laa, bee chaglym casherick Bible; conclusion; effort; contribution; meeting; gathereth

miandagh desirable; desirous: ny lhig dty aigney ve miandagh er e vee blaystal Bible; fanciful; lustful: As ren earrooyn elley jeh ny joarreeyn va ny mast' oc gaase miandagh Bible; covert: Son saynt argid fraue dy chooilley olk: dan chooid cheddin choud as va paart miandagh er bible; fond of: Vel shiu miandagh er bainney? JJK; selfish; addict, craver

ry laue nearby; to hand: Shoh'n cubbyl s'aaley ren laue Yee y chroo fud e chretooryn; cha row veg gollroo, shooyl laue ry laue v'ad glen, nyn aigney seyr veih dagh failleil ta cur er graih gaase feayr; va'n graih oc dooie, sheshoil, meiygh PC

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog