Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ga dy | Results: 127

ga dy (=Ir. go) (conj.) although: Ta dy chooilley ghooinney ard-chreeagh dwoaiagh da'n Chiarn: ga dy jean laue niartaghey laue, cha bee ad gyn kerraghey. Bible

ga (conj.) albeit, though: Ga t'ou gra nagh jean oo eshyn y akin Bible [O.Ir. día]


Inexact matches:

ga ta albeit, although, be it as it may, howbeit, however, nevertheless, notwithstanding: Ga ta niau sauchey veih dy chooilley ghaue oddys pooar iurin noidagh 'hebbal daue PC

although (conj.) ga dy: Although he is ill, he gives lessons every day - Ga dy vel eh ching, t'eh cur lessoonyn dagh laa. JJK idiom; ga-reih; ga ta

albeit (conj.) agh; ga; ga-yeih; gur; nagh; nar; ny-yeih; ga ta; ga-reih

ga-reih although: GA-REIH, adv. KellyM; albeit; although; whether

though (conj.) ga: Tall though you are, I don't fear you - Ga s'liauyr t'ou, cha nel mee goaill aggle royd. JJK idiom; myr

freaney rage: Ga dy jinnagh ny ushtaghyn echey freaney as gatt: as ga dy jinnagh ny sleityn craa lesh dorrin y chooid cheddin Bible; roaring, rushing, wrought, rattling

gymmydey using: Ga dy ren ny paitchyn toiggal dy chooilley nhee ayns Gaelg as ga dy row ad gymmydey Gaelg nish as reesht, cha ren ad rieau loayrt ee car y traa. Carn

whether (conj.) ny; ga-reih

ga-yeih albeit

be it as it may ga ta

meenit content: chamoo vees eh meenit, ga dy jebbagh oo ymmodee giootyn Bible

nitre nitre: ga dy jean oo niee oo hene lesh y nitre Bible

shassagh erectile, standing: Ga dy shassagh Moses as Samuel kiongoyrt rhym Bible

shleeut keen: ga dy r'ou shleeut er goll royd Bible

shooyll walk: Ga dy vel mee shooyll ayns mean seaghyn Bible

treishtin I would trust: Ga dy marr eh mee, ny-yeih treishtin ayn Bible

afford (v.) fordrail: Although you have everything that the world can afford - Ga dy dy vel dagh ooilley red eu oddys y seihll dy 'ordrail. DF idiom; spaarail

believed chred; credit; credjit; creidit: A liar is not believed though he tells the truth - Cha bee breagerey creidit ga dy n'insh eh yn irriney. JJK idiom

howbeit ga ta; ny-yeih: Howbeit there came other boats from Tiberias - Ny-yeih va baatyn elley er jeet veih Tiberias Bible

however (adv.) ansherbee, my ta; (ny) yei; ga ta; kied echey: However rich you may be, don't despise the poor - Kied echey berchagh as foddee shiu ve ny soie beg jeh ny boghtyn. JJK idiom

leader ard-art; ard-reiltagh; fer toshee: He was leader in deed though not in name - V'eh yn fer toshee dy feer, ga nagh row yn ennym er. DF idiom; kione toshee; kione-fenee; leadeilagh, leeideilagh; leeideiltagh; oayllagh; toshiagh

liar (n.) breagerey: A liar is not believed though he tells the truth - Cha bee breagerey creidit ga dy n'insh eh yn irriney. JJK idiom

nevertheless (adv., conj.) son ooilley; (ny) yei shen as ooilley; (ny) yei shen; agh son shoh as ooilley; ny-yeih; er e hon shoh ooilley; son shoh as ooilley; ga ta

notwithstanding (adv., prep.) agh son shen as ooilley, agh son shoh as ooilley, er son shen, foast, kione harrish shen, lurg ooilley, ny-yeih; (ny) yei shen; ga ta

wealth (n.) berchys: Great as his wealth is, which he has amassed, it has not made him happy - Ga s'mooar yn berchys t'eh er garnanaghey, cha nel eh er n'yannoo maynrey eh. JJK idiom; berchid, cooid seihlt, cowrey; foays

young1 aeg: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom; (adj.) aegey

agh ish save her; but she: Agh ish ta baghey ayns reamys neu-lowal, t'ee marroo ga dy vel ee bio. Bible

ainleagh angelic, angelical: ga thanney ta nyn stoo nyn nooghys ainleagh hug daue 'n vondeish shoh PC

beishteigyn worms: As ga, lurg my chrackan, dy der ny beishteigyn mow yn corp shoh, ny-yeih ayns my eill neems Jee y akin Bible; flies: Myr ta beishteigyn marroo breinnaghey ooil chostal yn photecaree Bible

billey figgagh pl. biljyn-figgagh fig tree: Ga nagh der y billey figgagh magh e vlaa, as nagh bee mess er ny biljyn-feeyney Bible

brastyl (=Ir. freastal) class, standard: Va'n brastyl coontey ram jeh'n tape, ga dy nee bun-vrastyl t'ayn Carn

caigney chew, file, gnaw, mumble, munch, rasp: As y conning, ga dy vel eh caigney cheeilley, agh cha vel eh rheynn yn yngyn, te neughlen Bible; chewing

ceau ersooyl discard, dispose, throw away: Dy vod prowal nyn gredjue ta foddey s'costal na airh ta ceau ersooyl, ga er ny hrial lesh aile, ve er ny gheddyn gys moylley, as ooashley, as gloyr ec cheet Yeesey Creest: Bible

cha nod can't, can not, cannot: As ga dy vod oo y yannoo eh mie ayns y leigh, cha nod oo y ansoor eh gys Jee CS

cha yarg not able: ga smooar y feiyr tad dy yannoo, ny-yeih cha jarg ad goll ny sodjey? Bible

cheayrtyn (ny) every now and then, periodic, sometimes: ga dy vel aggle orrym ny cheayrtyn: foast ta mee coyrt my hreishteil aynyds Bible

cheet neese ascend, come up: Ec y traa t'ayn, ta Albinish (Gaelg Albinagh) cheet neese as, er aghtyn ennagh, oddagh oo gra dy vel ee ny stroshey nish na t'ee er ve rish tammylt, ga dy vel ee (myr gagh chengey Cheltiagh) foast ayns gaue Carn

chredjal (dy); (to) believe: As ga dy vaik shiu shoh, cha ghow shiu arrys ny lurg shen, dy chredjal ayn. Bible

co-ard equally high, equal status: ga dy jinnagh oo dty edd co-ard rish yn urley, raip-yms oo neose veih shen Bible; horizontal

creidit believed: Cha nel breagerey dy ve creidit ga t'eh loayrt yn 'irriney. EF

cultooroil cultural: Ga nagh vel Mannin dy jeeragh fo smaght Hostyn cha nod oo gra dy vel Mannin seyr, erskyn ooilley ayns cooishyn cultooroil. Carn

cummallyn rea flats: Ga dy vel ram thieyn as cummallyn rea goit hannah, ta ram jeu faagit. Carn

doiggal See toiggal (er) have understood: Ga dy vel sleih er doiggal rish bleeantyn cre cho niartal as ta scannaneyn Carn

dooinney poost husband, married man, bridegroom: my chonaant cheddin vrish ad, ga dy row mee myr dooinney poost dauesyn Bible

drid jogtrot, trot: Ga dy vel Major jannoo eab ennagh dy scapail veih scadoo y Thooder, dy firrinagh she guilley drid y Thooder t'ayn. Carn

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

eiraghey inherit: Nish mac shiaulteyr mish as ga nagh vel mee shickyr mychione reddyn bentyn rish yn keayn, shegin dou er n'eiraghey lurgaghyn my ayrey. Dhoor

er aght ny ghaa diversely: LOYR jih ayns ny heirishyn ta ern 'oll shaghey er aght na ga, as ymmydi dy raydjyn rish ny haeraghyn liorish ny phaderyn PB1610

er ny chrossey crucified: Son ga dy row eh er ny chrossey trooid annooinid, ny-yeih t'eh bio liorish pooar Yee Bible

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

feeyn-ghyere vinegar: as hugg ayd ga, phien geyr syit rish gall dy iif: as nar ve er mlassyght ie shen, gha bailesh iif. PB1610

fer daaney bold person: Lurg bleaystanyn Birmingham blein er dy henney, hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee - ga dy loayr fer daaney ny ghaa noi. Carn; saucy person

fockleyn words: ga dy row shin tuittym magh ny keayrtyn, ve dy leah jarroodit, as cha daink shin rieau gys streeu as fockleyn sharroo. JG

fouyryn harvests: Ga dy vel fouyryn ennagh ny sloo kyndagh rish yn emshyr chirrym, t'ad er chur stiagh oarn as curnaght seose gys jeih laa ny s'leaie BS

fuiltagh bleeding: Hie ny shenn Vanninee dy-valley yn oie shen ayns gien mie, as ga dy row paart jeu fuiltagh as gonnagh, by gummey lheue shen-va ny guillyn oc sauchey ayns nyn dhieyn-hene. Coraa

gammanagh bantering, frolicsome, playful, sportive, sporty: Ga dy bee ny h-immeeaghtyn taitnyssagh as gammanagh, ta ny fir-reaghee coontey dy nee red trome-chooishagh t'ayn dy chur cultoor dooghyssagh yn Ellan er e hoshiaght. BS

gearagh merry, smiling; smile: Ren yn tortoise gearagh, as dooyrt eh, "Ga dy vel shiuish cha bieau as yn gheay nee'ms roie meriu ayns choorse liauyr". EF

goll dy moal backpedal, drag, drag on: Ga dy vel cooishyn er ve goll dy moal bentyn rish coadey'n chymmyltaght sy Vritaan, ta 22 ynnyd mwyljyn-geayee ayns shen ry hoi giennaghtyn lectraghys. Carn

Gorry Orry: My 'sfeer eh shen, 'scosoylagh nagh beagh fys ec yn Albyn ny ec yn Erin er Gorry- Godred; ga dy beagh fys oc er Gorry-Garraidh. Coraa

goym fea I will cease: Ga dy vel shiu er n'yannoo shoh, ny-yeih bee cooilleeney aym's erriu, as eisht goym fea. Bible

greienyn caggee war equipment: ga v'ad wheesh broojit, foast veih haink ad bio; agh plooghit fo va saase y taarnagh mollee nyn eillaghyn as slane nyn greienyn caggee. PC

grep (f.) dung fork, garden fork, manure fork: ga dy ren eh reuyrey lesh kiebbey, cha nee grep v'eh jannoo ymmyd jeh. CJ

guinn y vaaish pain of death: As dooyrt eh rhym reesht, Shass, ta mee guee ort, orrym, as marr mee ass y raad; son ta mee ayns guinn y vaaish, ga dy vel ennal foast aynym. Bible

gurneil control, direct, govern: Ga dy vel ee roie dy tappee gour-y-vullee, gollrish ny banglaneyn elley jeh'n chenn ghlare-ghooie, va keayrt dy row gurneil yn trass ayrn jeh'n Rank Coraa; regulation

gyn scarrey undivided: Ga dy vel eh caigney eh, gyn scarrey rish, agh freayll eh kinjagh ayns e veeal Bible

jeh beggan scansh trivial, unimportant: Ga dy vel Nerin jeh beggan scansh myr cheer, er aght keoi ennagh ta ny Americanee coontey ee y ve scanshoil ayns caggey eddyr America as y Roosh. Carn

keint pl. keintyn class, ilk, kind, make, marque: Ga dy row mee er hoiaghey oo dty villey-feeyney ooasle, jeh keint slane dooie: Bible

latchy latchet: she aeshin, ga haink e my iyei, ve roim, lachy y vragyn gha vel mi fiu dy 'yasly. PB1610

lesh traa deliberately; with time: Lesh greieyn gyere dy dowin as schleioil t'ad stiagh-scruit Ga nish, lesh traa as emshir ta kuse jeu mooarane shleeuit. Coraa

lheimyderyn hoppers: Nee ad yn cheyll eck y yiarey sheese, ta'n Chiarn dy ghra, ga t'ad erskyn coontey, er-y-fa dy vel ad ny smoo na ny lheimyderyn-faiyr, as erskyn-earroo. Bible

lhiantee fans: Ta'n Stiureyder-Reirey Hamish Ross jerkal dy jig thousaneyn dy lhiantee dys yn Ellan son y feailley-kegeesh vees ayn, ga dy vel ny ratçhyn hene scryssit. BS

lhiggey er act, affectation, affectedness, counterfeit, dissimulate, dissimulation, feign, feigning, feint, fox, pose, pretence, pretend, profess, sham, simulate, simulation: Ta fer ayn ta lhiggey er dy ve berchagh, ga nagh vel monney echey Bible

lhiy yn assyl fadane wild ass's colt: Son baillish dooinney donney ve coontit creeney, ga dy vel eh er ny ruggey myr lhiy yn assyl fadane Bible

lowit allowed, approved, permitted, suffered: ga nagh row eh lowit dy ve eeit Bible

lught eaishtagh audience, house, listener: Va sym dy liooar ec y lught-eaishtagh, ga dy re mish va'n loayreyder s'jerree Carn

mayrts with you: Son mayrts ta farrane y vea Bible duyrt Pedyr rish-syn, gy jaru ga ioinsh bays mayrts, foyst gha jeanyms us y obell. PB1610

meelowit disallowed, prohibited: ga nagh row Enree agh ny ghuilley aeg, as dy beagh eh yn Doonaght lurg shen casherickit liorish Roree, Ardaspick meelowit York. Chron

mergagh rusty: nee eh gee oo seose myr y veishteig-vergagh: ga dy vel oo ymmodee myr ny beishteigyn-mergagh, cha chiu as ny locustyn. Bible

moddey ushtey otter: Ga dy vel ad goaill fer ny keartyn as t'ad jannoo traartys da ein chirkey as tunnaghyn, ta smoo jeeill jeant ec moddey ushtey. Carn; spaniel

obbreeaght (f.) operation: Ga dy row yn obbreeaght kiarit dy ve ny 'olliaght, va pobble ny Brooghyn er n'gheddyn raaue voish caarjyn ayns Glaschu dy row ny meoiryn shee brash er y raad. NNS

oik postagh post office: Cha bee Oik Postagh Ellan Vannin caghlaa yn ennym echey roish foddey, ga dy vel y chooish shoh goll er resooney. BS

ooleeid guiltiness: Ligge bruinys oulid dol magh na yoi-syn : as nish tra t'e na lyei, na lig ga irri shuas aragh. Psalm1610

oyr (=Ir. ábhar) (n.) pl. oyryn cause, incentive, matter, motive, occasion, reason: ga nagh dooar ad oyr erbee baaish ayn ny-yeih ghuee ad er Pilate e vioys y ghoaill Bible [O.Ir. óre]

pestyl pestle: ga dy jinnagh oo ommydan y vroo ayns mortar, mastey curnaght lesh pestyl Bible

pobblaght (f.) republic: Er y gherrid, ta ny Yernee ayns Pobblaght ny hErin er jeet dy ve ny smoo goll rish Sostnee, ga dy vel yn Yernaghys foast lajer dy liooar sy cheer. Carn

quaaghey going queer; strange: Agh ga dy vel wheesh dy skeealyn quaaghey goll mygeayrt my-nyn-gione, vel peiagh erbee ec y traa t'ayn credjal dy row rieau y lheid ayn? LC

raghtanys indigence, need, want; rigour: Ren Fiona McArdle, Karin McArdle, Stewart Bennett, Peddyr Shimmin, Peddyr Karran, Dave Fisher, Ian Morrison and Steoin Blackburn scapail veih'n raghtanys jeh vea ayns Mannin, ga nagh row eh agh rish daa laa. Dhoor; indiscretion

rheynnin I would bestow: ga dy rheynnin ooilley my chooid dy veaghey ny boghtyn, Bible

roagan (f.) 1 clam, escallop, scallop; 2 intricacy a: Ga dy vel Yann Fouere ny ghooinney mooar ayns caggey ny Britaan, she seyraanagh Yernagh eh as ta dellal roagan echey ayns Conamara. Carn

scryssit cancelled, peeled, scraped, scratched: Ta'n Stiureyder-Reirey Hamish Ross jerkal dy jig thousaneyn dy lhiantee dys yn Ellan son y feailley-kegeesh vees ayn, ga dy vel ny ratçhyn hene scryssit. BS

seyraanagh pl. seyraanee burgher, citizen: Ga dy vel Yann Fouere ny ghooinney mooar ayns caggey ny Britaan, she seyraanagh Yernagh eh as ta dellal roagan echey ayns Conamara. Carn

shannadeyr senator: Agh y Shannadeyr Frank Walker, Eaghtyrane Argidys as Tarmaynys ayns Jersey, t'eh gra dy vel shoh braew feeu, ga dy vel gaue ayn. BS

Shapaanish (f.) (language) Japanese: Ga dy vel ram ry chlashtyn ayns Sostyn ec y traa t'ayn dy nhegin da ny Sostnee gynsaghey chengaghyn elley goll rish Giarmaanish, Frangish as Shapaanish Carn

sharmanys ceremony: Ga dy smooinee ad dy beagh y sharmanys ny red beg, haink ymmodee sleih huggey, as ny mast'oc moir as ayr Joey, e ven Linda as ny paithyn oc. BS

shassoo magh prominent, stand out: Va'n daa hooill shassoo magh ass yn chione echey. DF; persevere; come out, oppose: Ga dy vel shiu foast shassoo magh m

sheadin (f.) sheading: ga dy row ny olteynyn cheddin shassoo son ashoonaghey ayns ny Shey Sheadinyn hene! Carn

sheeaney 1 bless a: dy jean eh sheeaney eh hene ayns e chree Bible; 2 noise, sound; 3 sounding: Ga dy row eh streeu dy ve naeear, va ny reddyn grait echey sheeaney goll rish reiltys y Thooder. Carn; 4 noising

Shen eh (intj) Quite, That's right, That's it: Shimmey fer va ruggit ayns Mannin, as shen eh - cha nel ee goaill tastey jeh currym elley, ga dy vel ee gra dy vel ee moyrnagh. Carn

sliennoo (=Ir. sloinne) cognomen, surname: ta mee er choyrt sliennoo ort, ga nagh vel enney er ny ve ayd's orrym. Bible

smeyr ghoo (f.) bramble berry: honnick mee eh reesht as ga dy row e ennym jarroodit aym, dyllee mee er, 'Bannee mee! Feeyn smeyr ghoo,' as va cooinaght er orrym. Carn

soiaghey jeh accept, acceptance, esteem, set: Ga dy vel shiu chebbal dooys ourallyn-losht, as nyn ourallyn-arran, cha jean-ym goaill roo: chamoo neem's soiaghey Jeh ourallyn-shee nyn maase roauyrey. Bible; approved

soilshey cainle candlelight: nyn dappey voue fooar ad ad hene ayns aile va lostey dewil, agh gyn ceau soilshey cainle, son aile dy vrimstone, ga t'eh lostey dewil PC

sornaigys sewage, sewerage: Dooyrt Mainshtyr Harrison dy vel obbyr yn çheshaght echey foast lane ymmyrçhagh, ga dy jean y skeym-sornaigys feiy yn Ellan leodaghey sollaghey dy mooar. BS

staydyn states: Myr shen, ga dy vel yn Ghaelg Albinagh foddey ny stroshey na'n Ghaelg, ta cosoylaghtyn eddyr staydyn yn daa hengey. Carn

staydys cummaltagh residential status: ga dy vel shellooder y vagher er phrowal ymmodee keayrtyn dy gheddyn staydys cummaltagh son y boayl, myr v'eh, keayrt dy row. BS

stiark few: Ga stiark ta sooillyn fakin dty lheid ayns aght y cheddin! Coraa

tastid (of mind) acuteness: Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK; attention, attentiveness, discernment, intellect, penetration, perception, sagacity; watchfulness

traa tey teatime: Va sym dy liooar ec y lught-eaishtagh, ga dy re mish va'n loayreyder s'jerree as mish loayrt lurg traa-tey syn astyr! Carn

ymmyd jeant jeh employed, used: Ta gagh ooilley nhee 'sy skeeal shoh faggys yn nhee cheddin myr t'eh ayns yn ghaane ainyn hene, ga nagh vel ymmyd jeant jeh ny focklyn cheddin. Coraa

ymmydoilid (f.) usefulness, utility: ta'n shenn noidys foast ayn, ga dy vel eh fo cloayey jeh "ymmydoilid'' - cha nel Yernish "ymmydoil" as myr shen t'ou beggan keoi my t'ou gynsaghey ee. Carn

by myself lhiam pene; liorym pene: By myself have I sworn - Liorym pene ta mee er vreearrey Bible; rhym pene: I pour out my heart by myself - ta mee deayrtey magh my chree rhym pene Bible; mish mee hene: that spreadeth abroad the earth by myself - mish mee hene ta sheeyney magh yn thalloo Bible; my lieh hene: For I know nothing by myself - Son ga nagh voddym coyrt nhee erbee gys my lieh hene Bible

compelled eignit; eginit, êginit: But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised - Agh cha row Titus hene, va mârym, ga ny Ghreek, êginit dy ve er ny ghiarey-chymmylt bible; deginee: And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme - As smaghtee mee ad dy mennick ayns dy chooilley synagogue, as dêginee mee ad dy oltooan [Creest] bible

fear aggle: I fear we shall have to pay for it afterwards - Ta aggle orrym dy nhegin dooin eeck er e son ny s'anmee. JJK idiom; (n.) atchim, sgoagh; (v.) goaill aggle roish: Tall though you are, I don't fear you - Ga s'liauyr t'ou, cha nel mee goaill aggle royd. JJK idiom

many years (npl.) ymmodee bleeantyn: But if a man live many years - Agh ga dy vel dooinney er cheau ymmodee bleeantyn Bible; mooarane bleeantyn: If there be yet many years behind - My vees mooarane bleeantyn ergooyl Bible; bleeantyn foddey: Yet many years didst thou forbear them - Foast, dymmyrk oo lhieu ry bleeantyn foddey Bible; whilleen blein: these many years do I serve thee - ta mish rish whilleen blein shen ayns dty hirveish bible

mount up (v.) ardjaghey; troggal seose: Though Babylon should mount up to heaven - Ga dy jinnagh Babylon troggal seose ee hene gys niau Bible; getlagh seose: Doth the eagle mount up at thy command - Vel yn urley getlagh seose er dty hareys Bible

prudence (n.) creenaght: Enjoin prudence upon a person - Coyrle y chur da peiagh dy ve creeney. DF idiom; feeudid, feeudys; tashid: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom

strong1 dy lajer, dy niartal, dy trean; (adj.) lajer: Though she's small and looks delicate, she's nevertheless pretty strong - Ga dy vel ee beg as jeeaghyn mettey, t'ee paart lajer son ooilley shen. JJK idiom; niartal: There are it seems to me, pretty strong proofs of it - Er lhiam dy vel prowallyn feer niartal jeh ayn. JJK idiom; troshtagh

wild1 faasagh; fadane: though man be born like a wild ass's colt - ga dy vel eh er ny ruggey myr lhiy yn assyl fadane Bible; feaynid; jeh chash; reeastane; feie; feïee: And he will be a wild man - Bee eh ny ghooinney feïee Bible; feïe: I will also send wild beasts among you - Neem marish shoh cur beishtyn feïe ny-vud eu Bible

crappey denial, disavowal, retraction: dy ghassriky as dy glan e ayns tobyr yn uskey tryid y goo gy vodagh e y ianu e na egluish gloroil ga heyn gyn boll na krappey na foill erbi ella agh gy beaghe kasserick as gyn lought. PB1610; wrinkle

cur ayns clou set up; put in print: Ga dy ren yn Ayr Peadar O Laoire obbyr ass towse dy aa-vioghey Yernish, v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

dooishtey evocation, evoke, reveille, revive, rouse: Te jannoo lane taitnys da my chree (ga bunnys tree cheead veeilley jeh) dy chlashtyn dy vel Manninee fy-yerrey, ga yn laa lurg y vargey, dooishtey seose ass nyn merruidhaveenagh dy hauail Chengey-ny-Mayrey veih ve ooilley cooidjagh oanluckit 'syn oaie. Coraa

gimmagh (=Ir. giomach) lobster: Gimmagh, breck as raun. DF; cry out: tra v'eh mooie cheayll eh red ennagh lesh coraa vooar gimmagh syn oie, ''Ga-how." GB

kindagh rish because; because of: Er-aggle dy jed y cooilleeneyder-folley er eiyrt y varrooder, ayns chiass e chorree, as berraghtyn er, kindagh rish lhiurid y raad, as eh y varroo, ga nagh row eh toilchin baase, myr nagh row eh ayns goanlys rish roish shen. Bible

meerioosagh careless, forgetful, inattentive, regardless, remiss, unmindful; inactive; negligent: Shen-y-fa cha beem's meerioosagh dy chur shiu ayns cooinaghtyn kinjagh jeh ny reddyn shoh, ga dy vel fys eu orroo, as dy vel shiu er ve er ny hickyraghey 'syn irriney ta shin loayrt Bible; thoughtless person

tashtey cache, deposit, dump, dumping, hoard, keep, lay up, put by, save, saving, stockpile, stock up, store, stow: Ga dy vel eh tashtey seose argid myr joan Bible; (n.) pl. tashtaghyn treasure, fund, stowage, lodgement: Ta carrey mie tashtey vooar. JJK; reserve price; gather up: As nee dooinney glen chymsaghey leoie yn cholbagh, s tashtey seose eh cheumooie Bible; damp, dew

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog