Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: fys | Results: 253 (first 200 shown)

fys (=Ir. fios) 1 advice, cognisance, cognition, cognizance, information, intelligence, intimation, knowledge, notice, notification, sixth sense a: Liorish shoh bee fys aym, dy nee deiney ynrick shiu Bible; 2 science [O.Ir. ḟis]


Inexact matches:

cur fys (=Ir. cur-fios) informing; send: Cur fys er-y-fa shen gys Joppa, dy eamagh er Simon ta sliennooit Peddyr Bible

er fys known, notorious, public: bee eh un laa vees er fys dan Chiarn Bible

fys ec know: son nagh vel fys ec y seihll er aggair erbee jeed CS

fys elley notes

fys er (into) insight: S'maynrey shin, ain ta fys er ny reddyn shoh CS

fys loayrt tact

fys obbree savoir faire, social skill

fys rolaue foreknowledge, foresight

fys skeeallagh third-hand information

geearree fys in pursuit of knowledge: Ta foast boayl ny ghaa faagit 'sy vrastyl, as myr shen myr t'ou geearree fys erbee elley er y vrastyl ny yn fys heose loayr rish scrudeyr Dhoor

lesh fys scienter: Immee-jee, as shir-jee magh dy jeidjagh son y lhiannoo, as tra vees shiu er gheddyn magh eh, tar-jee lesh fys hym's, dy voddym's neesht cheet as ooashley 'choyrt da. Bible; with knowledge

Cha nel fys aym I know not: Va lurgey caillt ec y chiaullteyr shoh; cha nel fys aym row eh caillt sy chaggey ny kyndagh rish drogh-haghyrt ennagh, agh aghterbee va lurgey fuygh echey. CJ

cur er fys publicise

cur er fys da apprise, intimate

cur fys da brief, inform, notify

cur fys er contact, send for: shen-y-fa, cur fys er, as lhiat hym eh Bible

cur fys hug acquaint: Cur fys hug Juan dy heet. DF

dy mie er fys well-known: She firrinys dy mie er fys eh DF

ec Jee ta fys God knows: Ec Jee ta fys er ooilley e obbraghyn hene, er-dy hoshiaght y theihll. Bible

er fys da known to: Agh bee eh un laa vees er fys da'n Chiarn, cha nee laa ny oie: agh hig eh gy-kione, dy bee eh sollys 'syn astyr. Bible

feddyn fys magh discover: as ayns na harjyn ully (ghuiliin as da da vleyn dy yaesh na fuo) nyrg yn ierish, ve gy hymneagh er vaeattyn fyss magh vei ny dene kriney. PB1610

fys gyn toiggal undigested knowledge

fys jeh'n ockle prompt

fys loayrt ec tactful

fys yn raad y ghoaill orientate

quoi ec ta fys who knows: As quoi ec ta fys nee dooinney creeney, ny ommydan vees eh ? Bible

Ta fys ec Jee (intj) God wot, God knows; For God doth know: Son ta fys ec Jee, er y laa nee shiu gee jeh, dy bee ny sooillyn eu foshlit: as dy bee shiu myr Jeeaghyn toiggal mie as sie. Bible

ta my haie fys aym I know full well

know (v.) ennys; gennaghtyn; nione, nhione: Do you know the child with the blue eye? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom; fys ec: I can't say anything that you do not already know - Cha n'oddym gra veg, nagh vel fys hannah ayd. JJK idiom; shione: I know it pretty well - Shione dou eh feer vie. JJK idiom; toig; shoyl; fys ec er: Therefore he knoweth their works - Shen-y-fa ta fys echey er nyn obbraghyn Bible; cur enney er: knowing that it was the Lord. - cur enney er dy nee eh van Chiarn Bible

God knows (intj) Ta fys ec Jee; ec Jee ta fys

send for (v.) cur fys er: Send for the doctor - Cur fys er y fer lhee. DF idiom

cognisance (n.) fys, oalys, raanteenys

cognizance (n.) fys, oalys, raanteenys

For God doth know Ta fys ec Jee: For God doth know that in the day ye eat thereof - Son ta fys ec Jee, er y laa nee shiu gee jeh Bible

information (n.) fys, fysseree, oayllys

informing (v.) cur fys

insight (into) fys er

intimation cowrey; fys

notorious (adj.) er fys, imraagh

savoir faire (n.) fys obbree

scienter (adv.) lesh fys

sixth sense (n.) fys

social skill (n.) fys obbree

tact (n.) fys loayrt

tactful (adj.) fys loayrt ec

third-hand information (n.) fys skeeallagh

with knowledge lesh fys

berrish (f.) pl. berrishyn berry, currant: Va fys aym dy row berrish ayn roish thammag, As va fys aym dy row ooh ayn roish kiark GB

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

Gorry Orry: My 'sfeer eh shen, 'scosoylagh nagh beagh fys ec yn Albyn ny ec yn Erin er Gorry- Godred; ga dy beagh fys oc er Gorry-Garraidh. Coraa

apprise (v.) cur er fys da

cognition (n.) baght, enney, fys, tastey

knowledge (n.) enn, enney, oayllys, ynsagh; fys: The less knowledge one has, the more conceited one is - Myr sloo yn fys t'ec fer, smoo corvian t'echey. JJK idiom; fyssyree; tushtey: And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge - As teh er lhieeney eh lesh spyrryd Yee, ayns creenaght, ayns tushtey Bible; tushtagh

notes (npl.) imraaghyn, screeuyn; fys elley

notify (v.) cur fys da, soilshaghey

reference2 (n.) (source) farrane-fys

undigested knowledge (n.) fys gyn toiggal

farrane-fys (source) reference

acquaint (v.) cur fys hug; insh da

contact1 coventyn; cur fys er; mwannalys

discover (v.) feddyn magh, lhiggey rish; feddyn fys magh

foreknowledge (n.) fys rolaue, fysseree, tushtey ro-laue

foresight (n.) fys rolaue; grine; kiarail rolaue; faih

God wot Ta fys ec Jee

in pursuit of knowledge geearree fys

known er fys, bione; shione; fysserit

notification (n.) fogrey, fys; raaue; coyrle; naight

orientate (v.) fys yn raad y ghoaill

publicise (v.) cur er fys, soilshaghey magh

who knows (interrog.) quoi ec ta fys

I know full well ta my haie fys aym

I know not Cha saym; Cha nel fys aym

intimate ainjyssagh; caarjagh; coardit; cur er fys da; curtheet; mooar

well-known (adj.) dy mie er enney, dy mie er fys

arryltys (pl -syn) alacrity, readiness, willingness: Son ta fys aym er arryltys nyn aigney Bible

clienney of children: chamoo vees fys aym cre ta baase clienney Bible

Cre'n oor What time: cha bee fys ayd cren oor hig-ym ort Bible

Hiarn Yee (voc.) Lord God: O Hiarn Yee, ayd's ta fys Bible

sourey (=Ir. samhradh) summer, summertime: ta fys eu dy vel y sourey er-gerrey Bible

yioyms I shall put: yioyms fys er bun y chooish eu Bible

advice (n.) coyrle: His advice pleased the king, the ministers, and parliament - By haittin lesh yn ree, ny hirveishee as yn ardwhaiyl, yn choyrle echey. JJK idiom; fys; skeeal; imbi

alone (adj., adv.) ynrican, ynrycan; gyn sheshey; (ny) lomarcan: Who knows? He alone - Quoi ec ta fys? Eshyn ny lomarcan. JJK idiom

assuredly (adv.) son shickyrys: Know thou assuredly - Lhig da fysve ayd son shickyrys Bible

brief (v.) cur fys da, screeuyn; (adj.) cumir, cuttagh, gerroil; giare: To be brief - Dy yannoo skeeal giare jeh. DF idiom; failley leighder; (n.) mynvreetchyn

conceited (adj.) corvianagh: The less knowledge one has, the more conceited one is - Myr sloo yn fys t'ec fer, smoo corvian t'echey. JJK idiom; mooaralagh, sonnaasagh

enquire briaght, brie; fenaght; fenaghtyn; fênee: Enquire how they got it - Fenee fys hooar ad eh. DF idiom

forasmuch as (conj.) ayns dy vel; son wheesh: Forasmuch as ye know that ye were not redeemed - Son wheesh as dy vel fys eu nagh row shiu er nyn gionnaghey Bible

from her voee: I learned from her that the husband was dead - Hooar mee fys voee dy row yn dooinney eck marroo. DF idiom; vo-eeish

fully (adv.) dy slane; slane: I am fully alive to the danger - Ta lane fys aym er y danjeyr. DF idiom; lane: Fully laden ship - Lhong lane lughtit. DF idiom

general (n.) kionfenee: A good general knows how to reward his soldiers' valour - Ta fys ec kione-fenee mie kys dy chur leagh da treanid e hidooryn. JJK idiom; general; cadjinys; (adj.) cadjin

hunters (npl.) shelgeyryn: and after will I send for many hunters - as ver-ym fys er ymmodee shelgeyryn Bible

inform (v.) cur fys da; insh da: Inform your brother of it - Insh da nyn mraar eh. JJK idiom; insh er; (y) vrah: Inform against a person - Peiagh ennagh y vrah. DF idiom

intelligence (n.) chyrrysid, fys, inchynaght, naight, rick, tushtaght; tushtagh: It is the work of an intelligence - She obbyr hushtagh eh. DF idiom; toiggalys: He showed intelligence - Hoilshee eh toiggalys. DF idiom

it is so shen myr t'eh: I know it is so of a truth - Ta fys aym son firrinys dy nee shen myr te Bible

lordship (n.) chiarnaght; chiarnys: Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them - Ta fys eu dy vel fir-reill ny Hashoonee gymmyrkey chiarnys orroo Bible

newspaper (n.) pabyr-naight: I heard it through a newspaper - Hooar mee fys er ayns pabyr naight. DF idiom

of children (gen.) clienney: neither shall I know the loss of children - chamoo vees fys aym cre ta baase clienney Bible

or not ny dyn: Whether he does it or not, I know what I've got to do - Vel eh jannoo eh ny dyn, ta fys aym c'red shegin dooys jannoo. JJK idiom

prompt (v.) cur ayns kione feanish, cur yn fockle 'sy veeal, greinnaghey; (adj.) dy traaoil, er builley ny hoor, er y traa, siyragh, leah; (n.) fys jeh'n ockle

ravens (npl.) fee: He has the knowledge of the ravens - Ta fys ny fee echey. DF idiom; fiee

science (n.) fys, fysseree, oalys; skeeandys: Master of Science - Mainshter Skeeandys. DF idiom; sheanse: Physical science - Sheanse fishigoil. DF idiom; oaylleeaght: Reduce to a science - Oaylleeaght chruinn y yannoo jeh. DF idiom

shoe (n.) braag: Every man knows where the shoe pinches him - Ta fys ec dy-chooilley ghooinney raad ta'n vraag gortagh eh. JJK idiom; crou; (v.) croughey

stealing maarleeys; geid: It came to my notice that she was stealing - Hooar mee fys dy row ee geid. DF idiom

valour (n.) erroort; treanid: A good general knows how to reward his soldiers' valour - Ta fys ec kione-fenee mie kys dy chur leagh da treanid e hidooryn. JJK idiom

Albinagh (=Ir. Albanach) pl. Albinee Scot, Scotch, Scottish: va fys ec ny Gaeil Albinagh dy row shin nyn Gaeil jeh sorch ennagh. Carn

amm age, epoch, period: Ta Boayrd Turryssagh Vannin goll aggairagh cur fys da ny Yernee (naght cheddin as da ny Albinee ec yn amm shen) mychione yn Ellan shoh. Carn; size, stature: fer er-jeet gys amm dooinney JK; puberty

ard-jeeanid enthusiasm: Ta fys ain dy vel ardjeeanid son cooishyn Celtiagh kinjagh cheet neese sheese (goll rish ooilley cooishyn sheelnaue). Carn

Balley Aah Cleeah Dublin: Tooilley fys ry-gheddyn veih'n scrudeyr ashoonagh Eilis Ni Mhearrai, 39 Raad Moyne, Ranelagh, Balley Aah Cleeah 6, Nerin. Dhoor

ben vooinjerey (f.) cousin, kinswoman, relation: Nagh vel fys ayd dy row uss poost rish ben vooinjerey da'n ven t'ou poost ree ec y traa t'ayn? Chron

Boayl Chirrym Dry Place: Cha nel Juan cur fys dooin foast cre'n obbyr ry yannoo, agh dooyrt eh dy vel boayl chirrym, as cooie da pairkal ny gleashtanyn reihit echey son yn astyr shoh. Dhoor

booiagh (=Ir. buíoch) acceptable, agreeable, contented, pleased, sufficed, willing: va mee booiagh fys y ve ayd er Bible; content

brialtee spies: Hug David er-y-fa shen brialtee magh, as hooar eh fys son shickyrys dy row Saul er y raad. Bible

caarjys (=S. G. cairdeas, Ir. cardach) (f.) 1 blood relationship, cordiality, intimacy, relationship; 2 friendship a: nagh vel fys eu dy vel caarjys y theihll noidys rish Jee Bible; 3 amicableness; 4 amity [L. caritas]

caghlaait (=Ir. claochlaithe) altered, changed, reformed, transformed, varied: Ta fys ain dy vel shin caghlaait veih baase gys bea Bible

callinagh bodily, constitutional, corporal, physical; carnal: Son ta fys ain dy vel y leigh spyrrydoil: agh ta mish callinagh creckit fo peccah Bible

cauaig (f.) (of crowd) buzz; coo, moan, murmur: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

cha s'aym I dont know: Dreggyr eshyn, as dooyrt eh, Cha s'aym's dy nee drogh-ghooinney eh: un red ta fys aym er, dy row mee doal, as nish dy vel my hoilshey aym. Bible

chiarn ny cheerey 1 laird, lord of the manor; 2 lord of the country a: As dooyrt y dooinney, chiarn ny cheerey rooin, Liorish shoh bee fys aym, dy nee deiney ynrick shiu Bible

chiarnys domain, domination, dominion, lordship, manor, peerage: Ta fys eu dy vel princeyn ny Hashoonee gymmyrkey chiarnys harrystoo Bible

chouds (=Ir. fhad's) as long as, while: Choud's ta fys aym, va shoh y chied cheayrt va lhied y chaglym reaghit. Carn

choud's shoh still, this far: Agh cre'n boayl? Cha nel fys ec peiagh erbee choud's shoh. Carn

cohaggloo comment, commune, confer: Shoh yn chied cheayrt hie yn cohaggloo er cummal ayns Mannin, agh dooyrt y reagheyder, y Shirveishagh-coonee jeh Cultoor sy Chroaish (Croatia), dooyrt eh dy row fys ennagh ec haghteryn BS; conference, interlocution, dialogue, symposium

cohoyrtagh contributive, contributor: Y Stiureyder jeh Studeyrys Eear-Cheim ec Laare Studeyrys Manninagh, Fenella Bazin, ta ish gra dy jean ny shlee na feed cohoyrtagh mooadaghey fys mychione shennaghys Vannin. BS

conastey connect, connection, federate, federation: Loayrtagh son conastey ny failleyderyn, t'eh gra dy vel fys oc dy vel screeuyn ayn ta gra dy vel kialg as drogh reirey goll er ec ynnyd y thie-lheihys noa. BS; unity

cooid ronney (=Ir. cuid-ronna) (f.) allowance, dividend, portion: Cur cooid ronney da shiaght, as myrgeddin da hoght ; son cha vel fys ayd, cre'n lhag-haghyrt hig er yn ooir. Bible

corvian (f.) conceit, egotism, self-conceit, self-importance, vanity: Myr sloo yn fys t'ec fer, smoo corvian t'echey. JJK

cosney traa temporisation, temporise, temporization, temporize; gain time: Dansoor y ree, as dooyrt eh, Ta fys aym son shickyrys, dy vel shiu shirrey cosney traa, er-yn-oyr dy vel shiu fakin dy vel y red er n'gholl voym. Bible

credjallagh credulous, faithful, naive: as gail gy vod aydsyn eanaghtyn as fys ve ack niist kre ny redyn leshagh ayd y ianu, as niist grays ve ack as puer gy kredjylagh dy ghuiliny shen, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

creesteeaght See creestiaght sacrament: Creesteeaght obbyr dy chooilley ghooinney, as foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnor agh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, CS

creggey (gen.) of a rock: ver-ym fys er ymmodee shelgeyryn, as nee ad y helg ad veih dy chooilley lieau, as veih dy chooilley chronk, as veih guaggyn ny creggey. Bible

Cre'n fa nagh (interrog.) Why not: Cre'n fa nagh vel ooilley adsyn ta fys oc er ny reddyn shoh çheet dy ve sharvaantyn biallagh gys Jee? CS

crimmey ooirey soil erosion: Ta John Rimington, y Shirveishagh Eirinys, gra dy vel fys ec e rheynn er y doilleeid jeh crimmey-ooirey ayns ny crink BS

dada father: Aghterbee, ta leshtal mie aym nish dy chur fys hiu dy vel Dada nish Daa, as Mama nish Maa, my Haney as my Warree myr jir Juan dy gerrid. Dhoor

daghyr (dy) happened: Bee fys ec sleih er'n Ellan mychione yn chooish as foddee dy daghyr eh ny smoo ny mee er-dy-henney.

Danvargagh Dane; Danish: Hug Niels Bohr, fishagagh Danvargagh, y fys shoh da ny Sostnee as Americaanee. Dhoor

Dar m'annym (intj) Upon my soul: "Dar m'annym," dreggyr eh, "dy beagh fys er ve ayms, cha jinnins er jeet dyshoh." Coraa

dourin (congenital) disease: dy gheddyn fys cre'n miolagh haghyr da leigh Yee y vrishey hayrn er dourin braa PC; See dowrin distemper, dose, malady

duillagyn leaves: tra tan banglane echey foast oor, as cur magh duillagyn, ta fys eu dy vel y sourey er-gerrey. Bible; pages: she lioar feer vie t'ayn, ta 469 duillagyn er lhiurid. Carn

dy chionn austerely, compactly: Ta fys mie aym dy vel ooilley ny reddyn shoh kianlt dy chionn lesh yn chengey dooghyssagh. Carn; tightly; four-square

eabbey attempt, try: ren mee eabbey ny s'diuney dy chosney fys smoo mychione y chooish JC; effort; postulate

eaghtyraneys presidency: Ta fys ec y teihll dy vel Tip O Neill nane jeh caarjyn mooarey Edward Kennedy, dooinney vees geearree goaill yn eaghtyraneys veih Carter, foddee. Carn

eer foast even now: Agh ta fys aym, eer foast, cre-erbee nee oo y yeearree er Jee, dy der Jee dhyt eh. Bible

erbey but; (unless) except: cha beagh fys ain eer y chooish shoh erbey dy ren yn Olloo Mayl Dolley obbyr feer ymmydoil orroo. GB

er y fa because, for that reason: Er-y-fa dy row fys aym's dy vel oo roonagh Bible

er yn aigney echey on his mind: Ta Jee ny ayraghyn ain er dty reih, dy voddagh fys y ve ayd er yn aigney echey Bible

er yn oor hourly; on the hour: Shen-y-fa bee-jee er nyn arrey, son cha vel fys eu er yn oor tra hig nyn Jiarn. Bible

Ewnish (f.) Hebrew: Haink y lioar shoh magh nurree as she studeyrys feer ymmydoil t'ayn, cur fys mychione Ewnish as cosoylaghey ny gleashaghtyn d'aavioghey Ewnish as Yernish. Dhoor

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

fassan (=Ir. faisean) fashion: Ta fys mie aym dy vel y fassan shoh jeh cloie gammanyn sy chamyr-scoill er nyannoo assee ny keayrtyn Carn

feeaïhee deer: Vel fys ayds cren traa ta goair feïe y chreg gymmyrkey? as vel toiggal ayds cuin ta ny feeaïhee breh? Bible

Fenee 1 Champions a: Ny-yeih va fys aym dy voddagh ad cummal ad-hene myr fenee. Carn; 2 Fenians: Lhisagh shin cooinaghtyn dy row Banglane Er-Lheh Hostyn currit er bun dy chur ny Fenee fo chosh Carn

fer- (pref.) male: my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

fergagh angry, ferocious, furious, glowering, hothead, hot-tempered, indignant, irate, passion, raging: Ta ny ynnydee Varraie fergagh nagh row fys currit orroo. Carn

fer-ynsee pl. fir-ynsee male teacher, master, schoolteacher, teacher: foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

firreill rulers: vel dy jarroo fys ec ny firreill dy nee shoh yn Creest firrinagh? Bible

flaunyssee noo holy gods: er-yn-oyr dy vel fys aym, dy vel spyrryd ny flaunyssee noo aynyd's Bible

foiljagh blameworthy, culpable, faulty: Son ta fys ec dty harvaant dy vel mee foiljagh Bible; offender

freayll sheese keep down: agh ta fys ain er un red, bee curnaght voish ny cheernyn mooie lieeney stiagh orrin, as freayll sheese price yn arroo myr boallagh eh. Dhoor

gheddyn (dy); (to) get: nagh gliaghtmayd dy bragh lheid ny aghtyn dy gheddyn nyn meaghey as ta fys ain nagh jean eh dy bragh y vannagh. CS

goll roosyn like them: Ny bee-jee shiuish er-y fa shen goll roosyn: son ta fys ec nyn Ayr cre ta nyn ymmyrch, roish my jean shiu aghin huggey Bible

graih cheerey patriotism: Myr ta fys mie ec ny Manninee, stroshey argid na graih cheerey mastey ram jin. Carn

greinneyder abettor, encourager, inciter, mover, stimulator, stirrer: Foddee ta fys eu ooilley hannah dy nee yn Greinneyder noa mish. Dhoor; stimulant

immanyn herds: Ta fys ec my hiarn, dy vel y chloan faase, as ta ny shioltaneyn as ny immanyn trome ta mârym Bible

jalloo airh golden image: Agh mannagh jean, lhig fys y ve ayd's, O ree, nagh jean mayd ny jeeghyn ayd's y hirveish, ny ooashley y choyrt da'n jalloo airh shen, t'ou uss er hoiaghey seose. Bible

jalloo lheiht molten image: Vel fys eu dy vel ayns ny thieyn shoh, ephod, as seraphim, as jalloo grainnit, as jalloo lheiht? Bible

jallooyn balloo dumb idols: Ta fys eu dy row shiu nyn Ashoonyn-quaagh, er nyn goyrt lhieu ersooyl gys ny jallooyn balloo shoh, dy jarroo myr va shiu er nyn leeideil. Bible

jannoo rea level, level up, sleek, smooth: Er y chiaghtin cheddin hooar shin fys dy row ny Barrantee jannoo rea rish yn fo-leigh. Carn

jannoo stiagh intercede: nagh vel fys aym dy vel oo jannoo stiagh rish mac Jesse Bible

jeeaghyn harrish look round, oversee, superintend, superintendence: Jeeaghyn harrish y doour er gerrey da'n spooyt veg tuittym neose lhiattee Colden, eisht er y raad stiagh ayns y doour, ta fys ayd er y voayl nagh vel? Dhoor; looking over

jiarg-bwee orange: S'goan y peiagh t'ayn nish as fys echey ny eck dy row Yernish screeut er ny bratteeyn jeh Possanyn Jiarg-bwee dy liooar Carn

Jupiter Jupiter: ney Ephesus, quoi yn dooinney nagh vel fys echey dy vel ard-valley ny Ephesianee dy ooashlaghey yn ven-jee vooar Diana, as yn jalloo huitt neose veih Jupiter? Bible

jymmoogh angry, displeased, offended, wroth: Yn gheay ren sheidey, taarnagh ren buirroogh, liorish va fys oc dy row Jee jymmoogh PC

kiellit hidden: nhee erbee kiellit, nagh bee fys er, as nagh jig magh. Bible

kione-fenee (of cause) champion; leader: Ta fys ec kione-fenee mie kys dy chur leagh da treanid e hidooryn. JJK

Laa Luanistyn First of August, Lammas Day: Fakin dy row foast kuse dy laghyn roish Laa Luanistyn, ren mee eabbey ny s'diuney dy chosney fys smoo mychione y chooish JC

laa mairagh (yn) tomorrow day: Ny jean boggyssagh jeed hene mychione y laa mairagh; son cha vel fys ayd, cre ver y laa lesh mygeayrt. Bible

lane streeu strife-torn; much contention: ve roïe er hurranse, as er gheddyn dellal scammyltagh, myr ta fys eu, ec Philippi, va shin dunnal ayns y [Jee ain, dy preacheil diu sushtal] Yee lesh lane streeu. Bible

lheimmey seose shoot up; jump up: Eisht ren y kayt lheimmey seose er e glioon as ren eh mooar jee, as va fys oc dy nee Peddyr v'ayn dy jarroo. CL

lhiasagh 1 amends, atonement, compensation, manure, recompense, redress, reparation, reprisal, retribution, revisionary a: dy yannoo lhiasagh da nyn ayraghyn Bible; 2 ought: as fys ayd er cre lhiasagh oo y yannoo rish Bible

lhiat hym eh fetch him to me: cur fys er, as lhiat hym eh, son bee eh dy shickyr er ny choyrt gy-baase Bible

lhie cooyl-chlea ambush: Agh hooar Saul fys dy row ad lhie cooyl-chlea er e hon, as freayll arrey ec ny giattyn oie as laa dy varroo eh. Bible

liorish shen thereby: lhig ish ve yn ven, t'ou er phointeil da dty harvaant Isaac; as liorish shen bee fys aym, dy vel oo er hoilshaghey kenjallys da my vainshtyr. Bible

loayrt dy mie speak well: Ta fys aym dy vel y gioot echeysyn dy loayrt dy mie. Bible

loght baaish capital crime, capital offence: Cha row fys aym dy nee loght baaish eh, Creestee dy v'er ny gheddyn slane rooisht marish Muslimagh aeg. CnyO

mac (=Ir. mac) pl. mec son: Ta fys ain dy nee shoh yn mac ain Bible [O.Ir. mac]

meeilley syn oor miles per hour: Ver cowraghyn fys da immanee nagh nhegin daue goll ny smoo tappee na feed meeilley syn oor. BS

meiyghey being benign, softening, yearn, yearning: Quoi ec ta fys my nee Jee chyndaa as meiyghey Bible

Messias Messiah: Ta fys aym dy vel Messias cheet ta enmyssit Creest: tra hig eshyn, inshee eh dooin dy chooilley nhee. Bible

Moghrey mie Good morning: My ta fys ayd t'eh cliaghtey gra 'Moghrey Mie' er y radio tra t'eh ymskeaylley fashnys ny h- emshir. Dhoor

molteyrys-bancal banking fraud: Dooyrt Neale nagh row fys echey er coyrle veih sheshaghtyn-leigh mychione molteyrys-bancal as niee-argid. BS

mygeayrt-y-miu round about you: bee fys ec ny ashoonee, ta faagit mygeayrt-y-miu Bible; about you

Nar lhig eh Jee (intj) God forbid: Nar lhig eh Jee, dy beagh veg euish myr shoh lurg diu fys ve eu cre'n danjeyr mooar eh dy veaghey fegooish Jee ayns y teihll. CS

neuloghtynid blamelessness, innocence, innocency, inoffensiveness, integrity: ta fys aym dy ren oo shoh ayns neuloghtynid dty chree Bible

neupholitickagh non-political: ta fys ec sleih dy-liooar er y Chommeeys Celtiagh (yn cheshaght pholitickagh) as ec paart dy 'leih er y Cho-haglym Celtiagh (yn cheshaght neu-pholitickagh). Carn

oarlagh pl. oarleeyn inch: S'foddey share eh jannoo dty chooid share caggey boayl ta fys eu er'n noid, nagh cur oarlagh da fegooish caggey eulyssagh. Carn

offish (=Ir. oifig) (f.) pl. offishyn office: Pabyryn ta chur fys mychione y cummey jeh Cronk Murray myr balley beg laghyn seyrey, foddee dy vel ad ry gheddyn ayns coadanyn ayns offish y Turneyr Theayagh. BS

ogham ogham: Ayns ny eashyn roish yn Chreestiaght cha row ny Celtiee screeu monney cha nel claghyn as kuse veg dy enmyn scruit orroo ayns Ogham monney ymmyd da sleih ta shirrey fys mychione cliaghtaghyn ny Celtiee. Dhoor

oijys recipe: Va oijys ny h-ooir feer folliaght as deearree ram slieh fys er oijys er-lheh follit ny h- unnishyn mooarey. Dhoor

Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys: Va'n fys shoh ayns freggyrt screeut veih'n Shirveish Turrysid gys Edgar Quine, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Chreest ny h-Ayrey. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog