Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: fosley | Results: 68

fosley 1 burst, develop, disclose, disillusion, explode, open, opening, open out, open up, orifice, overture, passage, slit, strike out, unblock, unbosom, unclasp, unclench, unfold, unlace, unlock, unroll, untie a: ren Noah fosley uinniag yn arg v'eh er hroggal. Bible; 2 (door) answer; 3 (as cargo) broach; 4 (as clothing) unhook; 5 (in ice) lane; 6 introduction


Inexact matches:

fosley magh fling open, unwrap

fosley raad access

fosley sooilley disillusion

gyn fosley unopened

fosley ayns rumbyl placket hole

fosley yn raad da facilitate: Va genney dy phooar syn ard shen nish kyndagh rish baase y ghaa ree lajer Eadgar (ayns 975) as Aaloo (ayns 981), as she shoh ren fosley yn raad da sleih elley dy heiy stiagh ayn. GB

disillusion fosley; fosley sooilley; keeayl chionnit

answer2 (v.) (door) fosley

broach2 (v.) (as cargo) fosley

explode1 (v.) bleaystey; fosley; poltal

fling open (v.) fosley magh

orifice (n.) beeal; fosley

overture (n.) fosley

strike out (v.) fosley; scryssey

unblock (v.) fosley

unbosom (v.) fosley

unclasp (v.) fosley

unclench (v.) fosley

unfold1 (v.) fosley

unhook2 (v.) (as clothing) fosley

unopened (adj.) gyn fosley; neuoslit

open1 foshil: Open the window - Foshil yn uinnag. JJK idiom; foshley; reurit; foshlit: He had his mouth and eyes open - Va e veeal as e hooillyn foshlit echey. JJK idiom; fosley: Will you open the door? - Jean shiu fosley yn dorrys? JJK idiom; soilshaghey; gyn eirkey, gyn kiangle

placket hole (n.) fosley ayns rumbyl

unlace (v.) feayshil, feaysley, foshil, fosley

unlock (v.) foshil; fosley; neughlass; neughlassey

fosley-raa introduction

access (n.) cair entreil; entreilys; raad stiagh; (v.) fosley raad

disclose (v.) anchoodaghey, lhiggey rish; brah; fosley

introduction (n.) cur er enney; fosley; fosley-raa; goan foslee

lane1 (n.) bayr, beyr, bollagh, fosley, lhoan

open out (v.) cur bieauid fo, fosley, lheeanaghey

facilitate (v.) cooney lesh; fosley yn raad da; jannoo aashagh

open up (v.) cur er bun; fosley; jannoo toshiaght er; reurey

passage (n.) bollagh, beeal, cassan, entreilys, fosley, goll, limmer, turrys; (of book) meer, sluight

unroll (v.) cheet ass yn rowley, foshil, fosley, tar ass yn rowley

untie (v.) feayshil, feaysley, foshil, fosley, lhig yn kione da, lhiggey yn kione da

unwrap (v.) foshil magh, fosley magh, jee hoailley, jee-hoaill, neufill, neufilley

ceabyn clods: vel eh fosley as brishey ceabyn e halloo Bible

burst1 bleastey; brishey; fosley; raght; roie; sceilt; scelt; scoltey: Ready to burst - Er chee scoltey. DF idiom; scoltey piob; scoltit; skioot; (impv) bleayst; vrish: He burst his bonds - Vrish eh ny geulaghyn v'er. DF idiom

develop (v.) bishaghey, aase, fosley, gaase, giennaghtyn, imman, lhiasaghey, mooadaghey; anchoodaghey: Let's watch it develop in the darkroom - Lhig dooin jeeaghyn er yn anchoodaghey echey 'sy chamyr ghorraghey DF idiom

may I oddym, oddym's: What may I offer you? - C'red oddym arral erriu? JJK idiom; noddym: May I open this door? - Noddym fosley yn dorrys shoh? DF idiom

opening (n.) doarlish; toshiaght; caa: Fine opening for a young man - Caa mie da dooinney aeg. DF idiom; (v.) fosley

settlement (n.) reaghey, balley beg, glenney, kiartagh, rick; reaghys: This opens the door to a settlement - Ta shoh fosley yn raad gys reaghys. DF idiom; ynnyd–vaghee

slit fosley; giarrey; scoltey: He slit her throat - Ren eh scoltey y scoarnagh eck. DF idiom; scoltit; speiltagh; (n.) giarrey saaue

aignagh mental, minded: eshyn ta aignagh fosley y gheddyn, bee eh er ny osley da. Bible; willing: bee ad aignagh baase y gheddyn Bible

ayns y voghrey in the morning: Ta padjer ayns y voghrey fosley yn giat jeh nyn gurrym son yn laa. EF

cummynys communism: v'ad goaill aggle dy beagh slattys jeh'n torçh fosley yn dorrys da soshiallys, cummynys as Marksaght NNS; unionism

Danvargee Danes: Ta obbreyder-turrys sy Danvarg jerkal fosley ynnyd veayn sy heer shen dy ghreinnaghey Danvargee dy chur shilley er Mannin. BS

dorrysser porter: Dasyn ta'n dorrysser fosley; as ta ny kirree clashtyn e choraa: as t'eh geamagh er e chirree hene lurg nyn ennym, as dy leeideil ad magh. Bible

e lheid such another, such a thing: As vel uss fosley dty hooillyn er e lheid Bible

farrys-mooynlee sewage plant: Fosley yn raad gys y farrys-mooynlee noa ec Meary Veg, Skylley Stondane, va shen reaghit son y laa jiu. BS

Harrey (f.) (Ny) Harris: Ta ny cummaltee Lingerabay er Ny Harrey Jiass er gheddyn coyrle gerjoilagh vouesyn ta er-chee fosley quarral er shen. Carn

Jorby (f.) Jurby: nee ad fosley dy h-oikoil yn ynnyd-turrysee noa ec y Cheyllys, as ver ad fo raad y ratçh Derby Aer Vannin ec y Feailley-Etlee ec Jorby. BS

loghan-snaue swimming pool: Ta'n loghan-snaue noa ec Purt ny h-Inshey goll er troggal dy mie, agh oddagh fosley yn loghan ve currit sheear liorish mee er y chooid sloo. BS

Meary Veg Little Border Land: Fosley yn raad gys y farrys-mooynlee noa ec Meary Veg, Skylley Stondane, va shen reaghit son y laa jiu. BS

moghrey jiu this morning: V'ad kiarail dooney ny raaidyn ec jeih er y chlag moghrey jiu as fosley ad ec queig er y chlag, my va gagh red goll dy mie. BS

mooynlee sewage: Fosley yn raad gys y farrys-mooynlee noa ec Meary Veg, Skylley Stondane, va shen reaghit son y laa jiu. BS

mynchreckeyderyn retailers: Va laa tarroogh ec mynchreckeyderyn Vannin as ad fosley nyn shappyn son y chied laa jeh ny saaylyn Jemayrt. BS

noddym can I: Noddym cur ort cheet? DF; may I: Noddym fosley yn dorrys shoh? DF

oaighyn catacombs: ny oaighyn fosley lhean nyn meill livrey's ny merriu t'oc ayns nyn dreishteil PC

ordaagagh butter-fingered, clumsy: hass mee jeeaghyn er yn uinnag, goaill yindys quoi erbee va fosley yn uinnag er aght cha ordaagagh. JC

saaylyn sales: Va laa tarroogh ec mynchreckeyderyn Vannin as ad fosley nyn shappyn son y chied laa jeh ny saaylyn Jemayrt. BS

Sheshaght Victorianagh Vannin Isle of Man Victorian Society: Fosley Halley ny Seyr-Vasoonee, ta shoh er ny reaghey liorish ny Masoonee as liorish Sheshaght Victorianagh Vannin. BS

Thie-lheihys Noble Nobles Hospital: Ta fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble shirrey dy bee fosley yn thie-lheihys noa currit sheear liorish blein, gys y toshiaght jeh'n vlein daa veeilley as kiare (2004). BS

Victorianagh Victorian: Fosley Halley ny Seyr-Vasoonee, ta shoh er ny reaghey liorish ny Masoonee as liorish Sheshaght Victorianagh Vannin. BS

couldn't cha dod: I couldn't get any fish - Cha dod mee geddyn eeast erbee. JJK idiom; cha jarg: You couldn't sell your loss - Cha jarg oo dty choayl y chreck. DF idiom; cha noddagh; nagh voddagh: So we see that they could not enter in - Myr shen hee mayd nagh voddagh ad goll stiagh Bible; (interrog.) nagh noddagh, nagh voddagh: Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Nagh voddagh yn dooinney shoh, ren fosley sooillyn ny doail, ver lhiettal baase y dooinney shoh?

kiaullaneyder bellman, bell ringer, campanologist; clamourer, town crier: Son y veggan t'eh dy choyrt, t'eh mooaraghey dy creoi, t'eh fosley e veeal myr kiaullaneyder: t'eh geeasagh jiu, as shirrey reesht mairagh: ta lheid y fer dwoaiagh fenish Jee as dooinney. Apoc; herald

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog