Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: foddey er-dy-henney | Results: 229 (first 200 shown)

foddey er-dy-henney lang syne, long ago, long since: veagh ad er ghoaill arrys foddey er-dy-henney ayns aanrit-sack as leoie Bible

foddey (=Ir. fada) afar, distance, far, markedly, remote, remotely: honnick eh yn ynnyd foddey veih. Bible; long, long-term: As haink eh gy-kione, chouds van arg ayns Kirjath-jearim, dy row yn traa foddey; son ve feed bleïn: Bible [O.Ir. fota]


Inexact matches:

aghlaaghyn foddey-emshyragh long-term alterations

Balley Foddey Little Patrick's Farm

bleeantyn foddey many years: Foast, dymmyrk oo lhieu ry bleeantyn foddey Bible

dooinney foddey-reayrtagh man of vision

faaishnys foddey long-range forecast

foddey beayn long lasting, long-lived: va ny sleityn foddey beayn tilgit bun-ry-skyn Bible; perpetual; everlasting

foddey beayntys lastingness

foddey ersooyl far afield, far away, outlying: chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl Bible

foddey farraghtyn chronic, long lasting, perduration: doghanyn trome, as foddey farraghtyn. Bible

foddey feayn desolate, godforsaken

foddey foshlit wide apart

foddey henney long since: My ghian t'aeanish-syn baun dou ayd fodey henny gy hei us ayd erson gybragh. Psalm1610

foddey jeh afar, distant, far away, remote: nee'm oo y haglym veih ardjyn foddey jeh Bible

foddey magh afar: neem's ashoon lajer jeeish va eiyrit foddey magh Bible

foddey seihllagh long-lived

foddey skeaylt far flung

foddey smoo more abundant; much greater: nagh beagh nish cragh foddey smoo mastey ny Philistinee ? Bible; much more; yet more

foddey veih remote: scughey ad foddey veih nyn jeer hene Bible

fuillaghtyn foddey long-suffering: KURJI orru, mar slyaei ryit dy iih, myghin vy, keindylys, islid d'agny, minys, fullaghtyn foddey, jymmyrke anan lesh anayn elle, as lyi yn darrie anayn d'yn anayn elle, my ta duyne erbi ag vell oyr nyoi anayn elle PB1610

fuirraghtyn foddey long tarrying: she us mer kuni, as mer kani niist : o hiarn na jean vegg y furriagh fodey. Psalm1610

lheim foddey long jump

Niar Foddey (Y); (The) Far East: Ta mee er ve shiaulley mygeayrt y theihll rish ny smoo na daeed vlein, son y chooid smoo 'sy Niar Foddey, as ta mee er n'akin ram buill foayssagh. JC

rish foddey by far, long since: Kys hie ny ayraghyn ain sheese gys Egypt as ta shin er vaghey ayns Egypt rish foddey dy hraa Bible

staydyn foddey-charrymagh long-term conditions

surranse foddey (f.) long-suffering: Ta graih surranse foddey, as t'ee dooie; cha vel graih troo Bible; patience

tannaghtyn foddey linger, lingering: cha jean dooinney tannaghtyn foddey ayns ooashley Bible

ayn rish foddey longstanding: V'ad shoh y fondid jeh conaant y fo-vainshtyr postagh enmyssit, as y briwnys d'arraghey yn offish phostagh veih'n voayl t'ee er ve ayn rish foddey, faggys da'n hymmyltane BS

earishyn foddey beayn times past: Ta mish er choyrt da Jacob my harvaant, ynnyd-vaghee nyn ayraghyn, as ayns shen nee adsyn baghey, eer ad-hene, as nyn gloan, as cloan nyn glienney gys earishyn foddey beayn Bible

foddey as gerrid far and wide, wide and near

foddey dy hraa long since, long time: Foddey dy hraa ren Joshua caggey rish ooilley ny reeaghyn shen. Bible

foddey ny smoo much more: Shoh possan follit ta lostey thieyn ta er ve kionnit ec joarreeyn ta abyl geeck foddey ny smoo na'n sleih ynnydagh son ny thieyn shen. Carn

foddey 'sy yoin far in the remoteness of: Foddey 'sy yoin 'sy yughtee. DF

foddey veih my cheilley distal, far between: ta shin skeaylt er y voalley, foddey veih my cheilley Bible

foddey voish y valley far afield

fo smaght foddey veih remote controlled, remotely operated

stayd foddey charrymagh long-term condition

afar (adv.) er-foddey; foddey; foddey jeh: I saw it from afar - Honnick mee eh foddey jeh. DF idiom; foddey magh; foddey voish: I saw him from afar - Honnick mee foddey voym eh. DF idiom; sy yioyn

long since (adv.) foddey dy hraa, foddey er-dy-henney, foddey henney, rish foddey

remote fadaneagh; foddey; foddey jeh; foddey veih; joinagh

far afield (adv.) foddey ersooyl; foddey voish y valley

far away foddey ersooyl; foddey jeh: A friend with you is better than a brother far away - Ta carrey liorts ny share na braar foddey jeh. DF idiom

long lasting (adj.) farraghtagh; foddey beayn; foddey farraghtyn

long-lived (adj.) foddey beayn; foddey seihllagh

long-suffering (adj.) foddey-hurransagh; (n.) surranse foddey, fuillaghtyn foddey

much more foddey ny smoo; foddey smoo: The people bring much more than enough for the service of the work - Tan pobble coyrt lhieu foddey smoo ny ta ymmyrchagh son shirveish yn obbyr Bible

more abundant (ny) spalchey: in labours more abundant - ayns tooilleilyn ny spalchey Bible; srouanee: and to morrow shall be as this day, and much more abundant - as bee mairagh myr y laa jiu, as foddey srouanee Bible; foddey smoo: That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ - Dy vod yn boggey euish ve foddey smoo ayns Creest Yeesey Bible

far foddey: Far off - Foddey ass shoh. DF idiom; er-foddey

by far (adv.) rish foddey

distance1 foddeeaght, feayrid; foddey: Distance lends enchantment to the view - Cronk glass foddey jeh; lhome, lhome, tra roshym eh. JJK idiom; foddid; fojeeaght; join

distant1 (adj.) ersooyl; foddey jeh

Far East (n.) (The); (Y) Niar Foddey

lastingness (n.) beayntys, foddey beayntys

long choud; er lhiurid; mianey; liauyrey; foddey: Long ago - Foddey er dy henney. DF idiom; liauyr: Work long hours - Laa liauyr y obbraghey. DF idiom

long ago (adj., adv.) foddey er-dy-henney

long-range forecast (n.) faaishnys foddey

long tarrying fuirraghtyn foddey

markedly (adv.) foddey

much greater foddey smoo

outlying (adj.) foddey ersooyl

perduration (n.) foddey farraghtyn

remotely (adv.) foddey

wide apart foddey foshlit

yet more foddey smoo: And his servants spake yet more against the Lord God - As loayr e harvaantyn shoh, as foddey smoo noin Chiarn Jee Bible

plagueyn plagues: Nee'n Chiarn jannoo dty phlagueyn yindyssagh, as plagueyn dty luight, dy jarroo plagueyn mooarey, as foddey farraghtyn, as doghanyn trome, as foddey farraghtyn. Bible; diseases

chronic (adj.) beayn, foddey farraghtyn, neuhurransagh

distal (adj.) foddey veih my cheilley

everlasting beayn: he hath made with me an everlasting covenant - teh er nyannoo rhym conaant beayn Bible; bragh beayn; bragh farraghtyn; dy bragh: thou art from everlasting - tou uss veih dy bragh Bible; dy bragh farraghtyn: that they may receive you into everlasting habitations - dy vod ad shiu y ghoaill stiagh gys ny ynnydyn vaghee dy bragh farraghtyn Bible; er-dy-rieau: thou art God from everlasting; and world without end - she uss Jee er-dy-rieau, as seihll gyn jerrey Bible; foddey beayn: for an everlasting possession - son cummal foddey beayn Bible; gyn scuirr; kinjagh: by an everlasting covenant - liorish conaant kinjagh Bible; son dy bragh: For the Lord is gracious, his mercy is everlasting - Son tan Chiarn graysoil, ta e vyghin son dy bragh Bible; vees gy bragh

far flung foddey skeaylt; foddey-lheeadagh

far-seeing (adj.) foddey-fakinagh

far-sighted (adj.) foddey-reayrtagh; foddey-fakinagh

far-sightedness (n.) foddey-fakinaght; foddey-reayrtys

hypermetropia (n.) foddey-shilley

intuition (n.) foddey-oayllys; keeayll ghooghyssagh

intuitive (adj.) foddey-oayllagh

Little Patrick's Farm (n.) Balley Foddey

long-dated (adj.) foddey-roieagh

long-distance (adj.) foddey-hannaghtyn, liauyr

longevity (n.) eash liauyr, foddey-heiltys

long-playing (adj.) foddey-chloie

longsighted (adj.) foddey-reayrtagh

long-sighted foddey-reayrtagh

longsightedness (n.) foddey-hilley, foddey-reayrtaght

long-sightedness (n.) foddey-hilley, foddey-reayrtaght

long-term (adj.) foddey, foddey-charrymagh, traa liauyr

long-term alterations (npl.) aghlaaghyn foddey-emshyragh

long-term condition (n.) stayd foddey charrymagh

long-term conditions (npl.) staydyn foddey-charrymagh

long time foddey dy hraa

many years (npl.) ymmodee bleeantyn: But if a man live many years - Agh ga dy vel dooinney er cheau ymmodee bleeantyn Bible; mooarane bleeantyn: If there be yet many years behind - My vees mooarane bleeantyn ergooyl Bible; bleeantyn foddey: Yet many years didst thou forbear them - Foast, dymmyrk oo lhieu ry bleeantyn foddey Bible; whilleen blein: these many years do I serve thee - ta mish rish whilleen blein shen ayns dty hirveish bible

perpetual (adj.) gyn scuirr, sheer-; foddey beayn: for perpetual generations - son sheelogheyn foddey beayn Bible; kinjagh: for a perpetual covenant - son conaant kinjagh Bible; kinjah: It shall be a perpetual statute for your generations - Bee shoh slattys kinjah da nyn sheelogheyn Bible; son dy bragh: I will make thee perpetual desolations - As ver-yms ort, dy bee oo dty hraartys son dy bragh Bible

times past (npl.) earishyn foddey beayn

er-foddey (=Ir. ar fada) afar; far

foddey-charrymagh long-term

foddey-chloie long-playing

foddey-ennalagh long-winded

foddey-fakinagh far-seeing; far-sighted

foddey-fakinaght (f.) far-sightedness

foddey-hannaghtyn lingering, long-distance: dy jarroo plagueyn mooarey, as foddey farraghtyn Bible

foddey-heilltagh durable

foddey-heiltys longevity

foddey-hilley long-sightedness, longsightedness

foddey-hurransagh long-suffering

foddey-lheeadagh far flung

foddey-oayllagh intuitive

foddey-oayllys intuition

foddey-reayrtagh far-sighted, long-sighted, prospective, provident, longsighted

foddey-reayrtaght (f.) long-sightedness, longsightedness

foddey-reayrtys far-sightedness

foddey-roieagh long-dated

foddey-shilley hypermetropia

foddey-stiurit remote controlled

foddey-surranse forbearance

surranse-foddey forbearance: Er nyn niartaghey lesh slane troshid, cordail rish y phooar gloyroil echeysyn, gys dy chooilley veenid as surranse-foddey, lesh gennallys PB1765

durable (adj.) beayn, beayn-hassooagh, do-cheau, foddey-heilltagh

far and wide (adv.) foddey as gerrid

far between foddey veih my cheilley

far in the remoteness of foddey 'sy yoin

godforsaken (adj.) foddey feayn; treigit liorish Jee

lang syne foddey er-dy-henney; (npl.) shenn laghyn

lingering feiyagh; foddey-hannaghtyn; smaghanagh; tannaghtagh; tannaghtyn foddey

long jump (n.) lheim foddey, lheim liauyr, lheimmey, lheimyragh

longstanding (adj.) ayn rish foddey, beayn, shenn

long-winded (adj.) foddey-ennalagh; veih Sauin gys Boaldyn

man of vision (n.) dooinney foddey-reayrtagh

prospective (adj.) foddey-reayrtagh; ta ry heet

provident (adj.) creeney, foddey-reayrtagh, gressagh, kiarailagh

remote controlled (adj.) fo smaght foddey veih; foddey-stiurit

remotely operated fo smaght foddey veih

wide and near foddey as gerrid

laueagh manual: Dooinney foddey-laueagh. DF

sy yioyn afar: t'ad er-chea foddey 'sy yioyn

forbearance (n.) foddey-surranse, surranse-foddey; soccarys, soccaryssid; staayney; fuilliaghtys

ainjys acquaintance, familiarity, intimacy: T'ou er choyrt m'ainjys foddey voym Bible

baarit clipped, lopped, shaved, shaven, shorn: va'n laa foddey baarit Bible

bannaght (f.) blessing, compliments, greeting, salute: hig bannaght foddey beayn orroosyn Bible

chruinney (f.) (yn); (the) earth: Jeeagh er y chruinney runt shid foddey woin Bible

earishyn times: Ren ny Emimee cummal ayn rish earishyn foddey Bible

er-laccal wanted: Red t'er ve er-laccal rish foddey. DF

fo raad (to be); (dy ve) in operation: Bee seyraad-mooireen fo raad ayns shen roish foddey. BS

lhienyn (emph.) with us: foddey smoo cha jig eh lhienyn Bible

mooireen compost: Bee seyraad-mooireen fo raad ayns shen roish foddey. BS

seyraad-vooireen composting facility: Bee seyraad-mooireen fo raad ayns shen roish foddey. BS

s'moo greater; more: cre-woad smoo ta e chaarjyn goll foddey veih? Bible

'sy yioyn from far, far off: t'ad er-chea foddey 'sy yioyn Bible

'sy yughtee in a distant country: Foddey 'sy yoin 'sy yughtee. DF

by marriage trooid poosey: We have a distant relationship by marriage - Ta cleuinys foddey magh ain. DF idiom

cousin1 (n.) dooinney mooinjerey: His cousin is still far from his native country - Ta e ghooinney-mooinjerey (ben-vooinjerey) foddey veih cheer e ghooie (cheer e dooie) foast. JJK idiom; cosan; cussan

easier (adj.) assey: It's far easier here - T'eh foddey s'assey ayns shoh. DF idiom; sassey: Nothing's easier than that - Cha nel veg ny sassey na shen. JJK idiom; (ny) s'assey

foolishness (n.) anchreenaght, blebbinys, bolvaneys, bolvanid, meecheeayl, meecheeayll, ommidys, ommijys; ommidjys: Courage verging on foolishness - Creeaght nagh vel foddey voish ommidjys. DF idiom

in a distant country 'sy yughtee: Far in the remoteness of time and in a distant country - Foddey 'sy yoin 'sy yughtee DF idiom

I will move scughym; scugh-ym: I will remove far off from you the northern army - scugh-ym foddey veue sheshaght-caggee yn twoaie Bible; neems greinnaghey

lasting beayn: How lasting is each evil - S'beayn dagh olk. DF idiom; farraghtyn: Long lasting - Foddey farraghtyn. DF idiom; sheer

linger1 (v.) feiyal: To linger over breakfast - Dy feiyal car anjeeal. DF idiom; tannaghtyn foddey

neighbours (npl.) naboonyn; nabooyn: The country is far behind its neighbours - Ta'n cheer foddey ergooyl e nabooyn. DF idiom

off1 ersooyl, magh ass; neufollan; jeh: A little further off - Red beg foddey jeh. JJK idiom

patience (n.) cloie ny lomarcan; meeinid; meenid: She must have a great deal of patience - Shegin ve mooarane meenid eck. JJK idiom; meenys; surranse foddey; fuillaghtyn

performance (n.) cloie: The performance had been long - Va'n cloie er ve foddey. JJK idiom; jannoo; obbraghey

principality (n.) ard-ooashley: Far above all principality, and power - Foddey erskyn dy chooilley ard-ooashley, as pooar Bible; ard-reill: which is the head of all principality and power - ta kione dy chooilley ardreill Bible; prinsaght

pupil (n.) doltey; ynseydagh: I had been his pupil for a long time - Va mee er ve e ynseydagh rish foddey. JJK idiom; scoillar; schoillar: She has been a good pupil - T'ee er ve ny schoillar vie. JJK idiom

rain (v.) ceau, ceau fliaghey; (n.) fliaghey: I believe we shall have rain before long - Ta mee credjal dy bee fliaghey ain roish foddey. JJK idiom; jeein

relationship (n.) cochiangley, kiangley; caarjys; cleuinys: We have a distant relationship by marriage - Ta cleuinys foddey magh ain. DF idiom

relationship by marriage cleuinys: We have a distant relationship by marriage - Ta cleuinys foddey magh ain. DF idiom

shall get1 yiow: The stranger that is within thee shall get up above thee very high - Yiown joarree, ta cummal mayrt, seose foddey er dty skyn Bible

shall mock craidee: those that be far from thee, shall mock thee - adsyn ta foddey voïd, craidee ad mood Bible

shall turn chyndaa-ee: And they shall turn the rivers far away - As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl Bible

ship (v.) cheet er boayrd, shiaulley, troggal er boayrd; (n.) lhong: Can't you perceive the ship in the distance? - Nagh leayr dhyt y lhong foddey jeh? JJK idiom; saagh

stayed lhiettalit, lhiettit; hannee: He stayed a long time - Hannee eh rish foddey. JJK idiom

watchers (npl.) arreyderyn: This matter is by the decree of the watchers - Tan chooish shoh liorish oardaghey ny arreyderyn Bible; lught fakin; scrialtee: that watchers come from a far country - dy vel scrialtee cheet veih cheer foddey Bible

aae (f.) arch, archway, vault: Roish foddey, sleih vees goll dys shen, bee orroo goll trooid aae vees cronnaghey meainyn. BS; ford

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

ard-vargaghyn supermarkets: Hed y cummey jeh kuse dy h-ard-vargaghyn Shoprite er caghlaa roish foddey. BS

ass obbyr unemployed: veagh foddey ny smoo jeih thousane dooinney ceaut magh ass obbyr. Carn

cadjiney normalise, standardise: Ren ny Sostnee as ny Frangee cadjiney ny chengaghyn oc foddey er dy henney. Carn

cane millish sweet cane: Gys cre'n ymmyd ta incense cheet hym's veih Sheba, as y cane millish veih cheer foddey jeh? Bible

ceau ersooyl discard, dispose, throw away: Dy vod prowal nyn gredjue ta foddey s'costal na airh ta ceau ersooyl, ga er ny hrial lesh aile, ve er ny gheddyn gys moylley, as ooashley, as gloyr ec cheet Yeesey Creest: Bible

chea veih flee: Chea veih olk, as jean shen ny ta mie: as bee dty chummal foddey beayn. Bible

cheughyn pages, sides: Va ny cheughyn ny braaid jeh creggyn jeeragh seose, as va ny sleityn ry-akin foddey erskyn y ghlion. Dhoor

cleuinys (f.) affinity, family connection, relationship by marriage: Ta cleuinys foddey magh ain. DF; relationship

co-chaslyssyn images: Myr ta my laue er ghoaill reeriaghtyn ny jallooyn, as ny co-chaslyssyn grainnit oc va foddey roish [jeeghyn] Yerusalem as Samaria Bible

cronnaghey check over, detect, determine, mark, miss, observe, perceive, scan: ta ny sooillyn eck cronnaghey foddey jeh. Bible

crooinit (of king) crowned: shoh yn oyr ta ben-rein Hostyn as e dooinney er cheau traa foddey rouail fud ny hAlbey erreish jee v'er ghra dy row ee crooinit myr ben-rein jeh'n Reeriaght Unnaneyssit. Carn

cummal-rea flat: Er y fa shen, t'eh foddey ny share dy hannaghtyn ayns thie ny cummal rea er mayl as coagyrey dhyt hene. Carn

dooinney ooasle dignitary, gentleman, nobleman, squire: Hie dooinney ooasle dy row gys cheer foddey Bible

eam caggee war cry: t'eh soaral y chaggey veih foddey, taarnagh ny captanyn, as yn eam caggee. Bible

eirrinnee husbandmen: hoie eh eh rish eirrinnee, as hie eh gys cheer foddey. Bible

endeilys (dy) of defence: As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl; as bee ny strooanyn dy endeilys folmit as chirmit; yn chuirtlagh neesht as y chlioagagh nee fioghey. Bible

er-dty-skyn above you: Yiown joarree, ta cummal mayrt, seose foddey er dty skyn: as hig uss sheese feer injil. Bible

feaillere almanac, calendar: Chroo ny Celtiee Feaillere Coligny, feaillere va foddey ny share na red erbee va rieau ec ny Romanee. Carn

feiyral clamour, clatter, honk, noise, rowdy, sound, tinkle, vociferous: va sheean y trumpet foddey feiyral Bible

fo-chonaant (n.) subcontract: Ta'n colught shoh er reaghey fo-chonaantyn mooarey lesh colughtyn elley as veagh foddey ny smoo jeih thousane dooinney ceaut magh ass obbyr. Carn; conditioned; protocol

frauaigyn fibres: Foddee fysseree goll trooid lheid ny kianglaghyn shoh tappee agglagh, as foddee frauaigyn goaill foddey ny shlee chaghteraghtyn na strengyn metal. Carn

fuirraght delay: yinnin eisht cosney roym foddey jeh: as fuirraght ayns yn aasagh. Bible

geddyn cloan procreation: Tra nee oo geddyn cloan, as cloan dty chlienney, as tra vees oo er chummal foddey 'sy cheer, as er n'gholl dowin ayns peccah, as er n'yannoo jalloo grainnit Bible

ghaa2 (ny) divers: cre ta'n raa-cadjin shen t'eu ayns cheer Israel, gra, Ta ny laghyn foddey ry-heet, as ta ashlish ny ghaa failleil? Bible

gorryman woad: ec y traa cheddin v'ad daahghey ad-hene lesh gorryman, as scuirr shin veih shen foddey er-dy-henney! Carn

h-Ellanyn Asoar (f.) (Ny); (The) Azores: y shirveishyn shoh goaill toshiaght ayns Mee Houney lesh y lhong 'Ben Seyr Vannin', vees heet erash veih shirveish- souree ayns ny h-Ellanyn Asoar roish foddey. BS

h-Injyn (Ny); (The) Indies: dy hroggal balley mooar son ooashley'n theihll, soit magh lesh berchys as nyn giootyn share cheet ass ny h-Injyn foddey PC

jeeragh seose raise, straight up, vertical: Va ny cheughyn ny braaid jeh creggyn jeeragh seose, as va ny sleityn ry-akin foddey erskyn y ghlion. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog