Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: fockle | Results: 124

fockle (=Ir. focal) pl. focklyn charm, vocable, word, word of honour: cha dod e vraaraghyn fockle d'ansoor y choyrt da Bible [L. vocida]


Inexact matches:

fockle er fockle letter perfect, literal, verbally: Chyndaait fockle er fockle. DF

fockle son fockle literal, verbally

Bing Fockle-onnor (f.) Parole Committee

fockle arrey catchword, slogan, watchword

fockle bannee valedictory

fockle co-rait homonym; homophone

fockle co-screeut homograph

fockle do-hoiggal inarticulate word

fockle dorraghey code word

fockle er fockle focklagh (of translation) verbal

fockle feayr cheville, unnecessary word

fockle goan uncommon word

fockle jerree peroration, last word

fockle jerrinagh clincher, ultimatum: Ta shen yn fockle jerrinagh yiow oo voyms. DF

fockle lhieenee expletive

fockle marrey nautical term

fockle meshtit anagram

fockle onnor parole

fockle plooghit inarticulate word

fockle raauee catchword

fockle s'jerree epilogue

fockle traaoil bon mot, clever remark, fitting remark, timely remark

keeayll fockle acceptation

skyrraghtyn fockle drop

cur fockle er bespeak, book; address

cur fockle stiagh chip in

cur stiagh fockle interpolate, interpolation

cur y fockle er charm

cur yn fockle 'sy veeal prompt

fockle 'sy chooyrt backstair influence

fockle yn arrey password

fockle yn sarey word of command

gyn fockle y ghra silently: Yeeagh olteynyn y Ƨheshaght er y cheilley gyn fockle y ghra CnyO

literal (adj.) fockle er fockle, fockle son fockle, lettyroil

verbally (adv.) fockle er fockle, fockle son fockle

catchword (n.) fockle arrey, fockle raauee, lieh-ockle, treoir-ockle

inarticulate word (n.) fockle do-hoiggal, fockle plooghit

letter perfect (adj.) fockle er fockle

verbal2 (of translation) fockle er fockle focklagh

charm (v.) cur fo druaight, druaightey; cur y fockle er: She put a charm on me - Hug ee yn fockle orrym. DF idiom; (n.) druaight, fockle, gueshag, guess, oalys, obb, pishag, sheean; sheeanys: Woman full of charm - Ben lane dy heeanys. DF idiom

tasht-fockle vocabulary: Cha nel agh tasht-fockle beg echey. DF

translated arrit; chyndaait: Translated word for word - Chyndaait fockle er fockle. DF idiom

acceptation (n.) keeayll fockle

anagram (n.) fockle meshtit

bon mot (n.) fockle traaoil

cheville (n.) fockle feayr

clever remark (n.) fockle traaoil

clincher (n.) cashyl, fockle jerrinagh

expletive (n.) fockle lhieenee

fitting remark (n.) fockle traaoil

homophone (n.) fockle co-rait, homofoyn

last word (n.) fockle jerree

nautical term (n.) fockle marrey

parole fockle onnor

password (n.) fockle yn arrey

timely remark (n.) fockle traaoil

uncommon word (n.) fockle goan

unnecessary word (n.) fockle feayr

valedictory (n.) fockle bannee

vocable (n.) fockle

watchword (n.) fockle arrey; fockle-ny-harrey

word of honour (n.) fockle

backstair influence (n.) fockle 'sy chooyrt

code word (n.) coad-ockle, fockle dorraghey

ellipsis (n.) fockle-vaihaghey

elliptical (adj.) eelipsagh; fockle-vaihagh

epilogue (n.) fockle s'jerree, loayrtys jerrinagh

homograph (n.) fockle co-screeut, co-screeuagh; homograaf

homonym (n.) co-ennym; fockle co-rait; homonym

interpolation (n.) cur stiagh fockle; eddyr-hoiaghey

Parole Committee (n.) Bing Fockle-onnor

peroration (n.) fockle jerree, oraid vlaaoil

philological (adj.) fockle-oaylleeagh

philologist (n.) fockle-oayllee

philology (n.) fockle-oaylleeaght

slogan (n.) fockle arrey; sleih gerrym

ultimatum (n.) fockle jerrinagh; fogrey jerree

vocabulary1 (n.) tasht-fockle, fockleyreen

word (n.) fockle: In this sentence there isn't a word too much - Ayns y raa shoh cha nel fockle rouyr. JJK idiom; goo: the Holy Ghost fell on all them which heard the word. - huitt y Spyrryd Noo orroosyn ooilley va clashtyn y goo. Bible

fockle-ny-harrey watchword

fockle-oayllee philologist

fockle-oaylleeagh philological

fockle-oaylleeaght (f.) philology

fockle-vaihagh elliptical

fockle-vaihaghey ellipsis

address2 (v.) (as person) cur fockle er; loayrt rish

bespeak (v.) cur fockle er; loayrt ro-laue

chip in (v.) cur fockle stiagh; cur gioal; tarmestey

interpolate (v.) cur stiagh fockle; cur stiagh screeuyn

word of command (n.) fockle yn sarey

fockleyragh lexicographic: Ta shen fockle fockleyragh. DF

silently (adv.) dy feagh, dy kiunagh, dy tost, dy tostagh; gyn fockle y ghra

dy cooie decent, duly, properly: Fockle ta loayrit dy cooie Bible

liassaghey affirm, say: Cha vel fockle dy lheid as t'ou liassaghey Bible

loayrys speaketh: quoi-erbee loayrys fockle noi Mac y dooinney Bible; mention

Yernish (f.) Irish language: Ta'n fockle Gaelgagh shoh cheet magh ass y Yernish. DF

prompt (v.) cur ayns kione feanish, cur yn fockle 'sy veeal, greinnaghey; (adj.) dy traaoil, er builley ny hoor, er y traa, siyragh, leah; (n.) fys jeh'n ockle

pronounced focklit: This is how the word is pronounced - Myr shoh ta'n fockle focklit. DF idiom; focklit magh; lajer: Pronounced accent - Blass lajer. DF idiom

saying (n.) raa: There is much between saying and doing - Ta lane eddyr raa as jannoo. JJK idiom; gra: She was saying the word over the other woman - V'ee gra yn fockle er y ven elley. DF idiom

sentence abbyrt, briwnys; raa: In this sentence there isn't a word too much - Ayns y raa shoh cha nel fockle rouyr. JJK idiom

stress chennar; egin; preays; stroos; trimmid; (v.) cur stroos er; cur trimmid er: To lay stress on a word - Dy chur trimmid er fockle. DF idiom

uttered focklit: There wasn't a word uttered by them - Cha row fockle focklit oc. DF idiom

angaaish See angaish agony, anguish, torment: Cha row fockle erbee dy leshtal oc; by gummey lhieu yn angaaish va currit er my voir. JG

braddagyn caterpillars: Loayr eh yn fockle, as haink ny locustyn, as braddagyn erskyn-earroo Bible

Cha daink Did not come: Cha daink fockle ass beeal ny deiney ooasle Bible

darragh1 (pl -yn) oak, oaken, oak grove, oak wood, sessile oak: honnick mish Absalom croghey ayns billey-darragh Bible; would come: va ny chaghteryn feer tastagh darragh fockle erbee voish Bible

jannoo drane rhyme, rhyming: As ta dooinney, Doug Faragher er lhiam, gra 'aigh' jannoo drane lesh yn fockle 'graih' er yn kishteen 'Gailck Coloayrtyssagh' Dhoor

jannoo gennal make happy: Ta trimshey ayns cree dooinney cur er croymmey: agh ta fockle dooie jannoo gennal jeh. Bible

kern pawn; pl. kernyn soldier, yeoman: Ta kern yn fockle kiart son "soldier" as eshyn, T'ad gra 'sidoor' nish agh cha nee kiart eh. JC

kishteen caddy, cassette: As ta dooinney, Doug Faragher er lhiam, gra 'aigh' jannoo drane lesh yn fockle 'graih' er yn kishteen 'Gailck Coloayrtyssagh Dhoor

lettyr (=Ir. litir) pl. lettyryn character, letter: Hug ad ennym Najavo er dagh lettyr jeh'n abbyrlhit yn aght nagh bee yn chied lettyr jeh'n fockle noa yn lettyr cheddin er'n ennym Baarlagh. Carn

loayrit rish (crowd) addressed: Hass mish lesh yn fockle scruit as hass my ayr lesh yn aght va Gaelg er ve loayrit rish sheeloghyn gyn earroo! JC

neuchiart (=Ir. neamh-cheart) amiss, incorrect, inexact, partial, unjust: Ec yn un cheayrt, foddee dy vel 'boirey' yn fockle neu-chiart er y fa dy vel fo ghlaraghyn berchaghey chengey dy mennick. Carn; uneven, not level

neu-chionysagh non-dominant: Ta'n imraa gra nagh vel y fockle 'mynlught' arganagh - 't'eh bentyn da possan ta sloo as neu-chionysagh. Carn

neuchruinn hazy, inaccurate, inexact, unrounded, vague: Nagh vel yn fockle cultoor neuchruinn as slobbagh? Carn

ooylyn apples: Fockle ta loayrit dy cooie, te gollrish ooylyn airhey ayns baskadyn argid Bible

preachooryn preachers: Ren y Chiarn yn fockle y choyrt: s'mooar va sheshaght ny preachooryn. Bible

thoin backside: Va'n thoin aym cho ghonnagh cha dod mee sole sheese dy aashagh son shiaghtyn, as cha b'loys dou v'er ghra fockle ec y thie! JG

book1 (v.) cur fockle er, cur magh tiggad da, cur sheese, kionnaghey tiggad, screeu stiagh, kionnaghey er daayl; (n.) lioar: The first book, the sixth chapter, the ninth section - Yn chied lioar, yn cheyoo cabdil, yn nuyoo ayrn. JJK idiom; lioar ghiallyn

counsellor (n.) coyrlagh; coyrleyder: is thy counsellor perished? - vel dty choyrleyder er jerraghtyn? Bible; fer-coyrle; fer coyrlee: And Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David's counsellor - As hug Absalom fys son Ahitophel yn Gilonite, fer-coyrlee Ghavid Bible; pleadeyr: and there was no counsellor, that, when I asked of them, could answer a word - as cha row pleadeyr, tra vrie mee jeu, va fockle echey dy ghra Bible

drop bine: Until the drink was drunk down to the last drop - Derrey va'n jough iuit da'n vine s'jerree. DF idiom; shilley; brey; cliejeen; cooylley; cur stiagh; drig; drigey; drishlagh; faarney; jeeigane; jolt; leodaghey; lhiargagh; lhieggey, lhiggey neose; skyrraghtyn fockle; tuittym; strig

tip1 (n.) baare: The word was on the tip of my tongue - Va'n fockle er baare my hengey. DF idiom; chlash: They have gone to the tip - T'ad er ve ceaut magh. DF idiom; dooraght; faaue; (v.) cur faaue da; cur saayl er; cur yiarn er; irree; tig: Playing tip round the pool - Cloie tig mygeayrt y dubbey. DF idiom; yiarn

scryssey magh abolish, amortize, blot out, delete, efface, erase, erasure, obliterate, scratch out, scrub, shatter, strike off, wear off: Lhig dooin scryssey magh yn leigh shoh. JJK V'eh scryssey magh looghyn. DF Reireyder-troar, Graham Shimmin, t'eh gra dy vel kuse dy haghteraghtyn er nyn scryssey magh er y gherrid kyndagh rish y traastey mooar politickagh. BS Ren eh scryssey magh yn fockle. DF; (as vision) blur; abolition, abolishment, attrition, deletion, obliteration

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog