Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: firrinagh | Results: 93

firrinagh (=Ir. fírinneach) authentic, candid, devout, faithful, honest, real, sincere, sterling, true, unaffected, veracious: myr shoh bee ny goan eu jeant firrinagh Bible


Inexact matches:

cooishyn firrinagh real issues

dy firrinagh candidly, really, surely, true, truly, verily: ta shin dy firrinagh oolee mychione nyn mraar Bible

graih firrinagh true love: Fakin dy vel shiu er chasherickey nyn anmeenyn ayns cur biallys da'n irriney trooid y Spyrryd, gys graih firrinagh jeh ny braaraghyn Bible

jannoo firrinagh realization, realize

twoaie firrinagh true north

dy firrinagh focklagh in truth, truly, verily, yea: Dy firrinagh focklagh ta mee gra riu Bible

dy jarroo firrinagh indubitably, verily: dy jarroo firrinagh, ta shin niartaghey'n leigh. Bible

truly (adv.) dy feer, jeer; dy firrinagh focklagh; dy firrinagh: Truly this was the Son of God - Dy firrinagh shoh va Mac Yee Bible

true1 dy feer, dy firrinagh, dy jeeragh; feer; firrinagh: I am glad that the news is true - Ta mee boggoil dy vel y naight firrinagh. JJK idiom; jeeragh; kiartaghey; rieugh; spheer; s'feer shen

truthful (adj.) feer, ynrick; firrinagh: To be truthful is a virtue - S'mie ve firrinagh. JJK idiom

cohassoo stand together, subsist: Jih firrinagh as duyney firrinagh, d'anym resunagh, as d'eal duyney, kujaght cohassu. PB1610; subsistence

authentic (adj.) barrantoil; feer; firrinagh

devout (adj.) crauee, firrinagh

faithful (adj.) credjoil, credjallagh; firrinagh: Never was dog more faithful - Cha row rieau moddey cha firrinagh. JJK idiom; jeelys; jeeragh; ynrick

real issues (npl.) cooishyn firrinagh

sterling (adj.) firrinagh

true love (n.) graih firrinagh

unaffected (adj.) firrinagh

veracious (adj.) firrinagh

keyn sound: as ligge minys y hobyr firrinagh ve eck, gy vod shiuss ve firrinagh as keyn, gyn ve feguish red erbi. PB1610

in truth (adv.) dy firrinagh focklagh

really (adv.) dy feer; dy firrinagh

ceau jeh abdicate, lay aside, leave off, pull off, throw off: Cha vel veg yn aggle ayns graih; agh ta graih firrinagh ceau jeh aggle; son raad ta aggle ta torchagh: eshyn ta fo aggle, cha vel eh firrinagh ayns graih. Bible; cast off

candid (adj.) corrym, firrinagh, jeeragh, neuchleaynt, seyr-chreeagh

indubitably (adj.) dy jarroo firrinagh, gyn ourys

realization (n.) cur gys argid, ennaghtyn, jannoo firrinagh, toiggal

realize (v.) creck son argid, jannoo firrinagh, toiggal

true north (n.) twoaie chiart, twoaie firrinagh

jeidjys industry: soilshaghey slane jeidjys firrinagh Bible

candidly (adv.) dy firrinagh, dy jeeragh, dy seyr-chreeagh, dy ynrick

surely (adv.) dy shickyr; dy firrinagh; dy feer; son shickyrys

yea (intj) She, leer; dy-feer, dy firrinagh focklagh, dy jarroo; gy shickyr

aynin in us: ta'n ghraih echey dy firrinagh aynin. Bible

braaraghyn brethren: ny nooghyn as braaraghyn firrinagh ayns Creest Bible

Dooneeyn Sabbaths: Nee shiu dy firrinagh my ghooneeyn y reayll Bible

jeusyn of them: Ta mish unnane jeusyn ta sheeoil as firrinagh Bible

honest (adj.) firrinagh, jeeragh, oney, ynrick, onnoragh; onneragh: Were you not always honest? - Nagh row shiu dy-kinjagh onneragh? JJK idiom; seyragh

never (adv.) chioee; rieau: Never was dog more faithful - Cha row rieau moddey cha firrinagh. JJK idiom; dy bragh: He said he'd never forgive me - Dooyrt eh nagh leihagh eh dy-bragh mee. JJK idiom; dy bra

real eer: He is my real brother - T'eh my eer vraar. DF idiom; feer: Real old nobility - Feer henn ooaslaght. DF idiom; firrinagh; rieugh

sincere (adj.) feer, firrinagh, jeadagh, jeelys, jeeragh; ynrick: They have not been very sincere - Cha nel ad er ve feer ynrick. JJK idiom

ungrateful (adj.) meewooisagh, meewooisal, neuvooisal; neuwooisal: It is not true that I am ungrateful - Cha nel eh firrinagh dy vel mee neu-wooisal. JJK idiom

almoraght (f.) ignorance, nescience: Dy gooidsave lhiat dy choyrt dooin arrys firrinagh, dy leih dooin ooilley nyn beccaghyn, almoraght, as mee-hushtey PB1765

arrysagh repentant: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

baanrys dementia, derangement, fanaticism, madness: vel y lhaihder dy firrinagh geearree clashtyn mychione yn vea-chemmig dy shickoys jeh baanrys as jeh merginagh, er lheh mychione pump soydiu ayns yn 'uill. Dhoor

boayl er lheh private place, reservation: Çheet fy yerrey hoal wass dys Sellafield, dy firrinagh she boayl er lheh t'ayn nagh vel yn un red as Windscale. Dhoor

Bretin (f.) See Bretyn Mooar Wales: cha nel monney Sostnee credjal dy vel Nalbin as Bretin nyn ashoonyn firrinagh. Carn

co-lhiabbagh (f.) bedfellow, concubine, harlot, mistress: phrow'n co-lhiabbagh neu-firrinagh da Bible

daa-hengagh bilingual, bilingualist: Dy firrinagh, cha nel doilleeid erbee ec y chooid smoo dy 'leih er y fa dy vel ad daa-hengagh ec y chooid sloo. Carn

dellal (=Ir. déileáil) dealing, business, commerce, deal, negotiate, trade, trading, traffic, transactions: jean dellal dy dooie as dy firrinagh rhym Bible; trafficking

drid jogtrot, trot: Ga dy vel Major jannoo eab ennagh dy scapail veih scadoo y Thooder, dy firrinagh she guilley drid y Thooder t'ayn. Carn

drogh aghtalys (f.) misbehaviour, misconduct: Lurg bunnys queig laa dy eanish, hoshiaght, jir y ving ny ta soilshit dy ve firrinagh sy chooish as nee drogh aghtalys va jeant. BS

dy bannee dhyt (intj) ave; hail: Dy bannee dhyt, Y Charadar, uss va feeu dy ve er dty earroo mastey ny ardscoilliaryn Gailckagh, as erskyn ooilley, carrey firrinagh nyManninee-dooie . Coraa

dy foslit frankly: Cha firrinagh as ta shin nish bio, nee shin girr ee reesht, ta Jee dy foslit er ghra eh as ta pooar echey dy yannoo eh. CS

ec y traa cheddin contemporaneously, simultaneously: Agh ec y traa cheddin, ta'n gialdyn firrinagh shoh ayd veih Jee CS; at once

eginyn wants: shynney lesh rieau aghinyn y chree ta dy firrinagh tushtagh jeh e voghtynid as e eginyn, nee toiggal d y aashagh as cooilleeney dy foayroil e aghinyn. CS

eirinnagh See eirrinagh husbandman: Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinnagh. Bible

fendeilee defenders: Ta eshyn coontey ny Meibion dy ve ny ynrican fendeilee firrinagh jeh'n chengey as cultoor Bretnagh. Carn

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

firreill rulers: vel dy jarroo fys ec ny firreill dy nee shoh yn Creest firrinagh? Bible

focklagh declaratory, diffuse, expansive, garrulous, loquacious, oral, verbose, voluble, wordy: Dy firrinagh focklagh, ta sleih heet dy hoiggal dy vel ny Americanee cheu-heear jeh ram jeh ny cooishyn shoh. Carn

follanys haleness, healthiness, salubrity, soundness, wholesomeness: Ta carrey firrinagh follanys nyn mea, as adsyn ta ayns aggle y Chiarn yiow ad e lheid. Apoc

Gailck (f.) Gaelic, Manx: Ta shin laccal lioar erbee ayns Gailck, agh dy firrinagh bare lhiam my lioaryn aym pene y screeu ayns Gailck veih'n toshiaght. Carn

gra harrish rehearse, repeat: Agh cooinee er tra ta dooinney mee-rioosagh ny mee-chrauee gra harrish yn ayrn shoh jeh e Chrea, t'eh dy firrinagh goaill rish dy vel eh jerkal rish dy ve er ny stroie annym as corp. CS

haghyrys befall: Lhig dooin fakin vel firrinagh ayns e ghoan: as hee mayd cre haghyrys da ec y jerrey. Apoc

keainid kindness, natural affection, tenderheartedness: Liorish soar-villish ny roseyn, as y traagh oor-giarrit, liorish greim-ghoarn jeh carrey firrinagh, as keainid paag ny mayrey Coraa; tenderness; (of memory) tenderness; dearness; easiness

koynrichys temperance, sobriety: ve grayigh as annuil da ferr puyst mar va Rachell, kriney mar Rebecka, firrinagh as ammysagh mar Sara, as ayns dygh ully fee koynrichys, as shii, ve na heirtysagh dy yy meiraghyn kasserick as kraui. PB1610

Laa ny Briwnys Day of Judgement, Doomsday: Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy bee eh ny sassey son Sodom as Gomorrah ec laa ny briwnys, na son yn ard valley shen. Bible

meewooie dishonour: liorish boi, as mivoi, liorish drogh 'u, as gu mei, marr maltaryn, as foost firrinagh. PB1610

meewooise ungratefulness, unthankfulness: gy firrinagh she mivuius muar e, dy obell mar viis shiu er nan emagh PB1610

myngyragh light-fingered, purloining, thieving, thievish: Cha nee myngyragh, agh soilshaghey slane jeidjys firrinagh Bible

naeear neuter, neutral: Ta ny scoillaryn shoh lhiggey er dy vel ad naeear, as gyn ourys ta'n chooid smoo jeu dy firrinagh credjal dy vel ad naeear. Carn

neuirrinagh false: gial gy vod dy ghill freelit goni vei austylyn niau irrinagh ve ordiit as liidjit liorish boghilyn firrinagh, as kredjuoil, tryid Iesy Khrist nan jiarn . PB1610

oie noght (f.) tonight: As dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Yn laa jiu, eer yn oie noght roish my gerr y kellagh daa cheayrt, dy nob uss mish three keayrtyn. Bible

onnorey honour: dy ianu ammys da, dy hoyrt buias da, dy hoyrt my hreisteel slayn da, dy eemagh ersyn, dy onery y enymsyn kasserick as y okyll, as dy hyrveesyn gy firrinagh laghyn my hyyl ully. PB1610

peeikearys (f.) espionage, inquisitiveness, meddlesomeness, peeping, prying; curiosity: Eisht haink peeikearys urree as  vrie ee cre'n ennym va er y dooinney marroo, dy firrinagh. SF

recortys (f.) pl. recortyssyn chronicle, record, recording, register, registration slip, registry, testimony, witness: ghow mee feanishyn firrinagh son recortys Bible

rhym to me: jean dellal dy dooie as dy firrinagh rhym Bible; unto me

seyrsnys (=Ir. saoirse) (f.) pl. seyrsnyssyn autonomy, exemption, freedom, immunity, independence, inexpensiveness, latitude, liberty, self-determination: quoi-erbee ta jeeaghyn dy dowin ayns leigh yn seyrsnys firrinagh Bible; free

shaghranys vagrancy, wandering: dy phrecheel y tuiskell gys dygh ully atiun liorish shen ta shuin er nan doyrt magh ass dorghys, as shaghranys, gys y soilshe solys, as fysseri firrinagh iids, as dy vack Iesy khrist. PB1610

shiaght jeig seventeen: My vees kerraghey shiaght filley er ny ghoaill ersyn varrys Cain, dy firrinagh bee kerraghey shiaght jeig as three feed er ny ghoaill son Lamech. Bible

sideyragh shooting with arrows: Gy vod ayd gyn 'yss saijeraght ersyn ta firrinagh : doll tattym t'ayd dy voaly e gyn agyl y goyl. Psalm1610

'sy jerrey 1 astern; 2 in the end a: Dy firrinagh hig eh dy mie lhiatsy jerrey Bible

ta'in we are: Dy firrinagh, she yn doilleeid smoo t'ain yn genney dy vraane as paitchyn ta loayrt Gaelg. Carn

treisht (=Ir. trust) (f.) 1 (duty) charge; 2 confidence, hope a: cloan nagh vel veg y treisht orroo. Bible; 3 (v.) trust: ny yei treisht dy firrinagh er mieys Yee Bible

yioym baase I will die: tra yioym baase dy voddym baase y gheddyn ayns giastyllys firrinagh. CS

husbandman (n.) jiulean, labree thallooin; eirinnagh: I am the true vine, and my Father is the husbandman - Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinnagh Bible; eirrinagh; eirrinnagh: I am no prophet, I am an husbandman - Cha nee phadeyr mee, she eirrinagh mee Bible; tannys

I must shegin dou: All that the Lord speaketh, that I must do - Ooilley ny tan Chiarn dy harey, shegin dou jannoo Bible; shêgin dou: Truly this is a grief, and I must bear it - Dy firrinagh ta shoh my cherraghey trome, as shêgin dou eh y ymmyrkey Bible; shegin dooys: But I must die in this land - Agh shegin dooys baasegheddynsy cheer shoh Bible

state (v.) abbyr, gra; (n.) ashoon; cheer: Every state was represented - Va chaghter ass gagh cheer ayn. DF idiom; state; staydoilys: We dined in state - Dee shin ayns staydoilys. DF idiom; foaynoo; stayd: I want to hear the actual state of things - Saillym clastyn stayd firrinagh ny reddyn. DF idiom; stait: Divorce church from state - Yn agglish y scarrey veih'n stait. DF idiom; steat: Weighed down with the affairs of state - Laadit lesh currymyn steat. DF idiom

heaghyn (dy) of trouble: Dy hreishteil ayns dooinney neu-firrinagh ayns earish dy heaghyn, te myr feeackle brisht, as cass ass ynnyd. Bible

hreishteil (dy); (to) trust: Dy hreishteil ayns dooinney neu-firrinagh ayns earish dy heaghyn, te myr feeackle brisht, as cass ass ynnyd. Bible

jerkal (=Ir. dearcáil) 1 expect, trust: bee'n jerkal eck ayns fardail Bible a: as nish t'ad aarloo, jerkal rish gialdyn y gheddyn voids. Bible; b: Er jerrey ooilley shegin da cooinaghtyn dy vel maishter echey ayns niau, da t'eh lhiastyn shirveish, as veih t'eh jerkal son faill sharvaant firrinagh. Bible

neufirrinagh affected, fictitious, insincere, perfidious, unfaithful, untrue, untruthful: Dy hreishteil ayns dooinney ta neu-firrinagh ayns earish dy heaghyn, te myr feeackle brisht as cass ass ynnyd. EF

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog