Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: fer beaghey | Results: 300 (first 200 shown)

fer beaghey dweller; liver

fer (=Ir. fear) pl. fir bloke, chap, fellow, gentleman, individual, male, man, one: dagh fer y dooinney syrjey jeh kynney e ayraghyn Bible [O.Ir. fer]


Inexact matches:

fer as fer one by one, separately

fer er fer singly, one on one: Dy caggey fer er fer. DF

fer lurg fer Indian file; one by one: Son foddee shiu ooilley phadeyrys fer lurg fer, dy vod ooilley gynsaghey Bible

caggey fer rish fer duel

fer aaghtagh landlord

fer aasit adult man: Y red smessey sy chooish shoh, shen dy row fer aasit oney goit seose ec meoiryn-shee ec e hie hene as v'eh er ny leeideil ersooyl as glass-laue er. Carn

fer aeg youngster: She Bretnagh y fer aeg shoh, as ta Bretnish echey. Carn; (of whale) calf

fer aggyrt procurator fiscal

fer aggyrtys prosecutor

fer aile fireman

fer aitt clown, comedian, comic: Agh y viggar, hed er cloie liorish y fer aitt Rowan Atkinson, t'eh eeit seose liorish y screeudeyrys echey as, myr shen, cha nel eh cur geill da brishey-poosey yn ven echey BS; quiz

fer Alpagh alpinist

fer arrey watchman: Managh vrial yn chiarn yn ayrd valle : ta yn fer are duyske ayns fardayl. Psalm1610

fer assaig ferryman

fer awiney riverman

fer baa cow-keeper

fer baaieagh byreman

fer baanrit madman, maniac, psychopath, zealot: cren-fa haink y fer baanrit shoh hoods? Bible

fer baatey boatman: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

fer baghee citizen, dweller, inhabitant, resident

fer-baght sidooragh military observer

fer bainney dairyman, milkman

fer baljagh townsman

fer balloo mute: Quoi my hee ad fer balloo nagh vod loayrt, t'ad dy choyrt lhieu eh,  as guee gys Bel dy vod eh loayrt, myr dy beagh eh abyl dy hoiggal. Apoc

fer bane white person

fer bann bandsman

fer banshey groomsman

fer barje bargee

fer beg small person: Son y chooid smoo, ta'n fer beg shoh geiyrt er ny polaseeyn shen ren cur er milliunyn dy ve ayns stayd treih. Carn

fer beiyghee fattener

fer berchagh rich person, moneybags: V'eh er chionnaghey y coorse Linguaphone (fer berchagh v'ayn, gyn ourys). Carn; plutocrat

fer bieauid pacemaker

fer bing-arrey vigile

fer bioys life-saver

fer bog softy

fer brattagh flag-bearer

fer brisht bankrupt

fer buigh Cape coloured; mulatto

fer builtagh assailant, clouter

fer cabbagh stutterer

fer caggee warrior

fer cam-hooillagh squinter

fer carree chancelman

fer carriads carrier

fer cayrnee trumpeter

fer ceauit has-been

fer cheerey countryman; rustic, son of the soil

fer chiollee stay-at-home

fer chiunee calmer

fer clashtyn hearer: Oh dy jinnagh fer clashtyn y chur dou ! Bible

fer clee leftist

fer cliwe sword-bearer

fer cluicagh sharper

fer cluig bell-hanger

fer coadee guardian, keeper, protector: Gy kuidsayfleyts dy ve fer friali, as fer caudi gasyn toyrt da barriyght harrish y noidjyn ully. PB1610

fer coadit protégé

fer contoyrtagh adventurer

fer coonee accessory, adjutant, aider, ally, auxiliary, collaborator, confederate, helper, relief: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

fer-coonee pohlldey-ynsee learning support assistant

fer-coonee shamyr-vrastyl classroom assistant

fer cosnee provider

fer cowree signalman

fer coyrlee pl. fir-choyrlee adviser, council, counsellor: Haink Joseph dy Arimathea, fer coyrlee ooasle, va myrgeddin eh-hene farkiaght son reeriaght Yee Bible

fer-coyrlee chormid equality advisor

fer craaee quaker

fer craie potter

fer craue bone setter: As ny troailtee, ta goll trooid y cheer tra hee-ys fer craue dooinney, eisht nee eh soiaghey seose cowrey liorish, derrey ta ny fir oanluckee er n'oanluckey eh ayns coan Hamon-gog. Bible

fer crauee religious person

fer cribbidjagh niggard

fer croghee hangman; hanger

Fer Croo (Yn); (The) Creator; (The) Maker: Mish y Chiarn nyn Yee casherick, Fer-croo Israel, nyn Ree. Bible

fer croobagh lame fellow

fer croutagh bounder

fer cruink uplander

fer cummal upholder: haink ayd myoi ayns la my hyaghyn : agh yn chiarn va mer kummel shuas. Psalm1610

fer curree fenman

fer daahit coloured person

fer daaney bold person: Lurg bleaystanyn Birmingham blein er dy henney, hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee - ga dy loayr fer daaney ny ghaa noi. Carn; saucy person

fer doo black man: "She, vainshter," as y fer doo, "she yn cliaghtey t'ayn. CnyO

fer dooie native

fer dorrysh doorman

fer eeanlee ornithologist

fer eieagh meddler

fer elley other: As ghow yn tannys e ir-vooinjerey, as woaill ad fer, as varr ad fer elley, as chlagh ad fer elley. Bible; other one

fer emshyr meteorologist

fer ennagh somebody: yeeagh mee son fer ennagh dy ghoaill chymmey orrym, agh cha row dooinney erbee Bible

fer erbee anybody, anyone: hug shin yn sarey shoh diu, Fer erbee nagh jinnagh gobbraghey, nagh lhisagh eh gee. Bible

fer faillee time server

fer failt hired labourer, hired servant

fer feayree extra hand, supernumerary

fer feayslee absolver

fer feeal chessman, chess piece: Fer feeal y scughey. DF

fer foalsey dissembler, dissimulator, hypocrite, phoney, phony, pretender

fer foayr wire puller

fer foshlee developer

fer fotograf photographer

fer freayll preserver

fer fritlag rag-and-bone man

fer fysseree astrologer

fer geayil coalman

fer gerjee consoler

fer giat gatekeeper

fer giattey lodge-keeper

fer gioaltee pawnbroker

fer glackan brakesman

fer glassreeyn greengrocer

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

fer gorrym black man

fer groamey Jeremiah

fer groghee hanger

fer jeean zealot

fer jerrinagh latter: Yn fer roish yn fer jerrinagh. DF

fer jiass southerner

fer karree See fer kerree mender

fer keesh taxman

fer-keirdee schleioil cunning artificer: Yn captan er lieh-cheead, yn dooinney onnoroil, as yn er-coyrlee, as y fer-keirdee schleioil, as y pleadeyr flaoill. Bible

fer keirdey artificer, craftsman, tradesman

fer keoie madman

fer kerree corrector

fer keylley woodlander, woodsman

fer-kiaddee shocklaid chocolate maker

fer kiarail carer

fer kiaullee musician: va chaglym jeh'n Commeeys Celtiagh ec Purt Chiarn as va daa fer-kiaullee Kernowagh tannaghtyn ec nyn dhie. Carn

fer kinjagh regular

fer kionnee ransomer, redeemer: foost she us yn aer ainiyn: erson gha noil dy Abraham shuin, ghamu ta Eisrael oalagh orruin; agh she us yn aer ainiyn, as yn fer kani riist, as ta t'enyms gybragh farraghtyn. PB1610

fer kiunagh quietener

fer kiunee appeaser

fer kynnee kinsman

fer laadee porter

fer labree labouring man

fer lauee handyman; virtuoso

fer leigh lawgiver, legal practitioner: She Juda m’ ‘er lyoi, she Moab my phass nii : harrish Edom hilgym magh my vrayg, er ny Philistini niyms barriyght bogil y goyl. Psalm1610

fer leoaie leadsman

fer lettyragh littérateur

fer lhee (=Ir. fear leigh) pl. fir-lhee doctor, leech, medical practitioner, physician, surgeon: Son cha vel ayd fer-lhee dy dty choyrlaghey Bible

fer-lhee beiyn veterinary surgeon

fer-lhee cleashey aurist

fer-lhee coyrlee consultant

fer lheihys curer

fer lhigggey pretender

fer lhionney barman, brewer

fer linney lineman

fer lioaragh booklover

fer lioar-hasht librarian

fer livreyee deliverer, liberator

fer lomarcan hermit, lone wolf

fer lune slanderer

fer maarderoil whoremonger: erson sho ta fyss aggu er, nagh vell ag fer mardruoil erbi, na pessun niauglan, na pessun saintjuoil, ta toyrt ammys dy jallunyn veg y eirys ayns riryght ghriist as Jih. PB1610

fer meanagh intermediary, mediator: gial shoo o aer myghinagh ta shuin gui oyrts, tryid Iesy khriyst nan ierr meynagh as ghiani shuin riist. PB1610

fer medshin medicine man

fer meiygh sentimentalist

fer mestit cross-breed

fer moandagh fumbler, stammerer

fer mollee hothead

fer mooar whopper, big one; big fellow, big man: Er leshyn dy re fer mooar eh. DF

fer mooarleaghagh snob

fer mooinjer follower

fer mooinjerey manservant, young male servant: Dooyrt fer mooinjerey aym, dy dod eh goll dys y chey, tra v'eh ny ghuilley, lesh cabbyl as caart as kionnaghey tunney dy gheayll son jeih skillin! JG

fer moyllee applauder, praiser; sponsor

fer muickey pigman

fer naight correspondent

fer neuphoost bachelor

fer niartee supporter

fer noa parvenu: Ny treig dty henn charrey, son cha vel fer noa dy ve soylit huggey: ta carrey noa myr feeyn noa, tra te er naase shenn, nee oo giu eh dy blaystal. Apoc

fer ny yei fer separately

fer oainjeragh bastard, by-child

fer oaldey savage: 'Y Fer Oaldey Ooasle', va ny caarjyn soonaasagh eck gra rish cheu e chooylloo  (as cheu e veealloo, my va jough dy liooar iut oc). SF

fer oanluckee undertaker

fer oast innkeeper, landlord

fer obbee pl. fir-obbee charmer, conjurer, sorcerer, warlock, witch doctor, wizard: t'eh feer hymoil dy loayragh sleih mysh y 'Fer-Obbee Bretnagh' tra v'ad loayrt mysh Lloyd George. Carn

fer obbraghys labourite

fer obbree workman

fer ogher prison officer, turnkey, warder

fer oik pl. fir oik officer, official: Fer oik cocheimagh er y cheu elley. DF

fer-oik ashoonagh national officer

fer ollee byreman

fer ooasle aristocrat, nobleman: Agh roish my raink eh, denmys Hakon fer ooasle ennagh jeh'n sluight reeoil enmyssit Ospak mac Asmund dy ve Ree ny hEllanyn. Chron

fer-ooasle Spaainagh don, Spanish nobleman

fer poodyr dynamiter

fer post postman

fer poynt pointsman

fer quaagh alien, foreigner, oddity

fer raauee admonisher, monitor, warner

fer raifyl rifleman

fer rannag frogman

fer ratch racegoer

fer reaghee arbitrator, umpire

fer reaghys referee, umpire

fer reaylt religious

fer reiht chosen one: Haue eh feallagh elley; lhig da eh-hene y hauail my she Creest fer reiht Yee eh. Bible

fer reill elder, ruler: Ta ymmodee shirrey foayr y fer-reill Bible; magistrate

fer-reill abban abbot

fer rheynn bureaucrat

fer rochooishagh prude

fer ro-chrauee puritan

fer roish predecessor: Yn fer roish yn fer jerrinagh. DF

fer ronnee partaker

fer ronneeaght ranter, reveller

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog