Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: feill | Results: 166

feill (=Ir. feoil, Sc.G. feòil) (f.) (pl -yn) flesh, meat: nee my chliwe feill my noidyn y stroie Bible [O.Ir. dative feóil]


Inexact matches:

buitchoor feill-chabbil horse butcher

feill assylyn flesh of asses: Son va'n aigney eck soit er e graihderyn, yn eill oc ta myr feill assylyn, as y dooghys oc myr dooghys cabbil. Bible

feill aw (f.) raw meat, red meat, raw flesh: Cur feill ry-hoi roastal son y taggyrt; son cha naillish feill vroie voïd, agh feill aw. Bible

feill chabbil (f.) horse flesh; flesh of horses: Dy vod shiu gee feill reeaghyn, as feill captanyn, as feill deiney niartal, as feill chabbil, as yn eill ocsyn ta markiagh orroo as feill dy chooilley ghooinney, chammah seyr as shirveishee, chammah beg as mooar. Bible

feill chabbyl (f.) horse flesh

feill cheasee (f.) buttock meat

feill chirkey (f.) chicken

feill eayn (f.) lamb

Feill Eean Poultry

feill feeaih (f.) venison

feill ghreddanit (f.) grill

feill lheiy (f.) veal

feill neufollan (f.) tainted meat

feill neu-ghooghyssagh strange flesh: ren er yn aght cheddin ad-hene y choyrt seose gys maarderys, as geiyrt er feill neu-ghooghyssagh, er nyn soiaghey magh son sampleyr, surranse kerraghey dowil yn aile dy bragh farraghtyn. Bible

feill neuhahllagh (f.) lean meat

feill peccoil sinful flesh: ren Jee liorish coyrt e Vac hene, ayns caslys feill peccoil, as son peccah, peccah y gheyrey ayns yn eill Bible

feill phronnagagh (f.) sausage meat

feill reen (f.) tough meat

feill rostit (f.) roast beef, roast meat

feill stainnit canned meat

feill teirroo bulls' flesh: Vel oo smooinaghtyn dy nee-ym feill teirroo: as dy niu-ym fuill goair ? Bible

feill varroo (f.) slough

feill vart (f.) beef

feill-vart cheu-eaghtyragh topside of beef

feill vee-lowit abominable flesh: Ta tannaghtyn fud ny oaiaghyn, as taaghey lhiaghtyn ny merriu; ta gee feill vee-lowit; as ta an-vroie cretooryn dwoaiagh ayns ny siyn oc Bible

feill vohlt (f.) mutton

feill vroie sodden flesh: Cur feill ry-hoi roastal son y taggyrt; son cha naillish feill vroie voïd, agh feill aw. Bible

feill vuc (f.) pork: Va shin cubbyl dy laa laadey y vaatey Iesh stoyryn, ushtey, caffee, shugyr, anvroie chirmit, praaseyn, feill volht chirmit, feill vuc chirmit, eeast chirmit as y lhied, ooilley shoh v'eh currit fo lout eaghtyr ny lhong. GK

gyn feill vegetarian

slissag feill-vohlt (f.) mutton-chop

sooslagh feill-volt hotpot

Bee gyn Feill Vegetarian Food

blaa Feill' Eoin wallflower

buitchoor feill vuc pork butcher

feill cheyrragh phoanragh (f.) haricot mutton

feill chirkey rostit (f.) roast chicken

feill ny roauyree flesh of the fat: agh ee-ys eh feill ny roauyree, as raipee eh ny yngnyn oc ayns peeshyn. Bible

feill ny treanee flesh of the mighty: Nee shiu gee feill ny treanee, as giu fuill princeyn y thallooin, eer feill reaghyn, as eayin, as dy ghoair, as dy ghew, ad shoh ooilley brawnyn Vashan. Bible

Feill-Vart Cheu-Eaghtyragh Vannin Manx Topside of Beef

feill vart hailjey (f.) salt beef

feill vart ny marrey (f.) flesh of ling

feill vart rostit (f.) roast beef

feill vart sailjey (f.) corned beef, salt beef

feill vart stainnit (f.) bully beef, tinned beef

feill vuc rostit (f.) roast pig

feill vuc sailjey (f.) salt pork

feill y dow flesh of the bullock: Agh feill y dow, as e heh, as e eoylley, nee oo lostey lesh aile cheu-mooie jeh'n champ; te ny oural-peccah. Bible

feill y lhiannoo flesh of the child: hug eh e veeal er beeal y lhiannoo, as e hooillyn er ny sooillyn echey, as heeyn eh eh-hene er y lhiannoo; as haink chiass ayns feill y lhiannoo. Bible

feill y rea flesh of the ram: As nee Aaron as e vec gee feill y rea as yn arran t'ayns y vaskad, ec dorrys y chabbane-agglish. Bible

gaalyn Feill' Pherick equinoctial gales

gaalyn Feill Vaayl equinoctial gales

jough feill vart (f.) beef tea

pronnag feill vuc (f.) pork sausage

pye feill vuc (f.) pork pie

roayrt Feill Pherick equinoctial tide

roayrt Feill Vaayl equinoctial tide

sthayg feill vart (f.) beef steak

equinoctial gales (npl.) gaalyn Feill' Pherick, gaalyn Feill Vaayl

equinoctial tide (n.) roayrt Feill Pherick, roayrt Feill Vaayl

horse flesh feill chabbil; feill chabbyl

roast beef (n.) feill rostit, feill vart rostit

salt beef (n.) feill vart hailjey, feill vart sailjey

meat (n.) feill: I should prefer cold meat to warm - Bare lhiam feill feayr na cheh. JJK idiom

abominable flesh (n.) feill vee-lowit

bulls' flesh (n.) feill teirroo

canned meat (n.) feill stainnit

lean meat1 (n.) feill neuhahllagh

Poultry (n.) Feill Eean

raw flesh (n.) feill aw

raw meat (n.) feill aw

red meat (n.) feill aw

roast meat (n.) feill rostit

sausage meat (n.) feill phronnagagh

sinful flesh (n.) feill peccoil

sodden flesh (n.) feill vroie

strange flesh (n.) feill neu-ghooghyssagh

tainted meat (n.) feill neufollan

tough meat (n.) feill reen

vegetarian2 (n.) gyn feill

beef tea (n.) jough feill vart

bully beef (n.) feill vart stainnit

buttock meat (n.) curpagh, feill cheasee

carnivorous (adj.) feill-eeagh, foalleeagh

corned beef (n.) feill vart sailjey

flesh-eating (adj.) feill-eeagh

flesh of asses (n.) feill assylyn

flesh of horses (n.) feill chabbil

fleshpots (npl.) puitt-feill

haricot mutton (n.) feill cheyrragh phoanragh

horse butcher (n.) buitchoor feill-chabbil

hotpot (n.) sooslagh feill-volt

mutton (n.) feill vohlt, mohlt, muiltchin

mutton-chop (n.) slissag feill-vohlt

pork butcher (n.) buitchoor feill vuc

pork pie (n.) pye feill vuc

pork sausage (n.) pronnag feill vuc

roast chicken (n.) feill chirkey rostit

roast pig (n.) feill vuc rostit

salt pork (n.) feill vuc sailjey

tinned beef (n.) feill vart stainnit

Vegetarian Food (n.) Bee gyn Feill

vegetarianism (n.) feill-haghney, shaghney foalley

venison (n.) feeaihys, feieys, feill feeaih

feill-eeagh carnivorous, flesh-eating

feill-haghnagh vegetarian

feill-haghney vegetarian, vegetarianism

feill-haghneyder vegetarian

puitt-feill fleshpots

pye-feill meat pie

beef steak (n.) sthayg feill vart; stheg

flesh of ling (n.) feill vart ny marrey

flesh of the bullock (n.) feill y dow

flesh of the child (n.) feill y lhiannoo

flesh of the fat (n.) feill ny roauyree

flesh of the mighty (n.) feill ny treanee

flesh of the ram (n.) feill y rea

grill1 feill ghreddanit; greddag; greddaney; greddey

lamb1 (v.) brey eayn; (n.) eayn; feill eayn

topside of beef (n.) feill-vart cheu-eaghtyragh

stainnit canned; tinned: Feill vart stainnit. DF; tin-plated

gales (npl.) gaalyn: Equinoctial gales - Gaalyn Feill' Pherick. DF idiom

Manx Topside of Beef (n.) Feill-Vart Cheu-Eaghtyragh Vannin

slough ceau yn crackan; crackan; feill varroo; laaghan; scarrey

veal (n.) feill lheiy: We had some veal - Va feill-lheiy ain. JJK idiom

vegetarian1 (n.) feill-haghnagh, feill-haghney, feill-haghneyder, shaghneyder foalley; lossreyder

coagyrit cooked: Feill coagyrit myr by chiart j'ee. DF

roastal roast: Cur feill ry-hoi roastal son y taggyrt Bible

roauyree of the fat: agh ee-ys eh feill ny roauyree Bible

rostey broil, broiling, roast, roasting: Bher chum rostey feill. DF

saillt salted: feill-vuc saillt as croghit JK

teirroo bulls: Vel oo smooinaghtyn dy nee-ym feill teirroo Bible

beef (n.) feill vart: The beef has been overdone - Ta'n feill-vart er ve rouyr jeant. JJK idiom; mart

broach1 barnaghey; bher: Broach meat - Feill y chur er bher. DF idiom; broacheil; broachey; cur lhong hug y gheay; (stoandey) lhiggey; stooag; towley

chicken (n.) feill chirkey; eean: The chicken is like its kind before there is down on its head - Ta'n eean myr e ghooie my vel clooie er e chione. JJK idiom

flesh1 (n.) feill; eill: Care for riches consumes the flesh - Ta kiarail son berchys shymley yn eill. DF idiom

of the fat jehn eeh; (npl.) roauyree: but he shall eat the flesh of the fat - agh ee-ys eh feill ny roauyree Bible

pork (n.) feill vuc: The pork is underdone - Cha nel yn feill-vuc jeant dy-liooar. JJK idiom

wallflower (n.) blaa boalley; blaa Feill' Eoin: Here's a fine wallflower - Er hoh blaa Feaill' Eoin aalin. JJK idiom; lus yn voalley

wrestle gleck noi: For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities - Son cha vel shin gleck noi feill as fuill, agh noi ard-reilltee Bible; gleckey noi; kestal; streppey noi; gleck

brawnyn fatlings: as giu fuill princeyn y thallooin, eer feill reaghyn, as eayin, as dy ghoair, as dy ghew, ad shoh ooilley brawnyn Vashan Bible

craue (=Ir. cnámh, Sc.G. cnàimh) (f.) pl. craueyn 1 bone a: Shoh nish craue jeh my chraueyn, as feill jeh m'eill Bible; 2 wild garlic; 3 (v.) crow, whine [O.Ir. cnám]

craueagh bony, gaunt, osseous, scraggy, skinny: Er y cheu elley shilley s'agglee v'ayn, red fegooish cummey, cassyn, mean ny kione, gyn feill, gyn crackan, jeeaghyn craueagh v'eh, creenit as fioj't, myr starvit laccal bee PC

Cren raad Whence: Cren raad yioyms feill dy choyrt da ooilleyn pobble shoh? Bible

croaganeyn hooks: As cheu-sthie va croaganeyn lheead bassey soit runt mygeayrt, as er ny buird va feill yn oural. Bible

fehyn sinews: T'ou er my choamrey lesh crackan as feill, as er my niartaghey lesh craueyn as fehyn. Bible

fo'n speyr alfresco: va smoghan agglagh ayn gollrish feill va goll loau, as cha row eh agh un vinnid fo'n speyr tra ren paart dy studeyryn gaccan mychione y ghart as ghoon ad nyn uinnagyn dy tappee. GB

graihderyn lovers: Son va'n aigney eck soit er e graihderyn, yn eill oc ta myr feill assylyn, as y dooghys oc myr dooghys cabbil. Bible

loaghtee behold: Sheeyn ayns shoh dty vair, as loaghtee my laueyn Bible; handle: loaghtee-jee mee, as jeeagh-jee, son cha vel feill as craueyn ec scaan Bible

peccagh erbee any person: My nee peccagh erbee cur lesh feill chasherick ayns rumbyl e gharmad Bible

seyrlann (f.) laboratory: Chammah as shen, ta tuarastyl bleinoil Seyrlann y Reiltys gra nagh row levallyn gaueagh dy ghoul-roorid feddynit ayns bee goll rish bainney as stoo-bee jeant ass feill. BS

Shoh myr vees eh This shall be: Shoh myr vees eh, tra ver y Chiarn diuish ee yn astyr feill dy ee Bible

starvit starved: gyn feill, gyn crackan, jeeaghyn craueagh v'eh, creenit as fioj't, myr starvit laccal bee PC

treanee mighty men, tyrants: Nee shiu gee feill ny treanee, as giu fuill princeyn y thallooin Bible

troarey crop, cultivate, production: Ec y traa t'ayn, ta Mannin troarey feill, flooyr, arran, oohyn, caashey, key riojit, lhune as stoo elley jee hene. Carn

yioym's (emph.) I shall put: 3 Cre'n raad yioym's feill dy choyrt da ooilley'n pobble shoh? Bible

devour (v.) ee: Arise, devour much flesh - Trog ort, ee dty haie feill Bible; stroie: let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon - lhig da aile cheet magh veihn dress, as stroie biljyn-cedar Lebanon Bible; sluggey: I will destroy and devour at once - neem stroie as sluggey seose er-y-chooyl Bible

for (prep.) chum: Spit for roasting meat - Bher chum rostey feill. DF idiom; gour, kyndagh; cour: To lay something by for a rainy day - Cur red ennagh ersooyl cour laa fliaghee. JJK idiom; da: I fetch and carry for him - Ta mee jannoo chyrryssyn da. DF idiom; dys; er: He was called for - V'eh eieit er. DF idiom; er son: For keeps - Er son dy bragh. DF idiom; lesh: He made a bee-line for the table - Hie eh dy jeeragh lesh y voayrd. DF idiom; rish: For the past few days - Rish ny laghyn jerrinagh shoh. DF idiom; ry-hoi; son: For ever and ever - Son dy bragh as dy bragh. DF idiom

have (possess) ec: She has an enchanting voice and a vivid imagination - Ta coraa obbee eck as sheiltynys bioyr. JJK idiom; echey: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey. JJK idiom; oc: Have they a table-cloth? - Vel aanrit-boayrd oc? JJK idiom; eu: Have you got any money? - Vel veg dy argid eu? JJK idiom; ain: Have we any glasses? - Vel glessyn erbee ain? JJK idiom; aym: Have I not a carriage? - Nagh vel carriads aym? JJK idiom; ayd: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom; eck

meat pie (n.) pye foalley; pye-feill: Now, I'm going to offer you a piece of this meat pie - Nish, nee'm arral erriu meer jeh'n phye-feill shoh. JJK idiom

overdone broieit; fuinnit; jeant rour, jeant rouyr: The beef has been overdone - Ta'n feill-vart er ve rouyr jeant. JJK idiom; ro-uinnit; rostit; rour

pie (n.) pye: Now, I'm going to offer you a piece of this meat pie - Nish, nee'm arral erriu meer jeh'n phye-feill shoh. JJK idiom

poor man (n.) dooinney boght: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey JJK idiom

send (v.) cur: I send some every Friday - Ta mee cur paart dagh Jyheiney. JJK idiom; cur gys; cur hug: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red enn JJK idiom; cur fys; hug

shall nee: I shall sell my dog - Creckym my voddey. JJK idiom; bee: I shall have some boiled meat - Bee feill-vroit aym. JJK idiom

Whence (interrog.) Cre ass; Cre veih: Whence come ye? - Cre veih bible; Cren raad: Whence should I have flesh to give unto all this people? - Cren raad yioyms feill dy choyrt da ooilleyn pobble shoh? Bible; Cre voish: Whence then cometh wisdom? - Cre voish eisht ta creenaght cheet? Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog