Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: feeyney | Results: 201 (first 200 shown)

feeyney (gen.) of wine, vinous: dymmyrk eh berrishyn-feeyney feie. Bible


Inexact matches:

ammyr feeyney (f.) winepress

berrishyn-feeyney feïe wild grapes: en eh jerkal dy n'ymmyrkagh eh berrishyn-feeyney, as dymmyrk eh berrishyn-feeyney feïe. Bible

billey feeyney grapevine, vine

blassteyder feeyney wine taster

boayrd feeyney credence table

boteil feeyney (f.) 1 wine bottle; 2 bottle of wine a: As ghow Jesse lught assyl dy arran, as boteil feeyney as mannan, as hug eh ad lesh David e vac gys Saul. Bible

botleyr feeyney wine butler

bree feeyney alcohol

Chibbyr Feeyney Wine Well

claare feeyney wine list

coobeyr feeyney wine cooper

costrayl feeyney (f.) wine bottle

creckeyder feeyney vintner, wine merchant

doagh feeyney wine vat, winepress: Mannagh gooin y Chiarn lhiat, kys oddyms cooney lhiat? nee veih laare y thoalt, ny ass y doagh-feeyney? Bible

fastan feeyney winepress

feayreyder feeyney wine cooler

fieaumanagh feeyney wine butler, wine waiter

fouyr feeyney (f.) vintage

gareyder feeyney vine dresser, wine grower

gareydys feeyney wine growing

Garey Feeyney Wine Garden

garey feeyney vineyard: ver-ym dhyt garey-feeyney elley er y hon Bible

glenney feeyney (f.) wine glass

iuder feeyney wine drinker: Cur-my-ner dooinney jollyssagh, as iuder feeyney, carrey dy publicanee as dy pheccee Bible

Lheannee Feeyney Wine Meadow

liggar feeyney brandy, cognac

marchan feeyney wine merchant

mollag feeyney (f.) wine bag

mullag feeyney (f.) wine cask

saagh feeyney winepress, wine vessel: keead dy vessyn-souree, as saagh feeyney. Bible

sellar feeyney wine cellar, wine vault

shamyr feeyney (f.) wine vault

shugyr feeyney grape sugar

soieder feeyney vine grower

sthampeyder feeyney grape-treader

aaseyder biljyn feeyney vine grower

Cooil ny Feeyney Nook of the Wine

garey-feeyney yn ommydan fool's vineyard: Hie mee shaghey magher y litcher, as liorish garey-feeyney yn ommydan. Bible

gleiy vuc feeyney (f.) grape hyacinth

kaart ny feeyney wine list

lane glenney feeyney wine-glassful

obbree fouyir feeyney vintager

saagh feeyney erin ampulla

thie billey feeyney vinery

Traie ny Feeyney Wine Shore

troggeyder biljyn feeyney vine grower

winepress (n.) ammyr feeyney, ammyr vrooee, doagh feeyney, doagh-feeyney, fastan feeyney, press-feeyney, saagh feeyney

vine grower (n.) aaseyder biljyn feeyney, troggeyder biljyn feeyney, soieder feeyney

wine bottle (n.) boteil feeyney, costrayl feeyney

wine butler (n.) botleyr feeyney, fieaumanagh feeyney

wine list (n.) claare feeyney, kaart ny feeyney

wine merchant (n.) creckeyder feeyney, marchan feeyney

wine vault (n.) sellar feeyney, shamyr feeyney

of wine (gen.) feeyney: A glass of wine? - Gless feeyney? DF idiom

smeïr-feeyney grapes: e eddagh ayns fuill ny smeïr-feeyney Bible

iuderyn-feeyney wine drinkers: Ny jean taaghey marish iuderyn-feeyney, mastey eederyn-foalley jollyssagh. Bible

press-feeyney winepress: Ta mee er stampey yn press-feeyney ny-lomarcan Bible

alcohol (n.) alcoal; bree feeyney

cognac (n.) coinnagh, liggar feeyney

grapes (npl.) smeïr-feeyney, smeir; berrishyn-feeyney: They're eating grapes - T'ad g'ee berrishyn-feeyney. JJK idiom

grape sugar (n.) shugyr feeyney

grape-treader (n.) sthampeyder feeyney

grapevine (n.) billey feeyney

vine dresser (n.) gareyder feeyney

vinery (n.) thie billey feeyney

vineyard (n.) garey feeyney

vinous (adj.) feeyney, meshtal, meshtoil

vintage1 (n.) fouyr feeyney; (adj.) shenn

vintager (n.) obbree fouyir feeyney

vintner (n.) creckeyder feeyney, feeyneyder

wine bag (n.) mollag feeyney

wine cask (n.) mullag feeyney

wine cellar (n.) sellar feeyney

wine cooler (n.) feayreyder feeyney

wine cooper (n.) coobeyr feeyney

wine drinker (n.) iuder feeyney

Wine Garden (n.) Garey Feeyney

wine glass (n.) glenney feeyney

wine-glassful (n.) lane glenney feeyney

wine grower (n.) gareyder feeyney

wine growing gareydys feeyney

Wine Meadow (n.) Lheannee Feeyney

wine taster (n.) blassteyder feeyney

wine vat (n.) doagh feeyney

wine vessel (n.) saagh feeyney

wine waiter (n.) fieaumanagh feeyney

Wine Well (n.) Chibbyr Feeyney

berrishyn-feeyney grapes: Ta ny ayraghyn er n'ee berrishyn-feeyney soor, as ta feeacklyn y chloan er-jeid. Bible

biljyn-feeyney vines: ta ny biljyn-feeyney lesh nyn merrishyn meiygh ceau soar millish Bible

smeyr-feeyney grape: foddee oo gee cooid dty vian jeh ny smeyr-feeyney lurg dt'aigney hene Bible

bottle of wine (n.) boteil feeyney

credence table (n.) boayrd feeyney, credjane

excess of wine jooid-feeyney

grape (n.) berrish-feeyney; smeyr; smeyr-feeyney

grape hyacinth (n.) gleiy vuc feeyney

vine (n.) billey feeyn, billey feeyney

vines (npl.) biljyn-feeyney

vintage2 (n.) (best wine) reih-feeyney

wild grapes (npl.) berrishyn-feeyney feïe

wine drinkers (npl.) iuderyn-feeyney

Wine Shore (n.) Traie ny Feeyney

berrish-feeyney (f.) grape: Son roish yn ouyr, lurg da'n blaa v'er jeet gys slane aase, as y berrish-feeyney geayr er n'appaghey ayns y vlaa Bible

jooid-feeyney excess of wine

reih-feeyney (best wine) vintage

ymmyrkagh (n.) bearer, carrier, conveyor, haulage contractor, haulier, porter, transporter, vehicle; (v.) sustaining, bring forth: cren-fa eisht, tra yeeagh mee dy nymmyrkagh eh berrishyn-feeyney, dy dymmyrk eh berrishyn-feeyney feïe? Bible; portable

ampulla (n.) saagh feeyney erin, saagh ooill reeoil

brandy (n.) brandee, feeyn lostit, liggar feeyney

fool's vineyard (n.) garey-feeyney yn ommydan

Nook of the Wine (n.) Cooil ny Feeyney

flagon flagon: as nyn aigney er flagonyn feeyney. Bible

garaghyn gardens: harrish ny cellaryn-feeyney ayns ny garaghyn Bible

iuder pl. iuderyn drinker, tippler: Cur-my-ner dooinney jollyssagh, as iuder feeyney Bible

messyn-souree summer fruits: keead dy vessyns-ouree, as saagh feeyney. Bible

publicanee publicans: iuder feeyney, carrey dy publicanee as dy pheccee Bible

spiceit spiced: yinnin's dhyt jough feeyney spiceit lesh soo my phomegranate. Bible

juice (n.) pedryl; soo: I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate - yinnins dhyt jough feeyney spiceit lesh soo my phomegranate Bible; soolagh; stroo lectragh

treader (n.) stampeyder: that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed - dy jean yn erroo berraghtyn er y beaynee, as y stampeyder feeyney er yn correyder Bible; sthampeyder

acreyn acres: Dy jarroo nee jeih acreyn dy gharey-feeyney gymmyrkey un bath Bible

appee due, mature, mellow, ripe: as dymmyrk ny dossanyn echey messyn-feeyney appee. Bible

berrishyn berries: son ta ny berrishyn meiygh cheet magh er ny biljyn-feeyney Bible

biljyn-figgagh fig trees: Woaill eh neesht ny biljyn-feeyney as ny biljyn-figgagh oc Bible

builltagh See builtagh striker: Cha nee iuder-feeyney, ny builltagh, ny sondagh er cosney scammyltagh Bible

bwane See bwaane, pl. bwaneyn cottage: ta inneen Zion treigit myr bwane ayns garey-feeyney Bible; cote; cot; hut

caghlaaghyn rass divers seeds, different seeds: Cha jean oo dty gharey-feeyney y chuirr lesh caghlaaghyn rass kione-y-cheilley Bible

camphire See camphor camphire: Ta my ghraih dooys myr croau camphire ayns garaghyn-feeyney En-gedi Bible

cheet jeh chip off, come off: cha jean eh gee veg ta cheet jeh'n villey-feeyney Bible

croau cluster: Ta my ghraih dooys myr croau camphire ayns garaghyn-feeyney En-gedi Bible; shrub

cucumber (pl -yn) cucumber: treigit myr bwane ayns garey-feeyney, as bwaag ayns garey-cucumber Bible

dhossanyn clusters: bee dty cheeaghyn nish myrgeddin myr dhossanyn yn villey-feeyney Bible

dy souyr2 confidently: nee ad soiaghey garaghyn-feeyney: dy jarroo nee ad cummal dy souyr Bible

eederyn eaters: Ny jean taaghey marish iuderyn-feeyney, mastey eederyn-foalley jollyssagh. Bible

eederyn-foalley carnivora, flesh eaters: Ny jean taaghey marish iuderyn-feeyney, mastey eederyn-foalley jollyssagh. Bible; eaters of flesh

eirinnagh See eirrinagh husbandman: Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinnagh. Bible

eirinnee See eirrinee husbandmen, yeomanry: ver eh yn garey-feeyney da eirinnee elley. Bible

feeyn (=Ir. fíon) (pl -yn) wine: cur lhieu feeyn, berrishyn-feeyney, as figgyn Bible [L. vinum]

feeyn jiarg red wine: 'Sy laa shen gow-jee arrane mychione eck, Garey-feeyney dy feeyn jiarg. Bible

flagonyn flagons: ta sooill oc gys jeeghyn elley, as nyn aigney er flagonyn feeyney. Bible

folmee unpack, unship; shall empty: folmee ad ny siyn-feeyney echey, as brishee ad e voteilyn Bible

folmeyderyn emptiers: son ta ny folmeyderyn er volmaghey ad ass, as er vhilley ny banglaneyn-feeyney oc. Bible

gall (f.) gall: ta ny smeyr-feeyney oc gall, ta ny dossanyn oc sharroo. Bible; vapour

geayr See gyere acid, acidific, keen, sharp, sour: y berrish-feeyney geayr er n'appaghey ayns y vlaa Bible

hraisht pressed: ghow mee ny messyn-feeyney, as hraisht mee ad ayns cappan Pharaoh Bible

imleig (=SG. imlaig; Ir. imlinn) (f.) belly button, navel: Ta dty imleig myr saagh-feeyney aalin as lane Bible; hub

iuderyn bibbers, drinkers: Ny jean taaghey marish iuderyn-feeyney, mastey eederyn-foalley jollyssagh. Bible

mannanyn kids: hig three deiney dty whail goll seose dy hirveish Jee gys Bethel, fer jeu cur lesh three mannanyn, fer elley three bwilleenyn arran, as yn er elley boteil feeyney Bible

mec sons: bee mec yn joarree eu son errooyn, as gareyderyn-feeyney. Bible

mychione eck about her: 'Sy laa shen gow-jee arrane mychione eck, Garey-feeyney dy feeyn jiarg. Bible

olive olive: as yn arroo creen marish ny garaghyn-feeyney as olive Bible

plantal plant: lesh cosney e laueyn hene t'ee plantal garey-feeyney Bible

pollal 1 crop, dress, poll, prune, pruning a: as shey bleeaney nee oo pollal dty gharey-feeyney Bible; 2 (on ticket) clip

pressyn presses: Ta jannoo ooil cheu-sthie jeh nyn voallaghyn, as stampey ny pressyn-feeyney oc, as surranse paays. Bible

quaillanyn whelps: Soie ribbey son ny shynnee, son ny quaillanyn shynnagh ta mhilley ny biljyn-feeyney Bible

sharragh (f.) foal: Kiangley yn sharragh echey gys y billey-feeyney Bible

sheentyn teats: Nee ad dobberan son ny sheentyn, son ny magheryn aalin, son y billey-feeyney messoil. Bible

slane palchey abundance: marish nyn ourallyn-feeyney as ourallyn elley ayns slane palchey, son ooilley Israel Bible

smeir berries; blackberries; grapes: hee oo ny biljyn-feeyney lane dy smeir hrome appee PC

stampeyder stamper: dy jean yn erroo berraghtyn er y beaynee, as y stampeyder feeyney er yn correyder Bible; treader

sthookyn shocks: losht eh chammah ny sthookyn, as yn arroo creen marish ny garaghyn-feeyney as olive Bible

tannys tenant, husbandman: nee eh soiaghey yn garey-feeyney rish tannys elley Bible

teiyder chooser, constituent, gatherer, picker, selector, voter: My harragh ny teiyderyn feeyney ort, nagh vaagagh ad kuse jeh ny messyn-feeyney? Bible

teiyderyn gatherers: My harragh ny teiyderyn feeyney ort, nagh vaagagh ad kuse jeh ny messyn-feeyney? Bible

theiyder gatherer: chyndaa dty laue myr theiyder ny berrishyn-feeyney Bible

vinegar vinegar: cha jean eh giu vinegar-feeyney, ny vinegar dy yough lajer Bible

yough (dy) of drink: cha jean eh giu vinegar-feeyney, ny vinegar dy yough lajer Bible

acres (npl.) acreyn: Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath - Dy jarroo nee jeih acreyn dy gharey-feeyney gymmyrkey un bath Bible

cottage (n.) bwaag: The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage - Neen thalloo leaystey noon as noal myr dooinney meshtal, as bee eh er ny astyrt myr bwaag Bible; bwane: And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard - As ta inneen Zion treigit myr bwane ayns garey-feeyney Bible; bwaane; cott

householder (n.) fer thie: There was a certain householder, which planted a vineyard - Va fer-thie row ren garey-feeyney y hoiaghey Bible; kione thie; shellooder thie

husbandman (n.) jiulean, labree thallooin; eirinnagh: I am the true vine, and my Father is the husbandman - Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinnagh Bible; eirrinagh; eirrinnagh: I am no prophet, I am an husbandman - Cha nee phadeyr mee, she eirrinagh mee Bible; tannys

in like manner er aght cosoylagh; myrchaagh, myr-chaagh; er yn aght cheddin: In like manner thou shalt deal with thy vineyard - Er yn aght cheddin nee oo rish dty gharey-feeyney Bible

lodge (v.) aaghtaghey; cur aaght da; fuirree; goaill aaght: The gentleman, at whose home I lodge, always lets me see the newspapers - Yn dooinney-seyr, ec y thie echeysyn ta mee goaill aaght, t'eh dy-kinjagh lhiggey dou lhaih ny pabyryn-naight. JJK idiom; lhiabbaghey; lhiaghtey; tannaghtyn; (n.) thie giattey; bwaag: left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers - treigit myr bwane ayns garey-feeyney, as bwaag ayns garey-cucumber Bible

shall empty folmee: I will send unto him wanderers, that shall cause him to wander, and shall empty his vessels - dy der-yms ersyn joarreeyn, eiyrys eh gys cheer yoarree, as folmee ad ny siyn-feeyney echey Bible

threshing bwoalley: And your threshing shall reach unto the vintage - As nee'n bwoalley eu roshtyn gys y fouyr-feeyney Bible; tasterys; (adj.) bwoallee

billey figgagh pl. biljyn-figgagh fig tree: Ga nagh der y billey figgagh magh e vlaa, as nagh bee mess er ny biljyn-feeyney Bible

chaglym (=Ir. teaglaim) (v.) accumulate, assemble, collect, gather, whip round: Cha jean shiu cuirr, ny buinn shen ny ta gaase jeh hene, ny chaglym messyn dty villey feeyney gyn-pollal Bible; (n.) collection, gathering, convocation: Er yn chied laa, bee chaglym casherick Bible; conclusion; effort; contribution; meeting; gathereth

chione1 (ny) by the hand: As chelleeragh huitt kay as dorraghys er; as hie eh mygeayrt râsey shirrey peccagh dy gholl ny chione Bible; mingled: As lesh un eayn, kiare chaart dy flooyr, mysh kaart dy ooil ghlen ny chione as mysh kaart dy feeyn ny chione son oural feeyney Bible; apiece

cleigh (f.) pl. cleighee, cleiyee, cleighyn, cleiyn embankment, fence, hedge: Va fer-thie dy row ren garey-feeyney y hoiaghey, as ren eh cleigh y yannoo mysh, as chleiy eh press-feeyney ayn Bible; mound

corranyn hooks: Son roish yn ouyr, lurg da'n blaa v'er jeet gys slane aase, as y berrish-feeyney geayr er n'appaghey ayns y vlaa, giare-ee eh jeh ny slattagyn lesh corranyn-pollal, as gowee eh ersooyl, as giare-ee eh sheese ny banglaneyn. Bible

creenagh brushwood; wither: nee eh creenagh ayns ooilley ny duillagyn ver eh magh Bible; languish: Ta'n billey-feeyney fiojit, as ta'n billey-figgagh creenagh Bible

doagh (f.) 1 pl. doaghyn cistern, tank, trough, tub, tun, vat a: tra haink fer gys y doagh-feeyney, dy lhiggey jeih siyn as da-eed Bible; 2 huge woman

dossanyn clusters: dymmyrk ny dossanyn echey messyn-feeyney appee Bible; bunches: ta ny smeyr-feeyney oc gall, ta ny dossanyn oc sharroo. Bible

er eeasagh borrowed: Ta shin er eeasagh argid son keesh y ree, as shen er nyn magheryn, as nyn garaghyn-feeyney. Bible; lent: Shen-y-fa ta mish myrgeddin er eeasagh eh dan Chiarn Bible

fer streeuagh brawler: Cha nee iuder-feeyney, ny builltagh, ny sondagh er cosney scammyltagh, agh surransagh, cha nee fer streeuagh, ny sayntoilagh Bible

fig (=Ir. figin, L. ficus) See figgys, pl. figgyn fig: myr ta'n duillag tuittym veih'n villey-feeyney, as yn fig appee veih'n villey-figgagh Bible

garey dy lossreeyn garden of herbs: Cur dou dty gharey-feeyney, dy vod eh ve aym son garey dy lossreeyn Bible

garey yn phlaase palace garden: Eisht haink y ree ass garey yn phlaase gys room y yien-feeyney, as va Haman er duittym er y chouch er va Esther ny soie. Bible

genney dearth, destitution, famine, insufficiency, paucity, scarceness, scarcity, shortness, slenderness: ta mee er choyrt daue genney feeyn ayns ny doaghyn-feeyney Bible; lack

glen-lhome naked, clean bare: T'eh er choyrt mow my villey-feeyney, as er roostey my villey-figgagh: t'eh er n'yannoo eh glen-lhome, as er yiarey sheese eh, ta ny banglaneyn echey bane-fiojit. Bible

jalloonys dwoaiagh abominable idolatries: choud's ren shiu gimmeeaght ayns rouanys, sayntyn ny foalley, jooid-feeyney, cuirraghyn jollyssagh, meeiteilyn meshtyllagh, as jalloonys dwoaiagh Bible

jeaid on edge: Ta ny ayraghyn er n'ee berrishyn-feeyney soor, as ta feeacklyn y chloan er n'gholl jeaid ? Bible

kaart (=Ir. cárta) pl. kaartyn 1 card; 2 charter a: Bee yn Kaart shoh foshlit rish Steatyn ta nyn olteynyn jeh Coonceil yn Oarpey BS; 3 quart: As lesh un eayn, kiare chaart dy flooyr, mysh kaart dy ooil ghlen ny chione as mysh kaart dy feeyn ny chione son oural feeyney. Bible

keint pl. keintyn class, ilk, kind, make, marque: Ga dy row mee er hoiaghey oo dty villey-feeyney ooasle, jeh keint slane dooie: Bible

labreeyn (force) labour: Va'n Cheshaght Obbree cheu-heear jeh Sheshaght ny Labreeyn as Sinn Fein neesht. Carn; husbandmen: eirrinnee neesht, as labreeyn gour ny biljyn-feeyney hoie eh ayns ny sleityn Bible; workers

lhieeney magh balloon, crowd out: Nee mayd dy shickyr cooilleeney ny breearraghyn ta shin er n'yannoo, dy lostey incense gys queen yn aer, as dy lhieeney magh ourallyn-feeyney gys yn ooashley eck Bible

magher y litcher field of the slothful: Hie mee shaghey magher y litcher, as liorish garey-feeyney yn ommydan. Bible

mulleeyn roofs: loshtee ad eh, marish ny thieyn er ny mulleeyn oc t'ad er hebbal incense da Baal, as er gheayrtey magh ourallyn-feeyney gys jeeghyn joarree Bible

my sailt prithee: Cur dou dty gharey-feeyney son argid; er-nonney my sailt, ver-ym dhyt garey-feeyney elley er y hon Bible

phlant planted: ren eh cleiy mysh, as haggil eh ny claghyn, as phlant eh ayn ny reih biljyn-feeyney Bible

praddagyn worms: Nee oo garaghyn-feeyney y hoiaghey as lhiasaghey, agh cha jean oo edyr giu jeh'n feeyn, ny'n mess y haglym: son ver ny praddagyn mow ad. Bible

soor 1 leavened a: rish shiaght laa nee oo gee arran gyn soorit lesh Bible; 2 sour: Ta ny ayraghyn er n'ee berrishyn-feeyney soor Bible; 3 verjuice

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog