Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: feeyn ruissagh | Results: 121

feeyn ruissagh rose wine

feeyn (=Ir. fíon) (pl -yn) wine: cur lhieu feeyn, berrishyn-feeyney, as figgyn Bible [L. vinum]


Inexact matches:

billey feeyn vine

Feeyn Breeoil Sparkling Wine

feeyn Burgoonagh Burgundy

feeyn eddrym light wine, small wine

feeyn eig dead wine, vapid wine

feeyn garg rough wine

feeyn garroo rough wine

feeyn geayr vinegar

feeyn gial white wine

feeyn jiarg red wine: 'Sy laa shen gow-jee arrane mychione eck, Garey-feeyney dy feeyn jiarg. Bible

feeyn lostit brandy

feeyn Madeiragh Madeira wine

feeyn millish (=Ir. fion milis) sweet wine

feeyn neuvillish dry wine

Feeyn Niartit Fortified Wine

feeyn noa must, new wine: Ta maarderys, as feeyn, as feeyn noa dy chleayney yn cree. Bible

feeyn Portugeasagh (wine) port

feeyn ullymar vermouth, vermuth

iu feeyn wine, drink wine: Smerg dauesyn ta trean dy iu feeyn, as deiney niartal dy heiy jough veshtyllagh Bible

coagyr ayns feeyn geyre (as herring) pot

feeyn gial Germaanagh hock

gollrish feeyn geayr vinegarish, vinegary

jannoo feeyn geayr jeh acetify

saagh feeyn geayr vinegar cruet

wine (n.) feeyn: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom; (v.) iu feeyn

rough wine (n.) feeyn garg, feeyn garroo

Burgundy (n.) feeyn Burgoonagh; (Yn) Vurgoon

dead wine (n.) feeyn eig

drink wine (v.) iu feeyn

dry wine (n.) feeyn neuvillish

Fortified Wine (n.) Feeyn Niartit

light wine (n.) feeyn eddrym

Madeira wine (n.) feeyn Madeiragh

new wine (n.) feeyn noa

port2 (n.) (wine) feeyn Portugeasagh

red wine (n.) feeyn jiarg

rose wine (n.) feeyn ruissagh

small wine (n.) feeyn eddrym

Sparkling Wine (n.) Feeyn Breeoil

spilled deayrtit: new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled - tan feeyn noa scoltey ny boteilyn, as tan feeyn deayrtit Bible

sweet wine (n.) feeyn millish

vapid wine (n.) feeyn eig

vermouth (n.) feeyn ullymar

vermuth feeyn ullymar

white wine (n.) feeyn gial

boteilyn (f.) bottles: ta my chree myr feeyn ta laccal vent; te aarloo dy vrishey magh myr boteilyn dy feeyn noa Bible

scoltee will burst: cha vel dooinney erbee cur feeyn noa ayns shenn voteilyn er-nonney scoltee yn feeyn noa ny boteilyn Bible

acetify (v.) jannoo feeyn geayr jeh

pot2 (v.) (as herring) coagyr ayns feeyn geyre

vine (n.) billey feeyn, billey feeyney

vinegar (n.) feeyn geayr, vinegar, feeyn-ghyere

vinegar cruet (n.) saagh feeyn geayr

wine-coloured (n.) feeyn-daahit

feeyn-daahit wine-coloured

feeyn-gheayragh vinegarish, vinegary

feeyn-ghyere vinegar: as hugg ayd ga, phien geyr syit rish gall dy iif: as nar ve er mlassyght ie shen, gha bailesh iif. PB1610

feeyn-ny-hooyl cider

brandy (n.) brandee, feeyn lostit, liggar feeyney

cider (n.) lhune ooyl; feeyn-ny-hooyl, soo-ny-hooyl

hock (n.) feeyn gial Germaanagh; craue yskid; speir

vinegarish (adj.) feeyn-gheayragh; gollrish feeyn geayr; gort

vinegary (adj.) feeyn-gheayragh; gollrish feeyn geayr; gort

aynjee in her: nee yn feeyn noa failleil aynjee Bible

bishaght addition: arroo as feeyn, as ooil as bishaght dty helloo Bible

coreir (f.) proportion: Ooill as feeyn gear ayns coreir ry cheilley. DF; proportional; syntax

dy glen cleanly, clearly: feeyn sheelit dy glen jeh'n drundin. Bible

hymsee gathered: hymsee ad stiagh feeyn, as messyn souree Bible

mainshtyraght bossiness, command, empire, superiority: ta'n feeyn er ghoaill mainshtyraght orroo Bible

pyshoon poison, venom: Ta'n feeyn oc pyshoon dragonyn Bible

stamach stomach: gow red beg dy feeyn dy niartaghey dty stamach Bible

vent vent: ta my chree myr feeyn ta laccal vent Bible

cups (npl.) cappanyn: pots full of wine, and cups - siyn lane feeyn, as cappanyn Bible

little more beggan elley; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom

mellow bog: He has grown mellow with age - Ta'n eash er n'yannoo eh bog. DF idiom; appee: Mellow wine - Feeyn appee. DF idiom; (adj.) menoyr, menoyragh, mollim; (v.) boggaghey, cheet appee, menoyraghey, mollmaghey

must (v.) shegin: The citizen must make sacrifices for his country's welfare - Shegin da'n ardvaljagh jannoo ouralyn son speedeilys e heerey. JJK idiom; sheign; beign; (interrog.) negin; (n.) feeyn noa

of dy: Will they have a glass of wine? - Bee gless dy feeyn oc? JJK idiom; jeh: I don't like any of these books - Cha laik lhiam veg jeh ny lioaryn shoh. JJK idiom; ny; voish

presses (npl.) pressyn: the treaders shall tread out no wine in their presses - ch a jean ny fir-traashtee veg y feeyn y hraastey ayns nyn bressyn Bible

strong drink (n.) jough lajer: He shall separate himself from wine and strong drink - Nee eh freayll eh hene veih feeyn as jough lajer Bible; stoo lajer

wanted as yeearree er; er-laccal; laccalit; laccal: And when they wanted wine - As tra vad laccal feeyn Bible; feme: we have wanted all things - ta shin er ve feme dy chooilley nhee Bible

will burst scoltee: the new wine will burst the bottles - scoltee yn feeyn noa ny boteilyn Bible

bainney (=Ir. bainne) milk: Bee e hooillyn jiarg lesh feeyn, as ny feeacklyn echey bane lesh bainney Bible

boirey er aggrieve, bother, disconcert, disrupt, distract, embarrass, madden, niggle, perplex, perturb, pester, put upon, trouble, unsettle, vex, worry: Ta'n feeyn boirey er y volg echey. DF

cha jean shall not do; shall not: Cha jean shiu feeyn y iu, shiuish ny nyn mec son dy bragh Bible

derrey nish all time, hitherto, up to the present: t'ou uss er vreayll y feeyn mie derrey nish. Bible; until now

diu to you: Bee shen doonaght dy aash diu Bible; for you; drank: As diu eh jehn feeyn, as veh er meshtey Bible

doaghyn vats: bee ny laareyn-vooie lane dy churnaght, as ny doaghyn lhieeney harrish lesh feeyn as ooil. Bible

dy oalsaght false: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer Bible

Ean Bashtey John the Baptist: Son cha daink Ean Bashtey gee arran, ny giu feeyn Bible

er meshtey drunk, inebriated, intoxicated, unsober: ny bee-jee er meshtey lesh feeyn ayn ta neu-heeltys Bible

fer noa parvenu: Ny treig dty henn charrey, son cha vel fer noa dy ve soylit huggey: ta carrey noa myr feeyn noa, tra te er naase shenn, nee oo giu eh dy blaystal. Apoc

fir-traashtee treaders: cha jean ny fir-traashtee veg y feeyn y hraastey ayns nyn bressyn Bible

gah (pl -yn) pl. gaghyn dart, prong, sting, prick: Ta'n feeyn oc pyshoon dragonyn, as gah baasoil ard-nieughyn. Bible; suppository

genney dearth, destitution, famine, insufficiency, paucity, scarceness, scarcity, shortness, slenderness: ta mee er choyrt daue genney feeyn ayns ny doaghyn-feeyney Bible; lack

jough lajer (f.) liquor, strong drink: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer ; bee eshyn eer phadeyr yn phobble shoh. Bible

laareyn decking; floors: As bee ny laareyn-vooie lane dy churnaght, as ny doaghyn lhieeney harrish lesh feeyn as ooil. Bible

lajer (=Ir. láidir) 1 able-bodied, cogent, forcible, forte, hard, heady, heavy, high-power, high-powered, lusty, powerful, pronounced, rich, sound, stark, stout; 2 (as plant) vigorous; 3 potent, strong a: chamoo lhig j'ee giu feeyn ny jough lajer Bible

lhie sheeynt (ny) procumbent, recumbent: As va Judith faagit ny lomarcan 'sy chabbane, as va Holofernes ny lhie sheeynt er e lhiabbee: son v'eh lhome-lane dy feeyn. Apoc

mychione eck about her: 'Sy laa shen gow-jee arrane mychione eck, Garey-feeyney dy feeyn jiarg. Bible

niee (=Ir. nigh) bathe, flush, launder, pan, wash: niee eh e choamraghyn ayns feeyn Bible [O.Ir. nigid]

ny jean don't: Ny jean giu feeyn ny jough lajer, uss, ny dty vec mayrt, tra ta shiu goll stiagh ayns y chabbane-agglish, Bible; do not

ooill (=Ir. ola) (f.) pl. ooillyn oil; ointment: er dyn traa dy ren yn arroo, as y feeyn, as yn ooill ocsyn bishaghey. Bible

paagyn kisses: Lhig da mish y phaagey lesh paagyn e veeal: son ta dty ghraih ny smiljey na feeyn. Bible

Paal Paul: Cha b'vie lesh Paal iu jough ec y traa v'ayn shen, as va palchey dy feeyn smeyr ghoo ain yn vlein shen. Carn

praddagyn worms: Nee oo garaghyn-feeyney y hoiaghey as lhiasaghey, agh cha jean oo edyr giu jeh'n feeyn, ny'n mess y haglym: son ver ny praddagyn mow ad. Bible

shocklaid (f.) chocolate: Va Cacambo twoaieagh er ghoaill kiarail dy lhieeney e phoagey lesh arran, shocklaid, yskid, mess, as boteil ny ghaa dy feeyn. CnyO

slaveyn slaves: spiceyn millish, as myrrh, as frankincense, as feeyn, as ooil, as flooyr meen, as curnaght, as ollagh, as kirree, as cabbil, as fainee, as slaveyn, as anmeenyn deiney. Bible

smeyr1 (=Ir. smeur) (f.) 1 pl. smeir berry, blackberry, bramble berry a: Cha b'vie lesh Paal iu jough ec y traa v'ayn shen, as va palchey dy feeyn smeyr ghoo ain yn vlein shen. Carn; 2 grape

smeyr2 (f.) bramble berry: dooyrt mee nagh row enney aym er Kernowagh ennmyssit Paal, agh eisht dooyrt ee dy vrie eh urree dy imraa feeyn smeyr ghoo rhym, as eisht va cooinaght aym. Carn

smeyr ghoo (f.) bramble berry: honnick mee eh reesht as ga dy row e ennym jarroodit aym, dyllee mee er, 'Bannee mee! Feeyn smeyr ghoo,' as va cooinaght er orrym. Carn

tar royd come on: Tar royd, lhig dooin cur er nyn ayr giu feeyn, as nee mayd lhie marish, dy vod mayd cummal seose sluight nyn ayrey. Bible

vane See bane white: son mooarane lught jeh dy chooilley cheint dy verchys: ayns feeyn veih Helbon, as ollan vane. Bible

viol (=Ir. fidil) (yn); (the) viol, violin: As tan chlaasagh as y viol, yn tabret as y feddan, as feeyn, ayns nyn guirraghyn Bible

assemble1 (v.) chaglym: they assemble themselves for corn and wine - tad chaglym cooidjagh son arroo as feeyn Bible; co-chruinnaghey; cur ry-cheilley; mustyral; tayrn cooidjagh: Assemble me the men of Judah - Tayrn cooidjagh hyms deiney Yudah Bible; chaglym cooidjagh; chaggle: Assemble yourselves and come - Chaggle jee shiu hene as tar-jee Bible

excess ass towse; balaghys; rouanys; roudaght; rour: He carries it to excess - T'eh jannoo rour jeh. DF idiom; neu-heeltys: And be not drunk with wine, wherein is excess - As ny bee-jee er meshtey lesh feeyn ayn ta neu-heeltys Bible

glass (n.) glenney: I have to put new glass in it - Shegin dou cur glenney noa aynjee. Bunnydys; gless: Will they have a glass of wine? - Bee gless dy feeyn oc? JJK idiom; glonney: Glass-works - Caardee glonney DF idiom; scaan

little1 beggan; cooid y veggan; kuse beg: A little ham - Kuse beg dy yskid? JJK idiom; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom; loo; myn-; veggan: A big head with little wit and a little head without any at all - Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK idiom; beggey, veggey

chione1 (ny) by the hand: As chelleeragh huitt kay as dorraghys er; as hie eh mygeayrt râsey shirrey peccagh dy gholl ny chione Bible; mingled: As lesh un eayn, kiare chaart dy flooyr, mysh kaart dy ooil ghlen ny chione as mysh kaart dy feeyn ny chione son oural feeyney Bible; apiece

cur er 1 apply, ascribe, compel, devolve, don, force, impose, induce, inflict, lead, oblige, persuade, turn on a: Cur er dty harvaant dy ghoaill taitnys ayns shen ny ta mie Bible; 2 affectation; 3 on occasion; 4 affectedness; 5 imposition; 6 causing: As glare dty veeal myr y feeyn share, son my ghraih ta goll sheese dy blaystal, cur er ny meillyn cadlagh dy loayrt Bible; 7 placed

kaart (=Ir. cárta) pl. kaartyn 1 card; 2 charter a: Bee yn Kaart shoh foshlit rish Steatyn ta nyn olteynyn jeh Coonceil yn Oarpey BS; 3 quart: As lesh un eayn, kiare chaart dy flooyr, mysh kaart dy ooil ghlen ny chione as mysh kaart dy feeyn ny chione son oural feeyney. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog