Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: feddyn | Results: 90

feddyn COMPARE geddyn acquire, acquisition, find, get, locate, obtain, strike; finding: Cre'n-fa t'eh foast feddyn foill? Bible


Inexact matches:

do-feddyn magh unascertainable

feddyn bingey shrill whistles

feddyn foutyn fault-finding

feddyn kyndagh convict

feddyn magh ascertain, ascertainment, determine, dig out, discover, discovery, elicit, invent, invention, seek out: Ver-yms magh raa-dorraghey: my oddys shiu dy jarroo bun y choyrt dou er cheu-sthie jeh shiaght laa yn vannish, as feddyn magh eh, eisht ver-yms diu jeih brelleenyn as feed, as jeih caghlaaghyn as feed dy gharmadyn Bible

feddyn orraghey rangefinding

feddyn reesht retrace

feddyn streebee procurement

feddyn ushtey water-finding

feddyn er ash retrieve

feddyn foill ayn blame, carp, censure, fault, fault-find

feddyn fys magh discover: as ayns na harjyn ully (ghuiliin as da da vleyn dy yaesh na fuo) nyrg yn ierish, ve gy hymneagh er vaeattyn fyss magh vei ny dene kriney. PB1610

feddyn reayrt er sight

feddyn rey rish dispose

feddyn shilley beg jeh glimpse

feddyn thie lhiabbagh doss

feme er feddyn magh need to know

follaghyn as feddyn hide-and-seek

gyn feddyn magh unascertained, undiscovered

discover (v.) feddyn magh, lhiggey rish; feddyn fys magh

ascertainment (n.) feddyn magh

doss (v.) feddyn thie lhiabbagh

find feddyn; feddynys; fow

finding (v.) feddyn

hide-and-seek (n.) follaghyn as feddyn

locate (v.) cheet er, feddyn

obtain feddyn; geddyn; cosnee

procurement (n.) feddyn streebee, geddyn

rangefinding feddyn orraghey

shrill whistles feddyn bingey

unascertained gyn feddyn magh

water-finding (v.) feddyn ushtey

acquire (v.) cosney; cossyn; feddyn; geddyn

ascertain (v.) feddyn magh; geddyn magh

unascertainable (adj.) do-feddyn magh

undiscovered (adj.) gyn feddyn magh; neuchronnit

acquisition (n.) cosney, feddyn, geddyn, troar, vondeish

carp (n.) carroo; (v.) feddyn foill ayn, khennoughey

censure feddyn foill ayn; jeh-voylley; oghsan; oltoonaney

convict carcharagh; deyraneagh; kimmagh; kyndagh; (v.) deyrey; feddyn kyndagh

fault-find feddyn foill ayn; foiljaghey; kennoughey

fault-finding (v.) cremey, feddyn foutyn, kennoughey, loghtaghey; (adj.) foillshirragh, loghtagh

invent (v.) gynlaghey; ynlaghey; ynlee; cooiney; croo; feddyn magh

invention (n.) ynlaght; breag; cleays; cummey; cummeyderaght; feddyn magh

need to know feme er feddyn magh

retrace (v.) aachroo, feddyn reesht, filley er ash

retrieve (v.) feddyn er ash, geddyn er ash

determine (v.) cronnaghey, feddyn magh, jannoo magh, kiarail, reaghey, soiaghey

dispose (v.) ceau ersooyl, cleayney, creck, ee, feddyn rey rish, geddyn rey rish; kiartaghey

glimpse falleays; feddyn shilley beg jeh; geddyn shilley beg jeh; glynt; skell

cheeragh native: V'ad feddyn obbyr ennagh ec ny faillaghyn cheeragh Carn

blame (n.) comys, foill; (v.) feddyn foill ayn, foiljaghey, geddyn foill ayn; cur foill er: I don't blame him for it - Cha nel mee cur y foill er. DF idiom

channel (n.) ammyr: It was a Manxman who discovered the channel to Liverpool - She Manninagh ren feddyn magh yn ammyr gys Lerphul. DF idiom; barrey; bollagh; clash; clasheen; feddan; keyllys; piob; (v.) giarrey clasheen; giarrey saaue

dig out (v.) astyral, astyrt, astyrtal, cleiy; feddyn magh: I will dig out his secrets - Fowym magh ny folliaghtyn echey. DF idiom; geddyn magh

discovered feddynit magh: It was a Manxman who discovered the channel to Liverpool - She Manninagh ren feddyn magh yn ammyr gys Lerphul. DF idiom

discovery (n.) feddyn magh: Everybody is speaking of this new discovery - Ta cagh loayrt mysh yn feddyn-magh noa shoh. JJK idiom; scrialtys

elicit (v.) feddyn magh; tayrn magh: To elicit a reply from - Dy hayrn magh freggyrt ass. DF idiom

fault (v.) feddyn foill ayn; scoltey; fout, lheamys; loght: The fault lies with you - Orts yn loght. DF idiom; foill: The fault lies at my door - Ta'n foill ny lhie orrym pene. DF idiom

get1 (v.) feddyn; geddyn: Excuse me, while I get my stick - Jean my leshtal, choud as ta mee geddyn my vaidjey. JJK idiom; fow: Get it away from him - Fow eh ersooyl voish. DF idiom

sight1 feddyn reayrt er, goaill reayrt sooilley er; reayrt: To come into sight - Dy heet ayns reayrt. DF idiom; shilley: Out of sight out of mind - Ass shilley, ass smooinaghtyn. DF idiom; troirey

simplest soney: I find he doesn't know the simplest things - Ta mee feddyn nagh s'echey er ny nheeghyn s'oney. JJK idiom

would be1 dy beagh, beeagh, beagh; veagh: It would be easy to find it out - Veagh eh aashagh feddyn magh eh. JJK idiom

ard-eailley celebration, chief festival, festival: Manninee va jannoo ard-eailley jeh'n chultoor as eiraght oc ec Balley Keeill Eoin Laa Tinvaal, dod ad feddyn magh ny ta sleih voish heeraghyn elley coontey jeh Mannin. BS

ashoonaghteyryn nationalists: Peiagh erbee ta feddyn foill lesh yeearreeyn ny ashoonaghteyryn Celtiagh son seyrsnys lane, ta ny hashoonaghteyryn cur freggyrt da gra dy vel cheer ennagh ta ny sloo na yn cheer ocsyn slane seyr Carn

awree chiu thick soup: Ansherbee cre oddys mayd feddyn magh voish yn awree chiu shen? Dhoor

ben ynsee (f.) female teacher, governess, tutoress: va'n chaglym shoh ry hoi feddyn magh ny saaseyn ynsee as ymmyd jeant jeu ec Nóirín Nuadháin, ben-ynsee Yernish voish Nerin. Carn

cagh all; everyone, everybody: Ta cagh loayrt mysh yn feddyn-magh noa shoh. JJK; one and all

conrieugh artificial, chimerical, imaginary, unreal: Ta cooishyn syn oorskeeal nagh vod oo feddyn ayns pargys conrieugh er y cheer Yernagh. Carn; unreality

er e hon shen on that score: Er e hon shen t'eh shirrey er y Turneyr Theayagh y chooish shoh y hoilshaghey, as feddyn magh beagh jeeyl jeant da coarys ny kiedyn-obbyr. BS

feayree cooling: T'eh jeeaghyn dy row ad geearree feddyn magh row ad abyl jannoo fegooish y gas feayree dy jinnagh drogh-haghyrt cur orroo dooney sheese y stashoon dy doaltattym. Carn

fy yerrey hoal (=Ir. faoi dhireadh thall) at long last: Fy yerrey hoal, ta sleih dy liooar ayns Kiare as Feed Hostyn gra dy vel ad laccal feddyn magh y bun jeh cooish Colin Wallace. Carn

jeeghyn gods: Marish quoi-erbee tou feddyn ny jeeghyn ayd, ny lhig da ve bio Bible

jesheenit decorated, got up, set off: Laa'l Steaoin yn laa v'ad Shelg yn Dreean ayns Mannin as Nerin, as va ny guillyn goll mygeayrt lurg daue feddyn drean as marroo eh, as yn corp er croan jesheenit. Dhoor

jir1 1 shall say, wilt say, will say a: Jir uss eisht rhym, Cre'n-fa t'eh foast feddyn foill? Bible; 2 say: Cre'n-oyr jir ny scrudeyryn dy vel Elias dy heet hoshiaght? Bible

martyr martyr: Sy vlein cheddin, va Magnus mac Olaf, Ree Loghlyn, as oe Harald Harfagre, geearree feddyn magh row corp y Noo Olaf, y martyr reeoil, er loau. Chron

moostagh moving, startling: Shoh skeeal mychione coayl cooinaghtyn as feddyn magh reddyn moostagh. BS

naeearane neutron: Dy jarroo, she Sostnagh, James Chadwick, ren feddyn y naeearane sy vlein nuy cheead jeig daa-yeig as feed. Dhoor

Oie Jedoonee (f.) Sunday night: Hie yn corp eck er feddyn ec y Thie-oast Mannin ayns Doolish oie Jedoonee. BS

riftan pl. riftanyn good-for-nothing, hooligan, worthless person: Tra lheim eh harrish y woalley reesht dooyrt Plod, "Ta mee er hayrtyn uss, my riftan beg; lhig dooin goll as feddyn magh ere vees dty yishag gra mychione. CJ

soney simplest: Er lesh dy vel fys echey er dy-chooilley nhee, agh ta mee feddyn nagh sechey er ny nheeghyn soney JJK

taksee taxi: Geoff Joughin, oasteyr y Thie-Oast Albert ayns Doolish, t'eh gra dy vel immanee-taksee feddyn foays ass y caghlaa hannah. BS

Teutonagh Teuton, Teutonic: Er y fa dy re chengaghyn Teutonagh y Loghlinish as y Baarle, s'doillee feddyn magh cre'n chengey va jannoo er y Ghaelg. Dhoor

tramman (f.) amiss, entangled, tangled; (as rope) foul; elder: agh s'goan oddins feddyn y Whallag kyndagh rish biljyn tramman as thammagyn aittin cho ard as y thie-hene. Dhoor

Wiggynnagh Viking: Ta ruillick Wiggynnagh er ny feddyn ayns Cumbria, as ta shenndaaleeyn ayns Mannin jerkal dy jean shoh cooney lhien d'eddyn magh ny smoo mychione ny Wiggynnee v'ayns Mannin BS

everybody dagh ooilley pheiagh; dagh ooilley phersoon: Everybody has his faults - Ta dy-chooilley phersoon as e oiljyn echey. JJK idiom; cagh: Everybody is speaking of this new discovery - Ta cagh loayrt mysh yn feddyn-magh noa shoh. JJK idiom; ooilley: It becomes us to be polite to everybody - Te cheet jesh dooin dy ve cooyrtoil da ooilley. JJK idiom

seek out (v.) feddyn magh, jannoo magh; briaght son: to seek out a man, who is a cunning player on an harp - dy vriaght son dooinney schleioil dy chloie er y chlaasagh Bible; shirrey magh: so will I seek out my sheep - myr shen neems shirrey magh my chirree Bible

shall seek hirrys: thou shalt find him, if thou seek him - nee oo feddyn eh my hirrys oo er e hon Bible; shirree: Ye shall seek me, and shall not find me - Shirree shiu mee agh cha vow shiu mee Bible

strike builley; bwoaillys; bwoalley: The clock will strike presently - Nee yn clag bwoalley ny sheyn. JJK idiom; feddyn; labbal; lhieggey; spooghey; stholk; stholkey; troa; dy woalley; strugey; bwoaillee: It will soon strike three - Bwoaillee eh tree dy-gerrid. JJK idiom; bwoaill: Don't strike the dog - Ny bwoaill yn moddey. JJK idiom; bwoailley

jannoo yindys wondering: hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, as va jannoo yindys mooar orrym dy feddyn magh son sambyl, dy row "lal" (myr cheayll mee yn ockle) ayns Focklioar Cregeen fo'n chummey kiart "laccal" MB

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog