Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: feailley | Results: 108

feailley pl. feaillaghyn feast, festival, fête, holiday, Holy day, sacred: as nee shiu feailleyreayll dan Chiarn Bible; See feaylley (of roof) end; (of stack) end [L. Vigilia]


Inexact matches:

feailley arraghey movable feast

feailley bleeaney anniversary: Feailley Bleeaney Cholum Keeilley Hooar Colum Keeilley baase 1,400 blein er dy henney. Carn

Feailley Chosheeaght Walking Festival

Feailley-Etlee Vannin Manx Aviation Festival

Feailley geul winter festival

feailley kiaullee music festival

Feailley Sarn Saturnalia

feailley so-ghleashagh movable feast

Feailley Tinvaal Tynwald Fair

feailley vancagh bank holiday

laa feailley feast-day, holy day: mastey ny lheid as ta freaylley laa feailley. Bible

Magher Feailley Fairground Field

traa feailley break up; festival time

Feailley Chiaullee Vannin Manx Music Festival

Feailley Chlub ny Shenn Roaryn-bree Vintage Motor Cycle Club's Festival

Feailley chybbyrt Ushtey Epiphany

Feailley Eddyrashoonagh son Dellal International Festival for Business

Feailley Grand Prix Vannin Manx Grand Prix Festival

Feailley Kiaulldramey Vannanan Mananan Opera Festival

Feailley Kiaull yn Chied Earish Early Music Festival

Feailley Lettyraght Vannin Manx Literary Festival

feailley ny beishtyn circus

Feailley ny Mynroaganyn Queenie Festival

Feailley Roortaghys y Chaisht Easter Athletics Festival

feailley tree cheead tercentenary

feailley yn eaynchaisht Passover

feailley yn Nollick Yule

Feailley yn Vaie Bay Festival

queigoo feailley vleeaney silver wedding

Feailley Chiaull as Ellynyn Eddyrashoonagh Vananan Mananan International Festival of Music and the Arts

Feailley Cho-streeuagh Kiaull, Loayrt as Daunsin Vannin Manx Competitive Music, Speech and Dance Festival

Feailley Valley Chashtal Lhongey Mooie sy Phairk Castletown Festival Picnic in the Park

Possan Feailley TT as Reaghey Spoyrt-carbyd TT Festival and Motorsport Arrangement Group

movable feast (n.) feailley arraghey; feailley so-ghleashagh

end2 (n.) (of roof) feailley

end4 (n.) (of stack) feailley

Fairground Field (n.) Magher Feailley

feast-day (n.) laa feailley

festival (n.) ard-eailley, ard-laa, feaill, feish, giense; feailley: Wet festival day and everyone mowing hay - Laa feailley fliaghee as gagh buinn traagh. DF idiom

festival time (n.) traa feailley

fête (n.) feailley

Holy day (n.) feaill, feailley

music festival (n.) feailley kiaullee

Saturnalia (n.) Feailley Sarn

tercentenary (n.) feailley tree cheead

Walking Festival (n.) Feailley Chosheeaght

winter festival (n.) Feailley geul

Bay Festival (n.) Feailley yn Vaie

choir festival (n.) feailley-chor

funfair (n.) preaban gammanagh; feailley-cuirraghan

Queenie Festival (n.) Feailley ny Mynroaganyn

silver wedding (n.) queigoo feailley vleeaney

feailley-chor choir festival

feailley-cuirraghan funfair

anniversary (n.) bleeaney, feailley bleeaney, laa bleeaney

bank holiday (n.) laa seyr ny bancyn; feailley vancagh

circus (n.) preaban; kiarkys; shilley-beishtyn; feailley ny beishtyn

Early Music Festival (n.) Feailley Kiaull yn Chied Earish

Easter Athletics Festival (n.) Feailley Roortaghys y Chaisht

holy day (n.) laa casherick, laa feailley

International Festival for Business (n.) Feailley Eddyrashoonagh son Dellal

Mananan Opera Festival (n.) Feailley Kiaulldramey Vannanan

Manx Aviation Festival (n.) Feailley-Etlee Vannin

Manx Grand Prix Festival (n.) Feailley Grand Prix Vannin

Manx Literary Festival (n.) Feailley Lettyraght Vannin

Manx Music Festival (n.) Feailley Chiaullee Vannin

Tynwald Fair (n.) Feailley Tinvaal, Margey Keeill Eoin

Yule (n.) Nollick; (Yn) Ollick; feailley yn Nollick

break up branlaghey; branley; brooillaghey; rheynn; scarrey; scuirr; tenniu; traa feailley

Castletown Festival Picnic in the Park (n.) Feailley Valley Chashtal Lhongey Mooie sy Phairk

Epiphany (n.) Feailley chybbyrt Ushtey, Laa chebbal Ooashley, Laa Gymmyrt Ushtey; (Yn) Jeeaghyn

Passover (n.) caisht, caisht ny hewnyn, eayn-chaisht, feailley yn eaynchaisht

sacred (adj.) casherick: My sacred trust - My churrym casherick. DF idiom; feailley; noo

TT Festival and Motorsport Arrangement Group (n.) Possan Feailley TT as Reaghey Spoyrt-carbyd

Vintage Motor Cycle Club's Festival (n.) Feailley Chlub ny Shenn Roaryn-bree

cabbaney enshrine; tabernacle: Nee oo freayll feailley ny cabbaney shiaght laa Bible

chiaghtoo See shiaghtoo (yn); (the) seventh: bee'n chiaghtoo laa feailley diuish Bible

lieh-laa half-day: Bee lieh-laa-feailley ain fastyr jiu? JJK

shiaghtin (f.) week: dreill ad seose gien y feailley slane shiaghtin Bible; heptagon

Easter (n.) Caisht: We had holidays at Easter - Va laghyn feailley ain er yn Chaisht. JJK idiom

feast banshey; cuirrey; feailley; fleah; flurt; gien: Feast or famine - Gien nonney gortey. JJK idiom; giense; (v.) ceau giense, cur cuirrey da

holiday (n.) feailley: Shall we have a half-holiday this afternoon? - Bee lieh-laa-feailley ain fastyr jiu? JJK idiom; laa seyr

Mananan International Festival of Music and the Arts (n.) Feailley Chiaull as Ellynyn Eddyrashoonagh Vananan

Manx Competitive Music, Speech and Dance Festival (n.) Feailley Cho-streeuagh Kiaull, Loayrt as Daunsin Vannin

mowing (v.) buinn: Wet festival day and everyone mowing hay - Laa feailley fliaghee as gagh buinn traagh. DF idiom; foldeyrys, folderys, foldyrys; folderagh

ordained oarderit; oardit; doardee: And Jeroboam ordained a feast in the eighth month - As doardee Jeroboam feailley er yn hoghtoo vee Bible

arran gyn soorid Passover bread, unleavened bread: Lurg daa laa va feailley ny Caisht as yn arran gyn soorid: as va ny ard-saggyrtyn as ny scruderyn shegin er goaill eh dy follit, as dy choyrt eh gy-baase. Bible

burtey berth: Haink shen dy ve ny smoo liklee as sleih kiarail burtey yn lhong, y Stubnitz, ec Purt ny h-Inshey choud's vees Feailley yn TT fo raad. BS

eiraght Vannin Manx heritage: Bee cummey noa er daa cheeill yeig ayns Mannin ec jerrey yn hiaghtin kyndagh rish Feailley Blaaghyn Eiraght Vannin. BS

er dy chooilley chor by all means: Shegin dooys er dy chooilley chor yn feailley shoh ta er-gerrey y reayll ec Jerusalem Bible

er lhiam pene I imagine: Er lhiam pene dy row startey mie jeant ain shiaulley y vaatey as foddee eer ny smoo scanshoil, cur Ellan Vannin er e toshiaght as soilshaghey magh Feailley Thousa GK; it is my opinion

feeshag video: Tra phrow Scoill Ard Phurt ny h-Inshey dy gheddyn feeshag Vanninagh taishbynit ec Feailley 1997, cha ren shen taghyrt. Dhoor

feohdagh abhorrent, abominable, execrable, filthy, hateful, nauseous: Ta ny laghyn-feailley eu dwoaiagh as feohdagh dou Bible; vile

filmyn films: Chammah as shen, t'eh anaasagh dy vel Pobblyn Celtiagh er reaghey çhaglym sy  Chorn ec yn un traa as Feailley Filmyn as Çhellveeish ny Celtiee. Dhoor

gyn soorid unleavened: Lurg daa laa va feailley ny Caisht as yn arran gyn soorid: as va ny ard-saggyrtyn as ny scruderyn shegin er goaill eh dy follit, as dy choyrt eh gy-baase. Bible

kelloorey celebration; celebrate, celebrating: Y feailley, ta kelloorey cultoor Manninagh liorish kiaull, daanyn as ellyn, nee ee goaill toshiaght Jesarn, yn hiaghtoo laa jeig Jerrey Souree. BS

Lesh cooney Yee D.V.; if God will: Shegin dooys er dy chooilley chor yn feailley shoh ta er-gerrey y reayll ec Jerusalem: agh higym back reesht hiuish, lesh cooney Yee. Bible; Please God

lhune ooyl cider: Cheau ad Fiesta de sidra asturiana, my ta shin gra feailley ny lhune ooyl dy Asturias rish, dagh blein sy thie oast shen, neesht. Dhoor

Mee ny Nollick (=Ir. na Nollag) (f.) December: Nish t'ad g'emnys Mean Gheuree 'Mee ny Nollick' agh 'syn eash chaie va shass greiney geuree yn feailley hie er cummal 'sy vee shen. Dhoor

seshoon pl. seshoonyn session: Ta'n chooid smoo jeh'n chiaull ry chlashtyn Yernagh, dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

shiartanse mooar dy leih much people: Laa-ny-vairagh hie shiartanse mooar dy leih, v'er jeet gys y feailley, tra cheayll ad dy row Yeesey er y raad gys Jerusalem. Bible

Toshiaght Souree May: Yn nah feailley mooar Celtiagh t'ayn, shen Boaldyn, Toshiaght Souree, as foddee dy vel shen yn fer smoo ayns ny ardjyn Celtiagh. Dhoor

traa seyr break, breaking up, leisure, recess, spare time: dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

by all means (adv.) er dy chooilley chor: I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem - Shegin dooys er dy chooilley chor yn feailley shoh ta er-gerrey y reayll ec Jerusalem Bible; er dy chooilley aght: the Lord of peace himself give you peace always by all means - dy jean y Chiarn hene dy Jee, sheechoyrt diu dy kinjagh, er dy chooilley aght Bible

Jorby (f.) Jurby: nee ad fosley dy h-oikoil yn ynnyd-turrysee noa ec y Cheyllys, as ver ad fo raad y ratçh Derby Aer Vannin ec y Feailley-Etlee ec Jorby. BS

lhiantee fans: Ta'n Stiureyder-Reirey Hamish Ross jerkal dy jig thousaneyn dy lhiantee dys yn Ellan son y feailley-kegeesh vees ayn, ga dy vel ny ratçhyn hene scryssit. BS

scryssit cancelled, peeled, scraped, scratched: Ta'n Stiureyder-Reirey Hamish Ross jerkal dy jig thousaneyn dy lhiantee dys yn Ellan son y feailley-kegeesh vees ayn, ga dy vel ny ratçhyn hene scryssit. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog