Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: faaue | Results: 18

faaue allusion, hint, suggestion, tip: va faaue ayn myr shoh: managh vees ny Bretnee speeideilagh, s'cosoylagh dy jean ny Celtiee elley failleil. Carn


Inexact matches:

gyn faaue unprompted

cur faaue da hint, tip

hint cowrey; coyrle; faaue: Give a hint - Faaue y chur da peiagh. DF idiom; fou; sannish: Drop a hint - Sannish y chur da peiagh. DF idiom; (v.) cur faaue da

suggestion (n.) coyrle, faaue, sannish

allusion (n.) cheet er, faaue, sannish

tip1 (n.) baare: The word was on the tip of my tongue - Va'n fockle er baare my hengey. DF idiom; chlash: They have gone to the tip - T'ad er ve ceaut magh. DF idiom; dooraght; faaue; (v.) cur faaue da; cur saayl er; cur yiarn er; irree; tig: Playing tip round the pool - Cloie tig mygeayrt y dubbey. DF idiom; yiarn

unprompted (adj.) gyn faaue, gyn greinnaghey, gyn sonsheraght

coadan (pl -yn) file: T'eh cur faaue neesht dy lhisagh ooilley ny screeunyn goll er cummal ayns coadan BS; protected person, ward

dy neuchooie unduly: V'eh foast jiooldey yn faaue v'eh er ve faggys dy neuchooie da'n fer-lhiasee. BS

gassyn gases: Ta sleih yn phossan fockley nyn imnea as Ynnyd y Reeriaght Unnaneyssit cour Faaishnys-Emshyr cur faaue dy nod sleih leodaghey ny gassyn thieyn-gless ta goll er livrey syn aer. BS

gerrym-lhee medical profession: Hirr sleih ass gerrym-lhee yn Ellan er Mainshtyr Cannan eh dy chur faaue da Tinvaal dy lhisagh ad cur sheear resooney mychione Bing- Choyrlee ny Shirveishyn Slaynt BS

goaill yn ynnyd jeh displace, stand for, supersede: Va faaue er ve ayn dy jinnagh y scoill noa goaill yn ynnyd jeh Scoill Lhiennoo Ballacloan as Bunscoill Magher y Vargee. BS

keeayle sense: As cha nel shen dy ghra dy row dagh faaue as dagh sannish ayns keeayle yn ughtar tra va'n obbyr jeant. Dhoor

Kerrin y Valley market square: sheshaght ayns foayr jeh faaue dy lhisagh sthowran jeh'n ghraihder-heerey Manninagh Illiam Dhone goll er cur er mullagh Cooinaghtane Smelt, t'ayns Kerrin y Valley. BS

toshiagh jioarey coroner: Y Toshiagh Jioarey, Michael Moyle, dooyrt eh dy row yn baase 'neu-ymmyrhagh', as hug eh faaue dy haghyr eh kyndagh rish 'cultoor-iu yn Ellan'. BS

ventyrys initiative: Hug caairliagh Varrantee Rhumsaa faaue dy row treealtys Rhumsaa er jeet rish kyndagh rish genney ventyrys veih'n reiltys. BS

Rheynn Dellal as Jeadys Department of Trade and Industry: Ta sleih ayns Rheynn Dellal as Jeadys gra nagh vel firrinys erbee sy faaue nagh vel ad er chur traenal ny culleeyn da sleih ta doal, ny dauesyn nagh vod fakin dy mie. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog