Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: fa | Results: 255 (first 200 shown)

fa (=Ir. fa) cause, reason, why: Cre'n fa chossyn oo ersooyl dy follit Bible


Inexact matches:

FA Cup (n.) Cappan y Cho-heshaght Bluckan-coshey

cre fa (interrog.) why: Kre fa ta us shassu ghoud voniyn o hiarn : as fallaghy taedyn ayns tra ymmyrtsagh dy hyaghyn. Psalm1610

Cre'n fa (interrog.) Wherefore, Why: Cre'n fa eisht nagh goyms orrym yn Credjue Creestee? CS

gyn fa for no reason, wanton; uncalled for

Cre'n fa nagh (interrog.) Why not: Cre'n fa nagh vel ooilley adsyn ta fys oc er ny reddyn shoh çheet dy ve sharvaantyn biallagh gys Jee? CS

er y fa because, for that reason: Er-y-fa dy row fys aym's dy vel oo roonagh Bible

er y fa shen COMPARE shen y fa consequently, therefore: Ny gow-jee aggle er-y-fa shen Bible

gyn yss cre'n fa unaccountably

shen y fa hence; therefore: Shen y fa ta mish gra riuish Bible; that is why; wherefore

son y fa because

therefore (adv., conj.) er y fa shen; myr shen; shen y fa: I don't like that child, therefore I shall not allow him to play with my son - Cha laik lhiam y lhiannoo shid, shen y fa cha lhigym da cloie rish my vac. JJK idiom

because (conj.) er coontey; er y fa; er yn oyr; kindagh rish; son y fa

hence (adv.) hoal, noal, noon, veih shoh, veih shoh magh, veih'n traa shoh; shen y fa: Hence his anger - Shen y fa e chorree. DF idiom

why1 fa, cammah

Why not (interrog.) Cre'n fa nagh: Why don't you offer her some? - Cre'n fa nagh vel oo arral veg urree? JJK idiom

sol-fa sol-fah

unaccountably (adv.) gyn yss cre'n fa

why2 (interrog.) Cre'n oyr: Why should you think so? - Cre'n oyr smooinagh shiu myr shen? JJK idiom; cammah; cre fa: Why don't you offer her some? - Cre'n fa nagh vel oo arral veg urree? JJK idiom; cre hon: Since you know it, why do you ask me? - Myr ta fys ayd, cre hon t'ou fenaght jeem? JJK idiom

sol-fah sol-fa

sonnaase (=Ir. sonnadh) (f.) arrogance, conceit: screeut ec cragheyderyn Sostnagh mysh Nerin keeadyn dy vleeantyn er dy henney, hee oo ny reddyn cheddin: ferg er y fa nagh vel ny Yernee cur seose as sonnaase ard- vooaralagh er y fa dy vel ny Yernee cho "barbaragh" as quaagh. Carn; indignation

for no reason gyn fa; gyn oyr

howl (n.) (v.) gull: Howl, O gate; cry, O city - Gull, O yiat; yllee, O ard-valley Bible; (v.) gullal: lament and howl - jean-jee gullal as gluggernee; Bible; gullarnee, gullyrnee: Howl ye; for the day of the Lord is at hand - Jean-jee gullyrnee; son ta laa yn Chiarn ec laue Bible; dobberan: Therefore shall Moab howl for Moab - Shen-y-fa nee Moab dobberan son Moab Bible; yllee: Howl, ye ships of Tarshish - Yllee-jee, shiuish lhongyn Tarshish Bible; gluggernee: and all the inhabitants of the land shall howl - as nee ooilley fir-vaghee yn cheer gluggernee Bible; yllaghey: Therefore will I howl for Moab - Shen-y-fa trog-yms yllaghey son Moab Bible; geam: Cry and howl - Jean gyllagh as geam Bible

that is why shen y fa

uncalled for (of rebuke) gyn fa, gyn oyr

Why (interrog.) Cre'n fa; C'hon; Cre hon; Cammah

Cappan y Cho-heshaght Bluckan-coshey FA Cup

mee-ouryssagh doubtful: cre'n-fa v'ou mee-ouryssagh? Bible

consequently (adv.) er y fa shen, rere shen, voish shen; (ny) yei shen

for that reason er y fa; er yn oyr

dangere danger: cre'n-fa yinnagh oo roie ayns dangere Bible

geam calling: Cre'n fa t'ou geam hym's? Bible; mooing; howl

gindys wonder: cre'n-fa ta shiu gindys er shoh? Bible

g'irree rise: Cre'n fa ta shiu g'irree cha anmagh? JJK

jeem's of me: Cre'n-fa eisht t'ou briaght jeem's Bible

reeshtagh (=Ir. arís) again: Shen y fa dy vel mee screeu mychione Nerin reeshtagh! Carn

cause (n.) cooish, fa, resoon; oyr: She suffers from a disease the cause of which is unknown - T'ee surral lesh doghan, nagh nhione daue yn oyr jeh. JJK idiom

dad (n.) jeyd; jishag: Why did dad go to Douglas today, mum? - Cre'n fa hie jishag dy Ghoolish jiu, vummig? Bunnydys

I dont know cha s'aym: I don't know why he acts as he does - Cha s'aym cre'n fa t'eh t'eh gaghtey eh hene myr shen. DF idiom

one day (n.) laa dy row; laa er dy henney; un laa: why should I be deprived also of you both in one day? - Cren fa veign er my roostey jeu nyn neesht ayns un laa? Bible

punish (v.) jannoo kerragh; kerraghey: Why do you punish him? - Cre'n fa t'ou kerraghey eh? JJK idiom

reason (v.) arganey, resoonaghey, resooney, skaliygh; (n.) fa, oyr; resoon: We've reason to believe that our under-taking will prove lucrative - Ta resoon ain credjal dy jeanmayd argid ass y ventyr. JJK idiom

staring blakeagh; blakys; thoaganagh; thoaganey; thoaganys; blakey: Why are you staring into space? - Cre'n fa t'ou blakey voyd? DF idiom

Wherefore (adv., interrog.) Cre'n fa: Wherefore then dost thou ask of me - Cren-fa eisht tou briaght jeems Bible; Cre hon: Wherefore hast thou done so? - Cre hon tou er nyannoo shoh? Bible

wherefore (n., adv.) shen y fa: Wherefore by their fruits ye shall know them - Shen-y-fa liorish nyn messyn ver shiu enney orroo Bible

accanyn petitions, supplications: Eaisht er-y-fa shen rish accanyn dty harvaant Bible

agglagh (=Ir. eaglach) appalling, awful, horrid, terrible, terrifying: Cre'n-fa ta shiu cha agglagh? Bible; apprehensive, timorous

anchredjuagh incredulous; incredible: Cre'n-fa veagh eh smooinit red anchredjuagh lieriuish Bible; infidel; unbelieving

arral offer, proffer: Cre'n fa nagh vel oo arral veg urree? JJK; gambit; press on

atchim pl. atchimyn apprehension, awe, dread, fear, fright, scare, terror: Toiggal er-y-fa shen atchim y Chiarn Bible

atchimeyr terrorist: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh Carn

bailliuish (emph.) you would wish: Shen-y-fa dy chooilley nhee cre erbee bailliuish deiney dy yannoo riuish Bible

barbaree barbarians: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

bashtit baptized, christened: cre'n-fa eisht t'ad bashtit son ny merriu? Bible

blakey gape, ogle, peer, stare: cre'n-fa ta shiuish nyn shassoo blakey seose 'syn aer? Bible

bleaysteyder detonator, shot firer: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

bleaysteyderyn bombs: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

boiddagh cod: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

bwhid penes: veagh eh olk dy voghe ny Thoreeyn y varriaght er y fa dy beagh adsyn ginjillaghey keeshyn Hostyn as eisht cha beagh bwhid ghonnagh cheet gys Mannin arragh. Carn

Catolee Catholics: Ta colught Harland as Wolff er chosney ard-ghoo lesh ny lhongyn t'ad er yannoo, as drogh-ghoo er y fa nagh vel cuirrey er ny chur da "Catolee" dy obbraghey daue. Carn

cha elgyssagh so irascible: Cre'n-fa va ny Ashoonee cha elgyssagh Bible

cha eulyssagh so furiously: Cren-fa ta ny ashoonyn cha eulyssagh girree-magh lesh y cheilley Bible

chengey ny cheerey (f.) language of the country, vulgar tongue: Lhisagh eh ve ny sassey da ny Manninee nyn bossan dy loayreyderyn y vooadaghey er y fa dy vel foast cooinaghtyn er mayrn jeh'n Ghaelg myr chengey ny cheerey. Carn

clou edition, print, printed matter, printing press, publication, type: v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

coarys-coadee protection system: Dooyrt yn Ard-Reiragh Mike Proffitt dy ren coarys-coadee ayns Blackpool ayns Sostyn giarrey yn lectraghys, er y fa dy ren eh gaghtey ny smoo tappee na'n coarys-coadee ayns Mannin tra haink foill rish ayn BS

coayl obbyr redundancy: Lught y Rheynn Dellal as Jeadys, t'ad gra dy bee eh beggan ny sassey d'eddyn kiartaghyn noa da obbreeyn er y fa dy bee ad coayl obbyr harrish kuse dy veeghyn. BS

cooie da applicable, befit: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

coontey giare digest: Cha noddym cur ayns shoh agh coontey giare jeh'n lioar scanshoil shoh er y fa dy nee lioar mooar t'ayn. Carn

corvaal (f.) chaos, confusion, mix up, muddle, shambles, turmoil: Er y fa dy row dy liooar phrooghyn er nyn vollaghey ayns Mannin ec y traa shen, she shoh ta lhiggey er dy re ayns corvaal va cooishyn ny Manninee. GB

cronnalagh observable, remarkable: Ta Philip Pain, Stiureyder y phurt-aer, gra dy re earroo cronnalagh shoh, er y fa dy row yn gorley crubbane as beeal ayn sy Reeriaght Unnaneyssit BS

cronyn lots; stains: Cre'n fa ta ny cronyn beggey shen er dty vollee? JC

cummal-rea flat: Er y fa shen, t'eh foddey ny share dy hannaghtyn ayns thie ny cummal rea er mayl as coagyrey dhyt hene. Carn

cur ayns fit in: Cha noddym cur ayns shoh agh coontey giare jeh'n lioar scanshoil shoh er y fa dy nee lioar mooar t'ayn. Carn

cur fys (=Ir. cur-fios) informing; send: Cur fys er-y-fa shen gys Joppa, dy eamagh er Simon ta sliennooit Peddyr Bible

cur fys er contact, send for: shen-y-fa, cur fys er, as lhiat hym eh Bible

cur raad da allow, permit: Nish er-y-fa shen, cur raad da nyn yeearree Bible

currit gy baase slain: Shen-y-fa hug oo ny reiltee oc dy ve currit gy baase Apoc

cur sthap er halt: Ta'n soilsheyder gra dy jinnagh shoh cur sthap er argid dy liooar çheet stiagh, as er y fa shen t'eh goll dy ghooney sheese y pabyr. BS

daahagh coloured: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn; stainable

daa-hengagh bilingual, bilingualist: Dy firrinagh, cha nel doilleeid erbee ec y chooid smoo dy 'leih er y fa dy vel ad daa-hengagh ec y chooid sloo. Carn

darragh2 (interrog.) would come: Shen-y-fa vrie ad jehn Chiarn ny sodjey, darragh y dooinney kionfenish Bible

doilleeid difficulty, dilemma, hardship, hobble, stiffness, ticklishness, toughness: Dy-dooghyssagh, ta ny ynseyderyn Albinish graihagh er y chengey as shen y fa t'ad goll er as ad gobbraghey fo doilleeid mooar car y traa. Carn; problem

dy mollaghtagh blasphemously: Cren-fa yinnagh y dooinney olkyssagh loayrt dy mollaghtagh noi Jee Bible

ea (dy) of rest: Ta laa dy ea er-y-fa shen cour pobble Yee. Bible

eiyrtyssee disciples, followers: Bee-jee: shiuish er-y-fa shen eiyrtyssee dy Yee Bible

faitchys nervousness: Cre'n fa nagh vodmayd jannoo rey rish nyn lhiastid as faitchys neu-ymmydoil er son dy bragh? Carn

fardalyssyn vanities: cren fa eisht tad er my vrasnaghey gys corree lesh nyn yallooyn grainnit, as lesh fardalyssyn joarree? Bible

feddanyn 1 tubing; 2 pipes: a: Shen-y-fa nee my chree feiyral myr feddanyn son Moab Bible

feddyn COMPARE geddyn acquire, acquisition, find, get, locate, obtain, strike; finding: Cre'n-fa t'eh foast feddyn foill? Bible

fenaght (f.) ask, asking, enquire, inquire, query, question, demand: Cre'n fa t'ou fenaght myr shoh lurg m'ennym's Bible

fer baanrit madman, maniac, psychopath, zealot: cren-fa haink y fer baanrit shoh hoods? Bible

fir-vaghee inhabitants, inhabiters: shen-y-fa ta fir-vaghee ny hooirey losht Bible

gaghtey demeanour: Cha s'aym cre'n fa t'eh t'eh gaghtey eh hene myr shen. Carn

giare-screeu shorthand, stenography: Choonseil Boandyrys as Freealtys ayns Lunnin Jelune, cha dod ad goll er oi lesh y chooish jea, er y fa nagh row cleragh oikoil ayn dy yannoo notyn giare-screeu jeh ny h-immeeaghtyn. BS

gienneyder generator: cha row shin coontey monney jeh'n dooinney va cummal 'sy thie hene er y fa dy voogh eh yn gienneyder lechtragh dagh oie ec nane-jeig er y chlag Carn

goaill toshiaght begin, break out, breed, come up, commence, dawn, originate, set to, start: Cre'n fa ta ny Annaghyn goaill toshiaght lesh ny goan shoh CS

goll roosyn like them: Ny bee-jee shiuish er-y fa shen goll roosyn: son ta fys ec nyn Ayr cre ta nyn ymmyrch, roish my jean shiu aghin huggey Bible

gyn bun baseless, bogus, unfounded: Cre'n fa ta whillin dy ocklyn goll er loayrt oc gyn bun ny chaghteraght? Dhoor

jannoo mooin piss, pissing, urinate, urinating: Ta paart dy phaitchyn ayns Lunnin ta foast jannoo mooin sy lhiabbee er y fa dy row nyn ayraghyn as moiraghyn goit ayns mean ny hoi ec ny meoiryn-shee. Carn

jatteryn debtors: 2 Shen-y-fa vraaraghyn, ta shin jatteryn, cha nee da'n eill, dy vaghey lurg yn eill Bible

jiarg-chorree er fuming: Dy jarroo, ta ny Goaldee jiarg-chorree er y fa dy vel Nerin goll er lesh y chooish. Carn

jummal (=Ir. diomail) dissipate, dissipation, fritter, squander, squanderer, waste, wastefulness: Cre'n-fa va'n jummal shoh jeant? Bible; wasting

keishtyn questions: Cha nel fer erbee ayn dy chur freggyrt da ny keishtyn shen, agh my ta shin er ve ayns shoh roie, cre'n fa nagh vel cooinaghtyn ain jeh? JC

kiunys tranquillity, meekness: Cre'n fa t'ad cho agglit jeh kiunys as shee as t'ad? Dhoor

laa dy ea day of rest: Ta laa dy ea er-y-fa shen cour pobble Yee. Bible

Ladjyn (f.) Latin: Er y fa nagh vel Bretnish ec monney sleih, v'eh goll rish jannoo scannaneyn ayns Ladjyn, bunnys! Carn

Laurys Laurence, Lawrence: Agh dobb Harald Laurys y phointeil myr aspick er y fa dy dooar eh screeunyn ennagh veih Mannin va loayrt n'oi. Chron

lheïe ersooyl melt away: shen-y-fa ren creeaghyn y pobble lheïe ersooyl, as vad lhag myr ushtey. Bible; vanish

lieriuish with you: Cre'n-fa veagh eh smooinit red anchredjuagh lieriuish Bible

loayrt dy mollaghtagh blaspheme: Cren-fa yinnagh y dooinney olkyssagh loayrt dy mollaghtagh noi Jee Bible

lussyn herbs: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

marranys pl. marranyssyn error, miscalculation, mistake, misunderstanding, oversight, slip up: Nagh vel shiu er-y-fa shen fo marranys Bible

marvaanagh earthborn, mortal: Ny lhig da peccah er-y-fa shen reill ayns nyn girp marvaanagh Bible; fatal; vile

mennick dy liooar not uncommonly, often enough: As er y fa dy vel coonseilee oc hene nish, ta'n creeaght as daanys shen goll er croo mastey'n phobble mennick dy liooar nish. Carn

Moaney Turbary: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

moaney (gen.) of turf: T'eh gra neesht dy bee doilleeid elley ayn, er y fa dy vel freoagh as aittin er nyn stroie, as she fraueyn ny lussyn shen ta kiangley eaghtyr ny moaney ry cheilley. BS

mooin 1 about us a: hie ad dy chraidey mooin; 2 urine, micturate: Ta paart dy phaitchyn ayns Lunnin ta foast jannoo mooin sy lhiabbee er y fa dy row nyn ayraghyn as moiraghyn goit ayns mean ny hoi ec ny meoiryn-shee. Carn

moylleyder applauder, booster, cheerer, commender, lauder, praiser, proposer, recommender: soilshaghey magh cre'n fa ta'n moylleyder smooinaghtyn dy vel y yeearreyder ny pheiagh cooie. BS

neuchiart (=Ir. neamh-cheart) amiss, incorrect, inexact, partial, unjust: Ec yn un cheayrt, foddee dy vel 'boirey' yn fockle neu-chiart er y fa dy vel fo ghlaraghyn berchaghey chengey dy mennick. Carn; uneven, not level

neu-ghemocratagh undemocratic: Tamain coontey dy re neu-ghemocratagh yn red shoh dy vel ny Sostnee abyl jannoo shoh er y fa nagh vel oltey ny peiagh erbee ayns reiltys Hostyn dy loayrt ass nyn leih. Carn

neuymmydoil unserviceable, unuseful; useless: Cre'n fa nagh vodmayd jannoo rey rish nyn lhiastid as faitchys neu-ymmydoil er son dy bragh? Carn

nish (=Ir. anois) at this time, now: Nish er-y-fa shen, ny gow-jee aggle

ny-sodjey further, furthermore, moreover: Shen-y-fa vrie ad jehn Chiarn ny sodjey, darragh y dooinney kionfenish. Bible

oaseiryn officers: Ren ad, er-y-fa shen, soiaghey harrystoo oaseiryn, dy reayll ad fo lesh erraghyn Bible; taskmasters

pargys-keesh tax haven: Coardail rishyn, cha row ny Goaldee arryltagh dy chur urryssaght da etlanyn Skianyn Vannin er y fa dy row ad corree mychione Mannin as ee ny pargys-keesh. BS

postal post: Stoo hie er postal ayns Lerpoyll jea dy ve currit gys Mannin, foddee dy jed eh er livrey dy h-anmagh er y fa dy row ny shirveishagh postagh dooint ayns Lerpoyll BS

ragh1 would go: cre'n-fa ragh oo noon as noal mârin? Bible

raghtal impatient, impetuous, obstinate, rash, stubborn; violent: t'eh so-hoiggal dy vel boirey ayn er y fa dy row dooinney abyl dy yannoo yn loght cheddin reesht lurg da v'er soie er mraane dy raghtal sy traa hie shaghey. BS; unruly

settyn slips: shen-y-fa nee oo soiaghey biljyn aegey aalin, as nee oo soiaghey eh lesh settyn joarree Bible

sharaghey (record) beat; improve: Smooinee Nóirín nagh ghiarr Lunnin yn argid kyndagh rish feoh noi'n chengey agh er y fa dy row Glór na nGael ro speeideilagh as ad sharaghey arrym-hene mastey sleih boght. Carn

Shass (impv) Halt; Stand: Shass-jee shickyr er-y-fa shensy reamys ta Creest er chosney dooin Bible; (to horse) Whoa

shee (=Ir. sith, síocháin) (f.) 1 peace a: Shen-y-fa nish, chyndaa, as gow royd ayns shee Bible; 2 fairy, fairylike, fairy spirit, sprite; 3 (v.) ski

sheelraghey breed, breeding, propagate: Ta tooilley ushagyn sheelraghey ec yn Ayre er y fa dy vel lhiettrymys currit er sleih kyndagh rish y gaue jeh'n ghorley crubbane as beeal. BS

shiaght filley septuple, sevenfold: Quoi-erbee, er-y-fa shen, varrys Cain bee kerraghey shiaght filley er ny ghoaill er Bible

shual prosecute, sue: Vrish nane jeu shoh e raane, va nane er ny heyrey lesh coardailys y lught- shual, dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

slanjeant ideal: Cha row oalys as enn slanjeant echey er y Ghailg as, er y fa shen, chroym eh keeayll y Ghailg e vree hene y chooilleeney. Coraa

sleih shinney elders: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

s'mennickey oftenest: shen y-fa v'eh cur fys er ny s'mennickey dy loayrt rish. Bible

smooinin I should think: cre'n-fa eisht smooinin er moidyn? Bible

smooinit thought: Cre'n-fa veagh eh smooinit red anchredjuagh lieriuish Bible

surranse abide, bear, endure, resignation, stick out, suffer, undergo: cre'n-fa ta mee foast surranse tranlaase? Bible; abideth

symnit cited, convened, summoned: V'ad symnit stiagh ec yn RUC er y fa nagh dod ny meoiryn-shee freayll yn shee. Carn

teks text: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn

Teutonagh Teuton, Teutonic: Er y fa dy re chengaghyn Teutonagh y Loghlinish as y Baarle, s'doillee feddyn magh cre'n chengey va jannoo er y Ghaelg. Dhoor

thanvaanagh astonishing: Dooyrt eh dy vel shoh eer ny smoo thanvaanagh er y fa dy vel yn cheb ec Inverness as ardjyn ny Gaeltaght yn un cheb veih Nalbin son Ard-Valley Culturoil ny h-Oarpey 2008. Dhoor

Ven (voc.) Woman: Dooyrt Yeesey r'ee, Ven, cre'n-fa t'ou keayney? Bible; mother

votal vote: Roish as lurg y reihys, v'eh baghtal ry akin nagh row milliunyn dy Hostnee abyl votal son Kinnock er y fa dy vel eh ny Vretnagh. Carn

vouesyn from them: shen-y-fa dollee mee my eddin vouesyn Bible

vrishys shall break: Quoi-erbee er-y-fa shen vrishys unnane jeh ny annaghyn sloo shoh Bible

wappinyn weapons: Gow nish, er-y-fa shen, ta mee guee ort, dty wappinyn, dty whiver as dty vhow Bible

wheesh shen smoo all the more: shen-y-fa wheesh shen smoo ta yn ghraih eck Bible

yioghe would find, would get: cre'n-fa yioghe shin baase ayns dty enish? Bible

ymmydit used: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh mooadaghey ayns Sostyn nish. Carn

ynrickan only: Toig er-y-fa shen, dy nee yn Chiarn dty Yee, yn ynrickan Jee Bible

diviners (npl.) fallogyssee: Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners - Shen-y-fa ny cur-jee geill da ny phadeyryn eu, ny da ny fallogyssee Bible; fir-obbee: For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie - Son ta ny jallooyn er loayrt fardalys, as ny fir-obbee er vakin breg Bible

flee1 (v.) chea: they shall flee, as fleeing from a sword - nee ad chea, myr veihn chliwe Bible; chea ersooyl: And he that is courageous among the mighty shall flee away - As nee yn dooinney dunnal mastey ny treanee chea ersooyl Bible; chea roish, chea voish; chea veih: I flee from the face of my mistress Sarai - Ta mee roie er chea veih eddin my venainshtyr Bible; (dy) chosney ersooyl; roie er-chea: ye shall flee when none pursueth you - nee shiu roie er-chea, tra nagh bee fer erbee er nyn eiyrts Bible; cosne roish: Therefore now flee thou to thy place - Shen-y-fa nish, cosne royd gys dtynnyd hene Bible; (impv) roie-jee: Flee, save your lives - Roie-jee er-chea, saue-jee nyn mioys Bible

fleeth chea: The hireling fleeth, because he is an hireling - Ta fer-ny-failley chea, er-y-fa dy nee fer-failt eh Bible; chea-ys: He that fleeth from the fear shall fall into the pit - Eshyn chea-ys veih yn aggle, tuittee ehsyn oaie Bible

incredible (adj.) anchredjallagh; neuchredjallagh; anchredjuagh: Why should it be thought a thing incredible with you - Cren-fa veagh eh smooinit red anchredjuagh lieriuish Bible

know (v.) ennys; gennaghtyn; nione, nhione: Do you know the child with the blue eye? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom; fys ec: I can't say anything that you do not already know - Cha n'oddym gra veg, nagh vel fys hannah ayd. JJK idiom; shione: I know it pretty well - Shione dou eh feer vie. JJK idiom; toig; shoyl; fys ec er: Therefore he knoweth their works - Shen-y-fa ta fys echey er nyn obbraghyn Bible; cur enney er: knowing that it was the Lord. - cur enney er dy nee eh van Chiarn Bible

more earnest sgeyrey: Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard - Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible

of rest (dy) ea: There remaineth therefore a rest to the people of God. - Ta laa dy ea er-y-fa shen B ible; (dy) aash: a sabbath of rest to the Lord - doonaght dy aash dan Chiarn Bible

oppress (v.) jannoo tranlaase er: Ye shall not therefore oppress one another - Shen-y-fa, cha jean shiu tranlaase er y cheilley Bible; tranlaasagh, tranlaasey; (y) chraghey

over them harroo, harroosyn; harrystoo, harrishdoo: Therefore they did set over them taskmasters Ren ad, er-y-fa shen, soiaghey harrystoo oaseiryn Bible; er nyn skyn, er-nyn-skyn; orroo: He triumphed over them - Hooar eh laue yn eaghtyr orroo. DF idiom

owners (npl.) shellooderyn; mooinjer by-liesh: the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt? - dooyrt y vooinjer by-liesh eh roo, Cren-fa ta shiu feaysley yn lhiy? Bible; orroosyn by-liesh: or have caused the owners thereof to lose their l - ny er chur orroosyn by-liesh ve dy choayl nyn mioys Bible; mainshteryn: and what good is there to the owners thereof - as cren vondeish tec mainshteryn Bible

proverb (n.) dooyrtiman; coraa dorraghey: now speakest thou plainly, and speakest no proverb - nish tou loayrt dy foshlit, as cha vel oo loayrt coraadorraghey Bible; shenn-raa: Therefore it became a proverb - Shen-y-fa haink eh dy ve shenn-raa Bible; raa creeney; raa-dorraghey: To understand a proverb - Dy hoiggal raa-dorraghey Bible; raa floutagh: That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon - Dy jean oo goaill seose yn raa floutagh shoh noi ree Vabylon Bible; raa-cadjin: Son of man, what is that proverb that ye have in the land of Israel - Vac y dooinney, cre tan raacadjin; shennockle

secretly (adv.) dy follit: Wherefore didst thou flee away secretly - Cren fa chossyn oo ersooyl dy follit Bible; gyn yss; gy-follit: He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons - Nee eh son shickyrys shiu y cherraghey, my ta shiu gy-follit soiagh jeh persoonyn Bible

settle cur fea er; kiartaghey; lhie; soiaghey: But I will settle him in mine house - Agh neems eshyn y hoiaghey ayns my hie Bible; soie sheese; gow toshiaght dy chummal ayns boayl, goaill toshiaght dy chummal ayns boayl; jean ynnyd-vaghee, jannoo ynnyd-vaghee; cur er bun ynnyd-vaghee, cur er bun ynnyd-vaghee; (impv) kiare-jee: Settle it therefore in your hearts - Kiare-jee eh er-y-fa shen ayns nyn gree Bible

shall break brishys: but a fire shall come forth out of Heshbon - son brishys aile magh ass Heshbon Bible; vrishys: Whosoever therefore shall break one of these least commandments - Quoi-erbee er-y-fa shen vrishys unnane jeh ny annaghyn sloo shoh Bible; brishee: for in the wilderness shall waters break out - son ayns yn aasagh brishee ny ushtaghyn magh Bible

shall fall huittys: therefore they shall fall among them that fall - shen-y-fa nee ad tuittym mastey ad shen huittys Bible; tuittee: and they shall fall before you by the sword - as tuittee ad rhymbiu liorish y chliwe Bible

that (pron) shen: That's a good one - Ta shen fer mie. JJK idiom; shid: I don't like that child; therefore I shall not allow him to play with my son - Cha laik lhiam y lhiannoo shid; shen y fa cha lhigym da cloie rish my vac. JJK idiom; dy: I quite admit that he is cleverer than I am - Ta mee dy-slane goaill-rish dy vel eh ny s'aghtaley na mish. JJK idiom

use1 (v.) jannoo ymmyd jeh: Use cold water - Jean ymmyd jeh ushtey feayr. JJK idiom; taaghey; (n.) ymmyd: Because it will be of great use to you - Er y fa dy bee eh jeh ymmyd mooar dhyt. JJK idiom; cliaghtey: Don't use any ceremony with me - Ny shass er cliaghtey er my hons. JJK idiom; er son foays

wanton gaddeeagh; gimmanagh; gyn fa; gyn oyr; rouanagh: walk with stretched forth necks and wanton eyes - shooyl dy ard-wannallagh, as lesh sooillyn rouanagh Bible; rouanys: Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton - Ta shiu er vaghey ayns soailid as rouanys er y thalloo; Bible

wise creeney: A wise man often makes a friend of his enemy - Ta'n dooinney creeney mennick jannoo carrey jeh e noid. JJK idiom; tastagh: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves - Bee-jee er-y-fa tastagh myr ard-nieughyn, as ôney myr calmaneyn. Bible

wish mian: I wish to say - S'mian lhiam gra. DF idiom; mianey; yerkal; baill; soulaghey; geearree: I wish for money - Ta mee geearree argid. DF idiom; yeearree; sailt: Why do you wish us to learn this? - Cre'n fa sailt shin dy ynsagh eh shoh? JJK idiom

you would wish bailliu: What would ye that I should do for you? - Cre bailliu mee dy yannoo er nyn son? Bible; bailt: What wilt thou that I should do unto thee? - Cre bailt mee dy yannoo er dty hon? Bible; (emph.) bailliuish: Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, - Shen-y-fa dy chooilley nhee cre erbee bailliuish deiney dy yannoo riuish Bible

ard-laa festival: Shen-y-fa son dy nee laa yn aarlaghey ve, as nagh beagh ny kirp er y chrosh er laa yn doonaght (son va'n doonaght shen ny ard-laa) Bible; heyday

ashleyderyn enchanters: Shen-y-fa ny cur-jee geill da ny phadeyryn eu, ny da ny fallogyssee, ny da ny ashleyderyn, ny da ny druaiaghtee, ny da ny fir-obbee Bible

aslaynt (f.) ailment, illness, indisposition, unfitness, unhealthiness, unsoundness: Cre'n-fa eisht nagh vel aslaynt inneen my phobble er ny choural? Bible; indisposed

ass y raad amiss: Ta shiu geearree as cha vel shiu geddyn, er-y-fa shiu geearree ass y raad Bible

baare y lorg end of the rod: shen-y-fa heeyn eh magh baare y lorg v'echey ayns e laue, as hum eh eh ayns kere-volley, as hug eh e laue gys e veeal Bible

banglaney fork: Gys Jee er-y-fa shoh shegin dooin goll son cooney, as cha vod shin shen y yannoo mannagh greidmayd ayns nyn gree ny banglaney n shoh jeh nyn Gredjue Creestee. Bible

barbarian barbarian: shen-y-fa, mannagh vel mee toiggal yn ghlare t'er ny loayrt rhym, bee'm dasyn ta loayrt rhym myr barbarian; as bee eshyn ta loayrt rhym myr joarree dooys. Bible

beishtyn oaldey yn aasagh wild beasts of the desert: Shen-y-fa nee beishtyn oaldey yn aasagh, marish cretooryn agglagh ny hellanyn, cummal ayns shen Bible

brasnaghey affront, bait, incense, incite, irritate, move, rev, spur, provoke, urge: Kys er-y-fa shen dy vel shiu nish brasnaghey Jee Bible; aggravation, incitement, provocation; excite

brialtee spies: Hug David er-y-fa shen brialtee magh, as hooar eh fys son shickyrys dy row Saul er y raad. Bible

brick brick: ayns morter, as ayns brick Bible; trout: Ta'n Çheshaght Cour Sharaghey Awinyn Vannin er lunney shalee-ronsee vooar d'eddyn magh cre'n fa nagh vel whilleen dy vraddanyn as brick ayns awin Sulby as va paart dy vleeantyn er dy henney. BS

bun dy baare head and tail: Shen-y-fa nee yn Chiarn giarey jeh Israel veih bun dy baare, eer bangan as fraue syn un laa. Bible

cheet cooidjagh synchronize; come together: Tra ta shiu cheet cooidjagh er-y-fa shen gys un voayl, cha vel eh dy ee shibber y Chiarn. Bible; coupling

chooid smessey (yn) brunt: Shen-y-fa ver-ym lhiam y chooid smessey jeh ny ashoonee, as gowee ad ny thieyn oc daue hene Bible

cretooryn agglagh ny hellanyn wild beasts of the islands: Shen-y-fa nee beishtyn oaldey yn aasagh, marish cretooryn agglagh ny hellanyn, cummal ayns shen Bible

Cronk Beg pl. croink veggey Little Hill: shen-y-fa neem's cooinaghtyn orts mychione thalloo Yordan, as cronk beg Hermon. Bible

crubbit bowed: Er-y-fa shen ta my veeghyn guint lesh pian ; ta pianyn er my ghreimmey, myr pianyn ben ta er-troailt: va mee crubbit sheese ec clashtyn eh Bible

cur ayns clou set up; put in print: Ga dy ren yn Ayr Peadar O Laoire obbyr ass towse dy aa-vioghey Yernish, v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

cur mollaght er anathematise, anathematize, curse: Tar, er-y-fa shen, ta mee guee ort, cur mollaght er y pobble shoh er my hon. Bible

daaue See taaue :1-2 (nyn) leisured; idle: As mysh yn un oor jeig, hie eh magh, as hooar eh feallagh elley shassoo nyn daaue, as dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu nyn shassoo ayns shoh fey ny laa nyn daaue? Bible

deyr (=Ir. daor) costly, dear, expensive; precious, valuable: er-yn-oyr dy row my vioys deyr ayns dty hilley er y laa shoh Bible; beloved: Shen-y-fa my chaarjyn deyr, chea-jee veih coyrt ooashley da jallooyn Bible; serf, unfree

dunnal (=Ir. duiniúil) brave, daring, heroic, manful: kiare cheead three-feed as hoght dy gheiney dunnal Bible; fearless; bold; courageous: Bee-jee shiuish er-y-fa shen feer dunnal Bible; valiant: As Benaiah, mac Jehoiada, mac dy ghooinney dunnal, jeh Kabzeel Bible

er eeasagh borrowed: Ta shin er eeasagh argid son keesh y ree, as shen er nyn magheryn, as nyn garaghyn-feeyney. Bible; lent: Shen-y-fa ta mish myrgeddin er eeasagh eh dan Chiarn Bible

er yn oor hourly; on the hour: Shen-y-fa bee-jee er nyn arrey, son cha vel fys eu er yn oor tra hig nyn Jiarn. Bible

faasechredjuagh superstitious: Ny bee-jee er-y-fa shen faasechredjuagh, agh dy shickyr credjal, dy jean eh myrgeddin dy foayroil goaill yn Oikan shoh kionfenish; dy gow eh stiagh eh ayns roihaghyn e vyghin PB1765

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog