Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: eshyn | Results: 264 (first 200 shown)

eshyn he, him, himself: Eshyn shynney lesh ynsagh, shynney lesh tushtey Bible


Inexact matches:

eshyn by-haittin lesh he that loveth: Eshyn by-haittin lesh glennid cree, son ynrickys e veillyn bee yn ree ny charrey da Bible

kione moddey dog's head: Ta eshyn ta marroo dow myr dy marragh eh dooinney; eshyn ta ouralley eayn, myr eshyn ta chebbal kione moddey Bible

desires (npl.) yeearreeyn; (v.) geearree: It is not he who has little that's poor but he who desires more - Cha nee eshyn ta red beg echey ta boght agh eshyn ta geearree ny smoo. JJK idiom

him (pron) eh, eshyn

himself (pron) eh hene, eshyn

fo mollaght accursed: Eshyn ta treigeil e ayr, t'eh myr lûnagh as eshyn ta cur corree er e voir, t'eh fo mollaght Yee. Apoc

lhiggey voish abdicate, abdication, cede, forgo: As by vie lesh yn Ree Harald eshyn y lhiggey voish ayns shee, as eshyn ny noid dooinyn ! Coraa

loo er swear by: Dy jean eshyn ta bannaghey eh-hene er y thalloo, eh-hene y vannaghey ayns Jee yn ynrickys; as eshyn ta loo er y thalloo, nee eh loo liorish Jee yn ynrickys Bible

meillyn lips: Eshyn ta keiltyn myskid lesh meillyn breagagh as eshyn ta cur scammylt er y hoshiaght, teh ny ommydan Bible

scaap-ys escapes: Eshyn chea-ys veih yn aggle, tuittee eh 'syn oaie ; as eshyn scaap-ys yn oaie, bee eh goit 'sy ribbey Bible

he bock; collagh; eh: He hasn't been there yet - Cha nel eh er ve ayns shen foast. JJK idiom; eh-shen; (emph.) eshyn: He who acknowledges no judge condemns himself - Eshyn nagh gow rish briw erbee t'eh deyrey eh hene. JJK idiom; firryn; firrynagh

he that loveth eshyn by-haittin

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

skeayllee infectious: She eshyn yn fer-skeayllee. BS

quoth (v.) as: I'll go, quoth he - Hem roym, as eshyn. DF idiom

bannit blessed: er-lhiam dy vel eshyn bannit t'ou uss dy vannaghey Bible

bwooiagh (=Ir. buíoch) willing: bee eshyn bwooiagh jeed, ny soiaghey jeh dty phersoon? Bible

by velley poorer, poorest: By velley ad na eshyn. DF

censer (pl -yn) censer: nee eshyn goaill lane censer dy smarageyn jiarg aile Bible

chea-ys flees, fleeth: Eshyn chea-ys veih yn aggle, tuittee eh 'syn oaie Bible

cheillys hideth: Eshyn cheillys ish, keillee eh yn gheay Bible

chlin heard: As chlin mee eshyn loayrt rhym magh ass y thie Bible

cooilleenee compensating, compensatory; shall reward, shall recompense: Cooilleenee eshyn olk da my noidyn

cooyl-shirraghtyn backslider; backsliding: Bee eshyn ta cooyl-shirraghtyn ayns e chree Bible

cosnys winneth: as eshyn cosnys anmeenyn, t'eh creeney Bible

dooinney creeney sage: Eshyn hoiggys chaghter balloo she dooinney creeney eh. DF

dug (interrog.) gave, put: Dug Hezekiah ree Yudah as ooilley Judah eshyn gy-baase? Bible

dyn (=Ir. gan) See gyn no; without: Son yiow eshyn briwnys dyn myghin Bible

eaishtys heareth: Eshyn eaishtys riuish, t'eh geaishtagh rhym's Bible

eiyrys pursueth: eshyn eiyrys er yn olk, berree eh er. Bible

freggyree shall answer: freggyree eshyn as jir eh riu Bible

freillys keepeth: eshyn freillys tushtey yiow eh mie Bible

fuirriaghtyn abideth: Eshyn ta fuirriaghtyn 'syn ard-valley shoh Bible

gharys shall laugh: Eshyn ta baghey ayns niau gharys orroo lesh craid Bible

gheiddys stealeth: As eshyn gheiddys dooinney, as chreckys eh Bible

gyn argid moneyless: tar-jee gys ny ushtaghyn, as eshyn ta gyn argid Bible

Hewnyn (Ny); (The) Hebrews; Jewry, Jews: Vel eshyn Jee ny Hewnyn ny-lomarcan? Bible

hoght (=Ir. ocht) eight, octuple: ren eshyn briwnys Israel hoght bleeaney Bible [L. octo]

hreigys forsake: my hreigys shiu eshyn, nee eh shiuish y hreigeil. Bible

jarganyn fleas: Eshyn lhieys marish moddee, irrys eh marish jarganyn. AC

keillee hideth: Eshyn cheillys ish, keillee eh yn gheay

lhieggys breaketh: eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible

lhieys lieth: As eshyn lhieys 'sy thie, lhig da niee e eaddagh Bible

litcheryn idlers: Agh dooyrt eshyn, Litcheryn, litcheryn shiu Bible

manishter abbey: Hie eshyn er oanluckey ayns Manishter Vangor. Chron

marragh slew: Ta eshyn ta marroo dow myr dy marragh eh dooinney Bible

mitchooragh mischievous, rascally: bee eshyn ta jeh cree mitchooragh beg soit jeh. Bible

mollaghey curse: kussit ta eshyn ta mollaghy y aer as y veier. PB1610

naim uncle: Foddee e naim, ny mac e naim eshyn y easley Bible

pastit past: Dy vel eshyn ren 'sy traa pastit tranlaase orrin Bible

ro-hiyragh too hasty: eshyn ta ro hiyragh, nee eh tuittym ayns peccah. Bible

skaa shield: eshyn my skaa, as niart my haualtys Bible

smaghtys keepeth, refraineth: agh eshyn smaghtys e veillyn, t'eh creeney Bible

stampys shall tread: son she eshyn stampys sheese nyn noidyn Bible

stroialtee wasters: agh eshyn ta taaghey marish stroialtee, t'eh laccal tushtey. Bible

Thomaase Thomas, Tom: Lurg eshyn haink Albinagh enmyssit Thomaase. Chron

viper viper: nee chengey yn viper eshyn y varroo Bible

allow3 (v.) (permit) lowal: If he doesn't allow it, I won't allow it either - Mannagh low eshyn eh, cha lowyms eh noadyr. JJK idiom

alone (adj., adv.) ynrican, ynrycan; gyn sheshey; (ny) lomarcan: Who knows? He alone - Quoi ec ta fys? Eshyn ny lomarcan. JJK idiom

anybody (pron) fer erbee; pagh erbee: Did anybody ever write more eloquently than he? - Ren pagh erbee rieau screeu ny s'jesh-focklee na eshyn? JJK idiom

bastard1 (n.) fer oainjeragh; fer thammag: He's a right bastard! - T'eh ny 'er thammag eshyn! DF idiom

bring home (n.) cur lesh thie: Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed - Vod oo credjal dy der eshyn lesh thie dty arroo Bible; cur stiagh

bruise (n.) boayl gorrym; (v.) broojey; (n., v.) broo: it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. - nee eshyn y kione ayds y vroo, as nee uss broo yn voyn echeysyn Bible

crimes (npl.) loghtyn: No one has committed greater crimes than he - Cha nel fer erbee er n'yannoo loghtyn ny smoo na eshyn. JJK idiom

delicately (adv.) dy keiyn: He that delicately bringeth up his servant from a child - Eshyn ta dy keiyn troggal e harvaant veih e aegid Bible

diligence (n.) ard-chiarail: Keep thy heart with all diligence - Freill arrey er dty chree lesh ard-chiarail Bible; imnea: he that ruleth, with diligence - eshyn ta reill, lesh imnea Bible; jeadid, jeadys

dogs (npl.) moddee: He who lies with dogs rises with fleas - Eshyn lhieys marish moddee irrys marish jarganyn. JJK idiom

earthly (adj.) seihltagh: If I have told you earthly things - My ta mish er loayrt riu jeh reddyn seihltagh Bible; seihlltagh; thallooinagh: he that is of the earth is earthly - eshyn ta jeh yn thalloo, teh thallooinagh Bible

either edyr; noadyr: If he doesn't allow it, I won't allow it either - Mannagh low eshyn eh, cha lowyms eh noadyr. JJK idiom

esteem (v.) soiaghey jeh: Will he esteem thy riches? - Jean eshyn soiaghey jeh dty verchys? Bible

gave2 (interrog.) dug; put: Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him at all to death? - Dug Hezekiah ree Yudah as ooilley Judah eshyn gy-baase? Bible

gay1 (adj.) gennal; reagh: He is a gay dog - She dooinney reagh eshyn. DF idiom

I (pron) mee: Am I not at home? - Nagh vel mee ec y thie? JJK idiom; (emph.) mish: I'm not as learned as he - Cha nel mish cha ynsit as eshyn. JJK idiom

increase1 aavooadaghey, ardjaghey, bishaghey, cur seose, sheeyney; brash; mooadys; mooadaghey: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow - as eshyn ta mooadaghey tushtey, teh mooadaghey deinys DF idiom

laughs (v.) gearey: The merry man laughs - Ta'n dooinney gennal gearey. JJK idiom; ghearys: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

learned ynsit: I'm not as learned as he - Cha nel mish cha ynsit as eshyn. JJK idiom; dynsee: He learned to read - Dynsee eh dy lhaih. DF idiom

most (yn) chooid smoo: They waste most of their time - T'ad jummal yn chooid smoo jeh'n traa oc. JJK idiom; moo; shlee; smoo: He who catches most will have most - Eshyn smoo hayrys smoo vees echey. JJK idiom

prime ard-: He is the prime mover - Eshyn yn ard-ghleasheyder. DF idiom; ard-vlaa: She is past her prime - Ta'n ard vlaa ny jei. DF idiom; bun, preeu-, teiy; (v.) cur bunvrat er, primal

separated charbaait; scarrit: He is separated from his wife - T'eh scarrit rish e ven. DF idiom; scarrt; scart; scarr: He and I separated - Scarr mish as eshyn rish y cheilley. DF idiom; soit er-lheh

separately (adv.) er lheh, fer as fer, fer ny yei fer, 'nane lurg 'nane; ry-shaghey: You, separately from him - Uss ry-shaghey eshyn. DF idiom

shall hold cummee: My hand shall hold him fast - Cummee my laue eshyn dy-shickyr Bible

shall laugh gharys: He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn - Eshyn ta baghey ayns niau gharys orroo lesh craid Bible

shall slay marree: He shall slay with the sword thy daughters in the field - As marree eshyn dty inneenyn lesh y chliwe ayns y vagher Bible

tomorrow (adv., n.) mairagh: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

wave3 (of hand) craa: And he shall wave the sheaf before the Lord - As nee eshyn craa noon as noal yn vunney fenish y Chiarn Bible; leaystey

weep1 coe: If custom beget not custom, custom will weep - Mannagh vow cliaghtey cliaghtey, nee cliaghtey coe. JJK idiom; keayney: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

we ourselves (pron) shin hene: it is he that hath made us, and not we ourselves - eshyn ter nyannoo shin, as cha nee shin hene Bible

whereinto (adv.) ayns shen; raad: him will I bring into the land whereinto he went - eshyn ver-ym lhiam gys y cheer, raad hie eh Bible

write (v.) screeu: Did anybody ever write more eloquently than he? - Ren pagh erbee rieau screeu ny s'jesh-focklee na eshyn? JJK idiom

Abbyr-jee Say ye: Abbyr-jee rish y dooinney ynrick, Dy jig eshyn jeh dy mie ; son nee ad soylley y ghoaill jeh mess nyn yannoo. Bible

Affrick (f.) (Yn) Africa: Ren eshyn as e ven Joyce goll dy chummal ayns yn Affrick, agh beign daue cheet dy valley. Carn

aignagh mental, minded: eshyn ta aignagh fosley y gheddyn, bee eh er ny osley da. Bible; willing: bee ad aignagh baase y gheddyn Bible

arbyl (book) appendix; end, queue, slick, stern, tail: eshyn vees y chione, as uss yn arbyl Bible; (of whale) fluke; (of note) stem; (of dress) train [O.Ir. erball]

ard-chaptan 1 brigade major, commodore, major; 2 head a: eshyn vees yn ard-chaptan harrish ooilley cummaltee Ghilead Bible

Ard-Shirveishagh Chief Minister: As eshyn goaill toshiaght dy loayrt mychione y chooish, vrie eh strane d'eyshtyn jeh'n Ard-Shirveishagh, Donald Gelling. BS

ayns ennym (of function) titular; in the name of: bannit ta eshyn ta cheet ayns ennym y Chiarn.

balley corpagh borough: Ec y traa t'ayn, she eshyn yn ard fer-oik jeh lhiasaghey jeh Coonseil Balley Corpagh Reading ayns jiass Hostyn. BS

Balley Laagh See Balley ny Loghey (village) Ballaugh: Shoh daa skeeal er nyn inshey dooys liorish Chalse Mooar Balley Laagh; hooar eh veih Harry Boddagh ad as eshyn nyn glashtyn voish e yishag vooar. GB

banceyr (=Ir. beincear.) banker: Eisht by gooin lhiam Mainstyr Cannell, y banceyr, dy row eshyn er ghialdyn dy chooney lhiam ec traa erbee. Dhoor

barbarian barbarian: shen-y-fa, mannagh vel mee toiggal yn ghlare t'er ny loayrt rhym, bee'm dasyn ta loayrt rhym myr barbarian; as bee eshyn ta loayrt rhym myr joarree dooys. Bible

bashtee (adj.) baptismal; (v.) will baptise, shall baptize: bashtee eshyn shiu lesh y Spyrryd Noo Bible

beayntys (pl -syn) endurance, infinity, lastingness: Hee-oo nagh vod niurin lesh e yiattyn loor, ny beayntys ghor'ghey whaagh y diunid wooar eshyn y reayll, cho jeean t'eh er cooilleen, agh ooill' e roon hyndaays foast er hene PC

boallagh ofttimes, usest, wont: hug ad enney er dy nee shoh eshyn boallagh soie shirrey jeirk ec giat Aalin y chiamble Bible

bochillaght (f.) drove, herd, look after, shepherd: ghow eshyn eh: dy voddagh eh bochillaght Jacob e phobble Bible; pastoral

braag (=Ir. bróg) (f.) pl. braagyn brogue, shoe: Cha vel mee er ghoaill cooid ghooinney erbee, wheesh as braag: as cha ren dooinney erbee eshyn y gheyrey. Apoc

breeaghys invigoration, inspiration: Foddee dy der eh breeaghys da as eshyn screeu sy traa ry heet, t'eh gra. BS

builley baaish coup de grace, death blow, mortal blow: Eshyn ta cur builley baaish da dooinney, bee eh dy shickyr er ny choyrt gy baase. Bible; lethal blow

builley trome heavy blow, serious blow: Eshyn woaill yn pobble ayns e yymmoose lesh builley trome Bible

bussal kerchief, pocket handkerchief: As haink eshyn va marroo magh soillit cass as laue ayns aanrityn oanluckee: as bussal mysh e eddin. Bible

Bwoaillee ny Geyrragh Sheep Fold: Eshyn nagh vel goll stiagh er y dorrys ayns bwoaillee ny geyrragh, agh ta drappal seose er aght ennagh elley, teh shen ny vaarliagh as ny roosteyr. Bible

cabbaneyn tents: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh Bible

cam-chassagh brokenfooted, splay-footed, clubfooted: dooinney doal, ny croobagh, ny eshyn ta'n stroin echey ass cummey, ny t'echey olt erbee neu-ghooghyssagh, Ny dooinney cam-chassagh, ny khyrloghe Bible

cha (=Ir. cha) not; so, as: Eshyn ta cha boght, nagh vel fort oural echey Bible [O.Ir. , nícon]

chagglit gathered: Nish gys yn armee chagglit er y voayl fo armyn sollys haink y general, Satan, myr ree ard, Beelzebub waiteil - eshyn va'n prince by-niessey da va reill ree ard PC

cha s'aym I dont know: Dreggyr eshyn, as dooyrt eh, Cha s'aym's dy nee drogh-ghooinney eh: un red ta fys aym er, dy row mee doal, as nish dy vel my hoilshey aym. Bible

chenn See shenn (yn) old: as eshyn ta loo er y thalloo, nee eh loo liorish Jee yn ynrickys; er-yn-oyr dy vel yn chenn seaghyn jarroodit, as dy vel ad keillit veih my hooillyn. Bible

Chiarn dy heshaght-chaggee Lord of hosts: Quoi ta ree ny ghloyr ; dy jarroo yn Chiarn dy heshaght-chaggee, eshyn ree ny ghloyr. Bible

chummal seose 1 (dy); (to) pile up; 2 uphold a: Ta dty ghoan er chummal seose eshyn va aarloo dy huittym, as t'ou er niartaghey ny glioonyn annoon. Bible

clagh vane (f.) feldspar, felspar: Dasyn ta geddyn yn varriaght veryms dy ee jeh'n manna follit, as ver-ym da clagh vane, as er y chlagh ennym noa scruit, nagh nione da dooinney erbee, agh eshyn ta dy gheddyn eh. Bible

cleaysh (=Ir., Sc.G. cluas) (f.) 1 pl. cleayshyn ear a: Eshyn ta cleaysh echey, lhig eh clashtyn Bible; 2 cleat, handle, lug; 3 (of sail) corner; 4 top corner of net; 5 lappet [O.Ir. clúas]

Cleragh Tinvaal Clerk of Tynwald: , choard yn Kiare as Feed dy lhisagh Bing Reirey Tinvaal loayrt rish yn Olloo St John Bates reesht dy phrowal dy chleayney eshyn dy hannaghtyn myr Cleragh Tinvaal. BS

connaasagh contemptuous: T'ad jannoo briwnys row Allan Bell connaasagh mychione y Chiare as Feed as eshyn cur ad er shaghryn ayns nuy cheead jeig, kiare feed as daa- yeig, coardail rish Commishoon Brialtys Chronk Murray BS; scoff, sneer

cro pl. croyn 1 gall; 2 nut a: Eshyn vees y cree echey, shegin da brishey yn cro JJK

croshey of the cross: eshyn hug ad dy baase er billey ny croshey Bible

cummee shall hold, will hold: Cummee my laue eshyn dy-shickyr Bible; will dwell, shall inhabit: troggee ad thieyn, as cummee ad ayndoo Bible; designing

cur feanish adduce: She eshyn y chied fer ass shey feanishee jeig vees cur feanish theayagh ayns ny kiare shiaghtin ta ry heet. BS

cur jeh abort, deter, disrobe, postpone, postponement, shake off, undressing, waive, work off: Ny lhig dasyn ta cur mysh e êilley-chaggee boggyssagh, myr eshyn ta cur jeh eh. Bible

cur magh lioaryn publishing: She fer-ynsee va Mnr Truran, agh t'eh ny haaue nish as eshyn gobbraghey car yn traa son y colught hug eh er bun ry hoi cur magh lioaryn ayns Cornish as mychione y Chorn. Carn

cur raaue da alarm, caution, warn, forewarn: Eshyn ta shinyn dy phreacheil cur raaue da dy chooilley ghooinney Bible; frighten

currit ry-lhiattee in abeyance: Agh dooyrt Caairliagh Radio Vannin, Charles y Karagher, nagh beagh y studeyrys currit ry-lhiattee choud's veagh eshyn ayn. BS

deynlaght (f.) democracy: T'eh gra dy vel eh jannoo shen as eshyn çhionraa mychione y stayd jeh'n deynlaght syn Ellan. BS

drogh yannooderyn evildoers: as erreesh dau ve er jit gys yn ynyd ta aenmyssit Calvari ayns shen ghrosh ayd eshyn, as ny drogh ianuderyn: anayn er y lau iesh as yn anayn elle er y lau hostchiel. PB1610

dwoaiyssee shall abhor: Eshyn jirrys rish y vee-chrauee, T'ou uss cairagh ; ersyn hig mollaght y theay, dwoaiyssee ashoonyn eh. Bible

dy creeney wisely: Eshyn ta gymmyrkey eh-hene dy creeney ayns cooish erbee, hig eh jeh dy mie Bible

dyn chloan childless: As ghow yn nah vraar ee son ben, as hooar eshyn baase dyn chloan. Bible

eaginaghey See eginaghey compel: eshyn ren ad y eaginaghey dy ymmyrkey e chrosh Bible

earroo yn phobble population: Er my hon's, ver-ym mooarane booise da'n Chiarn lesh my veeal: as nee'm eshyn y voylley mastey earroo yn phobble. Bible

ec y toshiaght 1 (dy ve); (to) to lead; 2 at the beginning a: Nagh vel shiu er lhaih, eshyn chroo ad ec y toshiaght, dy chroo eh ad fyrrynagh as bwoirrynagh? Bible

eeck da pay: Eshyn ta giastyllagh da ny boghtyn, t'eh geeasaght da'n Chiarn: as son shen t'eh myr shoh dy vaarail, bee eh er ny eeck da reesht. Bible; repay

er chee geddyn baase fey; about to die: Screeu eshyn: 'T'eh doillee son dooinney dy yannoo e chooid share ayns chengey ta sheiltyn dy ve er chee geddyn baase roish y dooinney hene'. Carn

er derrey until: Myr ta shickyrys aym jeh'n eer red shoh, dy der eshyn ta er chur obbyr vie er y hoshiaght ny-vud eu, mullagh er derrey laa Yeesey Creest Bible

er hene on itself, on himself: Quoi-erbee chleiys ooig, nee eh tuittym ayn: as eshyn rowllys clagh noi'n ughtagh, chyndaa-ee eh back er hene. Bible; (of boy) coy, reserved

er ny gherjaghey comforted: bee eshyn er ny gherjaghey harrish ooilley ymmodee e phobble Bible

faill vioghee (f.) living wage: as mannagh vel eshyn lhiggey da ny deiney ta arryltagh d'obbraghey er dy ghoaill faill vioghee magh ass, as dy vishaghey berçhys yn ashoon NNS

failt (=Ir. fáilte) employed, hired, salaried: eshyn ta failt, as cha nee yn bochilley hene Bible; ave; (f.) welcome: Cha dooar mee failt erbee. DF

feanishyn witnesses: Liorish prowal daa eanish, ny three feanishyn, vees eshyn ta toilchin baase er ny choyrt gy-baase Bible

feer tappee whirlwind, very quickly: Smooinee eshyn feer tappee as eisht cheau eh e chip er y thalloo. Dhoor

fendeilee defenders: Ta eshyn coontey ny Meibion dy ve ny ynrican fendeilee firrinagh jeh'n chengey as cultoor Bretnagh. Carn

fer-loayrt advocate: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

fer y ghrayse propitiation: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

ga (conj.) albeit, though: Ga t'ou gra nagh jean oo eshyn y akin Bible [O.Ir. día]

gaaue airh goldsmith: as tad failley gaaue-airh, as ta eshyn jannoo jee jeh Bible

garey Yee garden of God: Cha row ny cedaryn ayns garey Yee ny syrjey na eshyn Bible

garrey pl. garraghyn bout, spell, stint, turn: eshyn ta cummey lesh yn oayrd yn fer ta goaill garrey er yn ingan Bible; lap, rubber, trick; gallop; impetus

geddyn baase roish predecease: Screeu eshyn: 'T'eh doillee son dooinney dy yannoo e chooid share ayns chengey ta sheiltyn dy ve er chee geddyn baase roish y dooinney hene'. Carn

ghoys shall take: Bannit vees eshyn ghoys dty chloan: as hilgys ad noi ny claghyn Bible

giarraghey shorten: Tou ern' iarraghey laghyn yn agid aggesyn : as ghurr u eshyn rish niau oneyr. Psalm1610

giastyllagh benevolent, charitable: Eshyn ta giastyllagh da ny boghtyn, t'eh geeasaght da'n Chiarn Bible

gimmanagh debauched, salacious, smutty, unchaste, wanton: va eshyn as e heshaght goaill soylley jeh roosteyrys as jollyssid, spooilley glennid mraane-poost as inneenyn, as jannoo dy chooilley red gimmanagh as rouanagh. Chron

glennid (=Ir. glaine) chastity, clarity, cleanliness, cleanness, fineness, flatness, hygiene, incorruption, innocency, pureness, purity, sharpness, thoroughness: Eshyn by-haittin lesh glennid cree Bible

goaill garrey alternately: Myr shen ren y seyir yn gaaue-airh y ghreinnaghey, as eshyn ta cummey lesh yn oayrd yn fer ta goaill garrey er yn ingan Bible

gorley crubbane as beeal foot and mouth: Ta eshyn er loayrt magh dy lajer noi polaseeyn y Reiltys cour freayll y gorley crubbane as beeal ass Mannin. BS

guee mollaght da curse;: eshyn ta guee mollaght da e ayr, ny e voir, bee eh son shickyrys, er ny choyrt gy baase. Bible

gyn foaynoo trivial; useless, worthless: Cur-my-ner, reddyn gyn veg shiu, as gyn foaynoo nyn obbyr: dwoaiagh ta eshyn ta goaill taitnys ayndiu. Bible

gyn vrishey unvanquished; unbroken: Doardee Gorree da'n phobble Manninagh Olaf y yannoo ny ree orroo tra veagh eshyn hene marroo, as nyn mreearrey-ammys da y chummal gyn vrishey. Chron

harryn over us: agh ny-yeih hie ny sling harryn mygeayrt-y-mysh, as woaill ad eh. Bible As dooyrt eshyn, Quoi ren uss dty phrince as dty vriw harryn? Bible

higgys cometh: mish y Chiarn nee freggyrt eshyn higgys, cordail rish earroo y yallooyn Bible

homeryn homers: haggil ad ny quaylyn: eshyn sloo ren chaglym, haggil eh jeih homeryn: as ren ad skeayley ad dy lhean daue hene mygeayrt y champ. Bible

hug shoh so far; this put: As hug shoh jymmoose er y Chiarn; shen-y-fa hug eh eshyn dy-baase myrgeddin. Bible

ingan (=Ir. ionga) (f.) 1 (of stock) increase; 2 issue a: nee'n ingan oc lhie sheese cooidjagh Bible; 3 (insect) young ones; 4 anvil: eshyn ta cummey lesh yn oayrd yn fer ta goaill garrey er yn ingan Bible; 5 indention, inset

jannoo jee jeh apotheosis, deify: T'ad dy feoilt deayrtey magh airh ass y sporran, as towse argid ayns y veih, as t'ad failley gaaue-airh, as ta eshyn jannoo jee jeh: t'ad tuittym sheese; dy jarroo, t'ad ooashlaghey. Bible

jannoo ny share better: eshyn nagh vel dy choyrt ee ayns poosey, t'eh jannoo ny share. Bible

jeleryn gaolers, jailers: as va y hiarn jimugh, as renn e eshyn y lifree gys ny jelyryn, naggedere ikagh e ully na va kayr dasyn. PB1610

jengleyrys bickering, disputation, wrangling: Eshyn ta annoon 'sy chredjue gow-jee rish, agh cha nee gys jengleyrys dooyteilagh. Bible

jeru affirm, assure, certify, prove: as ta jeru ayns gy sickyr ie sho, eshyn ta erna ianu tossiagh obeyr vei ayniifs, gy jean e y ghuiliny e, gys la Iesy khrist. PB1610

jollyssid (f.) greed, insatiability: Agh ec y traa shen va eshyn as e heshaght goaill soylley jeh roosteyrys as jollyssid, spooilley glennid mraane-poost as inneenyn, as jannoo dy chooilley red gimmanagh as rouanagh. Chron

jough lajer (f.) liquor, strong drink: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer ; bee eshyn eer phadeyr yn phobble shoh. Bible

kern pawn; pl. kernyn soldier, yeoman: Ta kern yn fockle kiart son "soldier" as eshyn, T'ad gra 'sidoor' nish agh cha nee kiart eh. JC

kiaulleeagh intone, sing, singsong: she eshyn y chenn-ayr ocsyn ta kiaulleeagh er y chlaasagh Bible

kimmee felonious; captives, criminals; malefactors: ren ad eshyn y chrossey, as ny kimmee Bible; prisoners

laa jeh day of: As shen myr nee oo jannoo er y chiaghtoo laa jeh'n vee, son dagh unnane ta fo marranys, as son eshyn ta mee-hushtagh Bible; day off

lhiattee ry lhiattee side by side: Nish, ayns y tullagh shen, tra v'ad nyn soie cooidjagh lhiattee ry lhiattee, as eshyn as ny roihyn echey mygeayrt y mooee as y lhieckan echey bentyn rish y lhieckan ecksh GB

lhiggys shall allow: eshyn lhiggys y raad da, bee'n vioys echey son y vioys echeysyn Bible

lhuingys chaggee Hostyn (f.) Royal Navy: She shiaulteyr ayns Lhuingys Chaggee Hostyn va'n dooinney eck as hooar eh, y moghrey shen, screeuyn eshyn y aagherrym dys e lhong. Dhoor

lioarlannee librarian: She Ard Lioarlannee yn Thie Tashtee eshyn as t'eh ny charrey mie da'n Cheshaght as cooishyn Gaelgagh. Dhoor

loauys (f.) caries, decay, gangrene, putrescence, putridity, rot, rottenness: eshyn ta cuirr gys yn eill, nee jeh'n eill myrgeddin buinn loauys Bible

loayrt magh speak out: Agh dooyrt eshyn, Cha vel mish ass my cheeayl, Festus smoo ooasle; agh ta mee loayrt magh goan dy irriney as dy heeltys. Bible

mean-Atlantagh mid-Atlantic: Cha row eshyn son croymmey sheese roish boghtynid mean-Atlantagh ayns Lunnin. Carn

Messias Messiah: Ta fys aym dy vel Messias cheet ta enmyssit Creest: tra hig eshyn, inshee eh dooin dy chooilley nhee. Bible

mianagh appetible, inclination, solicitous, wishful, wistful, yearning: dooyrt eshyn nagh dod yn Ard-Shirveishagh as e cho-obbreeyn cur ersooyl yn imraa as ny va feddynit magh liorish shenn raaghyn follym as smooinaghtyn mianagh. BS

mooaraghey da begrudge: Cha vel fer ayn ny smessey na eshyn ta mooaraghey da hene, as ta shoh cooilleeney er e olkys. Apoc

nee (=Ir. an í, ) do, shall, shall do, shalt, will: nee eshyn thie y hroggal gys m'ennym's Bible; (emph.) is: Nee fir ynsee shiu? She. DF

neuoolee guiltless: Gha gou us enym yn chiarn dy iih ayns fardayl: erson gha gum yn chiarn eshyn niau ouli, ta goyl y enymsyn ayud fardayl. PB1610

Ny jean boirey (impv) Don't worry: Dooyrt eshyn, kiart, agh ny jean boirey. Cha bee red erbee taghyrt diu. Dhoor

oasteyr hotelier, innkeeper, landlord, licensed victualler, publican: Cha mie lesh yn oasteyr nyn giaull, as v'eh gaccan as ren eshyn shin y cheau magh er y traid. GB

oikagh functionary, officer, official: Eshyn barrantagh-coonee ny Scrialtee syn Ellan as oikagh barrantagh ny sidooryn aegey ec Colleish Ree Illiam. BS

penneyr calligrapher, penman: She penneyr eshyn as v'eh nane jeh jeih penneyryn haink ry cheilley An Leabhar Mor y yannoo, marish keead ellyneyr as lieh-cheead bard. Carn

Phaab See Paab (Yn); (The) Pope: Hie eh er casherickey ec Avignon liorish yn Phaab Clement Vl, as she eshyn va'n chied aspick reiht er ny hEllanyn y ve casherickit as shickyrit liorish y Phaab hene. Chron

podjal (f.) jug: As nee ad eshyn y choamrey lesh ooilley gloyr thie e ayrey, yn sheeloghe as yn sluight, ooilley ny siyn beggey, voish siyn-cappan eer gys siyn-podjal. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog