Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: erson | Results: 86

Inexact matches:

beaoil moral; living: Ta m'anym paa erson jih, she gy jaru, erson yn jih baeoil Psalm1610

er son gy bragh for ever: Sho viis m'aee erson gybragh : aynsho niym vaghey erson ta tatnys aym ayn. Psalm1610

gonnit vexed: jeanmyghin orym, o hiarn, erson ta mi anun : o hiarn slani mi, erson ta my ghnauyn gonit. Psalm1610

neugherjoil disconsolate, unjoyful, comfortless: nish erson syaghyn niaugyrjuyl dyn ymmyrtysagh : as erson osney douin ny moghtyn. Psalm1610

jannoo fysseree make known: erson nar te janu fysseri erson fuil, te kuinaghtyn oru : as gha vel e jarud akan ny moght. Psalm1610

lajeraghey stablish: Erson duyrt mi bii myghin, erna heiaghe syas erson gybragh : tirrinys nii us y laidjraghy ayns ny neauhyn. Psalm1610

lheieit consumed: jean myghin orym, o hiarn, erson ta mi ayns syaghyn : as ta my huilyn lyaeit erson fiir trimshey, gy jaru manym as my ghorp. Psalm1610; liquefied

meekey ny sooilley twinkling of an eye: erson gha vel u ghorri farraghyn agh migey ny suyly, as ayns yoer ta bae : fodi trymshey faraghtyn erson yi, agh ta bogey chiit ayns y voghre. Psalm1610

shoyl know: gy jaru spyryd ny firriny, nagh vod y syyl goyl, erson nagh vell yn syyl dy akin e, gha mu shoyl da e: agh shoyl diifs e, erson te vaghe maris, as bii e aniif. PB1610

ard-sonnys bounty: ta shuin gy hishill toyrt buias duitch erson t'ayrd sonnys shoo PB1610

ard-vollaghter (pl -yn) blasphemer: Shen mar niius fragyrt y hoyrt gys m'ard valoghteryn : erson ta my hreisteel ayns tokyls. Psalm1610

blashtyn taste: erson ta mi gra riifs, nagh jean veg dy ny gene sho va er an guyrre blastcheyn dy my hyipper. PB1610

bleinyn years: Toer gyrjaghe uin riist, nish nyre yn ierish tou er nan geraghy : as erson ny blaeinyn ayn ta shuin er vulliaghtyn syaghy. PB1610

bwoalleeyms I shall smite: bii shiu ully maglaghy myghians noght: erson te skriut boiliyms yn boghill ny kerragh PB1610

caarjyn giastyllagh dearly beloved: charjyn gastylagh, na jeanji shiu heyn y ghuiliny, agh na slyei kurji ynyd dy ghorri: erson te skriut, layms y keraghy, niims iyltys ta yn chiarn dy 'ra. PB1610

cairoil righteous: Gy jaru goui my hiange orayn dy t'okyls : erson ta ully tannaghyn kayroil. Psalm1610

chiarnaght (f.) dominion, lordship, seigniority: igge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist, huggesyn gy rou moley as chiarnyght erson gybragh as gybragh. PB1610

chibbyrt (f.) (pl -yn) spring, well: Erson mayrts ta chibbyrt yn vae : as ayns dthy hoilshy hii maeid shoilshy. Psalm1610

claghyn sniaghtee hail stones: Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

co-heshaght mutual society: yn tress ghuish, erson y gha heshiaght, yn kune, as y gyrjaghey leissagh ve ag y darr ie d'an je elle, ayns rah, as seiaghyn niist. PB1610

corrymys justice, equity: T'ayd shassu sickyr erson gy bragh as gybragh : as t'ayd jeant ayns firrinys as korrymys. Psalm1610

craue yn keeilley cheekbone: shuas hiarn, as kuyn liam, o my iih : erson tou boaly my noidjyn ully er knau yn ghiyl. Psalm1610

crea (f.) tenet, creed: as erson ully nii shiu tilge na ghour, gy vod ayd y ghree y ynsaghy, paidjer y chiarn, as ny jei anaghyn ayns y chiange gellgah PB1610

Cre yn traa (interrog.) When: kre yn tra erbi ta mi gaemagh oyrts aeis bi my noidjyn er 'an gur dy haeo : sho saun duys, erson ta jih er my hayfs. Psalm1610

cumbaasal compass: erson nii ny laghyn chiit huyds, gy jean dy noidjyn brugh y hilge magiyrt ymmyds, as us y ghumpasell kruyn, as dy ghummell schiagh er gygh yn cheeyf. PB1610

cumrailit cumbered: marish ny redyn haghyr duys er cheyf mui, ta mi kumralit gygh la as ta mi gimne erson ny hegluishyn ully. PB1610

Ebrew Hebrew: erson va y iynyd va Iesy erna ghrossy er gere d'yn ayrd valle: as ve skriut ayns Ebriu, Griik, as Laidjyn. PB1610

er aghtu partly: erson hossiagh ully nar hig shiu kujaght ayns yn agluish, ta mi klastchen gy vell mighordael nan masky shiu, as ta mi er aghtu dy ghredjel e. PB1610

faghideryn taunters: jeaghi shiuss faghyderyn, as gouji ientys, as gouji mou: erson ta mi janu obeyr ayns ny laghyn agguish, nagh jean shiu y ghredjell, gi ienagh duyne y hoilsaghy dif e. PB1610

faresyn (ny) nigh him: erson sho, ni gygh anayn ta kraui y phaidjer y ianu huyds ayns ierish nar 'odyst ou ve er dy geathin : agh ayns tuiliaghyn muar uysky gha jig ayd na fayrsyn. Psalm1610

farsyn manifest: agh dygh ully red nar viis ayd er an doyr magh liorish y toilshe t'ayd farsyn: erson kre erbi ta foskilt, ta shen y soilshe. PB1610

fer-coyrle advisor, counsellor, senator: haink Joseph dy ayrd valley Arimathea ferr korliy yasyl va niist jaghin erson ririyght iih, as gh'e schiagh gy dany gys Peilat, as hyrr e err korp Iesy. PB1610

fer kionnee ransomer, redeemer: foost she us yn aer ainiyn: erson gha noil dy Abraham shuin, ghamu ta Eisrael oalagh orruin; agh she us yn aer ainiyn, as yn fer kani riist, as ta t'enyms gybragh farraghtyn. PB1610

fer-loayrt advocate: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

fer maarderoil whoremonger: erson sho ta fyss aggu er, nagh vell ag fer mardruoil erbi, na pessun niauglan, na pessun saintjuoil, ta toyrt ammys dy jallunyn veg y eirys ayns riryght ghriist as Jih. PB1610

fer mooinjer failley hired servant: ta boghill y keragh mei toyrt y anym erson ny geragh. ta yn fermuinjer fally, as eshyin nagh ree yn boghill y keragh (nagh mu ta ny kirri lesh heyn) fakkin yn vadiallty chiit, as fagael ny geragh, as chee PB1610

fer ny bott potter: as hug ayd aydsyn erson maghyr [fer ny bott] myr dordi yn chiarn duys. PB1610

fer-poost husband: brish magh, as ei us nagh vel er trauelt: erson ta na smu ny ghlaun etch ta tregit, na etch ag vel fer puyst. PB1610

fer vaghee pl. fir-vaghee inhabiter, sojourner: erson she jori mish mayrts as fervaghi : mar va m'aeraghyn ully. PB1610

fer y ghrayse propitiation: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

fliughid (f.) liquid, liquidity, moisture, wetness: erson ta dthy lau troym oryms la as yi : as ta my lughid kasly rish y chirmaghy, 'sy toury. Psalm1610

foddey henney long since: My ghian t'aeanish-syn baun dou ayd fodey henny gy hei us ayd erson gybragh. Psalm1610

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

gresh (of time) space; while: Duyrt Iesy rish y austylyn, nyrg gerid gha jean shiu mish y akin, as riist nyrg gresh hii shiu mi, erson ta mi goll gys yn aer. PB1610

gyn credjue faithless: erson ny redyn kedyn iih klaghty dy hiit er klaun gyn ghrediu. PB1610

gyn imnea unshaken; no doubt: erson gy beagh lyei erna hoyrt 'odagh ve er doyrt bee, eish gyn ymnee erbi veagh kayrys er jit liorish y lyei. PB1610

higge peradventure: Ghamu she my noid ren e heyn y ianu muar m'yei : erson eis higge vaein er m'alaghy heyn vyei. Psalm1610

jannoo frioose regard: Ta slaynt fodey vei yn niaughraui : erson gha nell ayd janu friuys dy t'abertsyn. Psalm1610

jannoo moylley mooar magnify: erson ghyyl ayd aydsyn loyrt rish chiangaghyn, as janu molley muar dy iih. PB1610

jerkyms I shall trust: Erson gha jerkyms ayns my vou : ghani e my ghleiu ghunys layms. Psalm1610

jiyltys reward: erson te skriut, layms y keraghy, niims iyltys ta yn chiarn dy 'ra. PB1610

kinjaght (f.) certitude, continuity, definiteness, invariability: Erson kuinaghtyn kinjaght dy ourel vays ghrist, as ny reddyn mei ta shuin dy getdyn liorish shen. PB1610

koynrit advisedly, gentle, sober: as nyrg y sampyl aggesyn gy sickyr yn iyriny loyrt, gy dany aghsan y hoyrt dy pheky, as gy koynrit fuillaghtyn erson ny firriny, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

lorg niart sceptre: Ta t'aenyds o iih faraghtyn erson gybragh : ta larg gniart dy ririyghts larg gniart kayragh Psalm1610

lossyryn flames: 32 Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

mediatur mediator: as erson yn oyr shanoni ta eshyin na vediatur dyn chimny noo, gy vodagh aydsyn ta er an ieym y jedthyn galtyn d'yn eirys gybragh, tryid bays PB1610

meechorrymys inequality: erson shen ta shuin dy gloyr yn aery, shen ta shuin dy ghrediu dyn vack as dyn spyryd nu, gyn veg edyr ayd na mighorrymmys. PB1610

meechraueeys ungodliness: o iih, ligau ve er nan gal tryid nan smunaghtyn haeyn : tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

mooarid bigness, bulkiness, commodiousness, extensiveness, extent, greatness, intenseness: Erson ta moyrid dy vyghin roschyn gys ny neauaghyn : as tyirinys gys ny bojelyn. Psalm1610

neugherjaghey discomfort: jik ayd dou olk erson maei : gys niau gyrjaghey vuar dy m'anym. Psalm1610

neuoolee guiltless: Gha gou us enym yn chiarn dy iih ayns fardayl: erson gha gum yn chiarn eshyn niau ouli, ta goyl y enymsyn ayud fardayl. PB1610

ny yei shinyn after us: as haink y austylyn as hyrr ayd ersyn, gra, kur ish er shuil, erson tai geemagh nan yei shuiniyn. PB1610

okyr interest payer, usury: eashyn nagh vel er doyrt e argyt erson okyr : na erngoyl luagh nyoi yn er gyn loght. Psalm1610

ourallit sacrificed: huas, nar te gra, toyrtys kraui as ourelyn, as toyrtyssyn loysk, as ourelyn erson peky gha bailtch, ghamu tou er an louel ayd (ta foost ourelit liorish y lyei). PB1610

paish (f.) passion: sh'eegyn diifs buias y hoyrt firr ishyll as krioil dy iih yn aer, yn mack, as y spyryd nu, erson kiannaghy riist yn tyyl liorish bays as paish nan saualagh khrist, jih as duyne niist PB1610

pearal appear: erson ta fadiaght yn ghreatyyr farkiaght, jeaghyn kuin nii meck iih pirell. PB1610

queigad fifty: D'eearree ben Finn cheet magh, As queigad ben erson gagh ooilley mair ( jeih as da'eed mraane son gagh mair eck) Coraa

quiver quiver: erson jeagh, ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

raah mie prosperity: Erson grayi my vraeraghyn as my hessaghyn : niyms rah maei y houlaghey duitch. Psalm1610

saieagh satiating, satisfied: banniit ta aydsyn ta akrysagh, as paa, nyrg ny hynrikys: erson bii ayd er nan ianu seeagh. PB1610

sampyl (pl -yn) example: erson dulli khrist niist er nan son shuiniyn, fagael duiniyn sampyl gy leshagh shiuss eiyrts dy ny kasmedjyn aggesyn. PB1610

tarrishagh beloved: FACKIN nish vraeraghyn graiygh tarrishagh, gy vell y ghlaun shoanoni er an veattyn riist as syit schiagh ayns kallyn egluish ghriist, ligg uin nan buias y hoyrt dy iih erson ny jianu mei sh PB1610

tashlys moistness: as huitt payrt er klaghyn, as gho lua nar ve ern' aas shuas, ren e fioghy er siul, erson gy rou e feguish tashlys. PB1610

tashtaghan (pl -yn) treasury: as gou ny hayrd sagartyn ny pisyn argyt, as duyrt ayd, gha nell e louel duiniyn dan gurr aydsyn ayns y taschyghan, erson gy ree pryis fally e. PB1610

thooilley ushtey water flood: ta yn chiarn na hyi erskyn yn tuilliu-uisky : as ta yn chiarn faraghtyn na rii erson gybragh. Psalm1610

tooilleilit troubled: she sh'maynrey diifs, na nii syaghyn erbi taghyrt diifs er grayi ny hynrykys: na bigi aglagh erson agyl erbi iusyn, namu bigi tullielit. PB1610

torry (v.) heap: Erson ta duyne gimmiaght ayns ska fardalagh : as d'ianu e heyn anveagh ayns fardayl te torry shuas berchys as gha nell fyss agge quei haglys ayd. PB1610

troyn throne: Tdy rassys niiyms y gniartaghy erson gybragh : as seiym syas tdy troyn vei yn shilogh gys shilogh elle. Psalm1610; properties: Troyn cohymsagh. DF

ymmyrkit carried, carted, transported: T'ayd ymmyrkit shyas gys neau, as shiis riist gys y difnid : ta nan anym liaey er shiul erson yn syaghyn. Psalm1610; supported, sustained

ymsynyn foundations: va yn talu er kreau as ren e kra : ren ny fiir ymsynyn niist ny gnuick kra, as vayd er nan arraghy, erson gy rou e korri. Psalm1610

ynnyd reeoil throne: erson ta us er gummel shuas my ghayr as my ghusyn : ta us seit ayns yn iynyd riul ta toyrt bruinus kayr. Psalm1610

bwoyid beauty, comeliness, good looks, loveliness, prettiness: erson mar ta yn grian girri rish chass, as yn feyr fieaghy, as y vla tuittym er shiul, as boiydg yn ghummey agge doll mou, gy jiaru shen mar heidg y duyne berchiagh mou ayns y raydjyn. PB1610

eadoil jealous: gha jean e krommy shiis dausyn, na yasly y hoyrt dau: erson ta mish yn chiarn dy iih yn jih adoil, as ta mi keragh pekaghyn nan aeraghyn er y ghlaun, gys y tress as ghiaru hiloogh jusyn ta fua ack orrym PB1610

fakinagh becoming, comely: erson ta mi gra (tryid yn grays ta erna hoyrt duys) rish dygh yn uyne nan maske shius, gyn duyne erbi dy hassu ayrd ayns y agney heyn, na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn PB1610; discernible, perceivable, seeing, visible: Mastey reddyn elley, ta'n Caairliagh Bob Taylor gra dy vel y troggal feer fakinagh, as cha nel biljyn erbee myrgeayrt yn ard myr v'eh kiarit. BS

knock hill: erson she knock Seina Agar ayns Arabia, as t'e argere d'yn ayrd valle ta nish enmyssit Jerusalem, as tai ayns bondiyght marish y klaun. PB1610 8 T'ayd doll syas gho ayrd as ny knuick as shiis gys ny konyn hiis : gy jaru gys yn ynyd tou us erna ordyghe dausyn. Psalm1610

oiys opposition: Bee yn vote imraagh coontit dy ve ard-obbyr jeant ec Steve Rodan, oltey son Garff, ren stiurey yn Billey trooid noi oiys lajer. BS tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog