Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ennym breearagh | Results: 222 (first 200 shown)

ennym breearagh gerund, gerundive, verb-noun

ennym (=Ir., Sc.G. ainm O.Ir. ainmm) designation, epithet, figurehead, name, noun: bee ad er n'enmys lurg ennym nyn mraaraghyn Bible; (of book) title; term; signature [L. nomen]


Inexact matches:

ayns ennym (of function) titular; in the name of: bannit ta eshyn ta cheet ayns ennym y Chiarn.

ennym ardan stage name

ennym bashtee Christian name, forename

ennym cadjin common noun

ennym caggee nom de guerre

ennym cair proper noun

ennym chymsagh collective noun

ennym clein cognomen

ennym cleinney clan name

ennym Creestee Christian name

ennym ennoilid term of endearment

ennym foayssagh abstract noun

ennym jeantagh nomen agentis, agent noun

ennym keintagh generic name

ennym macsoylagh kenning

ennym meechiart misnomer

ennym mie good name: goaill ersooyl ennym mie ghooinney erbee CS

ennym obbragh agent noun

ennym-ockle breearagh verbal noun

ennym ooasle famous name, great name, renown, worthy name: As va mish mayrt, raad erbee dy jagh oo, as ta mee er yiarey jeh ooilley dty noidyn ass dty hilley, as er choyrt dhyt ennym ooasle, goll-rish enmyn ny deiney mooarey t'er y thalloo. Bible; gentilitial

ennym persoonagh proper noun

ennym screeuee nom de plume, pen-name

ennym screeuit signature

ennym scruit autograph; written name: As ta echey er e gharmad as er e lheeasid ennym scruit, REE DY REEAGHYN AS CHIARN DY HIARNYN. Bible

ennym shennayragh patronymic

ennym straiddey street name

ennym tooilley agnomen

ennym toshee forename

ennym ynnyd place name

er ennym namely, specially, viz: Va mee lhaih art scruit ec Brian Mac Stoyll: art er-ennym "Y Ghaelg: Eisht, Nish as y Traa Ry-heet" Carn

gyn ennym anonymous, nameless, unnamed: Cheer gyn chengey, cheer gyn ennym. DF

jeh'n ennym yclept, named: Cha vel veg jeh dty chynney jeh'n ennym shen. Bible

cur ennym er brand; entitle, name: Cha noddym cur ennym er. DF; nominate

cur ennym huggey sign for: Hug mee m'ennym huggey DF

cur ennym meechiart er miscall, misname

cur ennym scruit er autograph

cur sheese ennym er egin conscribe

daan ennym aitt clerihew

doillee cur ennym er indefinable

ennym as enmys name and address

ennym as sliennoo full name

ennym gyn bree invalid name

ennym screeuit reeoil sign manual

er ennym elley alias

gyn ennym erbee anonymously

gyn ennym scruit unsigned

jeh drogh ennym ill-reputed

gyn ennym y ve currit hug unsigned

signature (n.) ennym screeuit, screeuys; ennym: Put your signature to it - Cur dty ennym rish. DF idiom

name (v.) enmys, cur ennym er; (n.) ennym: A good name is better than riches - Ta ennym mie ny share na berchys. JJK idiom

agent noun (n.) ennym jeantagh, ennym obbragh

Christian name (n.) ennym bashtee; ennym Creestee

forename (n.) ennym bashtee, ennym toshee

proper noun (n.) ennym cair, ennym persoonagh

autograph (n.) autograaf, ennym scruit; (v.) autograafaghey, cur ennym scruit er

unsigned (adj.) gyn ennym scruit, gyn ennym y ve currit hug

dollit magh abrogated, cancelled: Cre'n ennym v'er shoh choud as v'eh ayns foayr rish Jee, cha s'aym - gyn dooyt ve ennym mooar - agh nish t'eh dollit magh ass lioar y vea as goll fo ennym agglagh noidagh t'eh, myr Satan, moddey, dragon mooar, as jouyl, ard-nieu, lion, noid, as dunver dewil PC

far-ennym alias, cognomen, nickname, pronoun, pseudonym: Nee far-ennym da Jacob? Bible

abstract noun (n.) ennym foayssagh

agnomen (n.) ennym tooilley

clan name ennym cleinney

collective noun (n.) ennym chymsagh

common noun (n.) ennym cadjin

designation (n.) enmys, ennym

epithet (n.) ennym

famous name (n.) ennym ooasle

figurehead (n.) ennym; jalloo toshee

generic name (n.) ennym keintagh

gentilitial (adj.) ennym ooasle

gerund (n.) ennym breearagh

gerundive (n.) ennym breearagh

good name (n.) ennym mie; goo mie: A good name is better than riches - Ta ennym mie ny share na berchys. JJK idiom

great name (n.) ennym ooasle

ill-reputed jeh drogh ennym

kenning (n.) ennym macsoylagh; kenning

misnomer (n.) ennym meechiart

nomen agentis (n.) ennym jeantagh

noun (n.) ennym, ennym-ockle

patronymic (n., adj.) ennym shennayragh; shennayragh

pen-name (n.) ennym screeuee

place name (n.) ennym ynnyd

stage name (n.) ennym ardan

street name (n.) ennym straiddey

term cheorey; enmys: What do you term that ? - C'red t'ou genmys shen? DF idiom; imbagh; joarrey; oirrag; ennym: I can't term it - Cha noddym cur ennym er. DF idiom; chiarrym

title2 (n.) (of book) ennym, kione-ghraue

titular1 (adj.) (of bishop) tityllagh, ayns ennym

titular2 (adj.) (of function) ayns ennym

unnamed (adj.) gyn ennym; neuenmyssit

verb-noun (n.) ennym breearagh

worthy name (n.) ennym ooasle

written name (n.) ennym scruit

yclept (v.) jeh'n ennym

ben chreeney (f.) (female) sage: Nish va ennym y dooinney Nabal, as ennym e ven, Abigail: as v'ee ben chreeney as tushtagh, as feer aalin: agh va'n dooinney creoi, mooaralagh, as tranlaasagh ayns e ghellal, as v'eh jeh kynney Chaleb. Bible

lettyr (=Ir. litir) pl. lettyryn character, letter: Hug ad ennym Najavo er dagh lettyr jeh'n abbyrlhit yn aght nagh bee yn chied lettyr jeh'n fockle noa yn lettyr cheddin er'n ennym Baarlagh. Carn

anonymous (adj.) gyn ennym, neuenmyssit, neuennymagh

bad name (n.) drogh-ennym

blot out (v.) cur mow; dolley: and blot out their name from under heaven - as dy bollagh dolley ass yn ennym oc fo niau Bible; dollaghey, mooghey, scryssey magh; cur ass cooinaghtyn: that thou shalt blot out the remembrance of Amalek - dy der oo ass cooinaghtyn ennym Amalek Bible

by-name lhiass-ennym

clerihew (n.) clerihew; daan ennym aitt

cognomen (n.) ennym clein, far-ennym, sliennoo

crosshead (n.) crosh-chione, crosh-ennym

euphemism (n.) lhiass-ennym

full name (n.) ennym as sliennoo

ill repute (n.) drogh-ennym

invalid name (n.) ennym gyn bree

miscall (v.) cur ennym meechiart er

misname (v.) cur ennym meechiart er

nameless (adj.) gyn ennym, neuenmysit, neuennymagh

nameplate (n.) ennym-chlaare

nickname (n.) far-ennym, far genmys

nom de guerre (n.) ennym caggee

nom de plume (n.) ennym screeuee

nominate (v.) enmys; cur ennym er

noun phrase (n.) abbyrt-ennym, abbyrt-ennymocklagh

pronoun (n.) far-ennym

pseudonym (n.) far-ennym

sign for (v.) cur ennym huggey

sign manual (n.) ennym screeuit reeoil

specially (adv.) er ennym; er lheh

term of endearment (n.) ennym ennoilid

toponym (n.) boayl-ennym

user name (n.) ennym-ymmydeyr

verbal noun (n.) ennym-ockle breearagh

abbyrt-ennym noun phrase

ard-ennym eminence, fame, renown, title: As va'n caslys shoh troggit rish bleeantyn er y woalley syn Ollay lesh yn ard-ennym, "The Eskdale Pay-counting Machine. GB

boayl-ennym toponym

co-ennym homonym

crosh-ennym (f.) crosshead

drogh-ennym bad name, ill repute: Ta trimshey deiney mychione nyn gallin: agh bee drogh-ennym ny drogh-yantee er ny yarrood. Apoc

ennym-chlaare nameplate

ennym-ockle noun

ennym-ymmydeyr user name

lhiass-ennym alias, by-name, euphemism: Shoh skeeal ta mee er chlastyn veih shenn dooinney ass Caddoo (Sutherland) enmyssit Ali Stewart, ny Ali Doal myr yiarragh ad rish myr lhiass-ennym. GB

alias er ennym elley; far-enmyssit; far-ennym; lhiass-ennym

anonymously (adv.) dy neuennymagh; gyn ennym erbee

conscribe (v.) cur sheese ennym er egin

eminence1 (n.) ard-cheim, ard-ennym; mullagh, yrjid

entitle (v.) cur cairys da, cur ennym er, enmys

homonym (n.) co-ennym; fockle co-rait; homonym

indefinable (adj.) do-ennymagh, do-heoragh, doillee cur ennym er, neuenmyssagh

in the name of ayns ennym

name and address (n.) ennym as enmys

renown (gen.) ard-ennym, ard-ghoo, foaynoo mooar, tastoilid; ennym ooasle

brand1 (n.) cowrey, mark; (v.) cur cowrey er, cur ennym er

endearment (n.) ennoilid: Term of endearment - Ennym ennoilid. DF idiom; ennoilys

namely (adv.) er ennym, she shen, ta shen dy ghra

viz (adv.) er ennym, she shen, ta shen dy ghra

bashtee-jee (impv) baptize: bashtee-jee ad ayns ennym yn Ayr Bible

docamad document: Screeu eh e ennym rish y docamad. DF

Dooag (f.) (name for black animal) Blackie: Ta 'Dooag' yn ennym er y voddey. DF

echey (=Ir. aice) 1 at him, his, its a: as bee yn ennym echey Ishmael Bible; 2 have

enmyssee shall call: enmyssee oo yn ennym echey Yeesey. Bible

ennoilid dearness, love, popularity, preciousness; endearment: Ennym ennoilid. DF

geamagh crying: cha vel unnane ta geamagh er dty ennym Bible

gimraa mention: cha jig lhien gimraa er ennym y Chiarn. Bible

Jehovah Jehovah: Ta'n Chiarn yn ard er-caggee; Jehovah yn ennym echey Bible

loobey bow: Ec ennym Yeesey dy jinnagh dy chooilley ghlioon loobey Bible

sonnaasagh arrogant, conceited: Craidoilagh moyrnagh as sonnaasagh ta'n ennym echeysyn Bible

tick (f.) tick: Dy chur tick rish ennym. DF; ticking

va (=Ir. bhí) was, were: As ennym e voir va Hamutal Bible

append (v.) cur da: Append your name - Cur dty ennym da. DF idiom; kiangley rish

document (n.) screeuyn; docamad, documad: He set his hand to the document - Screeu eh e ennym rish y docamad. DF idiom; (v.) screeu, niartaghey lesh docamad

done away (v.) callit: Why should the name of our father be done away from among his family - Cren faveagh ennym yn ayr ain callit mastey e chynney Bible; lheie ersooyl; coyrt naardey

formerly (adv.) roie-: He was famous formerly, but now nobody mentions his name - V'eh ennymoil roie nish, agh nish cha vel pagh erbee g'imraa yn ennym echey. JJK idiom

hallowed noo; sheeant; casherick: Hallowed be thy name - Casherick dy row dty ennym Bible

I will praise moyll-ym; (emph.) ver-yms moylley da; ver-ym moylley da: I will praise the Name of the Lord Most Highest - ver-ym moylley da ennym y Chiarn smoo ard Bible

Jesus Christ (n.) Yeesey Chreest: in the name of our Lord Jesus Christ - ayns ennym nyn Jiarn Yeesey Creest Bible

leader ard-art; ard-reiltagh; fer toshee: He was leader in deed though not in name - V'eh yn fer toshee dy feer, ga nagh row yn ennym er. DF idiom; kione toshee; kione-fenee; leadeilagh, leeideilagh; leeideiltagh; oayllagh; toshiagh

named enmyssit, er ny enmys, jeh'n ennym; gerrymit; denmys: They named him John - Denmys ad Juan eh. DF idiom

riches (npl.) berchys: A good name is better than riches - Ta ennym mie ny share na berchys. JJK idiom; cowryn

shall call enmyssee: and bring forth a son, and shalt call his name Jesus -as mac y ymmyrkey, as enmyssee oo yn ennym echey Yeesey. Bible

title1 (n.) ard-ennym: He has a title - Ta ardennym echey. DF idiom; enmys; kiart

woman's son (n.) mac y ven: And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the Lord - As ren mac y ven jeh Israel loayrt goan mollaghtagh noi ennym y Chiarn Bible

ardvalley (=Ir ardbhaile) city: As hooar Husham baase, as ren Hadad mae Bedad, [woaill Midian ayns magher Voab], reill 'syn ynnyd echey: as va ennym yn ardvalley echey Avith. Bible

argidoil argentine, financial, monetary: Cha row thieyn Dandara ayn, ny Volvoyn, ny red erbee elley t'er ve currit er Mannin ayns ennym y Jee argidoil. Carn

arragh COMPARE smoo any more, ever again, anymore: Chamoo vees dty ennym arragh Abram Bible; rampart

baillishyn he would wish: As ren ad signyn gys e ayr, cre'n ennym baillishyn y ve er. Bible

ben failt handmaid: hug shiu mee-ooashley da my ennym, as hug dy chooilley ghooinney er e harvaant, as dagh dooinney er e ven failt

boayrd-screeuee desk: As hir eh boayrd-screeuee, as scrieu eh, gra, Ta'n ennym echey Ean. PB1765

caghlaaghyn keayrt divers times, various times: as ennym creckeyder-lioaryn Ollannagh enmyssit Van Duren rish va Voltaire er arganey ec caghlaaghyn keayrt. CnyO

callit ceased, done away, put out, stolen: nagh bee'n ennym echey callit ayns Israel Bible

Chiarn dy heshaght-flaunyss Lord of hosts: tad geamagh er ennym y Chiarn dy heshaght-flaunyss, ta cummal eddyr ny Cherubim Bible

Chiarn dy heshaghtyn niau Lord of hosts: As lhig da dty ennym v'er ny ghloyraghey son dy bragh, gra, Yn Chiarn dy heshaghtyn niau yn Jee harrish Israel Bible

chredjys believeth: Quoi-erbee chredjys ayn Leshyn ta ooilley ny phadeyryn gymmyrkey feanish, trooid yn ennym echey, quoi-erbee chredjys ayn, dy vow eh feaysley peccaghyn. Bible

clagh vane (f.) feldspar, felspar: Dasyn ta geddyn yn varriaght veryms dy ee jeh'n manna follit, as ver-ym da clagh vane, as er y chlagh ennym noa scruit, nagh nione da dooinney erbee, agh eshyn ta dy gheddyn eh. Bible

coipyn copies: Hug Ian Rankin yn ennym echey er coipyn jeh'n oorskeeal jerrinagh echey ec shapp-lioaragh Ottakar. BS

cooie (=Ir. cuí) appropriate, apt, competent, congruent, decent, decorous, due, hereditary, meet, opportune, suitable, timely: Cur-jee da'n Chiarn y ghloyr cooie da e ennym Bible; singular; acceptable; comely; apposite

cosheyrooisht barefoot: As shohn ennym yiow e hie ayns Israel, Thie fer ny cosheyrooisht Bible

cowree (f.) call: cowree eh e harvaantyn liorish ennym elley Bible; flummery, sowins; (v.) mark; signal

cowrit branded, marked, signed, stamped: cha row yn ennym ayd's cowrit orroosyn. Bible; blotchy

craidoilagh derisive, satirical, scornful; derider, mocker, scorner: Craidoilagh moyrnagh as sonnaasagh ta'n ennym echeysyn Bible

dooag crotchet; (f.) immature male blackbird; nigrescent; black thing: Ta 'Dooag' yn ennym er y voddey. DF

dorrysser porter: Dasyn ta'n dorrysser fosley; as ta ny kirree clashtyn e choraa: as t'eh geamagh er e chirree hene lurg nyn ennym, as dy leeideil ad magh. Bible

dy ve ayn 1 (to) take place; 2 be there a: ha reih mee ard-valley erbee ass ooilley sheelogheyn Israel dy hroggal thie son my ennym dy ve ayn Bible

eck (=Ir. aici) 1 at her, her, hers, its a: agh Sarah vees yn ennym eck. Bible; 2 have

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

ellanyn yn aarkey isles of the sea: jean-jee yn Chiarn y ghloyraghey ayns ny coanyn, dy jarroo ennym y Chiarn, Jee Israel, ayns ellanyn yn aarkey Bible

ennymagh nominal, nominative, subjective case, token: nee'n Chiarn e ennym y gholley ass veih fo niau Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog