Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ennagh | Results: 170

ennagh (=Ir. éigin, inteach) any, certain, some, specific: cur dou red ennagh dy yannoo Bible


Inexact matches:

boayl ennagh somewhere: Boayllagh shin goll shooyl boayl ennagh dagh Ghoonaght, foddee gys Langness Coraa

cooid ennagh somewhat

fer ennagh somebody: yeeagh mee son fer ennagh dy ghoaill chymmey orrym, agh cha row dooinney erbee Bible

keayrt ennagh sometime: Neems foast keayrt ny keayrt ennagh tuittym liorish laue Saul

nhee ennagh something: ta mee er chlashtyn nhee ennagh quaagh mychione shoh boayllyn ta'n tarroo-ushtey er ve er n'akin. LC

pagh ennagh somebody

peccagh ennagh somebody: Ta peccagh ennagh er ventyn rhym Bible

peiagh ennagh somebody: Hie peiagh ennagh magh dy ghoaill ny pabyryn naight voish three buill. Dhoor; someone

raad ennagh somewhere: Agh ta fer ayns raad ennagh [jeh'n scriptyr] gymmyrkey feanish, gra, Cre ta dooinney, dy vel oo aggindagh er? Bible

red ennagh aught, something: Cur dou red ennagh dy yannoo Bible

traa ennagh sometime: Shimmey keayrt ta shin jarrood dy row ooilley Sostyn lesh ny Celtiee traa ennagh. Carn

ayns ayrn ennagh in some measure, to some extent

boayl ennagh mygeayrt neighbourship

er aght ennagh someway: Ta mee gennaghtyn er aght ennagh dy vel eh aggairagh. DF

er son peiagh ennagh behoof

fo conaantyn ennagh (in certain) cases; in certain cases

gyn red ennagh unprovided

vondeish peiagh ennagh behoof

somebody (n.) fer ennagh; peccagh ennagh; peiagh ennagh; pagh ennagh: To quarrel with somebody - Tuittym magh lesh pagh ennagh. JJK idiom

something (pron) nhee ennagh; red ennagh

sometime (adj., adv.) keayrt ennagh, traa ennagh; (adv.) nagaerun

somewhere (n.) boayl ennagh; raad ennagh

behoof er son foays; er son peiagh ennagh; vondeish peiagh ennagh

someone (n.) peiagh ennagh: Someone stepped on my foot - Ren peiagh ennagh shassoo er my chass. DF idiom

aught (n.) red ennagh

cases (in certain) fo conaantyn ennagh

neighbourship (n.) boayl ennagh mygeayrt

someway (adv.) er aght ennagh

mooar ass towse immense; huge: Er aght ennagh, ta red ennagh feer chooie bentyn rish y treealtys ec Redlands Aggregate dy yannoo quarral mooar ass towse ayns ny Harrey Carn

certain1 (adj.) ennagh: A certain Mr Quilliam - Mnr Quilliam ennagh. DF idiom; shickyr: I am virtually certain of it - Ta mee bunnys shickyr jeh. DF idiom; reygyryn, reyggyryn; cooid; er lheh: On a certain day - Laa dy row. DF idiom

specific enmyssit; ennagh; er lheh

in certain cases fo conaantyn ennagh

in some measure ayns ayrn ennagh

to some extent ayns ayrn ennagh

unprovided (adj.) gyn red ennagh, neuchiarit lesh

ghiarey (dy); (to) clip: Dy ghiarey skianyn pagh ennagh. JJK

screeuder contributor: Screeuder jeh sorch ennagh. DF

somewhat (adv.) beggan; cooid ennagh; cooid veg; paart beg; red beg

cheeragh native: V'ad feddyn obbyr ennagh ec ny faillaghyn cheeragh Carn

dt'oi against you: Agh ta red ennagh aym dt'oi Bible

faishnys prognosis, divination: jannoo faishnys jeh cowrey ny yindys ennagh Bible

fograghey bill, herald; advertise: Red ennagh y fograghey magh. DF

fograghey magh blazon; proclaim, announce: Red ennagh y fograghey magh. DF

greesaght (f.) incitement, instigation, motive: Greesaght y chur ayns peiagh ennagh. DF

insh er denunciation, inform, tell on: Peiagh ennagh y insh er. DF

mienys (f.) favourableness, good, goodness: Ta mienys ennagh echey. DF

Sauin (=Ir. samhan) (f.) Hollantide, November: Sauin ennagh hooar eh baase. DF

Thoree Tory: Er aght ennagh she shenn Thoree v'ayn. Carn

absent ass eanish, neuaaragh, shaghrynagh; assaaragh: To absent oneself from something - Dy hannaghtyn assaaragh voish red ennagh. DF idiom

adieu (n.) bannaght ayd; bannaght eu; bannaght lhiat; bannaghtyn ort; dy row mie erriu; shee dy row mayrt; slane ayd: To bid someone 'adieu' - Dy 'aagail 'slane ayd' ec fer ennagh. DF idiom

advantage2 (upper hand) laue yn eaghtyr: Gain the advantage over someone - Laue yn eaghtyr y gheddyn er peiagh ennagh. DF idiom; lhiass

advertise (v.) fograghey; soilshaghey magh; soilsheenaghey; soilsheenee; soilsheeney: To advertise something in a paper - Dy hoilsheenaghey red ennagh ayns pabyr naight. DF idiom

afoot (adj., adv.) er chosh: There is something afoot - Ta red ennagh er-chosh. DF idiom

any (adj., adv.) ennagh; erbee: I couldn't get any fish - Cha dod mee geddyn eeast erbee. JJK idiom

blacklist (v.) crossey; cur 'sy lioar doo: Blacklist someone - Peiagh ennagh y chur 'sy lioar ghoo. DF idiom

bondage (n.) bondeeys; bondiaght; cappeeys; deyrsnys; geuleydys; geulys; fo bondiaght; fo smaght: To be in bondage to someone - Dy ve fo smaght pheiagh ennagh. DF idiom; deyrsnagh

bundle1 bart: Big bundle of firewood - Bart mooar connee. DF idiom; (n.) bundeil, kionnan, minjeig, skeiy, sporran; dhossan; (v.) bundeiley, jannoo bundeil, kiangley; carnaneaghey: Bundle something into a corner - Red ennagh y charnanaghey seose ayns corneil. DF idiom

buttonhole1 (v.) (person) greim y ghoaill er: Buttonhole someone - Greim y ghoaill er peiagh ennagh. DF idiom

catch2 (n.) (difficulty) cluge: There's a catch in in somewhere - - Ta cluge ayn boayl ennagh. DF idiom

cinder (n.) greesagh, smarage, smarage yiarn; spongey: Cook something to a cinder - Red ennagh y spongey. DF idiom

clip1 (v.) baarey, cur fasteen er, kiangley ry-cheilley; (n.) croymmag, fasteen; (to); (dy) ghiarey: To clip someone's wings - Dy ghiarey skianyn pagh ennagh. JJK idiom

clip2 (v.) (as words) giarrey: To clip someone's wings - Dy ghiarey skianyn pagh ennagh. JJK idiom

dinner (n.) jinnair: Dinner is some peoples heaven - Ta jinnair flaunys da sleih ennagh. JJK idiom

gardener (n.) gareyder: The gardener turned up some human bones - Ren y gareyder reuyrey neese craueyn deiney ennagh. DF idiom

heaven (n.) flaunys: Dinner is some peoples heaven - Ta jinnair flaunys da sleih ennagh. JJK idiom; flaunyss; niau: She raised her hands towards heaven - Hrog ee e laueyn hug niau. JJK idiom

human (n.) dooinney; (n.) deiney: The gardener turned up some human bones - Ren y gareyder reuyrey neese craueyn deiney ennagh. DF idiom; peccagh, peiagh; (adj.) dooinnoil

imagine (v.) sheiltyn, shein; smooinys; smooinaghtyn: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; smooinee

incite (v.) brasnaghey: Incite someone to work - Peiagh ennagh y vrasnaghey gys obbyr. DF idiom; greesaghey, greinnaghey

inform (v.) cur fys da; insh da: Inform your brother of it - Insh da nyn mraar eh. JJK idiom; insh er; (y) vrah: Inform against a person - Peiagh ennagh y vrah. DF idiom

loan (v.) cur er eeasaght, eeasaghey; (n.) yeeasaght; eeasaght: Accommodate a person with a loan - Eeasaght y chur da peiagh ennagh. DF idiom

novelty (n.) anoaysh, noaght, noaid, noanid, noays; red noa: It's a novelty to see you - Te red ennagh noa dy akin shiu. JJK idiom

on his mind er e cheeayll; er yn aigney echey: Something is preying on his mind - Ta red ennagh jannoo er yn aigney echey. DF idiom

polish (v.) cur sollyssid er, gloasaghey, gloasey; scooirey: Shoe polish - Follid braag. DF idiom; (n.) follid, gloas; sollyssid: He has a certain polish - Ta sollysid ennagh er. DF idiom; stoo-gloasee

rainy (adj.) fliaghagh: To lay something by for a rainy day - Cur red ennagh ersooyl cour laa fliaghee. JJK idiom; fliaghee

revolt (v.) cur grayn er; irree magh: Incite someone to revolt - Peiagh ennagh y ghreesaghey gys irree-magh. DF idiom; irree-magh

some ennagh, kuse; cooid; shiartance, shiartanse; shiartanse dy: Not for some days - Cha nel rish shiartanse dy laghyn. JJK idiom; paart: My daughter has got some - Ta paart ec my neen. JJK idiom

Albinagh (=Ir. Albanach) pl. Albinee Scot, Scotch, Scottish: va fys ec ny Gaeil Albinagh dy row shin nyn Gaeil jeh sorch ennagh. Carn

argidagh (adj.) fiscal, moneyed: Ta chengey elley cheet stiagh ec sleih t'er chosney barriaght ennagh (cultooragh, argidagh, sidooragh). Carn; (n.) financier; (the) rich; silver, silvered, silvery; argent

ashoonaghteyryn nationalists: Peiagh erbee ta feddyn foill lesh yeearreeyn ny ashoonaghteyryn Celtiagh son seyrsnys lane, ta ny hashoonaghteyryn cur freggyrt da gra dy vel cheer ennagh ta ny sloo na yn cheer ocsyn slane seyr Carn

aundyr (f.) award, prize, trophy: va sleih loayrt mychione ben ennagh voish Guatemala va currit roish son yn Aundyr Nobel cour screeuaght. Carn

baase1 (=Ir. bás, Sc. bas) pl. baaseyn bereavement, capital punishment, death, extinction, mortally: er aggle dy berr olk ennagh orrym, as dy voym baase. Bible; decease [O.Ir. bás]

bockeeys lechery: Nane ennagh va er bockeeys, as veagh ad gra red ny ghaa nagh row eh lowal dy ve grait er yn cheayn, agh tra veagh yn eeastagh ec kione veagh ad gra focklyn feer ommijagh. Coraa; oestrum

boghtinys poverty: Dooyrt ee dy nhegin jannoo red ennagh dy leodaghey yn boghtinys ayns cheeraghyn ta goll er lhiasaghey. BS

booghey billow; bulge: My va sleih laccal tooilley spoarcadlee, hrog ad sorch dy hamyr-cadlee va booghey magh boayl ennagh ayns boalley. Carn

breinnagh smelly person; smelly: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor

buggal bug: T'ad lhiggey er dy vel kied oikoil currit da dy chooilley offishear ta buggal peiagh ennagh. Carn

Bwoaillee ny Geyrragh Sheep Fold: Eshyn nagh vel goll stiagh er y dorrys ayns bwoaillee ny geyrragh, agh ta drappal seose er aght ennagh elley, teh shen ny vaarliagh as ny roosteyr. Bible

bwoallit beaten, sounded: coyrle shoh clashtyn y bun jeh boirey dy liooar: y doilleeid jeh goll tessyn raad gaueagh, lectraghys goll er giarrey voish thie ennagh, guilley va bwoallit dy holk ec armee Hostyn. Carn

caarjyn friends: t'ee geamagh er e caarjyn as e naboonyn cooidjagh Bible; lovers; kith; mates: Dinsh guilley ennagh da caarjyn dy daink 'un veoir-shee jeig' dys cummal e lught-thie as ad 'ceau jaggadyn-flak'. Carn

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

Cha nel fys aym I know not: Va lurgey caillt ec y chiaullteyr shoh; cha nel fys aym row eh caillt sy chaggey ny kyndagh rish drogh-haghyrt ennagh, agh aghterbee va lurgey fuygh echey. CJ

cha voddym I cannot: cha voddym chea gys y clieau, er aggle dy berr olk ennagh orrym, as dy voym baase. Bible

cheer vooar (f.) mainland: Hannah, ta skeealyn ayns pabyryn-naight dy vel sleih ayns Cheer Vooar ny hEuropey goaill aggle roish treealtyssyn yn SNP as dy vel Hollannee ennagh er ve agglit ass. Carn

cheet neese ascend, come up: Ec y traa t'ayn, ta Albinish (Gaelg Albinagh) cheet neese as, er aghtyn ennagh, oddagh oo gra dy vel ee ny stroshey nish na t'ee er ve rish tammylt, ga dy vel ee (myr gagh chengey Cheltiagh) foast ayns gaue Carn

cliogaragh croaker, croaking, croaky: Eisht begin dou jannoo red ennagh, agh ren mee brock jeh; va yn chiaulleeaght ayms gollrish cliogaragh yn rannag vooar, as chossyn mee moylley-craidey as garaghtee ard. Dhoor

cluge (f.) COMPARE cluke catch, craft, dodge, difficulty, intrigue, scheming, trickiness, slyness: Ta cluge ayn boayl ennagh. DF

cohaggloo comment, commune, confer: Shoh yn chied cheayrt hie yn cohaggloo er cummal ayns Mannin, agh dooyrt y reagheyder, y Shirveishagh-coonee jeh Cultoor sy Chroaish (Croatia), dooyrt eh dy row fys ennagh ec haghteryn BS; conference, interlocution, dialogue, symposium

cohionnal (f.) community, confluence, congregation, congress: Keayrt dy row, dooyrt Bretnagh ennagh ec Cohionnal Celtiagh ayns Mannin Carn

commyn institution, organisation, organization: T'eh ny red mie dy vel y Commyn son jannoo red ennagh mysh y chengey. Carn

cur nearey er 1 cheap morally, dishonour; 2 shame, abash, embarrass a: Er aght ennagh va taishbynys yindyssagh ny Britaanee cur nearey er Celtiee elley. Carn

drid jogtrot, trot: Ga dy vel Major jannoo eab ennagh dy scapail veih scadoo y Thooder, dy firrinagh she guilley drid y Thooder t'ayn. Carn

drogh-hurn bad turn: Ny foshil dty chree gys dy chooilley ghooinney, er-aggle dy gooilleenee eh oo lesh drogh-hurn ennagh. Apoc

ellan (=Ir. oileán) (m., f.) pl. ellanyn island, isle: Ny-yeih shegin dooin ve ceaut stiagh er ellan ennagh. Bible

er n'yannoo committed: As my nee slane sheshaght Israel jannoo peccah trooid mee-hushtey, as y red er ny cheiltyn veih sooillyn y phobble, as t'ad er n'yannoo red ennagh noi veg jeh annaghyn y Chiarn Bible

fer ooasle aristocrat, nobleman: Agh roish my raink eh, denmys Hakon fer ooasle ennagh jeh'n sluight reeoil enmyssit Ospak mac Asmund dy ve Ree ny hEllanyn. Chron

fo cheesh (financially) taxed, under tax: t'eh imraait dy dug Murchad mac Dairmod fo chosh dooinney ennagh enmyssit 'mac Rennell' ayns Mannin as dy row Mannin currit fo cheesh echey neesht. GB; tributary

fouyryn harvests: Ga dy vel fouyryn ennagh ny sloo kyndagh rish yn emshyr chirrym, t'ad er chur stiagh oarn as curnaght seose gys jeih laa ny s'leaie BS

giarrag (f.) (of paper) clipping: Hooar mee yn skeeal shoh veih lioar giarrag Markys Braide, agh ta mee bunnys shickyr nish t'eh clouit ayms dy vel mee er lhaih eh boayl ennagh elley. Dhoor; cutting, scrap, snippet

gimmagh (=Ir. giomach) lobster: Gimmagh, breck as raun. DF; cry out: tra v'eh mooie cheayll eh red ennagh lesh coraa vooar gimmagh syn oie, ''Ga-how." GB

goaill ayrn ayn join in: as Mainshtyr Karran briaght feyshtyn mychione dellalyn ennagh ta'n Reiltys goaill ayrn ayn. BS

goaill commeeys partake: Veagh William as mish goaill commeeys ayns sorch ennagh dy chluicyn gagh laa Coraa

Goaldaghys Britishness: Er lhiam dy vel y sleih shoh credjal dy vel ad ayns cront ennagh kyndagh rish "Goaldaghys" Carn

gourys deeming: va ny marrinee gourys dy row ad tayrn er-gerrey da cheer ennagh Bible

gyn croghey unhanged; without dependence: Red vees cur yindys er sleih ennagh, ta Ned Thomas smooinaghtyn dy noddagh reiltys Vannin shickyraghey'n conaant ny lomarcan, gyn croghey er reiltys y Reeriaght Unnaneyssit. Dhoor

Injinee Indians: er-lhiam dy lhaih mee boayl ennagh dy ghow ny Yernee toshiaght dy yannoo arrish er ny hInjinee ayns ny bleeantyn feed Carn

jannoo er ail, prey upon, trouble, wage war: Er aght ennagh, ta'n boirey cheddin er ve jannoo er ny Celtiee ooilliu. Carn

jeh beggan scansh trivial, unimportant: Ga dy vel Nerin jeh beggan scansh myr cheer, er aght keoi ennagh ta ny Americanee coontey ee y ve scanshoil ayns caggey eddyr America as y Roosh. Carn

jeh'n vee shoh chaie ultimo: Tra va mee ayns Derrybeg (Doon ny Ghoal) ec jerrey jeh'n vee shoh chaie, vrie Alan Heusaff jeem dy screeu red ennagh mychione lioar screeuit ec Polig Monjarret (Toniou Breiz-Izel) jeh kiaull Britaanagh. Carn

jir mayd we shall say: as jir mayd, Dy vel drogh veisht ennagh er stroie eh Bible

jishig father, pappa: ren yn jishig echey as jishig e charrey Chris reaghey ceau fastyr Jedoonee ennagh syn Niarbyl, as v'ad ooilley son goll ayns gleashtan mooar jishig Chris. GB

Laurys Laurence, Lawrence: Agh dobb Harald Laurys y phointeil myr aspick er y fa dy dooar eh screeunyn ennagh veih Mannin va loayrt n'oi. Chron

libraalagh liberal: Sostnee ennagh ren garraghey gys Bretin ta cummal ayns Caerdydd, my t'ad libraalagh t'ad cheet dy ve imneagh tra ta sleih elley gra dy vel ny scoillyn Vretnish ayns shen son y ''sleih mullee''. Carn

linney (=Ir. líne) (f.) pl. linnaghyn line, row: Screeu y bard y linney shoh: "As eer ny Sostnee hene, foddee dy vow adsyn hene baase laa ennagh". Carn; assembly line

lonragh bright, effulgent, glistening, glowing: Moal-inchynagh va'n oaie echey as neeal glass er, as yn folt echey slaait sheese lesh shelliu lonragh ennagh GB

moaneeyn turbaries: Hie mee marish harrish ny cruink sheese coan ennagh, shaghey moaneeyn as fy-jerrey raink shin y scoill veg. GK

nastey Nollick Christmas box: By-vie lesh ny meoiryn-shee loayrt rish peiagh erbee honnick red erbee va drogh-ouryssagh ec y traa shen, ny peiagh erbee hooar red ennagh myr shoh myr nastey Nollick, foddee. BS

odjey furthermost: as va'n kione b'odjey magh jeh ec Jordan Bible; longer: Laa ennagh s'odjey noon. DF

oi (prep.) against: Ny-yeih ta red ennagh aym dt'oi, eryn-oyr dy vel oo er hreigeil dty chied ghraih. Bible; (npl.) hosts

Oie Jesarn (f.) Saturday night: Ta mee jerkal by bee giense ennagh goll er y oie Jesarn shen as foddee dy bee fir ny ghaa geearree dy hannaghtyn yn oie. Dhoor

Ollanish (f.) Dutch: ta buird-scrutee ennagh er cheau magh çhengaghyn goll rish ny çhengaghyn Loghlinagh as Ollanish as eer Rooshish! Dhoor

peccagh (=Ir. Ir. peacach) pl. peccee COMPARE peiagh human, person: Ta peccagh ennagh er ventyn rhym Bible; transgressor, sinner: cre'n-fa foast ta mish myrgeddin er my vriwnys myr peccagh? Bible

plan pl. plannyn plan: hoilshee shen magh dy row sleih ennagh lostey ny thieyn er jeean, coardail rish plan. Carn

possan stiurit focus group: Ta possan stiurit er chur faaueyn ennagh: tooilley traa son votal, caghlaa ny h- ynnydyn-votal, as lhiggey da pobble saa votal. BS

rish y traie alongshore: Tra va mee shooyl rish y traie, honnick mee shirragh y ree getlagh dys claghyn mooarey ennagh. Dhoor

Rooshish (=Ir. Rúisis) (f.) Russian: ta buird-scrutee ennagh er cheau magh çhengaghyn goll rish ny çhengaghyn Loghlinagh as Ollanish as eer Rooshish! Dhoor

shellooder (pl -yn) holder, owner, possessor, proprietor: Ta shellooderyn ennagh cosney argid mooar trooid shelg, spooyrt-gunn as yeeastagh er nyn dhalloo. Carn; (of cheque) bearer

shenndaalee (pl -yn) archaeologist: Va claar er y radio Sostnagh er y gherrit mychione shenndaaleeyn va goll dy reuyrey seose shenn chlaghyn Celtiagh boayl ennagh ayns Derbyshire. Carn

sidooragh militarist, military, soldierlike: Ta chengey elley cheet stiagh ec sleih t'er chosney barriaght ennagh (cultooragh, argidagh, sidooragh). Carn; warlike

slane ayd adieu, ave, bye-bye, cheerio, farewell, goodbye: Dy 'aagail 'slane ayd' ec fer ennagh. DF; (depart) good afternoon

sleetchagh deceitful, furtive, lurking, slimy, sneaking, hangdog: Ta red ennagh sleetchagh mychione echey. DF

snuggal (=Ir. snuggal) bobbing, bob down, nod, nodding, nutation: Ta red ennagh snuggal er yn ushtey. DF; (as head) flounce, toss: Ren ee snuggal e kione. DF; dig with elbow; butting, push

soilsheen advert, advertisement: Bee soilsheen ny ghaa ayns ny pabyryn as foddee dy vodmayd jannoo red ennagh son 'Shiaght Laa' as Radio Vannin myrgeddyn. Dhoor

stashoon chesh-veanagh atomic power station: Mannagh vees drogh-haghyrt feer vooar cheet ayns stashoon chesh-veanagh ennagh, son shickyrys bee yn earroo dy stashoonyn chesh-veanagh sy teihll goll seose goll rish yn jouyl hene. Carn

Stiureyder Ynsee Director of Education: Dooyrt Mnr Fred Adams, y stiureyder-ynsee, dy bee y scoill Vretnish currit ayns daa hie - traa ennagh. Carn

tayrn ennal (=Ir. tarraing anàla) breathe, breathing, respiration, respire: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor; gasp

tayrn magh ass educe, extricate, extrication: Agh ny yei shen as ooilley, foddee meenaghey ennagh goll er tayrn magh ass y Co-chruinnaght Crauelagh. Carn

thie bee café, chop house, cook shop, restaurant: Dinsh eh dou dy row kiaull ennagh ayns thie bee 'sy çherrin sniessey. Dhoor

tonn liauyr (f.) long wave: Ta sleih ennagh gaccan mychione ocsyn ta noi cur er bun stashoon-radio tonn liauyr faggys da Rhumsaa. Dhoor

trieghyn feet, soles: Va paitchyn cheet huc dinsh daue dy row sleih ennagh deayrtey geayr er'n voayl v'ad cliaghtey cloie yn aght va trieghyn nyn mraagyn goll loau. Carn

Wiggynnee Vikings: Red ta boiragh dy liooar ayns Mannin, shen yn aght ta sleih ynsit ennagh dellal rish ny Wiggynnee. Carn

yannoo veg (dy); (to) loaf about, do nothing: Tra raink mee Ellan Vannin reesht va mee g'ennaghtyn dy row mee ayns Sostyn, ny boayl ennagh elley, boayl nagh vel traa ec peiagh erbee dy yannoo veg. Carn

yllagh er barrack, call upon, page: Ta lheid yn yllagh er my noid, ns ta ny mee-chrauee cheet orrym cha chion: son t'ad kiarit dy yannoo olk ennagh dou, cha goanlyssagh shen t'ad soit m'oï. Bible

ahead er oaie: To go ahead - Dy gholl er oaie. DF idiom; er y chione: He's going ahead - T'eh goll er y chione. DF idiom; kionroish; roish: To draw ahead of something - Dy gholl roish red ennagh. DF idiom

ease aash: And among these nations shalt thou find no ease - As mastey ny ashoonyn shoh, cha vow veg yn aash Bible; soccar, soccoilid; (v.) boggaghey, cur aash er, eddrymaghey, feaysley er, jannoo aashagh, seyrey; lhaggee: Ease somewhat the yoke that thy father did put upon us? - Lhaggee yn whing hug dty ayr orrin? Bible; lhaggaghey: ease thou somewhat the grievous servitude of thy father - jean uss red ennagh y lhaggaghey jeh bondiaght dewil dtayrey Bible

easy1 (adj., adv.) bog, dy aashagh, sasdagh; aashagh: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; soccoil: Easy life - Bea soccoil. DF idiom; (pref.) so-: That's easy done - Ta shen so-yannoo DF idiom

for (prep.) chum: Spit for roasting meat - Bher chum rostey feill. DF idiom; gour, kyndagh; cour: To lay something by for a rainy day - Cur red ennagh ersooyl cour laa fliaghee. JJK idiom; da: I fetch and carry for him - Ta mee jannoo chyrryssyn da. DF idiom; dys; er: He was called for - V'eh eieit er. DF idiom; er son: For keeps - Er son dy bragh. DF idiom; lesh: He made a bee-line for the table - Hie eh dy jeeragh lesh y voayrd. DF idiom; rish: For the past few days - Rish ny laghyn jerrinagh shoh. DF idiom; ry-hoi; son: For ever and ever - Son dy bragh as dy bragh. DF idiom

have (possess) ec: She has an enchanting voice and a vivid imagination - Ta coraa obbee eck as sheiltynys bioyr. JJK idiom; echey: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey. JJK idiom; oc: Have they a table-cloth? - Vel aanrit-boayrd oc? JJK idiom; eu: Have you got any money? - Vel veg dy argid eu? JJK idiom; ain: Have we any glasses? - Vel glessyn erbee ain? JJK idiom; aym: Have I not a carriage? - Nagh vel carriads aym? JJK idiom; ayd: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom; eck

ill (adj., adv.) aslane, aslayntagh, doghanagh, doogh, lag, moal, sie; drogh: It's an ill wind that blows nobody good - She drogh gheay nagh sheid mie da pagh ennagh. JJK idiom; ching: She is dangerously ill - T'ee ching dy-danjeyragh. JJK idiom; olk: He speaks ill of nobody - Cha nel eh loayrt dy-olk mysh pagh erbee. JJK idiom

learn (v.) ynsaghey; ynsagh: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; ynsee: Learn it by heart - Ynsee eh liorish cree. JJK idiom

poor man (n.) dooinney boght: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey JJK idiom

ringing claggintys; clinckal; gling; glingal; bingys: The church bell is ringing - Ta clagh ny killagh bingys. DF idiom; clinkeragh: There's someone ringing - Ta pagh ennagh clinkeragh. JJK idiom; bwoalley: The church bell is ringing - Ta clagh ny killagh bwoalley. DF idiom

ard-wannalagh (adj.) haughty, stubborn, stuck up, superior: Ec y traa shen hig Sostynagh ard-wannalagh stiagh dy cheau argid erskyn towse as ec traa ennagh 'sy traa ry-heet nee peiagh gra "cre 'sy theihll va jeant son Jishag y Nollick! Dhoor; (n.) arrogant person

colloo (=Ir. colpa) (f.) column: Va mee er my vriaght liorish Paayl dy screeu red ennagh, dy ve currit magh ayns colloo jeh Coraa ny Twoaie. Dhoor; pillar: Ta Scrudeyr Eiraght Valley Chashtal, Andrew Kewley, gra dy jagh cooinaghtane y Chiannoort Smelt er troggal myr colloo chlassicagh, gyn sthowran er y vullagh. BS

farrys cheerey agronomic, agronomical; agronomy: S'treisht lhiam dy vees y reiltys PNG jannoo red ennagh dy vishaghey yn farrys cheerey jeh PNG as hig yn sleih ayns buill lheid y Moro dy ve ny smoo berchagh ayns ny laaghyn ry heet. Dhoor; political economy

heise elevator; hoist: Tra va shin shooyl er ash thie va "Kione Doo" shirrey "heise" y chur da Caesar tra v'eh drappal harrish cleigh ennagh LTQ; lift: Va Mnr Jumbo gee e chirbyl ec yn thie bee, fuirraghtyn er Noddee dy heet as cur heise da. Dhoor

neuhickyrit unconfirmed, unconvinced, unestablished, unratified, unsecured, unverified: Cha dooar ad y fer fo ourys ayns shoh, as ren ad troailt my hwoaie dys yn Ellan Lioas, raad va skeeal neuhickyrit dy vaik peiagh ennagh y fer-lhee as y daa phaithey aeg echey. BS

teaym (f.) attack, bout, fit, paroxysm, seizure, spasm, swoon: Teaym noa dy hingys. DF; caprice, fad, mood, notion, vagary, whim: va fys mie aym dy row Thom ny ghooinney breagagh, as v'eh meshtalagh neesht, as ny "lhiam-lhiat" myr ta sleih ennagh tra ta teaym ocsyn er red erbee JC

thannaghey attenuate, bed in, dilute, emaciate, liquefy, rarefy, rarefying, reduce, shallow, slenderize, slim, thin, thinning; (of oil) cracking up; dilution, reduction, rarefaction: er ghra dy nhare çhymmyltaght tarmaynagh ta tayrn sleih gys Mannin na çhymmyltaght boayl ta'n cultoor Manninagh goll er thannaghey, kyndagh rish Manninee eginit faagail yn Ellan dy hirrey kiartaghyn boayl ennagh elley. BS; (of waters) shoal

thie lhionney COMPARE thie oast ale house, beer house, boozer, pot house, pub: Dooinney ennagh ayns thie-lhionney ayns Mannin, tra cheayll eh dy row Gaelg goll er ynsaghey ayns ny scoillyn, ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog