Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: elley | Results: 235 (first 200 shown)

elley (=Ir. eile, O.Ir. aile) additional, alternative, another, else, other: hie yn cheshaght elley va dy choyrt booise er y cheu elley Bible [L. alias]


Inexact matches:

beggan elley few more, little more

boayl elley elsewhere, another place: Tar, ta mee guee ort marym, gys boayl elley, raad yiow shilley jeu Bible

cagh elley everyone else, rest: Shoh yn bardoon myr hooar mee eh bleeantyn er dy henney, agh va'n pabyr raipit ec yn jeihoo raane, as cagh elley caillt. Coraa

cheu elley (f.) obverse: hie yn cheshaght elley va dy choyrt booise er y cheu elley Bible

chooid elley (yn) rest: Ta'n chooid elley jeh ny coyrleyn as padjeryn cha ymmyrçhagh CS

cooid elley (f.) remainder, remnant: huitt cooid elley jeh ayns thalloo mie Bible

cooishyn elley miscellaneous provisions; any other business

feallagh elley others: t'ou er yeeaghyn oo hene da feallagh elley chammahs dooys, Bible

fer elley other: As ghow yn tannys e ir-vooinjerey, as woaill ad fer, as varr ad fer elley, as chlagh ad fer elley. Bible; other one

fys elley notes

jeh elley (yn); (the) other one: Cha vod sharvaant erbee daa vainshter y hirveish: son eddyr ver eh feoh da'n derrey yeh as graih da'n jeh elley; er nonney cummee eh gys y derrey yeh, as soie-ee eh beg jeh'n jeh elley. Bible

keayrt elley once more: Insh j'ee dy vaikym ee keayrt elley. DF

lheid elley likewise: jirri e ny goyn shoanoni, na yn leid elle, mar nii yn ghuish y hyirre. PB1610

raad elley elsewhere: hie jaagh yn ard-valley seose 'syn aer, as hie nyn dappee voue dy chosney roue, yn derrey raad n'yn raad elley Bible

reddyn elley others, other things: As ymmodee dy reddyn elley ren eh y choyrlaghey Bible; additions

tooilley elley moreover

wheesh elley as much more: cur-jee dooble jee cordail rish ny obbraghyn eck; ayns y chappan t'ee er lhieeney, lhieen-jee wheesh elley j'ee. Bible

as reddyn elley 1 additions a: cordail rish cummey dagh unnane oc; as reddyn elley ooilley mygeayrt. Bible; 2 et cetera

as red elley furthermore, moreover: As red elley ta scanshoil, t'eh jeeaghyn dy vel ny paitchyn goaill soylley jeh'n "ghamman". Carn

caghlaa dys lhong elley trans-ship

caghlaa gys lhong elley trans-shipment

cheu elley jeh trans, trans-: As queig barryn son buird y cheu elley jeh'n chabbane Bible

cur ayns oik peiagh elley replace

cur cost elley er surcharge

cur er red elley superimpose

cur shilley elley er revisit

derrey raad nyn raad elley (yn) this way or that way: hie jaagh yn ard-valley seosesyn aer, as hie nyn dappee voue dy chosney roue, yn derrey raad nyn raad elley Bible

er aght elley alternatively, in another connection, otherwise: Liorish dy creeney yeearreeyn neu-pheccoil y obbal, dy vod oo ny share obbal ad, tra t'ad er aght elley. CS

er ennym elley alias

er y laue elley contrariwise: Agh, er y laue elley, cha nod bree noa ve currit ayns chengey faase mannagh vel obbyr yeean goll er mastey lughtyn-thie ayns ny thieyn oc hene. Carn

jannoo aigney elley (in opinion) turn round

jannoo caghlaaghyn elley ayns (make other to) amendments

red shen elley thingummy

rish y chooid elley comparatively: hie eh dy yannoo caggey rish y chooid elley jeh'n sluight eck Bible

sleih elley harrish others besides

'sy troa elley in the opposite direction

tannee tammylt elley stay on

others (pron) feallagh elley; reddyn elley; sleih elley: She's always speaking about herself and never about others - T'ee loayrt dy- kinjagh mychione ee-hene as cha nel dy-bragh mychione sleih elley. JJK idiom

other one (the ); (yn) jeh elley; fer elley: It doesn't match the other one - Cha nel eh cheet jesh da'n fer elley. DF idiom

elsewhere (adv.) boayl elley, raad elley

moreover (adv.) agh foast, as red elley, erskyn ooilley, foast, foastagh, harrish shen, lurg ooilley, marish shen as ooilley, myrchaagh, red elley jeh, tooilley elley, tooilley foast; ny-sodjey; sodjey; sodjey na shen; (ny) sodjey; (ny) sodjey na shen; marish shen

other (adj., pron) elley, fer elley

contrariwise (adv.) er y laue elley, er y cheu elley, noi ry hoi, noi shen

additional (adj.) elley: Additional reason - Oyr elley. DF idiom; tooilley: Additional soldiers were sent out - Va tooilley sidooryn er nyn goyrt magh. DF idiom

additions (npl.) reddyn elley

alternatively (adv.) er aght elley: Or alternatively you can come tomorrow - Er agh elley foddee oo cheet mairagh. DF idiom; er y derrey heu: Or alternatively they will die - Er y derrey heu yiow ad baase. DF idiom

another (adj.) elley: The death of one dog is the life of another - Baase y derrey voddey bioys y voddey elley. JJK idiom

another place (n.) boayl elley

else (adv.) elley

everyone else cagh elley

obverse (n.) cheu elley

other things (npl.) reddyn elley: Among other things, he related to us his travelling adventures - Mastey reddyn elley, d'insh eh dooin e chontoyrtyssyn troailtee. JJK idiom

ard-veenid (f.) civility, civilization: Ta dty heer goll er jiole voyd as cheet dy ve lesh cheer elley as lesh ard-veenid elley. Carn

cur cheb er guess; put an attempt on, try: Foast, ta'n chooid smoo dy Hostnee goaill aggle roish cur cheb er chengaghyn elley, er nonney t'ad noi chengaghyn elley. Carn

dimraa mentioned: Dimraa eh shen rish jeshaghteyr elley as dreggyr yn fer elley dy row reddyn dy bollagh anchasley tra v'ad er y cheayn. Carn

feallee people, persons: Agh, foddee dy vel Juan er nakin y cheu elley jeh'n chooish nagh row ny saggyrtyn red beg share na feallee elley Dhoor

jeshaghteyr engineer, machinist: Dimraa eh shen rish jeshaghteyr elley as dreggyr yn fer elley dy row reddyn dy bollagh anchasley tra v'ad er y cheayn. Carn

leeideyr guide: Llywelyn yn Leeideyr Jerrinagh ta er nyn imraa ayns laue screeunyn Peniarth 129 as 131, as ayns buill elley neeshtagh she ben er-ennym Rhanullt inneen elley da Rennell GB

mannanyn kids: hig three deiney dty whail goll seose dy hirveish Jee gys Bethel, fer jeu cur lesh three mannanyn, fer elley three bwilleenyn arran, as yn er elley boteil feeyney Bible

meechiart amoral, erring, erroneous, improper, inequitable, one-sided, unorthodox, wrong: jannoo reddyn barbaragh rish pryssoonee elley as janoo reddyn mee-chiart rish sleih elley. Carn

noi shen contrariwise, conversely; against that: Va kuse dy Vritaanee ayns foayr jeh co-obbragh marish ny Germaanee, va kuse elley slane noi shen as va kuse elley foast eddyr oc. Bible

oayshagh formal: shamyr lhionney vooar as fer elley ny s'loo boayl t'ad cummal seshoonyn oayshagh ec traa jinnair as keayrtyn elley. Carn

prowallyn temptations: Ny vel Jee erbee elley er ghoaill er, dy reih da hene ashoon ass mean ashoon elley, liorish prowallyn liorish cowraghyn, as mirillyn, as liorish caggey Bible

shamyr lhionney (f.) bar room, lounge bar, tap room: Ta daa halley ayn son cuirraghyn-kiaulley as gienseyn, shamyr lhionney vooar as fer elley ny s'loo boayl t'ad cummal seshoonyn oayshagh ec traa jinnair as keayrtyn elley. Carn

sornaig (f.) drain, sewer: Ta Mainshtyr Anderson gra dy nee Crowe EPH Çhiarmaanit hug ny sornaigyn stiagh, agh foddee dy row doilleeidyn elley goll rish piobyn brisht jeant ec coonreyderyn elley - cummeyderyn-çheerey (landscapers), myr sampleyr. BS

any other business cooishyn elley

as much more wheesh elley

comparatively (adv.) rish y chooid elley

few more beggan elley; tooilley

notes (npl.) imraaghyn, screeuyn; fys elley

once more (adv.) keayrt elley; reesht

others besides (npl.) sleih elley harrish

rest aash: Change of work is rest - Caghlaa obbyr aash. JJK idiom; aashagh: It's at rest now - T'eh aashagh nish. DF idiom; cagh elley; (yn) chooid elley; cur aash da; fea: She is at rest now - T'ee ec fea nish. DF idiom; fieau: Let's rest here a while - Lhig dooin fieau ayns shoh rish tammylt. DF idiom; goaill fea, jannoo fea; scuirr: The waves never rest - Cha nel ny tonnyn rieau scuirr. DF idiom; taggey; (to); (dy) hannaghtyn

revisit (v.) cur shilley elley er

stay on (v.) tannee tammylt elley

superimpose (v.) cur er red elley

trans (pref.) cheu elley jeh, harrish

trans- (pref.) cheu elley jeh, harrish

trans-ship1 (v.) caghlaa dys lhong elley

trans-shipment caghlaa gys lhong elley

turn round2 (v.) (in opinion) jannoo aigney elley

walk after (v.) geiyrt da: And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods - Agh my nee shiu er aght erbee jarrood y Chiarn nyn Yee, as geiyrt da jeeghyn erbee elley Bible; geiyrt er: and burn incense unto Baal, and walk after other gods - as geiyrt er jeeghyn elley nagh vel enney eu orroo Bible; gimmeeaght lurg: They shall walk after the Lord - Nee ad gimmeeaght lurg y Chiarn Bible

alias er ennym elley; far-enmyssit; far-ennym; lhiass-ennym

amendments1 (v.) (make other to) jannoo caghlaaghyn elley ayns; (npl.) lhiasaghyn

in another connection er aght elley

miscellaneous provisions (npl.) caghlaaghyn dy chiarailyn, cooishyn elley

remainder (n.) cooid elley, corrilys, fooillagh, mayrnaght, stoyr ronney

remnant (n.) cooid elley, fooillagh, jeelym cooid, remlad, sluight

surcharge (n.) eeck smoo; prios-brash; (v.) cur cost elley er

thingummy (n.) (the); (y) gliggey shen; red shen elley

farbys irritation: As farbys beg elley Dhoor

howse measured: Reesht howse eh thousane elley Bible

alternative caghlaaee; caghlaays: What's the alternative? - Cre'n caghlaays ayn? DF idiom; elley

et cetera (n., adv.) as nyn lheid; a.r.e.; as myr shen magh; as reddyn elley

furthermore (adv.) as red elley, foast, harrish shen; ny-sodjey; (ny) sodjey

in the opposite direction raad noi shen; 'sy troa elley

this way or that way (yn) derrey raad nyn raad elley

ayndaue in them: Foddee dy bee sym ec sleih elley ayndaue. Carn

cheu (=Ir. taobh) (f.) pl. cheughyn 1 beam, side, standpoint a: er cheu elley jeh'n awin Bible; 2 page

cultooragh cultural: cha row monney caghlaaghyn cultooragh currit stiagh voish cheeraghyn elley. carn

doobyl duplicate: Yn kiart doobyl jeh'n fer elley. DF

eirinnee See eirrinee husbandmen, yeomanry: ver eh yn garey-feeyney da eirinnee elley. Bible

foshley open: Ny jean shiu foshley nyn meeal ayns folliaghtyn sleih elley. EF

Freeshlannish (f.) Frisian: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

garey feeyney vineyard: ver-ym dhyt garey-feeyney elley er y hon Bible

hallaghyn halls: v'ad g'eearree kiaull elley ayns ny hallaghyn cuirrey-kiaull. Carn

haue saved: Haue eh feallagh elley, eh-hene cha vod eh sauail Bible

hilg cast: hilg eh magh ad gys cheer elley Bible

insh breag tell a lie: Insh breag elley dou! DF

lossyreeyn herbs: fer elley ta faase, t'eh gee lossyreeyn Bible

lught-reill authorities, authority: ghow lught-reill ayns un cheer (Sostyn) greim er cheer elley (Nerin). Carn

my-my-chione concerning me: Ta mee loayrt my-my-chione's goll gys cheer elley. Carn

preïshal busy: As myr va dty harvaant preïshal mysh obbyr elley Bible

smooinaght (f.) concept, impression, notion, opinion, sentiment, think, thought: Ghow mee smooinaght elley Bible

tannys tenant, husbandman: nee eh soiaghey yn garey-feeyney rish tannys elley Bible

tayrn cooidjagh assemble, close: tayrn cooidjagh yn chooid elley jeh'n pobble Bible

accommodation (n.) aaght: He couldn't get accommodation anywhere else - Cha dod eh geddyn aaght boayl erbee elley. DF idiom; boayl-fuirraghtyn

alongside cur liorish: Put it alongside the other one - Cur eh liorish y fer elley. DF idiom

beside (prep.) liorish: Put it beside the other one - Cur eh liorish y fer elley. DF idiom; rish: Green hills beside the sea - Cruink ghlassey rish y cheayn. DF idiom; liorish lhiattee

blasphemously (adv.) dy mollaghtagh: And many other things blasphemously spake they against him. - As ymmodee reddyn elley loayr ad dy mollaghtagh noi Bible; mollaghtoil

death (n.) baase: The death of one dog is the life of another - Baase y derrey voddey bioys y voddey elley. JJK idiom

direction (n.) ard; genmys; gurneilys; oardagh; raad; reaylt; stiurey; troa: In the opposite direction - 'Sy troa elley. DF idiom

eaten (v.) eeit: the other basket had very naughty figs, which could not be eaten - vasy vaskad elley figgyn feer olk, nagh voddagh ve eeit Bible

edify (v.) cur jeih-hampleyr da; jannoo mie; niartaghey: edify one another - niartaghey yn derrey yeh yn jeh elley Bible

exact (adj.) corrym; cruinn: To be more exact - Dy ve ny s'cruinney. DF idiom; kiart: The exact duplicate of the other - Yn kiart doobyl jeh'n fer elley. DF idiom

families (npl.) lughtyn-thie: these are the families of the Gershonites - ad shoh lughtyn-thie ny Gershoniteyn Bible; kynneeyn: And the residue of the families of the sons of Kohath - As vec y chooid elley jeh kynneeyn mec Kohath Bible

goodly mountain (n.) Slieau Aalin: and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain - as shilleygheddyn jehn cheer mie shen ta cheu elley dy Yordan, yn slieau aalin shen Bible

hate (v.) cur dwoaie da: He will hate the one and love the other - Ver eh dwoaie da'n derrey yeh as graih da'n jeh elley. DF idiom; feohdaghey

howbeit ga ta; ny-yeih: Howbeit there came other boats from Tiberias - Ny-yeih va baatyn elley er jeet veih Tiberias Bible

ilk (n.) clein: Of that ilk - Jeh'n chlein shen. DF idiom; keint: Others of that ilk - Sleih elley jeh'n cheint shen. DF idiom

in order to dys; gys; dy voddagh: In order to procure repose for others, he sacrificed his own - Dy voddagh eh geddyn fea da feallagh elley, ren eh cur seose yn fea echey hene. JJK idiom

I will dress aarlyms: and I will dress the other bullock - as aarlyms y dow elley Bible

little more beggan elley; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom

on the north side er y cheu twoaie: And for the second side of the tabernacle on the north side - As er son y cheu elley jehn chabbane, er y cheu twoaie Bible

otherwise (adj., adv.) er aght elley; er nonney: Otherwise we'll be gone - Er nonney beemayd ersooyl. DF idiom; (ny) yei: Go tomorrow otherwise you will not get - Immee mairagh ny yei nagh now oo eh. DF idiom

ranks (npl.) roaghyn; rankyn; rhenkeyryn: Officers and other ranks - Fir oik as rhenkeyryn elley. DF idiom; straneyn: Close the ranks - Ny straneyn y ghooney. DF idiom

replace (v.) cur nyn ymmyd, goaill ymmyd jeh, cur ayns oik peiagh elley, cur ayns ynnyd jeh, cur er ash ayns ynnyd

repose fea: In order to procure repose for others, he sacrificed his own - Dy voddagh eh geddyn fea da feallagh elley, ren eh cur seose yn fea echey hene. JJK idiom; gow saveenys; lhie; saveenys; soiaghey; soit er

resort couyr: It was the only resort - Cha row couyr erbee elley ayn. DF idiom; oayll; taaghey; ynnyd: Holiday resort - Ynnyd seyrey. DF idiom

saying (n.) raa: There is much between saying and doing - Ta lane eddyr raa as jannoo. JJK idiom; gra: She was saying the word over the other woman - V'ee gra yn fockle er y ven elley. DF idiom

seriously (adv.) ry yeru; dy trome: On the contrary, she spoke quite (seriously / in all seriousness) - Er y cheu elley, loayr ee dy-trome. JJK idiom; ro hrome: He takes it too seriously - T'eh goaill eh ersyn hene ro hrome. DF idiom

sex chibbag, jibbag; dooghys; (n.) keintys: The opposite sex - Yn keintys elley. DF idiom

shall I make (interrog.) jeanym: and shall I make the residue thereof an abomination? - as jean- ym red dwoaiagh jehn chooid elley jeh? Bible

storey (n.) laare: They added another storey to the house - Hug ad laare elley er y thie. DF idiom; yrjid

street (n.) straid: This street is twice as long as the other - Ta'n straid shoh daa cheayrt cha liauyr as yn straid elley. JJK idiom; straaid

things (npl.) reddyn: Among other things, he related to us his travelling adventures - Mastey reddyn elley, d'insh eh dooin e chontoyrtyssyn troailtee. JJK idiom; chebbyn

twice (adv.) daa cheayrt: This street is twice as long as the other - Ta'n straid shoh daa cheayrt cha liauyr as yn straid elley. JJK idiom

wrinkle (n.) craplag: There's another wrinkle to your backside - Er hen craplag elley da dty hoyn. DF idiom; (v.) craplaghey, crapley, crappey, cungaghey; shirgaghey

aarlee-yms I will prepare: Ayns chiass nyn rouanys aarlee-yms gien elley daue, as nee'm ad er-meshtey dy yannoo ching jeu Bible

aarlym's I will prepare: as aarlym's y dow elley, as ver-ym eh ny lhie er y fuygh, as cha derym veg yn aile fo. Bible

ad shid those: ghow ad grunt, ad shoh er y cheu shoh jehn loghan as ad shid er y cheu elley. Bible

aeglagh adolescent, juvenile, young ones, young persons, youth: shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley, veih'n chenndiaght dys yn aeglagh. Carn

Agh atreih But alas: Agh atreih! Cha row shen dy ve derrey va ymmodee bleeantyn elley er n'gholl shaghey. JG

ard-eailley celebration, chief festival, festival: Manninee va jannoo ard-eailley jeh'n chultoor as eiraght oc ec Balley Keeill Eoin Laa Tinvaal, dod ad feddyn magh ny ta sleih voish heeraghyn elley coontey jeh Mannin. BS

ard-veoir chief steward, Lord Mayor: Tra v'eh pointit myr ard-veoir Chorcaigh, va MacSuibhne er ghra dy row yn sleih va abyl dy hurranse ny smoo na sleih elley geddyn y varriaght sy jerrey. Carn

argidagh (adj.) fiscal, moneyed: Ta chengey elley cheet stiagh ec sleih t'er chosney barriaght ennagh (cultooragh, argidagh, sidooragh). Carn; (n.) financier; (the) rich; silver, silvered, silvery; argent

argidoil argentine, financial, monetary: Cha row thieyn Dandara ayn, ny Volvoyn, ny red erbee elley t'er ve currit er Mannin ayns ennym y Jee argidoil. Carn

artyn articles: Myr shen my vees red erbee ec sleih elley bee foaysagh da ny Gaelgeyryn ta nyn screeudeyr g'eearree artyn voue. Carn

aspickys bishopric, diocese, see: Yn aspickys echey lhig da fer elley y ghoaill. Bible

Austrail (f.) (Yn) Australia: Bee hionnraaghyn elley ayn er y turrys gys Sellafield, myr sampleyr ec slystyn-marrey yn Austrail as ec Meayll ny Treisht, syn Affrick Yiass. BS

ayns drogh challin out of condition: haink shiaght booaghyn elley geiyrt orroo, ass yn awin, ayns drogh challin, as shang Bible; ill-favoured

baccee1 disabled, halt: As haink earrooyn mooarey dy leih huggey, as nyn mast' oc va croobee, doail, balloo, baccee, as ymmodee elley Bible

baljagh civic, municipal, townsman, urban, urbane: Oddagh yn cheshaght geddyn yn chormid jeh pooar er coonseilyn baljagh elley sy twoaie. Carn

banglaneagh branched, branchy: boayl elley 'n feeaih ny eairkyn banglaneagh, yn tarroo, 'n wooa, as y ghoayr gheayshteenagh PC; connected

bare bynney lesh beloved: cha jean eh eirey jeh mac y ven bare bynney lesh, roish mac y ven elley, tan eirey cair. Bible

barel (=Ir. barúil) (f.) pl. barelyn appreciation, estimation, hypothesis, mind, opinion, presumption, review, surmise: Nish dy vel mee ny shinney ta barel elley aym. DF; contention

Barnabas Barnabas: Duirree Paul myrgeddin as Barnabas ayns Antioch, gynsaghey as preacheil goo yn Chiarn, marish ymmodee elley. Bible

beam 1 cut, gash, nick; 2 beam a: va ny pillaryn elley, as y beam lajer cordail roo. Bible; 3 handful of corn, sickleful

bee-jee be: Bee-jee jeh aigney dooie yn derrey yeh gys y jeh elley lesh graih braaragh Bible

blaaoil floral, florid, flowery: Ny laaghyn shoh s'goan cowraghyn blaaoil dy akin; foddee dy vel sleih er jeet dy ve ny smoo glick agh s'cosoylagh dy vel ad jannoo ymmyd jeh aghtyn elley m. Dhoor

b'laik lhiam I should like: Ren mee cur booise da as dooyrt mee rish b'laik lhiam cheet er ash laa elley dy chlashtyn tooilley Gaelg. MB

bleaysteyder detonator, shot firer: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

bleaysteyderyn bombs: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

Blein Vie Noa (intj) Happy New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

boghlaneys rubble: Chionnee mee kishtey-greie as mastey yn boghlaneys va traval, oard, as greienyn masoonee elley. Dhoor

bolgan bladder, blister on paint, sac, vesicle; bubble: Lhisagh y reiltys leeideil, agh va Co-whaiyl Vretyn ayns Caerdydd rour goll rish bolgan v'ayns seihll elley. Carn; (of thermometer) bulb

booie honour, triumph, victorious, victory; (f.) buoy; (corn) beating; more pleased: Myr shen dy vel sleih ny s'booiee ooashley gheddyn ayns y teihll shoh, na t'ad er graih Yee ny ve ayns maynrys 'sy teihll elley. CS

broogh (=Ir. bruach) (f.) pl. brooinyn bank, brae, brim, brink, brow, fringe, shoal: ec broogh ny hawin va ymmodee biljyn er y derrey heu, as er y cheu elley. Bible; (of river) edge; mound

broogh ny hawin bank of the river, brink of the river: hass ad liorish y maase elley er broogh ny hawin Bible

brooie (gen.) of a bank: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

buillvollee colossal, enormous, gargantuan, giant, gigantic, mammoth: Myr shoh, bee possan-obbyr kimmee troggal seose y paalan buillvollee son Yn Chruinnaght mleeaney as cur cooney da'n ving dy yannoo stoo elley gollrish ny voayrdyn, chaairyn as y ardan. Dhoor

Bulgarianee Bulgarians: hooar shin cooilleen-aigney fondagh, son ren ny hAbaree wheesh cheddin rish state çhiarn elley ta bentyn da ny Bulgarianee. CnyO

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

bun-schoill primary school: Ta'n Boayrd Edjaghys cur kied son lessoonyn Ghailckagh er coorse ynsee yn bun-schoill boayl ta ayr as moir g'eearree eh as fo paart dy cordailyn elley. Carn

Bwoaillee ny Geyrragh Sheep Fold: Eshyn nagh vel goll stiagh er y dorrys ayns bwoaillee ny geyrragh, agh ta drappal seose er aght ennagh elley, teh shen ny vaarliagh as ny roosteyr. Bible

caartrey 1 abuse, denigrate, slander, slandering, spoil, vilify a: ny lhig da dooinney erbee caartrey, ny goltooan y jeh elley Bible; 2 abusiveness, denigration, traducement, vilification

caartyn carts: Ghow dew caartyn jeant jeh bolk as daa wheeyl vooarey. Dhoor; cards: va mish as daa ny tree deiney aegey elley cliaghtit goll keayrt ny ghaa dys y thie oc 'syn 'astyr dy chloie caartyn LC

caaynt (f.) spoken language, spoken word, talk: She Bretnish yn ghlare chadjin ta goll er loayrt sy halley shoh as s'ooraghey t'eh dy chlashtyn caaynt elley ayns ynnyd Baarle. GB

cage cage: Myr eean freilt ayns cage dy volley eeanlee elley, myr shen ta cree yn vooinjer chluicagh Apoc

carboan carbon, carbon deposit: Ragh shen marish jeeanid dy chummal ayns seihll glass, yinnagh Bretyn roshtyn liorish leodaghey as geddyn rey rish croghey er connaghyn-carboan as shaleeyn glassey elley. Carn

carmeish (f.) awning, canvas, dodger, tarpaulin: va tree thousane dy gheiney gobbraghey ayns shen- shiolteyryn, eeasteyryn as ymmodee fir elley troggal baatyn, jannoo jeebin, shiaullyn as carmeish, as eer jannoo teidyn er y cheay Coraa

carryn tunes: er-lhiams nagh vod possan-kiaull erbee goll nyn lurg dys Britaan Beg, na cheer Celtiagh elley, mannagh vel ny kiaullderyn slane er chee cloie carryn Manninagh ynrican roish yn theay. Carn

cauaig (f.) (of crowd) buzz; coo, moan, murmur: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

Celtiee Celts: Red symoil dy vel y Banglane cur arrey da Celtiee elley y laa t'ayn jiu. Carn

chaghterys representation: dy obbraghey marish possanyn elley as dy vel ee arryltagh dy smooinaght mysh chaghterys coreuagh ayns reihyssyn. Carn

cha noddym COMPARE cha voddym I can not: cha noddym ve agh imneagh er aggle dy naasym cha meerioosagh as feallagh elley? CS

cheayn See keayn sea: As haink ad harrish gys y cheu elley jeh'n cheayn, gys cheer ny Gadarenee. Bible; wept: As hrog Esau seose e choraa, as cheayn eh Bible; cried

cheet voish emanate: T'ad cheet voish ashoonyn fei ny h'Europey as ardjyn elley. Carn

chemmit bordered, hemmed: Ayns ardjyn elley sleityn sniaghtee va, nagh ren rieau thenniu, as nagh jean dy braa, chemmit lesh rio creoi PC

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog