Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: eh-hene | Results: 62

Inexact matches:

loo er swear by: Dy jean eshyn ta bannaghey eh-hene er y thalloo, eh-hene y vannaghey ayns Jee yn ynrickys; as eshyn ta loo er y thalloo, nee eh loo liorish Jee yn ynrickys Bible

cheill hid: agh cheill Yeesey eh-hene voue Bible

choadee covered: choadee eh eh-hene lesh aanrit-sack

will cut giarree: He will cut himself - Giarree eh eh-hene. JJK idiom

chroym fell, bowed, stooped: chroym eh eh-hene kiongoyrt rish y ree Bible; inclined

giarree cutting: Yiarn giarree. DF; will cut: Giarree eh eh-hene JJK

haue saved: Haue eh feallagh elley, eh-hene cha vod eh sauail Bible

hiow warmed: hiow eh eh-hene ec yn aile. Bible

injillit compassed: son dy vel eh-hene injillit gys annoonid Bible

oonlaghey bathe, purify, wash: as ren eh eh-hene y oonlaghey Bible

sliennooys surname: as sliennooys eh-hene er cowrey Israel Bible

roughly (adv.) dy garroo; dy mooaralagh: but made himself strange unto them, and spake roughly unto them - agh dymmyrk eh eh-hene myr joarree daue, as loayr eh dy mooaralagh roo Bible

wrote (v.) screeu: He wrote that himself - Screeu eh shen eh-hene. JJK idiom; scrieu

annoonid pl. annoonidyn frailty, incapacity, languor, weakness: son dy vel eh-hene injillit gys annoonid Bible; inability

aslayntyn infirmities: Ghow eh-hene er ny aslayntyn ainyn, as dymmyrk eh nyn ghoghanyn Bible

Baarool Barrule: v'eh er ny chleayney liorish ny preachooryn Saasilagh, as cheayll eh John Wesley eh-hene preacheil er cleigh ec cass slieau Baarool Dhoor

bainnagh lactic, milk producing, milky; galactic: Son dreggyr eisht eh-hene, myr heeyn eh magh e laue dy hoilshagh, ayns y speyr yn Raad Mooar Bainnagh daue Coraa

ceaut ersooyl ditched: cre'n vondeish t'ec dooinney, my chosnys eh yn seihll ooilley, as eh-hene dy ve caillit, ny ceaut ersooyl? Bible

cheyoo yeig COMPARE shey jeigoo (yn); (the) sixteenth: Yn cheyoo yeig er Hananiah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

chiaghtoo yeig (yn); (the) seventeenth: Yn chiaghtoo yeig er Joshbekashah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

chiarnyn lords, peerage: As dooyrt Samson, Lhig dou baase y gheddyn marish ny Philistinee. As chroym eh eh-hene lesh ooilley e niart; as huitt y thie er ny chiarnyn, as er ooilley yn sleih vayn Bible

chiarroo (yn); (the) fourth: Yn chiarroo er Izri; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig: Bible

chiarroo yeig (yn); (the) fourteenth: Yn chiarroo yeig er Mattathiah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

chronnag (f.) (yn); (the) round top; pulpit: Haink eh-hene dy ve ny phreachoor Saasilagh as v'eh mie d'ockley magh ass y chronnag ec shirveishyn Gailckagh. Dhoor

Cooyrt Court: Daag shin 'sy voghrey son Cooyrt yn Aspick, as ayns shoh leeid yn Chiarn Aspick eh-hene shin trooid e gharaghyn as y cooyrt Coraa

Cooyrt yn Aspick (f.) Bishop's Court: Daag shin 'sy voghrey son Cooyrt yn Aspick, as ayns shoh leeid yn Chiarn Aspick eh-hene shin trooid e gharaghyn as y cooyrt, soilshaghey dooin shenn chooid yn Aspick ard-ghooagh Wilson. Coraa

cur dwoaie da abominate, detest, hate: T'eh smooinaghtyn er olk er e lhiabbee as cha vel eh er hoiaghey eh-hene ayns raad mie erbee: chamoo t'eh cur dwoaie da'n red ta olk. Bible

daill (=Ir. daill) (f.) chance, credit, trust: cur daill dou as nee'm ooilley y eeck dhyt. Bible; (v.) hired: hie eh as daill eh eh-hene rish cummaltagh jeh'n cheer shen Bible; suborned

dy creeney wisely: Eshyn ta gymmyrkey eh-hene dy creeney ayns cooish erbee, hig eh jeh dy mie Bible

dy neuyesh unduly: dy vel eh dy ymmyrkey eh-hene dy neuyesh gys e voidyn Bible

dy roonagh proudly: nee yn lhiannoo gymmyrkey eh-hene dy roonagh noi yn chanstyr, as y moodjeen noi yn dooinney onnoroil. Bible

eedoo (yn); (the) twentieth: Yn eedoo er Eliathah; eh-hene, e vee, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

failley 1 (v.) employ, engage, hire; 2 serve a: ren Israel failley eh-hene son ben Bible; 3 (n.) employment, engagement

feill y lhiannoo flesh of the child: hug eh e veeal er beeal y lhiannoo, as e hooillyn er ny sooillyn echey, as heeyn eh eh-hene er y lhiannoo; as haink chiass ayns feill y lhiannoo. Bible

fer coyrlee pl. fir-choyrlee adviser, council, counsellor: Haink Joseph dy Arimathea, fer coyrlee ooasle, va myrgeddin eh-hene farkiaght son reeriaght Yee Bible

fer reiht chosen one: Haue eh feallagh elley; lhig da eh-hene y hauail my she Creest fer reiht Yee eh. Bible

ghaaoo-yeig COMPARE ghaa yeigoo (yn); (the) twelfth: Yn ghaaoo-yeig er Hashabiah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

ghaa yeigoo (yn) twelfth: va traaue lesh daa chubbyl jeig dy ghew roish, as eh-hene marish yn ghaa-yeigoo Bible

goll er y cheer go into the country: Ny lurg shen hoilshee eh eh-hene ayns cummey elley da jees jeu, myr v'ad shooyl er y raad, as goll er y cheer. Bible; landing

hoghtoo yeig (yn); (the) eighteenth: Yn hoghtoo yeig er Hanani; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

kialgagh calculated, calculating, circumventory, crafty, deceitful, deceiving, deceptive, fallacious, fly, guileful, illusive, insidious, perfidious, seditious, treacherous, tricky, wily: t'eh dy voirey eh-hene ayns ymmodee cooishyn kialgagh Bible

kiarail (f.) 1 pl. kiarailyn care, circumspection, cogitation, intention, provision, purvey, resolution, vigilance a: Gow kiarail jeh'n dooinney shoh Bible; 2 (v.) cogitate, design, destine, determine, intend, prepare, provide, purport, resolve; 3 purpose: ta dty vraar Esau gerjagh eh-hene my-dty-chiones, kiarail dy dty varroo Bible

nuyoo yeig (yn); (the) nineteenth: Yn nuyoo yeig er Mallothi; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

obbraghyn mooarey great acts: Eisht ghow ad rish obbraghyn mooarey as yindyssagh Yee, as kys va ainle y Chiarn er yeeaghyn eh-hene daue. Apoc

screebey abrade, abrasion, chafe, claw, dress, friction, grate, graze, itch, rasp, scrape, scratch, scrawl, scuffle, stridulate: ghow eh shlig chrockan dy screebey eh-hene Bible; clawing, scraping, scratching, striking [O.Ir. scrípaid]

shamyr lhiabbagh (=Ir. seomra leapa) (f.) bedchamber, bedroom: as dollee ee eh-hene as e voandyr ayns shamyr-lhiabbagh Bible

shenn-ayryn forefathers: As hie Jacob sheese gys Egypt, as hooar eh baase, eh-hene as nyn shenn-ayryn Bible; progenitors

shlig (=Ir. slig) (f.) (pl -yn) body, scale, scale pan, shell, test: As ghow eh shlig chrockan dy screebey eh-hene; Bible; splinter

slane doal stone-blind: As er hoh eh-hene jiu, beggan bouyr, slane doal, agh gennal erskyn towse as lane dy chenjallys; ayns tammylt beg bee eh keead as tree bleeaney dy eash. Coraa

ta mish lhiat I am with thee: As hoilshee'n Chiarn eh-hene da 'syn oie cheddin, as dooyrt eh, Mish Jee Abraham dty ayrey: ny gow aggle, son ta mish lhiat, as nee'm oo y vannaghey Bible

vleïn (f.) (yn); (the) year: Cha nee dy hebbal eh-hene dy mennick, myr tan ardsaggyrt goll stiagh ayns yn ynnyd casherick dy chooilley vleïn lesh fuill cretooryn elley PB1765

wheiggoo yeig (yn); (the) fifteenth: Yn wheiggoo yeig er Jeremoth; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

ynnydyn follit lurking places; close places; secret places: Vod fer erbee eh-hene y cheiltyn ayns ynnydyn follit nagh vaik-yms eh? Bible; strongholds: Nee'n chloan yoarree failleil: as bee ad agglagh ayns ny ynnydyn follit oc. Bible

compassed chombaase: And they compassed him in - As chombaase ad eh stiagh Bible; chruinnee: and they came by night, and compassed the city about - as haink adsyn oie, as chruinnee ad yn ardvalley Bible; injillit: for that he himself also is compassed with infirmity - son dy vel eh-hene injillit gys annoonid Bible

wisely (adv.) dy tastagh: let us deal wisely with them - lhig dooin dellal roo dy tastagh Bible; dy creeney: And David behaved himself wisely in all his ways - As ren David gymmyrkey eh-hene dy creeney ayns ooilley e raaidyn Bible

worthy1 (adj.) feeu: Worthy of respect - Feeu arrym. DF idiom; feeudagh: He is worthy of it - T'eh feeudagh da. DF idiom; toilliu: For the labourer is worthy of his hire - Son ta'n labree toilliu e 'aill. DF idiom; toilchin: He is worthy of death - T'eh toilchin baase. DF idiom; onoroil: If he will shew himself a worthy man - My yeeaghys eh eh-hene ny ghooinney onoroil Bible

doltey cadet, initiate, protégé, pupil: dinsh eh da dy row e vac slane as bio, as dooyrt eh rish yn Ree dy chummal eh-hene ayns e gheulaghyn derrey harragh yn doltey echey gys y phlaase. Coraa; initiation; adopted child, fosterling, ward; (child) adopt, foster

goaill er hene assume, take upon: Ny lhig da dooinney erbee eh-hene y volley: My ta dooinney erbee ny vud eu goaill er hene dy ve creeney 'sy theihll shoh, lhig da ve ny ommydan, dy vod eh ve creeney. Bible

jeeaghym I will look: Cha der oo veg dou jeh ny t'ayd: my nee oo yn bargane shoh rhym goym's reesht kiarail jeh, as jeeaghym lurg dty hioltane Bible; I will show: As hoilshee yn Chiarn eh-hene da, as dooyrt eh, Ny gow sheese gys Egypt, cum 'sy cheer jeeaghym dhyt. Bible

lhiassaghey da ascribe: cur fys huggey dy vow eh cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; (assert) charge

moggaid (f.) cover, plate: cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; flat half of scallop

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog