Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: eddyr y daa lhing | Results: 224 (first 200 shown)

eddyr y daa lhing in the interim

eddyr (=Ir. idir) between, betwixt: croymmey eddyr daa errey Bible [L. inter]


Inexact matches:

ben eddyr-ghooagh (f.) mezzo-soprano

breeockle eddyr mid vowel

cheet eddyr interpose, intervene, intervention: Lesh bodjallyn t'eh coodaghey yn toilshey, as cur sarey da, nagh jean eh soilshean, liorish bodjal cheet eddyr ad. Bible

coardail eddyr-reiltyssagh intergovernmental agreement

cur eddyr interpose, sandwich

eddyr laare (f.) mezzanine

eddyr lhoobeenyn in parenthesis

eddyr oc betwixt and between: hie ad thie lheastey mygeayrt er y chassan ayns gien mie, agh gyn ping eddyr oc. Dhoor

feeshan eddyr-obbragh interactive video

fwee eddyr middle voice

geddyn eddyr-luight interbreed

goll eddyr intercommunication: Raad ta goll eddyr daa chronk. DF

jannoo eddyr-lhie stimy

kimmeeys eddyr-voggyl cybercrime

Panel Eddyr-reiltyssagh Intergovernmental Panel

screeu eddyr-linnaghyn interline

shirveishyn eddyr-voggyl (f.) internet services

Blein Eddyr-ashoonagh Rollageydys International Year of Astronomy

bollagh eddyr thieyn intercommunication

commeeys eddyr kynneeyn race relations

dy ve eddyr daa choyrle vacillate

eddyr daa aile Boaldyn in a dilemma

eddyr daa choyrle fluctuating, undecided, vacillating: Ta mee eddyr daa choyrle mychione echey. DF

eddyr daa lhing interim

eddyr daa lout between decks

eddyr daa voayrd between decks

Eddyr Ghaa Woanee Rowany

eddyr linnaghyn jeeragh rectilineal

eddyr meein as garroo one thing with another

eddyr y daa hollys between moon and sunlight

eddyr y daa hraa meantime

Eddyr y Goal Inside the Fork

eddyr yn daa hraa between-times

eddyr yn daa imbagh between season

faag reayms eddyr interspace

fer eddyr ayd mediator: ghani e ferr edyr ayd d'anayn, agh shi jih anayn. PB1610

Fer-toshee Eddyr-insh Cho-chorpagh Head of Corporate Communications

immeeaghtyn eddyr sheshaghtyn-poost matrimonial proceedings

jannoo soiaghey eddyr differentiate between

jean cosoylley eddyr (impv) parallel

kiareyder shirveish eddyr-voggyl internet service provider

kiareyder shirveish eddyr-voggyl ynnydagh local internet service provider

mooinjerys eddyr oc related

ratch eddyr daa phoynt point to point race

duillag y chur er yn eddyr-voggyl put a page on the web

eddyr nish as y traa shen between now and then

Panel Eddyr-reiltyssagh bentyn da Caghlaa Emshyraght Intergovernmental Panel On Climate Change

intercommunication (n.) bollagh eddyr thieyn; (v.) goll eddyr

interpose (v.) cheet eddyr; cur eddyr

sheshaght chiaullee (f.) choir, chorus: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh, eddyr piobeyr Albinagh as piobeyr Manninagh, eddyr sheshaght-chiaullee Vretnagh as sheshaght chiaullee erbee elley fegooish caggey brishey magh Carn; consort

between decks (adv.) eddyr daa lout; eddyr daa voayrd; eddyrvoayrd

mezzo-soprano (n.) ben eddyr-ghooagh, eddyr-ghooagh

stimy (n.) eddyr-lhie; (v.) jannoo eddyr-lhie

between eddyr: There exists a great friendship between them - Ta caarjys mooar eddyr ad. JJK idiom

in a dilemma eddyr daa aile Boaldyn: He was in a dilemma - V'eh eddyr daa aile Boayldyn DF idiom

betwixt (adv.) eddyr

in parenthesis eddyr lhoobeenyn

mezzanine (n.) eddyr laare

middle voice (n.) fwee eddyr

mid vowel (n.) breeockle eddyr

rectilineal (adj.) eddyr linnaghyn jeeragh

sandwich (n.) braghtan; (v.) cur eddyr

briwnys y yannoo mete out, pronounce judgement: As dy vod shiu briwnys y yannoo eddyr casherick as neu-chasherick, as eddyr neu-ghlen as glen Bible

Corna Mill Water: liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

eddyr-ashoonagh international, internationalist: Ec y traa t'ayn, t'eh jeeaghyn nagh vodmayd croghey er conaantyn eddyr-ashoonagh. Carn

eddyr-voggyl internet: Ayns gagh çheer, ta'n eddyr-voggyl çheet dy ve ny smoo scanshoil da ny çhengaghyn. Dhoor

Oxrayzer Cairn of the Oxen: T'eh goll sheese liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

sluight children's children, descendant, family, lineage, offspring, parentage, passage, posterity, progeniture, race, remnant, seed: ver-yms noidys eddyr uss as y ven, as eddyr y sluight ayd's, as y sluight eck's

antiphon (n.) eddyr-chiaull

antiphonal (n., adj.) eddyr-chiaullee

arbitrate (v.) eddyr-chiartaghey, reaghey

betwixt and between eddyr oc

buffer1 eddyr-ghoaillee; fendeilagh

close-mid eddyr-ghoont

communication (n.) coraa, eddyr-rheynn, insh

communications1 (n.) eddyr-insh, chaghteraght, corys

cybercrime (n.) kimmeeys eddyr-voggyl

differentiate (v.) eddyr-scarrey, ughtaghey

differentiate between (v.) jannoo soiaghey eddyr

differentiation (n.) eddyr-scarrey, ughtaghey

ecumenical (adj.) eddyr-agglishagh

entrée (n.) eddyr-choorse

inter- (pref.) eddyr-

interact (v.) eddyr-obbraghey

interaction (n.) eddyr-obbraghey

interactive (adj.) eddyr-obbragh

interactive video (n.) feeshan eddyr-obbragh

interbreed (v.) crosh-heelraghey; geddyn eddyr-luight

intercellular (adj.) eddyr-chillaneagh

inter-Celtic eddyr-Cheltiagh

interconnected (adj.) eddyr-chianglt

intercostal (n., adj.) eddyr-asnagh

intergalactic (adj.) eddyr-cohollyssagh

interglacial (adj.) eddyr-awin-rioeeagh

intergovernmental agreement (n.) coardail eddyr-reiltyssagh

Intergovernmental Panel (n.) Panel Eddyr-reiltyssagh

interjacent (adj.) eddyr-lhie

interjection (n.) eddyr-ockle; ughan

interleaf (n.) eddyr-ghuillag

interleave (v.) eddyr-ghuillaghey

interline (v.) screeu eddyr-linnaghyn

interlinear (adj.) eddyr-linnagh

intermarriage (n.) eddyr-phoosey; poosey mooinjerey

intermezzo (n.) eddyr-chiaull; eddyrchloie

interminate eddyr-sleitagh

international (adj.) eddyr-ashoonagh

internationalism (n.) eddyr-ashoonaghys

internationalist (n., adj.) eddyr-ashoonagh; eddyr-ashoonagheyr

internecine (adj.) eddyr-chynneydagh; marrooagh

internet (n.) eddyr-voggyl

internet services (npl.) shirveishyn eddyr-voggyl

interplanetary (adj.) eddyr-phlannadagh

interposition (n.) eddyr-chur; eddyr-ghoaill

interregnum (n.) eddyr-reill

interstellar (adj.) eddyr-rollageagh

intervention (n.) cheet eddyr, cur stiagh

intervolving (v.) eddyr-filley

layshaft (n.) eddyr-shaaftey

medium2 (n.) (spiritual) eddyr-spyrrydagh

open-mid eddyr-foshlit

refereeing eddyr-chiartys

Rowany (n.) Eddyr Ghaa Woanee, Edremony,

umpiring eddyr-chiartys

undecided (adj.) eddyr daa choyrle, neuchinjagh

cowrey (=Ir. comhartha) pl. cowraghyn mark: As hug y Chiarn cowrey er Cain Bible; token: Shoh cowrey yn chonaant ta mee dy yannoo eddyr mish, as shiuish Bible; sign: As ver-yms scarrey eddyr y pobble ayms, as y pobble ayds; mairagh vees yn cowrey shoh. Bible; attribute, badge, beacon, brand, caret, character, denotation, emblem, evidence, feature, gesture, hint, indication, intimation, marque, mot, seal, signal, stamp, symbol, symptom, trace; wealth

eddyr- (pref.) inter-: Oardagh argid eddyr-ashoonagh DF

eddyr-agglishagh ecumenical

eddyr-ashoonagheyr internationalist

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

eddyr-asnagh intercostal

eddyr-awin-rioeeagh interglacial

eddyr-cheaghley interchange

eddyr-Cheltiagh inter-Celtic: Son yn trass keayrt, ta'n "URDD GOBAITH CYMRU," ta shen dy ghra Sheshaght yn Aeglagh Vretin, er chummal chaglym Eddyr-Cheltiagh ec Thie mooar "Pantyfedwen," ec Borth, er-gerrey da Aberystwyth Coraa

eddyr-chianglt interconnected

eddyr-chiartagh referee, umpire

eddyr-chiartaghey arbitrate, arbitration, referee, umpire

eddyr-chiarteyder arbitrator

eddyr-chiartys refereeing, umpiring

eddyr-chiaull (f.) antiphon, intermezzo

eddyr-chiaullee antiphonal

eddyr-chillaneagh intercellular

eddyr-choorse entrée

eddyr-chur interposition

eddyr-chynneydagh internecine

eddyr-cohollyssagh intergalactic

eddyr-filley intervolving

eddyr-foshlit open-mid

eddyr-ghoaill interposition

eddyr-ghoaillagh intermediary

eddyr-ghoaillee buffer, intermediary

eddyr-ghooagh mezzo-soprano

eddyr-ghoont close-mid

eddyr-ghueeder intercessor

eddyr-ghuillag (f.) interleaf

eddyr-ghuillaghey interleave

eddyr-hengaghey interpret, interpretation

eddyr-hengey (f.) lingua franca

eddyr-hoiaghey interpolation

eddyr-hraa interim

eddyr-insh communications

eddyr-lhie interjacent, stimy

eddyr-lhing time lag

eddyr-linnagh interlinear

eddyr-obbragh interactive

eddyr-obbraghey interact, interaction

eddyr-ockle interjection

eddyr-phlannadagh interplanetary

eddyr-phoosey intermarriage, intermarry

eddyr-reill interregnum

eddyr-rheynn communication

eddyr-rollageagh (f.) interstellar

eddyr-scarrey differentiate, differentiation

eddyr-shaaftey layshaft

eddyr-sleitagh interminate

eddyr-spyrrydagh (spiritual) medium

arbitration (n.) briwnys, eddyr-chiartaghey, reagheydys, reaghys

arbitrator (n.) eddyr-chiarteyder, fer reaghee, reagheyder

between moon and sunlight eddyr y daa hollys

between season eddyr yn daa imbagh

Between Two Turbaries (n.) Eddyr Ghaa Woanee

Inside the Fork (n.) Eddyr y Goal

interchange co-chaghlaa; co-cheaghley; eddyr-cheaghley; maylartey

interim eddyr daa lhing; eddyr-hraa; shallidagh

intermarry (v.) eddyr-phoosey; poosey vooinjey hene

intermediary (n.) fer meanagh; eddyr-ghoaillagh; eddyr-ghoaillee

internet service provider (n.) kiareyder shirveish eddyr-voggyl

interpolation (n.) cur stiagh fockle; eddyr-hoiaghey

interspace (v.) faag reayms eddyr; scarrey veih my cheilley

intervene (v.) cheet eddyr, cur stiagh er

in the interim eddyr y daa lhing

lingua franca (n.) eddyr-hengey; (yn) ghlare chadjin

matrimonial proceedings (npl.) immeeaghtyn eddyr sheshaghtyn-poost, immeeaghtyn poosee

mediator (n.) sheealtagh, fer eddyr ayd, mediatur, fer meanagh

one thing with another eddyr meein as garroo

point to point race (n.) ratch eddyr daa phoynt

race relations commeeys eddyr kynneeyn, commeeys kynnee, cooidjaght-chynney

referee (n.) briw, eddyr-chiartagh, fer reaghys; (v.) eddyr-chiartaghey

time lag (n.) anchaslys traa, eddyr-lhing

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog