Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: eddrym | Results: 77

eddrym (=Ir. adrom) benign, feint, mild, unpronounced; (adj.) light, lightweight, unsubstantial, slight: Son ta my whing aashagh, as my errey eddrym Bible; (as blow) weak; (as head) empty; bird-witted, flighty, shallow, silly: leeideil ayns cappeeys mraane eddrym laadit lesh peccaghyn Bible; vain: Ta ny phadeyryn eck deiney eddrym as cluicagh Bible; (material) airy; frivolous


Inexact matches:

armyn eddrym small arms

builley eddrym dab

caillin eddrym coquette

cha eddrym so light: Cren aght teh taghyrt eisht dy vel whilleen mee-rioosagh jeh currym cha eddrym as aashagh CS

chynskyl eddrym light industry

dy eddrym lightly: Ny jean-jee eh y lhiettal: son cha vel dooinney erbee nee mirril y yannoo ayns m'ennym's, oddys dy eddrym loayrt olk jee'm. Bible

feeyn eddrym light wine, small wine

gooyn eddrym neglige

lhagragh eddrym shallow depression

lhune eddrym small beer

marksleih eddrym light horse

ronniaght eddrym (f.) light verse

thie eddrym pavilion

eddrym myr caillin coquettish

eddrym 'sy chione (of person) crack

eddrym 'sy chree light-hearted

jannoo eddrym jeh make light of it: agh ren ayd edrum je, as gha aydyr 'an raydjyn rymbu, anayn gys y valley, anayn elle gys y ghanniyght. PB1610

lesh bwoalley eddrym liltingly

airy2 (adj.) (material) eddrym

bird-witted (adj.) eddrym, frittagh

coquette (n.) caillin eddrym

coquettish (adj.) eddrym myr caillin

empty2 (adj.) (as head) eddrym

flighty (adj.) eddrym

light horse (n.) marksleih eddrym

light industry chynskyl eddrym

lightly (adv.) dy eddrym

light verse (n.) ronniaght eddrym

lightweight eddrym; eddrym-veihaghan

light wine (n.) feeyn eddrym

liltingly (adj.) lesh bwoalley eddrym

neglige (n.) gooyn eddrym

shallow depression (n.) lhagragh eddrym

small beer (n.) lhune eddrym

small wine (n.) feeyn eddrym

so light cha eddrym

unpronounced (adj.) eddrym, neufocklit, neulajer

weak2 (adj.) (as blow) eddrym

benign (adj.) eddrym; meiygh; coar; kenjal

cat-footed cass-eddrym

crack5 (of person) eddrym 'sy chione; ommidagh

cruiserweight (n.) trome-eddrym

feint (adj.) eddrym, lhiggey; (v.) lhiggey er

light1 1 (adj.) eddrym: Light soil - Thalloo eddrym. DF idiom; 2 (v.) foaddey; 3 gillid; 4 glonney; 5 lampey; 6 leayrtys; 7 (n.) londeyr; 8 (n.) lonnyr; 9 (n.) lossan; 10 lossey: Light up - Soilshaghey y lossey. DF idiom; 11 soilshagh; 12 soilshaghey; 13 (n.) soilshey: We have electric light - Ta soilshey electragh ain. JJK idiom a sollys; 14 (n.) uinnag; 15 (n.) ray-sollys; 16 soilshee: Light me to my room - Soilshee mee gys my hamyr. JJK idiom; 17 (v.) foad: Don't light the fire yet - Ny foad yn aile foast. JJK idiom; 18 eddrymee; 19 neu-hrome

light-coloured (adj.) daah-eddrym, gial

light-headed (adj.) kione-earkanagh; kione-eddrym; cridlagh

light-hearted (adj.) eddrym 'sy chree; eddrym-chreeagh

pavilion (n.) bwaag, paal, thie eddrym

small arms (npl.) armyn eddrym, myn-armyn

vertiginous (adj.) kione-eddrym, thollaneagh

cass-eddrym (f.) cat-footed

daah-eddrym light-coloured

eddrym-chreeagh light-hearted

eddrym-veihaghan lightweight

kione-eddrym light-headed, vertiginous

laue-eddrym (f.) light-fingered

trome-eddrym cruiserweight

frivolous (adj.) eddrym; fardailagh; frittagh; mettey; neufeeu

light-fingered (adj.) corragagh; laue-eddrym; myngyragh; mynvraddagh

make light of it (v.) jannoo eddrym jeh

unsubstantial anchlaghtagh; beg; eddrym; neufondagh; neusoogh

linnit ruled: Pabyr linnit dy eddrym. DF

dab1 (n.) builley eddrym; (n.) dab, girvan, liehbaig gheinnee; (v.) cur bassag veg da

mild (adj.) bog, eddrym, meein, meen, mial, mialagh, miallagh, soccoil

cluicagh cunning, prankish, treacherous: Ta ny phadeyryn eck deiney eddrym as cluicagh Bible

shallow aaghowin: Shallow dish - Jyst aaghowin. DF idiom; eaghtyragh; eddrym; follym; thannaghey; thannalaght; thanney

silly (adj.) bolvaneagh, meecheeayllagh, sou-, eddrym; ommidjagh; thootagh, tootagh: The silly fellow has fallen down - Ta'n fer tootagh er duittym sheese. JJK idiom

slight beg: Slight cough - Mughane beg. DF idiom; cur comys er; eddrym; feoisagh: Slight girl - Inneen feiosagh. DF idiom; keyl; meearrym; shang

vain1 (adj.) stroineeishagh, eddrym; fardail: I'll willingly go there, if you wish; I can tell you beforehand, it will be in vain - He'm dys shen dy-arryltagh, my sailt; foddym gra rhyt rolaue, bee eh ayns fardail. JJK idiom; awaneagh

aashagh acquiescent, easy, effortless, leisurely, rest, softly, unlaboured: ta my whing aashagh, as my errey eddrym Bible; tolerable

awane (of thought) foul; immodest, obscene, unchaste: lhieu shoh ren Abimelech failley sheshaght dy gheiney awane as eddrym Bible

bun-stoo element: Ta red goll rish keead bun-stoo ayn er y teihll, voish hiddragien ta eddrym seose dys bun-stoo goll rish uraaniu ta feer hrome. Dhoor; elementary; raw material

classicagh (=Ir. clasaiceach) classic, classical: Y Ratçh Soshar marish y Ratçh Eddrym Classicagh, hed ad er cummal ry cheilley ec kerroo lurg jeih. BS; classicist

dy steetagh unawares: Son jeh'n sorch shoh t'adsyn ta dy steetagh goll stiagh ayns thieyn, as leeideil ayns cappeeys mraane eddrym laadit lesh peccaghyn, er nyn goyrt lhieu ersooyl lesh ymmodee yeearreeyn peccoil, Bible

mwaaee COMPARE mwoie hares: gleashagh cho eddrym as bodjallyn yn aer, ny myr fedjagyn er skianyn ny geayee, as keayrt lheimyraght gollrish mwaaee! Coraa

shinsharee seniors: Leeid Grant Wagstaffe ny Shinsharee lesh 102.64 mso, as she Dan Sayle va'n fer s'tappee sy Rang Trimmid Eddrym BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog