Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: echey | Results: 291 (first 200 shown)

echey (=Ir. aice) 1 at him, his, its a: as bee yn ennym echey Ishmael Bible; 2 have


Inexact matches:

kied echey however

mychione echey about him: Agh cha ren ny Hewnyn credjal mychione echey, dy row eh er ve doal Bible

noi echey against him: Tra hig yn noid shagh myr thooilley, nee Spyrryd y Chiarn troggal seose mergey noi echey. Bible

er yn aigney echey on his mind: Ta Jee ny ayraghyn ain er dty reih, dy voddagh fys y ve ayd er yn aigney echey Bible

loayr mychione echey talk over

against him n'oi; noi echey: He is dead against him - T'eh slane noi echey. DF idiom

coipyn copies: Hug Ian Rankin yn ennym echey er coipyn jeh'n oorskeeal jerrinagh echey ec shapp-lioaragh Ottakar. BS

convayrtyn ravin: lhieen eh yn chagh echey lesh cragh, as ny ooigyn echey lesh convayrtyn. Bible

cooneyderyn assistants: va ny guillyn-cabbil echey jannoo obbyr cooneyderyn lesh kippyn; va saggyrt y valley yn jeirkeydagh mooar echey. CnyO

farbagh 1 corrosive, inflammation, irritating, rankling; 2 dry up: nee yn roih echey farbagh Bible a: nee yn roih echey farbagh Bible

onnorit honoured: Myr shen, va'n oardagh cooilleenit echey as va ny chaghteryn onnorit echey. Chron

about him mysh; mychionesyn; mygeayrt y mysh; my-e-chione: I don't give a damn about him - S'cummey lhiam rap my e chione. DF idiom; mychione echey: Speaking disparagingly about him - Loayrt lesh jee-voylley mychione echey. DF idiom

at him echey

constitution1 (n.) callin: He has a wonderful constitution - Ta caillin yindyssagh echey. DF idiom; slaynt: He has a wonderful constitution - Ta slaynt yindyssagh echey. DF idiom; reill cheerey; jannoo co-yantys

English1 (n.) Baarle, Baarl: He has an English accent - Ta blass ny Baarle echey. DF idiom; Baarlagh; (adj., n.) Sostnagh; Sostynagh: He has an English accent - Ta blass Sostynagh echey. DF idiom

however (adv.) ansherbee, my ta; (ny) yei; ga ta; kied echey: However rich you may be, don't despise the poor - Kied echey berchagh as foddee shiu ve ny soie beg jeh ny boghtyn. JJK idiom

on his mind er e cheeayll; er yn aigney echey: Something is preying on his mind - Ta red ennagh jannoo er yn aigney echey. DF idiom

speech (n.) chengey, glare, insh, taggloo; oraid: I was unimpressed by his speech - Cha ren mee coontey monney jeh'n oraid echey. DF idiom; loayrtys: He primed him with a speech - Hug eh loayrtys 'sy chione echey. DF idiom

ardvalley (=Ir ardbhaile) city: As hooar Husham baase, as ren Hadad mae Bedad, [woaill Midian ayns magher Voab], reill 'syn ynnyd echey: as va ennym yn ardvalley echey Avith. Bible

bleaysteyder detonator, shot firer: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

bleaysteyderyn bombs: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

coaym waistline: Cha dooar mee agh beggan caghlaa sy tuarystal echey, agh dy row yn coaym echey er n'aase ny s'rouyrey GB

creesteeaght See creestiaght sacrament: Creesteeaght obbyr dy chooilley ghooinney, as foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnor agh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, CS

crubbyn trotters, hoofs, hooves: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor

daa-chassagh biped, two-footed, two-legged: honnick eh yn aght dewil as mee-onneragh v'ad dellal rish fer jeh ny braaraghyn echey, cretoor daa-chassagh fegooish fedjagyn va annym echey CnyO

fadeyr pl. fadeyryn prophet: She'n fer-ynsee Pangloss va fadeyr creeney yn lught-thie, as va Candide geaishtagh rish ny lessoonyn echey lesh ooilley'n credjue mie haink jesh da'n eash as yn ymmyrkey echey. CnyO; vaticinator

fer- (pref.) male: my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

fer aitt clown, comedian, comic: Agh y viggar, hed er cloie liorish y fer aitt Rowan Atkinson, t'eh eeit seose liorish y screeudeyrys echey as, myr shen, cha nel eh cur geill da brishey-poosey yn ven echey BS; quiz

fer-ynsee pl. fir-ynsee male teacher, master, schoolteacher, teacher: foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

greie caggee weapon: Cha nel cliwe ayns y laue echey ny greie caggee elley, agh ta niart mooar cheet veih ny laueyn echey. Dhoor

jeirkeydagh almoner, alms-giver: va ny guillyn-cabbil echey jannoo obbyr cooneyderyn lesh kippyn; va saggyrt y valley yn jeirkeydagh mooar echey. CnyO

lhiattee ry lhiattee side by side: Nish, ayns y tullagh shen, tra v'ad nyn soie cooidjagh lhiattee ry lhiattee, as eshyn as ny roihyn echey mygeayrt y mooee as y lhieckan echey bentyn rish y lhieckan ecksh GB

lioaragh bookish, book-learned, lettered, studious, booklearned; (person) well-read; of a book: Hug Ian Rankin yn ennym echey er coipyn jeh'n oorskeeal jerrinagh echey ec shapp-lioaragh Ottakar. BS

listeryn eeastee fish spears: Vod oo yn crackan echey y lhieeney lesh yiarnyn friogagh? nyn kione echey y lhottey lesh listeryn eeastee? Bible

lonragh bright, effulgent, glistening, glowing: Moal-inchynagh va'n oaie echey as neeal glass er, as yn folt echey slaait sheese lesh shelliu lonragh ennagh GB

marr-ym I will slay: As giare-yms jeh yn briw veih yn vean echey, as marr-ym ooilley ny princeyn echey marish, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

reih dooinney aeg choice young man: As va mac echey va'n ennym echey Saul, reih dooinney aeg as aalin; as cha row mastey cloan Israel persoon ny stoamey na eh Bible

shual prosecute, sue: Vrish nane jeu shoh e raane, va nane er ny heyrey lesh coardailys y lught- shual, dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

squareyn squares: As bee yn oirr echey kiare cubityn jeig er lhiurid, as kiare-jeig er lheead ayns ny kiare squareyn echey Bible

sthampey clump, stomp, swage, tramp, trample, tread: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor; trampling

'sy clane taken as a whole; in the whole: Erskyn ooilley, va ennym ard-ghooagh echey son ynrickys, kenjallys as feoiltys, cha row rieau noid echey 'sy clane theihll. Coraa

authority (n.) lught-reill; torrity, currym; eaghtyrys: I am under his authority - Ta mee fo'n eaghtyrys echey. DF idiom; pooar: He went beyond his authority - Hie eh erskyn y pooar echey. DF idiom; ard-ynseyder: He is an authority on Manx - She ard-ynseyder ny Gaelgey eh. DF idiom; ard-reill

bottom1 (n.) bun: At the bottom of the stairs - Ec bun ny greeishyn. DF idiom; cass, jerrey, kione, laare; grunt: Fishing on the bottom - Eeastagh er y ghrunt. DF idiom; iightyr, iyghtyr; (n.) curp: Hit him across the bottom - Bwoaill eh er ny curpyn echey. DF idiom; thoyn: His bottom was wet - Va'n thoyn echey fliugh. DF idiom; toinn; (v.) cur ashvuilley er: To put bottom on a ball - Dy chur ashvuilley er bluckan. DF idiom

have (possess) ec: She has an enchanting voice and a vivid imagination - Ta coraa obbee eck as sheiltynys bioyr. JJK idiom; echey: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey. JJK idiom; oc: Have they a table-cloth? - Vel aanrit-boayrd oc? JJK idiom; eu: Have you got any money? - Vel veg dy argid eu? JJK idiom; ain: Have we any glasses? - Vel glessyn erbee ain? JJK idiom; aym: Have I not a carriage? - Nagh vel carriads aym? JJK idiom; ayd: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom; eck

his (pron) da; echey, echeysyn: His father was a nobleman - She dooinney-ooasle va'n ayr echey. JJK idiom; e: His house is very fine inside - Ta e hie feer stoamey cheusthie. JJK idiom; lesh: It's mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs - T'ee lhiams, lhiats, leshyn, lheeish, lhienyn, lhiuish, lhieusyn. JJK idiom

hold (n.) brein lhuingey; holt: but they had not hold in the wall of the house - agh cha row veg y holt oc ayns voalley yn chiamble Bible; greim: He had a hold of me - Va greim echey orrym. DF idiom; (v.) cummal; greimmey; shassoo; greme; cumm, cum: Hold it away from me - Cum magh eh voym. DF idiom; holt; shass: Hold out against it! - Shass noi echey! DF idiom

know (v.) ennys; gennaghtyn; nione, nhione: Do you know the child with the blue eye? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom; fys ec: I can't say anything that you do not already know - Cha n'oddym gra veg, nagh vel fys hannah ayd. JJK idiom; shione: I know it pretty well - Shione dou eh feer vie. JJK idiom; toig; shoyl; fys ec er: Therefore he knoweth their works - Shen-y-fa ta fys echey er nyn obbraghyn Bible; cur enney er: knowing that it was the Lord. - cur enney er dy nee eh van Chiarn Bible

race (n.) area, arey, clash, race, stroo; dooghys, reis; ratch, ratçh: Leading car in a race - Gleashtan toshee ayns ratch. DF idiom; roie: His race is run - Ta'n roie echey roit. DF idiom; kynney: The human race - Yn kynney deiney. DF idiom; sluight: He comes from a long race of seafaring men - Marrinnee va'n sluight echey er dy rieau. DF idiom; fraue; (v.) ratchal, roie ratch

scum (n.) barrag ghlass, kesh, scoodyn; meeaylys: Woe to the bloody city, to the pot whose scum is therein - Smerg dan ard-valley folley, dan phot, tan veeaylys echey ayn Bible; scum: that the scum of it may be consumed - dy vod y scum echey ve er ny ghlenney dy bollagh ass Bible

Keeill Voirrey (f.) COMPARE Keeill Woirrey St. Mary's Church: Sy wheiggoo blein jeh'n aspickys echey, ren yn Ayr Arrymagh Rigard, Aspick ny hEllanyn, casherickey keeill Voirrey ec Rushen, ayns fenish Vagnus Ree Vannin as ny hEllanyn ayns y wheiggoo blein jeh'n lhing echey Chron

loghtagh (incorrect) bad, defective, faulty, unsatisfactory: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS; blameworthy, culpable, defaulter, delinquent, fault-finding, ill-gotten, iniquitous, offending, vicious: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS

peesh as peesh piece by piece: Smerg da'n ard-valley folley, da'n phot, ta'n veeaylys echey ayn, as nagh vel y veeaylys echey er n'gholl magh ass, cur-jee lhieu magh eh, peesh as peesh, ny lhig da cronney erbee tuittym er. Bible

its (pron) e; echey; echeysyn; eck; ecksh

ambee character, reputation: Ta drogh ambee echey. DF

Baarle (=Ir. Béarla) (f.) English: Ta blass ny Baarle echey DF

cossyn acquire: Cossyn eh yn airh echey. DF

gerrymoil professional: Ta ynsagh gerrymoil echey. DF

heid blew: Heid eh y stroin echey. DF

inkhorn inkhorn: echey va'n inkhorn scrudeyr ry-lhiattee Bible

jee- (pref.) dis-: Loayrt lesh jee-voylley mychione echey DF

jelliu (wood) warp: Hie ny lurgaghyn echey jelliu. DF

lhiant adhere: Lhiant eh da'n choorse echey. DF

meanal (n.) interpretation, signification: Shoh'n meanal echey Bible; (v.) mean

prios (=Ir. prís) price: Dinjillee mee y prios echey. DF

spein (f.) spoon: Vel spein echey? JJK

sthroogey drag: T'eh sthroogey ny cassyn echey. DF

thoanney anal, rectum: Ta gorley thoanney echey. DF

truckal deal, trade: Truckal ny clouagyn echey. DF

ynnydoil district, local: Ta Baarle ynnydoil echey. DF

cheeks (npl.) lieckanyn: He has sunken cheeks - Ta lieckanyn follym echey. DF idiom

dealer (n.) delleyder: Licensed dealer - Delleyder as kiedoonys echey. DF idiom; ronneyder

stamps (npl.) clouagyn: Trading his stamps - Truckal ny clouagyn echey. DF idiom

technique (n.) chaghnys; keirdeeaght: He's got the technique! - Ta'n cheirdeeaght echey! DF idiom

uncle (n.) naim: His uncle is prudent - Ta'n naim echey creeney. JJK idiom

aane (=Ir. ae, Sc.G. adha) (f.) liver: Derrey bwoaillys side trooid yn aane echey Bible [O.Ir. óa]

aasee will grow: aasee banglane ass ny fraueyn echey Bible

abane (f.) ankle: Hug eh cassey da'n abane echey. DF

aghtyn procedures: Er-aggle dy n'ynsee oo ny aghtyn echey Bible; devices

aitt (=Ir. ait) curiosity, droll, funny, quaint: Tan mac echey ny er aitt JJK

anlheiltagh disabled, disabling, feeble, imbecile: Tan voir echey feer anlheiltagh JJK

appee due, mature, mellow, ripe: as dymmyrk ny dossanyn echey messyn-feeyney appee. Bible

arreyderyn keepers: Ta ny arreyderyn echey doal Bible; watchers

aynin in us: ta'n ghraih echey dy firrinagh aynin. Bible

ayns tullogh in a moment: ta'n brishey echey cheet doaltattym ayns tullogh. Bible

boadrymit armoured, buskined, booted: Ta ny lurgaghyn echey boadrymit. DF

bullad pl. bulladyn bullet: Hie yn bullad stiagh 'sy chree echey. DF

bwoaillys strike: Derrey bwoaillys side trooid yn aane echey Bible

ceau traa diversion, hobby: V'eh yn ceau traa echey. DF

ceau yn traa distraction: V'eh ceau yn traa echey jannoo beggan. DF

cheeid (f.) (of smoke) density; thickness, thick of foot: va'n cheeid echey lheead-bass Bible; grossness

chymmey pity, compassion, kindness: bee chymmey echey er e harvaantyn Bible

chyrmee will dry: chyrmee eh seose ny farraneyn geill echey Bible

cowrey cooinaghtyn monument: Ta shen cowrey cooinaghtyn da'n obbyr vea echey. DF

curpyn (f.) behind, posterior; bottoms; buttocks: Bwoaill eh er ny curpyn echey. DF; nates

currit jeh deterred, postponed: V'eh currit jeh'n choorse echey liorish y gheay. DF

dy deyr dearly: Jeeck eh dy deyr son echey. DF

eeastee angling: yn kione echey y lhottey lesh listeryn eeastee Bible

eggys tribe: Ta slane eggys dy chloan echey. DF

ehlley affection, fondness, intimacy, attachment: Va ehlley mooar echey urree. DF

Ellan Lioas (f.) (Isle of) Lewis: Hug Rennell Ellan Lioas da'n vraar echey, Olaf. Chron

enmyssee shall call: enmyssee oo yn ennym echey Yeesey. Bible

er ny hyndaa turned: been phadjer echey er ny hyndaa gys peccah. Bible

faagee shall leave: faagee eh yn uill echey ersyn Bible

foad-yms I will kindle: foad-yms aile ayns ny ard-valjyn echey Bible

foddyr feed, fodder, forage, provender: hug eh foddyr da ny assylyn echey Bible

folt (=Ir.folt, Sc.G. falt) hair: Ny-yeih va'n folt echey gaase reesht Bible [O.Ir. folt]

frangagh 1 foreign, outlandish, strange a: Ta oashyn Frangagh echey. DF; 2 extraordinarily large

friogagh barbed: Vod oo yn crackan echey y lhieeney lesh yiarnyn friogagh? Bible

fuilt (gen.) of hair, hair: Ta chione mie fuilt echey. DF

fyrryn andro-, male: va echey kirree, as dew, as assylyn fyrryn Bible

fyrrynnee males: lhig da ooilley ny fyrrynnee echey v'er nyn yiarey chymmylt Bible

Gaelg ghlen (f.) perfect Manx: Ta Gaelg ghlen echey. DF

geayshteenagh (=Ir. gaoisideach) cilicious, furry, hairy, hirsute, shaggy: Ta lurgaghyn geayshteenagh echey. DF

gerrit brevity: Agh ayns gerrit dy hraa yarrood ad ny obbraghyn echey Bible

giarrey ny feeacklyn teeth; teethe: T'eh giarrey ny feeacklyn echey. DF

girroo coarser, rougher: Haink yn ghlare echey dy ve ny s'girroo. DF

goanluckey buried: ren eh goanluckey e chorp 'syn oaie echey hene Bible

gorley thoanney haemorrhoid, piles: Ta gorley thoanney echey. DF

haart (ny) confounded, discomfited: bee ny deiney aegey echey ny haart Bible

hee shall see: hee ad yn eddin echey Bible; will see

heose rish au fait, up-to-date: T'eh heose rish yn obbyr echey. DF; abreast

huit fell: huit ad sheese 'syn enish echey Bible

hymnee willed: Hymnee eh yn thie da'n vac echey. DF

inneenyn (f.) daughters: As va echey mec as inneenyn Bible

jantys action, agency, instrumentality, make, manufacture: Ta jantys ny h-Ellan echey jeh. DF

Jehovah Jehovah: Ta'n Chiarn yn ard er-caggee; Jehovah yn ennym echey Bible

jeh shen thereof: As jeh shen nee eh chebbal yn oural echey Bible

jeigyn teens: Ta ny jeigyn ny yei echey. DF

jyst (pl -yn) dish: Ren eh folmaghey y jyst echey. DF

kahngyr (f.) carcinoma, malignancy: Haink kahngyr ayns ny scowanyn echey. DF

kayt (=Ir. cat) (f.) pl. kiyt cat, feline, puss: Ta sooillyn keyl echey gollrish kayt. DF

keeal (f.) intellect, meaning: ta tushtey aashagh dasyn ta keeal echey.; sense

kianglt rish attached: T'eh kianglt rish yn obbyr echey. DF

kiedoonys chitty, licence, marriage licence: Va'n kiedoonys-imman echey goit ersooyl. DF

kiouyl corporation; keel; paunch: Va kiouyl mooar echey gollrish saggyrt, wooinney. DF

knoppyn knops: As fo'n oirr echey runt mygeayrt va knoppyn soit mysh Bible

lhaihderaght (f.) circulation, readership: Pabyr naight as lhaihderaght vooar echey. DF

lheayd breadth: er y lhiurid, as er y lheayd echey Bible

lhiggey fuill bleed, bleeding: Ta'n stroin echey lhiggey fuill. DF

lhiurey longer: Ta'n towse echey ny s'lhiurey na'n thalloo Bible

lhoirran family: Cha nel lhiannoo ny lhoirran echey. DF

lhot wound: yn lhot baaish echey v'er ny lheihys. Bible

listeryn spears: n'yn kione echey y lhottey lesh listeryn eeastee? Bible

loirran late born lamb: Cha vel lhiannoo ny loirran echey JK

louraanys (f.) leprosy: As chelleeragh va'n louraanys echey er ny ghlenney Bible

mienys (f.) favourableness, good, goodness: Ta mienys ennagh echey. DF

naunt (=Ir. aintín) (f.) aunt: cha jig uss er-gerrey da'n ven echey: dty naunt ee. Bible

neeu famished; undone: Nee'n niart echey goll neeu Bible

nuyoo (=Ir. naoú) (f.) ninth: ayns y nuyoo vleïn jeh'n reill echey Bible

oarleeyn 1 inches, fingerwidth; 2 fingerwidthes a: van cheeid echey kiare oarleeyn; Bible

oraid (f.) address, oration, speech: Hrog ad bass-voylley lurg yn oraid echey. DF

ping ruy (f.) penny piece, sou, stiver: Cha nel ping ruy echey. DF

post-L e-mail: Ta'n enmys post-L echey ry gheddyn er ynnyd-eggey Radio Vannin BS

Quoi jeu (interrog.) Which one: quoi jeu vees ee echey son ben? Bible

rooit (f.) growl, peal, report, roar, rumble: Ta sheean rooit haarnee echey. DF

scapailtee fugitives, outcasts: nee ny scapailtee echey chea gys Zoal Bible

sceilt See scelt 1 burst a: Sceilt eh thoyn ny breechyn echey. DF; 2 cloven

scowanyn lights; lungs: Haink kahngyr ayns ny scowanyn echey. DF

scrobbaghyn crops: gow-ee eh ass ny scrobbaghyn echey marish y chlooie Bible

s'girroo coarsest: Haink yn ghlare echey dy ve ny s'girroo. DF

sharragh (f.) foal: Kiangley yn sharragh echey gys y billey-feeyney Bible

shavit shaven: Ny-yeih va'n folt echey gaase reesht, lurg da ve shavit Bible

shayllyn turns: Ta shayllyn heose as shayllyn heese echey. DF

shayraghyn sisters: As nagh vel ny shayraghyn echey ooilley marin? Bible

shioltane pl. shioltaneyn flock, herd: bishaghey'n lught-thie echey myr shioltane keyrragh Bible; (of sheep) gathering

shioltane keyrragh flock of sheep: as bishagheyn lught-thie echey myr shioltane keyrragh Bible

shooylagh (=Ir. siúlach) (v.) would walk: son cha shooylagh ad ayns ny raaidyn echey Bible; (n.) (phone) mobile

skeayley scatter, spread: ta ny banglaneyn echey skeayley harrish y voalley Bible

slane currit da devoted: Slane currit da'n staartey echey. DF

slydagh cursory, disingenuous; leer; squinting: Ta slydagh echey. DF

soieag (f.) seat, tuffet: Ghow eh yn soieag echey reesht. DF; cushion

streiyraght (f.) sneezing: Liorish yn streiyraght echey ta soilshey brishey magh Bible

stroanyn nostrils: Vod oo dooan y chur ayns ny stroanyn echey? Bible

stroogey See strugey pet, smooth, stroke; (feet) trail: V'eh stroogey ny cassyn echey. DF

tasht-fockle vocabulary: Cha nel agh tasht-fockle beg echey. DF

toght (n.) mattress; smoke; strangulate: Va toght 'sy choraa echey. DF

toillit condign, deserved, earned, merited: Hooar eh ny va toillit echey. DF

troshid (f.) strength, vigour: fow magh c'raad ta'n troshid vooar echey lhie Bible

tuittym neose fall down: Va'n folt echey tuittym neose harrish e gheayltyn. DF

vishee See bishee increased: As vishee eh yn pobble echey dy yindyssagh Bible

Yernagh (=Ir. Éireannach) pl. Yernee Hibernian, Irish, Irishman: Ta blass Yernagh echey. DF

abdicated (p.pt.) ceaut jeh, currit seose, irrit ass, lhiggit voish: The abdicated king - Yn ree hug seose y crooin echey. DF idiom

accent (n.) blass: He has an English accent - Ta blass Sostynagh echey. DF idiom; sheeanane

advantage1 (n.) vondeish: It has this advantage - Ta'n vondeish shoh echey. DF idiom; cosney; er son foays

advice (n.) coyrle: His advice pleased the king, the ministers, and parliament - By haittin lesh yn ree, ny hirveishee as yn ardwhaiyl, yn choyrle echey. JJK idiom; fys; skeeal; imbi

agency (n.) jantys: He has the Island agency for it - Ta jantys ny h-Ellan echey jeh. DF idiom

ankle (n.) abane: He gave his ankle a wrench - Cass eh yn abane echey. DF idiom; abbane, abaneagh, mwannal ny cass

ankles (npl.) abbaneyn: He was over his ankles in water - Va'n ushtey harrish ny abbaneyn echey. DF idiom

appetite (n.) jollys, mian; mian-bee: He has lost his appetite - T'eh er choayl y mian-bee echey. DF idiom; gailley: I haven't much appetite - Cha nel monney gailley aym. DF idiom

applaud (v.) bwoalley bassyn, cur molley da; moylley: I applaud his work - Ta mee moylley yn obbyr echey. DF idiom

apprenticeship (n.) prindeysaght: He is serving his apprenticeship - T'eh cur stiagh yn prindeisaght echey. DF idiom

armoured (adj.) armit, eillit, eïllit, plaaitit; boadrymit: He has armoured legs - Ta ny lurgaghyn echey boadrymit. DF idiom

attitude (n.) shassoo; ymmyrkey: That's his attitude - Ta shen yn ymmyrkey echey. DF idiom; aght smooinaghtyn

bag1 (v.) bolgaghey, cur ayns poagaghyn, cur ayns seck; (n.) poagey: The man came in with a bag - Haink yn dooinney stiagh as poaghey echey. DF idiom; spagey; sac, sack: Bag of coal - Sack dy gheayl. DF idiom

bark2 (of dog) gounsternee: His bark is worse than his bite - Ta e ghounstyrnee ny smessey na'n ghreim echey. JJK idiom

bat2 (v.) (as eye) kyaghey sooill: He didn't bat an eyelid - Cha row kyaghey sooilley jeant echey. DF idiom

beat1 (v.) bwoalley; yeelt, custey; custhey; geddyn laue yn eaghtyr er: We beat them! - Hooar shin laue yn eaghtyr orroo! DF idiom; yeealley; (n.) ronney: Policeman on his beat - Meoir shee er yn ronney echey. DF idiom

beauty (n.) aalid: Her beauty arrested his eyes - Hayrn e haalid ny sooillyn echey huc. DF idiom; aalinid; bwoyid; stoamid

bending croymm; crommey: Bending over his work - Croymmey er yn obbyr echey. DF idiom; lhoobagh

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog