Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ec lieh-chroan | Results: 197

ec lieh-chroan half-mast

ec (=Ir. ag) 1 at a: bee laghyn dty ghobberan ec kione Bible; 2 have: Eisht va cliwe ec Simon Peddyr, as hayrn eh eh Bible [O.Ir. oc]


Inexact matches:

aahilley ec clairvoyant

ard-chied ec privilege

ec fea resting: Shohn raad veem ec fea, son dy bragh Bible; at rest

ec keayrt 1 promptly; 2 at once a: cha vel oo dy stroie ad ooilley ec keayrt Bible

ec kione finished, over: Ec kione dy chooilley hiaghtoo vlein Bible

ec munlaa at noon: Ec munlaa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau erskyn sollyssid y ghrian Bible

ec shoh hereat: Agh Paul seaghnit ec shoh, hyndaa eh Bible

fys ec know: son nagh vel fys ec y seihll er aggair erbee jeed CS

roshtynys ec well-off

tannaghtyn ec remain at: As foast nee eh tannaghtyn ec Nob y laa shen Bible; stick at

as ard chied ec privileged

as Baarle ec English speaking

as corsoie ec leisured

as shilley ec sighted

bwoallit ec y taarnagh thunderstruck

caghlaa sheeanyn ec toshiaght goan initial sound change

cairys ec da he is entitled to

ceaut ec yn chaggey war-worn

ceaut ec yn earish weather-worn

ceaut ec yn emshir weather-beaten

ceaut ec yn obbyr toilworn

ceaut ec yn ushtey waterworn

cloie ec yn ingagh net play

cooney ec y leigh legal aid

cosheeaght ny kirkey ec pigeon-toed

currym smessey ec greatest preoccupation

daahit ec yn earish weather-stained

daahit ec yn ghrian sunburnt

delleyder as kiedoonys ec licensed dealer

doal ec y ghrian sunblind

doal ec y jough sottish

doal ec yn snaightey snow-blind

ec bieauid bunneydagh tempo

ec bieauid ny geayee at full pelt

ec cheu yn raad at the roadside

ec gerrym y chellee at cock crow: nee'n dooinney girree ec gerrym y chellee, as dy bee ooilley inneenyn y chiaulleeaght nyn-dhost Bible

ec irree yn laa cock crow

ec Jee ta fys God knows: Ec Jee ta fys er ooilley e obbraghyn hene, er-dy hoshiaght y theihll. Bible

ec jerrey ny lhuingey aft

ec kione y vuird at the head of the table

ec y cheiy docked

ec y chooid sloo at the very least: Cha geaynin ec y chooid sloo. DF

ec y chooid smoo at the very most: lhig da ve jeant liorish jees, ny ec y chooid smoo liorish three Bible

ec y chooyl at the present

ec y jerrey aft, at length, at the last, finally: Gowee eh er dy ve e vac ec y jerrey Bible

ec yn am in the nick of time

ec yn chooid s'anmagh at the very latest

ec yn chooid sloo at the very least

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

ec yn oie at night: ayns y voghrey, stroie-ee eh yn chragh t'eh dy hayrtyn; as ec yn oie, rheynnee eh yn spooilley. Bible; at night time

ec y Nollick at Christmas: Ec y Nollick, va my huyr as sleih elley jannoo lane ymmyd jeh'n 'ockle tradishoonagh. DF

ec y toshiaght 1 (dy ve); (to) to lead; 2 at the beginning a: Nagh vel shiu er lhaih, eshyn chroo ad ec y toshiaght, dy chroo eh ad fyrrynagh as bwoirrynagh? Bible

ec y traa real time: Myr t'eh ec y traa t'ayn. DF

ec y traa cheddin contemporaneously, simultaneously: Agh ec y traa cheddin, ta'n gialdyn firrinagh shoh ayd veih Jee CS; at once

ec y traa cooie at the proper time: eh nee Sarah gymmyrkey dhyt ec y traa cooie yn vleïn shoh cheet Bible

ec y traa t'ayn at the present, currently: Agh liorish corrymid, ec y traa tayn nish dy vod yn phalchey euish jannoo feaysley er y feme ocsyn Bible

ec y vullagh full: Ta'n eayst ec y vullagh noght. DF

ec y vunlaa at noon: Nish tra jimmee yn pobble roue ass y raad ec y vunlaa, hie Susanna ayns garey e sheshey dy walkal. Apoc

ec y vun-laa at noon: as lhig da yn eam caggee y chlashtyn 'sy voghrey, as yn yllaghey ec y vun-laa Bible

eeit ec braddagyn vermiculate

eeit ec ny beishteigyn worm-eaten

eeit ec ny jarganyn flea-bitten

eer ec y traa shoh even now

fer ec y leigh litigant

fo drualtys ec elf-struck

fo ghlass ec y Phollys police detention

fys loayrt ec tactful

gaarlaghey cour ec paving the way for

goit ec yn ardan stage-struck

gyn ec laueys (of place) unhandy

immanit ec y gheay wind-driven

jannoo ec traa aggairagh mistime

jannoo yn raad ec (dy); (to) wend

jeant ec deiney man-made

lhie ec acker (ny) anchored, hove to

lhiettrimit ec yn emshir weather-bound

lhiettrimit ec yn gheay windbound

marroo ec yn chiass overcome with heat

nagh vel saynt ec er unenviable

neu-ghaahit ec y ghrian untanned

quoi ec ta fys who knows: As quoi ec ta fys nee dooinney creeney, ny ommydan vees eh ? Bible

roayrt ec y vullagh high tide: Ta baggyrt ayn dy bee tooilley assee jeant ayns paart dy laghyn, tra vees y roayrt ec y vullagh. BS

ro vooar da'n eash ec overgrown

scuirr ec stashoon pedryl pull in

soiaghey ec reamys liberate

soie ec reamys liberate

Ta fys ec Jee (intj) God wot, God knows; For God doth know: Son ta fys ec Jee, er y laa nee shiu gee jeh, dy bee ny sooillyn eu foshlit: as dy bee shiu myr Jeeaghyn toiggal mie as sie. Bible

tooillit ec yn chaggey war-weary

ynnyd ec y trass leval tertiary centre

at noon ec munlaa: At midday, O king, I saw in the way a light from heaven - Ec mun-laa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau Bible; er y vunlaa: And they went out at noon - As hie ad magh er y vunlaa Bible; ec y vunlaa, ec y vun-laa: And it came to pass at noon - As haink eh gy-kione ec y vunlaa Bible

latest s'anmagh: At the very latest - Ec y chooid s'anmagh. DF idiom; s'anmee: It's eleven o'clock at the latest - Te unnane-jeig er y chlag ec y chooid s'anmee. JJK idiom; s'anmey: I'll come back at ten at the latest - Higym er ash ec jeih er y chlag ec y chooid s'anmey. DF idiom; s'jerree: Her latest born - Yn lhiannoo s'jerree t'eck. DF idiom; s'noa: The latest news - Yn naight s'noa. DF idiom; by yerree

Jorby (f.) Jurby: nee ad fosley dy h-oikoil yn ynnyd-turrysee noa ec y Cheyllys, as ver ad fo raad y ratçh Derby Aer Vannin ec y Feailley-Etlee ec Jorby. BS

lurg roshtyn on arrival, after reaching: Lurg roshtyn my hie hene, bunnys ec munoie, myr ve oayllagh dou, hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, MB

at once (adv.) er y chooyl: You ought to answer at once - Lhisagh shiu freggyrt er-y-chooyl. JJK idiom; kiart nish; ec keayrt; chelleeragh: You will have to come down at once - Shegin diu cheet neose chelleeragh. JJK idiom; ec y traa cheddin: Don't all speak at once - Ny loayr ooilley ec y traa cheddin. JJK idiom

at the present ec y chooyl; ec y traa t'ayn

God knows (intj) Ta fys ec Jee; ec Jee ta fys

doarnane haft, hilt, spoke; (of door) handle, hand grip: Va ooigyn-saaue smoo ec ny marchanyn, lesh saaue hoght trieyn er-lhiurid as trie er lheead ec y vean, lesh doarnane mooar ec dagh kione, Dhoor; fistful: va gamman faro fo raad ayns shen; va daa phunter treih jeig cummal doarnane dy chaartyn y pheesh ny laue CnyO; sheaf of papers

at the very least ec y chooid sloo; ec yn chooid sloo

at the very most ec y chooid smoo; ec yn chooid smoo

at1 (prep.) ec: At what time did you get up? - Ec cre'n traa d'irree shiuish? JJK idiom

at the beginning ec y toshiaght: Beginning at the beginning - Goaill toshiaght ec y toshiaght. DF idiom

liberate (v.) feaysley er, lhiggey yn raad da, livrey, seyrey, soiaghey ec reamys, soie ec reamys

aash (=Ir. fois) (f.) break, easement, rest; ease: bee eh ec aash as ec fea Bible; assuagement

beealeraght (f.) babble, chatter, chit-chat, prattling, talk, talkativeness: quoi ec ta anvea ? quoi ec ta beealeraght ? Bible

coghobberan condolence: Foddee sleih cur enmyn ayns lioar-coghobberan noa ec yn ynnyd-oltee ec Offishyn y Reiltys. BS

kione jiass south end: va kione y chagliagh ec baïe twoaie yn cheayn sailjey ec kione jiass Yordan Bible

offishyn offices: Foddee sleih cur enmyn ayns lioar-coghobberan noa ec yn ynnyd-oltee ec Offishyn y Reiltys. BS

rullick (=Ir. reilig) (f.) (pl -yn) churchyard: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn

tuill holes: Ta tuill ec ny shynnee, as idd ec eeanlee yn aer Bible

aft (adj., adv.) ec jerrey ny lhuingey; ec y jerrey; gys jerrey ny lhuingey; gys y jerrey; gys y stiur; cooyl: Aft of the mast - Cooyl y chroan. DF idiom

at rest (adj.) feagh; ec fea: She is at rest now - T'ee ec fea nish. DF idiom; scuirrit: The boat is at rest - Ta'n baatey scuirrit. DF idiom

at that time eisht; ec y traa shen: Money was tight at that time - By jiark yn argid ec y traa shen. DF idiom

eleven (n., adj.) 'nane-jeig: His arrival was timed for eleven - V'eh son cheet ec nane jeig er y chlag. DF idiom; unnane-jeig: It's eleven o'clock at the latest - Te unnane-jeig er y chlag ec y chooid s'anmee. JJK idiom

elf-struck (adj.) fo drualtys ec

For God doth know Ta fys ec Jee: For God doth know that in the day ye eat thereof - Son ta fys ec Jee, er y laa nee shiu gee jeh Bible

hereat (adj., adv.) ec shoh

man-made (adj.) jeant ec deiney

rejoice (v.) cur boggey er; goaill boggey: I rejoice more over your advantages than over my own - Ta mee goaill ny smoo dy voggey ec ny vondeishyn ayds na ec ny feallagh aym pene. JJK idiom; boggyssagh

remain at tannaghtyn ec

school1 (n.) scoill: He distinguished himself at school - Hayrn eh ooashley er e hene ec y scoill. DF idiom; schoill: The girls had not been at school - Cha row ny neenyn er ve ec y schoill. JJK idiom

sighted as shilley ec

stick at tannaghtyn ec

tactful (adj.) fys loayrt ec

unhandy2 (adj.) (of place) gyn ec laueys

woe (n.) coe, donnys, merg, smerg; seaghyn: Who hath woe? who hath sorrow? - Quoi ec ta seaghyn? quoi ec ta trimshey? Bible

Austrail (f.) (Yn) Australia: Bee hionnraaghyn elley ayn er y turrys gys Sellafield, myr sampleyr ec slystyn-marrey yn Austrail as ec Meayll ny Treisht, syn Affrick Yiass. BS

Balley Moaney Peaty Farm, Farm of the Turbary, Turf Farm: Ta Tinvaal er choardail dy cheau ny smoo na daa cheead as feed meeilley punt er ynnyd-tarlheimagh son etlanyn-cassee ec y thie-lheihys noa ec Balley Moaney. BS

bun-earrooaghey digitise: Haink ny recortyssyn dy ve feer leaghar, as ec y traa t'ayn t'ad goll er bun-earrooaghey ec Raidio Teilif's ƒireann. BS

daa-hengagh bilingual, bilingualist: Dy firrinagh, cha nel doilleeid erbee ec y chooid smoo dy 'leih er y fa dy vel ad daa-hengagh ec y chooid sloo. Carn

Droghad Hulby Sulby Bridge: Verryms dhyt coamrey noa noght as heeym oo ec stashoon Droghad Hulby ec shiaght er y chlag moghrey ny vairagh. JyC

eddyr-Cheltiagh inter-Celtic: Son yn trass keayrt, ta'n "URDD GOBAITH CYMRU," ta shen dy ghra Sheshaght yn Aeglagh Vretin, er chummal chaglym Eddyr-Cheltiagh ec Thie mooar "Pantyfedwen," ec Borth, er-gerrey da Aberystwyth Coraa

faarney (f.) 1 drip, dripping, drop, get in; 2 leak, leakage a: Ec y traa cheddin va naight faarney mychione treiltys follit ec British Petroleum dy ghoaill toshiaght er tarrarey son ooill faggys da Ellan Barraie. Carn; 3 ferns

farrar death-watch, vigil, wake for the dead, wake: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn; roost

fastyryn evenings: T'ee ry-gheddyn ec ny Fastyryn Gaelgagh ta goll er cummal er y chied doonaght jeh gagh mee ec Thie ny Gaelgey. Dhoor

fer aasit adult man: Y red smessey sy chooish shoh, shen dy row fer aasit oney goit seose ec meoiryn-shee ec e hie hene as v'eh er ny leeideil ersooyl as glass-laue er. Carn

fer kiaullee musician: va chaglym jeh'n Commeeys Celtiagh ec Purt Chiarn as va daa fer-kiaullee Kernowagh tannaghtyn ec nyn dhie. Carn

flaaoil 1 See flaoill articulate, circumfluent, eloquent, fluent, fluid a: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn; 2 (of speech) flowing

focklaghyn announcements: V'eh er nobbal dy chur ny h-enmyn jeh ughtaryn jeh kiare focklaghyn er ynnyd-eggey chraidoilagh va ronsaghey ny va jeant ec Mainshtyr Gubay sy lhiasaghey-thieys arganagh ec Cronk Murray. BS; statements

gedjaghyn sponsors, guardians: son va cliaghtey ny laghyn shen ec reeaghyn as deiney ooasle nyn mec dy ve troggit seose ec gedjaghyn Coraa

Glion Jiass South Glen: Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

Gorry Orry: My 'sfeer eh shen, 'scosoylagh nagh beagh fys ec yn Albyn ny ec yn Erin er Gorry- Godred; ga dy beagh fys oc er Gorry-Garraidh. Coraa

greienys equipment, harness: Ta coontey coyrt ayn jeh stoo-thie as yn greienys caillt ec Finn 'sy thie losht as ec jerrey yn skeeal ta inshit dooin yn erree dy daink er Garraidh son yn olkys ren eh. Coraa

jannooyn activities: Ta shoh soilshit dy ve breag vooar tra ta shin aayeeaghyn ec ny jannooyn bunneydagh va ry-gheddyn dy aashagh ec yn chenn agglish veih traa Augustine. Dhoor

jeh'n vee shoh chaie ultimo: Tra va mee ayns Derrybeg (Doon ny Ghoal) ec jerrey jeh'n vee shoh chaie, vrie Alan Heusaff jeem dy screeu red ennagh mychione lioar screeuit ec Polig Monjarret (Toniou Breiz-Izel) jeh kiaull Britaanagh. Carn

Kernagh Cornish: oddagh oo clashtyn kiaull Kernagh ec yn un chione, kiaull Yernagh ec y chione elley as Bretnee streppal 'sy vean. Carn

kione y cheilley 1 mixed together, through others, together: hug eh lesh mysh keead punt dy vyrrh as dy aloes kione y cheilley.; 2 wits end a: Dooinney ta ec kione y cheilley cha nel eh ec kione y credjue. EF

meayll (f.) cape, mull, promontory: Bee çhionnraaghyn elley ayn er y turrys gys Sellafield, myr sampleyr ec slystyn-marrey yn Austrail as ec Meayll ny Treisht, syn Affrick Yiass. BS; depressed, flat, toneless; crop-eared

Mee s'jerree yn ouyir October: Ayns mee s'jerree yn Ouyir, tra d'aase ny laghyn ny s'girrey, feayr as fliugh, cha row mee dy mennick ec y Whallag as cha row monney obbyr goll er ec Ballaskeig Dhoor

moghrey jiu this morning: V'ad kiarail dooney ny raaidyn ec jeih er y chlag moghrey jiu as fosley ad ec queig er y chlag, my va gagh red goll dy mie. BS

neuhoilshit unadvertised, unadvertized, undeclared, unenlightened, unexhibited, unexplained, unpublished, unspecified: veih lioar neuhoilshit scruit ec Benainshter Blanche Nelson, hooar baase ec Glionchiass Purt le Moirrey, 'sy vlein 1909. Coraa

neupholitickagh non-political: ta fys ec sleih dy-liooar er y Chommeeys Celtiagh (yn cheshaght pholitickagh) as ec paart dy 'leih er y Cho-haglym Celtiagh (yn cheshaght neu-pholitickagh). Carn

ogheyn 1 ovens a: ayns thie dty harvaantyn, as er dty phobble, as ayns nyn ogheyn, as nyn siyn-fuinnee Bible; 2 nephews a: Agh my ta ec ben-treoghe erbee cloan ny ogheyn, lhig daue hoshiaght gynsaghey dy hoilshaghey kenjallys dooie ec y thie Bible

pairk ny beiyn feie wild life park: T'ad er heelraghey trutlagyn-Bali dy speeideilagh ec Pairk ny Beiyn Feie ec y Churragh er y gherrid. BS

Purt Le Moirrey Port St. Mary: oh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

Quarral Valley Poer Poortown Quarry: Ta'n Rheynn Arraghey goaill rish dy vrish ee conaantyn-plannal liorish bleaystey ec Quarral Valley Poer ec shiaght er y chlag moghrey Jesarn. BS

reill (n.) code, dominion, governance, policy, principle, reign: son ec y traa shen va reill ec ny Philistinee harrish Israel Bible; (v.) charge, govern, order, regulate, rule: ooilley reeriaght Sihon ree ny Amoriteyn, va reill ayns Heshbon Bible; subdue

shamyr-aarlee kitchen: Hed y çhaglym jeh Sheshaght Phenshyneyryn Vannin er cummal ec Shamyr-aarlee Molly ec jees er y chlag fastyr jiu. BS

shey jeig sixteen: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn

shirveish ny merriu (f.) funeral, funeral service: Hed shirveish ny merriu er cummal ec thie-lostee Ghoolish ec jees er y chlag, Jemayrt, y chied laa as feed Mean Fouyir. BS

Skylley Stondane Santan: Ta ronsaghey goll er bentyn rish drogh-haghyrt baasoil ec ynnyd-troggal IRIS ec Crogga ayns Skylley Stondane fastyr jea. BS; Kirk Santan

soilsheanagh beaming, brilliant, glistening, glowing, lit up, luminous, lustrous, radiant, shiny, splendid, vivid: ec soilshey dty hideyn ren ad getlagh as ec sollyssid dty shleiy soilsheanagh. Bible

sonnish (f.) whisper; susurrate; inkling; still: Sonnish veign my lhie ec my aash; dy kuine veign my chadley ayns shee as ec fea, 4 Marish reeaghyn as mooaralee yn thallooin, hrog lhiaghtyn daue hene ayns y Bible

tarrarey drill, drilling: Ec y traa cheddin va naight faarney mychione treiltys follit ec British Petroleum dy ghoaill toshiaght er tarrarey son ooill faggys da Ellan Barraie. Carn

tempreilagh moderating, tempering: Ayns y drogh haghyrt ec Chernobyl, va'n chooid smoo jeh'n assee jeant ec yn aile sy tempreilagh. Carn

theiley lime: Hie ynnydyn elley er ronsaghey, ec Thalloo Souree as ec Keyll Theiley ayns Doolish, hie er ymmydey myr ynnyd shallidagh. BS

at hand fo laue; er-gerrey: The seventh year, the year of release, is at hand - Tan chiaghtoo vleïn, bleïn yn eaysley ergerrey Bible; ec laue: Howl ye; for the day of the Lord is at hand - Jean-jee gullyrnee; son ta laa yn Chiarn ec laue Bible

at night 'syn oie: Last thing at night - Yn red jerrinagh 'syn oie. DF idiom; er oie: He who walks at night - Eshyn hoolys er oie. DF idiom; ec yn oie: and at night he shall divide the spoil - as ec yn oie, rheynnee eh yn spooilley Bible

blast5 (of wind) blest: at the blast of the breath of his nostrils - ec blest ennal e yymmoose Bible; fowaney; sheidey: And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together - As ec sheidey dty yymmoose va ny ushtaghyn er nyn jaglym dy cheilley Bible

contemporaneously (adv.) ec y traa cheddin

currently (adv.) ec y traa t'ayn

English speaking as Baarle ec

even now nish hene; eer nish: My daughter is even now dead - Ta minneen eer nish paartail Bible; eer ec y traa shoh: even now there be come to me from mount Ephraim two young men - eer ec y traa shoh ter jeet hyms veih slieau Ephraim daa ghooinney aegey Bible; eer foast: But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God - Agh ta fys aym, eer foast, cre-erbee nee oo y yeearree er Jee Bible; dy jarroo nish: even now are there many antichrists - dy jarroo nish ta ymmodee anchreesteenyn ayn Bible

greatest preoccupation (n.) currym smessey ec

half-mast (n.) ec lieh-chroan, lieh heose

know (v.) ennys; gennaghtyn; nione, nhione: Do you know the child with the blue eye? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom; fys ec: I can't say anything that you do not already know - Cha n'oddym gra veg, nagh vel fys hannah ayd. JJK idiom; shione: I know it pretty well - Shione dou eh feer vie. JJK idiom; toig; shoyl; fys ec er: Therefore he knoweth their works - Shen-y-fa ta fys echey er nyn obbraghyn Bible; cur enney er: knowing that it was the Lord. - cur enney er dy nee eh van Chiarn Bible

pained criuit; gortit; guint: I am pained at my very heart - ta mee guint, eer ec my chree Bible; pianit; seaghnit: so shall they be sorely pained at the report of Tyre - myr shen bee ad dy mooar seaghnit ec y skeeal mychione Tyre Bible; ayns pian: travailing in birth, and pained to be delivered - er-troailt, as ayns pian dy ve livreit Bible

pigeon-toed (adj.) cosheeaght ny kirkey ec

privileged (adj.) as ard chied ec

real time (n.) ec y traa

Resurrection (n.) Irree Seose Reesht: And came out of the graves after his resurrection - As cheet ass ny oaiaghyn oc lurg yn irree-seose-reesht echey Bible; irree reesht: For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage - Son ec yn irree-reesht, cha vel ad poosey, ny er nyn goyrt ayns poosey Bible; irree seose: I know that he shall rise again in the resurrection at the last day - Ta fys aym dy nirree eh reesht ec yn irree-seosesy laa jerrinagh Bible

snow-blind doal ec yn snaightey

stage-struck (adj.) goit ec yn ardan

sunblind doal ec y ghrian

sunburnt (adj.) daahit ec yn ghrian

toilworn (adj.) ceaut ec yn obbyr

vermiculate (adj.) eeit ec braddagyn; lhoobagh

war-weary tooillit ec yn chaggey

war-worn (adj.) ceaut ec yn chaggey

waterworn (adj.) ceaut ec yn ushtey

weather-stained daahit ec yn earish

weather-worn ceaut ec yn earish

windbound (adj.) lhiettrimit ec yn gheay

worm-eaten (adj.) eeit ec ny beishteigyn

ard-wannalagh (adj.) haughty, stubborn, stuck up, superior: Ec y traa shen hig Sostynagh ard-wannalagh stiagh dy cheau argid erskyn towse as ec traa ennagh 'sy traa ry-heet nee peiagh gra "cre 'sy theihll va jeant son Jishag y Nollick! Dhoor; (n.) arrogant person

birragyn fangs: Eisht y slane assag buinnaght foawragh, cho gial as sniaghtey er y clieau, lesh sooillyn jiargey as birragyn oarlagh er lhiurid, ren ee lheimmey magh grinderagh er yn inneen, ren corlheimyraght ergooyl voish. CL; points, spikes: she reih v'ayn eddyr baase ec birragyn yn assag buinnaght, ny baase ec birragyn ny creggyn geyre foee. CL

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog