Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: dyn | Results: 156

dyn (=Ir. gan) See gyn no; without: Son yiow eshyn briwnys dyn myghin Bible


Inexact matches:

dyn blayst insipid

dyn chloan childless: As ghow yn nah vraar ee son ben, as hooar eshyn baase dyn chloan. Bible

dyn cosoylaght no comparison

dyn earroo innumerable

dyn grunt bottomless

dyn reih willy-nilly

dyn smooinaght thoughtlessly

dyn tort rash, thoughtlessly

dyn ymmyd dud, naught, unserviceable, useless, void: T'ad ooilley er n'gholl ass y raad, t'ad ooilley dyn ymmyd Bible

er dyn since: Son er dyn traa haink mee gys Pharaoh Bible

er-dyn hoshiaght since the beginning: Son er-dyn toshiaght y theihll cha vel deiney er chlashtyn, ny er hoiggal liorish y chleaysh, chamoo ta sooill er vakin, er-lhimmey jeeds, O Yee

er-dyn shen from that time

er-dyn toshiaght from the beginning: ta ny coyrleyn ayd's er-dyn toshiaght cairys as firrinys. Bible

ny dyn or not: Ta mee goaill yindys my hig eh ny dyn. DF

arryltagh ny dyn willy-nilly

dyn dy bragh nevermore: as dyn dy bragh abyl cheet gys tushtey jeh'n irriney. Bible

Dyn dy bragh reesht (intj) Never again

dyn y wooise da despite: Dyn y wooise da'n smaght v'ad currit fo, ny foddee kindagh rish Coraa

er-dyn chenn earish of old: Son Jee my Ree er dyn chenn earish Bible

er dyn traa ever since: Ta mee er ve fo dty chiarail er dyn traa ruggyr mee Bible

nish ny dyn dy bragh now or never

Co-obbraghey Vannin, shirveish kionneyderyn Vannin er dyn vlein 1920 (The) Manx Co-operative, serving customers in the Isle of Man since 1920

thoughtlessly (adv.) dy meehastagh; dyn smooinaght; dyn tort

willy-nilly (adv.) arryltagh ny dyn, dyn reih

fainney See fainney-cleaysh ring: Eish nii ayd an lauyn y yasley riist as nii yn duyne phaniy y hoyrt d'yn ven, da ghurr shen er y lior marish yn ghayr hoalagh dyn tagyrt as dyn ghleriagh. PB1610

thanks (n.) booise: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

feer-vennick very often: Feer vennick dyn gerragh ad, as dyn dayrn gys arrys. CS

kialgoil deceitful: ver y chiarn fua dyner paa nyrg fuil as dyn duyne kalguil niist. Psalm1610; pungent

lane dy hymmey pitiful: BIGI ully d'yn agny, as dyn ghri: kurgi grayi mar braeraghyn, bigi layn dy' hymmy PB1610

insipid (adj.) dyn blayst; neuvlaystal

no dyn

no comparison dyn cosoylaght

or not ny dyn: Whether he does it or not, I know what I've got to do - Vel eh jannoo eh ny dyn, ta fys aym c'red shegin dooys jannoo. JJK idiom

work1 (v.) labraghey; gobbragh; obbraghey: Let us work well to-day - Lhig dooin gobbraghey dy-mie jiu. JJK idiom; (n.) laboraght; obbyr: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom

co-heshaghyn companions, partakers: dy beagh ny hangristin nan eiraghyn niist, as d'yn ghallyn ghedyn, as coheshaghyn d'yn galtyn aggesyn dy ghriist kientagh y tuiskel. PB1610

er-dyn since: As er-dyn traa shen, eer derrey nish, te er ny ve ayns troggal Bible

mediatur mediator: as erson yn oyr shanoni ta eshyin na vediatur dyn chimny noo, gy vodagh aydsyn ta er an ieym y jedthyn galtyn d'yn eirys gybragh, tryid bays PB1610

meechorrymys inequality: erson shen ta shuin dy gloyr yn aery, shen ta shuin dy ghrediu dyn vack as dyn spyryd nu, gyn veg edyr ayd na mighorrymmys. PB1610

childless (adj.) dyn chloan: and he died childless - as hooar eshyn baase dyn chloan Bible; gyn cloan: As the sword hath made women childless - Myr ta dty chliwe er nyannoo mraane gyn cloan Bible; gyn sluight: what wilt thou give me, seeing I go childless - cre ver oo dou, fakin dy vel mee gyn sluight Bible; fegooish cloan: so shall thy mother be childless among women - shen myr vees dty voir fegooish cloan mastey mraane Bible

despite dyn y wooise da

nevermore (adv.) chioee, dyn dy bragh

request (n.) aghin: I met their request - Chooilleen mee yn aghin oc. DF idiom; (v.) shirrey: Work without request is work without thanks - Obbyr dyn shirrey, obbyr dyn booise. JJK idiom; jannoo aghin; yeearree: At my own request - Rere my yeearree hene. DF idiom

since er-dy, er dyn, er-dyn: I haven't seen our friend since last spring - Cha nel mee er n'akin yn carrey ain er dyn arragh s'jerree. JJK idiom; neayr, neayr's: It's a fortnight since I saw you last - She kegeesh neayr's honnick mee oo. JJK idiom

without1 (prep.) gyn eie er; fegooish: It is better to go to bed without supper than to rise in debt - Share goll dy lhie fegooish shibber na g'irree ayns lhiastynys. JJK idiom; dyn, gyn: She went away without seeing anybody - Hie ee roee dyn jeeaghyn pagh erbee. JJK idiom; cheumooie, mooie: This church isn't very striking outside - Cha nel y cheeill shoh feer yindyssagh cheumooie. JJK idiom

dyn-yss (=Ir. gan fhios) unwitting

bottomless (adj.) dyn grunt; gyn grunt; gyn thoyn

innumerable (adj.) dyn earroo, erskyn earroo, neuearrooagh

Never again (intj) Dyn dy bragh reesht

now or never nish ny dyn dy bragh

of old er-dyn chenn earish

since the beginning er-dyn hoshiaght: For since the beginning of the world men have not heard - Son er-dyn toshiaght y theihll cha vel deiney er chlashtyn Bible; er-dy hoshiaght: such as was not since the beginning of the world to this time - lheid as nagh row er-dy hoshiaght y theihll gys y traa tayn nish Bible

unserviceable (adj.) dyn ymmyd, neu veishagh, neuchlaghtagh, neuymmydoil

unwitting (adj.) almoragh, anoayllagh, dyn-yss, gyn aigney

geayll (interrog.) heard: Geayll oo ee ny dyn? DF

dud dyn ymmyd; foalsey; gyn y vie; gyn ymmyd; marroo; pollan

ever since rieau er dy henney; er dyn traa

useless (adj.) dyn ymmyd, neuymmydagh, neuymmydoil, gyn foaynoo, neuchlaghtagh, lag-lauee

breageryn liars: Ta cur dyn veg cowraghyn ny breageryn Bible

cooyl-chassidagh pl. cooylchasseydee backbiter, slanderer, slanderous: namu kurji enyd d'yn 'er kulghassad PB1610

maarderee fornicators: Hug mee screeuyn hiu, dyn dy reayll sheshaght rish maarderee. Bible

thittys impediment of speech; hesitation: Dyn jannoo thittys erbee. DF; demur

abbot (n.) abb, fer-reill abban: Say 'abbot' without moving your jaw - Abbyr 'abb' dyn gleashagh dty chab. DF idiom

answer1 (n., v.) freggyrt: You ought to answer at once - Lhisagh shiu freggyrt er-y-chooyl. JJK idiom; (v.) cur ansoor da, gansoor; (n.) ansoor: The servant went away without waiting for an answer - Hie yn sharvaant roish dyn fuirragh rish ansoor. JJK idiom

beforehand rolaue: There are two bad payments, beforehand and never - Daa ghrogh eeck t'ayn, eeck rolaue as dyn eeck edyr. DF idiom

beseech (v.) guee er, jannoo aghin, jannoo aghin hug, shirrey er; guee; hirr; yeearree er, geearree er: I beseech him not to go - Ta mee geearree er dyn goll. DF idiom

better betteyder, faardaghey; chebballagh; geddyn yn varriaght er, jannoo ny share; vaardee; share: Better late than never - Share anmagh na dyn dy-bragh. JJK idiom

for my part er my hons: For my part, I don't think he'll succeed, in spite of all his endeavours - Er my hons, cha nel mee credjal dy jig reddyn lesh, dyn wooise da ooilley e eabyn. JJK idiom

fornicators (npl.) maarderee: I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators - Hug mee screeuyn hiu, dyn dy reayll sheshaght rish maarderee Bible

from the beginning er-dyn toshiaght: From the beginning of the world - Er dyn toshiaght y theihll. DF idiom; veih'n toshiaght

I shall come higgym; higym: I shall come back at ten o'clock at the latest - Higym er-ash dyn s'anmee na jeih er y chlag. JJK idiom; higyms, higgym's

jaw1 (n.) cab: Say 'abbot' without moving your jaw - Abbyr 'abb' dyn gleashagh dty chab. DF idiom; keeil: The upper jaw - Yn keeil eaghtyragh. DF idiom; cabberaght

Manx Co-operative, serving customers in the Isle of Man since 1920 (The) Co-obbraghey Vannin, shirveish kionneyderyn Vannin er dyn vlein 1920

moving gleashagh: Say 'abbot' without moving your jaw - Abbyr 'abb' dyn gleashagh dty chab. DF idiom; moostagh; scughey; toghtagh; snauee

naught (n.) dyn ymmyd, gyn veg; neunhee: It came to naught - Haink eh gys neunhee. DF idiom; veg: There was naught to be seen - Cha row veg ry akin. DF idiom

persuade (v.) breigey, coyrlaghey; cur er: Persuade him to do it - Cur ersyn jannoo eh. DF idiom; coyrlee: Persuade him not to do it - Coyrlee da dyn jannoo eh. DF idiom

repeat aacheau; aachreeley; aaloayrt; brooightooil; cheet harrish: They told me not to repeat it - Dooyrt ad rhym dyn cheet harrish. DF idiom; gra harrish; imraa; jannoo ass y noa, jannoo reesht; reesht

seeing fakinagh; jeeaghyn: She went away without seeing anybody - Hie ee roee dyn jeeaghyn pagh erbee. JJK idiom

shall come1 hig: I shall come back at ten o'clock at the latest - Higym er-ash dyn s'anmee na jeih er y chlag. JJK idiom

very first eer toshiaght: from the very first, - er-dyn eer toshiaght Bible

void1 ass bree, neuvreeoil; dyn ymmyd; er neunhee; follym; folmaghey; gyn vree; jannoo gyn bree; tilgey; faase

William (n.) Illiam: Tell William not to plough the field - Abbyr rish Illiam dyn traaue y magher. DF idiom

bendeil bend: ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

braaroil brotherlike, brotherly, fraternal: kurji oneyr dy dygh ully guyne: kurji grayi dy heshaght vraeruoil: gouji agyl roish iih: kurji yasly dyn rii. PB1610

cainley (gen.) of a candle: Yn glanney dyn nu Morey ny voidjin na Lail More ny kaingly (na gannil). PB1610

Celtee Celts: ta ny Celtee er chaghlaa dy-mooar er-dyn lhing Strabo. Carn

chesh medicine: IIH ully gniartoil ta ern iemagh er Liuk yn lii (ta y volley ayns y tuiskell) dy ve lii d'yn anym: gy buiagh leytts liorish cheissyn falleyn yn iynsaghy aggesyn dy lieiys aslaintyn ully nan anminiyn tryid dy vack Iesy Khrist nan jarn. PB1610

chiarnaght (f.) dominion, lordship, seigniority: igge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist, huggesyn gy rou moley as chiarnyght erson gybragh as gybragh. PB1610

credjoil faithful: Verrym buias d'yn chiarn rish my ghri ully : gy falliit masky yn klyei kredjoil, as ayns y chessaght. Psalm1610

cupplit coupled: aynsyn kre erbi yn trogell ta kuplit kujaght te gaas gys chiampyl kasserick dyn chiarn. PB1610

Cur-jee my-ner (impv) Behold: Cur-jee my-ner eeanlee yn aer: son cha vel ad cuirr ny buinn, ny chymsaghey stiagh ayns soaltyn; foast ta nyn Ayr flaunyssagh dyn meaghey ad. Bible

dooinney ny keirdey craftsman: KUSSIT ta yn duyne ta jeanu e jallu erbi graynt na lieit, ta ayns duoi dyn chiarn, obeyr lauyn duyne na kerdjy as ta dy ghur ayns ynyd falliit dy hoyrt yasly gaa. PB1610

driss haste, hurry, rush, scurry, spurt: v'ad g'imman gleashtanyn noa as myr shen, agh va dy-chooilley red goll ny s'melley dyn driss erbee orroo. Carn

druggaghyn (narcotic) drugs: tra ta chingyssyn dyn lheihys jannoo cragh feiy'n teihll, tra ta druggaghyn stroie yn aeglagh Carn

eamaghey stiagh reesht recall: T'eh toiggit dy vel briwnys jeant dyn Tinvaal 'eamaghey stiagh reesht dy leah. BS

Ebrew Hebrew: erson va y iynyd va Iesy erna ghrossy er gere d'yn ayrd valle: as ve skriut ayns Ebriu, Griik, as Laidjyn. PB1610

eiystyr (=Ir. adhastar) halter, horse collar, lunge, tether, tie for animal: ''Ghonnag," y veeataig dyn nearey myr t'ou, gow stiagh dys dty eiystyr, as gow fea. Coraa

erraghyn tromey heavy burdens: Son t'ad kiangley erraghyn tromey as doillee dy ve er nyn ymmyrkey, as dyn goyrt ad er geayltyn deiney, agh cha lhie ad hene wheesh mair roo dy hroggal ad. Bible

feeagh pl. fiee 1 raven, crake a: As hug eh magh feeagh, dettyl noon as noal Bible; 2 pl. feeaghyn value, worth, worthwhile: vad dyn greck ad, as cur lhieu feeagh yn chooid vad er chreck Bible; 3 (debt) claim, liability

fir-jannoo doers: JEAGHJI gy bii shiu firr jeanu dyn okyl, as ghanie e firr klastchen nolymarkan dan malle heyn. PB1610

fondiaght ability: my ta duyne erbi shyrvees, ligge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist PB1610

geayil coals; (gen.) of coal: As va ny sharvaantyn as ny fir-oik nyn shassoo ayns shen, ec aile geayil v'ad er n'yannoo (son ve feayr) as v'ad dyn jiow ad-hene. Bible

gennid (f.) (pl -yn) scarceness, scarcity, spareness, sparsity, tightness of money: she aeshyn yn jih ta toyrt er dene dy ve d'yn agney ayns tei, as toyrt ny kapi magh as kapy : agh ligge ny siulaghanyn fannaghtyn ayns genid. Psalm1610

gerrymit called, named: THOMAS anayn d'yn gaa ieg ta gerymit Didimus, gha rou mariusyn nar haink Iesy. PB1610

gialdyn er (bet) back: Va ny Barrantee er n'gialdyn er dyn three bleeaney dy gholley magh paart jeh ny fo-feighaghyn feer henn as yn fo-leigh imraait harrish ny mast oc. Carn

ginsh breagyn story telling: Myr shen, t'eh jeeaghyn dy row ny meoiryn-shee ginsh breagyn as cur co chialg er bun dy gheddyn greim er sleih erbee, oolee ny dyn. Carn; lying

goaill yindys gaze; marvel: Ta mish er nyannoo yn un obbyr shoh, as ta shiu ooilley goaill yindys Bible; wonder, wondering: Ta mee goaill yindys my hig eh ny dyn. DF

goll magh ass pass out: As va'n slane chaglym shirrey bentyn rish: son va bree goll magh ass, va dyn lheihys ad ooilley. Bible; go out of

gyn earroo COMPARE dyn earroo countless, myriad, numberless, unnumbered: Myr shen tan faarkey mooar as feayn myrgeddin: ayn ta cretooryn snauee gyn earroo Bible

homily homily: Nyrg leidg yn chermaan homili na korliy nii yn shervesiagh y irish dyn phobyl PB1610

ienchyssagh convenient: ianu liassaghy dyn ielagh ve erna ianu agayr, na ag y ghuid slu e heyn y hoilsaghy dy ve ayns soolaghy slayn myrshen dy ianu, gho lua as odys e gy hiennchysagh. PB1610

jannoo cragh filibuster, foray, plundering, raven: tra ta chingyssyn dyn lheihys jannoo cragh feiy'n teihll Carn

jannoo feagh quiet: liorish sho ta fyss ain gy vell shuin d'yn iyrriny: as gy vod meid nan griaghyn y ianu faeagh kiangoyrt rish-syn. PB1610

jannoo gien mie (intj) be of good cheer: as nar ghonick Iesy yn krediu acksyn, duyrt e rish y chinn d'yn chinnys krai, vack jean gann mei: ta dy phekaghyn lyoit duitt. PB1610

jannoo lesh make do: My vees eh taitnyssagh da ny dyn shegin da jannoo lesh. DF

jannoo myghin er have mercy on: jean myghin er ny Hiuyn ully, Turkyn, Angristin, as shaghrani vei krediu, as gou vousyn ully dygh ully vehuischey, kruaghys kri, as seiaghe beg dyn t'okels: as myr PB1610

jannoo skielley harm, hurt, offend: agh quei erbi ta jeanu skeley d'anayn dyn vuinjer beggy sho ta krediu aynyms, veagh e na bayr gasyn gy beagh klagh vuilyn kroghit magiyrt immish y vuinal, as gy beagh e baiit ayn PB1610

jannoo ynrick justify: ta mi giims diifs ghaa yn duyne sho d'yn valley gys y hyei erna ianu ynrick nasmu na yn fer elle PB1610

Jecrean ny Leoie (f.) Ash Wednesday: Jikreyn t'iyri, na yn gheid la dyn ghariis. PB1610

jeelaadey download: Ta Chellinsh Vannin cur raaue da sleih dyn dy vrishey yn leigh- choipchiart liorish jeelaadey kiaull as filmyn dy meelowal. BS

keym ny killey church stile: Nii yn Sagyrt toyrt guailtys dyn ghorp ag kemm ny killy, y ra, anana nii yn sagyrt as ny kleri orayn y goyl, as myrshen heidg ayd gys y ghill anana gys yn yei. PB1610

leeidagh insinuative; would lead: Son marish nyn greeaghyn moaldey hene, leeidagh shin gys peccah, ta drogh spyrrydyn ayn ta kinjagh aarloo dyn miolagh gys olk, as jin hene cha vel pooar ain dy haghney yn goanlys oc. CS

leihit absolved: as nar ghonick Iesy yn krediu acksyn, duyrt e rish y chinn d'yn chinnys krai, vack jean gann mei: ta dy phekaghyn lyoit duitt. PB1610

letani litany: as foddey shen ve er na ra niist ghonnick as viis oeyr ayn nyrg ny paidjraghyn dyn chervees vaderyn na ve faskyr, kristiyght, na letani ag tuiskey y shyrveesiagh. PB1610

lhaihder lector, reader: Creid eh ny dyn, lhaihder veen, s'loys daue ayns Galliu! Carn

meoir shee (=Ir. maor síthe) constable, cop, copper, policeman: Va guilley goit ec ny meoir-shee er-yn-oyr dy row eh gymmyrkey bombarde, lhig ad y raad da my verragh eh gialdyn daue dyn cloie er. Carn

moghey (=Ir. moch) early, timely: bee ad myr bodjal y vadran, as myr y druight moghey Bible she, as mynayn niist da rou dyn chessaght ain ren ayd shuinyn achimagh, haink gy moghey gys yn yoi. PB1610

neufondagh incapable, ineffective, ineffectual, inefficient, infirm, insolvent, insubstantial, insufficient, unbusinesslike, unstable, unsubstantial, unsure: son dy row eh dyn vree as neufondagh Bible

neugherjoil disconsolate, unjoyful, comfortless: nish erson syaghyn niaugyrjuyl dyn ymmyrtysagh : as erson osney douin ny moghtyn. Psalm1610

oik post post office: My va'n chleaysh follit shoh currit sy bwaane dyn yss da'n Oik Post Goaldagh, ta turneyryn as sleih elley gra dy row shen jeant noi'n leigh. Carn

ooill (=Ir. ola) (f.) pl. ooillyn oil; ointment: er dyn traa dy ren yn arroo, as y feeyn, as yn ooill ocsyn bishaghey. Bible

Purtree (f.) Portree: Va'n emshir feer fliugh ayns Purtree myr t'ee dy mennick as va shin bunnys baiht ec y fiiaghey, agh foast er y cheiy va ram sleih fuirraghtyn rooin, fliaghey ny dyn. GK

quiver quiver: erson jeagh, ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

reihit See reiht elect: ta mi er doyrt kuney er anayn ta gniartoil, ta mi er drogel shyas anayn ryit magh d'yn phobyl. Psalm1610

stroailtagh destroyer: namu jeangi tallagh mar ren payrt iusyn tallagh, as v'aydyr er 'an strui d'yn stryuiltagh. PB1610

tabernacle tabernacle: KHRIIST na ayrd sagyrt dy redyn mei ra hiit, haink e liorish tabernakyl smu, as smu yesh, nagh rou jeant rish lauyn, ta shenn dy ra, ghani e d'yn trogell shanoni. PB1610

thie stoyr depositary, storehouse, warehouse: Smooinee-jee er ny fee: son cha vel ad cuirr, ny buinn: cha vel thie stoyr ny soalt oc, as ta Jee dyn meaghey ad Bible

toyrt (f.) See coyrt giving, presentation, transmission, transmittal: ta slattysyn yn chiarn jiragh, as janu bogey dyn ghri : ta abeyrts yn chiarn glann, as toyrt soilshe dy ny suylyn. Psalm1610

trealy sheath: erryfa shen duyrt Iesy rish Pedyr kurr shuas dy ghleiu ayns y treliy: nagh jeanyms if dyn ghapan ta m'aer erna hoyrt duys ? PB1610

ynnyd reill domination: O loyrigi maei d'yn chiarn shiusse ully ny hobraghyn aggesyn, ayns gygh ully ynyd da reelsyn : mol us yn chiarn o m'anym. Psalm1610

beg (v.) caayney; guee er: I beg you not to go so far - Ta mee guee ort dyn dy gholl choud. JJK idiom; jeirkal; shirrey jeirk; hirr; shooyl ny dhieyn; (to); (dy) chaayney; shirrey: I beg your pardon - Ta mee shirrey yn phardoon eu. JJK idiom

from that time veih'n traa shen; maghey shen: And it came to pass from that time forth - As haink eh gy-kione, maghey shen Bible; er-dyn shen: have not I told thee from that time, and have declared it? - nagh vel mee er n'insh dhyt er -dyn traa shen, as er n'ockley magh eh? Bible

rash1 dyn tort, gyn tort: The heart also of the rash shall understand knowledge - Nee yn cree ocsyn myrgeddin ta gyn tort toiggal tushtey Bible; joltee; raghtal; siyragh: Be not rash with thy mouth - Ny bee siyragh lesh dty veeal Bible

say1 (impv) abbyr: Say 'abbot' without moving your jaw - Abbyr 'abb' dyn gleashagh dty chab. DF idiom; (v.) gra: I had better say nothing - Bare dou gra veg. DF idiom; jir: He won't say anything whatever - Cha jir eh veg. DF idiom; liassaghey

bwaane booth, cabin, cottage, hovel, hut, kiosk, outhouse, shack, shanty, shed, shelter, stall, stand: My va'n chleaysh follit shoh currit sy bwaane dyn yss da'n Oik Post Goaldagh, ta turneyryn as sleih elley gra dy row shen jeant noi'n leigh. Carn; (on barge) cuddy

chaghteraght (=Ir. teachtaireacht) (f.) pl. chaghteraghtyn commission; communications, deputation, dispatch, embassy, legation, message: shoh'n chaghteraght ta shiu er chlashtyn er-dyn toshiaght Bible

chea ersooyl flee: Agh ta Nineveh er-dyn chenn earish, goll-rish loghan ushtey: ny yeih nee ad chea ersooyl. Bible

er caa on spec: nish tra va Judith er jeet stiagh as er hoie sheese, va cree Holofernes er-cannoo lhee, as v'eh dy mooar geearree yn cheshaght eck; son v'eh farkiaght er caa dy violagh ee, er-dyn laa, honnick eh ee. Apoc

fer goaill ayrn partaker: as kallyn slayn dy pheky gy glann y gurr mou; nash mar ta eshyn er na ianu na er goyl ayrn dy vays dy vack, myrshen gy vod e ve na er goyl ayrn d'yn irri shuas riist aggesyn PB1610

fuillaghtyn foddey long-suffering: KURJI orru, mar slyaei ryit dy iih, myghin vy, keindylys, islid d'agny, minys, fullaghtyn foddey, jymmyrke anan lesh anayn elle, as lyi yn darrie anayn d'yn anayn elle, my ta duyne erbi ag vell oyr nyoi anayn elle PB1610

irree magh1 (f.) insurgent, insurrection, mutiny, outbreak, rebellion, revolt, revolution, rising, sedition, turn out, uprising, uproar: er-dyn laa daag oo cheer Egypt, derrey haink shiu gys yn ynnyd shoh, ta shiu er ve ayns irree magh noi yn Chiarn. Bible; (v.) rebel, rise, uprise: as nee Israel hene toiggal; my te er-chee dy irree magh, ny ayns mee-viallys da'n Chiarn, (shen myr choonys eh lhien,) Bible

knock hill: erson she knock Seina Agar ayns Arabia, as t'e argere d'yn ayrd valle ta nish enmyssit Jerusalem, as tai ayns bondiyght marish y klaun. PB1610 8 T'ayd doll syas gho ayrd as ny knuick as shiis gys ny konyn hiis : gy jaru gys yn ynyd tou us erna ordyghe dausyn. Psalm1610

leodagh decreasing, degrading, derogatory: As y currym ocsyn eh gyn ve ard-chreeagh, agh dy ve soccaragh, cha nee dyn leodagh ad hene; dy ve dooie, aashagh dy ve er nyn loayrt roo; aarloo dy chur cooney voue, tra oddys ad dy mie shen y yannoo. CS

macsoyley instance, metaphor: gial ta shuin gui oyrts, aer smu myghinagh, gy vod ish tryid dy ghuney beaghey gy kreidjoil as niist immiaght ayns mak souley bee, nyrg tagnys ayns y tyyl shoo nish, as niist ve goyl ayrn dyn gloyr gybragh farraghtyn ayns y tyyl ra hiit PB1610

shooylaghan (pl -yn) esplanade, promenade, seafront: Myr va'n thie ain er-gerrey da'n Shooylaghan, va raaue currit doom dyn dy gholl faggys da'n logh; shen yn oyr nagh ren mee rieau gynsaghey snaue, as cha vod m'ayr as my voir snaue noadyr! JG; pilgrim, runagate

Ungaaragh Hungarian: V'eshyn jannoo ymmyd jeh carryn theayagh Ungaaragh, agh er-dyn e lhing-hene ta'n saase echey er vishaghey Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog