Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: droghad coshey | Results: 141

droghad coshey footbridge, gangway

Droghad1 Bridge

Droghad2 (Yn); (The) Bridge

droghad (=S.G. drochaid; Ir. drochiott) arch, gantry; bridge: Ta baggyrt rish yn traa ry-heet er ny Ellanyn Canna as Sanday mannagh vel yn droghad eddyr oc mooadit yn aght oddagh gleastanyn goll harrish. Carn


Inexact matches:

droghad aae viaduct

Droghad Aah Drogheda

Droghad Bane Whitebridge

Droghad Campell Campbell's Bridge

droghad cassee swingbridge

Droghad Charry Charry's Bridge

Droghad Cloaie Stone Bridge

Droghad Cranstal Kraun's Valley Bridge

droghad croghit suspension bridge

Droghad Cubbon Cubbon's Bridge

Droghad Fayle Fayle's Bridge

Droghad Ghreeba Greeba Bridge

Droghad Heywood Heywood's Bridge

Droghad Hulby Sulby Bridge: Verryms dhyt coamrey noa noght as heeym oo ec stashoon Droghad Hulby ec shiaght er y chlag moghrey ny vairagh. JyC

droghad keesh toll bridge

Droghad Kinley Kinley's Bridge

droghad meihaghey weigh bridge

droghad pontoon pontoon bridge

Droghad Rea Level Bridge

droghad stellyn trestle bridge

Droghad Sulby Sulby Bridge

droghad tessen flyover

droghad tessenagh flyover

droghad thruss truss bridge

droghad traenagh ferry bridge

droghad troggee drawbridge

droghad ushtey aqueduct

Droghad Vallig Ballig Bridge

Droghad Vraddan Braddan Bridge

droghad ymmyrkey transporter bridge

keesh droghad (f.) pontage

Kione Droghad Onchan, Bridge Head: Ta barrantagh ayns Kione Droghad shirrey er y lught-reill ynnydagh as ny meoiryn-shee ad dy obbraghey ry cheilley, dy ghellal rish drogh ymmyrkey-bea syn ard. BS

kione droghad bridgehead

Lheannee Droghad Bridge Meadow

thie droghad bridge house

traen droghad bridge train

Close y Droghad Bridge Enclosure

Croit y Droghad Bridge Croft

Curragh ny Droghad Bridge Marsh

Dreeym ny Droghad Ridge of the Bridge

Droghad Balley Glionney Fairy Bridge

Droghad Curragh Pharick Patrick's Mire Bridge

Droghad Keeill Pharick Patrick's Church Bridge

Droghad ny Bann Banbridge

droghad ny stronney (of nose) bridge

Droghad Skylley Vraddan Braddan Bridge

Droghad y Caggey Bridge of the Battle

Droghad y Caine Caine's Bridge

Droghad y Cherroo Quarter Bridge

Droghad y Chiannoort Governors Bridge

Droghad y Whallag Bridge of the Flies

Garey yn Droghad Bridge Garden

Kione Croit y Droghad Bridge Croft End

Lheannee Kione Droghad Bridge Head Meadow

Lheannee y Droghad Bridge Meadow

Raad y Droghad Bridge Road

Thie yn Droghad Bridge House

Braddan Bridge (n.) Droghad Vraddan; Droghad Skylley Vraddan

Bridge Meadow (n.) Lheannee y Droghad, Lheannee Droghad

flyover (n.) droghad tessen; droghad tessenagh

Sulby Bridge (n.) Droghad Sulby; Droghad Hulby

bridge1 (n.) biritch; droghad: He built a bridge - Hrog eh droghad. JJK idiom

Ballig Bridge (n.) Droghad Vallig

Banbridge (n.) Droghad ny Bann

Bridge (n.) (The); (Yn) Droghad

bridge3 (n.) (of ship) droghad

Bridge Head (n.) Kione Droghad

bridgehead (n.) kione droghad

bridge house (n.) thie droghad

bridge train (n.) traen droghad

Campbell's Bridge (n.) Droghad Campell

Charry's Bridge (n.) Droghad Charry

Cubbon's Bridge (n.) Droghad Cubbon

drawbridge (n.) droghad troggee

Drogheda (n.) Droghad Aah

Fayle's Bridge (n.) Droghad Fayle

ferry bridge (n.) droghad traenagh

footbridge (n.) droghad coshey

gangway (n.) droghad coshey

gantry (n.) droghad, gantree

Greeba Bridge (n.) Droghad Ghreeba

Heywood's Bridge (n.) Droghad Heywood

Kinley's Bridge (n.) Droghad Kinley

Level Bridge (n.) Droghad Rea

pontage (n.) keesh droghad

pontoon bridge (n.) droghad pontoon

Stone Bridge (n.) Droghad Cloaie

suspension bridge (n.) droghad croghit

swingbridge (n.) droghad cassee

toll bridge (n.) droghad keesh

transporter bridge (n.) droghad ymmyrkey

trestle bridge (n.) droghad stellyn

truss bridge (n.) droghad thruss

viaduct (n.) droghad aae, tarvollagh

weigh bridge (n.) droghad meihaghey

White Bridge (n.) Droghad Bane

Whitebridge (n.) Droghad Bane

Bridge Croft (n.) Croit y Droghad

Bridge Enclosure (n.) Close y Droghad

Bridge Garden (n.) Garey yn Droghad

Bridge House (n.) Thie yn Droghad

Bridge Marsh (n.) Curragh ny Droghad

Bridge Road (n.) Raad y Droghad

Caine's Bridge (n.) Droghad y Caine

Fairy Bridge (n.) Droghad Balley Glionney

Governors Bridge (n.) Droghad y Chiannoort

Kraun's Valley Bridge (n.) Droghad Cranstal

linkspan (n.) droghad-chianglee, reaish-chianglee

Quarter Bridge (n.) Droghad y Cherroo

droghad-chianglee linkspan

aqueduct (n.) ammyr ushtey, droghad ushtey, feddan

bridge2 (n.) (of nose) droghad ny stronney, keylid ny stronney

Bridge Croft End (n.) Kione Croit y Droghad

Bridge Head Meadow (n.) Lheannee Kione Droghad

Bridge of the Battle (n.) Droghad y Caggey

Bridge of the Flies (n.) Droghad y Whallag

Patrick's Church Bridge (n.) Droghad Keeill Pharick

Patrick's Mire Bridge (n.) Droghad Curragh Pharick

Ridge of the Bridge (n.) Dreeym ny Droghad

arch (n.) aae, arc, dreeym, droghad; (v.) cur aae er, jannoo aae jeh

clearance1 (n.) chiarrey, glenney, shiaulley; scoip: There is not enough clearance under the bridge - Cha nel scoip dy liooar dy gholl fo'n droghad. DF idiom

go over goll harrish: Praise the bridge as you go over it - Moyll y droghad myr hed oo harrish. JJK idiom; goll tessen; gow noon

Onchan (n.) Connaghyn: Onchan Village Park - Pairk Valley Cheerey Connaghyn. DF idiom; Kione Droghad, Kiondroghad

over breish; coar; ec kione; erskyn; harrish: Praise the bridge as you go over it - Moyll y droghad myr hed oo harrish. JJK idiom; noal; noon; snaie daa cheayrt

coleayrtys (pl -syn) dusk, gloaming, twilight: Va coleayrtys cheet orroo tra v'eh faggys da'n droghad vooinjer veggey. Dhoor

custymeyryn customers: Va nane jeh ny custymeyryn eck ny ben aeg va cummal ayns Kione Droghad. CL

eiyrtysagh (of person) copier; imitator: Va'n eiyrtysagh echey Harald mac Godwin, ren caggey noi Harald Harfagri, Ree Loghlyn, ec Droghad Stamford. Chron; resultant

lhen (f.) trench: As nish daa skeeal mychione dooinney enmyssit Juan Mac Alister, ny Juan Molly, va baghey ny lomarcan ayns thie er Droghad Lhen eddyr Skyll Perick Yurby as Skyll Andreays. JyC

markym-jeelym mirage: foddey voym, fo'n droghad roie Awin ny Braddanyn, yn sheean eck myr thaish, as va markym-jeelym er y vayr roym, as eer ny h-eeanlee hene nyn dost. Coraa

meeoil menstrual, menstruous; monthly: Derek Crellin, eear-veoir-shee, v'eh loayrt ec y haglym meeoil jeh Barrantee Chione Droghad. BS

mooadit 1 amplified, augmented, enlarged, exaggerated a: Ta baggyrt rish yn traa ry-heet er ny Ellanyn Canna as Sanday mannagh vel yn droghad eddyr oc mooadit yn aght oddagh gleastanyn goll harrish. Carn; 2 (untrue) artificial

neuchroghagh independent: dooyrt yn Ard-Shirveishagh, Donald Gelling, rish Peddyr Karran, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, dy vel imraa neuchroghagh fondagh er ve jeant hannah BS

Oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh Member of the Legislative Council: Eddie Lowey, oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh, t'eh gra dy vel eh jeant booiagh dy chlashtyn dy bee ad jeeaghyn mysh droghad ny maynee ny share. BS

Praag (f.) Prague: Hooar mee shoh voish Séan Brádaigh, as hooar eshyn eh voish dooinney enmyssit Jirí Klenha va cloie sittyr er droghad ayns Praag, Yn Checkoslovak. Dhoor

fairies (npl.) ad hene: He saw the fairies at the bridge - Honnick eh ad hene ec y droghad. DF idiom; cloan ny moyrn; ferrishyn: The fairies haunt that glen - Ta ferrishyn goaill 'sy ghlion shen. DF idiom; mooinjer ny king veggey; sleih beggey; (yn) vooinjer veggey

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

tramylt hardy, robust, stout, sturdy; stalwart: Ta sleih ayns Partee Obbraghys Vannin gra dy vel ad trimshagh dy vel oltey tramylt, Peter Karran, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, faagail y partee lurg feed blein as ny smoo. BS; (as plant) vigorous

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog