Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: drogh aigney | Results: 233 (first 200 shown)

drogh aigney (f.) bad faith, evil will, grudge, ill will, malice, malignity: Lhig dauesyn ver nyn goyrt gys nearey as er nyn gastey: whilleen as tayns drogh-aigney gys Sion. Bible

drogh (=Ir. droch) abusive, bad, badness, evil, misfortune, unenviable, wicked: hug ad drogh ghellal jee Bible; ill; sinister; vile [O.Ir. droch]


Inexact matches:

drogh aer foul air

drogh aghtalys (f.) misbehaviour, misconduct: Lurg bunnys queig laa dy eanish, hoshiaght, jir y ving ny ta soilshit dy ve firrinagh sy chooish as nee drogh aghtalys va jeant. BS

drogh-aghtys oikoil (f.) malfeasance

drogh ainle evil angel: as hug eh magh drogh ainleyn nyvud Bible

drogh chaaynt bad language, smut, swearing: V'eh loayrt drogh chaaynt. DF

drogh choamrey vile raiment: as dy jig stiagh myrgeddin dooinney boght ayns drogh choamrey Bible

drogh chonagh misfortune: Gha vell ayd chiit ayns drogh ghonagh erbi mar slyei elle : ghamu t'ayd phlogit kasly-rish deney elle. Psalm1610

drogh-chummey er bad way

drogh earish COMPARE drogh-emshir adverse weather: Va'n drogh earish shoh ayn rish oor agh v'eh gennaghtyn dy row eh goll er rish ooryn. Dhoor; rough weather; bad weather

drogh ellyn unmannerliness: Va'n meoir-shee, Gary Roberts, freggyrt rish baghteyrys veih'n oltey jeh'n Chiare as Feed, John Houghton, dy vel rouyr drogh ellyn as meshtallys goll er as cha nel ny meoiryn-shee cur geill da. BS

Drogh 'Er (Yn); (The) Devil: Quoi-erbee ta clashtyn goo yn reeriaght, as nagh vel dy hoiggal eh, ta'n drogh er cheet, as tayrtyn lesh shen ny va cuirt ayns e chree: shoh eh ghow yn rass rish oirr y raad.

Drogh er (intj) Bother, Drat: Bible

drogh erree misadventure, misfortune: Haink drogh erree er e vac hene. DF

drogh-ghellal rish ill-treat, maltreat

drogh-ghellit rish maltreated

drogh ghoan evil speaker: Dy reayll my laueyn veih myng yraght as geid, as my hengey veih drogh ghoan, breagyn as scammyltyn. CS

drogh haase evil means

drogh-haghyrt graney nasty accident

drogh-haghyrt raad traffic accident

drogh hengey naughty tongue: Ta drogh-yantagh cur geill da meillyn foalsey; as breagerey coyrt cleaysh da drogh hengey Bible

drogh hoar unsavoury smell

drogh hraghtalagh smuggler

drogh hraghtey smuggle, smuggling: Haink ny fir-chustym lesh shilley orrin son dy yannoo shickyr nagh row shin son drogh hraghtey red erbee ass y cheer ocsyn. GK

drogh immeeaght (f.) misbehaviour

drogh leih 1 wicked people a: Agh nagh jean shoh drogh leih y vrasnagh dy chur aggair da nyn naboonyn onnoragh? CS; 2 wicked

Drogh-naight ort (intj) Woe betide you

drogh oor bad luck, ill-times, misfortune

Drogh ort (intj) Confound you

drogh-ourys er qualmish

Drogh Spyrryd Evil One

drogh spyrryd demon: As tra vee er jeet thie, hooar ee e hinneen ny lhie er y lhiabbee, as y drogh spyrryd er gholl ass-jee Bible

drogh 'uill (f.) poor blood

drogh vea bad manner of life: nish brah-ym yn drogh-vea eck fenish e maarderee Bible

drogh vess bad fruit, evil fruit: Myr shen ta dagh billey mie tilgey mess mie: agh ta drogh-villey tilgey drogh vess Bible

drogh villey bad tree, corrupt tree: Son cha vel billey mie tilgey drogh vess: ny drogh villey tilgey mess mie Bible

drogh yannooderyn evildoers: as erreesh dau ve er jit gys yn ynyd ta aenmyssit Calvari ayns shen ghrosh ayd eshyn, as ny drogh ianuderyn: anayn er y lau iesh as yn anayn elle er y lau hostchiel. PB1610

drogh-yien er warpath

drogh ymmyrkey-bea anti-social behaviour; antisocial behaviour

dy drogh wickedly

moyllaghyn drogh-resoonit ill-conceived recommendations

ayns drogh challin out of condition: haink shiaght booaghyn elley geiyrt orroo, ass yn awin, ayns drogh challin, as shang Bible; ill-favoured

cur drogh-chorrym da ill-treat

cur drogh-chummey er dilapidate

cur drogh er (of person) crab: Tra v'eh chirrym chraagh eh eh as myr shen dy jinnagh eh feiyr mooar agglagh as cur drogh er dy chooilley ghooinney. GB

cur drogh ymmyd da knock about

cur fo drogh ourys compromise

drogh choyrlagh cooidjagh conspiracy: Vei gygh ully irri magh, as drogh ghorliagh kujaght falliit vei dygh ully ynsaghy fallssy, as shaghrynys kreidiu, vei kryoghys kri, as seiaghy begg dy tdy guys as dy hayre. PB1610

drogh foaynoo er unfit: Ta drogh foaynoo er jiu. DF

fer er drogh ynsagh ignorant person

gyn drogh ourys unsuspecting

jannoo drogh-ghellal er outrage

jannoo drogh ghellal rish ill-use

jannoo drogh ymmyd misuse

jannoo drogh-ymmyd jeh abuse, knock about

jeebyrt drogh spyrryd exorcize

jeh drogh ennym ill-reputed

Rheynn Drogh-haghyrt as Gear-cheim Accident and Emergency Department

Slattys Drogh-ymmyd Druggaghyn Misuse of Drugs Act

tayrn drogh ghoo er disparage

tayrn drogh ourys er compromise, compromising

Cheshaght Reeoil cour Lhiettal drogh-Haghyrtyn (yn); (the) Royal Society for the Prevention of Accidents

misfortune (n.) anraah, ansheean, arkys, drogh, drogh chonagh, drogh erree, drogh oor, drogh-aigh, neuchoanagh, neu-chonagh

misbehaviour (n.) drogh-aghtys, drogh immeeaght, drogh-ymmyrkey, drogh aghtalys

keim (=Ir. céim) (f.) 1 COMPARE keym amble, caste, degree, of high rank, pace, phase, pitch, position, shortcut, stage, standard, station, step, stile; 2 (academic) degree; 3 grade a: Tra v'ad briaght jeh kiare feed scollagyn ayns yn cheyoo keim, cha row agh shey jeu smooinaghtyn er g'obbragh myr fir-ynsee kyndagh rish drogh 'aill, drogh cheimmeeaght as drogh staydyn-obbyr. Carn; 4 (of speech) register; 5 peg

abuse (v.) jannoo drogh-ymmyd jeh, oltooaney, meeusal; (n.) caartrey, drogh-ymmyd, oltooan

outrage drogh-ghellal; farg; jannoo drogh-ghellal er; jiarg-chorree

drogh-chliaghtey bad practice: Dy skyrraghtyn ayns drogh-chliaghtey. DF

drogh-chooilleen revenge, vengeance: S'ooasle leih na goaill drogh-chooilleen. JJK

drogh-chorrym (f.) bad justice, foul play, ill-treatment, oppression: Ghell eh shoh dy foalsey rish y chynney ain, as hug eh drogh-chorrym da nyn ayraghyn, myr shen dy row ad eginit nyn ~,loan veggey y hilgey magh, dy ve stroit. Bible

bad1 (adj.) drogh: Bad death on you! - Drogh vaase ort! DF idiom; doogh, breaghagh, dangeragh, donney, loau, loghtagh; olk

compromise coardail; coardailys; (v.) cur ayns gaue, cur fo drogh ourys, lhiggey lesh y cheilley, tayrn drogh ourys er

drogh-neeal sickly look, wanness: chamoo vees drogh-neeal er e eddin. Bible

drogh-ockle bad word, ill word: cha daink drogh-ockle ass beeal Yob. Bible

geeasaght lend: ta eer drogh-sleih geeasaght da drogh-sleih Bible; borrow

adverse weather (n.) drogh earish

anti-social behaviour (n.) drogh ymmyrkey-bea

bad faith (n.) drogh aigney

bad fruit (n.) drogh vess

bad luck (n.) donnys: Bad luck to them! - Donnys orroo! DF idiom; drogh oor: Bad luck to them! - Drogh-oor orroo! DF idiom; drogh-aigh: I am beset with bad luck - Ta drogh aigh shooyl marym. DF idiom

bad tree drogh villey

bad weather (n.) drogh-emshir: We made bad weather - Haink drogh emshir orrin. DF idiom; emshir ghonney; emshir olk: It's bad weather - Ta emshir olk ayn. JJK idiom; drogh earish

Bother (intj) Drogh er

corrupt tree (n.) drogh villey

crab3 (v.) (of person) cur drogh er

Drat (intj) Drogh er

evil angel (n.) drogh ainle

evildoers (npl.) drogh yannooderyn

evil fruit (n.) drogh vess

evil means (n.) drogh haase

evil speaker (n.) drogh ghoan

evil will (n.) drogh aigney

exorcize (v.) jeebyrt drogh spyrryd

foul air (n.) drogh aer

ill-reputed jeh drogh ennym

misadventure (n.) drogh erree, lhag-haghyrt

naughty tongue (n.) drogh hengey

poor blood (n.) drogh 'uill

smuggler (n.) drogh hraghtalagh, roieder

smuggling (n.) drogh hraghtey; (v.) roie

unfit1 anchooie; aslayntagh: He is unfit - T'eh aslayntagh. DF idiom; drogh foaynoo er: He is unfit - Ta drogh foaynoo er. DF idiom; neuchooie

unsavoury smell (n.) drogh hoar

vile raiment drogh choamrey

wicked condragh, foalsey; drogh; olk: They had been wicked - V'ad er ve olk. JJK idiom; olkyssagh, moylteyragh; (npl.) kyndee, olkyssee, drogh leih

wicked people (npl.) drogh leih

drogh-choyrle (f.) misadvice: Ta Ephraim broojit as brisht ayns briwnys: er-yn-oyr dy jimmee ad dy arryltagh lurg drogh-choyrle. Bible

drogh-ghoo disrepute, reproach, evil report: dinsh Joseph da e ayr jehn drogh-ghoo oc Bible

drogh-obbyr (f.) ill-doing: teshyn nagh vel er vakin yn drogh-obbyr t'er ny yannoo fo'n ghrian. Bible

drogh-yannoo evil doings, iniquity, malpractice, misdeed, misdemeanour, transgression: ta'n drogh-yannoo ain er ny vishaghey kiongoyrt rhyt Bible; wickedness

drogh-yantagh bad lot, wrongdoer: Lhig da foayr ve soilshit da'n drogh-yantagh Bible; culprit; offender; sinner

drogh-ynsagh bad manners, ignorance, illiteracy: Cur twoaie, my vac, nagh n'eaisht oo rish y drogh-ynsagh shen Bible

jee 1 deity, god, godhead a: As denmys Jee yn soilshey Laa Bible; b pl. jeeghyn; 2 to her: tra hug Sarai drogh ghellal jee, chossyn ee ersooyl Bible; 3 with her a: As tra hug Sarai drogh ghellal jee, chossyn ee ersooyl. Bible

bad accident (n.) drogh-haghyrt

bad economy (n.) anghrease, drogh-harrooghys

bad justice drogh-chorrym

bad lot (n.) drogh-yantagh

bad mannered (adj.) drogh-ellynagh

bad manners (n.) drogh-ellyn, drogh-ynsagh

bad name (n.) drogh-ennym

bad news (n.) drogh-naight

bad practice (n.) drogh-chliaghtey

bad report (n.) abghoo, drogh-imraa

bad sign (n.) drogh-vonney

bad sort (n.) drogh-cheintagh

bad tidings (npl.) drogh-naightyn

bad treatment1 (n.) drogh-ghellal

bad treatment2 (n.) (by doctor) drogh-lheihys

bad word (n.) drogh-ockle

demerit (n.) drogh-hoilchinys

dilapidate (v.) cur drogh-chummey er

dilapidation (n.) drogh-chummey, tholtanys, tuittymys

disrepair (n.) drogh-oardrailys

equivocal (adj.) daa-cheayllagh; drogh-ouryssagh

evil-doer (n.) drogh-eean; olkeyr

evil doings (n.) drogh-yannoo

evil-hearted drogh-chreeagh

evil-looking (adj.) drogh-neealagh; drogh-neeallagh

evil omen (n.) drogh-vonney

evil report (n.) drogh-ghoo

evil-speaker (n.) drogh-loayrtagh

Evil spirit Drogh-yeih

foreboding drogh-aaishnys; monney olk

foul-mouthed (adj.) drogh-chaayntagh; drogh-hengagh

foul play (n.) drogh-chorrym; far-chloie

halitosis (n.) drogh-ennal; ennal vreinn

hysteria (n.) drogh-ghuill; gorley breinney

hysterical (adj.) drogh-ghuillag; jiarg-eulyssagh

ill (adj., adv.) aslane, aslayntagh, doghanagh, doogh, lag, moal, sie; drogh: It's an ill wind that blows nobody good - She drogh gheay nagh sheid mie da pagh ennagh. JJK idiom; ching: She is dangerously ill - T'ee ching dy-danjeyragh. JJK idiom; olk: He speaks ill of nobody - Cha nel eh loayrt dy-olk mysh pagh erbee. JJK idiom

ill-behaviour drogh-aghtys

ill-conceived recommendations (npl.) moyllaghyn drogh-resoonit

ill-disposed (adj.) drogh-inchynagh

ill-doing (n.) drogh-obbyr

ill-famed (adj.) drogh-ghooagh

ill feeling drogh-ennaghtyn, drogh-inchyn

illiteracy (n.) drogh-ynsagh, neulettyraght, neuynsagh

ill-management (n.) drogh-reirey

ill nature (n.) drogh-chree

ill-nature (n.) drogh-yien

ill-omened (adj.) drogh-vonneydagh

ill repute (n.) drogh-ennym

ill success drogh-rah

ill-times drogh oor; traaghyn olk

ill-treatment (n.) drogh-chorrym

ill-usage (n.) drogh-ghellal

ill-use (v.) jannoo drogh ghellal rish

ill will (n.) drogh aigney, myskid

ill word (n.) drogh-ockle

infamy (n.) anghoo, drogh-imraa

leakiness (n.) drogh-yeenid, faarnaght, neuyeenid

malevolence (n.) drogh-chree, goanlys, myskid

malfeasance (n.) drogh-aghtys oikoil

malpractice (n.) drogh-lheeys, drogh-oash, drogh-yannoo

maltreat (v.) drogh-ghellal rish

maltreated (adj.) drogh-ghellit rish

mannerless (adj.) drogh-ellynagh, meeveasagh

misadvice (n.) drogh-choyrle, meechoyrle

misbehave (v.) drogh-ymmyrkey

mischance (n.) drogh-haghyrt, lhag-haghyrt

misdeed (n.) drogh-yannoo

misdemeanour (n.) drogh-yannoo

misgiving (n.) drogh-ourys, mee-ourys, ourys

misguidance (n.) drogh-leeideilys, meestiurey

misusage (n.) drogh-ymmyd

misuse (n.) drogh-ymmyd; (v.) jannoo drogh ymmyd

nasty accident (n.) drogh-haghyrt graney

nepotism (n.) drogh-vooinjerys

outrageous (adj.) drogh-ghellal, ro-ghaaney; meereiltagh

outrageousness (n.) drogh-ghellalid, ro-ghaanid

qualm (n.) drogh-ourys, neuaashid, taaue

qualmish (adj.) drogh-ourys er; taauagh

rude (adj.) barbagh; daaney; drogh-ellynagh: He is rude, she is polite - T'eh drogh-ellynagh, t'ee jeih-ellynagh. JJK idiom; garroo; lunagh; mollagh; neuellynagh; awaneagh

scribble drogh-screeu; drogh-screeuyn

scribbler (n.) drogh-screeudeyr

sickly look drogh-neeal

sickly-looking drogh-neealagh; drogh-neeallagh

traffic accident (n.) drogh-haghyrt raad

transgressors (npl.) drogh-yantee

ungentlemanly (adj.) drogh-veasagh, drogh-veaysagh, neuooasle

unmannerliness (n.) drogh ellyn, neuellyn, drogh-ellyn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog