Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: dooar | Results: 29

Dooar See doour Water

dooar (=Ir. d'fhuair) (interrog.) got: Dooar oo red erbee ersooyl; t'ou uss tammylt liauyr goll? GB Dooar oo yn unnysup ayd? DF


Inexact matches:

cha dooar did not get: cha dooar eh baase, son ghow Jee eh, huggey hene Bible; did not find

got2 (interrog.) dooar

Water (n.) Dooar

drogh-haghyrtagh accidental, misfortunate: Ec bing-vaaish, va briwnys jeant dy dooar Brian Heddle Norman, va un vlein jeig as feed dy eash, dy dooar eh baase dy drogh-haghyrtagh. BS

did not find cha dooar

did not get cha dooar

reaper (n.) beaynee, beayney, buinneyder, folder, greie buinnee, meillagh: A bad reaper never got a good sickle - Cha dooar rieau drogh veaynee corran mie. JJK idiom The best reaper - Yn reih-veaynee. DF idiom

satisfaction (n.) cooilleeney, glenney, rick, saasaght, saie; corrym: I had no satisfaction from him - Cha dooar mee corrym er. DF idiom; taittin: It gives me satisfaction - S'taittin lhiam eh. DF idiom; eeck dy liooar

sickle (n.) corran: A bad reaper never got a good sickle - Cha dooar rieau drogh veaynee corran mie. DF idiom

carbyd-arraghey dumper truck: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

chlagh stoned: Eisht hug ad lhieu eh magh ass yn ard-valley, as chlagh ad eh lesh claghyn, dy dooar eh baase. Bible

coaym waistline: Cha dooar mee agh beggan caghlaa sy tuarystal echey, agh dy row yn coaym echey er n'aase ny s'rouyrey GB

dooinney boght poor man: As haink eh gy-kione, dy dooar y dooinney boght baase, as dy dug dy ainleyn lhieu eh gys oghrish Abraham: hooar y dooinney berchagh myrgeddin baase, as v'eh er ny oanluckey. Bible; beggar

failt (=Ir. fáilte) employed, hired, salaried: eshyn ta failt, as cha nee yn bochilley hene Bible; ave; (f.) welcome: Cha dooar mee failt erbee. DF

feyshtyn (f.) confession; puzzle: lurg three laa dy dooar ad eh ayns y chiamble, ny hoie mastey ny fir-ynsee, chammah geaishtagh roo, as cur feyshtyn orroo. Bible; questions

hoshiaght ooilley first of all: Son livrey mee diu hoshiaght ooilley shen ny hooar mee hene myrgeddin, kys dy dooar Creest baase son nyn beccaghyn cordail rish ny scriptyryn Bible

imbagh ny figgyn time of figs: cha dooar eh nhee erbee er, agh duillagyn; son cha row imbagh ny figgyn ayn foast Bible

Laurys Laurence, Lawrence: Agh dobb Harald Laurys y phointeil myr aspick er y fa dy dooar eh screeunyn ennagh veih Mannin va loayrt n'oi. Chron

lhie bane (dy); (to) lie waste; (ny) lie desolate: Choud as te ny lhie bane, bee aash echey, er-yn-oyr nagh dooar eh aash e ghooneeyn, as shiuish cummal ayn. Bible

oyr (=Ir. ábhar) (n.) pl. oyryn cause, incentive, matter, motive, occasion, reason: ga nagh dooar ad oyr erbee baaish ayn ny-yeih ghuee ad er Pilate e vioys y ghoaill Bible [O.Ir. óre]

rour siyr overhaste: as haink eh gy-kione myr v'ee ayns rour siyr dy chosney ersooyl, dy dooar eh lhieggey ren baccagh jeh. Bible

speeikear (pl -yn) spy: Tra haink Oldfield stiagh dy "chooney lesh" Atkins, s'cosoylagh dy dooar yn shenn speeikear barrantys follit dy noddagh eh cur Atkins fo smaght dy by vie lesh. Carn

tuittym stiagh cave in, fall in: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

palms (npl.) bassyn: but they found no more of her than the skull, and the feet, and the palms of her hands - agh cha dooar ad ny smoo jee nan chlaigin, as ny cassyn, as bassyn ny laueyn eck Bible; palmyn

crossit crossed: seose eh reesht, dy row eh nish cho ard, heose ayns yn eaynagh, dy dooar e skianyn geay er y drogh-hyrrys d' etlagh reesht dy leah; myr smoo ve crossit, smoo v'eh creoghit er yn olk v'eh mysh PC; crucified

glasseraght (f.) grassiness, herbage, vegetation, verdure: dooar ymmodee jeu baase er y lhong, kyndagh rish drogh-earish, chingys-marrey, obbyr chreoi as dewilys ny skimmee, as doagan trooid bee loau, gyn glasseraght erbee, as va nyn girp ceaut harrish- boayrd gys ny sharkaghyn. Dhoor

neuhickyrit unconfirmed, unconvinced, unestablished, unratified, unsecured, unverified: Cha dooar ad y fer fo ourys ayns shoh, as ren ad troailt my hwoaie dys yn Ellan Lioas, raad va skeeal neuhickyrit dy vaik peiagh ennagh y fer-lhee as y daa phaithey aeg echey. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog