Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: dewilys | Results: 14

dewilys See dewlys barbarity, cruelty, inclemency, severity: Liorish dewilys y tranlaase ta ny tranlaasit gaccan Bible


Inexact matches:

dewilys noi beiyn cruelty to animals

Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn (f.) Manx Society for the Prevention of Cruelty to Animals

inclemency (n.) dewilid, dewilys, neuerreeish, sterrymaght

barbarity (n.) barbaraght; dewilid; dewilys; neughooinallys; neuvyghinid

cruelty (n.) barbaraght, deinaghtaght, deinyssaght, dewilid, dewilys

cruelty to animals dewilys noi beiyn

severity (n.) barbaght, creoiys, dewilid, dewilys, loghtalid, trimmid

myghinyn mercies: ta myghinyn meiygh ny mee-chrauee dewilys Bible

Manx Society for the Prevention of Cruelty to Animals (n.) Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn

cairyn rights: V'ee ny troddanagh son cairyn ny beiyn, as nane jeusyn hug er bun yn heshaght cour lhiettal dewilys noi beiyn. BS

ribbanyn ribbons: Lurg tammylt haink sleih dy ve noi dewilys as va'n croan hene follym as va ribbanyn currit da sleih myr rhusag ayns ynnyd ny fedjagyn. Dhoor

tranlaasit harassed, oppressed, persecuted, tyrannized: Liorish dewilys y tranlaase ta ny tranlaasit gaccan Bible

glasseraght (f.) grassiness, herbage, vegetation, verdure: dooar ymmodee jeu baase er y lhong, kyndagh rish drogh-earish, chingys-marrey, obbyr chreoi as dewilys ny skimmee, as doagan trooid bee loau, gyn glasseraght erbee, as va nyn girp ceaut harrish- boayrd gys ny sharkaghyn. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog