Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: dellal çheusthie | Results: 172

dellal cheusthie insider trading

dellal (=Ir. déileáil) dealing, business, commerce, deal, negotiate, trade, trading, traffic, transactions: jean dellal dy dooie as dy firrinagh rhym Bible; trafficking


Inexact matches:

Ard-Offishear Dellal Chief Commercial Officer

baatey dellal bumboat

dellal fynnee fur trade

dellal gas (gas) undertaking; (gas) undertakings

dellal mie snip: As hug eh dellal mie da Abram er y choontey eck's Bible

dellal rish transact: My ta dooinney creeney dellal rish ommydan Bible

dellal teaymagh speculative dealing, speculation

dellal thalloo-as-eeasaght land-and-loan deal

dellal ynrick plain dealing, square dealing

kaart dellal business card

Kianglaghyn-dellal Vannin Manx Business Connections

kiartys dellal franchise

kied dellal licence to trade

lhuingys dellal (f.) merchant shipping

lioar dellal (f.) sales book

lioar-enmey dellal business directory

plait dellal trade plate

Slattys Sheshaghtyn-dellal (Meelowal Ronnaghyn Ymmyrkagh) Companies (Prohibition of Bearer Shares) Act

stashoon dellal factory

thie dellal business establishment

Co-heshaght Dellal Seyr Oarpagh European Free Trade Association

Coontey jeh Dellal Argidoil Statement of Financial Activities

dellal argidoil ry-hoi aachummey financial restructuring deal

dellal ayns druggaghyn drug trafficking

dellal rish y vanc bank: Ta shin dellal rish y vanc shen. DF

dellal son cosney commercial dealing

Feailley Eddyrashoonagh son Dellal International Festival for Business

Kiangley Dellal Vannin Manx Business Connection

loghtyn dellal ayns druggaghyn drug trafficking offences

Oik Dellal Cairagh Office of Fair Trading

Rheynn Dellal as Jeadys Department of Trade and Industry: Ta sleih ayns Rheynn Dellal as Jeadys gra nagh vel firrinys erbee sy faaue nagh vel ad er chur traenal ny culleeyn da sleih ta doal, ny dauesyn nagh vod fakin dy mie. BS

Sheshaght Lught-dellal Vannin (f.) Isle of Man Chamber of Commerce

sheshaghtyn-dellal calley coadit (f.) protected cell companies

Slattys Sheshaghtyn-dellal Calley Cochorpit Incorporated Cell Companies Act

cur conaant-dellal nyn lhie er sleih (people) regulate

Stiureyder y Reiltys son Lhiasaghey-dellal Eddyrashoonagh Director of International Business Development

bumboat (n.) baatey dellal; bum-baatey

business (n.) byssness, cooish, currym, dell, keird, chyrrys; boirys; eilkin; dellal: He is doing good business there - T'eh jannoo dellal mie ayns shen. DF idiom

business card (n.) kaart dellal

business directory lioar-enmey dellal

business establishment (n.) thie dellal

commerce (n.) cochionneeaght, dellal, traght

dealing (v.) traghtal, dellal; traghtey

fur trade (n.) dellal fynnee

insider trading (n.) dellal cheusthie

land-and-loan deal (n.) dellal thalloo-as-eeasaght

negotiate (v.) barganey, dellal, troailt

plain dealing (n.) dellal ynrick

sales book (n.) lioar dellal

speculation2 (land); (ayns thalloo) dellal teaymagh

speculative dealing dellal teaymagh

square dealing dellal ynrick

trade plate (n.) plait dellal

traffic (v.) dellal; (n.) kionneeaght

trafficking (v.) dellal

transact (v.) dellal rish, jannoo

transactions (npl.) dellal, jannoo

undertaking2 (gas) dellal gas

undertakings (gas) dellal gas

roauyrid obeseness: T'eh dellal rish cooishyn dy liooar, goaill stiagh bee as jough, roauyrid, homocheintys, dellal rish lhiastynys, as y leigh. BS; stiffness

business details (npl.) mynphointyn-dellal

business opportunities (npl.) caaghyn-dellal

business plan (n.) plan-dellal

business services (npl.) shirveishyn-dellal

Chief Commercial Officer (n.) Ard-Offishear Dellal

commercial dealing dellal son cosney

Companies (Prohibition of Bearer Shares) Act (n.) Slattys Sheshaghtyn-dellal (Meelowal Ronnaghyn Ymmyrkagh)

drug trafficking (v.) dellal ayns druggaghyn

eBusiness dellal-L

e-business (n.) dellal-L

e-commerce (n.) dellal-L, della-L

franchise (n.) kiartys dellal, kiartys reih

licence to trade (n.) kied dellal

licensing deal (n.) dellal-kied

sideline (n.) cheulinney, fo-dellal

trade cochionnaghey; cochionnaght; cochionneeaght: Trade is on the mend - Ta cochionneeaght bishaghey. DF idiom; dellal: The linen trade - Dellal yn lieen. DF idiom; keird: Carry on a trade - Keird y chliaghtey. DF idiom; keirdey: The tricks of the trade - Ellyn ny keirdey. DF idiom; lught yn traght; margeeaght; mergeeys; traght; traghtal; traghtee: Balance of trade - Corrillagh traghtee. DF idiom; traghtey; truckal; aght-beaghee

trade mission (n.) mishoon-dellal

caaghyn-dellal business opportunities

dellal-kied licensing deal

dellal-L e-commerce; eBusiness; e-business

fo-dellal sideline

mishoon-dellal trade mission

mynphointyn-dellal business details

plan-dellal business plan

shirveishyn-dellal (f.) business services

drug trafficking offences (npl.) loghtyn dellal ayns druggaghyn

European Free Trade Association (n.) Co-heshaght Dellal Seyr Oarpagh

financial restructuring deal (n.) dellal argidoil ry-hoi aachummey

International Festival for Business (n.) Feailley Eddyrashoonagh son Dellal

Manx Business Connection (n.) Kiangley Dellal Vannin

Manx Business Connections (npl.) Kianglaghyn-dellal Vannin

merchant shipping (npl.) lhongyn marchantagh, lhuingys dellal, lhuingys hraghtee

Office of Fair Trading (n.) Oik Dellal Cairagh

protected cell companies (npl.) sheshaghtyn-dellal calley coadit

snip (n.) dellal mie, kionnaght vie; (v.) giarrey

Statement of Financial Activities (n.) Coontey jeh Dellal Argidoil

Department of Trade and Industry (n.) Rheynn Dellal as Jeadys

Incorporated Cell Companies Act (n.) Slattys Sheshaghtyn-dellal Calley Cochorpit

Isle of Man Chamber of Commerce (n.) Sheshaght Lught-dellal Vannin

linen (n.) aanrit lieen; lieen: The linen trade - Dellal yn lieen. DF idiom

understand2 (v.) (to); (dy) hoiggal: To understand business affairs - Dy hoiggal cooishyn dellal. DF idiom

er daayl on tick: Ta'n dellal croghey er daayl. DF

scuirrys stop, cease: tra scuirrys oo veih dellal dy molteyragh Bible

sheshee companions: tra va shiu nyn sheshee dauesyn hurr y dellal cheddin Bible

spyrrydyn-faishnee familiar spirits: ren eh dellal rish spyrrydyn-faishnee, as rish fir-obbee Bible

commit (v.) cur fo currym, kyndaghey; chymney; jannoo: Commit irregularities - Dellal cam y yannoo. DF idiom; cur rish: Commit no sin - Ny cur rish peccah. DF idiom

deal1 (v.) cur magh, jannoo, truckal; dell; dellal: I have to deal with him - She orrym dy ghellal rish. DF idiom

Director of International Business Development (n.) Stiureyder y Reiltys son Lhiasaghey-dellal Eddyrashoonagh

emeralds (npl.) emeraldyn: they occupied in thy fairs with emeralds, purple, and broidered work - ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, Bible

factory (n.) mwyllin, stashoon dellal; thie grease: The unions blacked the factory - Ren ny keird-heshaghtyn gobbal y thie grease. DF idiom; thie obbree

regulate (v.) (people) cur conaant-dellal nyn lhie er sleih; curmal; curmaghey; reill, reilley; stiur, stiurey

trading dellal; traghtal; traghtey; truckal: Trading his stamps - Truckal ny clouagyn echey. DF idiom

ambassadeyr ambassador: Ta Mainshtyr Moffatt er chremmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil (human rights). BS

balm balm: ren ad dellal ayns dty vargey lesh curnaght Vinnith as Phannag, as mill, as ooil, as balm Bible

banc (=Ir. banc) bank: Ayns Lunnin, ta theay Hostyn fakin y kialgeyrys as dellal cam ta goll er sy reiltys as ayns sheshaghtyn "ooasle" goll rish Banc Hostyn. Carn

buitcheraght (f.) black magic, charming, spell-casting, witchcraft: chliaghtee eh buitcheraght, as ren eh dellal rish spyrrydyn-faishnee Bible

cairyn dooinnoil (f.) human rights: remmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil. BS

calamus calamus: Dan neesht as Javan goll huggey as veih, ren dellal ayns dty vargaghyn: va yiarn sollys, cassia, as calamus ayns dty vargaghyn. Bible

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

chalee (y) project: Ta'n chalee shoh goll er leeideil ec dooinney veih'n Scoill Dellal Eddyrashoonagh Carn2

coayl obbyr redundancy: Lught y Rheynn Dellal as Jeadys, t'ad gra dy bee eh beggan ny sassey d'eddyn kiartaghyn noa da obbreeyn er y fa dy bee ad coayl obbyr harrish kuse dy veeghyn. BS

daa-chassagh biped, two-footed, two-legged: honnick eh yn aght dewil as mee-onneragh v'ad dellal rish fer jeh ny braaraghyn echey, cretoor daa-chassagh fegooish fedjagyn va annym echey CnyO

dy breagagh fictitiously, spuriously, falsely: My ta persoon erbee jannoo peccah as loght noi'n Chiarn, as dy breagagh gobbal da e naboo shen ny va currit da, fo e churrym, ny ayns dellal Bible

dy molteyraght falsely: Cha jean shiu geid, ny dellal dy molteyraght, ny ginsh breg ry cheilley. Bible

emeraldyn emeralds: ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh, as aanrit keyl, as coral as agate. Bible

ennaghtagh emotional: Nee ayrn jees dellal rish shirveishyn ta ry gheddyn son paithyn lesh doilleeidyn aghtyssagh as ennaghtagh. BS; sentimental; sensitive, sentient

feer voiragh harrowing, nerve-racking: Dooyrt ad dy vel briwnys yn imraa soilshaghey 'stayd feer voiragh' bentyn rish yn aght va rheynnyn-reiltys, politickeyryn as fir-oik dellal rish y lhiasaghey. BS

foayroilid approbation: rveishagh Dellal as Jeadys, t'eh gra dy vel eh gobbraghey dy creoi dy chur lesh caghlaaghyn ayns slattys kiedyn-obbyr yn Ellan gys Tinvaal dy gheddyn foayroilid son oc. BS; auspiciousness; tenderness

foutyn faults: Ta'n Reiltys er ngeddyn raaue dy chiartaghey 'foutyn ayns ny leighyn- failley eu er nonney dellal rish ny h-eiyrtyssyn'. BS

gass (f.) 1 bunch, sprig, stalk, stem a pl. gish :1; 2 (canine) bitch; 3 gas: Ta'n colught goll er baggyrt lesh immeeaghtyn-leigh liorish Oik Dellal Cairagh, kyndagh rish ymmodee plaiyntyn veih ymmydeyryn-gass ta er ve fegooish gass rish tammylt liauyr. BS

goaill ymmyd jeh replace; making use of: Myr shen, foddee ad goaill ymmyd jeh chengey oikoil tra t'ad dellal rish reiltyssyn. Carn

inshynee islanders: Agh tra ny Inshynee cadjin g'aarlaghey caggey noi NIREX as Sostyn ta ny chiarnyn thallooin arryltagh dellal roo. Carn

kiare feed as jeih ninety: scrutaghey yn aght va slattyssyn-keesh dellal rish leodaghey keesh-turrysid er ny lhiasaghey ec y toshiaght jeh ny bleeantyn kiare feed as jeih BS

lane streeu strife-torn; much contention: ve roïe er hurranse, as er gheddyn dellal scammyltagh, myr ta fys eu, ec Philippi, va shin dunnal ayns y [Jee ain, dy preacheil diu sushtal] Yee lesh lane streeu. Bible

lhongey mie square meal: Ta Eleanor dellal marym myr dy beign my ven aeg reesht, as shegin da ve lhongey mie jiu Dhoor

lough lake: Ta Lome MacLeod yn Ard-Hecktyragh jeh Colught Dellal Ynnydagh yn Ellan Skianagh as Lough Allshey. Carn

maor factor: Va leighder scheioil ec ny croiteyryn as haink eh lesh dellal magh yn cassid son deforcement as cheau eh drogh-ennym er maor y Çhiarn MacDonald. NNS

marchannyn-spice spice merchants: Marish y custom v'eh troggal jeh ny onneryn lhuingey va dellal, as jeh cooid ny marchannyn-spice, as jeh ooilley reeaghyn Arabia Bible

mynscrutaghey analyse, analysis, dissect, dissection, narrow examination, perusal, peruse, scan, scansion, screen, scrutinize: Ta'n çheu hoshtal dellal rish focklyn, mynscrutaghey resoon as oardaghyn Dhoor

oaiys (f.) perjury: Son edyr t'ad ass nyn geeayll tra t'ad ayns nyn reaïd, ny phadeyrys breagyn, ny dellal dy neu-chairal, ny gyn scansh 've oc jeh loo-oaiys. Apoc

obbyr laatshagh broidered work: ren ad dellal ayns dty vargaghyn lesh emeraldyn, gorrym-jiarg, as obbyr laatshagh, as aanrit keyl, as coral as agate. Bible

onneryn lhuingey merchantmen: Marish y custom v'eh troggal jeh ny onneryn lhuingey va dellal Bible

Ookraanagh (n., adj.) Ukrainian: Ec y traa t'ayn, ta claare slattyssagh y Reiltys Ookraanagh goaill stiagh slattyssyn bentyn da shirveishyn argidoil, chammah as leigh dy chur dellal lectraneagh er e hoshiaght. BS

possan dy leih gang: va possan dy leih aeg kionfenish nagh row nyn saie lesh dellal er lheh va jeant ayns Cooyrt Tinvaal ny s'moghee er y chiaghtyn roish y laa shen, as haishbynee ad nyn Carn

rhym to me: jean dellal dy dooie as dy firrinagh rhym Bible; unto me

roagan (f.) 1 clam, escallop, scallop; 2 intricacy a: Ga dy vel Yann Fouere ny ghooinney mooar ayns caggey ny Britaan, she seyraanagh Yernagh eh as ta dellal roagan echey ayns Conamara. Carn

scoaghit alarmed, frightened, horrified, intimidated: v'ee scoaghit dy gheddyn magh dy row yn Mainstyr dellal ayns sleabyn neesht, sleih dhoo as dhone er nyn goyrt lesh veih Africa myr fir-vondagh, deiney, mraane as Dhoor

seyir-lhuingey calkers: Dty verchys, as dty vargaghyn, dty varchantys, dty hiolteyryn, as dty philotyn, ny seyir-lhuingey, as adsyn va dellal ayns dty varchantys Bible

seyraanagh pl. seyraanee burgher, citizen: Ga dy vel Yann Fouere ny ghooinney mooar ayns caggey ny Britaan, she seyraanagh Yernagh eh as ta dellal roagan echey ayns Conamara. Carn

shappal (=Ir. siopáil) shop, shopping: Ta Mynjeig 4 bentyn rish ynsagh as obbyr, as ta Mynjeig 5 dellal rish shirveishyn goll rish arraghey, slaynt, bree, çhellinsh, shappal as argidys. Dhoor

sleabyn slaves: v'ee scoaghit dy gheddyn magh dy row yn Mainstyr dellal ayns sleabyn neesht Dhoor

stainney can, tin, tin-plate; (element) tin: lesh argid, yiarn, stainney as leoaie ren ad dellal ayns dty vargaghyn Bible

stronnaghys nasalization: Ren yn aght- screeuee ayns lioar-phadjer Phillips dellal rish stronnaghys ny share na'n aght-screeuee haink lurg shen. Dhoor

Tinvaal 1 Tynwald a: va possan dy leih aeg kionfenish nagh row nyn saie lesh dellal er lheh va jeant ayns Cooyrt Tinvaal ny s'moghee er y chiaghtyn roish y laa shen Carn; 2 legislature [Scand. thing, assembly, meeting]

Wiggynnee Vikings: Red ta boiragh dy liooar ayns Mannin, shen yn aght ta sleih ynsit ennagh dellal rish ny Wiggynnee. Carn

ymmydeyryn users: Ta'n colught goll er baggyrt lesh immeeaghtyn-leigh liorish Oik Dellal Cairagh, kyndagh rish ymmodee plaiyntyn veih ymmydeyryn-gass ta er ve fegooish gass rish tammylt liauyr. BS

bank1 (n.) broogh: The river's bank - Broogh ny hawin. DF idiom; banc: We had a communication from the bank - Hooar shin screeuyn voish y vanc. DF idiom; thie-argid, thie argid; boghlane, brooghane, claddagh; (v.) carnane y yannoo, dellal rish y vanc; cleayney, leaystey

credit aaill; daayl: Trade rests upon credit - Ta'n dellal croghey er daayl. DF idiom; daill: Credit will have to be paid - Hig daill gys eeck. DF idiom; feeudys: It does him credit - S'mooar y feeudys da eh. DF idiom; (v.) credjal; cur argid rish, cur credjue da

falsely (adv.) dy breagagh: Thou speakest falsely - T'ou loayrt dy breagagh Bible; dy foalsey: And ye shall not swear by my name falsely - As cha jean shiu loo liorish mennyms dy foalsey Bible; dy molteyraght: Ye shall not steal, neither deal falsely - Cha jean shiu geid, ny dellal dy molteyraght Bible; dy oaiagh: Or all that about which he hath sworn falsely - Ny ooilley shen, my-e-chione teh er loo dy oaiagh Bible; oaiagh: and hath testified falsely against his brother - as dy vel eh er goaill loo oaiagh noi e vraar

firm (adj.) beayn, fondagh, gloo, jeelys, roauyr, shassooagh, trean; chionn: Stand firm - Shass dy chionn. DF idiom; shickyr: To hold firm - Dy hassoo dy shickyr. DF idiom; (n.) colught: We do business with that firm - Ta shin dellal rish y cholught shen. DF idiom

harlot (n.) ben oainjyr: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot - lurg kione three-feed as jeih bleeaney gow-ee Tyre arrane myr benoainjyr Bible; ben oainjyragh: Then went Samson to Gaza, and saw there an harlot - Eisht hie Samson gys Gaza, as honnick eh ayns shen ben oainjyragh Bible; co-lhiabbagh; streebagh: Should he deal with our sister as with an harlot? - Kys by-lhoys da dellal rish y chuyr ain, myr rish streebagh? Bible; strumpag: And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot - As cur-my-ner haink ben ny whail ayns coamrey strumpag Bible

wisely (adv.) dy tastagh: let us deal wisely with them - lhig dooin dellal roo dy tastagh Bible; dy creeney: And David behaved himself wisely in all his ways - As ren David gymmyrkey eh-hene dy creeney ayns ooilley e raaidyn Bible

bing-choyrlee consultative committee: T'eh heet gys Mannin liorish reaghey jeant ec fer-dellal ynnydagh, Mike Priest, ta ny oltey jeh Bing-Choyrlee Soccar as Oltaghey Vannin. BS

haishbynee exhibited, demonstrated: va possan dy leih aeg kionfenish nagh row nyn saie lesh dellal er lheh va jeant ayns Cooyrt Tinvaal ny s'moghee er y chiaghtyn roish y laa shen, as haishbynee ad nyn neuaashidyn trooid fograghyn er y Chronk Chasherick Carn

nabooys neighbourhood: Nish, t'ad cur booise da troggeyderyn, lectreyryn, thieyn-nieeaghyn as fir-dellal sy nabooys ren cur cooney myrgeddin. BS

oardaghyn directions, orders: livrey ad oardaghyn y ree gys lieutenantyn y ree Bible; ordinances: raad ta mee dy choyrt shiu, cha jean shiu; chamoo nee shiu gimmeeaght lurg nyn oardaghyn Bible; sequences: Ta'n çheu hoshtal dellal rish focklyn, mynscrutaghey, resoon as oardaghyn Dhoor

queig-lhiatteean pentagon: Un vlein er dy henney, hoie atchimeryn er Ynnyd-Dellal y Teihll ayns York Noa as y Queig-Lhiatteean ayns Washington, marroo ny shlee na tree meeilley dy 'leih. BS

sessal appraise, assess, assessing: Stiureyder Dellal-L Vannin, Tim Craine, t'eh gra dy lhisagh y feme er fir-choyrlee goll er sessal dy neurheynnagh. BS; assessment; appraisal

shenndaght (f.) antiquarianism, antiquity; antique: Va dellal-shenndaght echey, as v'eh er ny reih gys y Choonseil son y chied cheayrt sy vlein nuy cheead jeig, kiare feed as kiare. BS

Skeeyll (f.) Kirk: Shen yn un skeeal lesh yn trass coontys boayl ta shiaght enmyn recortyssit, agh ayns y nah choontys, ta dellal rish thallooinyn ayns Skeeyll Chreest ny hAarey, ta queig enmyn jeig recortyssit as Gaelgagh yn chooid smoo jeu. GB

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog