Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: deiney | Results: 247 (first 200 shown)

deiney human; men, menfolk: vannee yn pobble ooilley ny deiney Bible; molest, molestation


Inexact matches:

cairyn deiney (f.) civil rights

cheu deiney human factor

coraa deiney human voice

deiney aegey young men: nee ny deiney aegey eu ashlishyn y akin, as ny shenn gheiney eu dreamallyn y ghreamal Bible

deiney arrey watchmen: marshen gha ayd, as ren ayd yn yoi sickyr rish ny dene arre, as ghouri ayd yn ghlagh. PB1610

deiney lajer strong men: Eisht ren ny deiney lajer oc scughey nyn gampyn er y laa shen Apoc

deiney meshtoil drunkards: Ta aydsyn ta sei ayns y iat loyrt myois as ta ny dene maeskoil janu oranyn orryms. Psalm1610

deiney mooinjer kinsmen: My ta deiney mooinjer ain, she bannaght ad veih Jee; as my ta noidjyn ain, tad slattyn ayns e laue dy smaghtagh shin, er-nonney dy chur orrin ve kiarailagh jeh nyn raai CS; cousins; friends

deiney mooinjerey kinsfolks: bee shiu er nyn mrah chammah liorish ayraghyn as moiraghyn, as braaragh yn as deiney mooinjerey Bible

deiney niartal mighty men

deiney pooaral mighty men; strong men

deiney quaagh foreigners: 'sy laa ren joarreeyn cur lhieu ersooyl nyn gappee e heshaght chaggee, as hie deiney quaagh stiagh er e yiattyn, as hilg ad lottyn er Jerusalem, v'ou uss neesht eer myr fer jeusyn. Bible

deiney shleiy spearmen: Tra ta shessaght ny dene slaey, as ymmydi dy geney laidjer er nan skaely er liaed masky baein yn phobyl marshen gy vel ayd gy hishyil toyrt lieu pisyn d'argyd : as nar t'e er skae Psalm1610

deiney trean strong men

deiney veggey (ny) little people: Hie eh lesh shilley as cre honnick eh agh deiney veggey kiaulleaght as jannoo daunseyn sy choan shen, as by haittin lesh yn kiaull y chlashtyn. GB

dooghys deiney human nature

eaddagh deiney men's wear

ee deiney anthropophagy

eeder deiney man-eater

eederyn deiney anthropophagi

erskyn deiney superhuman: My ta e ymmyrkey, dooie, meen, as bannee, s'maynrey e sheshey erskyn deiney elley. Apoc; above men, over men

harrish deiney over men: Shegin dasyn ta reill harrish deiney ve cairagh, reill ayns aggle Yee Bible

kiartyn deiney civil rights, human rights

kynney deiney humankind, human race

premmee deiney gents' toilet

reih deiney chosen men: As haink noi Gibeah jeih thousane reih deiney ass ooilley Israel Bible

shelgeyr deiney manhunter

deiney mooarey y chadysh cotton lords

deiney ny marrey seafaring men: 17 As troggee ad seose accan treih er dty hon, as jir ad rhyt, Kys t'ou er dty choyrt naardey, oayl mooar deiney ny marrey, yn ard-valley ooasle, va lajer ayns yn aarkey, ish as ny cummaltee eck hug nyn dappey vouesyn ooilley va taaghey huic. Bible

dooinney erskyn deiney superman

erskyn dooghys deiney superhuman

fo lane deiney fully-manned

frass-oonlee son mraane ny deiney unisex shower

jeant ec deiney man-made

Stoo Jeshee Deiney Mens Toiletries

strong men (npl.) deiney pooaral: A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches - Ta ben ghraysoil geddyn ooashley, as. deiney pooaral cosney berchys Bible; deiney trean: whose brethren were strong men - ny braaraghyn oc va deiney trean Bible; deiney lajer: And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen - As va ec Meshelemiah mec as braaraghyn, deiney lajer hoght-jeig Bible

mighty men (npl.) treanee; deiney niartal: same became mighty men - haink yn sleih cheddin dy ve deiney niartal Bible; deiney pooaral: and the chief captains, and the mighty men - as ny ardc-haptanyn, as ny deiney pooaral Bible

civil rights (npl.) cairyn deiney; kiartyn deiney

over men erskyn deiney; harrish deiney

superhuman (adj.) erskyn deiney; erskyn dooghys deiney

bloodthirsty (adj.) fuilltagh: depart from me, ye bloodthirsty - immee-jee ass menish, shiuish gheiney fuilltagh. Bible; fuillaghtagh; (npl.) deiney folley: The bloodthirsty hate the upright - Ta deiney folley as dwoaie oc er sleih ynrick Bible; mooinjer folley: nor my life with the bloodthirsty - ny my vioys marish y vooinjer folley Bible; (v.) paagh lurg fuill: and save me from the bloodthirsty - as saue mee veih ny deiney ta paagh lurg fuill Bible; jioogh son fuill

men1 (npl.) deiney: Religion makes men better - Ta craueeaght jannoo deiney ny share. JJK idiom; fir; (ny) vir

deiney-seyrey gentlemen: Cha dug shin shilley er ny deiney-seyrey shen. JJK

above men erskyn deiney

anthropophagi (npl.) eederyn deiney

anthropophagy (n.) ee deiney

chosen men (npl.) reih deiney

foreigners (npl.) deiney quaagh: and foreigners entered into his gates - as hie deiney quaagh stiagh er e yiattyn Bible; joarreeyn; fir-shaghryn

gents' toilet (n.) premmee deiney

human (n.) dooinney; (n.) deiney: The gardener turned up some human bones - Ren y gareyder reuyrey neese craueyn deiney ennagh. DF idiom; peccagh, peiagh; (adj.) dooinnoil

human factor (n.) cheu deiney

humankind (n.) kynney deiney; sheelnaue

human race (n.) kynney deiney

human voice (n.) coraa deiney

kinsfolks (npl.) deiney mooinjerey

kinsmen (npl.) deiney mooinjer, fir-vooinjerey

man-eater (n.) eeder deiney

manhunter (n.) shelgeyr deiney

man-made (adj.) jeant ec deiney

menfolk (npl.) deiney

men's wear (n.) eaddagh deiney

seafaring men (npl.) deiney ny marrey: How art thou destroyed, that wast inhabited of seafaring men - Kys tou er dty choyrt naardey, oayl mooar deiney ny marrey Bible

spearmen (npl.) deiney shleiy

superman (n.) dooinney erskyn deiney

young men (npl.) deiney aegey

cleiy fo subvert, supplant, undermine authority, usurp: hug Jee spyrryd dy ghrogh choardail eddyr Abimelech as deiney Shechem; as ren deiney Shechem cleiy fo Abimelech: Bible

deiney-caggee men of war: lhig da ooilley ny deiney-caggee tayrn er-gerrey Bible; warriors

goan mollaghtagh blasphemy: Bee dy chooilley pheccah as raa mollaghtagh er ny leih da deiney: agh goan mollaghtagh noi yn Spyrryd Noo cha bee er nyn leih da deiney. Bible

teiht elected, élite, select: Son ta dy chooilley ard-saggyrt teiht veih mastey deiney, er ny oardaghey son [vondeish] deiney ayns reddyn bentyn rish Jee, dy vod eh chammah giootyn as ourallyn y hebbal son peccaghyn: Bible

drunkards (npl.) meshtallee; meshtyllee: Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim - Smerg dan attey dy voyrn, da meshtyllee Ephraim Bible; feallagh meshtoil; mooinjey veshtal: and the drunkards make songs upon me - as tan vooinjer veshtal jannoo ronneeaght orrym Bible; deiney meshtoil: and while they are drunken as drunkards - as nyn geeayl voue, myr deiney meshtal Bible

gentlemen (npl.) deiney-seyrey: We did not visit those gentlemen - Cha dug shin shilley er ny deiney-seyrey shen. JJK idiom

human nature (n.) dooghys deiney; dooinnalys

Mens Toiletries (npl.) Stoo Jeshee Deiney

molest (v.) cur stiagh er, deiney

warriors (npl.) fir-chaggee; deiney-caggee: an hundred and fourscore thousand chosen men, which were warriors - keead as kiare-feed thousane reih deiney-caggee

deiney-stiuree pilots

cotton lords (npl.) deiney mooarey y chadysh

human rights (npl.) cairyn dooinnoil; cairyn sheelnaue; kiartyn deiney

husbands fir-hie; sheshaghyn: thou art the sister of thy sisters, which lothed their husbands - tou uss shuyr dty hayraghyn, oc va dwoaie er nyn sheshaghyn Bible; deiney-poost: submit yourselves unto your own husbands - jean-jee shiu hene y injillaghey gys ny deiney-poost eu Bible

men of war (npl.) deiney-caggee: And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught - As y spooilley, ta shen, yn chooid elley jehn chragh va ny deiney-caggee er ghoaill Bible; sidooryn: And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle - As dooyrt Eleazar y saggyrt rish ny sidooryn hie gys y chaggey Bible; treanee caggee: with mighty men, and with all men of war - lesh deiney niartal, as lesh ooilley ny treanee caggee Bible

molestation (n.) boirey, cur stiagh er, deiney

unisex shower (n.) frass-oonlee son mraane ny deiney

rhym's to me: Rhym's ren deiney geaishtagh Bible

fully-manned (adj.) fo lane deiney, fo lane skimmee, fo lane sleih

little people (npl.) (ny) deiney veggey; feallagh veggey, mooinjey veggey; sleih beggey

aegey young: haare ny deiney aegey greme er Bible; juvenile

aghtallys cleverness, ingeniousness, proficiency, versatility: clagh grainnit lesh schlei as aghtallys deiney. Bible

ard-vainshtyr headmaster; master: O Velteshazzar, ard-vainshtyr ny deiney creeney Bible; principal

armit armoured, armed: shey cheead deiney-caggee armit. Bible

ayns flaunys on high: gys spyrrydyn deiney mie ayns flaunys Bible

boghtyn (the) poor: deiney, as mraane, as cloan, as boghtyn ny cheerey Bible

caggee gladiatorial, of battle, of war, battle: ooilley ny deiney niartal caggee Bible

camlâgagh perverse: Pleadeilyn camlâgagh deiney dy aignaghyn neughlen Bible

chaggil gather: Chaggil yn pobble cooidjagh, deiney, as mraane Bible

chea voish flee: ren ad chea voish deiney Ai. Bible

chleayn enticed: Myr shoh chleayn Absalom creeaghyn deiney Israel. Bible

chroghey (dy); (to) hang: jean deiney jannoo pin jeh dy chroghey saagh erbee er? Bible

chymmyltagh (adj.) (male) uncircumcised: Ren oo sheshaght rish deiney chymmyltagh Bible; preputial; (n.) pl. chymmyltee Gentile

cluicagh cunning, prankish, treacherous: Ta ny phadeyryn eck deiney eddrym as cluicagh Bible

coshee foot passenger, pedestrian, walker: feed thousane deiney coshee Bible

creau trembling: er deiney niartal Voab gowee creau atchimagh greme Bible

currit sheese downed; brought down: bee mooaralys deiney currit sheese dy injil Bible

eebyrt magh drive out: V'ad er nyn eebyrt magh veih mastey deiney Bible

eiyr drive, ensue, follow, persecute: Seose, eiyr er ny deiney Bible

faagit mooie indicted by grand jury: myr deiney faagit mooie son baase Bible

fallogosee magicians: ny deiney-creeney, ny rollaageydee, ny fallogosee Bible

fo nearey disgraced, mortified: Ta ny deiney creeney oc fo nearey Bible

gheiney1 See deiney (ny) gents: C'raad ta premmee ny gheiney? DF

giare-heihllagh infirm: Son ta'n leigh, jannoo ard-saggyrtyn jeh deiney giare-heihllagh Bible

haare caught: haare ny deiney aegey greme er. Bible

haart (ny) confounded, discomfited: bee ny deiney aegey echey ny haart Bible

haink (=Ir. tháinig) arrived, came: As haink ad chammah deiney as mraane Bible

hooin (=Ir. chugainn) to us: livrey-jee seose hooin ny deiney Bible

huggeysyn to him: eer huggeysyn nee deiney cheet Bible

insh da acquaint: Immee as insh da deiney Yudah Bible; inform

jeh goo mie approved: Dy ve kiarailagh jeh goo mie deiney CS

kianley binding: kianley as livrey gys pryssoonyn chammah deiney as mraane. Bible

kirp bodies: ta kirp ny deiney aegey glen; carcases

leeideil magh lead out: ren Joab leeideil magh ny reih deiney caggee Bible

lhiann (f.) adhere, lamina: agh lhiann deiney Yudah gys nyn ree Bible

lhottit hurt, injured, stricken, wounded: nagh beagh faagit jeu agh deiney lhottit Bible

mooinjerey domestic; of people: braaragh yn as deiney mooinjerey, as caarjyn Bible

musteral mustered, numbered: ren eh musteral ny deiney aegey princeyn y rheam Bible

nyn yeï behind them: As tra yeeagh deiney Ai nyn yeï Bible

oanlucky buried: Dy nee deiney Yabesh-gilead ren Saul y oanlucky Bible

pleadeilyn disputings: Pleadeilyn camlâgagh deiney dy aignaghyn neu-ghlen as follym jehn irriney Bible

possanyn groups: Tree possanyn, jeih deiney ayns gagh possan DF

rooin to us: Agh va ny deiney feer vie rooin Bible; unto us

saic sacks: Lhieen saick ny deiney lesh beaghey Bible

shiu hene yourself: Ymmyrk oo hene! Ymmyrk shiu hene myr deiney. DF

stoyrey hoard, hoarding: Ta deiney creeney stoyrey seose creenaght Bible

stroshee most mighty, mightiest: doardee eh ny deiney stroshee v'ayns e heshaght-chaggee Bible

vlieh (dy); (to) grind: Ghow ad ny deiney aegey dy vlieh Bible

councils (npl.) coonceilyn: But beware of men: for they will deliver you up to the councils -Agh bee-jee er nyn dwoaie roish deiney, son livrey-ee ad shiu seose gys ny coonceilyn Bible

cousins (npl.) deiney mooinjer: Your cousins are very tall - Ta ny deiney-vooinjerey eu feer liauyr. JJK idiom; sleih mooinjerey; cosanyn

disputings (npl.) pleadeilyn: Perverse disputings of men of corrupt minds - Pleadeilyn camlâgagh deiney dy aignaghyn neu-ghlen Bible

famished neeu: and their honourable men are famished - as ta ny deiney oc er ngholl neeusy ghortey Bible

friends (npl.) caarjyn: It is well for us to be friends - S'mie dy vel shin nyn gaarjyn. JJK idiom; deiney mooinjer

gardener (n.) gareyder: The gardener turned up some human bones - Ren y gareyder reuyrey neese craueyn deiney ennagh. DF idiom

garnish (v.) jesheenaghey; soiaghey magh: and garnish the sepulchres of the righteous - as soiaghey magh lhiaghtyn ny deiney cairagh Bible

gold airh: Gold and silver cannot make men happy - Cha nod airh as argid jannoo deiney maynrey. JJK idiom; oar

links (n.) magheryn; magheryn golf; (npl.) linkyn, lhoobyn; draghtyn: To bind their kings in chains: and their nobles with links of iron - Dy chiangley ny reeaghyn oc ayns geulaghyn: as ny deiney ooasle oc lesh draghtyn yiarn Bible

make1 jannoo: Gold and silver cannot make men happy - Cha nod airh as argid jannoo deiney maynrey. JJK idiom; jantys; keint; kiartaghey; slanaghey; (y) yannoo: He can do that without me - Foddee eh shen y yannoo m'egooish. JJK idiom

mingle (v.) covestey, mestey; seiy: they shall mingle themselves with the seed of men - nee ad seiy ad hene fud sluight deiney Bible

preserver (n.) fer freayll, freaylleyder, freilleyder; saualtagh: O thou preserver of men - O uss Saualtagh deiney Bible

quit (v.) faagail, scughey; ymmyrk: Quit you like men - Ymmyrk shiu hene myr deiney. DF idiom; feayshlit: then we will be quit of thine oath - eisht vees shinyn feayshlit veihn loo Bible

rowed jastanagh; roait; gymmyrt: Nevertheless the men rowed hard to bring it to the land Ny-yeih, ren ny deiney gymmyrt dy doccaragh, dy chosney yn thalloo Bible; ymmyrtit

scarce (adj., adv.) chiark; tiark: Good men are only scarce - Cha nel ny deiney mie agh tiark. DF idiom; goan, goaun, goun; neuhonnyssagh; scoan, s'coan

shall drive eiyree: And they shall drive thee from men - As eiyree ad magh oo veih deiney Bible

shepherds (npl.) bochillyn: And the men are shepherds, - As she bochillyn ny deiney Bible

slaves (npl.) raanteenyn; slaveyn: wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men - curnaght, as ollagh, as kirree, as cabbil, as fainee, as slaveyn, as anmeenyn deiney Bible; sleabyn

stand with shassoo lesh; shassoo marish: these are the names of the men that shall stand with you - shoh enmyn ny deiney nee shassoo mêriu Bible

suborned (v.) daill: Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words - Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh Bible

thence (adv.) veih shid, veih'n traa shen; veih shen: And the men rose up from thence - As hrog ny deiney orroo veih shen Bible

those (pron) ad shen: Those are the errors to which men are most prone - Ad shen ny marranyn hug ta deiney smoo croymmey. JJK idiom; ad shid

watchmen (npl.) arreyderyn: the day of thy watchmen and thy visitation cometh - ta laa dty arreyderyn as dty cherraghey er jeet ort Bible; deiney arrey

abyl (=Ir. ábalta) able: cha vel shin abyl shassoo mooie Bible; able-bodied, adroit, businesslike, capable, powerful, slick, smart: mysh shey cheead thousane coshee va deiney abyl, cheu-mooie jeh cloan. Bible

aiee vreek brick kiln: follee ad fenish deiney Yudah 'sy chray ayns yn aiee-vreek Bible

annooinidyn 1 infirmities a: Tan Spyrryd hene myrgeddin niartaghey lesh ny annooinidyn ain Bible; 2 passions a: Cha vel shinyn agh deiney jeh ny annooinidyn cheddin riu hene Bible

ard-vaynrys bliss; great glory: Tra ta deiney ynrick ayns pooar, te ard-vaynrys: agh tra ta ny mee-chrauee troggal, ta dooinney mie goll dy lhiattee. Bible

ard-vooaralys imperiousness: Ta shin ayns feme jeh caggey sharroo as liauyr dy woalley sheese ard-vooaralys ooilley niartal ny deiney keoi ta foast plooghey shin lesh stashoonyn chesh-veanagh. Carn

armyderyn armourers: As haink jeih deiney aegey, armyderyn Yoab, mygeayrt-y-mysh, as woaill ad Absalom, as varr ad eh. Bible

baanrit demented, disordered, distracted, disturbed, mad, maniac, mentally disordered: vadsyn myr deiney baanrit Bible; insane

baih (=Ir. ) drown: Baih ny quaillianyn DF; flood, merge, saturate, submerge: ayns ymmodee sayntyn olk as ommijagh, ta baih deiney ayns toyrt-mow as coayl-anmey Bible; elide; elision, inundation, submersion

bailliuish (emph.) you would wish: Shen-y-fa dy chooilley nhee cre erbee bailliuish deiney dy yannoo riuish Bible

boiragh bothersome, puzzling, uncomfortable, unsettling, upsetting, vociferous, worrying: Ta deiney boiragh cur yn ard-valley fo seaghyn Bible

boiranys agitation: ghow ad ny queig deiney v'ad shirrey çheu sthie jeh lieh-oor, gyn boiranys erbee. NNS

bowghyn bows: Lesh sideyn as lesh bowghyn hig deiney ayn ; er-yn-oyr dy bee ooilley yn cheer fo dressyn as drineyn. Bible

broish (=Ir. brathae) farrago, medley, miscellany: Va'n emshyr braew as gien mie er ny deiney, goaill arraneyn as gee jinnair blasstal jeh feiys as broish Ghaelgagh! NNS; oatcake in milk, soup with bread included, stew, soup

caartyn carts: Ghow dew caartyn jeant jeh bolk as daa wheeyl vooarey. Dhoor; cards: va mish as daa ny tree deiney aegey elley cliaghtit goll keayrt ny ghaa dys y thie oc 'syn 'astyr dy chloie caartyn LC

caggey noi combat, contest, fight against: As ren ad caggey noi ny Midianiteyn, myr hug y Chiarn sarey da Moses; as varr ad ooilley ny deiney. Bible; warring

caghlaa cummey metamorphose, metamorphosis, transfiguration, transfigure: As tra vees shiu trostey, ny bee-jee groymagh myr ny crauee-oalsey, son t'adsyn caghlaa cummey nyn eddin, er-chee deiney dy chur tastey da'n trostey oc. Bible

cannoo lust: V'ee er-cannoo lurg ny Assyrianee e naboonyn, captanyn as fir-reill, coamrit yindyssagh stoamey, markiagh er cabbil, ad ooilley deiney aegey aalin. Bible

casseyderyn accusers: Fegooish graih dooghyssagh, brishey conaantyn, casseyderyn foalsey, rouanagh, dewil, dwoaiagh er deiney mie Bible

Cha daink Did not come: Cha daink fockle ass beeal ny deiney ooasle Bible

chaggey (dy); (to) fight: As dooyrt Moses rish Joshua, Reih dooin magh deiney, as immee magh, dy chaggey rish Amalek Bible

chea (=Ir. teitheamh) flee, flight, retreat, run away, scamper: lhig deiney Israel orroo dy row ad chea veih ny Benjamiteyn Bible; fleeth; abscondment

cheddin (=Ir. céanna) ditto, identical, same, very: haink yn sleih cheddin dy ve deiney niartal Bible

cheet gys veg fall down, fizzle out: Fegooish coyrle ta kiarailyn deiney cheet gys veg Bible

cheet harrish cite, re-enact, repeat, repetition: lhig da fer jeh ny deiney aegey cheet harrish dy chur lesh eh. Bible

chiarn ny cheerey 1 laird, lord of the manor; 2 lord of the country a: As dooyrt y dooinney, chiarn ny cheerey rooin, Liorish shoh bee fys aym, dy nee deiney ynrick shiu Bible

claghey stone, stone throwing, throwing stones: As nee ooilley deiney e ard-valley claghey eh dy baase Bible

cleaynagh (adj.) attractive, circumventory, coaxing, inclinable, inclining, slopewise, witching: Beign daue cur nyn enmyn gys conaant dy hirveish rish queig bleeaney, as eisht veagh ad seyr dy gholl boayl erbee ballloo; cheb cleaynagh rish deiney debejagh! Dhoor; (n.) addict, deviationist, pervert, tempter

cooish leigh (=Ir. cuis dlighe) (f.) lawsuit, trial: va brialtys neu-oikoil reaghit ec Faghtys Vretin ry-hoi Seyrsnys Shivoil as Politickagh: Va shoh jeant erreish da kiare deiney ve lhiggit seyr lurg cooish leigh. Carn

cooney lesh aid, facilitate, help: ren ad y varroo, as er deiney Shechem, ren cooney lesh dy stroie e vraaraghyn. Bible; succour

cooylloo hind, reverse: cur deiney dy lhie cooyl-chlea noi'n ard-valley cheu e cooylloo. Bible

costreeu feud: T'eh nane ass kiare deiney jeig as scollag firryn as kuse dy chassidyn jeant orroo, goaill stiagh costreeu as soie er sleih, as meshtallys as neureajid. BS

crossag (f.) crossroad; ford, river crossing; crossing, intersection: V'ad soie ny brasnagyn er aght crossag as va fer jeh ny deiney goaill daa vrasnag jeh darragh as ren eh rubbey ad dy gheddyn lossan. Dhoor; spade handle; gullet

croutyn cluicagh cunning craftiness: liorish kialgyn deiney, as ny croutyn cluicagh, lhieu tad lhie cooyl-chlea er-chee dy volley Bible

croym-jee incline: Ny soie-jee nyn aigney er nheeghyn ard, agh croym-jee gys deiney ta injil ayns stayd. PB1765

cruinnaghey (persons) assemblage; besiege, congregation, enclose, focus, gather, head, huddle, raise, round, screw up, sum up, troop: ren deiney Sodom cruinnaghey yn thie mygeayrt Bible

cur aggle er alarm, daunt, frighten, terrorize: Ren Laa Tynvaal cur aggle er sleih, Veagh Mannin stroiet ec deiney creoi, Agh gagh red mie fy yerrey hoal, Sidooryn Hostyn dy chooilley voayl. Carn

dellar pl. dellaryn trafficker: ta ny marchanyn eck princeyn ta ny dellaryn eck deiney ooasle y thallooin Bible

dew beiyht fatted bullocks: Ta ny deiney-caggee failt ecksh neesht cheu-sthie jee myr dew beiyht Bible

doilleeys hardship; difficulty: Ta feallagh elley lhiggey orroo dy vel yn dooilleeys dy hoiggal ny Scriptyryn wheesh shen dy vel ad cooie dy ve'r nyn lhaih ynrican liorish saggyrtyn, as deiney ard-ynsit. Hom; stiffness

donney (=Ir. donadh) 1 calamitous, ill-advised, inauspicious, unfortunate, unlucky, very ill, woeful a: cha jean eh shirveish deiney donney Bible; 2 unhappy; 3 (of food) bad

dooinney (=Ir. duine) pl. deiney fellow, human, husband, man: cha ren dooinney jeu scapail Bible [O.Ir. duine]

draghtyn links: Dy chiangley ny reeaghyn oc ayns geulaghyn: as ny deiney ooasle oc lesh draghtyn yiarn Bible

drogh-choardail conspire: Boirey shee deiney mie, jarrood thurnyn dooie, tayrn anmeenyn fo peccah, caghlaa dooghys, drogh-choardail 'sy stayd-phoosee, brishey-poosey, as neu- ghlennid gyn-nearey. Apoc

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog