Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: dauesyn | Results: 79

dauesyn to them: Smerg dauesyn t'ec aash ayns Zion Bible


Inexact matches:

cur keeagh give suck: As smerg dauesyn ta torragh, as dauesyn ta cur keeagh ayns ny laghyn shen. Bible

faishnys foalsey false divination: As bee eh dauesyn myr faishnys foalsey ayns nyn shilley, dauesyn ter loo breearraghyn Bible

chraghey (y) prey upon: adsyn ooilley ta dty chraghey verym seose gys y chragh Bible; confound: Lhig dauesyn ve craghit ta jannoo tranlaase orrym, agh ny lhig dauesyn mish y chraghey Bible; undo; wound; oppress; vex; break; afflict

lieckanyn cheeks: Heb mee my ghreeym dauesyn ren m'y woalley, as my lieckanyn dauesyn va raipey jee'm yn aasaag; cha dollee mee my eddin veih nearey as shellaghyn. Bible

dobbranee mourners: bee ny ourallyn dauesyn myr arran ny dobbranee Bible

eiraghyn heirs: eisht bee Israel ny eirey dauesyn, va ny eiraghyn echeysyn Bible

meechairagh iniquitous, unjust, unrighteous: Smerg dauesyn ta coyrt briwnys meechairagh Bible

plant pl. plantyn plant: trog-ym seose dauesyn plant ooasle Bible

sheshee companions: tra va shiu nyn sheshee dauesyn hurr y dellal cheddin Bible

shirrys seek: dy choyrt coyrle fondagh dauesyn shirrys hood. Bible

skeayagh nauseous, squeamish: bee jough lajer skeayagh dauesyn ta dy iu eh. Bible

smerg woe: smerg dauesyn myrgeddin, tra nee'm ad y hreigeil. Bible

give suck (v.) cur keeagh: and to them that give suck in those days - as dauesyn ta cur keeagh ayns ny laghyn shen Bible

heirs (npl.) eiraghyn: then shall Israel be heir unto them that were his heirs - eisht bee Israel ny eirey dauesyn, va ny eiraghyn echeysyn Bible

I will honour ver-yms ooashley da: for them that honour me I will honour - son ver-yms ooashley dauesyn, ta coyrt ooashley dou Bible

I will raise up trog-yms seose: I will raise up for them a plant of renown - trog-ym seose dauesyn plant ooasle Bible; brasnee-ym: I will raise up thy lovers against thee - brasnee-ym seose dty gheiney-sooree dt Bible

permitted lowit: for it is not permitted unto them to speak - son cha vel eh lowit dauesyn dy loayrt Bible; surrit

their portion nyn ayrn: let them take their portion - lhig dauesyn nyn ayrn y ghoaill Bible

aeglagh adolescent, juvenile, young ones, young persons, youth: shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley, veih'n chenndiaght dys yn aeglagh. Carn

ard-chiaull (f.) classical music: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

atchimit aghast, awestricken: lhig dauesyn ve atchimit, agh ny lhig dooys ve atchimit Bible

bea (=Ir. beatha; lat. vita; gr. bios,biote,) (f.) 1 animation, disquietude, life, lifespan a: Bea as slaynt dauesyn ta reill harrishdiu Bible; 2 (as statistics) vital

bentyn 1 appertain, belong, concern, contiguous, pertain, touching a: Ta ny reddyn shoh neesht bentyn dauesyn ta creeney. Bible; 2 (feel) touch

chenndiaght (f.) See shenndiaght (yn); (the) old folks: shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley, veih'n chenndiaght dys yn aeglagh. Carn

coarys-coonee keeshyn tax relief system: Ta Mainshtyr y Radlagh credjal dy vod y coarys-coonee keeshyn t'ayn nish jannoo foays dauesyn as kuse dy hieyn oc. BS

cree brisht bleeding heart, heartbroken: Tan Chiarn er-gerrey dauesyn ta jeh cree brisht: Bible

cur eddin confrontation: Ta Jee cur eddin da ny mooaralee, as coyrt grayse dauesyn ta imlee. Bible

cur ergooyl repulse, stand over; let; abandon: My vees sleih laccal cur ergooyl arraghey-chengey, shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley Bible

cur ersooyl discharge, dismiss, give away, put away, send away: Nish lhig dauesyn cur ersooyl nyn maarderys Bible

dooinney poost husband, married man, bridegroom: my chonaant cheddin vrish ad, ga dy row mee myr dooinney poost dauesyn Bible

doo-oallee (f.) spider: T'ad guirr oohyn yn chockatrice, as fee feegan y doo-oallee; te baase dauesyn ta gee ny oohyn oc, as veih'n ooh brisht ta ardnieu brishey magh. Bible

drogh aigney (f.) bad faith, evil will, grudge, ill will, malice, malignity: Lhig dauesyn ver nyn goyrt gys nearey as er nyn gastey: whilleen as tayns drogh-aigney gys Sion. Bible

dy mee-chrauee wickedly: ren eh ad y gheyrey gys toyrt-mow bollagh, jannoo sampleyr jeu dauesyn yinnagh ny lurg shen baghey dy mee-chrauee Bible

er cheu near; pro: Lhig dauesyn ve gennal as goaill boggey ta er cheu my ghellal yeeragh Bible

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

flaunys heaven, Kingdom come, paradise, Utopia, kingdom come: O Hiarn Yee dy heshaght flaunys Bible; immortality: Dauesyn, liorish tannaghtyn dy meen ayns jannoo mie, ta shirrey son gloyr, as ooashley, as flaunys; yn vea dy bragh farraghtyn Bible

fo biallys disciplined: Lhig da ny mraane eu ve nyn-dhost ayns ny kialteenyn: son cha vel eh lowit dauesyn dy loayrt; agh t'ad sarit dy ve fo biallys, myr ta'n leigh neesht dy ghra. Bible

froaish (f.) brag, egotism, panache, swagger, swank: As lhig dauesyn jannoo ram froaish as ard-haggloo Mychione nyn Giannoortys, nyn Jeer as e foaynoo Coraa

gialdinyn promises: Ta nyn Israeliteyn; dauesyn ta bentyn yn doltanys, as y ghloyr, as ny conaantyn, as coyrt y leigh, as shirveish Yee, as ny gialdinyn Bible

goaill ayrn jeh partake: dy der Jee dauesyn ghrayse spyrrydoil er çheu-sthie, cha shickyr as t'ad goaill ayrn jeh'n cowrey CS

iu feeyn wine, drink wine: Smerg dauesyn ta trean dy iu feeyn, as deiney niartal dy heiy jough veshtyllagh Bible

jannoo aghin hug appeal, beseech, entreat, file, implore, petition, supplicate: cre woad smoo neen Ayr eu tayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey. Bible

jantagh See jeantagh (n.) achiever, actor, agent, manufacturer, performer, perpetrator, producer: Cha leah as jantagh DF; (Gramm.) active; possible: ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

jeeaghyn ny lurg see to: dy begin da lheid yn oural ve çhebbit er y hon as cre shegin dauesyn ooilley jeeaghyn ny lurg ta tuittym fo jymmoose Yee CS

kiaulldramey opera: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

lannoon aeg happy pair: as cha row gennallys ny cloie gyn loght, ry-laccal dauesyn nish, lheid shen va cooie da lannoon aeg noa-poost, gyn smooinaght' er cre oddagh taghyrt foast. PC

lessoon (f.) lesson: Shoh lessoon niartal dauesyn ec y traa t'ayn ta shirrey cur y clag ersooyl as lhiggey da ny hunnaneyseyryn jannoo red erbee t'ad laccal ayns ny Shey Counteeyn. Carn

lhieggan (=Ir. leagan) version: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lhiegganyn versions: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lhiggey my hraa dawdler, delayer, indolent person, lingerer, procrastinator: Eisht ersooyl 'traa dy liooar' as 'lhiggey my hraa' Nhegim dauesyn ve mollaght ny Hellen dy bra ? Dhoor

loghtyn iniquities, transgressions, trespasses: O ny cooinee er peccaghyn as loghtyn my aegid Bible; debts: As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nynoi. Bible; crimes, offences

maarderys (f.) debauchery, fornication, lasciviousness, unchastity: Nish lhig dauesyn cur ersooyl nyn maarderys Bible; adultery

meainyn mines: Rish ny smoo na tree feed vlein as jeih v'ee gobbraghey troggal ushtey veih diunid y theihll as cur lhee sauchys dauesyn va gobbraghey ayns ny meainyn. Coraa; metals

mean ny cheerey midland: Smerg dauesyn ta cur thie ry hie, as magher ry magher, derrey nagh bee boayl faagit, agh ad dy chummal ooilley cooidjagh orroo hene ayns mean ny cheerey ! Bible

meereiltagh 1 anarchic, anarchical, disorderly, irregular, lawless, turbulent; 2 (as country) ungovernable; 3 stubborn a: Tee beealleragh as meereiltagh Bible; 4 anarchist, turbulent person; 5 outrageous a: Ta jymmoose red eulyssagh, as corree meereiltagh Bible; 6 rebellious a: Ta dty phrinceyn meereiltagh Bible; 7 unruly a: cur-jee raaue dauesyn ta mee-reiltagh Bible

moodjeenyn basest: as dy choyrt eh dauesyn saillish hene, as soiaghey harrish ny moodjeenyn s'inshley dy gheiney. Bible

negin dou must I: Negin dou graih y chur dauesyn, oc nagh vel graih orrym? CS

nheeghyn 1 datum; 2 things a: neen Ayr eu tayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey Bible

nyn ayrn our share, your share, their share; their portion: lhig dauesyn nyn ayrn y ghoaill Bible

reise rice: Va mee cosney argid as oddins kionnaghey reise as stoo elley voish yn shapp agh v'eh feer doillee dauesyn va baghey ayns y cheer. Dhoor

saa2 (=Ir. níos óige) (ny) junior, younger: Agh nish ta mee ayns faghid dauesyn ta ny saa na mee hene Bible

soiaghey harrish appoint: as dy choyrt eh dauesyn saillish hene, as soiaghey harrish ny moodjeenyn s'inshley dy gheiney. Bible

stappal stop: Agh va ben-thie gaase feer woirit nagh voddagh Shoanie as y fer elley troailt dy valley as dooyrt ee dy bare dauesyn stappal giu yn ushtey-vea. GB

taal adze; secretion, flowing: daue shoh ren y Chiarn breearrey nagh jinnagh eh shilley dauesyn jeh'n cheer ren y Chiarn loo da ny ayraghyn oc dy choyrt daue, cheer taal bainney as mill. Bible

tayrn-yms I will draw: Tayrn-yms cooidjagh jeed's adsyn ta trimshagh son y chaglym-casherick, dauesyn va'n oltooan echey seaghnagh. Bible

tedd pl. teddyn rope: Smerg dauesyn ta tayrn mee-chraueeaght lesh coyrdyn dy ardalys, as peccah myr dy beagh eh lesh tedd cart! Bible [O.Ir. tét]

tranlaasey harass, oppress, persecute, tyrannize: Haink Ewnyn Rooshagh ynsit dy chredjal dy begin daue geddyn cheer dauesyn hene raad nagh row sleih elley tranlaasey orroo. Carn

tree cassyn triskele: Tra chossyn yn lught Stanley Reiltys Vannin, ren ad goaill rish ny tree cassyn son y chowrey dauesyn hene. Dhoor

treishteil ayn confide, trust in: t'eh myr eilley-caggee dauesyn ooilley ta treishteil ayn. Bible

wheesh cheddin so much: wheesh cheddin ta e vyghin dauesyn ta goaill aggle roish. Bible

ymmodee sleih horde: as dy jean ymmodee sleih mie nyn lhaih ad dauesyn nagh vod lhaih ad hene CS; much people

as well chammah: For unto us was the gospel preached, as well as unto them - Son dooinyn van sushtal er ny phreacheil chammah as dauesyn Bible; chammagh: And the frogs shall come up both on thee. (as well) and upon thy people - As hig ny froggyn seose chammagh ort henehene, as er dty phobble Bible

spoiler (n.) cragheyder: the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth - tan chenjagh ec kione, tan cragheyder harrish bible; milleyder; spooilleyder: be thou a covert to them from the face of the spoiler - bee uss scaa dauesyn veih eddin y spooilleyder Bible; roosteyr: for the spoiler shall suddenly come upon us - son hig y roosteyr doaltattym orrin Bible

to them daue: That will be very disagreeable to them - Bee shen feer neuhaitnyssagh daue. JJK idiom; dauesyn; huc, hucsyn; roo; roosyn: I'm speaking to you as well as to them - Ta mee chammah loayrt riuish as roosyn. JJK idiom

triumph ard-varriaght; barriaght: We will rejoice in thy salvation, and triumph in the Name of the Lord our God - Gow mayd boggey ayns dty haualtys, as barriaght y gheddyn ayns Ennym y Chiarn y Jee ain Bible; boggyssagh: O let not them that are mine enemies triumph over me - O ny lhig dauesyn ta my noidyn boggyssagh harrym Bible; booie; laue yn eaghtyr

trust in (v.) cur barrant er; cur treisht ayn; treishteil ayn: he is a buckler to all them that trust in him - teh myr êilley caggee dauesyn ooilley ta treishteil ayn Bible; treishteil ayns: because we trust in the living God - er-yn oyr dy vel shin treishteil ayns y Jee bio Bible

Rheynn Dellal as Jeadys Department of Trade and Industry: Ta sleih ayns Rheynn Dellal as Jeadys gra nagh vel firrinys erbee sy faaue nagh vel ad er chur traenal ny culleeyn da sleih ta doal, ny dauesyn nagh vod fakin dy mie. BS

shen myr t'eh it is so, that's how it is: Cha vel eh agh obbyr caillit dy vel shiu ayns siyr dy irree dy moghey, as cha anmagh goaill fea, as gee yn arran dy imnea: son shen myr t'eh coyrt cadley dauesyn shinney lesh. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog