Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: dan | Results: 283 (first 200 shown)

Inexact matches:

Dan Lace's Croft (n.) Croit Dan Lace

Croit Dan Lace Dan Lace's Croft

seaworthy (adj.) aarloo da'n aarkey; aarloo da'n cheayn; aarloo da'n vooir

lesh ammys admiringly: Cur-jee da'n Chiarn yn gloyr ta cooie da'n Ennym echey: cur-jee ooashley da'n Chiarn lesh ammys crauee. Bible

currit da liable, susceptible, tendency: Gleashtan currit da chyndaa harrish. DF; given to, put to: Va bree currit da'n clattys shoh sy vlein 1974 erreish da'n thie lhionney shid ve sheidit seose ayns Birmingham as ram sleih marrooit. Carn; partial to, subject to; addicted: Ta mee currit da'n jough. DF; fond of

RSVP Cur freggyrt dan chuirrey my sailt; Cur-shiu freggyrt dan chuirrey my sailliu

coastal (adj.) faggys da'n clyst: Fishing in coastal waters - Eeastagh faggys da'n clyst. DF idiom; slystagh

fedjagyn feathers: Nee uss hug ny skianyn aalin da'n peacock, ny skianyn as fedjagyn da'n ostrich? Bible

feeudys credit, decency, decent behaviour, discretion, modesty, prudence: Dy choyrt keeayll da'n ôney, da'n dooinney aeg, toiggal as feeudys Bible

neuynsit ignorant, illiterate, uneducated, uninstructed, unlearned, unlettered, unschooled, untaught, untrained, untutored: chammah da'n (vooinjer) ynsit, as da'n neuynsit Bible; uncultivated

ôney simple: Dy choyrt keeayll dan ôney, dan dooinney aeg, toiggal as feeudys Bible; harmless

ostrich ostrich: Nee uss hug ny skianyn aalin da'n peacock, ny skianyn as fedjagyn da'n ostrich? Bible

peacock peacock, peafowl: Nee uss hug ny skianyn aalin da'n peacock, ny skianyn as fedjagyn da'n ostrich? Bible

comfort-loving currit da'n touyrid

devoted casherickit da: Devoted to the Virgin Mary - Casherickit da'n Voidyn Moirrey. DF idiom; jeelys; slane currit da: Devoted to his job - Slane currit da'n staartey echey. DF idiom

doxology (n.) gloyr da'n Ayr

hate (v.) cur dwoaie da: He will hate the one and love the other - Ver eh dwoaie da'n derrey yeh as graih da'n jeh elley. DF idiom; feohdaghey

inshore (adj., adv.) faggys da'n traie

law-abiding (adj.) biallagh da'n leigh

macroscopic (adj.) ry-akin da'n tooill

postprandial (adj.) erreish da'n lhongey

sweet-toothed (adj.) currit da'n chugyr

unseaworthy (adj.) neuaarloo da'n cheayn

visceral (adj.) bentyn da'n vinnagh

aarlaghey da'n oaye lay out

aarloo da'n aarkey seaworthy

aarloo da'n cheayn seaworthy

aarloo da'n oaye laid out

aarloo da'n vooir seaworthy

bentyn da'n cheilley related

bentyn da'n vinnagh visceral

biallagh da'n leigh law-abiding

cur bree da'n chilley turn on the vision

cur da'n cheiy dock

currit da'n chugyr sweet-toothed

currit da'n leigh litigious

currit da'n touyrid comfort-loving

derrey yeh (yn); (the) one: Da'n derrey yeh ta shin blass y vaaish gys baase; as da'n jeh elley ta shin blass y vea gys bea: as quoi ta fondagh son ny reddyn shoh? Bible

doctoryn doctors: as haghyn e nyrg tri la gy deyr ayd e ayns y chiampyl, na hyei ayns meyn noctoryn, d'an glastchen ayd as d'an feinaght. PB1610

drogh-ghellal bad treatment, ill-usage, outrage, outrageous: T'eh cur drogh-ghellal da'n ven ghennish nagh vel gymmyrkey ; chamoo t'eh jannoo mie erbee da'n ven-treoghe. Bible

erreish da'n chaggey postwar

erreish da'n cheim postgraduate

erreish da'n lhongey postprandial

erreish da'n traa rio postglacial

faggys da'n chleaysh parotid

faggys da'n clyst coastal

faggys da'n traie inshore: Yinnagh eh guee er Jee dy mennick ayns ooig er lheh faggys da'n traie, as yinnagh eh leeideil ny monnaghyn echey as ad cur ooashley da Jee ayns Taigh Mhàrtainn. Dhoor

fer aarloo da'n chriy gallows bird

gloyr da'n Ayr doxology

goll da'n staartey turn to

guilley (=Ir. giolla) pl. guillyn 1 batman, boy, caddie, follower, henchman, lackey, lad, linkman, menial, minion, nipper, satellite, tool, usher, verger, young male servant a: Nish va ooilley shoh gyn-yss da'n guilley Bible; 2 (boy) page: hug Jonathan e vhow as e hideyn da'n guilley Bible

gyn keeal da'n ynsaghey unapt for teaching

lane da'n chrossag chock-full, full up

M'annym da'n Jouyll (intj) Well I'm damned

neuaarloo da'n cheayn unseaworthy

planetyn planets: adsyn myrgeddin ren lostey incense da Baal, da'n ghrian, as da'n eayst, as da ny planetyn, as da ooilley pooaraghyn yn aer. Bible

raad mooar COMPARE raad-vooar highway, main road, major road, public way, trunk road: Veih Ballakilpheric ghow mee y bayr ta goll seose da'n raad mooar er y clieau, faggys da'n tholtan aynsyn va Thom Dipper baghey Coraa

ry-akin da'n tooill macroscopic

Sniessey da'n Oirr (Ny) Closer to the Edge

Trinaid (f.) Trinity: Myr shen ayns dy chooilley nhee, myr ve rait roie: ta ooashley dy ve er ny choyrt da'n Unnaneys ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys. PB1765 [L. Trinitas]

urrysaght da'n treeoo fer (f.) third party insurance

acceptable (adj.) booiagh; booisal: Proving what is acceptable unto the Lord - Prowal shen ny ta booisal dan Chiarn Bible; cooie: In an acceptable time have I heard thee - Ayns traa cooie ta mee er dty chlashtyn Bible; s'taitnyssagh: To do justice and judgment is more acceptable to the Lord - Dy yannoo cairys as briwnys kiart, te ny staitnyssagh dan Chiarn Bible; taitnyssagh

breast breast; broghil; broghilley; brollagh; cleeau: She clasped him to her breast - Ren ee goaill eh dys y chleeau eck. DF idiom; cleeauraghey; kee; keeagh: To give the child the breast - Dy chur y cheeagh da'n lhiannoo. DF idiom; oghrish: She pressed him to her breast - Hionn ee eh da'n oghrish eck. DF idiom; sheeiney; sheeint; ught

postglacial (adj.) erreish da'n traa rio

pressed broojit; glackit; jingit; lhiannit; preaysagh; stret; traastit; hraisht; daast: He pressed her to his heart - Daast eh ee da'n oghrish echey. DF idiom; hionn: She pressed him to her breast - Hionn ee eh da'n oghrish eck. DF idiom; êginit

scum (n.) barrag ghlass, kesh, scoodyn; meeaylys: Woe to the bloody city, to the pot whose scum is therein - Smerg dan ard-valley folley, dan phot, tan veeaylys echey ayn Bible; scum: that the scum of it may be consumed - dy vod y scum echey ve er ny ghlenney dy bollagh ass Bible

subject biallagh, biallagh da, fo-reill da, fo-viallys da: I beg you to give the subject a moment's consideration - Ta mee guee erriu dy chur da'n chooish geill shallid. JJK idiom; kione y raa; theay; (v.) cur fo smaght, injillaghey, smaghtaghey; cooish: I beg you to give the subject a moment's consideration - Ta mee guee erriu dy chur da'n chooish geill shallid. JJK idiom

turn to (v.) goll da'n staartey

cair (=Ir. coir) (f.) 1 privilege, property, rights, duty, righteousness a: As shoh vees cair y taggyrt veih'n pobble Bible; 2 due: Cur-jee da'n Chiarn yn onnor cair da'n Ennym echey Bible; 3 right, just: cha jean eh ny smoo ny ta cair y chur er dooinney Bible; 4 good: lhig dooin toiggal rooin hene cre ta cair Bible [O.Ir. cóir]

gyn poosey celibate, unmarried, unwed: Ny lhig da'n ven ve er ny scarrey veih'n sheshey eck: Agh my t'ee son scarrey, lhig ee cummal gyn poosey reesht, er-nonney lhig ee ve coardit rish e sheshey: as ny lhig da'n dooinney cur ersooyl e ven. Bible

jeh elley (yn); (the) other one: Cha vod sharvaant erbee daa vainshter y hirveish: son eddyr ver eh feoh da'n derrey yeh as graih da'n jeh elley; er nonney cummee eh gys y derrey yeh, as soie-ee eh beg jeh'n jeh elley. Bible

peesh as peesh piece by piece: Smerg da'n ard-valley folley, da'n phot, ta'n veeaylys echey ayn, as nagh vel y veeaylys echey er n'gholl magh ass, cur-jee lhieu magh eh, peesh as peesh, ny lhig da cronney erbee tuittym er. Bible

ro vooar da'n eash ec overgrown

shooylaghan (pl -yn) esplanade, promenade, seafront: Myr va'n thie ain er-gerrey da'n Shooylaghan, va raaue currit doom dyn dy gholl faggys da'n logh; shen yn oyr nagh ren mee rieau gynsaghey snaue, as cha vod m'ayr as my voir snaue noadyr! JG; pilgrim, runagate

Closer to the Edge (n.) (Ny) Sniessey da'n Oirr

gallows bird (n.) fer aarloo da'n chriy

laid out (v.) aarloo da'n oaye; sheeynt

litigious (adj.) accanagh; currit da'n leigh; leighagh; streeuagh

overgrown lane sarkil; ro vooar da'n eash ec

parotid (adj.) faggys da'n chleaysh, paroteed, parotoidagh

postgraduate eearcheimagh; erreish da'n cheim; keimagh

postwar (adj.) erreish da'n chaggey, lurg y chaggey

turn on the vision (v.) cur bree da'n chilley

unapt for teaching (adj.) gyn keeal da'n ynsaghey

Well I'm damned (intj) M'annym da'n Jouyll

casherickit consecrated, dedicated: Casherickit da'n Voidyn Moirrey. DF

casherickit da devoted: Casherickit da'n Voidyn Moirrey. DF

Cur freggyrt dan chuirrey my sailt RSVP

Cur-shiu freggyrt dan chuirrey my sailliu RSVP

furriman foreman: Ta losh da'n furriman JK

lhiant adhere: Lhiant eh da'n choorse echey. DF

oaye (f.) grave: T'eh aarloo da'n oaye. DF

S'merg (intj) Alas: Smerg da'n bochilley liastey Bible

sthoo chase: Cur sthoo da'n vooa shen! DF

urryssaght (f.) insurance: Urryssaght da'n treeoo fer. DF

chock-full (adj.) lane da ny feeacklyn, lane da'n chrossag, lhome-lane

peril (n.) cryggyl: At your peril - Da'n chryggyl ayd. DF idiom; danjeyr, gaue

related bentyn rish y chooish cheddin; bentyn da'n cheilley; mooinjerys eddyr oc

third party insurance (n.) urraghys treeoo persoon, urrysaght da'n treeoo fer

abane (f.) ankle: Hug eh cassey da'n abane echey. DF

aghaue veg (f.) cowbane: Ta'n aghaue veg shuyr da'n aghaue vooar. DF

aiee kiln: Yn oghe gyllagh thoyn losht da'n aiee. DF [Ir. áith]

airaght ministry: Hug Marshall shiaght docamadyn mychione cooish Wallace da'n airaght shoh. Carn

ammys allegiance, homage, respect: Hug ad ammys da'n Chiarn Bible; submission

ammyssagh admiring; respectful: Cha row ee ammyssagh da'n goo Bible; worshipful; obeisant person

anchiart incorrect; unequal: T'eh anchiart da'n obbyr. DF; iniquitous, morally unequal, unjust

bing son jannoo ass y noa as coyrlaghey da'n cho-phobble regeneration and community advisory committee

bochilley (=Ir. buachaill) pl. bochillyn herdsman, shepherd: Smerg da'n bochilley liastey Bible

bouyr pl. beuyr deaf: Cha jean oo gweeaghyn da'n bouyr Bible

cost (=Ir. cosdas) (money) charge: lhig da'n cost ve lowit ass thie'n ree. Bible; cost

cowrey cooinaghtyn monument: Ta shen cowrey cooinaghtyn da'n obbyr vea echey. DF

cur sthoo da chase: Cur sthoo da'n vooa shen! DF

denmys did call, called: denmys ad yn ard-valley Dan Bible; named

Ellan Lioas (f.) (Isle of) Lewis: Hug Rennell Ellan Lioas da'n vraar echey, Olaf. Chron

errys consciousness: T'ad er yannoo foays mooar da'n Errys Ashoonagh Britaanagh. Carn

famman cuttagh bang-tail; (of tail) bob: Hug eh famman cuttagh da'n chabbyl. DF

folley (gen.) consanguinity, of blood: Smerg da'n ard-valley folley! Bible; bloody

goaill soylley enjoy: lhig da'n annym eu goaill soylley ayns riurid. Bible; entertainment

gyn keeal meaningless, unapt: Gyn keeal da'n ynsaghey. DF

gyn scansh da irrespective: Gyn scansh da'n chostys. DF

hymnee willed: Hymnee eh yn thie da'n vac echey. DF

iuit drunk: Derrey va'n jough iuit da'n vine s'jerree. DF

jannoo foays da benefit, improve: Nee'n fliaghey jannoo foays da'n gharey. DF

jatter (pl -yn) 1 author; 2 debtor a: agh t'er chur reesht da'n jatter e yioal Bible

lhiantyn da cleave: Ta'n eayst lhiantyn da'n choorse eck. DF

lhiggey'n raad (da) let go: tra va Joshua er lhiggey'n raad da'n pobble Bible

liastey idle, negligent, slothful: Smerg da'n bochilley liastey, ta treigeil e hioltane! Bible

myr sailliu go-as-you-please: lhig da'n pobble girree-magh myr sailliu Bible

naunt (=Ir. aintín) (f.) aunt: cha jig uss er-gerrey da'n ven echey: dty naunt ee. Bible

neu-wooisal unthankful: son t'eh dooie da'n vooinjer neu-wooisal as ny mee-chrauee Bible

niaghyn laundering, laundry, wash, washing: Cur eaddeeyn da'n niaghyn. DF

porter porter: doardee eh da'n porter dy reayll arrey

red cheddin ditto, same thing: lhig dooin tastey choyrt da'n red cheddin. Bible

ro-ghoillee impracticable, too difficult: Vel nhee erbee ro-ghoillee da'n Chiarn ? Bible

shligyn-craie potsherds: Lhig da'n shlig-craie streeu rish shligyn-craie y thallooin. Bible

slane currit da devoted: Slane currit da'n staartey echey. DF

soyllaghey match: Cre ta'n coau ayns soyllaghey da'n churnaght? Bible

staartey assignment, billet, situation: She'n dooinney kiart da'n staartey . DF; occupation

Sthoo (intj) (to animal) Clear off, Shift him: Cur sthoo da'n vooa shen! DF

stronneraght snorting: Va stronneraght e chabbil er ny chlashtyn veih Dan Bible

tayrn faggys draw near: T'eh tayrn faggys da'n daeed. DF

tribeyn tribes: Nee Dan briwnys e phobble, myr fer jeh tribeyn Israel. Bible

Voidyn Moirrey (f.) (Yn); (The) Blessed Virgin, Madonna: Casherickit da'n Voidyn Moirrey. DF

again (adv.) reesht: Give a piece to the raven and he'll come again - Cur meer da'n feeagh as hig eh reesht. JJK idiom; (emph.) reeshtagh

as heretofore (adv.) myr v'eh roie; myr bollagh: Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore - Cha der shiu maghey shoh coonlagh dan pobble, dy yannoo breekyn, myr bollagh shiu Bible

attend1 (v.) cur tastey da, goaill tastey jeh, taaghey, tastal; cur geill da: I will attend to your message - Verym geill da'n chaghteraght eu. JJK idiom

barber (n.) baareyder: Go and tell the barber to come and shave me - Immee as insh da'n vaareyder dy heet dy my vaarey. JJK idiom

betake (v.) goll roish: Betake yourself to the town - Gow royd da'n valley. DF idiom

bred (v.) sheelrit; troggit: He was bred to the law - V'eh troggit da'n leigh. DF idiom

calling1 geam; gyllagh: The pot is calling the kettle black - Yn oghe g'yllagh toyn losht da'n aiee. JJK idiom; keayrtey; stayd, gerrym

carry down cur lesh neose; ymmyrk neose; cur lesh sheese: and carry down the man a present - as cur-jee lhieu gioot sheese dan dooinney Bible

case (n.) askan, case; coodagh; cooish: It's a case for the doctor - She cooish da'n er lhee eh. DF idiom; kishtey: Vanity case - Kishtey aalid. DF idiom; sampleyr; (v.) cur ayns kishtaghyn, cur coodagh er

church1 doonagh; keeill: I happened to meet him near the church - Haink mee ny whail er-gerrey da'n cheeill. JJK idiom; kirk

close to (adv.) er gerrey da; faggys da: Close to the wind - Faggys da'n gheay. DF idiom

collect (v.) chaglym; (n.) co-phadjer: The collect for the day - Yn cho-phadjer da'n laa. DF idiom

come again cheet reesht: Give a piece to the raven and he'll come again - Cur meer da'n feeagh as hig eh reesht. JJK idiom

convince (v.) shickyraghey: The orator knows how to convince - Shione da'n oraatagh kys dy hickyraghey. JJK idiom

country seat (n.) thie cheerey; steat-cheerey: She has rented a country seat near the town - T'ee er n'ghoaill er mayl steat-cheerey er- gerrey da'n valley. JJK idiom

detested (v.) feoh currit da: This man is detested on account of his perfidy - Ta feoh currit da'n dooinney shoh kyndagh rish e oalsaght. JJK idiom

did not let cha lhig: and he did not let the people go - as cha lhig eh yn raad dan pobble Bible

disquiet anaashagh; anvea: that he may give rest to the land, and disquiet the inhabitants of Babylon - son fea y choyrt dan cheer, agh anvea da Bible; imnea; neuaash

dock cabbag; crannag; cur da'n cheiy; cur lhong 'sy loghan; goll 'sy loghan; loghan

due appee; cair: Obedience is due to the law - Ta biallys cair da'n leigh. JJK idiom; jeeragh; kiart; kyndagh rish; ry-heet; yn-eeck; cooie

Egypt (n.) (Yn) Egypt: Egypt is watered by the Nile - She'n Nile ta cur ushtey da'n Ejypt. DF idiom; Eajipt

elders (npl.) shanstyryn: Elders of the village - Shanstyryn y valley veg. DF idiom; shendeeaght; shenndiaght: Respect your elders - Cur ammys da'n chenndiaght. DF idiom; sleih shinney: Respect your elders - Cur ammys da sleih shinney. DF idiom

election (n.) teiy, reih; reihys: After the election comes the count - Erreish da'n reihys ta'n co-earroo cheet. DF idiom

event (n.) cloie; cor; cruinnaght; taghyrt: I arrived after the event - Raink mee erreish da'n taghyrt. DF idiom

exposure (n.) anchoodaghey; feayght; oaie: Southerly exposure - Oaie da'n jiass. DF idiom; roostey: Indecent exposure - Roostey neughlen. DF idiom; taishbyney

fat pig (n.) keish: The fat pig is ready for the market - Ta'n cheish aarloo da'n vargey. DF idiom; muc cheish; muc roauyr: Daubing grease on a fat pig's rump - Slaa saill er toinn muc roauyr. JJK idiom

fits freggyrtagh: It fits in with his story - T'eh freggyrt rish e skeeal. DF idiom; gaarlaghey: It fits him for the work - T'eh gaarlaghey eh da'n obbyr. DF idiom; kinkyn

forty daeed: He's getting on for forty - T'eh tayrn faggys da'n daeed. DF idiom; kiarad

full up (adj.) lane da'n chrossag; lane: The bus is full up - Ta'n bus lane gys y dorrys. DF idiom

Gentile (n., adj.) ashoonagh: and also to the Gentile - as myrgeddin dan Ashoonagh Bible; chymmyltagh; angreestee

give1 coyrt: Silence gives consent - Ta tostid coyrt cochoardailys. JJK idiom; cur: Give a piece to the raven and he'll come again - Cur meer da'n feeagh as hig eh reesht. JJK idiom; sheeyney; toyr

go out goll magh: You've let the fire go out - Ta shiu er lhiggey da'n aile goll magh. JJK idiom; hraih; immee magh

heritage (n.) eiraght: Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock - Chamoo myr chiarnyn harrish eiraght Yee, agh myr sampleyryn dan chioltane Bible; eirys

hitch (v.) castey, tayrn; kiangley da: Hitch the horse to the tree - Kiangle y cabbyl da'n villey. DF idiom; (n.) lhiettalys: Without a hitch - Gyn lhiettalys. DF idiom

impute (v.) aggyrt, cur sheese da, gaggyrts; cur ny lhie; cur gys lieh: let not the king impute any thing unto his servant - Ny lhig dan ree cur nhee erbee gys lieh e harvaant Bible

I will read lhaih-yms: I will read the writing unto the king - lhaih-yms yn screeu dan ree Bible

I will show jeeaghym; soilshee-yms: I will shew unto the king the interpretation - soilshee-yms dan ree bun y chooish Bible

lash cur da: I'd like to lash your cat but I dare not - By vie lhiam cur da'n chayt ayd agh cha bloys dou. DF idiom; custhey; scelp; scelpaghey; scuitch; scuitchal; scuitchey; slashal; slashey; yeeal; yeealley

lawyer (n.) leighder: I took all my claims to the lawyer - Hug mee lhiam ooilley ny feeaghyn aym da'n leighder. DF idiom

lay out (v.) aarlaghey da'n oaye, baarail, ceau, cur magh, cur tarnoal da, lhie magh

let (n.) lhiettalys; (v.) (da) lhig, lhiggal: Let him load the cart - Lhig da laadey yn cart. JJK idiom; lhiggey: You've let the fire go out - Ta shiu er lhiggey da'n aile goll magh. JJK idiom; soiaghey; cur ergooyl

little2 (n.) (a) rey beg; red beg: A little rain would do good to the garden - Yinnagh red beg dy liaghey mie da'n gharey. JJK idiom

longline1 (n.) baulk: They have gone to the longline fishing - T'ad er n'gholl da'n vaulk. DF idiom; bolk

meet1 (adj.) cooie, kiart; quail; cheet quail, goll quail; (ny) whail: I happened to meet him near the church - Haink mee ny whail er-gerrey da'n cheeill. JJK idiom

meeting (n.) cruinnaght, forragh, mod, quaaltys, quailtys, quaiyl, qualtys; chaglym: He presented a plan to the meeting - Hug eh cummey da'n chaglym. DF idiom; (v.) meeiteil

message (n.) chaghteraght: I will attend to your message - Verym geill da'n chaghteraght eu. JJK idiom; chyrrys; chyrrysagh; eilkin

music (n.) bingys; kiaull; kiaullee; kiaulleeaght: He has an ear for music - Ta cleaysh vie echey da'n chiaulleeaght. DF idiom

must (v.) shegin: The citizen must make sacrifices for his country's welfare - Shegin da'n ardvaljagh jannoo ouralyn son speedeilys e heerey. JJK idiom; sheign; beign; (interrog.) negin; (n.) feeyn noa

navy (n.) lhuingys chaggee: Train a man for the navy - Dooinney y aarlaghey da'n lhuingys chaggee. DF idiom

of rest (dy) ea: There remaineth therefore a rest to the people of God. - Ta laa dy ea er-y-fa shen B ible; (dy) aash: a sabbath of rest to the Lord - doonaght dy aash dan Chiarn Bible

on account of ass-lieh; er coontey; er son; kindagh rish: This man is detested on account of his perfidy - Ta feoh currit da'n dooinney shoh kyndagh rish e oalsaght. JJK idiom

opinion (n.) barel: To cling to an opinion - Dy lhiantyn rish barel. DF idiom; coyrle; smooinaght: Common opinion - Smooinaght chadjin y phobble. DF idiom; tuarym: I respect his opinion - Ta mee cur geill da'n tuarym echey. DF idiom

other one (the ); (yn) jeh elley; fer elley: It doesn't match the other one - Cha nel eh cheet jesh da'n fer elley. DF idiom

plan (n.) plan; cummey: He presented a plan to the meeting - Hug eh cummey da'n chaglym. DF idiom; (v.) plannal

priests (npl.) saggartyn; saggyrtyn: And hast made us unto our God kings and priests - As tou er nyannoo shin dan Jee ain, reeaghyn as saggyrtyn Bible

provision1 aarlaghey: Make provision against - Aarlaghey y yannoo noi. DF idiom; kiarail: Make provision for one's family - Kiarail y yannoo da'n lught thie ayd. DF idiom

raising troggalagh; (v.) troggal: Raising money for the cause - Troggal argid da'n chooish. DF idiom

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog