Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cummaltee | Results: 51

cummaltee inhabitants: cha row beaghey son ny cummaltee Bible


Inexact matches:

cummaltee Vannin Island residents

gyn cummaltee uninhabited, unoccupied, unpopulated: myr ny ard-valjyn ta gyn cummaltee Bible

cummaltee lesh ard-feeuid vogglagh high net worth residents

cur cummaltee ayn people

rour cummaltee ayns over-populated

Island residents (npl.) cummaltee Vannin

over-populated rour cummaltee ayns

unoccupied (adj.) follym, gyn cummaltee

unpopulated (adj.) gyn cummaltee, neuchlannit

fellow citizens (npl.) co-heyraanee; sheshey-cummaltee

sheshey-cummaltee fellow citizens: Cha vel shin nish er-y-fa shen ny sodjey nyn yoarreeyn as jeh cheer whaagh, agh sheshey-cummaltee marish ny nooghyn, as jeh lught-thie Yee Bible

high net worth residents (npl.) cummaltee lesh ard-feeuid vogglagh

uninhabited (adj.) gyn cummal, gyn cummaltee, gyn sleih, neuchummaltit

chelleeraght (f.) celerity: Nee oo chelleeraght cummaltee yn ard-valley shen y woalley Bible

goardail commanded: goardail daue, gra, Immee-jee, as stroie-jee cummaltee Yabesh-gilead Bible

slingal sling out: neem's cummaltee yn cheer y slingal magh 'sy tullogh Bible

tastey da heed: hug ad tastey da ny cummaltee v'ayn Bible

accusation (n.) plaiynt: wrote they unto him an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusa - scrieu ad huggey plaiynt noi cummaltee Yudah as Yerusalem Bible; cooish chassid

forty years (npl.) da-eed bleïn: neither shall it be inhabited forty years - chamoo vees cummaltee aynjee son daeed bleïn Bible

inhabitants (npl.) cummaltee: There are in this village one thousand -seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom; ynnydee; dream, fir vaghee, mooinjer, sleih

ard-chaptan 1 brigade major, commodore, major; 2 head a: eshyn vees yn ard-chaptan harrish ooilley cummaltee Ghilead Bible

argid-pabyrey paper money: Shegin da cummaltee Vannin as delleyderyn goaill tastey dy lhisagh cowrey-ushtey mie ve ec argid-pabyrey. BS

carbid biers; vehicles: Va ymmodee cummaltee jeh'n valley er ve gaccan mychione pairkal anleighalagh, doilleeid ayns roshtyn buill, as carbid goll trooid ny straiddyn coon. BS

caslyssyn pictures: Eisht nee shiu geiyrt magh ooilley cummaltee yn cheer veih kiongoyrt riu, as stroie ooilley caslyssyn ny jeeghyn oc, Bible

cheet magh appearance, budding, come out, emerge, issuing: ta inneenyn cummaltee yn ard-valley cheet magh dy hayrn ushtey Bible

Chiarn ny flaunyssee Lord of hosts: As nee kiannoortyn Yudah gra ayns nyn gree, Bee cummaltee Yerusalem my niart ayns Chiarn ny flaunyssee yn Jee oc. Bible

coodee-ym I will cover: Hem seose, as coodee-ym yn thalloo ; stroie-yms yn ard-valley, as ny cummaltee t'ayn. Bible

corp as annym body and soul: Va ny cummaltee boght, tayrn veih ooir as faarkey cooid veg dy reayll dy cheilley corp as annym. Coraa

cruinnaght vooar (f.) mass meeting: Haggil ry-cheilley ayns shen cruinnaght vooar jeusyn ta graihagh er y chenn ghlare, marish cummaltee ny skeerey, dy yannoo yn cheeill lung-lane. Coraa

cuirreyder entertainer; host: Bee cummaltee abyl feyshtey oltey ynnydagh y Chiare as Feed, David Cannan, vees cuirreyder y çhaglym, voish lieh-oor lurg shiaght noght ayns halley yn scoill. BS

cummaltagh pl. cummaltee inhabitant, inmate, in-patient, occupier: bee ny ard-valjyn echey follym-faase, gyn cummaltagh faagit ayndoo. Bible; (adj.) residential

dy anmagh late: Dy anmagh syn astyr ren dooinney aeg dy row, va geiyrt er Ivar yn reejerey, soie er ny noidyn marish ymmodee cummaltee ny hEllanyn. Chron

eiginit forced, obliged, urged: Haink eh gys Mannin, ren eh caggey noi ny cummaltee, as v'eh currit fo haart as eiginit dy hea. Chron

fo haart defeated, overthrown, ruined: Haink eh gys Mannin, ren eh caggey noi ny cummaltee, as v'eh currit fo haart as eiginit dy hea. Chron

freggyrt feyshtyn oral answer: Ec haglym theayagh riyr, ren Mainshtyr Shimmin freggyrt feyshtyn noidagh veih ny Barrantee as veih cummaltee ynnydagh. BS

Harrey (f.) (Ny) Harris: Ta ny cummaltee Lingerabay er Ny Harrey Jiass er gheddyn coyrle gerjoilagh vouesyn ta er-chee fosley quarral er shen. Carn

jeeaghyn roish look forward: T'eh jeeaghyn roish sheeyney magh jeh ny cummaltee ynnydagh as seyraadyn da skibbyltee boghtey. Carn

noidyn foshlit avowed enemies: cummaltee noa cour niau ta hannah reiht, as noidyn foshlit nish lhig dooin ve eit PC

pabyrey (gen.) of paper: Shegin da cummaltee Vannin as delleyderyn goaill tastey dy lhisagh cowrey-ushtey mie ve ec argid-pabyrey. BS

pootchagh (=Ir. pusach) pouch-like, pouter, poutish: Ta ymmodee sleih, dy mennick voish Sostyn Twoaie, Nerin ny Nalbin gaccan mychione cummaltee Lunnin as gra dy vel ad ooilley pootchagh, groamagh, as graihagh er argid. Dhoor

sheeley ersooyl steal away: Ta'n thooilley scarrey cummaltee yn thallooin; eer ny ushtaghyn, raad nagh vel kesmad-coshey: t'ad er ny hyrmaghey seose, t'ad sheeley ersooyl veih deiney. Bible

sheeloghe pl. sheelogheyn 1 generation a: chamoo vees cummaltee ayn veih sheeloghe gys sheeloghe Bible; 2 old age, posterity

Skyll Lonan Kirk Lonan: Ec brialtys ayns Mee Averil, va plaiyntyn noi'n treealtys dy hroggal ny thieyn veih cummaltee ynnydagh, Barrantee Skyll Lonan BS

slane seihll whole earth: as lioroosyn van slane seihll jeant magh lesh cummaltee. Bible

slystyn coasts, confines, borders, ends, heights, sides: Smerg da cummaltee slystyn ny marrey Bible

tayrn veih infer; draw from: Va ny cummaltee boght, tayrn veih ooir as faarkey cooid veg dy reayll dy cheilley corp as annym. Coraa

people (n.) ashoon; feallagh; feallee; kynney; mooinjer; pobble; sleih: I'm sure few people can have slept - Ta mee shickyr nagh vod monney sleih er chadley. JJK idiom; ashoonee; (v.) cur cummaltee ayn, cur sleih ayn; persoonyn: This bed has been slept in by many notable people - Ta ymmodee persoonyn ardghooagh chadley 'sy lhiabbee shoh. JJK idiom

sea coast (n.) cheau ny marrey; coose ny marrey; slyst ny marrey: Woe unto the inhabitants of the sea coast - Smerg da cummaltee slystyn ny marrey Bible; oirr ny marrey: he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast - haink eh dy chummal ayns Capernaum, ta rish oirr ny marrey Bible; ardjyn ny marrey: and from the sea coast of Tyre and Sidon - as veih ardjyn ny marrey Tyre as Sidon Bible

subdue (v.) cur fo chosh: I will subdue all thine enemies - neems myrgeddin ooilley dty noidyn y choyrt fo-chosh Bible; cur sheese: He shall subdue the peoples under us - Ver eh sheese y pobble foin Bible; goaill yn varriaght: and subdue with sling stones - as yiow ad yn varriaght lesh claghyn-sling Bible; injillaghey: to subdue nations before him - dy injillaghey ashoonyn kiongoyrt rish Bible; reill: replenish the earth, and subdue it - jean-jee yn seihll magh lesh cummaltee, as reill-jee harrish Bible

deiney ny marrey seafaring men: 17 As troggee ad seose accan treih er dty hon, as jir ad rhyt, Kys t'ou er dty choyrt naardey, oayl mooar deiney ny marrey, yn ard-valley ooasle, va lajer ayns yn aarkey, ish as ny cummaltee eck hug nyn dappey vouesyn ooilley va taaghey huic. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog