Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cuirrey kiaull | Results: 33

cuirrey kiaull (=Ir. coirm cheoil) concert: Va kiaull dy-liooar, cuirrey kiaull er lheh son piobyn Carn

cuirrey (=Ir. cuireadh) (n.) pl. cuirraghyn banquet, feast; cite, invite, invited: ren ee cuirrey eh dy ghoaill beaghey Bible; (v.) sow; invitation


Inexact matches:

cuirrey-kiaull gleashee promenade concert

gyn cuirrey unbidden, uninvited: Dy gholl stiagh ayns thie gyn cuirrey. DF

ardjey cuirrey kiaull concert pitch

cur cuirrey da feast; invite: Agh fy yerrey v'ad jeant as ren ad cur cuirrey da Maxen dy heet stiagh dy ghoaill yn ardvalley voue, as ren ad giootal yn ardvalley er. GB

halley cuirrey kiaull concert hall

feast banshey; cuirrey; feailley; fleah; flurt; gien: Feast or famine - Gien nonney gortey. JJK idiom; giense; (v.) ceau giense, cur cuirrey da

invitation (n.) cuirrey

Divlin Dublin: Heb ny goaldee Yernagh cuirrey da'n Cohionnal dy heet gys Divlin cour yn chaglym ayns 1954, as va'n cuirrey er ny hoieaghey jeh lesh ard-voggey. Coraa

concert hall (n.) halley cuirrey kiaull

concert pitch (n.) ardjey cuirrey kiaull

promenade concert (n.) cuirrey-kiaull gleashee

unbidden (adj., adv.) gyn cuirrey; gyn yeearree

banquet cuirrey, fleah; cur fleah da, jannoo fleah

uninvited (adj.) gyn cuirrey, gyn shirrey, neuchuirrit

cite (v.) cheet harrish, tar harrish, cuirrey, cur myr sampleyr, enmys, symney

sow1 (v.) cuir, cuirr, cuirrey, chuirr; (to); (dy) spreih sheel; (n.) muc aail, muc arkagh

concert (n.) co-choyrle, cuirrey kiaull; concert: Shan't we have a concert ? - Nagh bee consert ain? JJK idiom; (v.) jannoo ayns co-choyrle, jannoo cooidjagh

invite cuir, cuirr; cuirrey; chuirrys: I shan't call on you again, until you invite me - Cha derym shilley ort reesht derrey chuirrys oo mee. JJK idiom

invited cuirrit: He has no doubt but that he'll be invited - Cha nel dooyt erbee echey agh dy bee eh cuirrit. JJK idiom; chuir; cuirrey: I've invited my friends - Ta mee er chuirrey my chaarjyn. JJK idiom

ben ooasle (f.) duchess, gentlewoman, lady, madam: As haghyr eh er laa dy row, dy jagh Elisha gys Shunem, raad va ben ooasle; as ren ee cuirrey eh dy ghoaill beaghey. Bible

Bock Yuan Fannee Shank's pony: Ta cuirrey er ve currit dys Bock Yuan Fannee dy gholl dys three jeu mleeaney nastee. Carn

Catolee Catholics: Ta colught Harland as Wolff er chosney ard-ghoo lesh ny lhongyn t'ad er yannoo, as drogh-ghoo er y fa nagh vel cuirrey er ny chur da "Catolee" dy obbraghey daue. Carn

eear ex-, former: T'ad cur cuirrey da eear-ynseydee as eear-ynseyderyn dy heet gys y chelloorey marish y skimmee as ynseydee t'ayn nish BS; west

Glion Vradda Bradda Glen: Lurg shen, hie shin liorish Bayr ny Sleityn dys Glion Vradda Purt Chiarn as ayns shoh ghow shin ooridagh liorish cuirrey Barrantee y Valley Coraa

gyn thie homeless: Bee cooinaght mie ec olteynyn jeh Sleih gyn Thie er chebbal dy gheddyn nyn toilchin voish yn Chionooyrtys lurg jannoo cuirrey kiaull daue kionfenish chiaghteryn voish cheeraghyn yn Co-unnanys Ghoal Carn

hallaghyn halls: v'ad g'eearree kiaull elley ayns ny hallaghyn cuirrey-kiaull. Carn

halley baljagh guildhall: Cuirrey Kiaull Gaelgagh lesh Kiaull veih Nerin, Nalbin as Mannin - Halley Baljagh, Purt le Moirrey Tiggadyn £5 sleih aasit, £3 paitchyn Dhoor

laa yn phoosee. marriage day: Cuirrey fiddler dy ve cuirrit un laa roish laa yn phoosee. EF

sthole (f.) shoot: va cuirrey orroo smooinaghtyn mychione y luss shen, woish rass 'syn ooir; fraueyn gaase; sthole broddey seose as sheeyney magh; as foddee lesh duillagyn as blaaghyn ayn. Dhoor; stole; stool

cuirr See cuirrey disseminate, dissemination: ayns y trass vleïn nee shiu cuirr as buinn Bible; (as nets) let down, shoot: Ymmyrt-jee magh gys y diunid, as cuir-jee yn lieen son tayrn Bible; invite; grow; implant, plant, set, sow: Eisht lhig dooys cuirr, as lhig da fer elley gee Bible; soweth

eddyrashoonagh (=Ir. idirnáisiúnta) multilateral: Er moghrey y Jeheiney, hug scrudeyryn ny Banglaneyn nyn soilshaghyn, as 'syn astyr, ayns Halley Noo Andreays, v'er ny chummal yn Cuirrey-Kiaull Eddyrashoonagh. DF

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog