Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cowrey yllee | Results: 194

cowrey yllee exclamation mark

cowrey (=Ir. comhartha) pl. cowraghyn mark: As hug y Chiarn cowrey er Cain Bible; token: Shoh cowrey yn chonaant ta mee dy yannoo eddyr mish, as shiuish Bible; sign: As ver-yms scarrey eddyr y pobble ayms, as y pobble ayds; mairagh vees yn cowrey shoh. Bible; attribute, badge, beacon, brand, caret, character, denotation, emblem, evidence, feature, gesture, hint, indication, intimation, marque, mot, seal, signal, stamp, symbol, symptom, trace; wealth

yllee (impv) cry out: Gull, O yiat; yllee, O ard-valley Bible; exclamatory: Cowrey yllee. DF; call; howl


Inexact matches:

bwaane cowrey signal box

cowrey aa-chloie repeat mark

cowrey aa-raa repeat signal

cowrey ainjys countersign

cowrey ardjid benchmark

cowrey breinney birthmark

cowrey cleaysh-cheyrragh sheep earmark

cowrey cleayshey earmark

cowrey cleinney coat of arms

cowrey cooinaghtyn monument: Ta shen cowrey cooinaghtyn da'n obbyr vea echey. DF

cowrey coshey footmark, footprint

cowrey creck hallmark

cowrey croshvollagh Belisha beacon

cowrey danjeyr danger signal

cowrey dirk dagger sign

cowrey eddin lineament

cowrey enney sign of recognition

cowrey fakinagh visible sign

cowrey feysht question mark

cowrey feyshtey query

cowrey folley naevus

cowrey frauee root sign

cowrey girrid breve

cowrey graih love token

cowrey grainnit inscription

cowrey jarrooagh positive sign

cowrey jeihoil decimal point

cowrey kay fog signal

cowrey keirdey trademark: Cowrey keirdey recortyssit. DF

cowrey keyrragh sheep mark

cowrey kiaull note

cowrey loojey minus sign

cowrey marrey sea mark

cowrey moojey plus

cowrey muinneel arm badge

cowrey obballagh negative sign

cowrey ooashlee decoration

cowrey pensyl pencil mark

cowrey post postmark

cowrey raauee alarm signal

Cowrey-recortyssee Ennoil Cherished Registration Mark

Cowrey-recortyssee Keainit Cherished Registration Mark

cowrey ruggyree birthmark

cowrey scarree diaeresis

cowrey scuirr stop signal

cowrey stashoon station sign

cowrey straiddey street sign

cowrey–stundayrt benchmark

cowrey thallooin landmark

cowrey tidee (on shore) tidemark

cowrey traa time signal

cowrey trimmid stress mark

cowrey troa trafficator

cowrey ushtey watermark, watermarked

gyn cowrey characterless

gyn cowrey-coshey untrodden

ynnyd cowrey impress, impression, imprint

cowrey er lheh earmark

Cowrey ny Croshey Sign of the Cross

cowrey yn phlait plate mark

cowrey yn stashoon station signal

cur cowrey cleayshey er earmark

cur cowrey-creck er hallmark

cur cowrey er brand, imprint, mark

earmark (n.) cowrey cleayshey, cowrey er lheh; (v.) cur cowrey cleayshey er, cur dy lieh

benchmark (n.) cowrey ardjid, cowrey-cosoylee, cowrey–stundayrt

birthmark (n.) boayl jiarg, cowrey breinney, cowrey ruggyree

imprint (v.) cur cowrey er; (n.) ynnyd cowrey

brand1 (n.) cowrey, mark; (v.) cur cowrey er, cur ennym er

Cherished Registration Mark (n.) Cowrey-recortyssee Keainit, Cowrey-recortyssee Ennoil

evidence cowrey: Evidence of disease - Cowrey dourin. DF idiom; feanish; griu; taishbyney

signal (n.) cowrey: The signal is at danger - Ta'n cowrey cur danjeyr. DF idiom; (gen.) cowree; (v.) cowraghey; (adj.) cronnal, cowreydagh, neuchadjin

token (n.) cooinag; cowrey: As a token of affection - Myr cowrey graih. DF idiom; (adj.) ennymagh

alarm signal (n.) cowrey raauee

arm badge (n.) cowrey muinneel

badge (n.) cowrey

Belisha beacon (n.) cowrey croshvollagh

caret (n.) cowrey

character ambee, imbea: They must give me a good character - Shegin daue cur dou ambee mie. JJK idiom; (n.) cowrey: The character of Langness has been changed - Ta cowrey Langlish er ve caghlaait. DF idiom; lettyr; (in play etc.) karacteyr

countersign (v.) co-screeu; (n.) cowrey ainjys

dagger sign (gen.) cowrey dirk

decoration (n.) cowrey ooashlee; jesheenys

denotation1 (n.) cowraghey, cowrey

diaeresis (n.) cowrey scarree

emblem (n.) cowrey

exclamation mark (n.) cowrey yllee

footprint (n.) cowrey coshey

gesture (v.) cowraghey; (n.) cowrey

indication (n.) cowrey

inscription (n.) cowrey grainnit, screeuyn

intimation cowrey; fys

lineament (n.) cowrey eddin

love token (n.) cowrey graih

mark1 (n.) butt, cowrey, kelk, mark; cagliagh; (v.) cowraghey, cronnaghey, cur cowrey er, cur cron er, goaill tastey jeh, markal; cowree: Mark the place - Cowree yn boayl. JJK idiom; (intj) cur my ner

marque (n.) cowrey, keint

minus sign (n.) cowrey loojey

mot (n.) cowrey

naevus (n.) cowrey folley

negative sign (n.) cowrey obballagh

pencil mark (n.) cowrey pensyl

positive sign (n.) cowrey jarrooagh

postmark (n.) cowrey post

question mark (n.) cowrey feysht

repeat mark (n.) cowrey aa-chloie

repeat signal (n.) cowrey aa-raa

root sign (n.) cowrey frauee

sea mark (n.) cowrey marrey

sheep earmark (n.) cowrey cleaysh-cheyrragh

sheep mark (n.) cowrey keyrragh

station sign (n.) cowrey stashoon

stop signal (n.) cowrey scuirr

street sign (n.) cowrey straiddey

stress mark (n.) cowrey trimmid

symbol (n.) cosoyley, cowrey

symptom (n.) cowrey

time signal (n.) cowrey traa

trademark (n.) cowrey keirdey

trafficator (n.) cowrey troa, meekeyder

visible sign (n.) cowrey fakinagh

watermarked cowrey ushtey

aposematism raaue-cowrey

attribute (n.) cowrey; (v.) cur gys lieh

coat of arms (n.) cowrey cleinney

family arms (n.) cowrey-kynnee

fog signal (n.) bleaystag, cowrey kay

footmark (n.) cowrey coshey, ynnyd coshey

plate mark cowrey yn phlait

registration mark (n.) cowrey-recortyssee

sign1 cowraghey; cowreydagh; monney: That's a sure sign - Ta shen monney shickyr. DF idiom; cowrey: They say it's a sign of fine weather, in the morning - Ta feallagh gra dy nee cowrey emshir aalin eh, ayns y voghrey. JJK idiom

sign of recognition (n.) cowrey enney

sign of separation (n.) cowrey-scarree

station signal (n.) cowrey yn stashoon

tidemark2 (n.) (on shore) baare tidee, cowrey tidee

cowrey-cosoylee benchmark

cowrey-kynnee family arms

cowrey-recortyssee registration mark

cowrey-scarree sign of separation: Cha jean eh eh hene neu-ghlen son e ayr, ny son e voir, son e vraar, ny son e huyr, tra tad marroo: son dy vel cowrey-scarree e Yee er e chione Bible

raaue-cowrey aposematism

beacon (n.) aile raauee, chenjean, cowrey, lossan varrey

breve (n.) cowrey girrid, lane-noatey, screeuyn veih'n Phaab

characterless (adj.) gyn ambee; gyn cowrey; gyn grunt; neughaahagh

danger signal (n.) cowrey danjeyr, raaue, raaue danjeyr

decimal point (n.) cowrey jeihoil, poynt jeihoil

hallmark (n.) cowrey creck; cur cowrey-creck er

impress (v.) broo neose, cur neose er; (n.) ynnyd cowrey

landmark (n.) cowrey thallooin, laa er lheh

signal box (n.) bwaane cowree, bwaane cowrey

Sign of the Cross (n.) Cowrey ny Croshey, croshag

trace cowrey; lorg; lorgey; tayrn; tayrnal

untrodden (adj.) gyn cowrey-coshey, gyn traght, neusthampit

watermark (n.) baare y lane, cowrey ushtey

feature (n.) ard-skeeal; cowrey; cummey; eddin; fraue oaie; grooish oaie; taishbyney

note (n.) baghtag, cowrey kiaull, notey, screeuyn; (v.) cowraghey, goaill baght jeh, goaill tastey jeh

boynyn heels: t'ou cur cowrey myrgeddin er boynyn my choshey. Bible

faishnys prognosis, divination: jannoo faishnys jeh cowrey ny yindys ennagh Bible

shirrey er ask for, beseech, ask: shirrey er cowrey veih niau Bible

sliennooys surname: as sliennooys eh-hene er cowrey Israel Bible

changed caghlaait: The character of Langness has been changed - Ta cowrey Langlish er ve caghlaait. DF idiom; ceaghlit; cheaghil: He changed his ground - Cheaghil eh y skeeal echey. DF idiom; choonree

genius (n.) ard-cheeayllagh: It has the hallmark of genius - Ta cowrey yn ard-cheeayll er. DF idiom

hint cowrey; coyrle; faaue: Give a hint - Faaue y chur da peiagh. DF idiom; fou; sannish: Drop a hint - Sannish y chur da peiagh. DF idiom; (v.) cur faaue da

impression (n.) smooinaght: We thought these words would make a deep impression on him - Smooinee shin dy jinnagh ny focklyn shoh cur er smooinaghyn dy-dowin. JJK idiom; ynnyd cowrey

monument (n.) clagh cooinaghtyn, cowrey cooinaghtyn, leac cooinaghtyn, lhiaght cooinaghtyn; lhiaght: This monument was erected one thousand and twenty-five years ago - Va'n lhiaght shoh er ny hroggal thousane blein queig as feed er dy henney. JJK idiom

plus cowrey moojey; moojey: Four plus one - Kiare moojey nane. DF idiom; plus

positive crooagh; jarrooagh: Positive sign - Cowrey jarrooagh. DF idiom; jarroochlou; shickyr: I am positive - Ta mee shickyr. DF idiom

query cowrey feyshtey; fenaght; fenaghtyn; feysht: He looked a query at me - Yeeagh eh orrym as feysht ayns ny sooillyn echey. DF idiom

recognition (n.) goaill rish, enn; enney: A sign of recognition - Cowrey enney. DF idiom; aa-akin

seal (n.) raun: Lobster, mackerel and seal - Gimmagh, breck as raun. DF idiom; sail, cowrey; seal: Break the seal of a letter - Seal screeuyn y vrishey. DF idiom; (v.) sealal, cowraghey

stamp builley coshey; clouag; cowrey; stamp: The black ox never trod on his (own) foot - Cha stamp rieau yn dow doo er e chass. JJK idiom; (v.) cowraghey, cur clouag er, inganey, stampey

wealth (n.) berchys: Great as his wealth is, which he has amassed, it has not made him happy - Ga s'mooar yn berchys t'eh er garnanaghey, cha nel eh er n'yannoo maynrey eh. JJK idiom; berchid, cooid seihlt, cowrey; foays

Arragh (=Ir. Earach) (Yn) Spring, Springtime: tra ta ny froggyn breh ayns lhiatteeyn yn poyll, te cowrey jeh arragh fliugh. EF

beggan er veggan gradually, little by little, piecemeal, progressive: She cowrey baghtal dooin eh jeh'n aght ta ny Manninee coayl, beggan er veggan, nyn lhiastid er nyn gultoor hene. Carn

car y gheuree all winter: As lurg three meeaghyn, hiauill shin ayns lhong dy Alexandria v'er ve car y gheuree ayns yn ellan, yn cowrey eck va Castor as Pollux. Bible

cheshvean dead centre, epicentre, nucleus, orthocentre: Tra ta ny froggyn breh ayns çheshvean yn poyll, te cowrey jeh arragh chirrym. EF

fakider bystander, fortune teller, observer, seer, spectator: Nish va Achiacharus yn shirveishagh-cappan, as tashteyder yn cowrey, as stiurt, as fakider harrish ny coontaghyn Apoc

fer craue bone setter: As ny troailtee, ta goll trooid y cheer tra hee-ys fer craue dooinney, eisht nee eh soiaghey seose cowrey liorish, derrey ta ny fir oanluckee er n'oanluckey eh ayns coan Hamon-gog. Bible

geginaghey urge, urging: Whilleen as ta shirrey dy hoilshaghey ad-hene er cheu-mooie liorish cowrey ny foalley, t'ad geginaghey shiu dy ve er ny ghiarey-chymmylt Bible

goaill ayrn jeh partake: dy der Jee dauesyn ghrayse spyrrydoil er çheu-sthie, cha shickyr as t'ad goaill ayrn jeh'n cowrey CS

goll back draw back: As dooyrt Isaiah, Yiow yn cowrey shoh veih yn Chiarn, dy jean y Chiarn yn red shoh t'eh er loayrt: Jed yn scadoo er e hoshiaght jeih ayrnyn, ny goll back jeih ayrnyn? Bible

Isaiah Isaiah: As dooyrt Isaiah, Yiow yn cowrey shoh veih yn Chiarn, dy jean y Chiarn yn red shoh teh er loayrt: Bible

jannoo beg belittlement: T'ee jannoo myr cowrey jeh dy chooilley nhee ta ny Albinee coontey y ve olk mastey ny Sostnee: ard-vooaralys as mooarleaghaght as jannoo beg jeh'n theay. Carn

mooar-leaghaght (f.) snobbery: T'ee jannoo myr cowrey jeh dy chooilley nhee ta ny Albinee coontey y ve olk mastey ny Sostnee: ard-vooaralys as mooarleaghaght as jannoo beg jeh'n theay. Carn; valuableness

nyn lheid suchlike: T'ou er choyrt cowrey da nyn lheid as ta goaill aggle royd Bible

Oshin Ossian: jeh ardynsagh cha nel cowrey erbee 'sy Ghailg (Manninagh) agh cooid veg jeh arraneyn jeant 'syn aght Oshin cronnit ec yn Aspick Hildesley . Coraa

roo 1 to them a: Abbyr roo, Ta mish son cowrey diu Bible; 2 with them; 3 ruff, ruffle

screeu (=Ir. scríobh) 1 (n.) document, writing: Quoi gys ta'n cowrey as y screeu shoh bentyn?; 2 (v.) inscribe, pen, scribe, write a: Hiarn jean myghin orrin, as screeu ooilley dty leighaghyn shoh ayns nyn greeaghyn CS; 3 signed

stiurag guide: Ta ooilley ny claghyn ta lhie er y thalloo ceaut ersooyl ain, eisht shegin dooin cowrey magh linney jeeragh tessyn yn immyr myr stiurag yn chied chreagh. Dhoor

drink iu: Finish your drink - Iu dty yough. DF idiom; giu: Will you have a drink? - Jean oo giu jough? DF idiom; (v.) oyl; (n.) bine: Would you like a little drink? - By vie lhiat bine beg? DF idiom; jough: Drink tells upon you in time - Faagee yn jough e cowrey ort lurg tammylt. DF idiom

argid-pabyrey paper money: Shegin da cummaltee Vannin as delleyderyn goaill tastey dy lhisagh cowrey-ushtey mie ve ec argid-pabyrey. BS

kibbin beg skewer: y cowrey-bannee enmyssit 'Callenig' - ooyl ny oranje, ny hassoo er tree cassyn, as croin, corkey ny arroo, as foddee luss y teim mygeayrt-y-mysh as kibbin beg ayn. Dhoor

neu-chasherickey defile: as dy vel eh er neu-chasherickey cowrey-scarree e ching, eisht nee eh baarey e chione er laa e ghlenney Bible

pabyrey (gen.) of paper: Shegin da cummaltee Vannin as delleyderyn goaill tastey dy lhisagh cowrey-ushtey mie ve ec argid-pabyrey. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog