Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cosney | Results: 96

cosney (=Ir. cosain) acquire, acquisition, earn, gain, preserve, score, win; (hill) ascend; (tax) revenue; advantage, profit: cre'n cosney te dooin, dy vel shin er reayll e lattyssyn Bible


Inexact matches:

argid cosney winnings

cosney ardjid climbing: Ta'n etlan cosney ardjid. DF

cosney glen nett profit

cosney reesht regain: As dreggyr eh, Immee, eiyr orroo; son nee oo son shickyrys berraghtyn orroo, as cosney reesht y slane spooilley. Bible

cosney roish clear out, make off; get away: Cur-jee skianyn da Moab, dy vod eh getlagh as cosney roish Bible; elude; escape

cosney traa temporisation, temporise, temporization, temporize; gain time: Dansoor y ree, as dooyrt eh, Ta fys aym son shickyrys, dy vel shiu shirrey cosney traa, er-yn-oyr dy vel shiu fakin dy vel y red er n'gholl voym. Bible

cosney trimmid weight gain

gyn cosney profitless, unearned

cosney as coayl profit and loss

cosney er ash (money) win back; gain back: By haittin lhiam cosney er ash da'n vaatey son dy ymmyrt seose y phurt hene gys Thie Liauyr ny Loghlinee as ny mraane as paitchyn ain fieau orrin aynshid. GK

cosney stiagh glare language acquisition

dellal son cosney commercial dealing

gyn cosney reesht unregained

lus cosney folley (f.) milfoil, yarrow

climbing (v.) drappal; cosney ardjid: The 'plane is climbing - Ta'n etlan cosney ardjid. DF idiom

ascend3 (v.) (hill) cosney

earn (v.) cosney, toilchin, toilliu

gain time (v.) cosney traa

make off (v.) cosney roish

nett profit (n.) cosney glen

revenue2 (tax) cosney

temporisation (n.) cosney traa

temporise (v.) cosney traa

temporization cosney traa

temporize (v.) cosney traa

unearned1 (adj.) gyn cosney, neuchosnit

unregained gyn cosney reesht

weight gain cosney trimmid

acquire (v.) cosney; cossyn; feddyn; geddyn

commercial dealing dellal son cosney

elude (v.) cosney roish; scapail; shaghney

gain back (v.) cosney er ash

language acquisition cosney stiagh glare

regain (v.) cosney reesht, geddyn reesht

win back (v.) (money) cosney er ash

winnings (n.) argid cosney; argid cosnit

acquisition (n.) cosney, feddyn, geddyn, troar, vondeish

clear out (v.) cosney roish; folmaghey; goll roish

milfoil (n.) airh hallooin, ayr lossey, lus cosney folley

profit and loss (n.) cosney as coayl

profitless (adj.) gyn cosney, gyn vondeish, neuvondeishagh

yarrow (n.) ayr hallooin, lus cosney folley

fir-cheirdey craftsmen: as cur cosney nagh nee beggan gys ny fir-cheirdey Bible

marrinnee shipmen: As myr va ny marrinnee mysh cosney ass y lhong Bible

niartallee mighty: Ta dooinney schleioil cosney stiagh er ard-valley ny niartallee Bible

plantal plant: lesh cosney e laueyn hene t'ee plantal garey-feeyney Bible

tree keayrtyn thrice: T'eh cosney tree keayrtyn yn faill aym. DF; trebly

advantage1 (n.) vondeish: It has this advantage - Ta'n vondeish shoh echey. DF idiom; cosney; er son foays

escape (v.) scapail; shaghney; cosney roish: I still had hopes of his escape - Va foast jerkallys aym dy gosnagh eh roish. JJK idiom

gain1 cheet er e hoshiaght; cosney: To gain weight - Dy chosney trimmid. DF idiom; mooadaghey; vondeish

loss coayl: Profit and loss - Cosney as coayl. DF idiom; coayl uail; famman scryss; juail; juailys

profit jannoo vondeish da, vondeishal, cosney; lhiass; vondeish: Profit and loss ledger - Lioar choontee vondeish as coayl. DF idiom; er son foays; foays

salary (n.) faill: He earns treble my salary - T'eh cosney tree keayrtyn yn faill aym. DF idiom

score agg; feed: A score of people - Feed dy leih. DF idiom; schimmeig; scoar; screeb; scench, skensh: What's the score? - Cre ta'n scensh? DF idiom; tailley; (v.) coontey, cosney, cur agg ayn, schimmeigey, scoaral

treble mooadaghey tree filley; trebbyl; tree illit: Treble offence - Comys tree illit. DF idiom; tree keayrtyn: He earns treble my salary - T'eh cosney tree keayrtyn yn faill aym. DF idiom

wage (n.) faill: He earns a good wage - T'eh cosney faill mie. DF idiom

win1 barriaght: Win by force of numbers - Yn varriaght y chosney lesh niart sleih. DF idiom; cosney

would fain by-vian lesh; baillish: he would fain flee out of his hand - baillish cosney ass e laue Bible

argid mooar pretty penny: credjal dy vel Radio Vannin costal rouyr as dy vel y sleih ta gobbraghey da cosney argid mooar. Dhoor

Atreih (intj) 1 Alas a: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn; 2 (is me) Woe

baatey (=Ir. báid) pl. baatyn boat, even keel: As myr va ny marrinnee mysh cosney ass y lhong, as er lhiggey yn baatey sheese er yn ushtey Bible

brattagh Manninagh Manx flag: Ta Neil Hodgson gra dy vel eh jerkal craa yn brattagh Manninagh, Tree Cassyn Vannin, y nah cheayrt vees eh cosney yn varriaght ayns ratçh Ard-Roar-Vree yn Teihll. BS

builltagh See builtagh striker: Cha nee iuder-feeyney, ny builltagh, ny sondagh er cosney scammyltagh Bible

cheshaght See sheshaght (f.) (yn); (the) society, company: My hig Esau gys y derrey heshaght, as tuittym orroo, eisht nee yn cheshaght elley ta faagit cosney roue Bible

clashtynee audience: Cha row ad cosney monney argid voish ny clashtynee edyr. Carn; listeners

cur fo smaght bring under, discipline, repress, subject: Cha nee agh jannoo caggey ayns fendeilys ny moir-cheerey fodmayd cur fo smaght as fo chosh ny kied- wuillteyryn as cosney seyrsnys nyn jeer. GB

danjeyryn dangers: Tra ren shin cosney yn awin hug my ayr lessoonyn feer liauyr dooin mychione danjeyryn yn ushtey. CJ

donnys affliction, bad luck, mischief, woe: Cha row ny heeasteyryn cosney monney er y skeddan as dy chur baare er y donnys, va earroo mooar dy vaatyn currit mow ayns sterrymyn mooarey NNS; (of weather) badness, vileness

dreig forsake: My haghyrys oo ayns drogh heshaght, shegin dhyt çhelleeragh cosney voue, as gyn shooyl ayns y raad maroo, er aggle dy dreig Jee oo. CS

eeassagh lend: Cha der oo dty argid da er use, ny dty veaghey y eeassagh da er-chee dy gheddyn cosney Bible

er-dy since: As er-dy laghyn Ean Bashtey derrey nish, ta sleih chionney stiagh gys reeriaght niau, as t'adsyn ta cheet lesh jeeanid cosney stiagh ayn. Bible

er feie ny cruinney pandemic, universally, worldwide: Mleeaney, ren yn fillym feanishagh, You've Been Trumped, cosney ram aundeyryn ec feaillaghyn er feie ny cruinney. NNS

er y hon shen hene for this very reason: Er y hon shen hene shegin daue cosney argid. Dhoor

Europagh European: Ta ny Bretnee cosney argid voish yn Cho-vargey Europagh dy chooney lhieu bishaghey Cymraeg. Carn

feïe wild: My ta mee myr yarragh oo er chaggey rish beïyn feïe ec Ephesus, cre'n cosney te dou mannagh vel ny merriu girree reesht? PB1765

fer sloo lesser person: Son veihn fer sloo eer gys y fer smoo jeu, ta dy chooilley unnane sondagh er cosney Bible

fer streeuagh brawler: Cha nee iuder-feeyney, ny builltagh, ny sondagh er cosney scammyltagh, agh surransagh, cha nee fer streeuagh, ny sayntoilagh Bible

fir oik (npl.) officials: Ta Cymdeithas yr laith nish failley three fir oik dy obbraghey dy-kinjagh, as myr shen foddee ad jannoo tooilley as cosney smoo geill. Carn; officers; (n.) (the) quarterdeck

fuirraght delay: yinnin eisht cosney roym foddey jeh: as fuirraght ayns yn aasagh. Bible

goo mie good name: Son liorish ren ny shenn-ayryn cosney goo mie. Bible; fame

jannoo turrys ply, make a journey: Va'n ventyr Americaanagh Space Ship One, ny Lhong Spoar Nane, speeideilagh as ee jannoo turrys tree minnid ayns spoar ren cosney moylley mooar. BS

jeeanid ardour, assiduity, avidity, eagerness, earnestness, enthusiasm, fervour, intenseness, proneness, vehemence, zeal: t'adsyn ta cheet lesh jeeanid cosney stiagh ayn Bible; importunity

lhong (=Ir. long) (f.) pl. lhongyn even keel, ship, vessel: va ny marrinnee mysh cosney ass y lhong Bible [O.Ir. long]

pan-Cheltiagh pan-Celtic: Cha row ad cosney monney argid voish ny clashtynee edyr. Er-lhimmey jeusyn ec yn co-hirrey Pan-Cheltiagh v'ad goan dy liooar. Carn

reise rice: Va mee cosney argid as oddins kionnaghey reise as stoo elley voish yn shapp agh v'eh feer doillee dauesyn va baghey ayns y cheer. Dhoor

roortagh athlete, athletic, champion, redoubtable: T'ad smooinaghtyn dy vel shin nyn Ghoaldee as tra ta roortagh voish Nalbin cosney yn airh ec ny Olympee t'eh cheet dy ve ny Ghoaldagh chelleeragh. Carn

seihlltagh earthly, materialistic, mundane, profane, secular, terrestrial, worldly: Son ta Demas er my hreigeil, er graih cosney seihlltagh Bible

shellooder (pl -yn) holder, owner, possessor, proprietor: Ta shellooderyn ennagh cosney argid mooar trooid shelg, spooyrt-gunn as yeeastagh er nyn dhalloo. Carn; (of cheque) bearer

smuggleyr contrabandist: Ta ram jeu cosney palchey argid ass smuggleyr, as baarail ooilley er lhune as liggar, gyn smooinaght er gerjagh as foays nyn mraane as cloan Dhoor

soccarys (=Ir. sudog) calmness, forbearance, placidity: Ta sleih dy harryltagh gobbal daue hene aash as soccarys er graih cosney, son dy vel ad er soiagh nyn gree er CS

tidey (f.) tide: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn

traih (f.) 1 abate, abatement, decrement, diminish, efflux, flow away, flow out, go down, go off, low water, ooze away, sink, subside, subsidence a: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn; 2 (of ebb) make

preserve coadey: Mercy and truth preserve the king - Ta myghin as firrinys coadey yn ree Bible; cosney, freayll, freaylley, lhiassaghey; jannoo soo jeh; freill: preserve my life from fear of the enemy - freill my vioys veih aggle y noid Bible; sauail: for God did send me before you to preserve life - son Jee hug mish reue, dy hauail bioys Bible; (n.) soo; cummal seose: that we may preserve seed of our father - dy vod mayd cummal seose sluight nyn ayrey Bible; (n.) thalloo er lheh

strong men (npl.) deiney pooaral: A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches - Ta ben ghraysoil geddyn ooashley, as. deiney pooaral cosney berchys Bible; deiney trean: whose brethren were strong men - ny braaraghyn oc va deiney trean Bible; deiney lajer: And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen - As va ec Meshelemiah mec as braaraghyn, deiney lajer hoght-jeig Bible

cummallyn housing, possessions, properties: nee thie Yacob cosney reesht ny cummallyn oc hene Bible; lodgings: hems stiagh ayns cummallyn ny ardjyn echey, as gys keyll e Charmel Bible; dwellings; habitations: as ghow ad ny cabbaneyn oc, as ny cummallyn vayns shen Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog