Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: clashtyn | Results: 61

clashtyn (=Ir. cloisdin, Sc. claistinn) 1 hear, hearing: Bible a: cha dug eh clashtyn daue; 2 (Jur) sit


Inexact matches:

ayns clashtyn within earshot: ta shiu er cheayney ayns clashtyn y Chiarn Bible

fer clashtyn hearer: Oh dy jinnagh fer clashtyn y chur dou ! Bible

cha jean-ym clashtyn I will not hear

hear1 (impv) clasht, eaisht; (v.) cluinaghtyn, eaishtagh; clashtyn: I hear a knock - Ta mee clashtyn crank. JJK idiom

hearing clashtyn; eaishtaght

hearer (n.) clinneyder, cluineyder; fer clashtyn

I will not hear cha neaisht-ym: I will not hear the melody of thy viols - cha neaisht-ym rish bingys dty violyn Bible; cha jean-ym clashtyn: when ye make many prayers, I will not hear - tra ta shiu goaill ymmodee padjeryn, cha jean-ym clashtyn Bible

within earshot ayns clashtyn; ayns eaishtagh

cluinnee shall hear: Ayns clashtyn cluinnee shiu Bible

byrragh pointed: nee cleayshyn ny beuyr clashtyn dy byrragh. Bible

croink hills: lhig da ny croink clashtyn dty choraa Bible

crubbit sheese bowed down: va mee crubbit sheese ec clashtyn eh Bible

dob refused: Agh dob ad clashtyn, as hyndaa ad nyn gooyl Bible

Freeshlannish (f.) Frisian: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

lhaiht read: v'ad lhaiht ayns clashtyn y ree Bible

padjeryn prayers: tra ta shiu goaill ymmodee padjeryn, cha jean-ym clashtyn Bible

from you veue; veueish; voyd; void: Let me hear from you now and then - Lhig dou clashtyn void nish as eisht. JJK idiom; voïd; voids

Gentiles (npl.) ashoonee: that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel - dy row ny Ashoonee veih my veeals dy clashtyn goo yn tushtal Bible

it may be foddee eh ve: It may be the Lord thy God will hear all the words of Rab-shakeh - Foddee eh ve, dy jean y Chiarn dty Yee clashtyn ooilley goan Rab-shakeh Bible

of the ear cleashey; cleayshey: I have heard of thee by the hearing of the ear - Cheayll mee jeeds dy jarroo liorish clashtyn cleayshey Bible

of thunder taarnee: I hear the sound of thunder - Ta mee clashtyn sheean taarnee. DF idiom

sit clashtyn; soie: Sit down to the table - Soie stiagh ec y voayrd. DF idiom

Ah treih COMPARE Atreih Alas: Ah treih, my vec ; cha nee goo mie erbee eh ta mee clashtyn jiu ; ta shiu cur oyr da'n pobble dy hreigeil shirveish y Chiarn. Bible

baanrys dementia, derangement, fanaticism, madness: vel y lhaihder dy firrinagh geearree clashtyn mychione yn vea-chemmig dy shickoys jeh baanrys as jeh merginagh, er lheh mychione pump soydiu ayns yn 'uill. Dhoor

beeal-arrish (=Ir. béal aithris) (f.) folklore, oral tradition: Ta shin clashtyn fockleyn as raaghyn cochianglt rish y red shen ass beeal nyn moir as ta shin jannoo beeal-arrish. Carn

breagyn lies: t'ad clashtyn breagyn as foalsaght mychione ny scoillyn oc hene er y chellooish as y radio. Carn; untruths

bwoallit beaten, sounded: coyrle shoh clashtyn y bun jeh boirey dy liooar: y doilleeid jeh goll tessyn raad gaueagh, lectraghys goll er giarrey voish thie ennagh, guilley va bwoallit dy holk ec armee Hostyn. Carn

cassyn (f.) feet: As va shuyr eck enmyssit Moirrey hoie myrgeddin ec cassyn Yeesey, clashtyn e ghoo Bible

chengey ny mayrey (f.) mother tongue, native language: As kys dy vel shin clashtyn dy chooilley ghooinney loayrt ayns chengey ny mayrey ain hene? Bible

cleaysh (=Ir., Sc.G. cluas) (f.) 1 pl. cleayshyn ear a: Eshyn ta cleaysh echey, lhig eh clashtyn Bible; 2 cleat, handle, lug; 3 (of sail) corner; 4 top corner of net; 5 lappet [O.Ir. clúas]

cleayshey of the ear: Cheayll mee jeed's dy jarroo liorish clashtyn cleayshey ; agh nish ta my hooill er dt'akin Bible

cochianglt associated, combined, joined, united: Carn Ta shin clashtyn fockleyn as raaghyn cochianglt rish y red shen ass beeal nyn moir Carn; (constrained) bound; integrated

cooilleenaghyn-ynsee academic achievements: She laa troaryn GCSE v'ayn y laa jea, as meeillaghyn dy yeigeyryn er çhee clashtyn mychione nyn gooilleenaghyn-ynsee BS

crubbit bowed: Er-y-fa shen ta my veeghyn guint lesh pian ; ta pianyn er my ghreimmey, myr pianyn ben ta er-troailt: va mee crubbit sheese ec clashtyn eh Bible

cur shilley er call on, visit: By vie lhieu clashtyn yn Ghaelg as cur shilley er ny buill ta bentyn ree. Carn; lobby

dorrysser porter: Dasyn ta'n dorrysser fosley; as ta ny kirree clashtyn e choraa: as t'eh geamagh er e chirree hene lurg nyn ennym, as dy leeideil ad magh. Bible

Drogh 'Er (Yn); (The) Devil: Quoi-erbee ta clashtyn goo yn reeriaght, as nagh vel dy hoiggal eh, ta'n drogh er cheet, as tayrtyn lesh shen ny va cuirt ayns e chree: shoh eh ghow yn rass rish oirr y raad.

dy foayroil approvingly, favourably: dy foayroil clashtyn rish dt'accanyn dt'ymyrçh y yannoo magh, dt'obbraghyn mie y eeck, as dty ghrogh ymmyrkey y smaghtagh. CS

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

er-fakin visible: Mastey dagh yindys dy jagh rieau er fakin ayns niau n' er laare, ny jeh dy ren shiu clashtyn PC

er y laa shen on that day: Er y laa shen lhaih ad ayns lioar Voses, ayns clashtyn y pobble Bible

foddee eh ve belike; it may be: Foddee eh ve, dy jean y Chiarn dty Yee clashtyn ooilley goan Rab-shakeh Bible

Frangaid (f.) Fanny, Frances: Ta shin clashtyn dy bee 'Neen Frangaid MacGhavid ersooyl dys Canada 'sy tourey shoh myr chaghter da'n chiaghtoo "Co-chruinnaght Eddyr-Ashoonagh jeh Obbyr-Theayagh," ec Toronto Coraa

imraagh celebrated, historic, historical, memorable, momentous, notorious: By vie lheusyn va kionfenish clashtyn as goaill ayrn 'sy chirveish imraagh shoh . Coraa; thoughtful

Kernagh Cornish: oddagh oo clashtyn kiaull Kernagh ec yn un chione, kiaull Yernagh ec y chione elley as Bretnee streppal 'sy vean. Carn

loayr ass y lieh intercede: Shen-y-fa ny jean uss aghin son y pobble shoh, chamoo trog seose eam ny padjer er nyn son, chamoo loayr ass y lieh oc hym's ; son cha der-ym clashtyn dhyt. Bible

millish2 fragrant; sweet: Lhig da ny briwnyn oc cherraghtyn ayns ynnydyn claghagh: dy vod ad clashtyn, my ghoan, son t'ad millish. Bible

myn-chengey (f.) minority language: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

naightyn tidings: Eisht haink ny chaghteryn gys Gibeah Saul, as dinsh ad ny naightyn ayns clashtyn y pobble Bible

pardoonit pardoned: Tra ren yn ree clashtyn jeh, ren eh goardrail yn lion dy ve soit ec rheamys reesht, as yn bochilley dy ve pardoonit, as currit thie reesht gys e chaarjyn. EF; remitted

roaragh cyclist: by vie lhieu clashtyn veih'n immanagh jeh gleashtan jiarg as veih daa roaragh va syn ard ec traa yn drogh-haghyrt. BS

screeaghyn screams: agh tra honnick Mona naght v'ad bwoailt as eiyrit myr beiyn, as clashtyn rish screeaghyn as keayney ny sleabyn, cha dod ee jannoo rish ny sodjey, as roie ee ersooyl, keayney dy sharroo. Dhoor

sleih imlee humble: neen sleih imlee clashtyn jeh shen, as bee ad gennal. Bible

streeuaghyn See streeughyn divisions, contentions: ta mee clashtyn dy vel streeuaghyn nyn mast' eu Bible; fightings

symmyn amounts: S'bastagh nagh vel yn Reiltys ain cur wheesh dy argid dooin as Reiltys Nalbin ny Nerin, agh shoh ny s'messey tra ta shiu clashtyn ny symmyn jeant ec Comunn na Gaidhlig. Dhoor

trughanagh complaining, murmuring; complainant, grumbler, rival: Son ta'n chleaysh eadolagh clashtyn dy chooilley nhee, chamoo ta'n accan trughanagh er ny cheiltyn. Apoc

veih'n traa shen thence: cha ren oo clashtyn, chamoo ren oo toiggal; er veihn traa shen cha row dty chleaysh foshlit Bible; from that time; from thenceforth

stand still er-troggloo; er troggloo; shassoo sthill: When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan - Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan BNible; (impv) shass-jee: stand still, and see the salvation of the Lord - shass-jee, as cur-jee my-ner yn saualtys neen Chiarn soilshaghey diu Bible; fuirree-jee: Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you - Fuirree-jee tammylt, as neem clashtyn cre neen Chiarn sarey mychione eu. Bible; shass raad tou: stand still, and consider the wondrous works of God - shass raad tou, as smooinee dy dowin er obbraghyn yindyssagh Yee Bible

word (n.) fockle: In this sentence there isn't a word too much - Ayns y raa shoh cha nel fockle rouyr. JJK idiom; goo: the Holy Ghost fell on all them which heard the word. - huitt y Spyrryd Noo orroosyn ooilley va clashtyn y goo. Bible

fo atchim awe-stricken, terror-stricken: Nish tra hie yn skeeal jeh shoh magh, haink y pobble cooidjagh, as v'ad fo atchim erskyn-towse, er-yn-oyr dy row dy chooilley ghooinney clashtyn ad loayrt ayns glare e ghooie hene. Bible; afraid, awestricken, terified; astonished: Ta pillaryn yn aer er-creau, as fo atchim ee e oghsan. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog