Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: claghyn | Results: 98

claghyn stones: As dooyrt Jacob rish e vraaraghyn, chaggil-jee claghyn; as ghow ad claghyn, as ren ad carnane, as d'ee ad ayns shen er y charnane. Bible


Inexact matches:

ceau claghyn throwing stones: Ceau claghyn er ny cabbil. DF

claghyn bayrey (f.) road metal

claghyn brisht (f.) metal

claghyn buighid (f.) bile stones

Claghyn Corragh Odd Stones

Claghyn Doo Black Stones

Claghyn Garroo Rough Stones

claghyn king (f.) top stones

claghyn laue (f.) dibs

claghyn sniaghtee hail stones: Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

Claghyn ny Killey Stones of the Church

claghyn yn ooig stones of the pit: Agh t'ou uss tilgit magh ass dty oaie myr bangan loau, as myr coamrey ny merriu ta roight trooid lesh y chliwe, ta ceaut sheese fo claghyn yn ooig Bible

Cronk ny Claghyn Baney White Stones Hill

dooney lesh claghyn wall up

Eash ny Claghyn (f.) (The) Stone Age

frass claghyn sniaghtee hail shower

lus ny claghyn fuail (f.) hedge parsley

Magher ny Claghyn Field of Stones

Magher ny Claghyn Baney White Stones Field

Ooig ny Claghyn Baney White Stones Cave

sterrym claghyn sniaghtee hailstorm

stones (npl.) claghyn: Don't throw stones - Ny ceau claghyn. JJK idiom; grenns

kelk (=Ir. cailc) 1 mark; 2 chalk a: t'eh jannoo ooilley claghyn yn altar myr claghyn kelk t'er ny vroo dy myn v; 3 pipeclay

bile stones (npl.) claghyn buighid

Black Stones (npl.) Claghyn Doo

dibs (npl.) claghyn laue

hail stones (npl.) claghyn sniaghtee

Odd Stones (npl.) Claghyn Corragh

road metal (n.) claghyn bayrey

Rough Stones (npl.) Claghyn Garroo

throwing stones (v.) castey; claghey; ceau claghyn: What are you saying about throwing stones? - C'red t'ou gra mychione ceau claghyn? Bunnydys

top stones (npl.) claghyn king

aggregate2 (n.) (building) myn-claghyn

wall up (v.) dooney lesh claghyn

myn-claghyn (f.) (building) aggregate

Field of Stones (n.) Magher ny Claghyn

hail shower (n.) frass claghyn sniaghtee, frass sniaghtee

hailstorm (n.) ceau sniaghtee garroo, sterrym claghyn sniaghtee

hedge parsley (n.) lus ny claghyn fuail

Stone Age (n.) (The); (Yn) Eash Chloaie; Eash ny Claghyn

Stones of the Church (npl.) Claghyn ny Killey

stones of the pit (npl.) claghyn yn ooig

White Stones Cave (n.) Ooig ny Claghyn Baney

White Stones Field (n.) Magher ny Claghyn Baney

White Stones Hill (n.) Cronk ny Claghyn Baney

tuittit fallen: Claghyn tuittit veih'n voalley. DF

roll roll: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible

carn (n.) carn: A large heap is made from little stones - Ta carn mooar jeant jeh claghyn beggey. DF idiom; carnane: Sand bank - Carnane geinnee. DF idiom; lhiaght

costly (adj.) costal: All these were of costly stones - Vad shoh ooilley jeant jeh claghyn costal Bible; costalagh, costallagh, costyllagh, deyr, leaghar

couplings (npl.) cubbil: to buy hewn stone, and timber for couplings - dy chionnaghey claghyn obbrit, as fuygh son cubbil Bible

heap carn, carnane: A large heap is made from little stones - Ta carn mooar jeant jeh claghyn beggey. DF idiom; (n.) butt, crannag, dash, torr; (v.) carnanaghey, chummal, torry

metal (n.) claghyn brisht, meain; (v.) macadamaghey; metal: Iron is heavy, lead is heavier, platinum is the heaviest metal - Ta yiarn trome, ta leoaie ny strimmey, ta platin yn metal s'trimmey. JJK idiom

Atlas Atlas: Ta trimmid ny speyryn girree neese veih Atlas gollrish farkyl coirrey, ta claghyn vullee scughey, cha nel veg aa-hoiaghey dy kiart. Dhoor

bleih See blieh grind, grist: Gow ny claghyn mwyllin as bleih meinn. DF; duffer, halfling, hobbledehoy, ninny, trifler

bransal dash, dash out, smash; (to) throw violently: Hug paart da'n 'eallagh aeg sthoo da, bransal claghyn as ceabyn moaney er. NNS

carbuncleyn carbuncles: As neem's ny uinniagyn ayd's jeh agateyn, as ny giattyn ayd jeh carbuncleyn, as ooilley dty voallaghyn jeh claghyn costal. Bible

carn cairn, carn, heap, memorial, raise, stack of stone: Ta carn mooar jeant jeh claghyn beggey. DF; mound

carnane (f.) pl. carnaneyn cairn, carn, memorial, mound; heap: ghow ad claghyn, as ren ad carnane Bible; dump; hutch; kitty; rampart

cedaryn cedars: ren y ree yn argid cha palchey ayns Jerusalem as claghyn, as ny cedaryn myr ny biljyn-sycamore tasy choan, cha palchey. Bible

chlagh stoned: Eisht hug ad lhieu eh magh ass yn ard-valley, as chlagh ad eh lesh claghyn, dy dooar eh baase. Bible

claddagh pl. claddeeyn bank, beach, land by a river, littoral, polder, river bank: Ta claghyn, shillee as genniagh ayn, Yn famlagh fliugh, cha nel eh goan, As er ny niee liorish yn tonn, Skeabys claddagh Loch Linne. Dhoor; marsh

clagh (=Ir. cloch, Sc.G. clach) (f.) pl. claghyn 1 stone, stone monument a: dy voddagh dagh fer jeu clagh y hilgey ass sling Bible; 2 testicle [O.Ir. cloch]

costal (=Ir. cosain) cost, costly, precious, sumptuous, valuable: Ta airh ayn, as mooarane claghyn costal Bible; costs

costalagh See costyllagh costly: As ghow eh crown y ree oc jeh e chione, (beeagh talent dy airh,) marish ny claghyn costalagh as ve soit er kione Ghavid Bible; precious

craa-hallooin earthquake: va tendreilyn, as coraaghyn, as taarnaghyn, as craa-hallooin, as claghyn mooarey sniaghtee. Bible

cur sarey da command, order: cur sarey da ny claghyn shoh dy ve jeant nyn arran Bible

daahyn colours: As ayns y folt oc va claghyn ooasle er nyn soiagh, as ooilley soilshean lesh ny daahyn oc hene as jeeaghyn feer yindyssagh. GB

geinnee sand, sandy; (gen.) of sand: my eeacklyn myr claghyn-geinnee Bible

ghoys shall take: Bannit vees eshyn ghoys dty chloan: as hilgys ad noi ny claghyn Bible

greïe instrument: neem oo y yannoo myr greïe noa gyere-feeacklagh, ry-hoi tasteraght Bible; tool: lesh claghyn cummit; son my hroggys oo greïe erbee er, tou er nyannoo eh anchasherick Bible

laarit floored: As bee straidyn Yerusalem laarit lesh beryl as carbuncle as claghyn dy Ophir. Apoc

lossaghyn flames: Hug eh daue claghyn-sniaghtee ayns ynnyd fliaghey: as lossaghyn aile ayns y cheer oc Bible

mwyllin (=Ir. muileann) (f.) pl. mwyljyn factory, mill: tra vees feiyr ny claghyn mwyllin er n'aase moal Bible

niee ersooyl wash away: Myr ta ny ushtaghyn ceau ny claghyn, as ny thooillaghyn niee ersooyl messyn y thallooin Bible

ogham ogham: Ayns ny eashyn roish yn Chreestiaght cha row ny Celtiee screeu monney cha nel claghyn as kuse veg dy enmyn scruit orroo ayns Ogham monney ymmyd da sleih ta shirrey fys mychione cliaghtaghyn ny Celtiee. Dhoor

phlant planted: ren eh cleiy mysh, as haggil eh ny claghyn, as phlant eh ayn ny reih biljyn-feeyney Bible

piobeyryn pipers: Ta skeealyn myrgeddin voish beeal arrish ta imraa piobeyryn va chyndaait dys claghyn er-yn-oyr dy row ad cloie er y Ghoonaght. Carn

rish y traie alongshore: Tra va mee shooyl rish y traie, honnick mee shirragh y ree getlagh dys claghyn mooarey ennagh. Dhoor

sealyn signets, seals: ren ad gobbragh claghyn onyx soit ayns socketyn airhey, grainnit myr ta sealyn er nyn yiarey Bible

shillee (f.) building aggregate, gravel, pebbles, shingle: Ta claghyn, shillee as genniagh ayn, Yn famlagh fliugh, cha nel eh goan, As er ny niee liorish yn tonn, Skeabys claddagh Loch Linne. Dhoor

shirveish y vaaish ministration of death: Agh my va shirveish y vaaish, scruit as grainnit er claghyn, gloyroil Bible

skiootal (of liquid) burst forth; cascade, gush, jet, rush, spout, spurt; cascading, spouting, squirting: Va'n ushtey skiootal harrish ny cassyn eck, choud's v'ee ny soie geaishtagh rish y trooan va roie harrish ny claghyn. Dhoor

stiurag guide: Ta ooilley ny claghyn ta lhie er y thalloo ceaut ersooyl ain, eisht shegin dooin cowrey magh linney jeeragh tessyn yn immyr myr stiurag yn chied chreagh. Dhoor

thooit thatched: Cha row ad kiart gollrish ny thieyn thooit 'syn Ellan ain, son nagh row ad troggit ass claghyn. JG

trome-liaghee heavy rain: Shen-y-fa, myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, lhieg-yms eh dy jarroo lesh geay rastagh ayns my eulys, as bee deayrtey trome-liaghee ayns my yymmoose, as claghyn mooarey sniaghtee ayns eulys dy chur-mow eh. Bible

plenteous (adj.) palchagh, soogh; palchey: And the king made silver and gold at Jerusalem as plenteous as stones - As hug y ree er argid as airh ec Jerusalem dy ve cha palchey as claghyn Bible; feoilt: long-suffering, plenteous in goodness and truth - surranse-foddey, feoilt ayns mieys as firrinys. Bible

precious (adj.) braew, ennoil, leagh mooar, leaghar, leagharagh; costal: he gave also to her brother and to her mother precious things - hug eh myrgeddin dan vraar as y voir eck cowraghyn costal Bible; goaun: And the word of the Lord was precious in those days - As va goon Chiarn goaun ayns ny laghyn shen Bible; deyr: because my soul was precious in thine eyes this day - er-yn-oyr dy row my vioys deyr ayns dty hilley er y laa shoh Bible; costalagh, costallagh: with the precious stones - marish ny claghyn costalagh Bible; mooar-leagh: and the adultress will hunt for the precious life - as nee ben adultrinagh shelg son y vioys mooar-leagh Bible

set1 beoyn, reaghey; chymsaght; cuirr; goll dy lhie, goll fo; jesheenaghey, kiartee; laare; lhejey; reaghys; sett; settit; soiagh: And the priest shall set the woman before the Lord - As neen saggyrt soiagh yn ven kiongoyrt y Chiarn Bible; soiaghey: and the door of the ark shalt thou set in the side thereof - as dorrys yn arg nee oo soiagheysy lhiattee echey Bible; soit; starkaghey; taah; troa; hoie: And God set them in the firmament of the heaven - As hoie Jee ad ayns yn aer fo niau Bible; hoit; (to); (dy) hoiaghey: And in cutting of stones, to set them - As ayns giarey claghyn, dy hoiaghey ad Bible; soiaghey jeh; soit: And there was set meat before - As va bee soit roish Bible; soie: Son of man, set thy face against Zidon - Vac y dooinney, soie dty eddin noi Zidon Bible

stubble (n.) giare-choonlagh: Behold, they shall be as stubble - Cur-my-ner, bee ad myr y yiare-choonlagh Bible; stubble: and wilt thou pursue the dry stubble? - as jed oo geiyrt er y stubble chirrym? Bible; stubbyl: gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble - airh, argid, claghyn costal, fuygh, traagh, stubbyl Bible; coau: and the whirlwind shall take them away as stubble - as gowee yn gheay-chassee ersooyl ad myr y coau Bible

subdue (v.) cur fo chosh: I will subdue all thine enemies - neems myrgeddin ooilley dty noidyn y choyrt fo-chosh Bible; cur sheese: He shall subdue the peoples under us - Ver eh sheese y pobble foin Bible; goaill yn varriaght: and subdue with sling stones - as yiow ad yn varriaght lesh claghyn-sling Bible; injillaghey: to subdue nations before him - dy injillaghey ashoonyn kiongoyrt rish Bible; reill: replenish the earth, and subdue it - jean-jee yn seihll magh lesh cummaltee, as reill-jee harrish Bible

coardail rish agree: cha vel yn pheesh va goit ass yn noa coardail rish y chenn Bible; according to, assent, OK, pursuant; in league with: Son bee oo ayns coardail rish claghyn y vagher; as bee beishtyn feïe ny hooirrey ec shee rhyt. Bible; confederate with: As ve er ny insh da thie Ghavid, gra, Ta Syria ayns coardail rish Ephraim Bible; according

coau (f.) chaffer; chaff: Cre ta'n coau ayns soyllaghey da'n churnaght Bible; stubble: cha vel claghyn-sling huggeysyn agh myr coau Bible

cur seose carry forward, disclaim, drop off, extradite, flush, increase, move, postulate, relinquish, represent; pitch; fit on, fix: cur seose coamraghyn myr y chray Bible; retire, surrender: Cur seose, as rish y jiass Bible; set on fire; hang; put up, mount: Cur seose claghyn soit Bible; abdication; extradition; give up

fer-syrjey chief: Hug y Chiarn neesht taarnagh veih niau, as ren y Fer-syrjey coyrt e haarnagh: claghyn-sniaghtee, as smarageyn d'aile. Bible

gunney gun: Va polt myr gunney ayn as hilg y chryss veih ny greieyn as va boirey kiart ayns y uhllin. JyC; of a gun: Hug yn daa çheu oaie er y cheilley er quing hallooin eddyr Point as Steòrnabhaigh, ny meoiryn shee as sidooryn lesh cliwenyn gunney, ny cotteyryn lesh maidjaghyn as claghyn. NNS

lossaghyn aile flames of fire: Hug eh daue claghyn-sniaghtee ayns ynnyd fliaghey: as lossaghyn aile ayns y cheer oc. Bible

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog